Cái Lều Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Người Dẫn Chương Trình Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phiên Dịch Tiếng Anh Đám Cưới, Mc Dẫn Chương Trình
 • Múa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhảy Múa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Mở Ra Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Tôi tới để thấy… cái lều của anh.

  I came to see… your hut.

  OpenSubtitles2018.v3

  Kìa, có một cái lều nhỏ đằng kia

  Hey, look, there‘ s a little shack up there

  opensubtitles2

  Chúng tôi co cụm trong cái lều, Hôm đó lạnh – 45 độ. Tôi không bao giờ quên được.

  We huddled into that tent, 45 below that day, I’ll never forget it.

  QED

  Tất cả những cái lều này đều là trại không chính thức.

  All these huts are the unofficial camps.

  ted2019

  21, 22. (a) Một cái lều thường được dựng lên với mục đích gì?

  21, 22. (a) A booth, or hut, was often built for what purpose?

  jw2019

  Cái lều ở hướng nào?

  Which way’s the tent?

  OpenSubtitles2018.v3

  Trong một cái lều?

  In a tent?

  OpenSubtitles2018.v3

  Kể cả cái lều?

  The hut too?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đây là những cái lều nilon.

  So, these are the greenhouse tents.

  QED

  Eve, em lấy cái lều nhỏ.

  Eve, you take the small tepee.

  OpenSubtitles2018.v3

  Bạn có thể thấy 2 cây xào trượt tuyết nhô ra khỏi cái lều.

  You can see two ski poles sticking out of the roof of the tent.

  QED

  Và chúng tôi đang xây những cái lều ở khu hàng xóm đã bị đốt cháy.

  And we’re building teepees in neighborhoods that were burning down.

  ted2019

  Nó và Farzana chuyển đồ đạc vào cái lều ở sân sau, nơi nó đã sinh ra.

  He and Farzana moved their things into the hut in the backyard, where he was born.

  Literature

  Trong khi đó thì Đại úy Stern sẽ chuẩn bị cho cô một cáilều ướt “.

  In the meantime, Captain Stern here will see to it that you get a wet hootch.

  OpenSubtitles2018.v3

  cái lều tắm được đó.

  It’s a tent with a shower.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đó là một cái lều.

  It’s a tent.

  OpenSubtitles2018.v3

  Một cái lều lớn, ngay trước tòa nhà Quốc hội thì sao?

  What about one big tent right in front of the Capitol?

  OpenSubtitles2018.v3

  Tưởng đâu da đầu của anh đang bị treo trong một cái lều Apache nào đó rồi chớ.

  Figured your scalp would be hanging in some Apache wickiup by now.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng ta không cần phải làm theo phong tục thịnh hành là dựng lên một cái lều.

  There is no need to erect a tent to satisfy popular customs.

  jw2019

  Chỉ có một cái lều.

  There’s only one tent.

  OpenSubtitles2018.v3

  Em nhớ một cái lều.

  I remember a tent.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cái lều ở phía bên kia bãi cát.

  The shack’s on the other side of the sand bar.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi sống trong cái lều tương đối rộng với khoảng 30 tù nhân khác.

  I lived in a comparatively large tent with about 30 other prisoners.

  jw2019

  Sao lại có một cái lều trong phòng khách nhỉ?

  Why is there a tent in the living room?

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lều Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Làng Quê Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bản Làng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Làng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Lưới Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cái Mở Nút Chai Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Rằm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Gọi Tên Các Ngày Lễ Trong Tiếng Anh :: Việt Anh Song Ngữ
 • Sáng Tạo Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sữa Tắm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Thí Sinh Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Anh có cái mở nút chai không?

  You have a bottle opener?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đang tìm cái mở nút chai.

  I was looking for a bottle opener.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chào, tôi đã mua chai rượu nhưng tìm mãi không thấy cái mở nút chai đâu cả.

  Hey, I got us wine, but I can’t find a corkscrew anywhere.

  OpenSubtitles2018.v3

  Trục máy xoắn như một cái mở nút chai, và chân vịt bị gãy mất một cánh.

  The shaft’s twisted like a corkscrew and there’s a blade gone off the prop.

  OpenSubtitles2018.v3

  Dùng đúng cách thì cái mở nút chai có thể đâm nổ lốp xe hoặc là bẻ khóa.

  Used correctly, bottle openers can jack tires and pick door locks.

  OpenSubtitles2018.v3

  Coi chừng cái mở nút chai.

  Watch that corkscrew.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cũng như tôi không muốn thấy mẹ mình bị xoắn lại giống như một cái mở nút chai. ( hình xoắn ốc )

  As in I’d rather not see my mom twisted into a corkscrew.

  OpenSubtitles2018.v3

  vi khuẩn tên là khuẩn xoắn gây ra ( qua kính hiển vi , nó trông giống như cái mở nút chai hay vòng xoắn ) .

  spirochete ( through a microscope , it looks like a corkscrew or spiral ) .

  EVBNews

  Áp suất thấp tương đối của chất macma cho phép nước và những chất khí dễ bay hơi khác (CO2, S2-, Cl-) ngấm vào trong chất macma để trở thành một dung dịch, giống như khi ta mở nút một cái chai đựng nước cacbonat.

  The relatively low pssure of the magma allows water and other volatiles (CO2, S2−, Cl−) dissolved in the magma to begin to come out of solution, much like when a bottle of carbonated water is opened.

  WikiMatrix

  Một nhóm con đực sẽ tóm lấy một con cái, vật nó xuống, và xuất tinh từ dương vật hình xoắn ốc vào âm đạo có dạng đồ mở nút chai hết lần này đến lần khác.

  A group of males will grab a female, hold her down, and ballistically ejaculate their spiral-shaped penis into her corkscrew-shaped vagina over and over and over again.

  ted2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mở Chai Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Gà Rán Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ra Gì Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Quyết Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Quốc Tế Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Cơ Bản Bài 4: Đây Là Cái Gì Vậy?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khối Echo Trong Tử Cung Là Gì – Có Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Con Không?
 • Khối Echo Trong Tử Cung Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Sản Như Thế Nào?
 • Nang Echo Trống Buồng Trứng Phải Là Gì Bạn Có Biết Không? – Đọc Ngay Để Có Câu Trả Lời!
 • Khái Niệm Echo Trong Âm Thanh Là Gì? Cách Chỉnh Echo Hay Nhất?
 • Tìm Hiểu Fa Có Nghĩa Là Gì, Là Viết Tắt Của Từ Gì?
 • Let’s Learn English (Tiếng Anh cơ bản) là một khóa học tiếng Anh mới. Các giáo viên dạy tiếng Anh-Mỹ đã soạn thảo khóa học này cho những người mới bắt đầu. Khóa học sẽ kéo dài trong 52 tuần.

  Mỗi tuần sẽ có một bài học mới bằng video cho thấy cuộc sống của giới trẻ Mỹ. Bài học giúp trau dồi kỹ năng nói, viết và từ vựng.

  Ngoài ra cũng sẽ có các bài thực hành có thể in ra, bảng đánh giá và kế hoạch học tập cho cá nhân và giáo viên dạy tiếng Anh. Chúng tôi khuyến khích các bạn theo dõi các bài học hàng tuần và chia sẻ sự tiến bộ của bạn với chúng tôi qua phần ý kiến và email.

  Tóm lược (Summary)

  Anna is new to Washington, DC. She meets her friends to go out for coffee. Anna has many things in her bag.

  Anna chỉ mới tới sống ở Washington, DC. Cô ấy đi uống cà phê với bạn bè. Cô ấy có rất nhiều đồ trong túi của cô ấy.

  Nói (Speaking)

  Cách phát âm (Pronunciation)

  Often English speakers do not say the word “and” carefully. Watch the video to learn about this reduced form in American English.

  Phần đối thoại (Conversation)

  Anna: Pete, hi! Hi, we are here!

  Pete: Hi, Anna! Hi, Marsha!

  Anna: Hi!

  Pete: How are you two?

  Marsha: I am great!

  Anna: You know, Pete, I am new to D.C. The city is big.

  Pete: Yeah. But you learn a little more every day. How’s the new apartment?

  Anna: The new apartment is great! Let’s get coffee!

  Marsha: Anna, do you have a pen?

  Anna: Yes. I have a pen in my bag.

  Anna: I have a …

  Pete: It is not a pen. It is a book. It is a big book.

  Anna: Yes. Yes it is, Pete. I know I have a pen, though…

  Anna: I have a ….

  Marsha: It is not a pen, Anna … a toy?

  Anna: I have a ….

  Pete: And it is a pillow!

  Anna: Pete, Marsha, I know I have a pen.

  Marsha: Anna, it is a map.

  Pete: Why do you have a map of the world?

  Anna: Pete, Marsha. Now I know I have a pen.

  Pete: And now you have a lamp.

  Marsha: Anna.

  Anna: I have a pen! Let’s get coffee!​

  Viết (Writing)

  Download the worksheet. Practice writing the names of common objects.

  Sách lược học tập (Learning Strategy)

  Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective.

  This lesson’s learning strategy is focus. Use this learning strategy when you need to get information from listening or reading. Decide what you need to learn and pay close attention when you listen or read.

  Here is an example of how to use focus:

  Focus is an important learning strategy because it helps you learn new information more quickly. See the Lesson Plan for this lesson for more details on using this strategy.

  Bài kiểm tra kỹ năng nghe (Listening Quiz)

  Listening Quiz – Lesson 4: What Is It ?

  Start the Quiz to find out

  Start Quiz

  Từ ngữ mới (New Words)

  bag – n. a soft container used to hold money and other small things

  big – adj. large in size

  book – n. a set of printed sheets of paper that are held together inside a cover or a long written work

  coffee – n. a dark brown drink made from ground coffee beans and boiled water

  lamp – n. a device that produces light

  little – adj. small in size

  map – n. a picture or chart that shows the rivers, mountains, streets, etc., in a particular area

  pen – n. a writing instrument that uses ink

  pillow – n. a bag filled with soft material that is used as a cushion usually for the head of a person who is lying down

  toy – n. something a child plays with

  world – n. the earth and all the people and things on it

  Tài liệu miễn phí (Free Materials)

  Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

  Each Let’s Learn English lesson has an Activity Sheet for extra practice on your own or in the classroom.

  Phần dành cho giáo viên (For Teachers)

  Grammar Focus: BE + Noun; Be + Adjective + Noun; BE + Not + Noun; HAVE + Noun

  Topics: Greetings; Names of common objects; Negation

  Now it’s your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of this lesson.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Email Là Gì? Có Mấy Loại? Sử Dụng Email Có Lợi Thế Gì?
 • Dòng Điện Là Gì? Nguồn Điện Là Gì? Điều Kiện Để Có Dòng Điện
 • Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Các Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Thông Dụng
 • Dữ Liệu Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Dữ Liệu Khách Hàng Đối Với Doanh Nghiệp
 • Dữ Liệu Là Gì? Khái Niệm Và Dữ Liệu
 • Cái Răng Tiếng Anh Là Gì? Từ Vựng Nha Khoa Thường Gặp

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Ai Cập Tiếng Anh Là Gì? Nói Tiếng Gì?
 • Tiếng Ai Cập Tiếng Anh Là Gì? Phát Minh Và Sử Dụng Chữ Viết Tượng Hình
 • Những Cách Nói Xin Lỗi Một Ai Đó Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • Không Phải Ai Cũng Biết: Mạo Từ Trong Tiếng Anh Là Gì Và Phải Dùng Thế Nào?
 • ‘chọn Ai Đây’: Gameshow Hàng Đầu Của Mỹ ‘đổ Bộ’ Về Việt Nam
 • Cập nhật ngày: 18/02/2020

  Cái răng trong tiếng Anh là gì? Cái răng trong tiếng anh số ít là “tooth” – một chiếc răng (đọc là /tu:θ/), số nhiều là “teeth” – những chiếc răng (đọc là /ti:θ/)

  + Bite: cắn

  + Chew: nhai

  + Swallow: nuốt

  + Mouth: miệng

  + Gum: lợi (nướu)

  + Toothpaste: kem đánh răng

  + Toothbrush: bàn chải đánh răng

  + Toothpick: tăm xỉa răng

  + Dental floss: chỉ nha khoa

  + Gargle: nước súc miệng

  + Baby tooth: răng sữa

  + Permanent tooth: răng vĩnh viễn

  + Wisdom tooth: răng khôn

  + Molar: răng hàm

  + Incisor: răng cửa

  + False tooth: răng giả

  + Toothache: đau răng

  Nhổ răng tiếng Anh là gì?

  Nhổ răng trong tiếng Anh là tooth extraction

  Ví dụ: I wanna extract this tooth. It hurts me a lot.

  I don’t want it to be extracted. Please fill it for me!

  Một số từ vựng về nha khoa nên biết

  May I help you? : Tôi có thể giúp gì cho anh/chị?

  Can I make an apointment please?: Tôi có thể đặt hẹn được chứ?

  I’d like to check-up: Tôi muốn kiểm tra răng

  I have a toothache: Tôi bị đau răng

  Which tooth hurts? Please show me : Răng nào bị đau vậy? Hãy chỉ giúp tôi

  When did you last visit the dentist?: Lần cuối cùng anh/chị đi khám răng là khi nào?

  Have you had any problems?: Răng anh/chị có vấn đề gì không?

  I’ve chipped a tooth: Tôi bị sứt một cái răng

  Can you open your mouth, please?: Anh/chị há miệng ra được không?

  A little wider, please: Mở rộng thêm chút nữa

  I’m going to give you an x-ray: Tôi sẽ chụp x-quang cho anh/chị

  You’ve got a bit of decay in this one: Chiếc răng này của anh/chị hơi bị sâu

  You’ve got an abscess: Anh/chị bị áp xe

  You need to fill this teeth: Anh/chị cần hàn chiếc răng này lại

  I’m going to have to take this tooth out: Tôi sẽ nhổ chiếc răng này

  Do you want to have a porcelain crown fitted?: Anh/chị có muốn bọc sứ chiếc răng hỏng không?

  I’m going to give you an injection: Tôi sẽ tiêm cho anh/chị một mũi

  Let me know if you feel any pain: Nếu anh/chị thấy đau thì cho tôi biết

  Would you like to rinse your mouth out?: Anh/chị có muốn súc miệng không?

  How much will it cost?: Cái này sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Adobe Illustrator Cs6 Full [email protected] + Hướng Dẫn Cài Đặt
 • Phần Mềm Adobe Illustrator Là Gì ? Và 5 Ứng Dụng Của Illustrator
 • Dạy Các Kiểu Câu Kể Ai Làm Gì?, Ai Thế Nào? Ai Là Gì? Ở Tiểu Học (Khảo Sát, Đánh Giá)
 • Tuần 24. Câu Kể Ai Là Gì?
 • Luyện Từ Và Câu 2. Tuần 6. Câu Kiểu Ai Là Gì? Khẳng Định, Phủ Định. Mrvt: Từ Ngữ Về Đồ Dùng Học Tập Luyen Tu Va Cau Tuan 6 Lop2 Doc
 • ‘destiny Là Cái Gì Vậy Con? Sao Tên Bài Hát Là Tiếng Anh?’

  --- Bài mới hơn ---

 • 20 Cấu Trúc Tiếng Anh Nâng Cao Phải Biết Khi Học Tiếng Anh Giao Tiếp
 • Thunderbolt Thách Thức Usb 3.0 Và Esata: Ai Sẽ Là Kẻ Chiến Thắng?
 • Esata Là Gì ? Có Sự Khác Biệt Tốc Độ Giữa Esata Và Sata
 • Sử Dụng Các Khe Cắm Trên Laptop
 • ‘gan Phải Có Cấu Trúc Echo Dày’ Nghĩa Là Gì Vậy Bác Sĩ?
 • Khổ, bà già gần 70 tuổi mà cứ phải nghe những Destiny, What is love?, Bad boy, Just love, My everything, Forever alone, I’m sorry baby, Daydreams, Say you do, I’m in love, Hold me tonight, Really love you…

  Mấy đứa cháu nói bà nội già rồi, mấy bài này dành cho giới trẻ mà. Bà nội không chịu, nói ca sĩ hát trên truyền hình cho cả nước nghe mà, phải hát sao cho mọi người cùng hiểu chứ, nghe mà không biết họ hát cái gì khó chịu lắm!

  Như trong đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2022 vừa rồi, trong các tiết mục ca nhạc xen kẽ những phần thi, ngoài ba bài hát có nhan đề tiếng Việt là Tôi là người Việt Nam, Nét đẹp Á Đông và Lần đầu thì những ca khúc còn lại đều có tựa tiếng Anh: Really love you, DestinyWhat is love? – một tỉ lệ bài hát tiếng Việt có tên tiếng Anh khá cao chỉ ngay trong một chương trình!

  Tôi lên mạng tìm hiểu thì biết đó là tên những bài hát do các nhạc sĩ người Việt Nam viết, ca sĩ người Việt Nam hát và đương nhiên là cho khán giả Việt Nam nghe, chứ không phải những bài hát nước ngoài mà ca sĩ Việt Nam hát lại.

  Lời những bài hát này chủ yếu là tiếng Việt, trong bài có thêm vài từ hoặc vài câu tiếng Anh, vậy mà không hiểu sao người viết lại đặt tên tiếng Anh (?!). Nghe không khỏi chói tai!

  Tôi thuộc thế hệ 7x, không còn tiếp nhận cái mới nhanh như giới trẻ, cũng không níu giữ cái cũ như người già, nhưng cũng thấy khó chịu với kiểu nửa nạc nửa mỡ thế này. Nếu muốn tiến ra thị trường nước ngoài thì cứ sáng tác hẳn những bài hát bằng tiếng Anh và ca sĩ phải nói tiếng Anh thuần thục thì mới phát âm chuẩn khi hát tiếng Anh, còn nếu chưa đủ khả năng thì cứ hát tiếng Việt cho thật hay.

  Trong khi đó, cũng là sáng tác mới, nhạc sĩ Đức Trí có bài Thương ca tiếng Việt rất hay: “Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người. Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắt son…”.

  *Clip Mỹ Tâm hát Thương ca tiếng Việt

  Vui lòng nhập Email

  Email Không đúng định dạng

  Vui lòng nhập Email

  Email Không đúng định dạng

  Mật khẩu không đúng.

  Vui lòng nhập Email

  Email Không đúng định dạng

  Lấy mã mới

  Mã xác nhận không đúng.

  Nhập mã xác nhận

  Đóng lại

  Lấy mã mới

  Mã xác nhận không đúng.

  Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

  X

  Email (*)

  Vui lòng nhập Email

  Email Không đúng định dạng

  Ý kiến của bạn (*)

  Lấy mã mới

  Mã xác nhận không đúng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Email Marketing Là Gì? Vai Trò Email Marketing Với Doanh Nghiệp Du Lịch
 • Dòng Điện Là Gì ? Dòng Điện Xoay Chiều Và Dòng Điện Một Chiều Là Gì ?
 • Điện Áp Là Gì, Dòng Điện Là Gì?
 • Dòng Điện Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Dòng Điện Và Điện Tích? Có Ưu Điểm Gì
 • Cường Độ Dòng Điện Là Gì? Cách Đo Cường Độ Dòng Điện Bằng Ampe Kế
 • Cư Xá Tiếng Anh Là Gì ? Tầng Lửng Tiếng Anh Là Gì ? Biệt Thự Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Xe Đạp Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đạp Xe Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Xóa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Xóa Bỏ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Xu Hướng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cư xá tiếng anh là gì ? 

  Detached house; detached villa có nghĩa là Nhà độc lập, biệt thự độc lập

  Duplex house; two-falimy house có nghĩa là Nhà song lập

  Duplex villa; semidetached villa có nghĩa là Biệt thự song lập

  Quadridetached villa có nghĩa là Biệt thự tứ lập.

  Row-house có nghĩa là Nhà liên kết.

  Apartment có nghĩa là Căn hộ chung cư.

  Apartment complex có nghĩa là Chung cư căn hộ.

  Palace có nghĩa là Dinh thự.

  Highrise building có nghĩa là Cao ốc hơn 4 tầng.

  Apartment highrise building có nghĩa là Cao ốc chung cư căn hộ.

  Residential quarter có nghĩa là Khu cư xá.

  Plaza; public square có nghĩa là Quãng trường.

  Nursing home có nghĩa là Viện dưỡng lão.

  Sanatorium, sanitarium có nghĩa là Viện điều dưỡng.

  Resort, health spa có nghĩa là Khu nghỉ ngơi giải trí.

  Motel : Khách sạn lữ hành.

  Cafeteria có nghĩa là Quán ăn tự phục vụ.

  Factory có nghĩa là Nhà máy.

  Warehouse có nghĩa là Nhà kho.

  Condominium có nghĩa là Chung cư căn hộ mà người chủ căn hộ có chủ quyền

  Penthouse; pentice có nghĩa là Nhà chái. Nhà chái là gì ? Nhà chái là dạng nhà một mái, tựa lưng vào tường ngoài của một nhà khác.

  Ancillary có nghĩa là Nhà dưới, nhà bồi, nhà phụ.

  Từ khóa tìm kiếm trên google về cư xá tiếng anh là gì

  Tầng lửng tiếng anh là gì

  Tầng lửng tiếng anh

  Nhà phố tiếng anh là gì

  Nhà cấp 4 tiếng anh là gì

  Detached house là gì

  Sân thượng tiếng anh là gì

  Cư xá tiếng anh

  Biệt thự tiếng anh là gì

  Apartment complex là gì

  Cư xá tiếng anh là gì

  5

  (100%)

  1

  vote

  (100%)vote

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cư Xá Tiếng Anh Là Gì ? Cư Xá Thanh Đa, Bắc Hải Tiếng Anh Là Gì
 • Xuân Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Nhà Kho Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Một Số Từ Ngữ Tiếng Anh Liên Quan Đến ‘Trái Bóng Tròn’
 • Btw Là Gì Trong Tiếng Anh Viết Tắt Của Từ Nào, Giải Thích Ý Nghĩa
 • Dịch Bệnh Tiếng Anh Là Gì ? Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • #1 Exp Là Gì Trong Thuốc, Mỹ Phẩm, Game, Viết Tắt Tiếng Anh Nào
 • Quy Tắc Thêm S, Es Và Cách Phát Âm Chuẩn Đuôi S,es Trong Tiếng Anh
 • Cách Phát Âm S, Es Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Giải Đáp Chứng Chỉ Esl Là Gì
 • Cách Phát Âm Đuôi Ed Chuẩn Nhất Trong Tiếng Anh
 • Dịch bệnh tiếng anh là gì ? Đây là câu hỏi của khá nhiều bạn sinh viên ngành y, y tá bác sĩ hoặc những ai đang có nhu cầu nghiên cứu sâu về dịch bằng tiếng anh. Bài viết hôm nay Tiếng anh là gì xin được giải đáp thắc mắc của các bạn.

  Dịch bệnh tiếng anh là gì ?

  Dịch bệnh trong tiếng anh có nghĩa là : epidemic

  bệnh dịch : pestilence; lues; epidemic; plague; pestilential

  bệnh dịch động vật : epizootic

  bệnh dịch hạch : pestilence; bubonic plague; plague

  bệnh dịch súc vật : murrain

  bệnh dịch tả : cholera

  bệnh tràn dịch não : hydrocephalus

  gây bệnh dịch cho : plague

  không gây bệnh dịch : unplagued

  nốt bệnh dịch : plague-spot

  ổ bệnh dịch : pesthole

  sự kiểm dịch (tàu mới đến bị nghi là có chở khách mắc bệnh dịch : quarantine

  vùng bị bệnh dịch : plague-spot

  Kết quả tìm kiếm dịch bệnh tiếng anh là gì khác

  An epidemic is the rapid spad of infectious disease to a large number of people in a given population within a short period of time, usually two weeks or less. For example, in meningococcal infections, an attack rate in excess of 15 cases per 100,000 people for two consecutive weeks is considered an epidemic.

  Dịch bệnh là sự lây lan nhanh chóng của một bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một cồng đồng hoặc một khu vực trong vòng một thời gian ngắn, thường là hai tuần hoặc ít hơn. Ví dụ, nhiễm não mô cầu, tỷ lệ mắc vượt quá 15 trường hợp trên 100.000 người trong hai tuần liên tiếp được coi là một vụ dịch.

  Epidemics of infectious disease are generally caused by several factors including a change in the ecology of the host population (e.g. increased stress or increase in the density of a vector species), a genetic change in the pathogen reservoir or the introduction of an emerging pathogen to a host population (by movement of pathogen or host). Generally, an epidemic occurs when host immunity to either an established pathogen or newly emerging novel pathogen is suddenly reduced below that found in the endemic equilibrium and the transmission threshold is exceeded.

  Dịch bệnh truyền nhiễm thường được gây ra bởi một số yếu tố trong đó có một sự thay đổi trong sinh thái của số lượng vật chủ (ví dụ như sự gia tăng hoặc tăng mật độ của một loài vector), một sự thay đổi di truyền trong các ổ mầm bệnh hoặc bắt đầu của một tác nhân gây bệnh mới nổi (do sự biến đổi các tác nhân gây bệnh hoặc vật chủ). Nói chung, dịch bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch vật chủ hoặc là một tác nhân gây bệnh mới xuất hiện hoặc một mầm bệnh mới nổi đột nhiên giảm xuống dưới đó được tìm thấy trong trạng thái cân bằng đặc hữu và ngưỡng truyền được vượt quá.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Quan Về Danh Từ Trong Tiếng Anh
 • 10 Thành Ngữ Tiếng Anh Về Sự Thành Công Không Thể Bỏ Qua
 • Phản Bội Là Gì? Nhận Diện Những Kẻ Dễ Dàng Phản Bội Trong Tình Yêu
 • Những Câu Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn
 • Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhất Về Tình Bạn Cần Phải Biết
 • Dịch Bệnh Tiếng Anh Là Gì ? Tiếng Anh – Tiếng Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Dễ Thương Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Trông Dễ Thương Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ex Viết Tắt Của Từ Gì? Ex Là Gì? Ex Nghĩa Là Gì?
 • Ngày Sản Xuất Tiếng Anh Là Gì, Ký Hiệu Hay Gặp Khi Mua Đồ Nhật
 • Exp Là Gì? Exp Có Ý Nghĩa Gì Trong Từng Lĩnh Vực Cụ Thể?
 • Dịch bệnh tiếng anh là gì ? Đây là câu hỏi của khá nhiều bạn sinh viên ngành y, y tá bác sĩ hoặc những ai đang có nhu cầu nghiên cứu sâu về dịch bằng tiếng anh. Bài viết hôm nay Tiếng anh là gì xin được giải đáp thắc mắc của các bạn.

  Dịch bệnh tiếng anh là gì ?

  Dịch bệnh trong tiếng anh có nghĩa là : epidemic

  bệnh dịch : pestilence; lues; epidemic; plague; pestilential

  bệnh dịch động vật : epizootic

  bệnh dịch hạch : pestilence; bubonic plague; plague

  bệnh dịch súc vật : murrain

  bệnh dịch tả : cholera

  bệnh tràn dịch não : hydrocephalus

  gây bệnh dịch cho : plague

  không gây bệnh dịch : unplagued

  nốt bệnh dịch : plague-spot

  ổ bệnh dịch : pesthole

  sự kiểm dịch (tàu mới đến bị nghi là có chở khách mắc bệnh dịch : quarantine

  vùng bị bệnh dịch : plague-spot

  Kết quả tìm kiếm dịch bệnh tiếng anh là gì khác

  An epidemic is the rapid spad of infectious disease to a large number of people in a given population within a short period of time, usually two weeks or less. For example, in meningococcal infections, an attack rate in excess of 15 cases per 100,000 people for two consecutive weeks is considered an epidemic.

  Dịch bệnh là sự lây lan nhanh chóng của một bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một cồng đồng hoặc một khu vực trong vòng một thời gian ngắn, thường là hai tuần hoặc ít hơn. Ví dụ, nhiễm não mô cầu, tỷ lệ mắc vượt quá 15 trường hợp trên 100.000 người trong hai tuần liên tiếp được coi là một vụ dịch.

  Epidemics of infectious disease are generally caused by several factors including a change in the ecology of the host population (e.g. increased stress or increase in the density of a vector species), a genetic change in the pathogen reservoir or the introduction of an emerging pathogen to a host population (by movement of pathogen or host). Generally, an epidemic occurs when host immunity to either an established pathogen or newly emerging novel pathogen is suddenly reduced below that found in the endemic equilibrium and the transmission threshold is exceeded.

  Dịch bệnh truyền nhiễm thường được gây ra bởi một số yếu tố trong đó có một sự thay đổi trong sinh thái của số lượng vật chủ (ví dụ như sự gia tăng hoặc tăng mật độ của một loài vector), một sự thay đổi di truyền trong các ổ mầm bệnh hoặc bắt đầu của một tác nhân gây bệnh mới nổi (do sự biến đổi các tác nhân gây bệnh hoặc vật chủ). Nói chung, dịch bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch vật chủ hoặc là một tác nhân gây bệnh mới xuất hiện hoặc một mầm bệnh mới nổi đột nhiên giảm xuống dưới đó được tìm thấy trong trạng thái cân bằng đặc hữu và ngưỡng truyền được vượt quá.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bệnh Dịch Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Dịch Bệnh Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Công Thức Tăng Doanh Thu Và Doanh Số
 • Tổ Chức Sự Kiện Tiếng Anh Là Gì? Thuật Ngữ Tổ Chức Sự Kiện
 • Tổ Chức Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bài 2 : Cái Này Là Cái Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Sữa Chua Cái Là Gì? Cách Làm Sữa Chua Ngon
 • Xem Ngày Tốt Xấu Hôm Nay 14/01
 • Hôm Nay Là Ngày Gì, Ngày Lễ Gì? Hôm Nay Ngày Con Gì, Mệnh Gì, Hành Gì, Trực Gì?
 • #1 Xem Ngày Tốt Xấu
 • Xem Lịch Âm Hôm Nay
 • Bài 2 : Cái này là cái gì?

  Thứ sáu – 19/12/2014 10:57

  Một số cấu trúc câu hỏi cơ bản trong tiếng hàn

  Hôm nay trung tâm tiếng Hàn SOFL sẽ cùng bạn học tiếng Hàn cơ bản với bài học về câu hỏi thông dụng:

  ~과 : bài học ~ 이것: cái này

  무엇:cái gì 책상: bàn học

  저것: cái đó 발음: phát âm

  문법: ngữ pháp 책: sách

  창문: cửa sổ 볼펜: Bút bic

  문 : cửa 연필: bút chì

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cif Là Gì? Giá Cif Là Gì? Số Cif Là Gì? Tìm Hiểu A
 • Cfr Là Gì? Điểm Khác Biệt Giữa Cif Và Cfr
 • Một Số Biến Thể Của Điều Kiện Cif Trong Thương Mại Quốc Tế
 • Số Cif Là Gì? Số Cif Được Dùng Trong Trường Hợp Nào?
 • Điều Kiện Cif Là Gì?
 • Lời Bài Hát Anh Em Ta Là Cái Gì Nào

  --- Bài mới hơn ---

 • Năm 2022 Là Năm Con Gì, Mệnh Gì?giải Đáp Cho Người Có Dự Định Trọng Đại
 • Năm 2022 Mệnh Gì ? Những Điều Lưu Ý Để Luôn Mang Lại May Mắn
 • Năm 2022 Là Năm Con Gì Và Mệnh Gì, Sinh Con Tháng Nào Tốt
 • 2020 Mệnh Gì, Tuổi Gì, Hợp Màu Gì, Hợp Tuổi Nào, Hướng Nào?
 • Năm 2022 Là Năm Con Gì, Mệnh Gì? Có Điều Gì Đặc Biệt? – Công Ty Cổ Phần Pnl
 • Anh em ta là cái gì nào là bài hát với sự thể hiện của Isaac một trong những gương mặt khá thân quen trong làng âm nhạc Việt Nam. Lời bài hát rất bình dân pha chút anh ngữ thêm phần học thức.

  Bài hát Anh em ta là cái gì nào? thể hiện cá tính đặc biệt có một không hai của chàng ca sĩ, anh em ta là cái gì nào luôn là câu hỏi nhức nhối trong cuộc sống.

  Anh Em Ta Là Cái Gì Nào – Isaac

  Phong cách rất mới lạ, anh em ta là cái gì nào mang đến một luồng sinh khí mới cho cộng đồng âm nhạc. Chắc chắn câu cửa miệng top trend trong thời gian tới chính là “anh em ta là cái gì nào?”.

  Lời bài hát anh em ta là cái gì nào

  Lời bài hát anh em ta à cái gì nào rất khác lạ, nó bình dân đến lạ thường và kèm theo đó là một số đoạn tây hóa bằng tiếng anh. Có thể nói đối tượng người nghe của ca khúc chính là các bạn trẻ có đôi chút tiếng anh.

  Bao người nói nói nói họ nghĩ rằng anh hay chơi bời

  Khi anh bước xuống phố outfit của anh luôn tân thời

  Gần mực thì đen đó em ơi còn gần tụi anh là hạnh phúc

  Vì anh là nhất nhất nhất không ai bằng anh đâu em à

  T- ĐK:

  Anh là anh trai yêu quái

  Còn đây là em trai yêu nghiệt

  Với em tụi anh là chân ái

  Em đi cùng tụi anh là quá tuyệt

  Chẳng cần phải lắng lo party cùng anh đừng đắn đo

  I just wanna make you move

  Me and my brother will break the rule yeah

  ĐK:

  Anh em ta là cái gì nào

  Cái gì nào là anh em ta

  Anh em ta là cái gì nào

  Cùng ngồi vào là anh em

  Anh em ta là cái gì nào

  Cái gì nào là anh em ta

  Anh em ta là một gia đình

  Một gia đình là lên luôn

  Lên là lên là lên lên là lên là lên là lên luôn

  Lên là lên là lên lên là lên là lên là lên

  Lên là lên là lên lên nóc nhà ta bắt con gà

  Lên là lên là lên lên là lên là lên là lên luôn

  Anh! Anh luôn luôn toả sáng như là Superstar

  Anh đi đâu cũng có bao người kia nhận ra

  Anh trông như Isaac không cần nến và hoa

  — Cướp hết trái tim đêm nay–

  I just wanna move your body make wanna dance

  Hãy đến đến nói với anh em sẽ không muốn về

  Hợp âm anh em ta là cái gì nào

  Hợp âm ca khúc anh em ta là cái gì nào sẽ được cập nhật trong thời gian tới

  Tải nhạc anh em ta là cái gì nào

  Nhạc mp3 cho điện thoại bài hát anh em ta là cái gì nào sẽ được cập nhật trong thời gian tới

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hèn Chi Trong Tiếng Tiếng Anh
 • 【3/2021】Cif, Fob, Cfr Fo Là Gì Trong Vận Chuyển Hàng Hóa? Thuần Thục Điều Khoản Incoterms【Xem 4,158】
 • Điều Kiện Cost And Freight Cfr (Cnf)
 • Cnf Incoterm 2010 Và Điều Kiện Giao Hàng Cnf
 • Cnf Là Gì Trong Vận Chuyển Hàng Hóa?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100