Sáng Tạo Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Sữa Tắm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Thí Sinh Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Giới Thiệu Bài Thi Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh
 • Trưởng Thành Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sự Trưởng Thành Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hãy minh họa quyền năng sáng tạo của thánh linh Đức Giê-hô-va.

  Illustrate the creative power of Jehovah’s holy spirit.

  jw2019

  Sự sáng tạo.

  Creativity.

  QED

  Tất cả nhân loại—nam lẫn nữ—đều được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế.

  All human beings—male and female—are created in the image of God.

  LDS

  Cha mẹ tôi rất vui mừng khi được xem phim “Hình ảnh về sự sáng tạo” (Anh ngữ).

  When my parents saw the “Photo-Drama of Creation,” they were thrilled.

  jw2019

  * Chúa Giê Su Ky Tô sáng tạo trời đất, GLGƯ 14:9.

  * Jesus Christ created the heavens and the earth, D&C 14:9.

  LDS

  Phim sáng tạo dựa trên các ghi chép và tư liệu có thật.

  Based on actual data and documents.

  WikiMatrix

  Ngài là Đấng Sáng Tạo của chúng ta.

  He is our Creator.

  LDS

  Sự sáng tạo trưng ra bằng chứng hiển nhiên về sự nhân từ của Đức Chúa Trời

  Creation gives evidence of God’s abundant goodness

  jw2019

  Và họ đánh giá cao sự sáng tạo.

  And they value creativity.

  QED

  ISBN 978-2-234-05934-4 Droit d’inventaires (Quyền sáng tạo), những cuộc phỏng vấn với Pierre Favier, Le Seuil, 2009.

  ISBN 978-2-234-05934-4 Droit d’inventaires (Rights of inventory), interviews with Pierre Favier, Le Seuil, 2009.

  WikiMatrix

  Đến ‘ngày sáng tạo’ thứ ba, Ngài làm đất khô nhô lên khỏi mặt ‘nước ở dưới trời’.

  Now, on the third ‘creative day,’ he proceeded to raise the dry land out of ‘the waters beneath the expanse.’

  jw2019

  * Làm thế nào những sự sáng tạo của Thượng Đế cho thấy Ngài yêu thương chúng ta?

  * How do God’s creations show that He loves us?

  LDS

  Ông nghĩ, vậy Sáng tạo cũng chẳng thể khác được?

  So how, he reasoned, could Creation be anything less?

  OpenSubtitles2018.v3

  Cha cháu bảo không thể có vua… trong vườn của Đấng Sáng Tạo.

  My father says there can be no king in The Creator’s garden.

  OpenSubtitles2018.v3

  Rồi họ ra công để sáng tạo chữ viết, và dạy dân cách đọc.

  Then they labored to develop a written form, and after that they taught the people how to read the script.

  jw2019

  Tôi đã sáng tạo ra nó.

  I’ve created it.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng thật ra bạn đang cảm thấy hiệu quả quyền năng sáng tạo của Đức Giê-hô-va.

  Really, though, you are feeling the results of Jehovah’s creative power.

  jw2019

  * Phải ghi chép những điều đã được tiết lộ cho ông biết về sự Sáng Tạo, MôiSe 2:1.

  * Was to write the things revealed to him concerning the creation, Moses 2:1.

  LDS

  Đây là nghịch lý và phép lạ của Sự Sáng Tạo.

  This is the paradox and the miracle of the Creation.

  LDS

  Chúng cũng gặp khó khăn trong việc mạo hiểm và sáng tạo.

  They also have problems taking risks and being creative.

  Literature

  Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Sáng Tạo

  The Divine Mission of Jesus Christ: Creator

  LDS

  V’Ger muốn điều gì ở Đấng sáng tạo?

  What does V’Ger want with the creator?

  OpenSubtitles2018.v3

  Bà có chương trình riêng phát trên Trạm quốc gia Constantine, mang tựa đề “Cổng sáng tạo“.

  She got her own show on the National Station of Constantine, entitled “Ports of Creativity“.

  WikiMatrix

  [ William Anders ] Vào khởi nguyên, Thiên Chúa đã sáng tạo trời và đất.

  In the beginning, God created the heaven and the earth.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi đã bước vào thực tế của hệ sinh thái sáng tạo này vào tuần trước.

  I tripped on the reality of this ecology of creativity just last week.

  ted2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Gọi Tên Các Ngày Lễ Trong Tiếng Anh :: Việt Anh Song Ngữ
 • Rằm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cái Mở Nút Chai Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Mở Chai Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Gà Rán Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sáng Tạo Là Gì, Định Nghĩa Đúng Về Sáng Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Thức Là Gì? – Các Thuộc Tính Và Cấu Trúc Của Ý Thức
 • Khách Quan Là Gì, Chủ Quan Là Gì. Phân Biệt Chủ Quan & Khách Quan
 • Hocthue.net: Mối Quan Hệ Giữa Khách Quan Và Chủ Quan Trong Triết Học
 • Triết Học Trong Tiếng Tiếng Anh
 • 22 Từ Vựng Tiếng Anh Về Trường Phái Triết Học
 • Trong cuộc sống, Sáng tạo là từ mà chúng ta thường nghe thấy nhiều nhất, như con người sáng tạo, công ty sáng tạo, làm việc sáng tạo…. Vậy sáng tạo là gì?

  Bạn hãy tự trả lời trước khi đọc tiếp phần dưới.

  Đây là một số câu trả lời khi tìm kiếm cụm từ này trên Google

  1. Là dám nghĩ khác và dám làm khác
  2. Là một ý tưởng mới, phù hợp với thời đại và không gian sinh ra nó, và ý tưởng đó mang lại giá trị
  3. Là một điều gì đó mới mẻ táo bạo và khác thường
  4. Là nhìn một vấn đề, một câu hỏi… theo những cách khác với thông thường. Tức là nhìn mọi thứ từ các góc độ, tầm nhìn khác nhau, “nhìn” theo những cách không bị hạn chế bởi thói quen, bởi phong tục, bởi tiêu chuẩn…
  5. Là sự sắp xếp mọi thứ đã có sẳn theo một trật tự mới
  6. Là làm cái gì đó khác đi và hẳn nhiên phải hay và có ích
  7. Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có
  8. Sáng tạo là những gì thực tế cần , giúp ích cho sự tiến bộ của loài người , được mọi người đón nhận
  9. Là nghĩ ra 1 ý tưởng hoặc 1 sản phẩm mới hay cải biên chúng
  10. Là 1 từ trừu tượng, nói nôm na thì đó là cái mới mẻ mà chính bạn tự khám phá….
  11. Sáng tạo là trong quá trình làm việc luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi và học hỏi để tìm ra cái mới , cách giải quyết tốt nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất
  12. Là quá trình hoạt động của con người tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần, mới về chất. Nói cho dễ hiểu thì sáng tạo là hoạt động của con người tạo ra sản phẩm và sản phẩm này phải đáp ứng được hai yêu cầu sau:

   – Có tính mới (mới về chất)

   – Có giá trị so với sản phẩm cũ (có lợi hơn, tiến bộ hơn)

  ….

  Tất cả các định nghĩa trên chỉ đúng một phần mà chưa đủ. Định nghĩa sau (trong Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới-Phan Dũng) sẽ khái quát và định nghĩa thế nào là sáng tạo một cách đầy đủ nhất.

   Sáng tạo là hoạt động tạo ra

  bất cứ cái gì

  đồng thời tính mới và tính ích lợi  (trong phạm vi áp dụng cụ thể)

  • Bất cứ cái gì: ở bất cứ lĩnh vực nào của thế giới vật chất và tinh thần
  • Tính mới: là sự khác biệt của đối tượng cho trước so với đối tượng cùng loại ra đời trước đó về mặt thời gian.
  •  Tính ích lợi: như tăng năng suất, tăng hiệu quả, tiết kiệm, giảm giá thành, thuận tiện khi sử dụng, thân thiện với môi trường…, tính ích lợi có thể mang đến cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho nhân loại.
  •  Phạm vi áp dụng: chỉ đúng trong không gian, thời gian, hoàn cảnh , điều kiện… cụ thể, nếu vượt ra ngoài thì có thể biến lợi thành hại.

  Như vậy,  để biết bất cứ cái gì có sáng tạo hay không, bạn phải so sánh cái đó với cái trước nó, nếu cái đã thay đổi nghĩa là nó mới hơn so với cái cũ đồng thời  mang lại tính ích lợi cho bạn, cho cộng đồng hay cho nhân loại trong phạm vị áp dụng cụ thể thì bất cứ cái gì đó đã là sáng tạo.

  Chúng ta xét một vài ví dụ đơn giản sau để hiểu rõ sáng tạo là gì

  Một bạn sinh viên nhận kết quả kém trong học kỳ 1, bạn đặt mục tiêu cho học kỳ sau phải đạt loại khá, vì thế bạn đã thay đổi cách học so với cách học trước đó và bạn đã có kết quả tốt trong học kỳ 2. Như vậy, cách bạn học đã có sáng tạo hơn so với cách trước, điều này đã mang lại lợi ích cho bạn, tuy nhiên cách học này chỉ có thể áp dụng chỉ cho bạn hoặc trong thời điểm học kỳ 1 còn học kỳ khác thì có thể hoặc không mang lại hiệu quả.

   

  Trong phòng trọ, tận dụng những vật có sẵn, người ta đã sử dụng kẹp để làm giá để bàn chải đánh răng. (Sáng tạo này chỉ có ích trong  nhà của bạn khi trước đó bạn không có vật dụng để bàn chải, nhưng bạn áp dụng điều này trong khách sạn thì  không thể chấp nhận được)

   

  Để kích thích sự thèm ăn của con, mẹ đã cắt trái chuối thành hình chú cá heo ngậm trái nho (Vì trước đó để nguyên trái con bạn không ăn, thay đổi hình dạng làm bé thích thú hơn so với cách cũ. Sáng tạo này chỉ thích hợp với trẻ con, còn người lớn thì không thích hợp)

  Tận dụng cây thang đã bỏ đi, người ta đã treo nó lên tường và làm thành giá sách (Trong những ngôi nhà sang trọng áp dụng sáng tạo này có thể không thích hợp với gu thẩm mỹ của chủ nhà)

  Kết hợp với các hình có sẵn trên tường, vẽ thêm vài họa tiết trên ngón tay sẽ có một bức tranh sống động. (Bạn hãy vẽ những nơi được phép nếu không bạn sẽ mắng đấy)

  Để đổ sữa ra khỏi ly mà không làm bắn ra ngoài, đơn giản là đổi cách cầm bình.

  Trong nhà có trẻ con, việc để các ổ cắm bên ngoài rất nguy hiểm, sáng tạo nó bằng cách để vào hộc tủ. (nếu như nhà bạn không có trẻ con thì sáng kiến này là một bất tiện)

  Như vậy, sáng tạo không phải là làm những thứ đao to búa lớn mà là những thứ ngay bên cạnh ta hàng ngày và mỗi chúng ta đã từng nhiều lần sáng tạo và sáng tạo là một môn khoa học  hoàn toàn có thể học được.

   Tính ích lợi của mỗi sáng tạo mang đến có khi chỉ ở trong phạm vi hẹp của người đã tạo nên chúng chứ không cần mang đến cho nhiều người.

   Điều cần nhớ là sáng tạo chỉ có ích trong một số phạm vi nhất định, nếu không nghĩ đến phạm vi này, sáng tạo có thể trở thành sáng tối và gây nguy hiểm cho người xung quanh.

   Thái Phương

  Trang chủ

  Các khóa học về sáng tạo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Chất Của Niềm Tin
 • Ý Nghĩa Tên Vũ Là Gì Và Cách Đặt Tên Vũ Cho Bé Trai Và Bé Gái
 • Đừng Hiểu Học Chữ Hán Là Học Tiếng Trung Quốc!
 • Chuyện Chữ Nghĩa: Trắc Ẩn – Thấu Cảm
 • Ý Nghĩa Tên Tú Là Gì & Gợi Ý Bộ Tên Đệm Hay Cho Con Tên Tú
 • Năng Động, Sáng Tạo Là Gì? Làm Gì Để Năng Động Sáng Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Bình Luận Về Các Khái Niệm
 • Trung Tâm Sáng Tạo Khoa Học
 • Vấn Đề Nhận Thức Và Khả Năng Tự Ý Thức Của Con Người Trong Triết Học Đêcáctơ
 • Tính Khách Quan Là Gì? So Sánh Giữa Khách Quan Và Chủ Quan
 • Triết Học Là Gì? Những Vấn Đề Của Triết Học Đối Với Cuộc Sống
 • Việc làm Sinh viên mới tốt nghiệp – Thực tập

  1. Thế nào là năng động, sáng tạo

  Năng động là chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm. Năng động là luôn có những hành động tích tực, làm việc một cách nhiệt huyết, luôn cố gắng làm mọi việc hết sức để tác động với những sự vật, hiện tượng xung quanh chúng ta nhằm thực hiện tốt những công việc đã định.

  Còn sáng tạo là gì? Sáng tạo chính là luôn luôn say mê nghiên cứu, tìm tòi cái mới dựa trên cái đã có để tạo ra những thứ giá trị về tinh thần, vật chất và cách giải quyết mới mẻ không bị gò bó.

  Khi hai tính cách này song hành và hỗ trợ lần nhau thì nó trở thành một phẩm chất vô cùng quý giá và rất cần thiết cho mỗi một con người.

  Vậy người năng động, sáng tạo là người luôn luôn say mê, tìm tòi cái mới mà không sợ cái gì và có thể nói những người năng động sáng tạo là những nhà phát mình khoa học hay những nhà tâm lý học vô cùng giỏi. Tại sao lại nói vậy? Bởi nếu bạn đam mê tìm tòi những thứ mới mẻ để tạo ra những giá trị vật chất thì sẽ được gọi là những nhà phát minh khoa học, cái mà họ tìm ra chính là những thứ mà ta có thể sử dụng được và tạo ra các giá trị thực tiễn đem lại nguồn lợi ích khá lớn cho cuộc sống của chúng ta.

  Mặt khác, đối với những người say mê, tìm tòi ra những thứ có giá trị về tinh thần và các cách giải quyết mới mẻ thì họ lại là những nhà tâm lý học vô cùng tài ba. Nắm bắt được nhu cầu của con người và các giá trị mà con người hướng đến để có thể tìm ra những thứ có giá trị hay các cách giải quyết làm cho tinh thần của con người được cải thiện và tốt lên.

  2. Tại sao cần năng động, sáng tạo

  Đối với bất kỳ công việc nào cũng cần chúng ta phải năng động và sáng tạo. Chỉ có năng động và sáng tạo mới giúp chúng ta có thể vượt qua những rào cản, ràng buộc của bản thân. Giúp chúng ta rút ngắn được thời gian hoàn thành một công việc nào đó một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Khi bạn sáng tạo thì bạn sẽ tự tin về bản thân mình hơn bởi mình có thể làm những thứ mà người khác không làm được.

  Dần dần bạn sẽ tạo được sự tin tưởng đối với bản thân mình, dù bản thân mình làm gì, người khác nghĩ gì thì mình cũng thực sự có khả năng làm điều đó. Một người năng động sáng tạo khi ra trường thì cũng là người tìm việc làm nhanh nhất trong khi bạn bè còn đang loay hoay tìm vị trí phù hợp.

  Có thể nói năng động chính là cơ sở để sáng tạo phát triển, còn sáng tạo chính là động lực cho năng động. Sáng tạo là quá trình dài suy nghĩ ra những ý tưởng mới. Tuy nhiên, chỉ nghĩ ra thôi thì chưa đủ, ta cần phải thực hiện được ý tưởng ấy.

  Nhờ có năng động sáng tạo mà chúng ta có thể đem lại cho bản thân và gia đình những niềm tự hào vẻ vang, giúp chúng ta có thể tạo ra những kỳ tích mà chưa ai làm được.

  Năng động sáng tạo là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Nhất là trong thời đại 4.0 này. Tất cả những thành tựu to lớn mà chúng ta đang hưởng thụ bây giờ, đều là công sức của nhiều khối trí óc mà các bậc tiền bối phía trước đã gầy dựng. Những công thức, định lý, đến những phát minh rất quan trọng như chiếc điện thoại, Internet, mạng xã hội, đều bắt nguồn từ bản tính sáng tạo của các nhà sáng chế. Là một công dân của xã hội hiện đại này, ta phải luôn say mê nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi để bắt kịp được sự nhanh đến chóng mặt này. Bao nhiêu phát kiến được nghĩ ra một ngày, thì cũng bấy nhiêu sáng chế được tiến hành dựa trên ý tưởng ấy. Sự sáng tạo mang đến rất nhiều cuộc thử nghiệm, và nếu may mắn, ý tưởng của bản thân sẽ được biết đến và góp phần vào công cuộc phát triển này.

  Năng động sáng tạo để bắt kịp xu hướng thời đại mới, để không bị đi lùi lại với cuộc sống, luôn cần mày mò, phát hiện xử lí linh hoạt những tình huống trong học tập, công việc nhằm đạt hiệu quả cao

  Khi bạn năng động sáng tạo chính là được làm những gì mình suy nghĩ và thích thú, thấy được những thứ mà người khách không thấy được. Từ đó, năng lượng để bạn theo đuổi một công việc với nhiềm đam mê được gia tăng rất nhiều. Bạn có thể thích thú công việc mà ngồi suốt nhiều giờ mà không thấy chán.

  3. Làm sao để năng động, sáng tạo trong công việc

  Nếu bạn làm gì đó mà có không có niềm tin thì liệu rằng bạn có thể làm được gì? Không có gì tồi tệ bằng việc chưa làm mà đã nghĩ tới thất bại, khó khăn. Trước khi làm một công việc gì bạn hãy xác đinh được những ưu, nhược điểm, sở trường, kỹ năng của bạn. Trong lúc làm việc mà bạn được sếp giao một công việc nằm ngoài khả năng của bạn thì bạn hãy tự tin và bày tỏ với xếp để có thể được sắp xếp công việc khác hay được hỗ trợ thêm nhân lực để cùng bạn hoàn thành công việc.

  Tất cả các sếp luôn luôn khuyến khích những nhân viên thẳng thắn có ý kiến hay. Đôi khi những ý kiến của bạn nó không được hay thì cho dù có bị đồng nghiệp coi thường thì chế nhạo thì bạn đừng nhụt chí và mất bình tĩnh. Bạn hãy coi đó là bài học để bạn rút ra kinh nghiệm cho những lần sau.

  Năng động sáng tạo không phải là việc mà bạn lao ngay vào nghiên cứu và thực hiện một cái mới hoàn toàn mà bạn hãy tìm tòi những cái mới dựa trên những cái có sẵn đang tồn tại xung quanh bạn. Ví dụ như bạn thay đổ cách thức làm việc, nếp sống, thay đổi suy nghĩ… Chính sự thay đổi này sẽ tạo ra những cơ hội sáng tạo. Nếu bạn viết một bài báo cáo mà bạn viết theo một cách nhìn nhận khác với mọi người, đôi lúc bạn lại nhìn thấy được những cái mọi người không thấy được và cho ra một cách giải quyết khác hữu dụng hơn rất nhiều. Chỉ cần bạn dám thay đổi thì bạn sẽ nhận được cái mà người không dám thay đổi không có được.

  Tâm lý chung của mọi người hiện nay là ngại làm những gì mới mẻ, bởi nó có đôi lúc sẽ khó khăn và bản thân mình lại chưa có kinh nghiệm làm việc ấy. Nhưng nếu bạn muốn thăng tiến nhanh trong công việc thì hãy coi đây là một thử thách. Đôi nghi bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của người khác xem họ nghĩ gì và mình có thể làm gì khi cũng vào vị trí đó. Bạn có thể tham gia 1 bộ môn thể thao nào đó, bạn có thể làm một công việc mới mà bạn chưa từng biết. Nghe có vẻ nhiều khó khăn, nhưng thành công nào mà không trải qua những khó khăn. Bạn hãy mạnh mẽ và đừng ngại làm một công việc, lĩnh vực mới. Biết đâu đó công việc mới ấy lại giúp ích rất nhiều cho bạn trong tương lai.

  Bạn hãy tham gia vào những câu lạc bộ hay những cuộc thi, đề tài khoa học, phát minh, sáng chế…đòi hỏi sự sáng tạo để có thể tạo thói quen cho bản thân mình.

  Làm việc với một cá nhân khác hoặc có thể là một nhóm người từ 3 đến 5 người, thì bạn có thể nghe được những ý kiến khác nhau. Cung một vấn đề nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận khác, nếu bạn có thể biết được những cách nhìn nhận khác thì bạn có thể phát huy sự sáng tạo của mình rất nhiều.

  Đôi khi chìa khóa để mở cánh của sáng tạo lại chính là những lời chỉ dẫn của những người đi trước đã có kinh nghiệm. Khi bạn gặp một vấn đề khó giải quyết thì bạn hãy tham vấn những người có kinh nghiệm đi trước để có sự lựa chọn đúng đắn nhất. Như thế bạn sẽ tự tạo ra được sự quyết đoán và mạnh dạn hơn trong công việc và cuộc sống.

  Sau khi giải quyết xong một vấn đề hay công việc nào đó thì bạn nên đặt ra những câu hỏi xung quanh những công việc đã hoàn thành ấy. Liệu bạn hoàn thành công việc đó đã nhanh nhất chưa, còn cách giải quyết nào nhanh hơn mà không bị tốn công sức nhiều như cách giải quyết hiện tại hay không? Hay thậm chí bạn nên nhìn lại những mục tiêu và lộ trình bạn đặt ra trước đó có liệu thực sự đã đúng chưa? Có nên thay đổi không? Trong trường hợp xuất hiện những rủi ro mà bạn không mong muốn thì đã cách giải quyết vấn đề đó như thế nào? Việc này khiến bạn chủ động và sáng suốt hơn trong mọi khía cạnh nhìn nhận mọi thứ.

  Nếu làm xong mỗi một công việc mà bạn nhận được ra những vấn đề cần phát huy hay cần chỉnh sửa thì bạn thật sự đã bước đàn đến sự thành công rồi đó.

  Đừng để những ý tưởng của bạn trong đầu, mà hãy phát triển nó thành những thứ thực tế hơn. Không phải là tất cả những bạn hãy đảm bảo rằng những suy nghĩ ấy thành hành động khi có điều kiện thích hợp. Chí có cách đó bạn mới có thể chứng minh được thực tiễn trong sáng tạo của mình không phải là những suy nghĩ viển vông, vô tác dụng. Từ đó bạn có thể lấy được lòng tin của mọi người, đặc biệt là với sếp của bạn. Rất tuyệt vời nếu sự sáng tạo của bạn được mọi người biết đến và công nhận nó.

  Cứ mỗi ngày trôi qua, con người ta đã tạo ra vô vàn những điều mới mẻ. Trong một xã hội đang phát triển như bây giờ, mỗi cá nhân phải tự rèn luyện cho mình những kỹ năng cần thiết để dễ dàng thích ứng với sự phát triển này. Chính vị vậy, năng động và sáng tạo không ngừng là yếu tố đưa bạn đến với thành công. Hãy áp dụng sự năng động sáng tạo vào công việc của bạn để có thể đi trên con đường thành công và đến đỉnh vinh quang một cách nhanh nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác
 • Tiền Tệ Phải Chăng Là Hàng Hoá?
 • # Trong Triết Học Tiền Là Gì?
 • Đọc Triết Học Dành Cho Sv Năm 1
 • Nhiệt Độ Là Gì? Tìm Hiểu Về Nhiệt Độ Là Gì?
 • Sáng Tạo Là Gì Và Tại Sao Lại Cần Đến Sáng Tạo?

  --- Bài mới hơn ---

 • Triết Học Về Các Khoa Học
 • Chế Độ Ăn Uống Khoa Học Hợp Lý Hằng Ngày Giúp Bạn Có Sức Khỏe Tốt
 • Như Thế Nào Là Chế Độ Ăn Uống Khoa Học?
 • Một Cách Tiếp Cận Khoa Học Trường Địa Thi Học
 • Giáo Án Hình Học 12: Khối Đa Diện Lồi – Khối Đa Diện Đều
 •  

  Sáng tạo là gì?

  Steve Jobs từng nói “Sáng tạo chỉ là kết nối nhiều thứ lại với nhau. Khi bạn hỏi những người sáng tạo về cách họ thực hiện một việc gì đó, họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng một chút vì họ không thực sự làm gì cả. Qua thời gian, những ý tưởng ban đầu dần trở nên rõ ràng hơn mà thôi.” 

  Thực ra không có một khái niệm cố định nào cho sáng tạo. Nhưng nhiều tài liệu và các học giả nghiên cứu về lĩnh vực này. Tất cả đều có những quan điểm khá tương đồng: sáng tạo là đưa những ý tưởng, sáng kiến ứng dụng vào thực tế.

  Sáng tạo là gì? Đó là bao gồm sự nhìn nhận thế giới xung quanh theo góc nhìn mới. Và nó tìm cách kết nối các sự vật, hiện tượng tưởng chừng như rời rạc. Để từ đó nảy sinh ra những sáng kiến độc đáo, hữu ích.

  Theo quan điểm trên có thể thấy hai thành tố chính của sáng tạo. Đó là tính độc đáo – ý tưởng mới mẻ và tính chức năng – ý tưởng hữu dụng. Rõ ràng, sáng tạo chính là phương tiện giúp cho cuộc sống của con người tiện nghi, tiến bộ hơn.

  Những phát minh kịp thời này ra đời chính từ việc quan sát cuộc sống xung quanh. Nó giúp kết nối những kiến thức học được, những sự vật sẵn có để phục vụ lợi ích cộng đồng.

  Vậy sáng tạo có tầm quan trọng ra sao?

  Sau khi tìm hiểu định nghĩa về sáng tạo. Chúng ta có thể thấy sáng tạo đóng vai trò vô cùng hữu ích, to lớn đối với đối với quá trình vận động của xã hội. Đặc biệt là trong cuộc sống của chúng ta hiện nay.

  Những thay đổi nhanh chóng, những vấn đề cấp bách đó. Chúng luôn đòi hỏi chúng ta phải sớm có những phương án giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. 

  Những kiến thức chúng ta học được không giải quyết được vấn đề. Nhưng sáng tạo là gì thì nó thực sự là vận dụng những kiến thức đó thành những sáng chế hữu ích. Hay là những biện pháp thực tiễn để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

  Vấn đề dịch bệnh là ví dụ điển hình. Những phát minh kể trên thực sự hữu ích, chúng góp phần giải quyết bài toán làm cách nào để giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh.

  Làm thế nào để phát triển khả năng sáng tạo?

  Hoạt động sáng tạo không phải là quyền riêng biệt của một nhóm người thiểu số có năng lực thiên phú. Cũng có những người được trao tặng năng khiếu đặc biệt về tư duy sáng tạo. Thế nhưng sáng tạo là kỹ năng mà mỗi người cũng có thể học tập và rèn luyện được. Điều cần thiết là họ phải thật kiên nhẫn và rèn luyện nhiều. 

  Tích lũy kiến thức, nâng cao chuyên môn 

  Hãy đọc sách, báo, tiếp cận những nguồn kiến thức, thông tin để có cho mình vốn kiến thức nền tảng ban đầu. Để sáng tạo cái mới, tiên tiến hơn, bắt buộc bạn cần có những kiến thức nền tảng và nâng cao.

  Hãy nên nhớ rằng,bạn không thể sáng tác ra một bài hát. Nếu bạn không có hiểu biết chuyên môn về nhạc lý. Hay đó là việc sáng chế ra khẩu trang kháng khuẩn mà không hiểu biết gì về sinh, hóa

  Học cách đặt câu hỏi đúng và tìm hướng giải quyết cho một vấn đề. Bạn cũng có thể hỏi những người giỏi hơn. Hoặc là những người đi trước có kinh nghiệm. Từ đó học hỏi họ hướng giải quyết, cách làm. Điều này sẽ kích thích bộ não bạn luôn hoạt động, tìm tòi. Và đích đến, chúng giúp bạn hiểu hơn về sáng tạo là gì.

  Không ngừng quan sát 

  Hãy quan sát, để ý thế giới con người xung quanh. Và cố gắng nhìn nhận theo nhiều hướng, tự học hỏi từ những hướng tích cực lẫn tiêu cực.

  Quan sát là cách giúp bản thân nhìn nhận vấn đề từ đó tìm ra hướng giải quyết hiệu quả. Hoặc bạn cũng có thể quan sát và học hỏi cách làm của người khác và tìm hướng giải quyết riêng.

  Bỏ qua những lối mòn, thử những điều mới, trải nghiệm những cảm xúc mới, gặp gỡ những con người mới, tiếp xúc với thiên nhiên. Hay đơn giản là ăn món ăn mà bạn ít có dịp ăn, xem phim, nghe nhạc, đọc cuốn sách mới. Điều đó sẽ kích thích các giác quan và óc sáng tạo của bạn

  Kiên trì

  Đừng nản lòng khi ý tưởng của bạn bị chê hay không được công nhận. Rất ít người có thể làm tốt ngay từ những bước đầu. Vì vậy hãy vượt qua nỗi sợ thất bại, tiếp tục suy nghĩ và cho ra đời những ý tưởng, giải pháp mới.

  Kết luận

  Sáng tạo, thực sự quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày. Nó không hẳn là khả năng xa vời chỉ dành cho những nhà khoa học, nghệ thuật. Mà nó có thể học tập và rèn luyện được. Học hỏi và phát triển khả năng sáng tạo để ứng dụng vào những vấn đề nhỏ thực tiễn trong cuộc sống. Đó mới chính là sáng tạo thực thụ 

  Sáng tạo là gì và tại sao lại cần đến sáng tạo?

  5

  (100%)

  1

  vote

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Cơ Sở Khoa Học Và Ý Nghĩa Thực Tiễn Của “Xét Nghiệm Gộp Mẫu” Trong Xét Nghiệm Sàng Lọc Sars
 • Cơ Sở Khoa Học Của Nghiên Cứu
 • Thế Giới Quan Là Gì, Phân Loại Và Vai Trò Của Các Thế Giới Quan
 • Các Chất Chữa Cháy – Tác Dụng Chữa Cháy Của Nước
 • Những Kiến Thức Cơ Bản Về Pccc Trong Nghiệp Vụ Bảo Vệ
 • Nền Kinh Tế Sáng Tạo Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hệ Đào Tạo Sơ Cấp Nghề & Đào Tạo Thường Xuyên
 • Cấp Chứng Chỉ Trong Đào Tạo Sơ Cấp
 • Ngành Công Nghiệp Trọng Điểm Là Gì? Top 5 Ngành Nên Học Dễ Có Việc Làm
 • Khu Công Nghiệp Tmtc Tây Ninh Công Ty Trách Nhiệm Hữu….
 • Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Dệt May Tmtc, Mộc Bài, Tây Ninh
 •  

  Không có định nghĩa thống nhất về “nền kinh tế sáng tạo” hay “các ngành công nghiệp sáng tạo”; tuy nhiên, người ta đều lấy khái niệm “sáng tạo” làm một đặc điểm chủ đạo ở đây.

   

  Ngày nay, sáng tạo thường được coi là một nguồn lực chính trong nền kinh tế tri thức, dẫn tới những sáng tạo và thay đổi về công nghệ, đồng thời đem lại lợi thế cạnh tranh về kinh doanh và các nền kinh tế quốc gia.

   

  Sự biến đổi của những ý tưởng sáng tạo đã góp phần làm gia tăng cả các sản phẩm hữu hình và dịch vụ vô hình – gọi chung là “các hàng hóa và dịch vụ sáng tạo”.

   

  “Các hàng hóa và dịch vụ văn hóa” tạo thành một tập hợp con của các ngành công nghiệp sáng tạo – một khái niệm rộng hơn tập trung vào các loại hình nghệ thuật nhưng không chỉ giới hạn ở đó.

   

  Các ngành công nghiệp sáng tạo được định nghĩa là một tập hợp các sản phẩm tri thức, có nội dung sáng tạo, có giá trị về văn hóa và kinh tế, và có các mục tiêu thị trường. Tập hợp này bao gồm chu kỳ sáng tạo, sản xuất, và phân phối hàng hóa và dịch vụ, trong đó sáng tạo và tài sản trí tuệ là các nguyên liệu đầu vào chủ đạo.

   

  Vì lý do này mà nhiều nước sử dụng định nghĩa về “các ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa”. Các mô hình nền kinh tế sáng tạo khác nhau có các cách xác định và phân loại các ngành công nghiệp sáng tạo khác nhau.

   

  Điều quan trọng ở đây không phải là vấn đề định nghĩa mà là việc sử dụng khái niệm đó làm một phương thức mới để  tiếp cận chiến lược phát triển. Theo định nghĩa và phân loại của UNCTAD (Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển), các ngành công nghiệp sáng tạo bao gồm như sau:

   

  – Di sản văn hóa, bao gồm các biểu hiện văn hóa truyền thống;

   

  – nghệ thuật thị giác và nghệ thuật biểu diễn;

   

  – các ngành công nghiệp nghe nhìn;

   

  – xuất bản và truyền thông in ấn;

   

  – truyền thông mới;

   

  – thiết kế;

   

   

  Báo cáo Kinh tế sáng tạo năm 2010 muốn xây dựng một tiêu chuẩn thực tế cho các định nghĩa về “nền kinh tế sáng tạo”. Khái niệm này vẫn đang tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi bao quát và lĩnh vực áp dụng. Tuy vậy, hiện nay đã xuất hiện nhiều quan điểm rõ ràng hơn cũng như những nhận thức chung về khái niệm này.

   

  Hy vọng rằng trong tương lai gần sắp tới chúng ta sẽ đưa ra được một hệ thống phân loại mới, không chỉ đơn thuần dựa trên sự thuận tiện hay các dữ liệu thống kê mà còn xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc hơn về những thông tin cần thiết để xây dựng nên những tiêu chí đánh giá hiệu quả.

   

  Theo BÁO CÁO KINH TẾ SÁNG TẠO NĂM 2010 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Triển Khu Công Nghiệp Sinh Thái – Xu Hướng Xanh Hóa Công Nghiệp Tại Việt Nam – Vncpc
 • Khu Công Nghiệp Sinh Thái
 • Khu Công Nghiệp Sinh Thái: Hướng Tiếp Cận Bền Vững Cho Phát Triển Công Nghiệp Của Việt Nam
 • Ưu Tiên Phát Triển Công Nghiệp Sạch
 • Nước Rửa Rau Quả, Thực Phẩm Susaco Sản Xuất Theo Công Nghệ Nhật Bản
 • Tư Duy Sáng Tạo Là Gì? Các Phương Pháp Rèn Luyện Tư Duy Sáng Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Rèn Luyện Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo
 • Tư Duy Phê Phán Và Phát Triển Tư Duy Phê Phán Cho Học Sinh
 • Cts: Kỹ Năng Tư Duy Phê Phán
 • Định Nghĩa, Kỹ Năng Và Ví Dụ Tư Duy Phê Phán
 • Tư Duy Phê Phán Là Gì?
 • Sáng tạo là khả năng tư duy, tìm tòi ra những ý kiến, phương án mới (Ảnh: Internet)

  Tại các trường học, ngoài các kiến thức chuyên môn, nhà trường luôn ưu tiên rèn luyện cho học sinh những kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống và đặc biệt là tư duy sáng tạo. Mục đích là để học sinh rèn luyện sự nhạy bén, sáng tạo của mình để áp dụng vào đời sống hằng ngày và dễ dàng đạt được thành công hơn.

  Vai trò của tư duy sáng tạo

  Đối với các bạn học sinh, sinh viên, tư duy sáng tạo giúp bạn làm chủ được vốn kiến thức, chủ động tìm tòi những điều mới, giúp các bạn tự tin đối mặt với những thử thách. Từ đó, các bạn sẽ dễ dàng đạt được những thành tựu cao trong học tập và sự nghiệp sau này.

  Bên cạnh đó, kỹ năng sáng tạo cũng giúp bạn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Đặc biệt, với những ai tham gia vào lĩnh vực truyền thông hay kinh doanh, để đạt được thành công, vượt trội so với những người khác thì tư duy sáng tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì, phải có tư duy sáng tạo bạn mới có thể đưa ra các chiến dịch, trend, chiến lược và phương pháp kinh doanh hiệu quả.

  Đặc biệt, trong xã hội hiện nay, tư duy sáng tạo giúp cho con người phát minh ra những công trình mới để cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại.

  Các phương pháp tư duy sáng tạo

  Tư duy sáng tạo luôn có trong bất kỳ ai, tuy nhiên nếu bạn không vận dụng nó hoặc cho nó cơ hội phát huy thì theo thời gian kỹ năng này sẽ mất đi. Do đó, thay vì ngồi chờ đợi mọi việc được giải quyết, bạn hãy vận dụng triệt để trí óc của mình để hoàn thành công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đây là cách làm tích cực giúp bạn rèn luyện kỹ năng sáng tạo.

  Tư duy sáng tạo là tạo ra điều mới mẻ nhưng không xa rời thực tế. Do đó, bạn cần phải cân bằng giữa thực tế và lý tưởng để những suy nghĩ của bạn có thể vận dụng được vào cuộc sống thường nhật.

  Nếu quá căng thẳng, bạn sẽ vô tình giết chết tư duy sáng tạo của mình. Do đó, bạn cần phải thoải mái giải trí, gặp gỡ trao đổi cùng đồng nghiệp, tìm kiếm những điều thú vị. Như vậy, khả năng sáng tạo mới được phát huy tối đa.

  Gặp phải khó khăn trong công việc, cuộc sống là chuyện hiển nhiên, nhưng nếu bạn lo lắng quá độ về những điều này bạn sẽ làm lụi tàn khả năng tư duy và giải quyết vấn đền. Vì vậy, giữ chi tinh thần sáng suốt, thanh tịnh bạn sẽ nhanh chóng nghĩ ra nhiều điều thú vị.

  Phá vỡ những nguyên tắc, những lối mòn sẽ giúp bạn phát huy

  tối đa khả năng sáng tạo (Ảnh: Internet)

  Đột phá những phương án mới là cách tốt nhất giúp bạn rèn luyện tư duy. Vì nếu mãi giữ những nguyên tắc xa xưa, đi theo lối mòn thì sức sáng tạo của bạn sẽ bị ăn mòn, bạn sẽ rơi vào trạng thái bị động, lười biếng và không còn hứng thú với công việc.

  Khi bạn suy nghĩ ra ý tưởng mới, là lần đầu tiên được thử nghiệm, nhưng nếu bạn lo sợ và cảm thấy mức độ rủi ro cao, bạn quyết định từ bỏ. Như vậy, bạn đã tự đánh mất cơ hội của bản thân. Nhưng nếu bạn tự tin vào ý tưởng và khả năng của mình, bạn dám đương đầu với thất bại phát huy năng lực thì trình độ của bạn sẽ được nâng tầm và hoàn thiện hơn.

  Nếu bạn cứ ỷ lại và thụ động, không muốn động não khi giải quyết vấn đề thì khả năng sáng tạo của bạn sẽ dần biến mất. Vì thế, hãy là người nhanh nhẹn, chủ động, đừng che giấu khả năng của mình, bạn sẽ nhận được nhiều thành công hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương 7 : Kỹ Năng Mềm
 • Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo
 • Tư Duy Sáng Tạo Là Gì? Cách Rèn Luyện Tư Duy Sáng Tạo Hiệu Quả
 • Kỹ Năng Lập Kế Hoạch: Khái Niệm, Ý Nghĩa, Phương Pháp.
 • Xây Dựng Kế Hoạch Chủ Nhiệm
 • Tư Duy Sáng Tạo Là Gì? Cách Rèn Luyện Tư Duy Sáng Tạo Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo
 • Chương 7 : Kỹ Năng Mềm
 • Tư Duy Sáng Tạo Là Gì? Các Phương Pháp Rèn Luyện Tư Duy Sáng Tạo
 • Cách Rèn Luyện Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo
 • Tư Duy Phê Phán Và Phát Triển Tư Duy Phê Phán Cho Học Sinh
 • Việc làm Nghệ thuật – Điện ảnh

  Tư duy sáng tạo là gì?

  Tư duy sáng tạo chính là việc tìm giải pháp và biện pháp phù hợp để cho phép sáng tạo và cải thiện khả năng tư duy của một cá nhân hoặc một cộng đồng tập thể có làm một công việc chung hay cùng một lĩnh vực. Ứng dụng chính của ngành học này là giúp mọi người hoặc các nhóm thực hành tìm ra được các phương án hoặc câu trả lời hiệu quả nhất cho một vấn đề nan giải.

  Một số phương pháp tư duy sáng tạo đã được thực hiện trong các khóa học và hội thảo của các tổ chức xã hội, chính trị để nâng cao hiệu quả của công việc. Ở các trường trung học tại các nước phát triển, các kỹ năng chung và một số phương pháp quan trọng như động não và giản đồ ý cũng đã được sử dụng để học sinh biết cách áp dụng các hình thức thô sơ; Đồng thời, nhiều tổ chức giáo dục tư nhân cũng dạy phương pháp tư duy sáng tạo cho học sinh ở mọi lứa tuổi.

  Những yếu tố chính cần biết trong tư duy sáng tạo

  Đặc trưng chính của tư duy sáng tạo là gì?

  Tư duy sáng tạo được đặc trưng bởi các thành phần cơ bản như các tính mềm dẻo, thuần thực, độc đáo, chi tiết và tính nhạy cảm.

  – Mềm dẻo: Mềm dẻo chính là khả năng di chuyển dễ dàng từ hoạt động trí tuệ này sang hoạt động trí tuệ khác. Đó là khả năng dễ dàng di chuyển trật tự của hệ thống tri thức, xây dựng cách suy nghĩ mới, tạo ra những điều mới trong các mối quan hệ mới,… để dễ dàng thay đổi thái độ vốn có. Có thể thấy sự linh hoạt có các đặc điểm sau: dễ dàng chuyển từ hoạt động trí tuệ này sang hoạt động trí tuệ khác; dễ dàng chuyển từ giải pháp này sang giải pháp khác; Điều chỉnh thời gian suy nghĩ của bạn nếu bạn gặp trở ngại; Tư duy không rập khuôn, không áp dụng một cách máy móc kiến ​​thức, kinh nghiệm và kỹ năng trong hoàn cảnh mới nơi mà có nhiều yếu tố thay đổi.

  Nhận biết các vấn đề mới trong điều kiện quen thuộc, xem các chức năng mới của các đối tượng quen thuộc.

  – Tính thuần thục: Thể hiện khả năng làm chủ suy nghĩ, nắm vững kiến ​​thức, kỹ năng và thể hiện sự đa dạng của các cách xử lý vấn đề. Đó là khả năng nhanh chóng tạo ra sự kết hợp của các yếu tố cá nhân của tình huống, hoàn cảnh và giả định về ý tưởng mới. Nó được đặc trưng bởi khả năng tạo ra một số ý tưởng. Tính thuần thục hiện tại còn được thể hiện thông qua những đặc trưng gồm:

  + Khả năng xem xét các đối tượng theo nhiều cách khác nhau; có cái nhìn đa chiều và toàn diện về một vấn đề;

  + Khả năng tìm nhiều giải pháp từ nhiều góc độ và trong các tình huống khác nhau;

  + Khả năng tìm nhiều giải pháp cho một vấn đề, từ đó tiến hành sàng lọc và chọn lựa cho mình một giải pháp tối ưu nhất.

  – Tính độc đáo: là khả năng tìm kiếm và quyết định các phương pháp lạ và độc đáo. Tính độc đáo được đặc trưng bởi các khả năng sau:

  + Khả năng tìm kiếm các những kết hợp cùng những liên tưởng mới nhất

  + Khả năng tìm giải pháp lạ, mặc dù đã đã biết có những giải pháp khác/

  Ngoài ra, tư duy sáng tạo còn được đặc trưng bởi nhiều yếu tố khác. Ví dụ: tính chi tiết được hiểu là khả năng lập kế hoạch, phối hợp ý tưởng và hành động, phát triển ý tưởng, thử nghiệm và chứng minh ý tưởng. Điều này làm cho suy nghĩ trở thành một quá trình để xác định vấn đề cần giải quyết, để huy động kiến ​​thức về kinh nghiệm có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề và xác minh kết quả. Đó là, các ý tưởng sáng tạo phải được chuyển đổi thành các sản phẩm có thể quan sát được. Giống như một phát minh khoa học, một tác phẩm văn học, một nguyên tắc hoặc một phương thức hành động;

  Tính nhạy cảm: khả năng phát hiện nhanh các vấn đề, xung đột, sai sót và sự bất hợp lý, với sự tinh tế của các cơ quan cảm giác, với khả năng cảm nhận trực tiếp, giàu cảm xúc, nhạy cảm, có thể đoán biết được chính xác cảm xúc của người khác. Điều này còn được thể hiện thông qua việc thích ứng nhanh chóng và linh hoạt. Độ nhạy cảm cũng được biểu hiện trong các điều kiện khó khăn và cấp bách mà vẫn tìm ra được những giải pháp phù hợp nhất.

  Tất cả những đặc trưng trên của tư duy sáng tạo không tồn tại một cách độc mà chúng có mối quan hệ độc đáo với nhau trong đó tính độc đáo chắc chắn là quan trọng nhất trong biểu hiện sáng tạo, với sự nhạy cảm với vấn đề được liên kết cơ chế với sự xuất hiện sáng tạo. Linh hoạt, trưởng thành là cơ sở để đạt được sự độc đáo, nhạy cảm, chi tiết và hoàn hảo.

  Nguyên nhân khiến tư duy sáng tạo quan trọng là gì?

  Tư duy sáng tạo giúp chúng ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một xã hội nơi chỉ có các cá nhân riêng lẻ chỉ có thể theo dõi và sao chép các quy trình và thủ tục được xác định bởi những người khác chắc chắn xã hội đó sẽ không thể phát triển được.

  Tương tự, những người chỉ cần làm theo những gì người khác yêu cầu họ làm mà không đặt câu hỏi hoặc những người không thể khám phá và lựa chọn sẽ hiếm khi đi xa trong cuộc sống. Khả năng suy nghĩ sáng tạo chính là yếu tố giúp những người trẻ tuổi có thể quản lý tốt tương lai của bản thân mình đồng thời có thể phát triển thuận lợi mối quan hệ của mình với những người xung quanh.

  Yếu tố nhận biết được một người có tư duy sáng tạo

  Trẻ tự nhiên có tư duy sáng tạo. Trẻ em có thể hỏi hàng trăm câu hỏi và tự tìm cho mình những ý tưởng mới. Ngoài ra, trẻ nhỏ sẵn sàng thử nghiệm bất cứ điều gì, nếu có, bên cạnh đó chúng cũng có sự kiên trì rất lớn, luôn tìm kiếm những giải pháp sáng tạo đồng thời cũng có khả năng đẩy ranh giới ra ngoài những phạm vi thông thường.. Và điều này sẽ dần được điều chỉnh khi trẻ bắt đầu đi học, thông qua hệ thống, các chương trình giáo dục với các quy tắc ràng buộc trẻ em riêng tư, chẳng hạn như trừng phạt và chỉ tập trung vào những việc cần làm, trả lời chính xác những câu hỏi đưa ra đồng thời quy trình này sẽ dần ngấm sâu trong tư duy của trẻ từ đó trẻ sẽ mất dần đi ý thức.

  Phương pháp thúc đẩy tư duy sáng tạo là gì?

  Ngày nay, chúng ta thường tập trung phát triển các kỹ năng học tập hơn, đặc biệt là chuẩn bị cho trẻ đến trường – học đọc và viết và hiểu các vấn toán học cơ bản, và chúng ta biết tầm quan trọng của tư duy sáng tạo, nhưng chúng ta lại khó khăn trong việc không biết nên làm như thế nào để thúc đẩy chúng phát triển chúng.

  Điều quan trọng lúc này bạn cần tập trung phát triển vào tư duy phản biện. Trong đó tư duy phản biện bao gồm những yếu tố là:

  Làm sao để vận dụng tư duy sáng tạo vào trong cuộc sống hiệu quả?

  Nhận ra vấn đề đúng

  Ở bước đầu tiên của quá trình ra quyết định hoặc quá trình giải quyết vấn đề, nhận ra vấn đề đúng được coi là một trong những cách hiệu quả nhất giúp bạn có thể áp dụng được tính tư duy sáng tạo. Điều này không đòi hỏi chi phí và mất rất ít thời gian, nhưng làm cho nó có thể chỉ đạo quá trình quyết định theo hướng mới, hữu ích hơn.

  Tách biệt với quan điểm chung

  Một phương pháp sử dụng tư duy sáng tạo là xem xét quyết định hoặc vấn đề từ quan điểm của người lạ, điều đó có nghĩa là bạn phải tách biệt quan điểm chung của mình để nhìn mọi thứ. Chẳng hạn, bạn có thể đánh giá chất lượng của công ty hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty trong mắt khách hàng.

  Tất nhiên, bạn cũng có thể thực hiện nghiên cứu thị trường, nhưng nó khá tốn kém và mất thời gian. Một cách nhanh hơn để tiết kiệm tiền là đặt mình vào vị trí của khách hàng tiềm năng và cố gắng làm kinh doanh với công ty của riêng bạn. Bạn cũng nên nhờ một người mà bạn tin tưởng hoặc một thành viên trong gia đình của chính mình thực hiện thử những điều này.

  Bắt đầu bằng cách tìm kiếm thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn

  Tiếp theo là tiến hành mua hàng thông qua những kênh phân phối bình thường. Bạn có kinh nghiệm gì khi mua sản phẩm qua số điện thoại miễn phí hoặc trang web của công ty? Hãy thử hỏi hoặc khiếu nại với đại diện bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng của công ty và lưu ý cách xử lý vấn đề này.

  Mục đích của phương pháp tư duy sáng tạo này là để hiểu doanh nghiệp của bạn từ quan điểm của khách hàng. Thông tin được thu thập sẽ giúp bạn tìm vị trí tốt nhất để xem xét vấn đề và thực hiện các bước để cải thiện nó.

  Khi đối mặt với một tình huống khó khăn hoặc một quyết định quan trọng, hãy suy nghĩ về cách xem xét vấn đề của nhóm bạn. Đừng bao giờ cho rằng bạn biết vấn đề, nhưng hãy cố gắng tiếp cận nó, đánh giá nó theo nhiều cách khác nhau và phân tích thông tin hỗ trợ các giả định của bạn. Trong suốt quá trình này, hãy đặt câu hỏi mở để thúc đẩy sự hiểu biết chi tiết hơn về vấn đề. Các câu hỏi đóng dựa trên các giả định được xác định trước sẽ không có lợi cho nhóm của bạn.

  Những phương pháp hiệu quả nhất giúp rèn luyện tư duy sáng tạo là gì?

  Trong cuộc sống cũng như khi làm việc nếu bạn không có khả năng tư duy sáng tạo, bạn sẽ luôn là người không có những bước đi mới, đột phá. Kỹ năng tư duy sáng tạo cũng là chuẩn mực giúp khẳng định vị trí của một cá nhân trong xã hội và bản thân họ ngay từ khi còn đi học đã biết định vị những vị trí và tìm việc làm yêu thích phát huy được năng lực sáng tạo trong họ . Vì vậy, cần làm sao để tư duy sáng tạo có thể phát triển được tới giai đoạn đỉnh cao và hiệu quả nhất?

  Chủ động hành động

  Bất cứ ai sinh ra đều có khả năng suy nghĩ sáng tạo, nhưng nếu không tự mình phát triển và thúc đẩy chúng thì khả năng này sẽ mất dần theo thời gian. Vì vậy, đừng chờ đợi những vấn đề được giải quyết một mình, nếu không ai đó sẽ giúp bạn thay đổi ý tưởng, hãy nghĩ về cách giải quyết công việc của bạn càng nhanh càng tốt, để đạt được kết quả tốt nhất. Đây chính là thời điểm mà bạn đã rèn luyện được tính tư duy sáng tạo nhất cho chính mình.

  Biết cách cân bằng giữa cuộc sống và lý tưởng

  Điều này có nghĩa là bạn cần phải kiểm soát được sự sáng tạo của chính mình. Đảm bảo được nó luôn gắn liền với thực tế. Tư duy sáng tạo sẽ cho phép bạn có những suy nghĩ và ý định ngoại cảm, nhưng bất kể bạn nghĩ gì, bạn phải luôn nhớ rằng bạn cần sống, muốn sống được là phải có tiền để có thể phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của chính mình. Bạn không thể nhanh chóng sáng tạo, những sáng tạo bạn muốn làm, bạn phải mạnh về tài chính. Vì vậy, đừng đánh giá thấp thực tế kiếm tiền để phục vụ cuộc sống nếu bạn vẫn muốn tiếp tục sáng tạo.

  Thoải mái và cởi mở

  Sáng tạo không xa thực tế là điều hiển nhiên, nhưng bạn không nên quá căng thẳng bởi thói quen hàng ngày vì điều này sẽ giết chết khả năng tư duy sáng tạo của bạn. Dành thời gian để gặp gỡ, tương tác với bạn bè, đồng nghiệp của bạn, tìm những trải nghiệm mới để tâm trí bạn được thư giãn và thoải mái, để sự sáng tạo của bạn được tối ưu hóa.

  Phá vỡ tất cả những nguyên tắc

  Nếu bạn tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc lỗi thời, đồng thời đi theo một con đường mãi mãi thì chắc chắn khả năng suy nghĩ sáng tạo của bạn sẽ chết theo thời gian. Dám thử thách bản thân với những đột phá mới trong công việc như trong cuộc sống, có thể mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi bạn thử một phương pháp mới, nhưng đó là cách bạn nghĩ tốt nhất bởi vì nếu không suy nghĩ, sáng tạo, bạn sẽ bị mắc kẹt bởi chính mình. Dám suy nghĩ và dám làm, đó là một cách tuyệt vời để giúp bạn rèn luyện khả năng suy nghĩ và sáng tạo.

  Không nên lo lắng về những khó khăn gặp phải

  Khó khăn trong công việc. Do đó, nếu bạn gặp khó khăn, đừng quá lo lắng, vì đó không phải là cách giúp bạn giải quyết công việc nhanh hơn mà nó còn khiến khả năng sáng tạo của bạn mất dần đi. Giữ cho tâm trí của bạn bình tĩnh, thoải mái nhất bởi chỉ như vậy bạn mới có thể tìm ra được cách thức giải quyết vấn đề nhanh chóng nhất

  Dám tham gia và không sợ rủi ro

  Để rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, bạn phải là một người táo bạo và không sợ rủi ro. Khi bạn có một ý tưởng mới, một cận cảnh với mức độ rủi ro cao khiến bạn ngần ngại hành động, điều đó có nghĩa là bạn đốt cháy những sáng tạo của chính mình. Xin vui lòng, vượt qua nỗi sợ rủi ro, thất bại, hãy tư duy tích cực và tin tưởng vào khả năng của chính mình để tư duy sáng tạo có thể phát triển được một cách tối đa nhất.

  Không được dựa dẫm

  Dựa dẫm sẽ làm bạn chậm lại và bạn sẽ không muốn động não khi có vấn đề cần giải quyết. Do đó, khả năng sáng tạo và suy nghĩ bẩm sinh sẽ dần biến mất và bạn sẽ trở nên thụ động nếu không có những sáng tạo của riêng mình. Hãy là một người năng động, biến bàn tay của bạn thành vũ khí có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào, dù khó khăn hay dễ dàng, đừng che giấu sự sáng tạo của bạn, nếu không bạn sẽ trở thành người thụ động, một người chỉ luôn dậm chân tại chỗ thậm chí là tụt lùi so với thời đại mà thôi.

  Ví dụ minh chứng cho tư duy sáng tạo

  Nếu bạn có một chai rượu vang, không thể mở được nút ép ở miệng chai. Vậy, làm thế nào để uống chai rượu này mà không làm vỡ chai hoặc đâm thủng chai? Liệu có khó hay không? Trả lời: Đừng nghĩ tới việc áp dụng việc mở các nút chai thông thường mà hãy suy nghĩ tới cách ấn nút chai vào bên trong.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Năng Lập Kế Hoạch: Khái Niệm, Ý Nghĩa, Phương Pháp.
 • Xây Dựng Kế Hoạch Chủ Nhiệm
 • Kỹ Năng Xây Dựng Kế Hoạch Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Kn Xay Dung Ke Hoach Cong Tac Cn Lop Ppt
 • Kỹ Năng Xây Dựng Kế Hoạch Hoàn Hảo Dành Cho Bạn
 • Kĩ Năng Xây Dựng Kế Hoạch Chủ Nhiệm 1 Kn Xay Dung Ke Hoach Chu Nhiem Ppt
 • Khoa Học Sáng Tạo Và Phương Pháp Luận Sáng Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Tâm Lý Học Định Nghĩa Như Thế Nào Về Sự Sáng Tạo?
 • Khái Niệm Về Khoa Học Trong Triết Học
 • Khái Niệm Ăn Uống Có Khoa Học
 • Nguyên Tắc Ăn Uống Khoa Học
 • Chế Độ Ăn Uống Khoa Học
 • Hoạt động sáng tạo gắn liền với lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Từ việc tìm ra lửa, chế tạo công cụ bằng đá thô sơ… đến việc sử dụng năng lượng nguyên tử, chinh phục vũ trụ…, hoạt động sáng tạo của loài người không ngừng được thúc đẩy. Sáng tạo không thể tách rời khỏi tư duy – hoạt động bộ não của con người. Chính quá trình tư duy sáng tạo với chủ thể là con người đã tạo các giá trị vật chất, tinh thần, các thành tựu vĩ đại về mọi mặt trong cuộc sống và tạo ra nền văn minh nhân loại.

  Ý định “khoa học hóa tư duy sáng tạo” có từ lâu. Nhà toán học Hy Lạp Pappos, sống vào thế kỷ III, gọi khoa học này là Ơristic (Heuristics). Theo quan niệm lúc bấy giờ, Ơristic là khoa học về các phương pháp và quy tắc làm sáng chế, phát minh trong mọi lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, chính trị, triết học, toán, quân sự… Do cách tiếp cận quá chung và không có nhu cầu xã hội cấp bách, Ơristic bị quên lãng cho đến thời gian gần đây.

  Cùng với cuộc cách mạng KHKT, số lượng bài toán phức tạp mà loài người cần giải quyết tăng nhanh, đồng thời yêu cầu thời gian phải giải được chúng rút ngắn lại. Trong khi đó không thể tăng mãi phương tiện và số lượng người tham gia giải bài toán. Thêm nữa, cho đến nay và trong tương lai khá xa sẽ không có công cụ nào thay thế được bộ óc tư duy sáng tạo. Ngưòi ta đã nhớ lại Ơristic và phát triển tiếp để tìm ra cách tổ chức hợp lý, nâng cao năng suất, hiệu quả quá trình tư duy sáng tạo – quá trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định trong mọi lĩnh vực không riêng gì khoa học kỹ thuật.

  Trên con đường phát triển và hoàn thiện, KHOA HỌC SÁNG TẠO (Heuristics, Creatology) tách ra thành một khoa học riêng, trong mối tương tác hữu cơ với các khoa học khác (có đối tượng nghiên cứu, hệ thống các khái niệm kiến thức riêng, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu riêng…)

  Một số nước tiên tiến trên thế giới đã bắt đầu đào tạo cử nhân, thạc sỹ về chuyên ngành sáng tạo và đổi mới (BA, BS, MA, MS in Creativity and Innovation). Ví dụ Trung tâm nghiên cứu sáng tạo (Center for Studies in Creativity) thuộc Đại học Buffalo bang New York (Mỹ) đến cuối năm 1994 đã đào tạo được 100 thạc sỹ.

  MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC TRẺ EM KHÔNG PHẢI LÀ THÔNG TIN VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA QUÁ KHỨ MÀ LÀ SÁNG TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ MỚI CỦA TƯƠNG LAI – JOHN DEWEY –

  2. Phương pháp luận Sáng tạo là gì?

  Nói một cách ngắn gọn, “PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO” (Creativity Methodologies) là bộ môn khoa học có mục đích xây dựng và trang bị cho mọi người hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành tiên tiến về suy nghĩ để giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo, về lâu dài, tiến tới điều khiển được tư duy.

  “PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO” là phần ứng dụng của khoa học rộng lớn hơn, mới hình thành và phát triển trong thời gian gần đây : KHOA HỌC SÁNG TẠO (Creatology).

  Theo các nhà nghiên cứu, khoa học này ứng với “làn sóng thứ tư” trong quá trình phát triển của loài người, sau nông nghiệp, công nghiệp và tin học. Làn sóng thứ tư ứng với Creatology (hay còn gọi là thời đại hậu tin học) chính là sự nhấn mạnh vai trò chủ thể tư duy sáng tạo của loài người trong thế kỷ XXI.

  TRONG CON NGƯỜI VỐN CÓ NHỮNG NGUỒN SÁNG TẠO VÔ TẬN, NẾU KHÁC ĐI THÌ ĐÁ KHÔNG THÀNH NGƯỜI. CẦN PHẢI GIẢI PHÓNG VÀ KHƠI THÔNG CHÚNG. – A.N.TÔLXTÔI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủng Tộc: Một Khái Niệm Không Có Cơ Sở Khoa Học
 • Thế Nào Là “cơ Sở Khoa Học” ?
 • Quy Trình Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học (Mục Tiêu Nghiên Cứu).
 • Bài Giảng Thế Giới Quan Và Thế Giới Quan Khoa Học
 • Thế Giới Quan Khoa Học (1)
 • Định Nghĩa Creative Financing / Tài Trợ Sáng Tạo Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Write Off / Xóa Sổ, Loại Bỏ Là Gì?
 • Định Nghĩa Without Recourse / Miễn Truy Đòi Là Gì?
 • Định Nghĩa Write Down / Điều Chỉnh Xuống Là Gì?
 • Định Nghĩa Home Banking / Ngân Hàng Tại Nhà Là Gì?
 • Định Nghĩa Strong Currency / Đồng Tiền Tăng Giá; Đồng Tiền Mạnh; Ngoại Tệ Mạnh  Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  1. Tổng quát. Sự mua lại các quỹ, cho vay của ngân hàng, hay kỹ thuật tăng vốn khác với các thực tiễn tiêu chuẩn của ngành. Những người vay thường phải sử dụng đến tài trợ sáng tạo, khi việc tài trợ từ các nguồn truyền thông không sẵn có, hoặc muốn được thỏa thuận theo các điều khoản ưu tiên hơn bằng các kỹ thuật tài trợ phi tiêu chuẩn. Những kỹ thuật như thế đã trở nên phổ biến hơn trong các thị trường vốn cổ phần và thu nhập cố định trong các năm gần đây.

  2. Cho vay thương mại. Khoản vay theo yêu cầu khách hàng trong đó lãi suất và thời hạn vay được thương thảo bởi người vay và người cho vay. Người cho vay có thể đồng ý sắp xếp tài trợ theo lãi suất và điều khoản hấp dẫn, nếu người vay chấp nhận một phaàn rủi ro tín dụng trong tài trợ khoản vay. Việc định giá khoản vay trên cơ sở thực tiễn như vậy cũng cho phép bên cho vay thiết lập một hạn mức tín dụng hay tín dụng tuần hoàn, sao cho giá được lập theo nhu cầu tín dụng của người vay.

  3. Cầm cố. Bất cứ cầm cố nào khác với cầm cố theo quy ước 30 năm về lãi suất, điều kiện tín dụng, hay các yếu tố khác. tài trợ sáng tạo cho phép người cho vay tùy biến việc tài trợ cầm cố thích hợp với tình hình tài chính và thu nhập của người vay, khiến việc sở hữu nhà khả thi với nhóm người vay mở rộng hơn. Tiền vay có lãi suất cắt giảm, việc ứng trước một phần tiền của người bán, hay khoản vay lớn là những ví dụ. Tài trợ sáng tạo cũng có thể bao gồm việc nhận tài sản cầm cố thứ hai cho khoản vay ban đầu để hạ thấp khoản trả trước theo yêu cầu. Hầu hết các cầm cố sáng tạo đều không đủ điều kiện để mua bởi các cơ quan liên bang trong thị trường cầm cố thứ cấp.

  Xem ALTERNATIVE MORTGAGE INSTRUMENT; SALE AND LEASEBACK.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Small Business Investment Company / Công Ty Đầu Tư Doanh Nghiệp Nhỏ Là Gì?
 • Định Nghĩa Margin / Tiền Bảo Chứng; Chênh Lệch Là Gì?
 • Định Nghĩa Sinking Fund / Quỹ Tích Lũy; Quỹ Trả Nợ Quỹ Thanh Toán Nợ; Quỹ Chìm Là Gì?
 • Định Nghĩa Signature Loan / Khoản Cho Vay Dựa Trên Chữ Ký Là Gì?
 • Định Nghĩa Signature Card / Phiếu Chữ Ký Là Gì?
 • Cư Xá Tiếng Anh Là Gì ? Tầng Lửng Tiếng Anh Là Gì ? Biệt Thự Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Xe Đạp Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đạp Xe Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Xóa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Xóa Bỏ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Xu Hướng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cư xá tiếng anh là gì ? 

  Detached house; detached villa có nghĩa là Nhà độc lập, biệt thự độc lập

  Duplex house; two-falimy house có nghĩa là Nhà song lập

  Duplex villa; semidetached villa có nghĩa là Biệt thự song lập

  Quadridetached villa có nghĩa là Biệt thự tứ lập.

  Row-house có nghĩa là Nhà liên kết.

  Apartment có nghĩa là Căn hộ chung cư.

  Apartment complex có nghĩa là Chung cư căn hộ.

  Palace có nghĩa là Dinh thự.

  Highrise building có nghĩa là Cao ốc hơn 4 tầng.

  Apartment highrise building có nghĩa là Cao ốc chung cư căn hộ.

  Residential quarter có nghĩa là Khu cư xá.

  Plaza; public square có nghĩa là Quãng trường.

  Nursing home có nghĩa là Viện dưỡng lão.

  Sanatorium, sanitarium có nghĩa là Viện điều dưỡng.

  Resort, health spa có nghĩa là Khu nghỉ ngơi giải trí.

  Motel : Khách sạn lữ hành.

  Cafeteria có nghĩa là Quán ăn tự phục vụ.

  Factory có nghĩa là Nhà máy.

  Warehouse có nghĩa là Nhà kho.

  Condominium có nghĩa là Chung cư căn hộ mà người chủ căn hộ có chủ quyền

  Penthouse; pentice có nghĩa là Nhà chái. Nhà chái là gì ? Nhà chái là dạng nhà một mái, tựa lưng vào tường ngoài của một nhà khác.

  Ancillary có nghĩa là Nhà dưới, nhà bồi, nhà phụ.

  Từ khóa tìm kiếm trên google về cư xá tiếng anh là gì

  Tầng lửng tiếng anh là gì

  Tầng lửng tiếng anh

  Nhà phố tiếng anh là gì

  Nhà cấp 4 tiếng anh là gì

  Detached house là gì

  Sân thượng tiếng anh là gì

  Cư xá tiếng anh

  Biệt thự tiếng anh là gì

  Apartment complex là gì

  Cư xá tiếng anh là gì

  5

  (100%)

  1

  vote

  (100%)vote

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cư Xá Tiếng Anh Là Gì ? Cư Xá Thanh Đa, Bắc Hải Tiếng Anh Là Gì
 • Xuân Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhà Kho Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Một Số Từ Ngữ Tiếng Anh Liên Quan Đến ‘Trái Bóng Tròn’
 • Btw Là Gì Trong Tiếng Anh Viết Tắt Của Từ Nào, Giải Thích Ý Nghĩa
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100