Vai Trò Của Tri Thức Trong Đời Sống Xã Hội Hiện Đại

Cập nhật thông tin chi tiết về Vai Trò Của Tri Thức Trong Đời Sống Xã Hội Hiện Đại mới nhất ngày 01/12/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,930 lượt xem.

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

Mục lục

Chơng I: Vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

hiện đại………………………………………………………………………………………………….

1. Những kiến thức triết học đợc sử dụng trong tiểu luận……………………

1.2. Vốn quý nhất của nền kinh tế tri thức là tri thức

2. Vai trò nòng cốt của tri thức trong việc phát triển lực lợng sản xuất

hiện đại……………………………………………………………………………………………………

3. Tác động của tri thức đến sự vận động giữa các nền văn hoá trên thế

giới…………………………………………………………………………………………………………

2.1. Mặt tích cực……………………………………………………………………………..

3.2. Mặt tiêu cực……………………………………………………………………………..

4. Tri thức nguồn lực mới ảnh hởng đến mọi quốc gia trong quá trình

hội nhập và phát triển………………………………………………………………………………..

Chơng II Phát huy nguồn lực tri thức trong quá trình phát triển kinh tế

xã hội Việt Nam hiện nay xu thế tất yếu khách quan…………………………………….

1. Việt Nam là 1 vùng kinh tế 1 miền văn hoá của khu vực và thế giới

2. Phát triển lực lợng sản xuất mới. Tác động tất yếu khách quan trọng

của nguồn lực tin thức đến nền kinh tế xã hội Việt Nam……………………………….

2.1. Thực trạng nguồn tri thức ở Việt Nam hiện nay……………………………

2.2. Phát triển nguồn lực sản xuất mới trong sự nghiệp………………………..

2.3. Tác động tất yếu và quan trọng của nguồn lực tri thức đến kinh tế

xã hội ……………………………………………………………………………………………………..

Kết luận…………………………………………………………………………………………

1

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

Lời mở đầu

Ngày nay tri thức là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển của

mọi quốc gia. ở bất kỳ thời gian giai đoạn nào con ngời cũng phải tồn tại và

phát triển. Nhờ có lao động sáng tạo mà con ngời đã dần thoát khỏi thế giới

động vật và phát triển cao hơn. Tri thức là nhân tố không thể tách rời đối với

mọi hoạt đông của con ngời. Tri thức càng ngày càng phát triển càng cao thì

đời sống con ngời cũng đợc cải thiện và nâng cao một bớc. Hiện nay ở Việt

Nam đào tạo nhân tài bồi dỡng tri thức là vấn đề và là chiến lợc đợc đặt lên

hàng đầu nhất là trong công cuộc CNH – HĐH đất nớc. Muốn hội nhập và phát

triển theo kịp các nớc phát triển trong khu vực và trên thế giới. Điều quan

trọng là phải đầu t vào sự nghiệp giáo dục trồng ngời nh lời Bác Hồ đã dạy.

“Non sông Việt Nam có trở lên vẻ vang hay không

Dân tộc Việt Nam có đợc vẻ vang sánh vai cùng các cờng quốc năm

chây hay không.

“Đó chính là 1 phần lớn nhờ vào cônghọc tập của các cháu”

(năm điều bác Hồ dạy)

2

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

Chơng I: Vai trò của tri thức trong đời sống

hiện đại

1. Những kiến thức triết học đợc sử dụng trong tiểu luận

1.1. Định nghĩa kinh tế tri thức

Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sản sinh ra phổ cập và sử dụng

tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải

nâng cao chất lợng cuộc sống.

1.2. Vốn quý nnhất trong nền kinh tế tri thức là tri thức.

Tri thức là nguồn lực hàng đầu tạo ra sự tăng trởng. Không giống với

các nguồn lực khác bị mất để khi sử dụng. Đầu t vào tri thức sẽ làm tăng khả

năng của sản xuất.Tri thức khác với vốn hay lao động ở chỗ ngời có kiến thức

trao kiến thức cho ngời khác sẽ không bị mất đi mà đợc sử dụng sử dụng tốt

hơn.

2. Vai trò nòng cốt của tri thức trong việc phát triển lực lợng sản

xuất hiện đại.

Thế giới luôn luôn vận động và phát triển. Một xã hội tồn tại là một xã

hội luôn vận động và phát triển ngày càng cao. Xã hội càng tiến bộ thì tri thức

càng đóng vai trò quan trọng và là nòng cốt của sự phát triển xã hội ấy.

Quả thật tri thức luôn luôn đóng vai trò quan trọng là tiền đề mũi nhọn

của mọi nền kinh tế. Tri thức theo cách hiểu truyền thống là thứ hiểu biết

chung chung. Sự biết đổi ý nghĩa của tri thức đợc trải qua 3 giai đoạn. trong

giai đoạn đầu (khoảng 100 năm) tri thức đợc áp dụng cho các công cụ phơng

thức sản xuất và sản phẩm. Điều này tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp. Giai

đoạn thứ II (bắt đầu của thế ký XIX và kết thúc vào chiến tranh thế giới lần II)

tri thức đợc áp dụng cho tổ chức lao động. Giai đoạn cuối tri thức đợc áp dụng

cho tri thức. Đó là cuộc cách mạng quản lý.

3

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

Ngay từ xa xa con ngời đã biết sử dụng công cụ lao động thô sơ để sản

xuất và tạo ra sản phẩm thoả mãn nhucầu bản thân mình. Sản xuất ngày càng

phát triển phân công lao động ngày càng chặt chẽ tạo cơ hội chuyển dần hoạt

đông của con ngời cho máy móc thiết bị thực hiện, làm thay đổi tính chất của

lao động từ lao động thủ công sang lao động cơ khí và lao động trí tuệ.

Trong giai đoạn hiện nay khi mà trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy

đua phát triển kinh tế rất sôi động các nớc đang thực hiện các chính sách kinh

tế để nhanh chóng đa nền kinh tế nớc mình phát triển bằng cách đẩy mạnh quá

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Thực tế lịch sử đã chứng minh

công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc là con đờng duy nhất để 1 nớc có thể

chuyển từ 1 nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu sang “xã hội văn minh công

nghiệp”. Vì vậy khoa học công nghệ để trở thành nền tảng của công nghiệp

hoá hiện đại hoá. Nâng cao dân trí bồi dỡng và phát huy nguồn lực to lớn của

con ngời Việt Nam là nhân tố quyết định. Tri thức luôn đóng vai trò quyết

định đối vứi lực lợng sản xuất lực lợng phải đạt trình độ tơng đối hiện đại. Biết

vận dụng các thành tựu những phát minh tiên tiến của các nớc phát triển. Tại

hội nghị thơng đỉnh toàn thể giới. Đan Mạch về phát triển xã hội họp tháng

3.1995 đã tuyên bố. Trong cơng lĩnh mới của đảng ta có ghi. “Nguồn lực lớn

nhất, quý báu nhất của chúng ta là nguồn lực con ngời Việt Nam trong đó có

tiềm lực trí tuệ”

Nh vậy Đảng và Nhà nớc ta luôn đánh giá cao vai trò của tri thức trong

sự phát triển của lực lợng sản xuất và sự phát triển của xã hội hiện nay.

Vai trò của con ngời với t cách là chủ thể của quá trình CNH – HĐH đất

nớc, năng lực và trí tuệ con ngời đợc huy động vào quá trình đó, đó là nguồn

lực hàng đầu. Đặc biệt đối với một nớc có nền kinh tế đang phát triển nh nớc

ta, dân số đông nguồn nhân lực dồi dào biết khai thác chắc chắn sẽ tạo lên 1

động lực to lớn quyết định cho sự phát triển. Có con ngời với sức mạnh trí tuệ

và sự cần cù là có tất cả, chắc chắn cuông cuộc CNH – HĐH sẽ thành công.

4

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

3. Tác động của tri thức đến sự vận động giữ các nền văn hoá trên

thế giới.

2.1. Mặt tích cực

Trong xã hội tri thức ngày càng cao thì dẫn đến đời sống văn hoá tinh

thần của con ngời ngày càng phong phú. Càng ngày tri thức càng bùng nổ. Nội

dung và hình thức các hoạt đông văn hoá đa dạng nhu cầu thởng thức văn hoá

nghệ thuật của ngời dân cũng tinh tế hơn, chọn lọc hơn. Nhờ có tri thức áp

dụng vào công nghệ tiên tiến nh các phơng tiện truyền thông Internet phim

ảnh, báo chí.. Mà nền văn hoá của các nớc có cơ hội đợc giao lu, tiếp thu, học

hỏi những tinh hoa, văn minh của các nớc khác trên thế giới.

Có cơ hội phát huy bản sắc văn hoá của từng dân tộc từng vùng.

2.2. Mặt tiêu cực:

Tuy nhiên sự tác động tích cực cũng có không ít ảnh hởng xấu xảy ra

đối với các nền văn hoá. Đặc biệt là vấn đề giữ dìn và phát huy bản sắc văn

hoá dân tộc. Bới chính sự giao lu giữa các nền văn hoá đó có thể vừa làm tăng

nhng đồng thời cũng làm giảm tính đa dạng của văn hoá.

Nó làm tăng khi các nền văn hoá nớc ngoài thâm nhập vào nền văn hoá

trong nớc và làm giảm đi khi nền văn hoá nớc ngoài chiếm mất vị trí của nền

văn hoá trong nớc. Sự xâm lấn ồ ạt của văn hoá nớc ngoài theo nhiều con đờng

đã tác động lớn đến văn hoá các quốc gia. Chẳng hạn nh vấn đề bảo tồn và

truyền lại những tinh hoa văn hoá của dân tộc mình cho thế hệ sau do sự xâm

nhập dễ thay thế của nền văn hoá nớc ngoài. Điều này tất cả các quốc gia đều

nhận thấy và đây là 1 vấn đề rất đang báo động và lo ngại. Họ nhận thức đợc

nguy cơ bị đồng hoá về văn hoá mà hậu quả tồi tệ nhất là đánh mất bản sắc

văn hoá dân tộc. Vì vậy tất cả các quốc gia đều phải lựa chọn cho mình hớng

đi đúng sao cho hiệu quả nhất. Vừa tiếp thu đợc những nét đẹp trong văn hoá

các nớc vừa giữ vững và phát huy đợc bản sắc văn hoá của dân tộc với tinh

5

Bạn đang xem bài viết Vai Trò Của Tri Thức Trong Đời Sống Xã Hội Hiện Đại trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!