Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàng Hải

--- Bài mới hơn ---

 • Cypher Là Gì? Tìm Hiểu Về Văn Hóa Cypher Trong Hiphop Và Rap
 • Hero In All Day’s Blog Site: Những Thuật Ngữ Và Khái Niệm Trong Breaking/bboying/hiphop Part1
 • Truyện: Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh
 • Ứng Dụng Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Trong Hệ Thống Đào Tạo Tín Chỉ
 • Các Thuật Ngữ Trong Ngành Hàng Không
 • Hàng hải là lĩnh vực được nhiều bạn trẻ theo học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tiếng anh chuyên ngành hàng hải bao gồm nhiều định nghĩa, từ vựng hữu ích cho bất kì ai đang quan tâm đến lĩnh vực này.

  Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành hàng hải

  • Admiralty : Hàng hải, hải quân
  • Admiralty’s list of lights: Danh sách các hải đăng của Bộ tư lệnh hải quân
  • Administrative marchinery: Bộ máy hành chính
  • Authority: người có thẩm quyền
  • Authorization: sự cho phép, sự cho quyền
  • Astronomical: thuộc thiên văn
  • Bill of health: Giấy chứng nhận sức khỏe
  • Bill of lading: Vận đơn đường biển, vận tải đơn
  • Blank (bearer)B/L: Vận đơn ghi đích danh người nhận hàng
  • Bosun: Thủy thủ trưởng
  • Booking note: Hợp đồng lưu khoang
  • Bow: mũi tàu, đằng mũi
  • Bridge: buồng lái, buồng chỉ huy
  • Fuel filter: bình lọc nhiên liệu
  • Daily running cost: chi phí dành cho ngày tàu
  • Damages: tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi thường tai nạn
  • Disinfection and Deratization certificate: Giấy chứng nhận tẩy uế khử trùng và diệt chuột
  • Declaration of Arms and Ammunition: Tờ khai vũ khí, đạn dược
  • Declaration of narcotic and drug: tờ khai các chất độc dược (thuốc ngủ, ma túy)
  • Demise (bare-boat) C/P: hợp đồng thuê tàu trần (trơn)
  • Demurrage: tiền phạt làm hàng chậm
  • Depart : Khởi hành
  • Deposit: Tiền đặt cọc
  • Depth: Độ sâu
  • Derrick: cần cẩu tàu
  • Diretion: hướng
  • Deviation: sự chệch hướng, sự sai đường
  • Fog patch: dải sương mù
  • Fog signal:: dấu hiệu sương mù
  • Dispatch: giải phóng tàu nhanh
  • Dock dues: thuế bến
  • Able seaman: thủy thủ có bằng lái
  • A hand to the helm! : Một thủy thủ vào buồng lái
  • Admidship: lái thẳng
  • Anchor is aweigh: neo tróc
  • Anchor is clear: neo không vướng
  • Anchor is up: neo lên khỏi mặt nước
  • Anchorage: khu đậu neo
  • Floating beacon: phao tiêu, phù tiêu, hải đăng
  • Avast heaving in: ngừng/ khoan kéo neo
  • Beacon: phao tiêu
  • Delivery date: ngày giao hàng
  • Delivery order: lệnh giao hàng
  • Extra – weights: những kiện hàng nặng
  • Bulk – carrier: tàu chở hàng rời
  • Dead weight: trọng tải
  • Ful and down: lợi dụng hết dung tích và trọng tải
  • Deck load: hàng trên boong
  • Deckhand: thuỷ thủ boong
  • Bale capacity: dung tích hàng bao kiện
  • Boiler feed pump: bơm cấp nước cho nồi hơi
  • Displacement: lượng rẽ nước
  • Drift: trôi giạt, bị cuốn đi
  • Ashore: trên bờ
  • Fueling terminals: các cảng tiếp dầu
  • Atm = atmosphere: atmôtffe (đơn vị) đơn vị áp suất
  • Bank: bãi ngầm (ở đáy sông), đê gờ ụ (đất đá)
  • Freefloat: ra khỏi chỗ cạn
  • Beach: bãi biển, bãi tắm
  • Dead-freight: cước khống
  • Due: phụ phí, thuế
  • Duty: thuế, nhiệm vụ
  • Entry visa: thị thực nhập cảnh
  • Exemption: sự miễn trừ
  • Exonerate: miễn cho, miễn

  Từ khi bùng phát vào tháng 12/2019, Covid-19 hay đại dịch SARS-CoV-2…

  Tiếng Anh ngân hàng trong các tình huống thanh toán vô cùng quan…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Popular Chemistry Terms In English
 • Thuật Ngữ Thường Dùng Giày Tây Nam Cao Cấp
 • Các Thuật Ngữ Giày Chạy Bộ Cần Biết
 • Những Thuật Ngữ Giày Thể Thao Bạn Nên Biết (P.1)
 • 30+ Thuật Ngữ Streetwear Bạn Cần Nắm Bắt
 • Một Số Từ Viết Tắt Và Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Hàng Hải

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Biệt Giữa Internet Và Mạng Wan Là Gì?
 • Mạng Lan Là Gì? Sự Khác Biệt Chính Giữa Lan, Man Và Wan
 • Những Thuật Ngữ Bạn Cần Biết Về Phần Cứng Máy Tính
 • Cia Là Gì? Đàn Ông Đi Massage Thử Cia Có Khoái Không?
 • Wibu Là Gì? Những Thuật Ngữ Trong Manga/anime Bạn Nên Biết
 • B

  BAF = Bunker Adjustment Factor. A Fuel Surcharge expssed as a percentage added or subtracted from the freight amountreflecting the movement in the market place price forbunkers.

  BALLAST = Heavy weight, often sea water, necessary for thestability and safety of a ship which is not carryingcargo.

  BAREBOAT CHTR = Bareboat Charter Owners lease a specific ship andcontrol its technical management and commercialoperations only.

  BBB = Before Breaking Bulk

  BDI = Both Dates Inclusive

  BENDS = Both Ends (Load & Discharge Ports)

  BI = Both Inclusive

  BIMCO = The Baltic and International Maritime Council

  BL (1) = Bale

  BL (2) = (Bill of Lading) A document signed by the carrier whichacts as a receipt and evidence of title to the cargo.

  BM = Beam

  BEAM = The maximum breadth of a ship

  BOB = Bunker on Board

  BOFFER = Best Offer

  BROB = Bunkers Remaining on Board

  BSS = Basis

  BSS 1/1 = Basis 1 Port to 1 Port

  BT = Berth Terms

  BUNDLING = This is the assembly of pieces of cargo, secured intoone manageable unit. This is a very flexibledescription; a rule of thumb is to psent cargo at asize easily handled by a large (20 ton) fork lifttruck.

  BUNKERS = Name given for vessels Fuel and Diesel Oil supplies(Originates from coal bunkers)

  BWAD = Brackish Water Arrival Draft

  CBM = Cubic Meter

  CBFT (or CFT) = Cubic Feet

  CFR (or C&F) = Cost and Freight

  CHOPT = Charterers Option

  CHTRS = Charterers

  CIF = Cost, Insurance & Freight. Seller pays all these coststo a nominated port or place of discharge.

  COA = Contract of Affreightment Owners agree to accept acost per revenue ton for cargo carried on a specificnumber of voyages.

  COACP = Contract of Affreightment Charter Party

  COB = Close of Business

  COD = Cash On Delivery

  COGSA = Carriage of Goods by Sea Act

  CONS = Consumption

  COP = Custom Of Port

  CP (or C/P) = Charter Party

  CPD = Charterers Pay Dues

  CPT = Carriage Paid To

  CQD = Customary Quick Dispatch

  CROB = Cargo Remaining on Board

  CRN = Crane

  CST = Centistoke

  CTR = Container Fitted

  DAPS = Days all Purposes (Total days for loading & discharging)

  DDU = Delivered Duty unpaid.

  DDP = Delivered Duty Paid.

  DEM = Demurrage

  DESP = Dispatch

  DET = Detention

  DHDATSBE = Dispatch Half Demurrage on Actual Time Saved Both Ends

  DHDWTSBE = Dispatch Half Demurrage on Working Time Saved Both Ends

  DISCH = Discharge

  DK = Deck

  DLOSP = DroppingLastOutwardsSea Pilot (Norway

  DO = Diesel Oil

  DOLSP = Dropping Off LastSea Pilot (Norway

  DOP = Dropping Outward Pilot

  DOT = Department of Transport

  DNRSAOCLONL = Discountless and Non-Returnable Ship and/or CargoLost or Not Lost

  Draft = Depth to which a ship is immersed in water. The depthvaries according to the design of the ship and will begreater or lesser depending not only on the weight of the ship and everything on board, but olso on the density of the water in which the ship is lying.

  DRK = Derrick

  DUNNAGE = Materials of various types, often timber or matting,placed among the cargo for separation, and henceprotection from damage, for ventilation and, in the caseof certain cargoes, to provide space in which the forksof a lift truck may be inserted.

  DWAT (or DWT) = Deadweight. Weight of cargo, stores and water, i.e. the difference between lightship and loaded displacement.

  E

  = East Coast

  EIU = Even if Used

  ELVENT = Electric Ventilation

  ETA = Estimated Time of Arrival

  ETC = Estimated Time of Completion

  ETD = Estimated Time of Departure

  ETS = Estimated Time of Sailing

  EXW = Ex Works

  F

  FAS = Free Alongside Ship. Seller delivers goods toappropriate dock or terminal at port of embarkation and buyer covers costs and risks of loading.

  FD = Free of Dispatch

  FDD = Freight Demurrage Deadfreight

  FDIS = Free Discharge

  FEU = Forty foot container equivalency unit Standard 40’Container

  FHEX = Fridays/Holidays Excluded

  FHINC = Fridays/Holidays Included

  FILO = Free In/Liner Out. Seafreight with which the shipperpays load costs and the = carrier pays for dischargecosts.

  FIO = Free In/Out. Freight booked FIO includes the sea freight,but no loading/discharging costs, i.e. the chartererpays for cost of loading and discharging cargo.

  FIOS = Free In/Out Stowed. As per FIO, but includes stowagecosts.

  FIOT = Free In/Out and Trimmed. As per FIOS but includestrimming the leveling of bulk cargoes

  FIOSLSD = Free In/Out Stowed, Lashed, Secured and Dunnaged. As per FIO, but includes cost of lashing securing and dunnagingcargo to Masters satisfaction.

  FIOST = Free In/Out and Trimmed. Charterer pays for cost ofloading/discharging cargo, including stowage andtrimming.

  FIT = Free In Trimmed

  FIW = Free In Wagon

  FIXING = Chartering a Vessel

  FLT = Full Liner Terms Shipowner pays to load and dischargethe cargo

  FMC = Federal Maritime Commission US

  government agency

  FMS = Fathoms = 6 feet

  FO (IFO) = Fuel Oil/Intermediate FO

  FOB = Free on Board. Seller sees the goods “over the ship’s rail” on to the ship which is arranged and paid for by the buyer

  FOFFER = Firm Offer

  FOG = For Our Guidance

  FOQ = Free On Quay

  FOR = Free On Rail

  FORCE MAJEURE = Clause limiting responsibilities of the charterers, shippers and receivers due to events beyond their control.

  FOT = Free On Truck

  FOW (1) = First Open Water

  FOW (2) = Free On Wharf

  FREE OUT = Free of discharge costs to Owners

  FWAD = Fresh Water Arrival Draft

  FWDD = Fresh Water Departure Draft

  FYG = For Your Guidance

  FYI = For Your Information

  G

  GA = General Average

  GLS = Gearless

  GNCN = Gencon a standard BIMCO charter party form

  GN (or GR) = Grain (capacity)

  GO = Gas Oil

  GRD = Geared

  GRT = Gross Registered Tonnage

  GSB = Good Safe Berth

  GSP = GoodSafePort

  GTEE = Guarantee

  H

  2H = Second Half

  HA = Hatch

  HDWTS = Half Dispatch Working Time Saved

  HMS = Heavy Metal Scrap

  HO = Hold

  HW = High Water

  I

  IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code

  IMO = International Maritime Organization

  IND = Indication

  INTERMODAL = Carriage of a commodity by different modes of transport, i.e. sea, road, rail and air within a single journey.

  = International Transport Federation international body that regulates crewing of ships

  IU = If Used

  IUATUTC = If Used, Actual Time Used To Count

  IUHATUTC = If Used, Half Actual Time Used To Count

  IWL = Institute Warranty Limits

  L

  LANE METER = A method of measuring the space capacity of Ro/Ro ships whereby

  each unit of space (Linear Meter) is repsented by an area of deck 1.0 meter in length x 2.0 meters in width.

  LASH (1) = To hold goods in position by use of Ropes, Wires, Chains or Straps etc.

  LAT = Latitude

  LOA = Length Overall of the vessel

  LOW = Last Open Water

  LS (or LUMPS) = Lumpsum

  LSD = Lashed Secured Dunnaged

  LT = Liner Terms

  LW = Low Water

  LYCN = Laycan (Layday Canceling Date)

  M

  MB = Merchant Broker

  MDO (DO) = Marine Diesel Oil

  MIN/MAX = Minimum/Maximum (cargo quantity)

  MOLCHOPT = More or Less Charterers Option

  MOLOO = More or Less Owners Option

  MT = Metric Ton (i.e. 1,000 kilos / 2204.6lbs)

  M/V = Motor Vessel

  NAABSA = Not Always Afloat But Safely Aground

  NCB = National Cargo Bureau

  NESTING = Implies that cargo is psented stacked in the contour of similarly shaped cargo, it may be likened to a stack of plates.

  NON-REVERSIBLE = (Detention). If loading completed sooner than expected, then saved days will not be added to discharge time allowed.

  NOR = Notice of Readiness

  NRT = Net Registered Tonnage

  NYPE = New York

  Produce Exchange

  O

  OO = Owners Option

  OSH = Open Shelter Deck

  OWS = Owners

  PASTUS = Past Us

  PC = Period of Charter

  PCGO = Part Cargo

  PCT = Percent

  PDPR = Per Day Pro Rata

  PERDIEM = Per Diem = By the Day

  PHPD = Per Hatch Per Day

  PRATIQUE = License or permission to use a port

  R

  RCVR = Receivers

  REVERSIBLE (Detention) = If loading completed sooner than expected at load port, then days saved can be added to discharge operations.

  ROB = Remaining On Board

  RT = Revenue Ton (i.e. 1.0 metric Ton or 1.0 cubic meter, whichever is greater). The overall RT is calculated on a line by line basis of the Packing List using the largest amount. The overall freight liability is calculated on the total RT amount, multiplied by the freight rate.

  SATPM = Saturday P.M.

  SB = Safe Berth

  SD (or SID) = Single Decker

  SEAFREIGHT = Costs charged for transporting goods over the sea. This does not cover any haulage or loading/discharging costs but the sea transport only.

  SELFD = Self Discharging

  SF = Stowage factor. Cubic space occupied by one ton (2,240 lbs/1,000 kgs) of cargo.

  SHINC = Sundays/Holidays Included

  SHEX = Sundays/Holidays Excluded

  SKIDS = Are bearers (timber or steel) positioned under cargo to enable fork lift handling at port, and for ease of rigging and lashing on board ship.

  SL = Bale (capacity)

  SOC = Shipper Owned Container

  SOF = Statement Of Facts

  SP = SafePort

  SRBL = Signing and Releasing Bill of Lading

  SSHEX (or SATSHEX) = Saturdays, Sundays, Holidays Excluded

  SSHINC = Saturdays, Sundays, Holidays Included

  or SATSHINC)

  STABILITY = It is paramount that a vessel is stable in all respects at all times. When cargo is loaded / discharged, the stability is monitored by a computer, which takes into account the weight and position of cargo within the vessel.

  STARBOARD = Right side of a ship when facing the bow

  STEM = Subject To Enough Merchandise (Availability of Cargo)

  STERN = The aft part of a ship

  SUB = Subject (to)

  SUPERCARGO = Person employed by a ship owner, shipping company,charterer of a ship or shipper of goods to supervisecargo handling operations. Often called a port captain.

  SWAD = Salt Water Arrival Draft

  SWDD = Salt Water Departure Draft

  T

  TC = Time Charter Owners agree to hire a particular shipfor a set length of time

  TEU = Twenty Foot Equivalency Unit Standard 20′ Container

  TTL = Total

  TW = Tween Decker

  U

  USC = Unless Sooner Commenced

  UU = Unless Used

  UUIUATUTC = Unless Used If Used Actual Time Used To Count

  V

  VPD = Vessel Pays Dues

  W

  WCCON = Whether Customs Cleared Or Not

  WIBON = Whether In Berth Or Not

  WIFPON = Whether In Free Pratique or not

  WIPON = Whether In Port Or Not

  WLTOHC (distance) Water Line-To-Hatch Coaming

  WOG = Without Guarantee

  WPD = Weather Permitting Day

  WWD = Weather Working Day

  WRIC = Wire Rods In Coils

  WWR = When, Where Ready

  WWWW = Wibon, Wccon, Wifpon, Wipon

  Y

  YAR = YorkAntwerp

  Rules

  Resources for Shipping and International Trade Services

  To return to the page that you came from PLEASE HIT THE BACK BUTTON.

  Or you can following any of these links:

  Brought to you by:

  www.cargoagents.net chúng tôi chúng tôi chúng tôi

  Một số từ viết tắt dùng trong chứng từ, điện telex, xuất nhập khẩu

  Some abbreviations used in documents, telex and import-export activities

  (A)

  B

  C

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thuật Ngữ Và Từ Viết Tắt Thường Dùng Của Ngành Hàng Hải
 • Chữ Viết Tắt Tiếng Anh Trong Thương Mại, Tài Chính Ngân Hàng Phần 1
 • Làm Sao Để Hiểu Các Con Số Và Thuật Ngữ Về Virus Corona?
 • Một Số Thuật Ngữ Chuyên Ngành Trong Luật Bảo Vệ Môi Trường
 • Soạn Bài Thuật Ngữ Văn Lớp 9
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Nhà Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Ngân Hàng
 • Khám Phá Từ Vựng Tiếng Anh Ngân Hàng Chi Tiết Nhất
 • Tất Cả Về Thuật Ngữ Nhiếp Ảnh – Tạp Chí Nhiếp Ảnh
 • Tại Sao Hình Tôi Bị Mờ ( Out Nét Là Gì, Out Nét Là Gì
 • Tổng Hợp 72 Thuật Ngữ Nhiếp Ảnh Cần Để Sử Dụng Máy Ảnh Thành Thạo Và Học Chụp Ảnh Nhanh Hơn
 • Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội, nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, thưởng thức văn hóa ẩm thực của nhiều nền văn hóa trên thế giới được mọi người quan tâm hơn. Nhu cầu này đã kéo theo sự gia tăng đáng kể về số lượng các nhà hàng, cửa hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống để phục vụ những người đam mê ẩm thực, xa hơn là xu hướng phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam. Với những lợi thế đầy tiềm năng này, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và nhà hàng ngày nay đã trở thành một ngành nghề vô cùng hấp dẫn. Từ hoạch định chiến lược, phụ trách về dịch vụ ăn uống cho đến chuyên nghiệp hóa cung cách phục vụ khác hàng trong và ngoài nước đều đòi hỏi vai trò quan trọng của các chuyên gia về quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống cùng những công thức món ăn, sách dạy nấu ăn, v.v… cần đến dịch vụ dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng để xử lí và đem lại những nguồn thông tin giá trị.

  Từ vựng tiếng anh dành cho phục vụ nhà hàng

  1. bar : bếp trưởng

  2. booking : đặt bàn

  3. breakfast :bữa tối

  4. lunch : thực đơn

  5. restaurant : nam bồi bàn

  6. waitress : món khai vị

  7. main course : món tráng miệng

  8. bill : dịch vụ

  9. service charge : tiền hoa hồng

  Từ vựng tiếng anh một số món ăn Việt

  1. beef rice noodles : Bún chả

  2. Fish cooked with sauce : Chả cá

  3. Pork-pie : Bún cua

  4. Sweet and sour fish broth : Chè

  5. Sweet green bean gruel : Đậu phụ

  6. Raw fish and vegetables : Lạp xưởng

  7. Sauce of macerated fish or shrimp : Miến gà

  8. stuffed pancake : Bánh dầy

  9. girdle cake : Bánh tôm

  10. young rice cake : Bánh trôi

  11. soya cake : Bánh bao

  12. pancake : Bánh chưng

  13. rice noodles : Bún ốc

  Một số món chính phổ biến

  1. catch of the day : súp đặc biệt của ngày

  2. beef burger : bánh kẹp thịt bò

  3. all day breakfast : pho mát ăn cùng bánh qui

  4. egg and chips : món đặc biệt của ngày

  5. bacon and eggs : cá chiên tẩm bột kèm khoai tây chiên

  6. cheeseburger : bít tết

  7. mixed salad :  bánh nhân cá

  8. poached eggs : sa lát rau

  9. lasagne : sườn lợn

  10. mixed grill : xúc xích kèm khoai tây nghiền

  11. pizza : bánh của người chăn cừu (nhân thịt cừu xay)

  12. roast beef : gà quay

  13. sirloin steak : vịt quay

  14. salad : bánh mì gối

  15. spaghetti bolognese : thịt lợn quay

  16. toasted sandwich : tôm rán

  17. steak and kidney pie : trứng bác

  18. stew :  súp

  19. steak and chips hoặc jacket potato : bánh pút-đinh kiểu Yorkshire

  20. boiled potatoes : hành tây bọc bột rán hình tròn

  21. fried rice : khoai tây nghiền

  22. boiled rice : khoai tây rán

  23. roast potatoes : súp lơ trắng nướng phô mai

  24. French fries :   khoai tây rán kiểu Pháp

  25. roasted vegetables : bánh hấp táo

  26. apple pie : bánh mì ăn kèm bánh pút-đinh bơ

  27. cheesecake : bánh ga tô sô cô la

  28. chocolate mousse : bánh kem trứng

  29. custard : bánh Đan Mạch (giống bánh sừng bò)

  30. fruit salad : kem

  31. lemon meringue pie : bánh tart chanh

  32. mince pies : bánh rán

  33. pudding : bánh hấp đại hoàng

  34. rice pudding : kem trái cây

  35. trifle [‘traifl]: bánh xốp kem.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh, Thuật Ngữ Chuyên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn
 • Những Thuật Ngữ Nhà Hàng Thông Dụng Nhất Hiện Nay
 • Từ Điển Những Thuật Ngữ Trong Truyện Ngôn Tình
 • Dịch Tiếng Anh Ngành Ngân Hàng – Tài Chính: 228 Thuật Ngữ Phải Biết
 • Thuật Ngữ Ngân Hàng Thương Mại Về Các Loại Tài Khoản Bằng Tiếng Anh
 • Thuật Ngữ Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Văn Học
 • Khám Phá Từ Vựng Tiếng Anh Về Toán Học
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Trong Môn Taewondo
 • 52 Thuật Ngữ Bạn Cần Nghiên Cứu Để Trở Thành Ux Designer
 • Hiểu Đúng Thuật Ngữ Ui Và Ux ?
 • Trên thế giới, thuật ngữ này có nhiều ý nghĩa khác nhau.

  Around the world, the term has different senses.

  WikiMatrix

  PPaolo Soleri đề xuất các giải pháp sau, và đặt ra thuật ngữ ‘kiến trúc nhân tạo”.

  Paolo Soleri proposed later solutions, and coined the term ‘arcology’.

  WikiMatrix

  Anh ấy lại xài mấy thuật ngữ khó hiểu.

  He tends to use fancy terminology.

  OpenSubtitles2018.v3

  Một loạt các thuật ngữ khu vực đã từng được sử dụng để phân chia kỷ/hệ Ordovic.

  A number of regional terms have been used to subpide the Ordovician Period.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ “quốc gia tự trị” được cho là đề xuất của Sir Samuel Leonard Tilley.

  The term dominion was allegedly suggested by Sir Samuel Leonard Tilley.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ này trước đây đôi khi được sử dụng trên báo chí.

  The term had pviously been used occasionally in the pss.

  WikiMatrix

  Đây là danh sách các thuật ngữ tìm thấy trong lập trình hướng đối tượng.

  This is a list of terms found in object-oriented programming.

  WikiMatrix

  Ngăn chặn khác với chống đối, và thật ra bạn có thể nghĩ theo thuật ngữ y học.

  Preventing is very different than countering, and actually, you can think of it in medical terms.

  ted2019

  Bất chấp việc nó đã trở thành một thuật ngữ tiếng Ả Rập dưới thời Muhammad.

  Regardless, it had become an Arabic term by Muhammad’s lifetime.

  WikiMatrix

  Ông cũng là người đặt ra các thuật ngữ “cultivar” (giống trồng trọt), “cultigen”, và “indigen”.

  He also coined the words “cultivar”, “cultigen”, and “indigen”.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ Ba Tư tương đương là ” bazaar “.

  The equivalent Persian term is “bazaar”.

  WikiMatrix

  Nhà sinh vật học người Anh Thomas Henry Huxley đặt ra thuật ngữ Darwinism vào tháng 4 năm 1860.

  English biologist Thomas Henry Huxley coined the term Darwinism in April 1860.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ này thường không được dùng bên ngoài Liên Xô cũ (xem bài Mặt trận Phía đông).

  The term is not generally used outside the former Soviet Union (see Eastern Front).

  WikiMatrix

  Mặc dù các loại cửa hàng ký gửi khác tồn tại, không có thuật ngữ chung cho chúng.

  Although the other types of consignment shop exist, there is no general term for them.

  WikiMatrix

  Tốc độ lan truyền chóng mặt của những thuật ngữ thất thiệt.

  The accelerated velocity of terminological inexactitude.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thuật ngữ civilis mang một ý nghĩa rất đặc trưng là “Công dân La Mã”.

  The term civilis here had the very specific meaning of ‘Roman citizen’.

  WikiMatrix

  Các thuật ngữ này có nghĩa là “kinh doanh, thương mại và giao thông”.

  These terms mean “business, trade and traffic”.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ trở nên phổ biến trên báo chí trong mùa đông khắc nghiệt năm 1880-1881.

  The term became common in the pss during the harsh winter of 1880–81.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ này không nhất thiết ám chỉ đến một vật thể có nguồn gốc siêu nhiên.

  The term does not necessarily refer to an object of paranormal origin.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ “Chechen” đầu tiên xuất hiện trong các nguồn tiếng Ả Rập từ thế kỷ thứ 8.

  The term “Chechen” first occurs in Arabic sources from the 8th century.

  WikiMatrix

  Trước thời Liên Xô, thuật ngữ “Lezgin” đã được sử dụng trong các bối cảnh khác nhau.

  Prior to the Soviet period, the term “Lezgin” was used in different contexts.

  WikiMatrix

  Khi mô tả khoa học, hãy cẩn thận khi dùng thuật ngữ.

  And when you’re describing your science, beware of jargon.

  ted2019

  Từ năm 1978, thuật ngữ “Aztec tổng quát” được dùng để chỉ nhánh ngôn ngữ Aztec, trừ Pochutec.

  Since 1978, the term “General Aztec” has been adopted by linguists to refer to the languages of the Aztecan branch excluding the Pochutec language.

  WikiMatrix

  Trong cuốn sách này, ông đã thông qua thuật ngữ của Northbourne về “nông nghiệp hữu cơ”.

  In this book he adopted Northbourne’s terminology of “organic farming.”

  WikiMatrix

  CÁC THUẬT NGỮ VẪN ĐƯỢC SỬ DỤNG THỜI NAY

  RENDERINGS THAT MADE HISTORY

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skateboard Là Gì? Đâu Là Cách Đơn Giản Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu
 • 10 Kỹ Thuật Cơ Bản Trong Trượt Ván Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ Sinh Học
 • Một Số Thuật Ngữ Thông Dùng Về Rượu Vang
 • Một Số Thuật Ngữ Mô Tả Về Rượu Vang Ý
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Thường Dùng Trong Nhà Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuật Ngữ Trong Game
 • 101 Thuật Ngữ Game Và Ý Nghĩa “Thật Sự” – Kỳ 2
 • Tổng Hợp Các Thuật Ngữ Trong Golf Cơ Bản Và Đầy Đủ Nhất
 • Các Thuật Ngữ Trong Golf
 • Thuộc Tính Nhân Vật Và Thuật Ngữ Cơ Bản
 • Ảnh nguồn HCT

  ♦ À La Carte Menu – Là thực đơn chọn món lẻ theo ý thích của thực khách, mỗi món ăn đã được liệt kê và có mức giá riêng cho từng món.

  Ảnh nguồn Internet

  ♦ Set Menu – Là thực đơn cố định với các mức giá được ấn định. Số lượng món ăn có giới hạn, có thể từ 5 món đến 10 món, thường được sử dụng cho các bữa tiệc gia đình, bạn bè, sinh nhật hoặc tiệc cưới,…

  Ảnh nguồn Internet

  ♦ Room Service Menu – Là thực đơn dành cho dịch vụ phục vụ đồ ăn, thức uống tại buồng khách lưu trú.

  Ảnh nguồn Internet

  ♦ Table d’hote/ Buffet Menu – Là thực đơn các món Buffet với mức giá cố định, giúp cho khách có nhiều sự lựa chọn.

  Ảnh nguồn Internet

  ♦ American service – Là hình thức phục vụ thức ăn kiểu Mỹ, món ăn được nấu chín và chia sẵn thành từng phần tương ứng với lượng thực khách trong bàn.Nhân viên phục vụ khách phía bên phải khách và đi theo chiều kim đồng hồ

  Ảnh nguồn Internet

  ♦ Silver service – Là hình thức phục vụ thức ăn kiểu Nga, mỗi món ăn sẽ được bày biện trong đĩa lớn (hoặc khay gỗ), nhân viên phục vụ giới thiệu món ăn, sử dụng thìa và dĩa để gắp từng suất món ăn vào đĩa của khách. Nhân viên phục vụ khách từ phía bên trái khách và đi ngược chiều kim đồng hồ.

  Ảnh nguồn HCT

  ♦ Geuridon service – Là hình thức chế biến và phục vụ thức ăn ngay tại bàn, nhân viên bếp sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu và mang đến bàn phục vụ hoặc xe đẩy để chế biến trực tiếp trước mặt khách.

  Ảnh nguồn HCT

  Những thuật ngữ tiếng Anh này không chỉ giúp các bạn làm giàu thêm vốn tiếng Anh, nhanh chóng đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng mà còn thể hiện bạn là một người “hiểu nghề”.

  Giảng viên Ngọc Linh – Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Framework Là Gì? Top Các Framework Phổ Biến Hiện Nay
 • Framework Là Gì? Giải Thích Thuật Ngữ Trong Ngành Lập Trình Viên
 • Framework Là Gì? Giới Thiệu Các Framework Mạnh Mẽ Cho Dự Án Của Bạn
 • Giải Mã Thuật Ngữ Ons Và Fwb Bắt Kịp Xu Hướng Hẹn Hò
 • Các Thuật Ngữ Và Định Nghĩa
 • Thuật Ngữ Chuyên Ngành Hàng Hải (P.2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Tải Trọng Là Gì
 • Nor Trong Vận Tải Là Gì? Kiến Thức Cần Nắm Vững
 • Cách Sử Lý Thông Minh Khi Chồng Ngoại Tình
 • Lê Minh Quốc: “Xấu Chàng” Thì “Hổ Thiếp”, Chứ Còn Ai Vào Đây Nữa?
 • Các Mẫu Câu Thông Dụng Trong Tiếng Hàn Không Thể Bỏ Qua (Phần 3)
 • Chỉ những lỗi lầm của thuyền trưởng, thủy thủ hoặc người phục vụ cho người chuyên chở có hành vi chểnh mảng, sai sót, không hoàn thành bổn phận trong việc điều khiển, chạy tàu. Thí dụ: Say rượu nên lái tàu vào cạn, tự ý ghé vào cảng ngoài luồng,… Điều 4 của Công ước Brúc-xen 1924 quy định người chuyên chở được miễn trách nhiệm đối với lỗi hàng vận (Nautical error) hoặc lỗi về quản trị tàu (error in management of the ship). Quy định này có lợi cho chủ tàu vì không phải trong trường hợp nào người ta cũng có thể phân biệt rõ lỗi hàng vận với lỗi thương mại về quản lý và làm hàng (Commercial error in management and handling of the cargo) mà chủ tàu thường viện cớ tổn thất hàng là do lỗi hàng vận gây ra để được hưởng miễn trách. Do đó, chủ hàng bị thiệt vì không đòi được tàu bồi thường tổn thất hàng.

  Near clause

  Điều khoản đến gần

  Trách nhiệm của người chuyên chở là đưa tàu đến địa điểm bốc dỡ hàng đúng quy định trong hợp đồng. Nhưng đôi khi do những trở ngại bất ngờ ngoài sự kiểm soát của tàu (Bến đậu hư hỏng bởi bão tố, đường vào cảng bị cạn vì đất cát dồn đến, cảng bị phong tỏa,…) làm cho con tàu không đến nơi một cách an toàn. Để đề phòng trường hợp ấy, một số hợp đồng quy định “Điều khoản đến gần” cho phép người chuyên chở được đưa tàu đến một địa điểm gần đó để giao nhận hàng coi như vẫn hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Thí dụ: Hợp đồng mẫu Gencon quy định: “Con tàu đã nói sẽ đến cảng xếp hàng… hoặc địa điểm gần đấy mà con tàu có thể cập bến an toàn và luôn luôn đậu nổi…” (The said vessel shall proceed to the loading port… or so near thereto as she may safely get and he always afloat…).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xiao Ai: Phiên Bản Tiếng Anh Cho Trợ Lý Ai Được Lên Lịch
 • @congpc.ios: Hướng Dẫn Viết Ứng Dụng Chatbot Trên Facebook Messenger Bằng(Phần 2)
 • Cách Xác Định Đúng Loại Chatbot Theo Nhu Cầu
 • Tạo Một Botchat Facebook Đơn Giản Với Wit.ai
 • Lãi Ròng Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm
 • Thuật Ngữ Y Học Tiếng Anh & Dịch Thuật :: Việt Anh Song Ngữ

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Học Tiếng Anh Y Khoa Dành Cho Sinh Viên
 • Thuật Ngữ Y Học Tiếng Anh Cơ Bản: Hệ Tiết Niệu
 • Thuật Ngữ Y Học Tiếng Anh Cơ Bản Hệ Tim Mạch
 • Một Số Thuật Ngữ Thông Dụng Trong Yugioh
 • Thuật Ngữ Dịch Bài Yugioh : Kiến Thức Khác
 • Nguyễn Phước Vĩnh Cố

  Nếu ở tiếng Việt, từ ‘vú’ hay ‘ngực’ còn có các uyển ngữ như ‘núi đôi’, ‘đôi gò bồng đảo’, ‘hai trái đào tiên’, và thường dùng hơn cả ‘vòng một’ thì ở tiếng Anh có từ ‘breast(s)’ và ‘boob(s)’ và …

  – BREAST(S) /brest/ , BOOB(S) /buːb/ : CÁC TỪ NGỮ ĐỒNG NGHĨA

  Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần gõ từ khóa như ‘101 words for boobs’, ‘100 euphemism for boobs’, ‘Slang for boobs’ thì bạn sẽ có hằng hà sa số từ ngữ ‘núi đôi’ mà trong số đó có những từ mà ta chưa nghe qua.

  Hãy bắt đầu bằng những từ hết sức quen thuộc như:

  – ‘breasts’, ‘boobs’, ‘mammory glands’, ‘boobies’, ‘tits’, ‘peaks’ …

  – ‘fiery biscuits’ (really!?), ‘melons’, ‘baps’, ‘coconuts’, ‘Yorkshire Puddings’, ‘Bangers’, ‘Cream Pies’, ‘Katy Perry Cupcakes’, ‘Chips and Dips’…

  Và cả tên tuổi nổi tiếng như:

  – ‘Brad Pitts’, ‘Danny Devitos’…

  NÂNG CẤP VÒNG MỘT: TỪ VỰNG PHỔ THÔNG

  Nếu bạn hỏi trong tiếng Anh ‘nâng cấp vòng một’ là gì thì câu trả lời là ‘boob job’ (giống như cách thành lập danh từ ghép ‘nose job’ : nâng mũi) như ‘Anna Faris Explains Why She Got a Boob Job (nâng cấp vòng một) Right After Her Divorce …’, hay ’48 reasons not to get a boob job (không nên nâng cấp vòng một)’.

  PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VÚ/NGỰC: THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

  Còn thuật ngữ chuyên ngành y học ‘phẫu thuật tạo hình vú/ngực’ thì tương đương với tiếng Anh là ‘mamma.plasty’ / ˈmaməˌplasti / hay / ‘mammo.plasty’ /ˈmamə(ʊ)ˌplasti/ mà gốc từ La tinh ‘mamma-/ ‘mammo- : vú/ngực và hậu tố ‘-plasty’: tạo hình, một thuật ngữ chung dùng để gọi giải phẫu thẩm mỹ vú/ngực.

  – Mamma.plasty / ˈmaməˌplasti /: phẫu thuật tạo hình ngực/vú

  – Mammo.plasty /ˈmamə(ʊ)ˌplasti/: phẫu thuật tạo hình ngực/vú

  3 THUẬT NGỮ CẦN BIẾT ĐỂ NÂNG CẤP VÒNG 1/ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VÚ/NGỰC

  Trong giải phẫu thẩm mỹ vú/ngực’, cần phân biệt 3 thuật ngữ sau:

  1. BREAST AUGMENTATION /ˌɔːɡmenˈteɪʃn/: PHẪU THUẬT TĂNG KÍCH CỠ VÚ/ NGỰC

  (Breast augmentation is mamma.plasty performed to INCREASE breast size. Augmentation means the process of adding to make larger. BREAST AUGMENTATION is the opposite of BREAST REDUCTION).

  BREAST AUGMENTATION + ALSO KNOWN AS…

  Để biết thuật ngữ ‘breast augmentation’ (phẫu thuật tăng kích cỡ vú/ngực) có còn tên gọi nào khác ở tiếng Anh thì ta chỉ gõ thuật ngữ này với từ khóa tìm đồng nghĩa ‘also/sometimes referred to as…’, ‘also known as…’, ‘also called…’ thì ta có một loạt đồng nghĩa trên nguồn tư liệu trực tuyến như: ‘breast enlargement’, ‘breast enhancement’, ‘breast implants’, ‘augmentation mammaplasty’ hay thường dùng hơn cả là ‘boob job’ mà các thuật ngữ này chưa hề xuất hiện ở các từ điển như Oxford.

  – breast enlargement

  – boob job

  – breast augmentation

  – breast enhancement

  2. BREAST REDUCTION /rɪˈdʌkʃ(ə)n/: PHẪU THUẬT THU/NHỎ NGỰC

  (Breast reduction is mamma.plasty performed to DECREASE breasts and reshape excessively large, heavy breasts. Breast reduction is the opposite of breast augmentation).

  Một thuật ngữ khác đồng nghĩa với ‘breast reduction’ là ‘reduction mammaplasty’.

  3. MASTOPEXY /ˈmastəpɛksi/ BREAST LIFT/BREAST UPLIFT: PHẪU THUẬT NÂNG VÚ/NGỰC CHẢY XỆ

  (Mastopexy is a mamma.plasty to affix sagging breast in more elevated position.)

  Thuật ngữ ‘Mastopexy’ được tạo thành từ một tiền tố Hy lạp ‘Masto-‘ có nghĩa là ‘vú’ (breast) và hậu tố ‘-pexy’ có nghĩa là ‘cố định’

  – 3 THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI TRANG ‘KHOE’ VÒNG 1

  1. Underboob 2. Sideboob 3. Cleavage

  1. Underboob /ˈʌndəbuːb/ : Khoe chân ngực, khoe bầu vú dưới

  – GONE are the days when cleavage was king – underboob (khoe chân ngực) currently rules the roost

  2. Sideboob /ˈsaɪdbuːb/ : Khoe phần ngực bên hông/để lộ phần ngực bên hông

  – There is so much sideboob at Los Angeles awards shows!

  3. Cleavage /ˈkliːvɪdʒ/ : Khoe (khe) ngực (áo, đầm xẻ ngực)

  – She leaned forward slightly, revealing a deep cleavage.

  CA SĨ A KHOE ‘VÒNG MỘT’ DỊCH NHƯ THẾ NÀO?

  Cách đây không lâu, một tờ báo trên mạng có bài báo nói đến câu tiếng Việt mà trong đó có động từ ‘khoe vòng một’ được coi là có ‘vấn đề’, ‘thách thức’ đối với người dịch. Cái khó ở đây là người dịch khó tìm ra từ ‘tương đương’ ở tiếng Anh với từ tiếng Việt là vòng một. Theo tác giả của bài báo này, ‘khoe vòng một’ mà dịch sang tiếng Anh là ‘show off her hot bust’ thì nghe ‘buồn cười lắm’ (‘bust’ là thuật ngữ chỉ vòng một trong may đo và đo 3 vòng (1,2, 3) cho các người đẹp trong các cuộc thi sắc đẹp) còn dịch là’shows off her curves’ (khoe đường cong) thì không nói cụ thể vòng nào (?). Theo tôi, ‘khoe vòng một’ có thể chọn 1 trong 3 từ trên tùy theo ngữ cảnh vì các nữ ca sĩ, tùy theo ăn mặc để ‘khoe’ còn để dịch câu ‘Ca sĩ A khoe vòng một sang tiếng Anh là: ‘The singer A shows (off) her boobs/breast/tits’ thì dù có thể thay thế các từ ngữ nêu trên nhưng chắc chắn phải mày râu sẽ hiểu theo nghĩa ‘hay ho’ liền.

  Xin gởi 3 câu dù ở tiếng Anh là các’hình thức’ (từ ngữ) khác nhau nhưng ta có thể dịch ở tiếng Việt là ‘khoe vòng một’.

  – Thailand warns women who post ‘underboob’ photos face five years in jail.

  – Demi Rose shows off her sideboob in a skimpy orange bikini in Ibiza …

  – Why do girls show cleavage and if someone looks at their breasts they complain about it?

  Thầy Nguyễn Phước Vĩnh Cố

  Nhóm Nghiên cứu ngôn ngữ, Văn Hóa và Dịch thuật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Y
 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Với Các Thuật Ngữ Căn Bản
 • Sách Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa 2022
 • Chương Iv: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tim Mạch
 • Các Thuật Ngữ Y Học Cơ Bản
 • # Thuật Ngữ Tiếng Anh Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Xây Dựng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phán Xét Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phán Xét: Trong Tiếng Anh, Bản Dịch, Nghĩa, Từ Đồng Nghĩa, Phản Nghiả, Ví Dụ Sử Dụng
 • Phụ Lái Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Máy Xúc Tiếng Anh Là Gì?
 • Chắc hẳn chúng ta dù là sinh viên hay kỹ sư đã đi làm, đều từng bối rối khi nghe hay xem một tài liệu có nói đến một thuật ngữ tiếng anh xây dựng mà không biết hay không hiểu chính xác ý nghĩa của nó là gì, hoặc đôi khi chúng ta muốn viết Email hay báo cáo mà không biết từ đó tiếng anh là gì?

  Bài viết sau đây sẽ giải đáp một vài thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng cơ bản và thông dụng nhất, hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho bạn.

  Spec – Specification

  Spec là viết tắt của Specification, nghĩa là chỉ dẫn kỹ thuật (Technical Specification)

  Spec quy định rõ tất cả các loại vật liệu trong dự án kèm với các tiêu chuẩn nghiệm thu đi kèm và mọi công tác thi công nghiệm thu công việc phải theo.

  BOQ – Bill of Quantities

  BOQ là Bảng khối lượng công việc phục vụ công tác đấu thầu và ký hợp đồng

  Để hiểu rõ hơn về BOQ, bạn có thể xem bài viết: Boq, Bill of Quantities

  Shop drawing

  Bản vẽ shop drawing là bản vẽ chi tiết dùng để thi công trên công trường.

  As- Built drawing

  Bản vẽ hoàn công, là bản vẽ thực hiện sau khi kết thúc dự án

  Để rõ hơn về các loại bản vẽ trong xây dựng bạn tham khảo bài: Các bản vẽ trong xây dựng trong tiếng anh 

  Factory

  Dự án nhà máy, nhà xưởng. Trong các dự án thi công xây dựng nhà công nghiệp có một số hạng mục:

  • Workshop: Nhà xưởng sản xuất

  • Office: Văn phòng làm việc

  • Canteen: Nhà ăn

  • Utility: Hạng mục phụ trợ

  • Fire fighting: Hệ thống PCCC

  • Water tank: Bể nước

  • Plumping system: Hệ thống bơm

  • Landscape: Cảnh quan

  Owner hay Client

  Chủ đầu tư, là đơn vị hay cá nhân chi tiền để thực hiện dự án

  Achitect

  Đơn vị tư vấn thiết kế phần kiến trúc

  Structural Engineer

  Đơn vị tư vấn thiết kế phần kết cấu

  Constractor

  Nhà thầu xây dựng, ngoài ra còn có Main ContractorSub Constractor là thầu chính và thầu phụ

  Survey

  Là công tác trắc đạc, tim cos. Đây là công tác đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình thi công xây dựng.

  Civil work

  Là công tác về xây dựng cơ bản như công tác móng, đào đất, cốp pha, cốt thép đổ bê tông…

  Site engineer

  Kỹ sư hiện trường, là các kỹ sư làm việc tại công trường.

  Steel structure

  Công tác về kết cấu thép như sản xuất kết cấu thép, lắp đặt bu lông neo, lắp dựng kết cấu…

  M&E và MEP

  M&E là viết tắt của từ Mechanical and Electrical, MEP là viết tắt của Mechanical Electrical Plumbing. Tiếng việt gọi là bộ môn cơ điện

  Hệ thống cơ điện bao gồm 4 hạng mục chính:

  • Hệ thống điều hòa không khí, thông gió (HVAC)

  • Hệ thống điện: điện nặng, điện nhẹ

  • Hệ thống cấp thoát nước và hóa chất

  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Kết cấu thép VSTEEL

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Ứng Xử Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Sắp Xếp Trật Tự Từ Trong Câu Tiếng Anh
 • Sắp Xếp Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Xếp Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bán Sỉ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Thuật Ngữ Chuyên Môn Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành
 • 24 Tài Liệu Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Đầy Đủ
 • Cẩm Nang Ăn Dưa Hóng Thị Cbiz
 • 40 Thuật Ngữ Giao Dịch Chứng Khoán
 • Dịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Bảo Hiểm Chứng Khoán: Uy Tín, Giá Rẻ
 • Hay để dùng một thuật ngữ chuyên môn, mỗi phút lại có một trò được sinh ra.

  Or to use the technical term for it, there’s one born every minute.

  QED

  Đó là một thuật ngữ chuyên môn.

  That’s a technical term.

  ted2019

  Một thuật ngữ chuyên môn khác của Axelrod là “tha thứ”.

  Another of Axelrod’s technical terms is ‘forgiving’.

  Literature

  Có 1.1 tỉ người đi vệ sinh bên đường hoặc ở bờ sông hoặc không gian mở, và thuật ngữ chuyên môn cho nó là đại tiện lộ thiên. nhưng nó thật sự đơn giản là đi tiêu tại không gian mở.

  And there are 1.1 billion people whose toilets are the streets or river banks or open spaces, and again, the technical term for that is open defecation, but that is really simply shitting in the open.

  ted2019

  Với thuật ngữ chuyên môn là algopsychalia và psychalgia, nhưng nỗi đau tâm lý cũng còn được gọi là nỗi đau tinh thần, nỗi đau cảm xúc, nỗi đau tâm thần, nỗi đau xã hội, nỗi đau linh hồn, nỗi đau tâm hồn, hoặc là đau khổ.

  Technical terms include algopsychalia and psychalgia, but it may also be called mental pain, emotional pain, psychic pain, social pain, spiritual or soul pain, or suffering.

  WikiMatrix

  Thuật ngữ chuyên môn hiện đại mở rộng khái niệm “kính màu ghép” để bao gồm tranh kính (leadlight) trong nhà và các tác phẩm nghệ thuật tạo ra từ các tác phẩm kính có khung kim loại (came glasswork) được minh họa trong các loại đèn nổi tiếng của Louis Comfort Tiffany.

  Modern vernacular usage has often extended the term “stained glass” to include domestic leadlight and objets d’art created from foil glasswork exemplified in the famous lamps of Louis Comfort Tiffany.

  WikiMatrix

  Various interventions, such as simplifying information and illustrations, avoiding jargon, using “teach-back” methods, and encouraging patients’ questions, have improved health behaviors in persons with low health literacy.

  WikiMatrix

  Tuy nhiên, trong phạm vi châu Âu, thuật ngữ này đã được liên kết chặt chẽ với việc thực hành chuyên môn của scénographie và đồng nghĩa với thuật ngữ tiếng Anh theatre design (tạm dịch: thiết kế bối cảnh sân khấu).

  Nevertheless, within continental Europe the term has been closely aligned with the professional practice of scénographie and is synonymous with the English language term ‘theatre design’.

  WikiMatrix

  Một nhà chuyên môn nghệ thuật ngôn ngữ người Canada thấy rằng quyển sách được các em học sinh da trắng hưởng ứng tốt, nhưng các em da màu lại thấy nó “gây nản lòng”.

  A Canadian language arts consultant found that the novel resonated well with white students, but that black students found it “demoralizing”.

  WikiMatrix

  Trong cả hai nghĩa, thuật ngữ “giáo dục các môn khai phóng” thường chỉ đến những gì không phải là những chương trình học chuyên nghiệp, mang tính huấn nghệ, hay kỹ thuật.

  For both interptations, the term generally refers to matters not relating to the professional, vocational, or technical curriculum.

  WikiMatrix

  “Yuppie” ( /ˈjʌpi/là từ viết tắt của “young urban professional” hoặc “young upwardly-mobile professional”) là một thuật ngữ được sử dụng vào đầu những năm 1980 cho những người trẻ có chuyên môn làm việc ở thành thị.

  “Yuppie” (short for “young urban professional” or “young, upwardly-mobile professional”) is a term coined in the early 1980s for a young professional person working in a city.

  WikiMatrix

  Mặc dù thuật ngữ ban đầu dùng để chỉ những công nhân kĩ thuật đi qua những nước khác, ý nghĩa của nó đã mở rộng thành: “sự ra đi của những người có kiến thức hoặc có chuyên môn từ một quốc gia, khu vực kinh tế, hoặc các lĩnh vực khác, vì điều kiện sống hoặc tiền lương tốt hơn”.

  Although the term originally referred to technology workers leaving a nation, the meaning has broadened into “the departure of educated or professional people from one country, economic sector, or field for another, usually for better pay or living conditions”.

  WikiMatrix

  Những nguồn tiếng Latin và tiếng Hy Lạp kinh điển thường sử dụng thuật ngữ Chaldean để ám chỉ về các nhà thiên văn học của xứ Mesopotamia, những người được xét như là tu sĩ-thư lại chuyên môn hóa trong chiêm tinh học và những thể thức khác của tiên đoán.

  Classical Greek and Latin sources frequently use the term Chaldeans for the astronomers of Mesopotamia, who were considered as priest-scribes specializing in astrology and other forms of pination.

  WikiMatrix

  While also aligned with the professional practice of the scenographer, it is important to distinguish the inpidual elements that comprise the ‘design’ of a performance event (such as light, environment, costume, etc.) from the term ‘scenography’ which is an artistic perspective concerning the visual, experiential and spatial composition of performance.

  WikiMatrix

  Các học viên đang được huấn luyện để trở thành những người thợ máy, những người phân tích hệ thống điện toán, những chuyên viên hành chính, những kỹ thuật gia điều dưỡng, những nhà chuyên môn hệ thống tin học, những y tá, những nhân viên bệnh viện, những thảo chương viên điện toán, những kỹ sư điện toán, những người thiết kế thời trang, những kế toán viên, những thợ điện, những giáo viên Anh ngữ, những người làm bánh, những người quản lý khách sạn và những người thiết kế đồ thị, ấy là mới chỉ kể ra một vài số thôi.

  Students are receiving training to become mechanics, systems analysts, administrative consultants, nursing technicians, information systems technicians, nurses, hospital workers, computer programmers, computer engineers, fashion designers, accountants, electricians, English teachers, bakers, hotel administrators, and graphic designers, to name a few.

  LDS

  --- Bài cũ hơn ---

 • 90 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Khách Sạn
 • Những Thuật Ngữ Hay Dùng Trong Khách Sạn
 • Thuật Ngữ Dịch Thuật Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc
 • Các Thuật Ngữ Chứng Khoán Cơ Bản
 • Các Thuật Ngữ Chứng Khoán Cần Nhớ Khi Thị Trường Thất Bát
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành

  --- Bài mới hơn ---

 • 24 Tài Liệu Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Đầy Đủ
 • Cẩm Nang Ăn Dưa Hóng Thị Cbiz
 • 40 Thuật Ngữ Giao Dịch Chứng Khoán
 • Dịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Bảo Hiểm Chứng Khoán: Uy Tín, Giá Rẻ
 • 50+ Thuật Ngữ Chuyên Ngành Du Lịch Thường Gặp Trong Kinh Doanh Lữ Hành
 • Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh theo bảng chữ cái

  Nghĩa các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh theo bảng chữ cái

  A

   

  Accounts payable (ap)

  Tài khoản phải trả (ap)

  Accounts receivable (ar)

  Tài khoản phải thu (ar)

  Accrual based accounting

  Kế toán dựa trên lũy kế

  Accumulated depciation

  Khấu hao lũy kế

  Acid test

  Thử axit

  Acquisition costs

  Chi phí mua sắm

  Adaptive firm

  Công ty thích nghi

  Adventure capital

  Vốn mạo hiểu

  Advertising opportunity

  Agent

  Đặc vụ

  Asset turnover

  Doanh thu tài sản

  Assets

  Tài sản

  B

   

  Back end (websites)

  Back end (trang web)

  Benchmark

  Điểm chuẩn

  Brand

  Nhãn hiệu

  Brand equity

  Vốn chủ sở hữu thương hiệu

  Brand extension strategy

  Chiến lược mở rộng thương hiệu

  Brand recognition

  Nhận diện thương hiệu

  Break-even analysis

  Phân tích hòa vốn

  Break-even point

  Điểm hòa vốn

  Broker

  Người môi giới

  Bundling

  Burden rate

  Tỷ lệ gánh nặng

  Business mission

  Nhiệm vụ kinh doanh

  Business plan

  Kế hoạch kinh doanh

  Buy-sell agreement

  Thỏa thuận mua bán

  C

   

  Compound average growth rate

  Tỷ lệ tăng trưởng trung bình hợp chất

  Cannibalization

  Ăn thịt người

  Capital assets

  Tài sản vốn

  Capital expenditure

  Chi tiêu vốn

  Capital input

  Đầu vào vốn

  Cash

  Tiền mặt

  Cash basis

  Cơ sở tiền mặt

  Cash flow

  Dòng tiền

  Cash flow budget

  Ngân sách dòng tiền

  Cash flow statement

  Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

  Cash sales

  Bán hàng bằng tiền mặt

  Cash spending

  Chi tiêu bằng tiền mặt

  Central driving forces model

  Mô hình lực truyền động trung tâm

  Channel conflicts

  Xung đột kênh

  Channels of distribution

  Kênh phân phối

  Tỷ lệ nhấp

  Co-branding

  Liên kết thương hiệu

  Cost of goods sold

  Giá vốn hàng bán

  Collection days

  Ngày thu

  Collection period (days)

  Thời gian thu (ngày)

  Commission

  Uỷ ban

  Commissions percent

  Phần trăm hoa hồng

  Community interest company

  Công ty lợi ích cộng đồng

  Lợi thế cạnh tranh

  Competitive analysis

  Phân tích cạnh tranh

  Cạnh tranh nhập wedges

  Completed store transactions

  Hoàn tất giao dịch cửa hàng

  Concentrated target marketing

  Nhắm mục tiêu tập trung tiếp thị

  Contribution

  Sự đóng góp

  Contribution margin

  Biên độ đóng góp

  Conversion rate

  Tỷ lệ chuyển đổi

  Core marketing strategy

  Chiến lược tiếp thị cốt lõi

  Corporation

  Tập đoàn

  Corridor principal

  Hành lang chính

  Cost of sales

  Chi phí bán hàng

  Cross elasticity of demand

  Độ co dãn của nhu cầu

  Current assets

  Tài sản lưu động

  Current debt

  Nợ hiện tại

  Current liabilities

  Nợ ngắn hạn

  D

   

  Doing business as

  Kinh doanh như

  Debt and equity

  Nợ và vốn chủ sở hữu

  Depciation

  Khấu hao

  Differentiated target marketing

  Nhắm mục tiêu tiếp thị khác biệt

  Differentiation

  Sự khác biệt

  Direct cost of sales

  Chi phí bán hàng trực tiếp

  Direct mail marketing

  Thư trực tiếp tiếp thị

  Direct marketing

  Marketing trực tiếp

  Directory

  Distinctive competency

  Năng lực đặc biệt

  Diversification

  Đa dạng hoá

  Dividends

  Cổ tức

  Dual distribution

  Phân phối kép

  E

   

  Early adopters

  Sớm chấp nhận

  Early majority

  Phần lớn sớm

  Earnings

  Thu nhập

  Earnings before interest and taxes

  Thu nhập trước lãi và thuế

  (Ebit)

  ( Ebit )

  Earnings before interest taxes depciation and amortization

  Thu nhập trước khi khấu trừ thuế và khấu hao thuế

  Economies of scale

  Nền kinh tế của quy mô

  Effective demand

  Nhu cầu hiệu quả

  Effective tax rate

  Thuế suất có hiệu lực

  Entrepneur in heat

  Doanh nhân trong nhiệt

  Entrepneur

  Doanh nhân

  Equity

  Công bằng

  Equity financing

  Vốn chủ sở hữu

  Evaluating ideas and opportunities

  Đánh giá ý tưởng và cơ hội

  Everett rogers

  Everett rogers

  Exclusive distribution

  Phân phối độc quyền

  Expense

  Chi phí

  Experience curve

  Đường cong kinh nghiệm

  F

   

  Tính năng, lợi thế và lợi ích

  Failure rule, common causes

  Quy tắc thất bại, nguyên nhân phổ biến

  Failure rule, exceptions to the rule

  Quy tắc thất bại, ngoại lệ đối với quy tắc

  Fatal 2% rule

  Quy tắc 2% gây tử vong

  Fighting brand strategy

  Chiến lược thương hiệu chiến đấu

  First mover

  Người đầu tiên

  Lợi thế mover đầu tiên

  Bất lợi đầu tiên

  Fiscal year

  Năm tài chính

  Five forces model

  Mô hình năm lực

  Fixed cost

  Chi phí cố định

  Fixed liabilities

  Nợ cố định

  Floating liabilities

  Nợ phải trả

  Focus group

  Nhóm tập trung

  Forms of market research

  Hình thức nghiên cứu thị trường

  Frequency marketing

  Tiếp thị tần số

  Front end (websites)

  Giao diện người dùng (trang web)

  Full-cost price strategies

  Chiến lược giá đầy đủ

  Future value projections

  Dự đoán giá trị tương lai

  G

   

  Goodwill

  Thiện chí

  Gross margin

  Tổng lợi nhuận

  Gross margin percent

  Tỷ lệ phần trăm lãi gộp

  Guerrilla marketing investment strategy

  Chiến lược đầu tư tiếp thị du kích

  Guerrilla marketing

  Marketing du kích

  Guerrilla marketing concept

  Khái niệm tiếp thị du kích

  H

   

  Harvesting

  Thu hoạch

  I

   

  Ideas vs. Opportunities

  Ý tưởng và cơ hội

  Impssions

  Số lần hiển thị

  Income statement

  Báo cáo thu nhập

  Initial public offering

  Ưu đãi công khai ban đầu

  (Ipo)

  ( Ipo )

  Innovation: evolutionary or revolutionary

  Đổi mới: tiến hóa hoặc cách mạng

  Innovators

  Người đổi mới

  Intergrated marketing communications

  Truyền thông tiếp thị tích hợp

  Intensive distribution

  Phân phối chuyên sâu

  Interest expense

  Chi phí lãi vay

  Intrapnuership

  Null

  Inventory

  Hàng tồn kho

  Inventory turnover

  Doanh thu hàng tồn kho

  Inventory turns

  Lượt kiểm kê

  J

   

  Jobber

  Công việc

  L

   

  Labor

  Lao động

  Laggards

  Laggards

  Leveraged buy out

  Đòn bẩy mua ngoài

  Liabilities

  Nợ phải trả

  Life cycle

  Vòng đời

  Limited (public) company (aus)

  -Công ty hạn chế (công khai)

  Limited liability company

  Công ty trách nhiệm hữu hạn

  Limited liability partnership

  Quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn

  Long-term assets

  Tài sản dài hạn

  Long-term interest rate

  Lãi suất dài hạn

  Long-term liabilities

  Sự tin cậy dài lâu

  Loss

  Mất mát

  Loyalty programs

  Các chương trình lòng trung thành

  M

   

  Manufacturer’s agent

  Đại lý của nhà sản xuất

  Market

  Thị trường

  Market development funds

  Quỹ phát triển thị trường

  Market development strategy

  Chiến lược phát triển thị trường

  Market evolution

  Tiến hóa thị trường

  Market penetration strategy

  Chiến lược thâm nhập thị trường

  Market plan

  Kế hoạch thị trường

  Market redefinition

  Định nghĩa lại thị trường

  Market sales potential

  Tiềm năng bán hàng thị trường

  Market segmentation

  Phân khúc thị trường

  Market share

  Thị phần

  Market development strategy

  Chiến lược phát triển thị trường

  Market penetration strategy

  Chiến lược thâm nhập thị trường

  Marketing

  Tiếp thị

  Marketing audit

  Kiểm toán tiếp thị

  Marketing cost analysis

  -Phân tích chi phí tiếp thị

  Marketing mix

  Tiếp thị hỗn hợp

  Marketing plan

  Kế hoạch tiếp thị

  Materials

  Nguyên vật liệu

  Materials included in cost of sales

  Vật liệu bao gồm trong chi phí bán hàng

  Mission statement

  Tuyên bố sứ mệnh

  Moving weighted average

  Di chuyển trọng số trung bình

  Multiple channel system

  -Hệ thống nhiều kênh

  N

   

  Net cash flow

  Dòng tiền ròng

  Net psent value

  Giá trị hiện tại ròng

  Net profit

  Lợi nhuận ròng

  Net profit margin before taxes

  Biên lợi nhuận ròng trước thuế

  Net worth

  Giá trị ròng

  New visitors

  Khách truy cập mới

  New brand strategy

  Chiến lược thương hiệu mới

  Newsletter subscriptions

  Đăng ký nhận tin

  Not invented here

  Không phát minh ở đây

  O

   

  Obligations incurred

  Nghĩa vụ phát sinh

  Offering

  Chào bán

  Offering mix or portfolio

  On-costs

  Chi phí

  Operating expenses

  Chi phí hoạt động

  Operating leverage

  Đòn bẩy vận hành

  Operations control

  Điều khiển hoạt động

  Opportunities vs. Ideas

  Cơ hội so với ý tưởng

  Opportunity analysis

  Phân tích cơ hội

  Opportunity cost

  Chi phí cơ hội

  Original equipment manufacturer

  Nhà sản xuất thiết bị gốc

  Other short-term liabilities

  Các khoản nợ ngắn hạn khác

  Outsourcing

  Gia công phần mềm

  P

   

  Page views

  Lượt xem trang

  Paid in capital

  Thanh toán bằng vốn

  Partnership

  Quan hệ đối tác

  Payables

  Các khoản phải trả

  Payback period

  Thời gian hoàn vốn

  Payment days

  Ngày thanh toán

  Payment delay

  Trì hoãn chi trả

  Payroll

  Lương bổng

  Payroll burden

  Gánh nặng lương

  Penetration pricing strategy

  Chiến lược định giá thâm nhập

  Perceived risk

  Rủi ro nhận thức

  Perceptual map

  Bản đồ nhận thức

  Personal selling

  Bán cá nhân

  Pest analysis

  Phân tích pest

  Plant and equipment

  Nhà máy và thiết bị

  (Pop)

  ( Pop )

  Portfolio

  Positioning

  Định vị

  Premiums

  Phí bảo hiểm

  Price elasticity of demand

  Độ co giãn của cầu theo giá

  Privately owned

  Thuộc sở hữu tư nhân

  Pro forma income statement

  Báo cáo thu nhập pro forma

  Pro forma statements

  Báo cáo pro forma

  Product definition

  Định nghĩa sản phẩm

  Product development

  Phát triển sản phẩm

  Product development strategy

  Chiến lược phát triển sản phẩm

  Product life cycle

  Vòng đời sản phẩm

  Product line

  Dòng sản phẩm

  Product line pricing

  Giá sản phẩm

  Profit

  Lợi nhuận

  Profit before interest and taxes

  Lợi nhuận trước lãi và thuế

  Profit or loss

  Lợi nhuận hoặc lỗ

  Proprietary (private) limited company

  Công ty trách nhiệm hữu hạn (tư nhân)

  Public relations

  Quan hệ công chúng

  Publicly traded

  Giao dịch công khai

  Pull communication strategy

  Kéo chiến lược truyền thông

  Push communication strategy

  Đẩy chiến lược truyền thông

  Q

   

  Questionable costs

  Chi phí đáng ngờ

  R

   

  Receivables

  Khoản phải thu

  Receivables turnover

  Doanh thu phải thu

  Regional marketing

  Tiếp thị khu vực

  Relevant cost

  Repositioning

  Định vị lại

  Resource requirements (websites)

  Yêu cầu tài nguyên (trang web)

  Retained earnings

  Thu nhập giữ lại

  Return on assets

  Lợi nhuận trên tài sản

  Return on investment

  Lợi tức đầu tư

  Return on sales

  Lợi nhuận trên doanh thu

  Return visitors

  Trả lại khách truy cập

  Rich-gumpert evaluation system

  Hệ thống đánh giá giàu gumpert

  S

   

  S corporation

  Tổng công ty s

  Sales break even

  Giờ nghỉ giải lao

  Sales forecast

  Dự báo doanh số bán hàng

  Sales on credit

  Doanh số tín dụng

  Scrambled merchandising

  Buôn bán tranh giành

  Seed capital

  Vốn hạt giống

  Selective distribution

  Phân phối chọn lọc

  Selling approaches

  Phương pháp bán hàng

  Senior corps of retired executives

  Quân đoàn cấp cao của các nhân viên điều hành hưu trí

  Shareholders

  Cổ đông

  Short-term

  Thời gian ngắn

  Short-term assets

  Tài sản ngắn hạn

  Short-term notes

  Ghi chú ngắn hạn

  Short-term liabilities

  Nợ ngắn hạn

  Simple linear regression

  Hồi quy tuyến tính cơ bản

  Situation analysis

  Phân tích tình hình

  Skimming pricing strategy

  Chiến lược định giá lướt qua

  Slotting allowances

  Phụ cấp khía

  Small business investment council (sbic)

  Hội đồng đầu tư doanh nghiệp nhỏ (sbic)

  Sole proprietorship

  Sở hữu duy nhất

  Sole trader

  Thương nhân duy nhất

  Starting date

  Ngày bắt đầu

  Stock

  Cổ phần

  Stock market

  Thị trường chứng khoán

  Stock turnover

  Kim ngạch chứng khoán

  Strategic control

  Kiểm soát chiến lược

  Strategic marketing management

  Quản lý tiếp thị chiến lược

  Success factors

  Yếu tố thành công

  Success requirements

  Yêu cầu thành công

  Sunk cost

  Chi phí chìm

  Surplus or deficit

  Thặng dư hoặc thâm hụt

  Switching costs

  Chi phí chuyển đổi

  Swot analysis

  Phân tích sự làm việc quá nhiều

  Systematic innovation

  Đổi mới có hệ thống

  T

   

  Tactics

  Chiến thuật

  Target market

  Thị trường mục tiêu

  Target marketing

  Mục tiêu thị trường

  Tax rate percent

  Tỷ lệ phần trăm thuế

  Taxes incurred

  Thuế phát sinh

  Telemarketing

  Tiếp thị qua điện thoại

  Trade margin

  Biên độ giao dịch

  Trading down

  Giao dịch xuống

  Trading up

  Giao dịch

  Traffic

  Giao thông

  Types of entrepneurs

  Loại doanh nhân

  User interface

  Giao diện người dùng

  Unique user sessions

  Phiên người dùng duy nhất

  Unit variable cost

  -Phí tổn biến đơn vị

  Units break-even

  Đơn vị hòa vốn

  Unpaid expenses

  Chi phí chưa thanh toán

  User benefits

  Lợi ích người dùng

  User registrations

  Đăng ký người dùng

  V

   

  Valuation

  Định giá

  Value

  Giá trị

  Variable cost

  Chi phí biến đổi

  Variance

  Phương sai

  Venture capitalists

  Đầu tư mạo hiểm

  Venture capital

  Vốn đầu tư mạo hiểm

  W

   

  Website

  Trang mạng

  Website metrics

  Số liệu trang web

  Website traffic

  Lưu lượng truy cập trang web

  Wholesaler

  Người bán sỉ

  Working capital

  Vôn lưu động

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thuật Ngữ Chuyên Môn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • 90 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Khách Sạn
 • Những Thuật Ngữ Hay Dùng Trong Khách Sạn
 • Thuật Ngữ Dịch Thuật Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc
 • Các Thuật Ngữ Chứng Khoán Cơ Bản
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100