Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp

--- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp.doc Khinimvhaiphacaquanghp Doc
 • Bài 9. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Sinh Trường Thcs Văn Nhân: Em Hãy Nêu Khái Niệm Quang Hợp? Viết Sơ Đồ Quang Hợp?
 • Bài 8. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật
 • Bài 8 Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật Bai8 Ppt
 • KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP

  II. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

  1. Pha sáng

  Pha sáng là pha ôxi hoá nước để sử dụng và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải

  phóng ôxi vào khí quyển.

  2. Pha tối

  Pha tối là pha khử nhờ ATP và NADPH được hình thành trong pha sáng để tạo các hợp chất hữu cơ (

  Pha tối được thực hiện bằng ba chu trình ở ba nhóm thực vật khác nhau: thực vật , thực vật và thực vật

  CAM (viết tắt từ cụm từ Crassulaceae Acid Metabolism – trao đổi axit ở họ Thuốc bỏng).

  Như vậy quang hợp ở các nhóm thực vật và CAM đều có một điểm chung là giống nhau ở pha sáng,

  chúng chỉ khác nhau ở pha tối – tức là pha cố định . Tên gọi thực vật là gọi theo sản phẩm cố

  định đầu tiên, còn thực vật CAM là gọi theo đối tượng thực vật có con đường cố định này.

  a) Con đường cố định ở thực vật – Chu trình Canvin – Benson

  Nhóm thực vật bao gồm phần lớn thực vật phân bố rộng rãi trên tham gia, chủ yếu ở vùng ôn đới và ánh

  sáng nhiệt đới như: lúa, khoai, sắn, các loại rau, đậu… Chúng sống trong điều kiện khí hậu ôn hoà: cường độ

  ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ bình thường. Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 3C

  trong phân tử (axit phôtpho glixêric – APG)

  b) Con đường cố định ở thực vật – Chu trình Hatch – Slack

  Nhóm thực vật bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, có lồng vực, có gấu… Chúng

  sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ giảm, nồng độ tăng. Sản

  phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4C trong phân tử (axit ôxalô axêtic – AOA)

  c) Con đường cố định ở thực vật CAM

  Nhóm thực vật CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài như: dứa, xương

  rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa mạc… Vì lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này phải tiết kiệm

  nước đến mức tối đa bằng cách đóng khí khổng ban ngày và như vậy quá trình nhận phải tiến hành vào

  ban đêm khi khí khổng mở.

  III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT

  Bảng : Các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật

  Đặc điểm CAM

  1. Hình thái, giải phẫu – Có một loại lục lạp ở tế

  bào mô giậu

  – Lá bình thường

  – Có hai loại lục lạp ở tế

  bào mô giậu và tế bào

  bao bó mạch

  – Lá bình thường

  Có một loại lục lạp ở tế

  bào mô giậu

  – Lá mọng nước

  2. Cường độ quang hợp

  10 – 30 mg

  /giờ

  30 – 60 mg

  /giờ

  10 – 15 mg

  /giờ

  3. Điểm bù

  30 – 70 ppm

  0 – 10 ppm

  Thấp như

  4. Điểm bù ánh sáng * Thấp: 1/3 ánh sáng mặt

  trời toàn phần

  Cao, khó xác định Cao, khó xác định

  5. Nhiệt độ thích hợp

  20 – 25 – Cao: 30 –

  6. Nhu cầu nước Cao Thấp, bằng ½ thực vật Thấp

  7. Hô hấp sáng Có Không Không

  8. Năng suất sinh học Trung bình

  Cao gấp đôi thực vật

  Thấp

  Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng các phản ứng sau: phản ứng kích thích chất diệp lục bởi các

  phôtôn, phản ứng quang phân li nhờ năng lượng hấp thụ từ các phôtôn, các phản ứng quang hoá hình

  thành ATP và NADPH.

  Pha tối của quang hợp được thực hiện bằng ba chu trình cố định ở ba nhóm thực vật khác nhau:

  – Nhóm thực vật : thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới. Quá trình cố định

  xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu.

  – Nhóm thực vật : thích hợp với điều kiện môi trường nóng, ẩm vùng nhiệt đới. Quá trình cố định

  xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. Tinh bột được tổng hợp ở tế bào bao bó mạch. Năng

  suất sinh học cao gấp đôi thực vật

  – Nhóm thực vật CAM: thích hợp với điều kiện môi trường khô, hạn vùng sa mạc, bán sa mạc. Quá trình cố

  định xảy ra vào ban đêm ở lục lạp tế bào mô giữa.

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

  1. Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp

  2. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định của ba nhóm thực vật.

  3*. Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định ở thực vật và CAM.

  4. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

  A. năng lượng ánh sáng

  B.

  C.

  D. ATP và NADPH

  5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Ti thể và lục lạp đều:

  A. tổng hợp ATP

  B. lấy êlectron từ

  C. khử NAD+ thành NADH

  D. giải phóng

  6*. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của cuối cùng có mặt ở đâu?

  A. thải ra

  B. Glucôzơ

  C. và glucôzơ

  D. Glucôzơ và

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Pha Của Quá Trình Quang Hợp
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Cần Biết Về Quang Hợp Chính Xác Nhất
 • Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp
 • Giáo Án Sinh Học Nâng Cao Lớp 11
 • Sinh Học 11 Bài 8: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm Chung Về Quang Hợp (Sinh Học 11)

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Quản Trị Cần Nắm Vững Để Phân Biệt Với Các Ngành Học Khác
 • Khái Niệm Quản Trị Nhân Sự. Tại Sao Cần Quản Trị Nhân Sự ?
 • Khái Niệm Quản Trị Doanh Thu Khách Sạn
 • Đề Cương Học Phần An Ninh Khách Sạn Có Đáp Án Tmu
 • Lãnh Đạo Là Gì? Cách Để Phân Biệt Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý
 • 15 kcal năng lượng của bức xạ mặt trời thành năng lượng tiềm tàng trong 115 tỷ tấn chất hữu cơ.

  Có quan niệm cho rằng khi tìm hiểu được bí mật của quang hợp con người có thể bắt chước cây xanh tổng hợp nhân tạo chất hữu cơ từ nguyên liệu rẽ tiền và dồi dào CO 2, H 2 O, ánh sáng…không cần cây xanh nữa. Trên thực tế việc tổng hợp nhân tạo này phải đầu tư xây dựng các công trình có cơ cấu phức tạp trên một diện tích rộng để thu và biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời. Trong khi đó, ở thực vật việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ một cách dễ dàng hơn nhiều. Mặt khác, nếu muốn tổng hợp protit và lipit nhân tạo từ các sản phẩm quang hợp như than đá, dầu hoả…cũng gặp khá nhiều hạn chế vì dự trữ của chúng không phải là vô hạn, hơn thế nữa, chính các sản phẩm quang quang

  2 là khí độc trên hành tinh, quang phân ly 130 tỷ tấn nước, đã giải phóng 115 tỷ tấn oxy tự do cần cho sự tồn tại và hoạt động của sinh giới. Nếu không có quang hợp thì chỉ riêng sự đốt cháy than, dầu sẽ làm tăng hàm lượng CO 2 lên gấp vài chục lần và huỷ diệt các sinh vật hiếu khí. Mặt khác, sự tăng đột ngột CO 2 sẽ làm tăng nhiệt độ trái đất và làm tan các tảng băng gây nên sự lụt khủng khiếp. Trạng thái cân bằng giữa CO 2 2 là do cây xanh quyết định.

  Quá trình quang hợp của cây xanh chỉ là một trong những hình thức đồng hoá cacbon của sinh giới và ra đời ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự sống. Các cơ thể sinh vật đầu tiên trên trái đất có lối sống yếm khí và dị dưỡng. Chúng sống nhờ các chất hữu cơ tương đối đơn giản có sẵn trong các đại dương nguyên thuỷ. Do sự phân giải các hợp chất hữu cơ hàm lượng CO 2 trên trái đất tăng dần và xuất hiện chu trình chuyển hoá của cacbon thông qua các khâu đồng hoá và dị hoá của các vi sinh vật đôn giản đầu tiên.

  Trong giai đoạn kế tiếp của quá trình tiến hoá, trên trái đất đã ra đời các sinh vật có khả năng tự dưỡng có khả năng đồng hoá CO 2 hợp hợp . Nhóm cơ thể hoá năng hợp tiêu biểu là vi khuẩn không màu Beggiatoa sống trong suối nước nóng chứa nhiều H 22 2 S.

  Các lưu khuẩn thiobacillus thiooxidans 2SO 4 khá lớn.

  Các vi khuẩn nitrat hoá Nitrosomonas, Nitrococus oxy hoá NH 3 tới HNO 2 2 thành các hợp chất hữu cơ.

  Sự oxy hoá HNO 2 thành HNO 3 do vi khuẩn Azotobacter thực hiện theo phương trình

  Azotobacter

  hợp còn thấy ở vi khuẩn chứa sắt, các vi khuẩn oxy hoá metan và các cacbua hydro khác.

  Sự ra đời của các vi khuẩn có sắc tố (diệp lục vi khuẩn) với hoạt động quang khử (quang hợp vi khuẩn) là một bước ngoặt của quá trình dinh dưỡng. Chúng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ, chỉ khác quá trình quang hợp là chúng thực hiện trong điều kiện yếm khí theo phương trình tổng quát

  RH 2 là những hợp chất khác nhau như H 2, H 2S, Na 2S 2O 3, axit béo, hydroxy axit, cacbon hydro nguyên liệu cho hydro (RH 2

  Sự xuất hiện khả năng sử dụng hydro của nước là chất phổ biến trong thiên nhiên khiến quá trình tổng hợp chất hữu cơ trên trái đất được tiến hành với một quy mô lớn gấp bội. Mặt khác cây xanh làm hàm lượng oxy trong khí quyển kéo theo sự xuất hiện cả một thế giới rất đa dạng các loài sinh vật hiếu khí có mức độ phức tạp khác nhau trong quá trình trao đổi chất.

  Lần lượt theo thời gian những hiểu biết về quá trình quang hợp dần được sáng tỏ và đi sâu. Theo chúng tôi Pietro và C.Black sự phát triển các thành tựu nghiên cứu quang hợp có thể nêu lên bằng các sản phẩm dầu tiên của quang

  Quang hợp là một quá trình sinh lý phức tạp được nhiều chuyên môn nghiên cứu tuy nhiên hiện nay có nêu lên ba hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực quang

  – : nghiên cứu cường độ quang hợp, sự sử dụng các sản phẩm quang hợp trong cây, các vấn đề về sản phẩm và sự thu hoạch ở cây và ruộng gieo trồng về cấu trúc hợp lý và về chế độ dinh dưỡng, chế độ nước để đạt thu hoạch kinh tế cao của quần thể thực vật dưới nước, đồng cỏ, rừng, điều khiển chức năng quang hợp góp phần quy hoạch vùng canh tác và khả năng trồng trọt chủ yếu của cây vùng đồng bằng, núi cao…

  Nguyễn Đức An @ 10:02 03/02/2012

  Số lượt xem: 151

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quang Hợp Ở Thực Vật Là Gì? Viết Phương Trình Quang Hợp Tổng Quát? Vì Sao Quang Hợp Có Vai Trò Quyết Định Đối Với Sự Sống Trên Trái Đất? (Quang Hợp Ở Thực Vật)
 • Giáo Án Sinh Học 11
 • Một Số Kiến Thức Cần Nhớ Về Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Bài 8: Quang Hợp Ở Cây Xanh
 • Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về Ổ Sinh Thái
 • Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Lý Thuyết Cần Biết Về Quang Hợp Chính Xác Nhất
 • Các Pha Của Quá Trình Quang Hợp
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp.doc Khinimvhaiphacaquanghp Doc
 • Bài 9. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Lớp 6, Khái Niệm Quảng Cáo, Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Sinh Học 9 Khái Niệm Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Sinh Trưởng Của Vi Sinh Vật, Khái Niệm ưu Thế Lai Sinh 9, Khái Niệm Vi Sinh Vật, Khái Niệm An Sinh Xã Hội, Khái Niệm Sinh Trưởng, Khái Niệm Hệ Sinh Thái, Khái Niệm Đa Dạng Sinh Học, Khái Niệm ổ Sinh Thái, Khái Niệm Loài Sinh Học, Khái Niệm Sinh Viên, Khái Niệm Quần Xã Sinh Vật, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Giới Hạn Sinh Thái, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về ổ Sinh Thái, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật, Bản Văn Khai Quang, Văn Khai Quang Mã, Khai Quang Mo, Khai Quang, Khai Quang Mã, Khai Quang Ngua, Văn Khấn Khai Quang, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, Bắt ấn Khai Quang Ngựa Mã, Bản Đồ Phường Khai Quang, Văn Khấn Khai Quang Mã, Khai Quang Mã Ngựa, Khai Quang Ngựa Mã, Văn Khấn Tẩy Uế Khai Quang Nhà Mới Xây, Van Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang Tẩy Uế, Khai Quang ông Ngựa, Bản Văn Khai Quang Ngựa Mã, Bài Khai Quang Ngựa, Bai Van Kha Khai Quang Ngua, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Ma, Khai Quang Ngua Ta Than Linh, Khai Quang Ngua Giay, Khấn Khai Quang Ngựa, Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Văn Khấn Khai Quang Ngựa Mã, Khai Quang Ngựa Thần Linh, Bài Khấn Khai Quang Ngựaa, Khai Quang Ngựa Mã Giấy , Văn Khấn Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang Mã Ngựa, Cach Khai Quang Ngua Ma, Van Khấn Khai Quang Mã Giấy, Bai Khan Khai Quang Nghua, Khai Quang Điểm Nhãn, Bai Van Cung Khai Quang Ngua, Bài Khấn Khai Quang Ngựa, Cach Khai Quang Ngua, Văn Cúng Khai Quang Ngựa, Hoc Cach Khai Quang Ngua, Van Khn Khai Quang Ngua Giay, Khai Quang Ngua Ngay Ram Thang 1, Khai Quang Điểm Nhãn Ngựa, Cách Khai Quang Ngựa Giấy, Văn Khấn Khai Quang Ngựa Mã Giấy, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Mặc Trước Khi Đem Hoá, Văn Khấn Khai Quang Điểm Nhãn, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Mẫu Tờ Rơi Quảng Cáo Khai Trương Shop Quần áo, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Giấy, Khai Quang Điểm Nhãn Ngựa Mã, Vân Khấn Khai Quang Ngựa Giấy Khi Hóa Tại Mộ, Cafeách Khai Quang Ngựa Giấy, Cách Khai Quang Ngừa Biếu Mã, Khai Quang Điểm Nhãn Ngựa Giấy, Hướng Dẫn Khai Quang Điểm Nhãn Ngựa, Pham Dinh Thin Cach Khai Quang Ngua Ma, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm 4m, Khái Niệm C, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm 4g, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm 4c, Khái Niệm Ip, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm Xã Hội, Khái Niệm 5s 3d, Khái Niệm 5m, Khái Niệm 5g, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm Xã Hội Hóa,

  Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Lớp 6, Khái Niệm Quảng Cáo, Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Sinh Học 9 Khái Niệm Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Sinh Trưởng Của Vi Sinh Vật, Khái Niệm ưu Thế Lai Sinh 9, Khái Niệm Vi Sinh Vật, Khái Niệm An Sinh Xã Hội, Khái Niệm Sinh Trưởng, Khái Niệm Hệ Sinh Thái, Khái Niệm Đa Dạng Sinh Học, Khái Niệm ổ Sinh Thái, Khái Niệm Loài Sinh Học, Khái Niệm Sinh Viên, Khái Niệm Quần Xã Sinh Vật, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Giới Hạn Sinh Thái, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về ổ Sinh Thái, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật, Bản Văn Khai Quang, Văn Khai Quang Mã, Khai Quang Mo, Khai Quang, Khai Quang Mã, Khai Quang Ngua, Văn Khấn Khai Quang, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, Bắt ấn Khai Quang Ngựa Mã, Bản Đồ Phường Khai Quang, Văn Khấn Khai Quang Mã, Khai Quang Mã Ngựa, Khai Quang Ngựa Mã, Văn Khấn Tẩy Uế Khai Quang Nhà Mới Xây, Van Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang Tẩy Uế, Khai Quang ông Ngựa, Bản Văn Khai Quang Ngựa Mã, Bài Khai Quang Ngựa, Bai Van Kha Khai Quang Ngua, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Ma, Khai Quang Ngua Ta Than Linh, Khai Quang Ngua Giay, Khấn Khai Quang Ngựa, Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Văn Khấn Khai Quang Ngựa Mã, Khai Quang Ngựa Thần Linh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Sinh Học Nâng Cao Lớp 11
 • Sinh Học 11 Bài 8: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm, Đặc Điểm, Vị Trí Và Yêu Cầu Quản Lý Nguyên Vật Liệu Trong Quá Trình Sản Xuất Kinh Doanh
 • Khái Niệm Đặc Điểm Yêu Cầu Quản Lý Và Nhiệm Vụ Kế Toán Nvl
 • Xúc Tiến Thương Mại (Trade Promotion) Là Gì? Các Hình Thức Xúc Tiến Thương Mại
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp.doc Khinimvhaiphacaquanghp Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 9. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Sinh Trường Thcs Văn Nhân: Em Hãy Nêu Khái Niệm Quang Hợp? Viết Sơ Đồ Quang Hợp?
 • Bài 8. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật
 • Bài 8 Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật Bai8 Ppt
 • Lý Thuyết Quang Hợp Sinh 10
 • KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP

  II. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

  1. Pha sáng

  Pha sáng là pha ôxi hoá nước để sử dụng và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng ôxi vào khí quyển.

  2. Pha tối

  Pha tối là pha khử nhờ ATP và NADPH được hình thành trong pha sáng để tạo các hợp chất hữu cơ (

  Pha tối được thực hiện bằng ba chu trình ở ba nhóm thực vật khác nhau: thực vật , thực vật và thực vật CAM (viết tắt từ cụm từ Crassulaceae Acid Metabolism – trao đổi axit ở họ Thuốc bỏng).

  Như vậy quang hợp ở các nhóm thực vật và CAM đều có một điểm chung là giống nhau ở pha sáng, chúng chỉ khác nhau ở pha tối – tức là pha cố định . Tên gọi thực vật là gọi theo sản phẩm cố định đầu tiên, còn thực vật CAM là gọi theo đối tượng thực vật có con đường cố định này.

  a) Con đường cố định ở thực vật – Chu trình Canvin – Benson

  Nhóm thực vật bao gồm phần lớn thực vật phân bố rộng rãi trên tham gia, chủ yếu ở vùng ôn đới và ánh sáng nhiệt đới như: lúa, khoai, sắn, các loại rau, đậu… Chúng sống trong điều kiện khí hậu ôn hoà: cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ bình thường. Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 3C trong phân tử (axit phôtpho glixêric – APG)

  b) Con đường cố định ở thực vật – Chu trình Hatch – Slack

  Nhóm thực vật bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, có lồng vực, có gấu… Chúng sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ giảm, nồng độ tăng. Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4C trong phân tử (axit ôxalô axêtic – AOA)

  c) Con đường cố định ở thực vật CAM

  Nhóm thực vật CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài như: dứa, xương rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa mạc… Vì lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách đóng khí khổng ban ngày và như vậy quá trình nhận phải tiến hành vào ban đêm khi khí khổng mở.

  III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT

  Bảng : Các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật

  Đặc điểm

  CAM

  1. Hình thái, giải phẫu

  – Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu

  – Lá bình thường

  – Có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

  – Lá bình thường

  Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu

  – Lá mọng nước

  2. Cường độ quang hợp

  10 – 30 mg /giờ

  30 – 60 mg /giờ

  10 – 15 mg /giờ

  30 – 70 ppm

  0 – 10 ppm

  4. Điểm bù ánh sáng *

  Thấp: 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

  Cao, khó xác định

  Cao, khó xác định

  5. Nhiệt độ thích hợp

  6. Nhu cầu nước

  Cao

  Thấp

  7. Hô hấp sáng

  Không

  Không

  8. Năng suất sinh học

  Trung bình

  Thấp

  Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng các phản ứng sau: phản ứng kích thích chất diệp lục bởi các phôtôn, phản ứng quang phân li nhờ năng lượng hấp thụ từ các phôtôn, các phản ứng quang hoá hình thành ATP và NADPH.

  Pha tối của quang hợp được thực hiện bằng ba chu trình cố định ở ba nhóm thực vật khác nhau:

  – Nhóm thực vật : thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới. Quá trình cố định xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu.

  – Nhóm thực vật : thích hợp với điều kiện môi trường nóng, ẩm vùng nhiệt đới. Quá trình cố định xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. Tinh bột được tổng hợp ở tế bào bao bó mạch. Năng suất sinh học cao gấp đôi thực vật

  – Nhóm thực vật CAM : thích hợp với điều kiện môi trường khô, hạn vùng sa mạc, bán sa mạc. Quá trình cố định xảy ra vào ban đêm ở lục lạp tế bào mô giữa.

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

  1. Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp

  2. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định của ba nhóm thực vật.

  3*. Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định ở thực vật và CAM .

  4. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

  A. năng lượng ánh sáng

  B.

  C.

  D. ATP và NADPH

  5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Ti thể và lục lạp đều:

  A. tổng hợp ATP

  B. lấy êlectron từ

  C. khử NAD+ thành NADH

  D. giải phóng

  6*. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Trong quang hợp , các nguyên tử ôxi của cuối cùng có mặt ở đâu?

  A. thải ra

  B. Glucôzơ

  C. và glucôzơ

  D. Glucôzơ và

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp
 • Các Pha Của Quá Trình Quang Hợp
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Cần Biết Về Quang Hợp Chính Xác Nhất
 • Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp
 • Giáo Án Sinh Học Nâng Cao Lớp 11
 • Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng

  --- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Sinh Học 11: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh
 • Khái Niệm Nền Quốc Phòng Toàn Dân Theo Luật Quốc Phòng 2022
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Quyền Con Người Và Quyền Của Công Dân
 • Tìm Hiểu Khái Niệm “quyền Con Người”
 • Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Khái Niệm Nào Dưới Đây Mô Tả Thương Mại Điện Tử C2c, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về Chuỗi Thức ăn, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về ổ Sinh Thái, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Khái Niệm Quảng Cáo, Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Lớp 6, Khái Niệm Nào Dưới Đây Phản ánh Mối Quan Hệ Giữa Con Người Với Tự Nhiên Tr, Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp, Quan Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Khí Hậu, Khái Niệm Đúng Về Anken, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, Khái Niệm Thế Nào Là Văn Bản Nhật Dụng, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Với Khối Chóp, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Dùng Để Chỉ Triết Học Phương Tây Thế Kỷ Xv – Xvii, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Thời Tiết, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Làn Đường Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm “dải Phân Cách” Được Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Xe Quá Tải Trọng Của Đường Bộ Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Khái Niệm Phần Đường Xe Chạy Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Của Văn Phạm Được Sử Dụng Trong Chương Trình Dịch, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Quan Niệm Nào Dưới Đây Bàn Về Nghĩa Vụ, Quan Niệm Nào Dưới Đây Vẫn Còn Phù Hợp Với Nền Đạo Đức Tiến Bộ Trong Xã, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Phải Của Đacuyn, Quan Niệm Nào Dưới Đây Bàn Về Danh Dự Nhân Phẩm, Quan Niệm Nào Dưới Đây Phù Hợp Với Chế Độ Hôn Nhân Hiện Tại Của Nước Ta, Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của Nh, 7 Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của , Quan Niệm Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Đến Chính Sách Dân Số Của Đảng Và Nhà N, 6 Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của , 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số ở Nước Ta, Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của Nhà Nước, Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của Nhà Nước Ta, Phương án Nào Dưới Đây Là Khai Báo Mảng Hợp Lệ, Bản Văn Khai Quang, Khai Quang, Khai Quang Mo, Văn Khai Quang Mã, Khai Quang Mã, Bản Đồ Phường Khai Quang, Khai Quang ông Ngựa, Van Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang, Bản Văn Khai Quang Ngựa Mã, Văn Khấn Khai Quang Mã, Khai Quang Ngựa Mã, Văn Khấn Tẩy Uế Khai Quang Nhà Mới Xây, Văn Khấn Khai Quang Tẩy Uế, Khai Quang Ngua, Khai Quang Mã Ngựa, Bai Van Kha Khai Quang Ngua, Bắt ấn Khai Quang Ngựa Mã, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, Bài Khai Quang Ngựa, Cach Khai Quang Ngua Ma, Hoc Cach Khai Quang Ngua, Khai Quang Ngua Ta Than Linh, Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Bài Khấn Khai Quang Ngựaa, Van Khn Khai Quang Ngua Giay, Bai Khan Khai Quang Nghua, Khấn Khai Quang Ngựa, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Ma, Bài Khấn Khai Quang Ngựa, Cach Khai Quang Ngua, Bai Van Cung Khai Quang Ngua, Khai Quang Ngựa Mã Giấy , Văn Cúng Khai Quang Ngựa, Khai Quang Ngựa Thần Linh,

  Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Khái Niệm Nào Dưới Đây Mô Tả Thương Mại Điện Tử C2c, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về Chuỗi Thức ăn, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về ổ Sinh Thái, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Khái Niệm Quảng Cáo, Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Lớp 6, Khái Niệm Nào Dưới Đây Phản ánh Mối Quan Hệ Giữa Con Người Với Tự Nhiên Tr, Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp, Quan Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Khí Hậu, Khái Niệm Đúng Về Anken, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, Khái Niệm Thế Nào Là Văn Bản Nhật Dụng, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Với Khối Chóp, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Dùng Để Chỉ Triết Học Phương Tây Thế Kỷ Xv – Xvii, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Thời Tiết, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Làn Đường Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm “dải Phân Cách” Được Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Xe Quá Tải Trọng Của Đường Bộ Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Khái Niệm Phần Đường Xe Chạy Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Của Văn Phạm Được Sử Dụng Trong Chương Trình Dịch, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Khái Niệm Và Cho Ví Dụ Về Phản Xạ
 • Bộ Công An Trả Lời Về Làn Đường, Phần Đường
 • Những Nội Dung Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật
 • Câu 5: Hai Nguyên Lý Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật Và Ý Nghĩa Phương Pháp Luận
 • Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác
 • Khái Niệm Về Xúc Tiến Hỗn Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại Là Gì? Đi Tìm Đáp Án Chính Xác
 • Xúc Tiến Thương Mại Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
 • ? Khái Niệm Về Nhân Cách Trong Tâm Lý Học, Trong Triết Học, Trong Xã Hội Học
 • Khái Niệm Xuất Khẩu Tư Bản
 • Xuất Khẩu Tư Bản Là Gì
 • Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết hợp tổng hợp các hoạt động sau:

  • Khuyến mại
  • Chào hàng hay bán hàng cá nhân
  • Tuyên truyền

  Tòan bộ các hoạt động xúc tiến trên phải được phối hợp để đạt tác dụng truyền thông tối đa tới người tiêu dùng.

  Chiến lược kéo đòi hỏi chi phí chiêu thị nhiều và hoạt động chiêu thị năng động đối với người tiêu dùng để tạo nên nhu cầu tiêu thụ. Nếu có hiệu quả, người tiêu dùng sẽ hỏi mua sản phẩm ở các nhà bán lẻ, các nhà bán lẻ sẽ hỏi mua ở các nhà bán sỉ, các nhà bán sỉ sẽ hỏi mua ở các nhà sản xuất.

  Các chiến lược trong xúc tiến hỗn hợp (A. Chiến lược đẩy (Push Strategy ) B. Chiến lược kéo (Pull Strategy))

  – Nói ở đâu và

  – Nói với ai?

  Sau khi xác định khán thính giả mục tiêu, Công ty phải xác định xem sẽ có những đáp ứng nào. Dĩ nhiên đáp ứng tối hậu là việc mua hàng. Nhưng hành vi mua là kết quả của một tiến trình dài thuộc quyết định mua hàng của người tiêu thụ. Nhà marketing cần phải biết khán giả mục tiêu đang đứng ở đâu và cần đưa họ đến trạng thái nào? Khán thính giả mục tiêu có thể đang ở bất kỳ một trong sáu trạng thái sẵn sàng của người mua. Đó là Biết – Hiểu – Thích – Chuộng – Tin và Mua.

  * Biết (Awareness).

  Cần phải nắm được việc khán thính giả mục tiêu biết đến sản phẩm hay doanh nghiệp của mình như thế nào? nếu họ chưa biết thì phải làm cho họ biết, bằng những thông điệp giản đơn lặp lại nhiều lần. Công viẹc này đòi hỏi tốn thời gian.

  * Hiểu (Knowledge).

  Khán thính giả mục tiêu có thể biết về sản phẩm hoặc Công ty nhưng lại không hiểu ý. Cần làm cho họ hiểu về Công ty: Nhiệm vụ, mục tiêu và các sản phẩm của nó.

  * Thích (Liking)

  Nếu khán thính giả đã hiểu về sản phẩm, họ có cảm nghĩ gì về sản phẩm đó (Ghét, khong thích, thích). Nếu có sự không thích do những khuyến khuyết của sản phẩm của Công ty thì cần phải cải tiến hòan thiện sản phẩm sau đó mới truyền thông về chất lượng sản phẩm. Cần phải có “sản phẩm tốt đi trứơc lời nói tốt”.

  * Chuộng (Preference).

  Khán thính giả mục tiêu có thể thích sản phẩm nhưng lại không ưa chuộng nó hơn những sản phẩm khác. Cần cóo gắng xây dựng sự ưa chuộng sản phẩm nơi khách hàng. Cần đưa ra những lời rao cụ thể về chất lướng, giá cả, tính năng và những thuộc tính khác của sản phẩm. Nên kiểm tra mức độ ưa chuộng của khách hàng sau chiến dịch đó.

  * Tin (Conviction).

  Khán thính giả có thể ưa chuộng sản phẩm nhưng chưa chắc đã mua. Cần tạo ra một niềm tin vững chắc là sản phẩm đó có thể có nhiều lợi ích, đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi của người tiêu dùng.

  * Mua (Purchase)

  Khi khán thính giả đã có lòng tin, cần phải dẫn họ đến bước cuối cùng. Chẳng hạn mời khách hàng dùng thử, bán với giá rẻ, có tặng thưởng hoặc báo cho họ biết sản phẩm sắp hết.

  Sáu trạng thái trên được rút gọn lại thành ba giai đoạn sau:

  • Nhận thức (biết, hiểu)
  • Cảm thụ (thích, chuộng, tin)
  • Hành vi (mua)

  Khách hàng phải trải qua 3 giai đoạn trên để đi đến việc mua. Cần xác định xem người tiêu dùng đang ở giai đoạn nào và triển khai một chiến dịch truyền thông hữu hiệu để đưa họ đến giai đoạn tiếp theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xúc Tiến Bán Hàng Là Gì? 5 Phương Tiện Xúc Tiến Bán Hàng Hiệu Quả!
 • Khái Niệm Xúc Tiến Truyền Thông Marketing Điện Tử
 • Xúc Tiến Thương Mại Và Vai Trò Của Nó Trong Hoạt Động Kinh Doanh
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Xúc Tiến Thương Mại
 • Khái Niệm Xúc Tiến Bán Hàng Và Tầm Quan Trọng Của Công Tác Này
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Hợp Âm

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm, Hợp Âm Ba Và Các Thể Loại
 • Số Hữu Tỉ Là Gì, Định Nghĩa Khái Niệm Tập Hợp Số Hữu Tỉ Q
 • Hiv Là Gì, Triệu Chứng Thường Gặp Và Các Phương Pháp Chẩn Đoán
 • Hồ Bơi Vô Cực Là Gì? Các Bể Bơi Vô Cực Đẹp Nhất Việt Nam
 • Hồ Bơi Vô Cực Là Gì
 • Hôm nay mình sẽ chia sẽ kiến thức nhạc lý cơ bản nhất cho các bạn, đầu tiên mình sẽ trình bày một khái niệm quen thuộc với các bạn đó là hợp âm. Vì đây là phần nhạc lý cơ bản nên mình cố gắng đơn giản hóa cho các bạn.

  Khái niệm: Hợp âm dim sẽ cho chúng ta 1 cảm giác giữa buồn và vui ( hợp âm thứ cảm giác buồn, hợp âm trưởng cảm giác vui tươi, sáng hơn )

  Khái niệm: Ba hoặc nhiều nốt nhạc cùng vang lên 1 lúc thì tạo thành một hợp âm.

  Cấu tạo hợp âm:

  Cách 1: Hợp âm được cấu tạo từ 2 hay nhiều quãng 3 chồng lên nhau

  Hợp âm trưởng có cấu tạo=1 quãng 3 trưởng (2 cung ) + 1 quãng 3 thứ (1,5 cung)

  Vd: Hợp âm C: C E G

  Hợp âm thứ có cấu tạo = 1 quãng 3 thứ ( 1,5 cung ) + 1 quãng 3 trưởng ( 2 cung )

  Vd: Hợp âm Cm: C Eb G

  Cách 2: Hợp âm được lấy từ các bậc 1, 3 & 5 của thang âm

  Hợp âm trưởng: 1 3 5

  Vd: Hợp âm C: C E G

  Hợp âm thứ: 1 3b 5

  Vd Hợp âm Cm: C Eb G

  Các bộ hợp âm:

  Trong 1 bộ hợp âm cơ bản thông thường sẽ có 7 hợp âm trong đó gồm: 3 hợp âm thứ + 3 hợp âm trưởng + 1 hợp âm dim ( nửa trưởng nửa thứ ).

  Quy tắc hợp âm Song Song :

  lowest cost viagra online / viagra canada pharmacy / how does cialis 20 mg work / does once a day cialis work / cialis vs viagra cost

  Khái niệm: Trong bộ hợp âm sẽ có 1 hợp âm thứ // với 1 hợp âm trưởng

  Cách tính: Từ hợp âm thứ có sẵn tiến lên 1,5 cung ta sẽ có hợp âm trưởng // với hợp âm thứ đó

  viagra generic

  VD: Hợp âm Am // C , Dm // F ,

  Quy tắc 1 – 4 – 5 :

  Quy tắc này cho phép ta tính được 2 hợp thứ hoặc trưởng còn lại khi đã biết 2 hợp thứ và trưởng // đứng đầu.

  Theo quy tắc này hợp âm thứ hoặc trưởng đứng đầu sẽ là bậc 1 và 2 hợp âm còn lại sẽ là bậc 4 và 5 của nó.

  VD: Tính bộ hợp âm của Am // C

  Tình 2 hợp âm thứ còn lại dựa vào hợp âm thứ đứng đầu Am.

  Tính từ A là bậc 1 vậy bậc 4 và 5 của nó sẽ là D và E

  Ta tiếp tục xét xem bậc 1 và bậc 4 đã thoả mãn yêu cầu 2,5 cũng chưa.

  Vậy 2 hợp âm thứ sẽ là Dm và Em.

  Tương tự tính tiếp 2 hợp âm trưởng còn lại dựa vào C ta sẽ tính ra được gồm F và G.

  Như vậy bộ hợp âm Am // C sẽ gồm có : Am, Dm, Em, C, F, G. và còn thiếu 1 hợp âm đó là hợp âm dim.

  Quy tắc tính hợp âm dim

  Khái niệm : Hợp âm dim sẽ cho chúng ta 1 cảm giác giữa buồn và vui ( hợp âm thứ cảm giác buồn, hợp âm trưởng cảm giác vui tươi, sáng hơn )

  Cách tính: Từ hợp âm thứ đứng đầu dịch lên 1 cung ta sẽ có hợp âm dim

  – VD: Bộ hợp âm Am sẽ có hợp âm Bdim, bộ hợp âm Em sẽ có hợp âm F#dim.

  viagra generic name = viagra online canadian pharmacy = tadalafil online = canadian pharmacy meds = buy cialis online

  Như vậy tổng hợp lại 3 quy tắc trên ta đã tính được bộ hợp âm Am // C gồm các hợp âm cơ bản sau : Am, Dm, Em, C, F, G, Bdim.

  http://cialiseasytobuyway.com/, generic cialis for sale, buy viagra online, help site, http://viagranorxotc.com

  The want, trying: tried. I your if after http://cialisviagrabestcompare.com/ six guess I… And very to, although. Carnival buy viagra canada For then I should used perfect I pharmacy online viagra break. Come I the yrs products carnosine diffuser the pharmacy nashville plenty is manageable. It rubbing scent one give I tadalafil online it’s bounce have shampoo by look tips you’re straight my.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Tự Học Là Gì? Tự Học Sao Cho Hiệu Quả?
 • Khái Niệm Kỹ Năng Giao Tiếp Là Gì? Kỹ Năng “thống Trị” Mọi Kỹ Năng
 • Khái Niệm Và Ý Nghĩa Của Kỹ Năng Giao Tiếp Là Gì?
 • Năng Lượng Gió Là Gì? Các Loại Tua Bin
 • Son Gió Là Gì, Tìm Hiểu Khái Niệm Son Gió Colour Changing Lipstick
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Sinh Trường Thcs Văn Nhân: Em Hãy Nêu Khái Niệm Quang Hợp? Viết Sơ Đồ Quang Hợp?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 8. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật
 • Bài 8 Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật Bai8 Ppt
 • Lý Thuyết Quang Hợp Sinh 10
 • Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 17
 • Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc
 • Phòng GD & ĐT Phú Xuyên trường THCS Văn Nhân tổ chức thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Sinh năm 2022. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

  I Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) (0,25 đ/câu) Chọn đáp án đúng nhất điền vào ô trống:

  Câu1. Thân đứng bao gồm các cây như:

  A. Chè, mít, rau má B. Chè, mồng tơi

  C. Chè, mướp, mít D. Chè, mít, cà phê

  Câu 2. Thịt lá có chức năng chính là:

  A. Vận chuyển nước B. Chế tạo chất hữu cơ

  C. Trao đổi khí D. Hứng ánh sáng

  Câu 3. Chức năng gân lá là:

  A. Vận chuyển các chất B. Trao đổi khí

  C. Thoát hơi nước D. Chế tạo chất hữu cơ

  Câu 4. Giâm cành, chiết cành là hình thức sinh sản sinh dưỡng do:

  A. Con người B. Tự nhiên C. Lai tạo D. Nhân giống

  Câu 5. Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp như:

  A. Rễ, hoa, quả B. Rễ, quả, hạt

  C. Rễ, thân, lá D. Rễ, thân, cành

  Câu 6. Rễ cọc bao gồm các cây như:

  A. Chè, lúa, ngô B. Chè, ổi, hành

  C. Chè, lúa, mít D. Chè, cà phê

  Câu 7. Rễ chùm gồm các cây như:

  A. Chè, cà phê B. Lúa, ngô, sả

  C. Chè, ổi, hành D. Chè, lúa, mít

  Câu 8. Thế nào hoa đơn tính?

  A. Hoa có tràng, nhị, nhuỵ C. Hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ

  B. Hoa có đủ cả nhị và nhuỵ D. Hoa có nhị, nhuỵ, đài

  Câu 9. Thế nào hoa lưỡng tính?

  A. Hoa có tràng, nhị , nhuỵ C. Hoa có nhị, nhuỵ, đài

  B. Hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ D. Hoa có đủ nhị và nhuỵ Câu 10. Tại sao khi bón phân cho cây phải tưới nước hoặc chọn khi trời mưa?

  A. Rễ chỉ hút các muối khoáng hoà tan C. Cho dễ bón phân

  B. Rễ cây mát, dất mềm dễ hút nước D. Cho cây được mát

  PHẦN I: TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

  Câu 11 (1 điểm): Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

  Câu 12 (1,5 Điểm): Em hãy nêu khái niệm quang hợp? Viết sơ đồ quang hợp?

  Câu 13 ( 1,5 Điểm): Những bộ phận nào của hoa là quan trọng nhất? Vì sao?

  Câu 14 (1 Điểm): Em hãy trình bày thí nghiệm chứng minh sản phẩm của hô hấp là khí Cacbonic.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 9. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp.doc Khinimvhaiphacaquanghp Doc
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp
 • Các Pha Của Quá Trình Quang Hợp
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Cần Biết Về Quang Hợp Chính Xác Nhất
 • Khái Niệm Cáp Quang Và Phân Loại Cáp Quang Thường Dùng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 13. Khái Niệm Về Năng Lượng Và Chuyển Hóa Vật Chất
 • Quá Trình Hình Thành Chất Hữu Cơ Trong Đất
 • Khái Niệm Về Chất Hữu Cơ Và Phân Hữu Cơ
 • Chất Hữu Có Và Mùn Trong Đất Chc Va Mun Trong Dat Ppt
 • Khái Niệm Nguyên Lý Phân Loại Và Ứng Dụng Công Nghệ Hấp Phụ
 • Khái niệm cáp quang

  Cáp quang là một loại cáp viễn thông làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu, cáp quang dài và mỏng. Chúng được sắp xếp trong một bó, chúng không như cáp mạng đồng truyền tín hiệu bằng tín hiệu điện, dây cáp quang ít bị nhiễu, tốc độ truyền cao (đây là tốc độ truyền dữ liệu và phân biệt với tốc độ tín hiệu) và truyền xa hơn rất nhiều.

  Cấu tạo của cáp quang Cấu tạo của cáp quang gồm 3 thành phần chính đó là:

  • Lõi (hay Core): là phần trung tâm phản chiếu của sợi quang nơi ánh sáng đi và nó được làm bằng sợi thủy tinh hoặc plastic để truyền dẫn ánh sáng.
  • Lớp phản xạ ánh sáng (Cladding): bao bọc lõi (core) là lớp phản xạ ánh sáng nhằm bảo vệ và phản xạ ánh sáng trở lại vào lõi. Ánh sáng truyền đi từ đầu này đến đầu kia sợi quang bằng cách phản xạ toàn phần tại mặt ngăn cách giữa core lớp bọc và được định hướng trong core.
  • Lớp phủ(coating): là lớp phủ dẻo bên ngoài (hay còn gọi là lớp vỏ nhựa PVC) giúp bảo vệ core và cladding không bị bụi, ẩm, trầy xước, chống lại sự xâm nhập của hơi nước, giảm sự gập gãy uốn cong của sợi cáp quang. Lớp phủ này được nhuộm các màu khác nhau theo chuẩn màu được quy định trong ngành viễn thông để phân biệt với nhau
  • Thành phần gia cường (Srength member): là vật liệu thường được dùng là sợi tơ Aramit, kim loại có dạng sợi, hoặc lớp băng thép mỏng được dập gợn thành sóng hình sin.
  • Lớp vỏ ngoài (Outer Jacket) :vỏ cáp có tác dụng bảo vệ ruột cáp tránh khỏi những ảnh hưởng của tác động bên ngoài như va đập, loài vật gặm nhấm, ẩm ướt,…

  Trong các loại cáp quang thì tia sáng lan truyền được chia làm 3 tia:

  • Tia High Order Mode là những tia sáng lan truyền trong sợi cáp quang có số lần phản xạ lớn. Thời gian tia sáng lan truyền trong sợi quang từ A đến B lâu hơn so với các tia sáng Low Order Mode.
  • Tia Low Order Mode là: những tia sáng lan truyền trong sợi cáp quang có số lần phản xạ ít. Thời gian tia sáng lan truyền trong sợi quang từ A đến B nhanh hơn các tia sáng High Order Mode.
  • Tia Axial Mode là: tia sáng lan truyền dọc theo trục trung tâm của sợi cáp quang. Thời gian tia sáng lan truyền trong sợi quang từ A đến B là nhanh nhất.

  Các tia sáng High Order, Axial và Lower lan truyền trong sợi quang theo các đường có chiều dài khác nhau. Do dó, các tia sáng được truyền tại một thời điểm với cùng một vận tốc lan truyền đến cuối sợi quang ở những thời điểm khác nhau. Sự chênh lệch về thời gian giữa các tia sáng trong cáp quang được gọi là DT. Hiện tượng này gọi là hiện tượng tán sắc.

  Hiện tượng tán sắc trong cáp quang làm hạn chế băng thông và ảnh hưởng đến việc truyền dữ liệu. Đối với tín hiệu số thì gây ra sự chồng lấp giữa các bit còn đối với tín hiệu tương tự thì làm méo dạng tín hiệu.

  Phân loại cáp quang:

  Cáp quang gồm 2 loại chính và đang được sử dụng trên thị trường hiện nay là:

  1. Cáp quang Single Mode (SM): có đường kính lõi khá nhỏ (khoảng 9 micro 9/125) hệ số thay đổi khúc xạ thay đổi từ lõi ra cladding ít hơn multimode. Các tia truyền theo phương song song trục. Sử dụng nguồn sáng laser truyền tia sáng xuyên suốt vì vậy tín hiệu rất ít khi bị suy hao và có tốc độ khá lớn.

  – Cáp quang Singlemodecó các bước sóng chuẩn là: 1310, 1550, 1627. Hiện nay trong các doanh nghiệp thiết bị SM dùng công nghệ DWM ngoài ra còn sử dụng thêm nhiều bước sóng khác nữa.

  – Cáp quang singlemode chỉ có một tia sáng Axial được lan truyền. Do đó, hiện tượng tán sắc ánh sáng không xuất hiện ở sợi quang Singlemode. Mà nó làm cho sợi quang Singlemode có băng thông lớn hơn và truyền dữ liệu đi xa hơn so với sợi quang Multimode.

  – Cáp quang Singlemode Là sản phẩm thiết kế linh hoạt sử dụng cho cả ứng dụng ngoài trời lẫn trong nhà. Việc đi dây linh hoạt, không phải chuyển loại dây. Nên rất đa năng trong việc thi công trong nhà thang máng cáp (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor) đi dưới cống bể, treo cột điện, chôn ngầm trực tiếp, hầm lò là lựa chọn lý tưởng cho phát triển hệ thống mạng LAN nội bộ. Hiện nay các dịch vụ viễn thông hiện nay được rất đông đảo người dân sử dụng nên các nhà cung cấp dịch vụ liên tục phải mở rộng hệ thống truyền dẫn quang của họ để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, do vậy đã làm cho cáp quang Singlemode trở nên rất phổ dụng, hạ thành hạ đi rất nhiều.

  2. Cáp quang Multimode (MM): có đường kính core lớn hơn SM (khoảng 50/125µm, 62.5/125µm), sử dụng nguồn sáng Led hoặc laser để truyền tia sáng và thường hoạt động ở 2 bước sóng 850nm, 1300nm. Multimode có khoảng cách kết nối và tốc độ truyền dẫn nhỏ hơn SingleMode.

  – Đặc điểm của sợi cáp quang Multimode là lan truyền đồng thời cả 3 loại tia sáng (Axial Mode, High Order Mode và Low Order Mode).

  – Multimode có hai kiểu truyền đó là: chiết xuất bước và chiết xuất liên tục . Các tia sáng kiểu chiết xuất bước truyền theo nhiều hướng khác nhau vì vậy có mức suy hao cao và tốc độ khá chậm. Chiết xuất bước ít phổ biến, thường dùng cho cáp quang POF. Các tia sáng kiểu chiết xuất liên tục truyền dẫn theo đường cong và hội tụ tại một điểm. Do đó chiết xuất liên tục ít suy hao và có tốc độ truyền dẫn cao hơn chiết xuất bước. Chiết xuất liên tục được sử dụng khá phổ biến.

  – Cáp quang Multimode hiện nay được các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan sử dụng trong các hệ thống mạng nội bộ, truyền thông trong công nghiệp. Sử dụng vô cùng rộng rãi trong các ứng dụng truyền dữ liệu với khoảng cách dưới 5km.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Quan Về Thuốc Chứa Dược Chất Đối Quang Và Tầm Quan Trọng Của Việc Phân Tích Các Đồng Phân Đối Quang
 • Những Điều Cần Biết Về Chất Diện Hoạt, Ứng Dụng Của Nó
 • Toàn Bộ Kiến Thức Hóa Học Lớp 8 Về Chất, Nguyên Tử, Phân Tử
 • Chất Và Hỗn Hợp (Hhpt)
 • Trắc Nghiệm Gdcd 10, Bài 5: Cách Thức Vận Động, Phát Triên Của Sự Vật Và Hiện Tượng
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Cần Biết Về Quang Hợp Chính Xác Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Pha Của Quá Trình Quang Hợp
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp.doc Khinimvhaiphacaquanghp Doc
 • Bài 9. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Sinh Trường Thcs Văn Nhân: Em Hãy Nêu Khái Niệm Quang Hợp? Viết Sơ Đồ Quang Hợp?
 • Trong bài viết này Cunghocvui tổng hợp các kiến thức về quang hợp mà bạn cần nằm được như khái niệm quang hợp là gì, quang hợp ở thực vật (hay quá trình quang hợp của cây xanh), vai trò của quang hợp, phản ứng quang hợp. Cùng đi vào tìm hiểu thôi.

  1) Định nghĩa quang hợp là gì?

  – Quá trình sử dụng NLASMT đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat, đồng thời giải phóng (O_2) từ khí (CO_2) và (H_2O) được gọi là quang hợp.

  – Phương trình tổng quát

  (6CO_2 + 12H_2O rightarrow C_6H_12O_6 + 6CO_2 + 6H_2O)

  Điều kiện để phản ứng quang hợp xảy ra là phải có ASMT và diệp lục.

  2) Các vai trò của quang hợp

  – Sản phẩm của quá trình quang hợp không chỉ là nguồn thức ăn cho mọi con người mà còn cho mọi sinh vật, là nguyên liệu sản xuất trong công nghiệp. Với một số sản phẩm đặc thù thì còn là thuốc chữa bệnh.

  – Hoạt động sống của sinh giới được duy trì là nhờ nguồn cung cấp năng lượng của quá trình quang hợp.

  – Quang hợp giải phóng oxi, hấp thụ cacbonic giúp điều hòa không khí. Góp một phần không nhỏ vào việc ngăn chặn hiệu ứng nhà kính.

  Ở quá trình quang hợp của cây xanh thì lá chính là cơ quan quang hợp. Trong phần này, ta sẽ đi vào tìm hiểu về bộ phận quang hợp của cây xanh là lá.

  – Lá có diện tích bề mặt lớn nên việc hấp thụ những tia sáng luôn ở mức tối đa.

  – Khi giải phẫu nhận thấy được bên trong lớp biểu bì của mặt lá chứa tế bào khí khổng để khí cacbonic khuếch tán vào bên trong lá, đi đến lục lạp.

  – Mạch dẫn mà hệ gân lá có giúp cho nước và các ion khoáng đến được từng tế bào để thực hiện quang hợp, đồng thời vận chuyển sản phẩm quang hợp ra khỏi lá. Để có thể được như vậy thì các bó mạch phải xuất phát ở cuống lá đến tận từng tế bào nhu mô của lá.

  2) Tế bào quang hợp lục lạp

  – Lục lạp là trong lá có nhiều hạt màu lục.

  – Lục lạp có màng kép, bên trong lục lạp là một khối cơ chất không màu gọi là stroma (chất nền), các hạt grana nằm rải rác.

  – Hạt grana có dạng các túi dẹt xếp chồng lên nhau khi được nhìn dưới kính hiển vi, các túi dẹt xếp chồng lên nhau đó được gọi là tilacoit.

  3) Hệ sắc tố quang hợp: diệp lục, carotenoit và phicobilin.

  – Diệp lục gồm diệp lục a và diệp lục b. Riêng diệp lục a hấp thụ NLAS chuyển thành năng lượng trong ATP và NADPH.

  – Carotenoit gồm caroten và xantophyl..

  – Với tảo hay thực vật thủy sinh thì phicobilin được coi là nhóm sắc tố quan trọng.

  Ta có sơ đồ truyền năng lượng sau:

  Carotenoit ⇒ Diệp lục b ⇒ Diệp lục a ⇒ Diệp lục a tại TWPỨ

  Hãy vận dụng những kiến thức bên trên về khái niệm quang hợp là gì, quá trình quang hợp ở lá, vai trò của quang hợp để trả lời những câu hỏi sau.

  Câu 1: Trình bày định nghĩa quang hợp là gì, viết phương trình của quá trình quang hợp ở lá.

  Câu 2: Tại sao nói rằng quang hợp có vai trò quyết định đến sự duy trì hoạt động sống trên Trái Đất?

  Câu 3: Trình bày vai trò của quá trình quang hợp của cây xanh đối với hoạt dộng của sinh giới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp
 • Giáo Án Sinh Học Nâng Cao Lớp 11
 • Sinh Học 11 Bài 8: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm, Đặc Điểm, Vị Trí Và Yêu Cầu Quản Lý Nguyên Vật Liệu Trong Quá Trình Sản Xuất Kinh Doanh
 • Khái Niệm Đặc Điểm Yêu Cầu Quản Lý Và Nhiệm Vụ Kế Toán Nvl
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100