Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất Là Gì

--- Bài mới hơn ---

 • Ngành Giáo Dục Thể Chất Ra Làm Gì? Bạn Đã Biết Chưa?
 • Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất
 • Giáo Dục Thể Chất Là Gì
 • Hệ Thống Chính Trị Là Gì ? Đặc Điểm Của Hệ Thống Chính Trị ?
 • Khái Niệm Hệ Thống Chính Trị, Mô Hình Tổ Chức Hệ Thống Chính Trị; Những Yếu Tố Tác Động Và Quy Định Mô Hình Tổ Chức Của Hệ Thống Chính Trị
 • Giáo dục thể chất gọi tắt là thể dục, hiểu theo nghĩa rộng của thể dục.

  Nếu phát triển thể chất tuân theo quy luật tự nhiên, chịu sự chi phối của xã hội, thì giáo dục thể chất chính là sự tác động vào quá trình phát triển tự nhiên đó.

  Giáo dục thể chất là một bộ phận hợp thành của văn hoá thể chất, bao gồm ba lĩnh vực cơ bản của một quá trình sư phạm và một lĩnh vực đặc biệt:

  – Chuẩn bị thể lực nghề nghiệp;

  – Huấn luyện thể thao, bao gồm: huấn luyện cơ sỏ và thể thao nâng cao.

  – Điều trị phục hồi thể lực hay còn gọi là thể dục chữa bệnh.

  Điều trị phục hồi thể lực là một lĩnh vực đặc biệt của giáo dục thể chất nhằm phục hồi các chức năng bị mất đi bằng các bài tập thể lực. Nghiên cứu và giảng dạy các tri I thức thuộc lĩnh vực này là đối tượng của môn học Thể dục chữa bệnh.

  Đặc điểm riêng của-giáo dục thể chất – một hiện I tượng xã hội, là một phương tiện phục vụ xã hội, chủ yếu nhằm nâng cao thể chất, tác động đến sự phát triển tinh thần của con người.

  Người ta xem xét giáo dục thê chất từ hai góc độ: giáo dục học và thực tiễn.

  Xét từ góc độ giáo dục hoe,0Ìáp duc thể chất là môt quá trình sư phạm nhằm truyền thụ và lĩnh hội những tri thức văn hoá thể chất của thế hệ trước qho thế hệ sau để giải quyết các nhiệm vụ giáo dục thể chấ t.

  Quá trình sư phạm là một quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, co phương pháp và phượng tiện nhằm phát triển các năng ĩực của con người để đáp ứng các yêu cầu của một xã hội nhất định.

  Xét từ góc độ thực ti ễ n, giáo dục . thể chất là một quá trình giáo dục mà đặc trưng của nó thể hiện ở việc giảng dạy các động t á c, nhằm hoàn thiện về mặt hình thể và chức năng học c ủ a cơ thể người; hình thành, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo vận động và phát triển các tố c hất thi lực của cơ thể con người.

  Quá trình giáo dục phải tuân theo các nguyên tắc giáo dục thể chất, thực hiện iíội dung giáo dục thể chất, sử dụng các phương tiện giáo dục thể chất, tiến hành bằng các phương pháp giáo dục thê chất dưới các hình 1 thức giáo dục thể chất.

  Dưới tác dụng của quá trình giáo dục thể chất, cơ thể con người phát triển cân đối, khoẻ mạnh, được rèn I luyện, có khả năng chống lại những ảnh hưởng xấu của môi trường.

  Theo nghĩa hẹp, giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là quá trình tổ chức hoạt động vận động cho trẻ.

  Theo nghĩa rộng, giáo dục thể chất chọ trẻ mầm non là quá trình tác động nhiều mặt vào cơ thể trẻ, tổ chức cho trẻ vận động và sinh hoạt hợp lí nhằm làm cho cơ thể trẻ phát triển đều đặn, s ức khỏe được t ă ng cường, tạo cơ sở cho sự phát triển toàn diện.

  Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là tổ hợp các cách thức tổ chức quá trình giáo dục thể chất của giáo viên, trong đó giáo viên giữ vai trò chủ đạo, trẻ em giữ vai trò chủ động, tích cực nhằm tiếp thu những tri thức, hình thành năng lực vận động, thói quen sinh hoạt hợp lí để phát triển thể chất và tâm lí cho các em.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Thể Chất Là Gì ? Giáo Dục Thể Chất Có Nghĩa Là Gì ?
 • Khái Niệm, Cấu Trúc Và Phân Loại Gen
 • Giá Trị Thặng Dư Là Gì? Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Tuyệt Đối Và Tương Đối
 • Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư
 • Khái Niệm Giá Trị Thặng Dư
 • Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Dục Thể Chất Là Gì
 • Hệ Thống Chính Trị Là Gì ? Đặc Điểm Của Hệ Thống Chính Trị ?
 • Khái Niệm Hệ Thống Chính Trị, Mô Hình Tổ Chức Hệ Thống Chính Trị; Những Yếu Tố Tác Động Và Quy Định Mô Hình Tổ Chức Của Hệ Thống Chính Trị
 • Khái Niệm Hệ Thống Chính Trị Ở Việt Nam
 • Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Là Gì?
 • Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất, Hoá 9 Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ, Hoá 9 Bài Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ, Khái Niệm Trả Lời Chất Vấn, ý Nghĩa Khái Niệm Vật Chất, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Niềm Tin Xã Hội Về Chất Lượng Giáo Dục Đại Học ở Nước Ta Hiện Nay, Từ Điển Giáo Dục Học Khái Niệm Đội Ngũ Giáo Viên, Khái Niệm Tôn Giáo, Khái Niệm Giáo Dục, Khái Niệm Tai Nạn Giao Thông, Khái Niệm Quản Lý Giáo Dục, Khái Niệm Giao Tiếp, Khái Niệm Về Đâọ Đức Giáo Viên Mầm Non, Từ Điển Giáo Dục Họ Khái Niệm Đội Ngũ Giáo Iên, Khái Niệm Rào Cản Trong Giao Tiếp, Khái Niệm An Toàn Giao Thông, Khái Niệm Về Đạo Đức Nghề Giáo Viên Mầm Non, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Trình Bày Khái Niệm Giao Thông Là Gì, Trình Bày Rõ Khái Niệm Giao Thông Là Gì, Công Khai Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo Của Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Trình Bày Khái Niệm Về An Toàn Giao Thông, Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khai Niem Ve Đao Đuc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien Mamnon, Khai Niem Cau Truc Dac Diem Va Yeu Cau Ve Phong Cach Cua Nguoi Giao Vien Mam Non, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Rèn Luyện Phong Cách Làm Việc Khoa Học Của Người Giáo Viên Mầm Non, Khai Niêm Quan Ly Cam Xuc Cua Nguoi Giao Vien Mam Non Trong Hoat Dong Nghe Nghiep, Khái Niệm Cấu Trúc Đặc Điểm Và Yêu Cầu Về Phong Cách Làm Việc Khoa Học Của Người Giáo Viên Mầm Non, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Khái Niệm Quản Lí Cảm Xúc Của Người Giáo Viên Mâmno Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn., Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Quan Niệm Nào Phủ Nhận Vai Trò Của Vật Chất, Quan Niệm Trước Mác Về Vật Chất, Khái Niệm: Đạo Đức; Đạo Đức Nghề Nghiệp; Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non (gvmn)., Quan Niệm Của Triết Học Mác – Lênin Về Vật Chất, Quan Niệm Của Cndv Thời Cổ Đại Về Vật Chất, Quan Niệm Cho Rằng Giữa Vật Chất Và ý Thức, Quan Niệm Của Triết Học Mác-lênin Về Bản Chất Con Người, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Quan Niệm Về Phạm Trù Vật Chất Của Các Trào Lưu Triết Học Duy Vật Thời Cổ , Khái Niệm Về 5s, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm Url, Khái Niệm Usb, Khái Niệm Erp, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Văn Hóa, Khái Niệm G, Khái Niệm êm ái, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm ê Tô, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Xã Hội Học, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Xâu, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Xã Hội Hóa, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Về Số 0, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Về Tục Ngữ, Khái Niệm Vô ơn, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Xã Hội, Khái Niệm C, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm M&e, Khái Niệm M&a, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm Lời Cảm ơn,

  Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất, Hoá 9 Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ, Hoá 9 Bài Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ, Khái Niệm Trả Lời Chất Vấn, ý Nghĩa Khái Niệm Vật Chất, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Niềm Tin Xã Hội Về Chất Lượng Giáo Dục Đại Học ở Nước Ta Hiện Nay, Từ Điển Giáo Dục Học Khái Niệm Đội Ngũ Giáo Viên, Khái Niệm Tôn Giáo, Khái Niệm Giáo Dục, Khái Niệm Tai Nạn Giao Thông, Khái Niệm Quản Lý Giáo Dục, Khái Niệm Giao Tiếp, Khái Niệm Về Đâọ Đức Giáo Viên Mầm Non, Từ Điển Giáo Dục Họ Khái Niệm Đội Ngũ Giáo Iên, Khái Niệm Rào Cản Trong Giao Tiếp, Khái Niệm An Toàn Giao Thông, Khái Niệm Về Đạo Đức Nghề Giáo Viên Mầm Non, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Trình Bày Khái Niệm Giao Thông Là Gì, Trình Bày Rõ Khái Niệm Giao Thông Là Gì, Công Khai Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo Của Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Trình Bày Khái Niệm Về An Toàn Giao Thông, Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khai Niem Ve Đao Đuc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien Mamnon, Khai Niem Cau Truc Dac Diem Va Yeu Cau Ve Phong Cach Cua Nguoi Giao Vien Mam Non, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Rèn Luyện Phong Cách Làm Việc Khoa Học Của Người Giáo Viên Mầm Non, Khai Niêm Quan Ly Cam Xuc Cua Nguoi Giao Vien Mam Non Trong Hoat Dong Nghe Nghiep, Khái Niệm Cấu Trúc Đặc Điểm Và Yêu Cầu Về Phong Cách Làm Việc Khoa Học Của Người Giáo Viên Mầm Non, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Khái Niệm Quản Lí Cảm Xúc Của Người Giáo Viên Mâmno Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn., Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Quan Niệm Nào Phủ Nhận Vai Trò Của Vật Chất, Quan Niệm Trước Mác Về Vật Chất, Khái Niệm: Đạo Đức; Đạo Đức Nghề Nghiệp; Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non (gvmn)., Quan Niệm Của Triết Học Mác – Lênin Về Vật Chất, Quan Niệm Của Cndv Thời Cổ Đại Về Vật Chất, Quan Niệm Cho Rằng Giữa Vật Chất Và ý Thức, Quan Niệm Của Triết Học Mác-lênin Về Bản Chất Con Người, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Quan Niệm Về Phạm Trù Vật Chất Của Các Trào Lưu Triết Học Duy Vật Thời Cổ , Khái Niệm Về 5s, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Giá Trị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngành Giáo Dục Thể Chất Ra Làm Gì? Bạn Đã Biết Chưa?
 • Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất Là Gì
 • Khái Niệm Thể Chất Là Gì ? Giáo Dục Thể Chất Có Nghĩa Là Gì ?
 • Khái Niệm, Cấu Trúc Và Phân Loại Gen
 • Giá Trị Thặng Dư Là Gì? Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Tuyệt Đối Và Tương Đối
 • Khái Niệm Thể Chất Là Gì ? Giáo Dục Thể Chất Có Nghĩa Là Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất Là Gì
 • Ngành Giáo Dục Thể Chất Ra Làm Gì? Bạn Đã Biết Chưa?
 • Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất
 • Giáo Dục Thể Chất Là Gì
 • Hệ Thống Chính Trị Là Gì ? Đặc Điểm Của Hệ Thống Chính Trị ?
 • Khái niệm thể chất là gì ? Giáo dục thể chất có nghĩa là gì ?

  Tìm hiểu về ngành giáo dục thể chất ở Việt Nam, quá trình phát triển ngành giáo dục thể chất như thế nào ? Giáo dục thể chất là gì ? Mục đích của giáo dục thể chất có ý nghĩa như thế nào ?

  Khái niệm giáo dục thể chất là gì ?

  Giáo dục thể chất là hình giáo dục được đào tạo một cách bài bản có hệ thống. Trong đó các môn học chủ yếu là dạy học sinh, sinh viên vận động thông qua các động tác có nhịp điệu. Nhằm khai tác các tố chất vận động tiềm ẩn bên trong con người. Qua đó để xác định được những khả năng thích nghi thể lực của con người, cải thiện sức khỏe tinh thần.

  Giáo dục thể chất được phân thanh hai mặt riêng biệt đó chính là dạy học động tác. Tương tự các bài tập thể dục, thể dục nhịp điệu… Và giáo dục về kiến thức, các tố chất vận động trong cơ thể con người.

  Ngoài khái niệm này, chúng ta còn được nghe đến các thuật ngữ khác như chuẩn bị thể lực. Tuy nhiên giáo dục thể chất và chuẩn bị thể lực này có ý nghĩa như nhau. Chuẩn bị thể lực là thuật ngữ thường được nhắc tới khi nhấn mạnh tính thực dụng đối với lao động hoặc các hoạt động khác.

  GDTC còn được kết hợp chặt chẽ các mặt giáo dục khác như: đức, trí, thể, mĩ .. để có thể khai thác phát triển cân đối, tổng thể và toàn diện con người. Có thể nói, giáo dục thể chất là một hiện tượng xã hội. Khái niệm này xuất hiện và không ngừng đổi mới phát triển song song với sự xuất hiện của xã hội. Luôn luôn tuân theo sự phát triển xã hội, vì vậy giáo dục thể chất luôn có tính chất lịch sử và tính giai cấp.

  Sự hình thành của giáo dục thể chất

  Chúng ta có thể hiểu là trong đời sống, thức ăn nuôi sống con người ngày càng trở nên khan hiếm. Chính vì vậy để đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống ngày một tốt hơn. Trong thời gian làm việc lao động, con người nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị tinh thần, sức khỏe trước khi lao động sẽ giúp công việc đạt kết quả tốt hơn. Từ đó các bài tập thể chất được hình thành nhằm cải thiện tinh thần con người trước khi làm việc.

  Chính vì vậy bạn có thể thấy nhiều công ty, doanh nghiệp cho nhân viên tập các bài thể dục trước khi vào làm. Cũng như ở các trường học thường cho các em học sinh, sinh viên tập thể dục vào mỗi buổi sáng, giữa trưa giờ ra chơi. Hoặc các môn thể dục khác song song với các môn học văn hóa.

  Có thể hiểu ngắn gọn, giáo dục thể chất là quá trình kiểm tra, chuẩn bị thể lực cho con người để thực hiện các hoạt động sống và làm việc đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội.

  Mục đích của giáo dục thể chất

  + Phát triển năng lực chăm sóc và phát triển sức khỏe.

  + Vận động cơ bản và phát triển các tố chất thể lực.

  + Giúp học sinh, sinh viên hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, có lối sống lành mạnh.

  + Có thể thao tác được những kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao.

  + Tạo sự yêu thích tham gia tập luyện, vận động thể dục thể thao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm, Cấu Trúc Và Phân Loại Gen
 • Giá Trị Thặng Dư Là Gì? Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Tuyệt Đối Và Tương Đối
 • Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư
 • Khái Niệm Giá Trị Thặng Dư
 • Vấn Đề Nhận Thức Khái Niệm Giá Trị Thặng Dư
 • Giáo Dục Thể Chất Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Hệ Thống Chính Trị Là Gì ? Đặc Điểm Của Hệ Thống Chính Trị ?
 • Khái Niệm Hệ Thống Chính Trị, Mô Hình Tổ Chức Hệ Thống Chính Trị; Những Yếu Tố Tác Động Và Quy Định Mô Hình Tổ Chức Của Hệ Thống Chính Trị
 • Khái Niệm Hệ Thống Chính Trị Ở Việt Nam
 • Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Là Gì?
 • Bài 3: Hệ Thống Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Giáo dục thể chất là gì? Đó là một trong những gây rất nhiều băn khoăn.

  Con người trong quá trình tiến hoá, để sinh tồn trong sự đấu tranh với tự nhiên đã hình thành và phát triển những kỹ năng như chạy, nhảy, bơi leo trèo…

  Trải qua quá trình sống, con người đã nhận biết rằng sự thành thục các kỹ năng trên sẽ giúp ích nhiều trong việc tìm kiếm thức ăn.

  Để có thể hình thành những kỹ năng đó chỉ có thông qua tập luyện thường xuyên, từ đó các bài tập thể chất ra đời.

  Có thể nói thể dục thể thao hình thành cùng với sự tiến hoá của loài người thông qua con đường lao

  động và đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên.

  Thế kỷ XIX, ở chân Âu đã xuất hiện một thuật ngữ “Thể dục” (Physical education – Giáo dục thể chất).

  Hàm nghĩa của nó là một loại hình giáo dục nhằm duy trì và phát triển cơ thể.

  Là một hoạt động xã hội

  Cùng với sự tiến bộ không ngừng của tiến bộ loài người và thực tiễn.

  Thể dục thể thao ngày càng phong phú thì khái niệm thể dục thể thao với hàm nghĩa bên trong và bên ngoài của nó cũng không ngừng thay đổi.

  Ngày nay hàm nghĩa thể dục với nghĩa rộng lớn là một quá trình giáo dục đồng thời cũng là một hoạt động văn hoá xã hội.

  Lấy thể chất làm đặc trưng cơ bản

  Lấy sự phát triển cơ thể, tăng cường thể chất, nâng cao sức khoẻ làm đặc trưng cơ bản.

  Nó là hiện tượng xã hội đặc thù bao hàm giáo dục thể chất, thể dục thể thao thành tích cao và rèn luyện thân thể.

  Phục vụ cho chính trị, kinh tế và xã hội

  Thể dục thể thao là những hoạt động phục vụ cho một nền chính trị, xã hội, kinh tế nhất định.

  Đồng thời cũng chịu sự ảnh hưởng và hạn chế của nền kinh tế, chính trị, xã hội đó.

  Giáo dục thể chất là gì?

  Là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động (động tác) và phát triển có chủ đích các tố chất vận động của con người.

  Giáo dục thể chất (thể dục thể thao trường học)

  Giáo dục thể chất ở nước ta thường được gọi là thể dục thể thao trường học.

  Nó là một bộ phận quan trọng cấu thành nên thể dục thể thao và cũng là một bộ phận quan

  trọng.

  Để cấu thành nên giáo dục ở trường học, đồng thời nó cũng là nền tảng của thể dục thể thao toàn dân.

  Thể dục thể thao trường học trở thành một giao điểm của sự kết hợp giữa giáo dục và thể dục thể thao.

  Là một trong những trọng điểm của sự phát triển thể dục thể thao.

  Thể dục thể thao thành tích cao (thể thao thành tích cao)

  Thể dục thể thao thành tích cao được sinh ra trong thực tiễn của thể dục thể thao.

  Thể dục thể thao thành tích cao là:

  Trên cơ sở phát triển toàn diện các tố chất cơ thể, có được thể lực, trí lực và tài năng vận động ở mức độ giới hạn lớn nhất với mục tiêu là giành được thành tích cao nhất mà tiến hành các hoạt động huấn luyện khoa học và thi đấu.

  Nó vừa theo đuổi mục tiêu: “Cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn” vừa là đề xướng các nguyên tắc “Thi đấu công bằng” “tham gia thi đấu giành thắng lợi là quan trọng”.

  Vì sự thi đấu trên đấu trường diễn ra hết sức kịch liệt nên phần lớn các quốc gia đã sử dụng các biện pháp, phương pháp huấn luyện khoa học tiên tiến để nhằm mục đích đạt được những kỷ lục về thể dục thể thao của nhân loại.

  Thể dục thể thao xã hội (thể dục thể thao quần chúng)

  Thể dục thể thao quần chúng bao gồm nhiều loại hình như thể dục thể thao giải trí, thẩm mỹ, thể dục thể hình, dưỡng sinh, thể dục thể thao trị liệu…

  Đối tượng của thể dục thể thao quần chúng là nhân dân, trong đó bao gồm có nam, nữ, già, trẻ, những người thương tật.

  Lĩnh vực hoạt động của thể dục thể thao quần chúng cũng rất rộng lớn từ gia đình cho đến xã hội. Nội dung, hình thức hoạt động của nó cũng rất đa dạng, phong phú.

  Số lượng người tham gia cũng rất đông.

  Sự phát triển có tính chất rộng rãi và mức độ xã hội hoá thể dục thể thao quần chúng được quyết định bởi sự phồn vinh về kinh tế, mức độ phát triển mặt bằng chung về cuộc sống và sự ổn định chính trị của một đất nước.

  Rèn luyện sức khỏe

  Khoa học và thực tiễn đã chứng minh, tập luyện thể dục thể thao là phương pháp có hiệu quả nhất, tích cực nhất trong việc nâng cao sức khoẻ, tăng cường thể chất.

  Chức năng rèn luyện sức khoẻ của thể dục thể thao đó là thông qua các hoạt động vận động khoa học, hợp lý, thông qua cơ chế sinh vật học, y học.

  Để cải thiện và nâng cao hiệu quả quá trình trao đổi chất, năng lực tổng hợp và phân giải các chất dinh dưỡng trong cơ thể, nâng cao sức khoẻ và tăng cường thể chất, làm cho cơ thể và bản thân người tập có được sự phát triển có hiệu quả.

  Chức năng giáo dục

  Tuy chế độ xã hội, quan niệm chính trị, các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng và nhận thức của các quốc gia trên thế giới không giống nhau, nhưng đều rất coi trọng .

  Tác dụng của thể dục thể thao trong giáo dục

  Chức năng giáo dục thể chất là gì?

  Chức năng của thể dục thể thao chủ yếu được biển hiện trên hai phương diện:

   Tác dụng của thể dục thể thao trong xã hội:

  Do thể dục thể thao có tính hoạt động, tính cạnh tranh, tính nghệ thuật, tính lễ nghĩa và tính quốc tế nên có thể khêu gợi và kích thích được lòng yêu tổ quốc, tinh thần tự hào, đoàn kết dân tộc.

  Đây chính là ý nghĩa của thể dục thể thao trong xã hội.

   Tác dụng giáo dục của thể dục thể thao trong trường học:

  Để thực hiện mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta là tạo nên những con người mới phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và lao động.

  Thì thể dục thể thao là một bộ phận không thể thiếu.

  Thể dục thể thao giúp cho việc nâng cao thể chất, giáo dục tinh thần đoàn kết, các phẩm chất đạo đức và tâm lý… cho học sinh.

  Chức năng giải trí

  Chức năng thể dục thể chất là gì? (giải trí)

  Từ rất lâu con người đã nhận thức và tận dụng được chức năng giải trí của thể dục thể thao làm công cụ vui chơi giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc, vất vả, mặt khác thể dục thể thao được sử dụng như món ăn tinh thần.

  VD: Môn thể thao câu cá, các trò chơi vận động, các hình thức biểu diễn thể thao.

  Chức năng quân sự

  Chức năng giáo dục thể chất là gì? (quân sự)

  Từ xưa, trong đấu tranh sinh tồn và bảo vệ quyền lợi của của các bộ lạc, bộ tộc, quốc gia…

  Thể dục thể thao đã trở thành những bộ phận không thể thiếu trong việc huấn luyện thể lực, kỹ năng chiến đấu cho các binh sỹ.

  Để có thể giành được thắng lợi cho các cuộc chiến tranh, các binh sỹ bắt buộc phải được huấn luyện thành thục các kỹ năng như chạy, nhảy, bơi lội…

  Từ đó chức năng phục vụ quân sự của thể dục thể thao ra đời.

  Trong xã hội hiện đại, với sự phát triển của các binh khí và yêu cầu tính nâng cao của bộ đội, đòi hỏi các chiến sỹ phải có thể lực và tinh thần thật tốt.

  Nên việc tiến hành tập luyện toàn diện về mặt thể lực và các kỹ năng vận động như chạy, nhảy, bơi…

  Trở thành vấn đề hết sức quan trọng mà thể dục thể thao có ý nghĩa đặc biệt trong việc đáp ứng nhu cầu trên.

  Chức năng kinh tế

  Chức năng giáo dục thể chất là gì? (kinh tế)

  Thể dục thể thao và kinh tế có mối quan hệ tương hỗ, đã có nhiều nhà kinh tế cho rằng sức lao động và sản xuất được nâng cao là tiêu chí quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội.

  Đặc biệt khi tiến hành đánh giá giá trị sản xuất thì tố chất của con người lại là tiêu chuẩn vi lượng chủ yếu nhất.

  Trong các loại tố chất của con người thì tố chất thể lực đóng một vai trò hết sức quan trọng.

  Chính vì vậy các nước trên thế giới đã rất chú trọng đến tác dụng của thể dục thể thao đối với việc phát triển thể lực cho người lao động, lấy việc làm giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh làm thành mục tiêu thúc đẩy sức lao động sản xuất của xã hội. Điều này thể hiện chức năng kinh tế ban đầu của thể dục thể thao.

  Thể dục thể thao thành tích cao và các ngành kinh tế thương mại, du lịch… có mối quan hệ hết sức mật thiết.

  Một cuộc thi đấu thể thao được tổ chức ở một địa điểm nào đó sẽ kéo theo hàng loạt dịch vụ, ngành nghề kinh tế như: Du lịch, thương mại, thông tin, dịch vụ phát triển.

  Chức năng chính trị

  Chức năng giáo dục thể chất là gì? (chính trị)

  Cùng với văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đặt nền móng cho các mối quan hệ chính trị giữa các quốc gia.

  Nó thể hiện thông qua việc tiến hành thi đấu giao hữu các môn thể thao để làm tiền đề cho các đoàn ngoại giao làm việc và hợp tác.

  Trong các cuộc thi đấu quốc tế, khi vận động viên của nước nào giành được chức vô địch thì là cờ của quốc gia đó được kéo lên cao nhất và quốc ca của nước đó được cử hành.

  Vinh quang và ý nghĩa về mặt chính trị này chỉ có thể có được khi các vận động viên thi đấu hết mình vì mầu cơ sắc áo của dân tộc.

  Chức năng giáo dục thể chất là gì? (sức khỏe)

  Học tập các tri thức văn hoá khoa học là những hoạt động thần kinh cao cấp của đại não.

  Trong quá trình học tập đòi hỏi đại não phải hoạt động tư duy căng thẳng cao độ và liên tục, những hoạt động dựa vào sự chuyển hoá tương hỗ không ngừng và sự cân bằng giữa hai chức năng hưng phấn và ức chế của tế bào thần kinh.

  Nếu làm việc trong thời gian quá dài các tổ chức não sẽ sản sinh ra tác dụng ức chế để bảo vệ.

  Lúc này hiệu suất làm việc của não sẽ giảm xuống.

  Biểu hiện ra ngoài đó là năng lực chú ý và tư duy kém, nặng hơn là chóng mặt, đau đầu…

  Khi này đòi hỏi phải nghỉ ngơi.

  Nghỉ ngơi có hai kiểu, đó là nghỉ ngơi tiêu cực (đi ngủ) và nghỉ ngơi tích cực (tập luyện thể dục thể thao).

  Khi tập luyện thể dục thể thao các tế bào thần kinh vận động sẽ được hưng phấn cao, mặt khác làm gia tăng thêm sự ức chế các tế bào ghi nhớ và tư duy từ đó làm cho sự mệt mỏi mất đi.

  Do vận động làm cho hệ tuần hoàn hoạt động tích cực dẫn đến các tế bào được cung cấp dinh dưỡng và Oxy đầy đủ hơn.

  Làm thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc đào thải sản phẩm thừa của quá trình trao đổi chất, điều này rất có lợi cho chức năng hồi phục của cơ thể.

  Tóm lại, tiến hành tập luyện thể dục thể thao một cách khoa học không những có tác dụng rèn luyện thể chất và thể lực cho cơ thể.

  Mà còn có tác dụng rất lớn đối với việc thúc tiến và nâng cao các hoạt động của não.

  Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao có thể nâng cao chức năng của các cơ quan trong cơ thể, thức đẩy quá trình sinh trưởng và phát dục ở thanh thiếu niên, phát triển các tố chất cơ thể, nâng cao năng lực hoạt động cơ bản của con người.

  https://www.youtube.com/watch?v=rieoowriRMI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất
 • Ngành Giáo Dục Thể Chất Ra Làm Gì? Bạn Đã Biết Chưa?
 • Khái Niệm Giáo Dục Thể Chất Là Gì
 • Khái Niệm Thể Chất Là Gì ? Giáo Dục Thể Chất Có Nghĩa Là Gì ?
 • Khái Niệm, Cấu Trúc Và Phân Loại Gen
 • Khái Niệm Về Giáo Dục Thể Chất Ở Trường Học Cho Trẻ Mầm Non

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mầm Non
 • Giáo Trình Phương Pháp Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mầm Non (In Lần Thứ Hai) Phần 1
 • Phương Pháp Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mầm Non
 • Giáo Dục Thể Chất Trẻ Em Độ Tuổi Mầm Non
 • Giáo Dục Thể Chất Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non
 • Ngày Đăng : 02/07/2018 – 1:26 PM

  Giáo dục thế chất thường được gọi là tập thể dục rèn luyện thân thể cho trẻ với 4 nhiệm vụ chính: Chuẩn bị thể lực chung, chuẩn bị thể lực nghề nghiệp huấn luyện vận động thể dục thể thao: theo tiêu chuẩn và nâng cao.

  Khái niệm về giáo dục thể chất ở trường học cho trẻ mầm non: Giáo dục thế chất thường được gọi là tập thể dục rèn luyện thân thể cho trẻ theo nghĩa rộng

  Giáo dục thể chất có 4 nhiệm vụ chính

  • Chuẩn bị thể lực chung
  • chuẩn bị thể lực nghề nghiệp
  • huấn luyện vận động thể dục thể thao: theo tiêu chuẩn và nâng cao.

  Phụ hồi thể lực: Luyện tập thể dục là quá trình tác động có mục đích kế hoạch phương pháp nhằm nâng cao thể lực để phục vụ các nhu cầu nhất định.giáo dục thể chất gắn liền với giáo dục thẩm mỹ, lối sống và sự tác động của lao động.

  Ở góc đố thực tiển giáo dục thể chất là quá trình tác động tích cực giúp cơ thể phát triển cân đối khỏa manh6 được rèn luyện có khả năng chóng lại các tác động ảnh hưởng xấu từ môi trường xung quanh.

  Ở lứa tuổi mầm non giáo dục thể chất là các hình thức vận động cho trẻ có tổ chức. Và rộng hơn là tác động toàn diện nhiều mặt vào cơ thể trẻ, giúp tăng cường cân nặng chiều cao hợp lý cho cơ thể phát triển đậu đặn. ở lứa tuổi mầm non cách tổ chức giáo dục thể chất của giáo viên vô cùng quan trọng và giử vai trò tích cực, trẻ em chủ động tiếp thu hình thành năng lực và thói quen vận động hợp lý phù hợp với sức khỏe tâm lý của bản thân.

  giáo dục thể chất lứa tổi mầm non để có kết quả tốt nhất cần có sự phối hợp của cả gia đinh và nhà trường. Và đặc biệt là chế độ dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển của từng bé. Kết hợp với chế độ nghĩ ngơi vui chơi giải trí thích hợp cho sự phát triển toàn diện của cơ thể từ xương khớp, chiều cao, cân nặng,… và sự phát triển tâm sinh lý thói

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ, Đảng Viên
 • Giáo Dục Chính Trị Là Gì? Lợi Ích Mà Giáo Dục Chính Trị Mang Lại
 • Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Giáo Dục Cho Trẻ Mầm Non
 • Tổ Chức Cho Trẻ Mầm Non Hoạt Động Giáo Dục Theo Hướng Thực Hành, Trải Nghiệm
 • Giáo Dục Khoa Học Cho Trẻ 5 6 Tuổi Theo Hướng Trải Nghiệm
 • Giáo Dục Thể Chất: Không Có Khái Niệm Môn Chính, Môn Phụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Gd Kỹ Năng Sống Qua Môn Tiếng Việt Ở Tiểu Học Gdkns Qua Mon Tieng Viet Ppt
 • Quan Niệm Của C. Mác Và Ph. Ăngghen Về Gia Đình Trong Mối Quan Hệ Với Sự Phát Triển Kinh Tế
 • Kinh Tế Hộ Gia Đình Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Hàng Hóa
 • Kế Hoạch Hóa Gia Đình Là Gì? Có Cần Thiết Hay Không?
 • Kế Hoạch Hóa Gia Đình Là Gì Và Các Biện Pháp Tránh Thai Sử Dụng Hiệu Quả Trong Kế Hoạch Hóa
 • GD&TĐ – Theo chúng tôi Đặng Văn Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục thể thao (TDTT) Bắc Ninh, giáo dục thể chất (GDTC) là môn học rất quan trọng, là một trong 4 lĩnh vực cốt yếu: Đức – Trí – Thể – Mỹ.

  Sinh viên Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh trong giờ học

  Môn học bắt buộc

  Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, GDTC là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Nhưng thực tế, nhiều học sinh muốn trở thành giáo viên GDTC trong các trường phổ thông. Tuy nhiên, định kiến “môn phụ” đang là rào cản với nhiều em thực hiện ước mơ của mình. Có em còn băn khoăn, GDTC là “môn phụ” nên ít có cơ hội phát triển nghề nghiệp; thậm chí rất khó để được đề bạt vào các vị trí quản lý như hiệu trưởng, hiệu phó…

  Không đồng tình với suy nghĩ trên, chúng tôi Đặng Văn Dũng cho rằng, làm quản lý hay không phụ thuộc vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân trong quá trình hoạt động nghề nghiệp.

  Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, môn GDTC là môn học bắt buộc, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12, nên không có khái niệm môn học phụ hay môn học chính. Thực tế đã có nhiều giáo viên thể dục tốt nghiệp ngành GDTC của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh trở thành cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo.

  PGS.TS Đặng Văn Dũng viện dẫn, minh chứng cụ thể hiện nay có thầy Dương Hồng Sơn là Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); thầy Vương Văn Thịnh (Lớp Vật – Judo- khóa Đại học 33) là Hiệu trường THPT Mộc Hạ (Mộc Châu, Sơn La); thầy Vũ Ngọc Thường (Bóng ném khóa ĐH 35) là Bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự (Cam Ranh, Khánh Hòa)… Vì vậy, các em hoàn toàn có đủ cơ sở phấn đấu để đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo ở các trường phổ thông.

  Nâng cao vị thế của môn GDTC

  Trăn trở, làm thế nào để nâng cao vị thế của môn GDTC, chúng tôi Đặng Văn Dũng nhấn mạnh, trước hết cần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí của môn học GDTC trong hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội. Cần xóa bỏ tâm lý “môn phụ”, bởi thực tế, lâu nay bộ môn GDTC trong nhà trường thường chưa được chú trọng, vẫn còn mang tâm lý “môn phụ”.

  “Trước đây, nhiều người coi môn GDTC là môn học thể dục. Trong giờ chủ yếu dạy học sinh các động tác thể dục vận động… Tuy nhiên, thực tế, đây là môn học rất quan trọng, là một trong 4 lĩnh vực cốt yếu: Đức – Trí – Thể – Mỹ. Vì vậy, trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, GDTC là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12” – chúng tôi Đặng Văn Dũng nhấn mạnh.

  Cần thay đổi nhận thức về mục đích, vai trò, tác dụng của GDTC, thể thao trường học; trước hết là ngay trong ngành Giáo dục; từ đó tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, nhìn nhận GDTC, thể thao trường học đóng vai trò quan trọng, là hoạt động vận động không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi học sinh và các thầy cô giáo.

  “Làm tốt công tác GDTC cho học sinh sẽ tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững, lâu dài đối với sức khỏe, thể chất và trí tuệ con người” – chúng tôi Đặng Văn Dũng trao đổi.

  Cũng theo chúng tôi Đặng Văn Dũng, để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới đối môn GDTC; ngoài việc đảm bảo nội dung chương trình, số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, còn phải quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất như: sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu trong các nhà trường.

  Giáo viên GDTC thuộc mã ngành đào tạo giáo viên (mã số 7140206 theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH TDTT Bắc Ninh được xác định “có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm” theo Thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ (số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành năm 2022).

  Ngoài ra, thuộc mã ngành đào tạo giáo viên còn có ngành huấn luyện thể thao. Để phục vụ phát triển TDTT Việt Nam, Nhà trường còn đào tạo ngành Quản lý TDTT, Y sinh học TDTT.

  “Như vậy, sinh viên tốt nghiệp ngành GDTC đủ điều kiện để làm giáo viên trong tất các các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân” – chúng tôi Đặng Văn Dũng chia sẻ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biến Đổi Cơ Cấu Và Chức Năng Gia Đình. Đề Cương Môn Học
 • Định Nghĩa Vui Về Hai Chữ Gia Đình
 • Gây Chú Ý Với Bài Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Cực Kỳ Thú Vị
 • Unit 1: Communication And Culture (Trang 15 Sgk Tiếng Anh 11 Mới)
 • Unit 1 Lớp 11 Communication ” Communication & Culture ” Unit 1
 • Khái Niệm Về Xã Hội Hóa Giáo Dục Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bản Chất Của Xã Hội Hóa Giáo Dục!
 • Hiệu Quả Từ Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục
 • Cơ Sở Lý Luận Về Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng Lành Mạnh
 • Chương V: Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư
 • Khái niệm về xã hội hóa giáo dục là gì?

  Giáo dục được coi như là một đặc thù của đời sống xã hội, nó vừa nằm trong lĩnh vực thuộc hình thái ý thức xã hội, kiến trúc thượng tầng, vừa nằm trong các mối quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất thuộc hạ tầng cơ sở. Sự tồn tại và phát triển của giáo dục chịu sự chi phối của sự phát triển kinh tế – xã hội và ngược lại với chức năng của mình, giáo dục có vai trò hết sức to lơn trong việc tái sản xuất sức lao động của xã hội; khơi dậy, thức tỉnh và phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi con người, tạo ra môi trường cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

  Định nghĩa xã hội hóa giáo dục

  Thực chất là xã hội hoá các hoạt động giáo dục, xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục là quá trình hướng mọi hoạt động giáo dục tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời xã hội tiếp nhận giáo dục như là công việc của chính mình và của mọi cá nhân, các tổ chức đoàn thể, các cấp chính quyền đều có trách nhiệm tham gia. Có thể nói một cách khái quát: Xã hội hoá giáo dục là một quá trình mà cả cộng đồng và xã hội cùng tham gia vào giáo dục. Trong đó mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.

  Xã hội hoá giáo dục, thuật ngữ này cho dù ở cấp độ nào đó đồng nghĩa với thuật ngữ “xã hội học tập”. Hai thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trong báo cáo của UNESCO có tựa đề “Học để tồn tại; thế giới giáo dục hôm nay và ngày mai”. Nội dung của nó bao gồm hai khía cạnh song hành, quan hệ mật thiết với nhau. Thứ nhất: Mọi tổ chức, mọi tập thể, mọi cá nhân theo khả năng của mình đều có thể cung ứng cơ hội học tập cộng đồng. Thứ hai: Mọi người dân trong cộng đồng đều có thể tận dụng cơ hội để có thể có cơ hội học tập và tham gia phát triển giáo dục cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân.

  Xã hội hoá giáo dục không phải là một giải pháp tình thế nhất thời chỉ được tổ chức thực hiện trong một thời gian nhất định mà là một tư tưởng cách mạng chiến lược lâu dài. Điều 12, Luật giáo dục 2005 ghi rõ: “Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân; thực hiện đa dạng hoá các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục” ‘, sau khi nêu rõ: Xã hội hóa giáo dục là tinh thần, là nội dung quan trọng nhất của cải cách giáo dục, bảo đảm sự thành công của cải cách giáo dục, tác giả đã khẳng định: “Xã hội hóa giáo dục có nghĩa là Nhà nước tạo ra không gian xã hội, pháp luật và chính trị cho việc hình thành một khu vực giáo dục mà ở đấy ai cũng có quyền đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thực hiện sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục, tức là giáo dục phải thuộc về xã hội. Tác giả còn đề cập và nhấn mạnh: Xã hội hóa giáo dục không chỉ là đa dạng hoá hình thức và các nguồn đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo, mà quan trọng nhất là đa dạng hoá nội dung hay đa dạng hoá, hiện đại hoá chương trình giáo dục thích ứng với những đòi hỏi của xã hội” [13, tr.23]. 13. Tài liệu số 13 của Võ Tấn Quang (Chủ biên – 2001): Xã hội hoá giáo dục. NXB Đại học quốc gia Hà Nội

  Như vậy, xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược của Đảng và Nhà nước, bản thân tư tưởng đó qua mỗi giai đoạn được phát triển, mở rộng phong phú cả về hình thức và nội dung. Xã hội hóa giáo dục là một nhân tố mới đã và đang phát huy sức mạnh đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Chính xã hội hóa công tác giáo dục lại tạo ra những những điều kiện, những tác nhân làm xuất hiện những nhân tố mới trong quá trình đi lên của phong trào giáo dục. Những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn thực hiện xã hội hóa giáo dục, trên cơ sở đó nâng cao sự đổi mới tư duy giáo dục, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra của sự nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo.

  Nguồn: http://baocaototnghiep.net/khai-niem-ve-xa-hoi-hoa-giao-duc-la-gi/

  Trước khi đi vào phân tích khái niệm xã hội hóa giáo dục, chúng ta cần làm rõ thuật ngữ xã hội hóa. Xã hội hóa là thuật ngữ đã được các nhà kinh tế học, xã hội học, giáo dục học và những năm đầu thế kỷ XX sử dụng nhằm biểu đạt một số vấn đề thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của mình. Xã hội hóa là một khái niệm của nhân loại học và xã hội học, được hiểu theo hai nghĩa: – Là sự tham gia rộng rãi của cộng đồng xã hội vào một số hoạt động mà trước đó chỉ có một ngành, một đơn vị chức năng nhất định thực hiện (ví dụ: xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế…) Ở nghĩa này Côlin Fasen đã chỉ rõ: Xã hội hoá là một quá trình động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực và chủ động vào một lĩnh vực xã hội nào đó, huy động hợp lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của Nhà nước và của nhân dân nhằm đạt được mục tiêu phát triển xã hội. – Xã hội hoá dùng để chỉ quá trình chuyển biến từ con người sinh vật sang con người xã hội. Ví dụ quan niệm của chúng tôi Daweit cho rằng: Xã hội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiểu Đúng Bản Chất Của Xã Hội Hóa Giáo Dục
 • Xã Hội Hóa Giáo Dục Là Gì? Lợi Ích Của Người Dân Khi Nhà Nước Áp Dụng
 • Quy Định Chung Về Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên
 • Giữ Hay Bỏ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Huyện?
 • Giáo Dục Thường Xuyên (Continuing Education) Là Gì? Vai Trò Của Giáo Dục Thường Xuyên
 • Khái Niệm Giáo Dục Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giờ Hoàng Đạo, Ngày Hoàng Đạo Là Gì? Ý Nghĩa Ra Sao
 • G9 Là Gì? Ý Nghĩa Của Nó?
 • Suy Nghĩ Về Ý Nghĩa Của Tinh Thần Hợp Tác Để Thành Công Trong Cuộc Sống
 • Ý Nghĩa Tên Hưng Và Những Tên Đệm Cho Bé Tên Hưng Hay Nhất
 • Irr Là Gì? Ý Nghĩa Của Tỷ Lệ Hoàn Vốn Nội Bộ
 • Trong tiếng Anh, từ “giáo dục” được biết đến với từ “education”, đây là một từ gốc Latin được ghép bởi hai từ là “Ex” và “Ducere” – “Ex-Ducere”. Có nghĩa là dẫn (“Ducere”) con người vượt ra khỏi (“Ex”) hiện tại của họ để vươn tới những gì hoàn thiện, tốt lành hơn và hạnh phúc hơn.

  Về cơ bản, các giáo trình về giáo dục học ở Việt Nam đều trình bày “Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, bản chất của nó là sự truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử – xã hội của các thế hệ loài người”. Định nghĩa này nhấn mạnh về sự truyền đạt và lĩnh hội giữa các thế hệ, nhấn mạnh đến yếu tố dạy học, nhưng không đề cập đến mục đích sâu xa hơn, mục đích cuối cùng của việc đó.

  Theo ông John Dewey (1859 – 1952), nhà triết học, nhà tâm lí học và nhà cải cách giáo dục người Mỹ, ông cho rằng cá nhân con người không bao giờ vượt qua được quy luật của sự chết và cùng với sự chết thì những kiến thức, kinh nghiệm mà cá nhân mang theo cũng sẽ biến mất. Tuy nhiên, tồn tại xã hội lại đòi hỏi phải những kiến thức, kinh nghiệm của con người phải vượt qua được sự khống chế của sự chết để duy trì tính liên tục của sự sống xã hội. Giáo dục là “khả năng” của loài người để đảm bảo tồn tại xã hội. Ngoài ra, ông John Dewey cũng cho rằng, xã hội không chỉ tồn tại nhờ truyền dạy, nhưng còn tồn tại chính trong quá trình truyền dạy ấy. Như vậy, theo quan điểm của ông John Dewey, ông cũng đề cập đến việc truyền đạt, nhưng ông nói rõ hơn về mục tiêu cuối cùng của việc giáo dục, là dạy dỗ.

  Như vậy, có thể kết luận rằng, “giáo dục” là sự hoàn thiện của mỗi cá nhân, đây cũng là mục tiêu sâu xa của giáo dục; người giáo dục, hay có thể gọi là thế hệ trước, có nghĩa vụ phải dẫn dắt, chỉ hướng, phải truyền tải lại cho thế hệ sau tất cả những gì có thể để làm cho thế hệ sau trở nên phát triển hơn, hoàn thiện hơn.Với ý nghĩa đó, giáo dục đã ra đời từ khi xã hội loài người mới hình thành, do nhu cầu của xã hội và trở thành một yếu tố cơ bản để làm phát triển loài người, phát triển xã hội. Giáo dục là một hoạt động có ý thức của con người nhằm vào mục đích phát triển con người và phát triển xã hội.

  Giáo dục ban đầu được thực hiện một cách đơn giản, trực tiếp ngay trong lao động và trong cuộc sống, ở mọi lúc, mọi nơi. Khi xã hội ngày càng phát triển lên, kinh nghiệm xã hội được đúc kết nhiều hơn, yêu cầu của xã hội đối với con người ngày càng cao hơn, các loại hình hoạt động xã hội ngày càng mở rộng hơn thì giáo dục theo phương hướng trực tiếp không còn phù hợp mà đòi hỏi phải có một phương thức giáo dục khác có hiệu quả hơn. Giáo dục gián tiếp theo phương thức nhà trường, được thực hiện một cách chuyên biệt ra đời và ngày càng phát triển đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của xã hội. Do đó, xã hội ngày càng phát triển, giáo dục ngày càng trở nên phức tạp hơn và mang tính chuyên biệt hơn. Sự phát triển đó là do yêu cầu tất yếu của xã hội và do những sức mạnh to lớn của giáo dục tạo ra sự phát triển của xã hội. Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển về mọi mặt của xã hội thì không ai có thể phủ nhận về nó.

  Từ khi ra đời, giáo dục đã trở thành một yếu tố cơ bản thúc đẩy sự phát triển thông qua việc thực hiện các chức năng xã hội của nó. Đó chính là những tác động tích cực của giáo dục đến các mặt hay các quá trình xã hội và tạo ra sự phát triển cho xã hội. Có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm “giáo dục”:

  – Giáo dục được hiểu là quá trình hình thành và phát triển nhân cách dưới ảnh hưởng của tất cả các hoạt động từ bên ngoài, được thực hiện một cách có ý thức của con người trong nhà trường, gia đình và ngoài xã hội. Ví dụ: Ảnh hưởng của các hoạt động đa dạng nội khóa, ngoại khóa của nhà trường; ảnh hưởng của lối dạy bảo, nếp sống trong gia đình; ảnh hưởng của sách vở, tạp chí; ảnh hưởng của những tấm lòng nhân từ của người khác;…

  – Giáo dục còn được hiểu là hệ thống những tác động có mục đích xác định được tổ chức một cách khoa học (có kế hoạch, có phương pháp, có hệ thống) của các cơ quan giáo dục chuyên biệt (nhà trường) nhằm phát triển toàn diện nhân cách. Qua những môn học trên trường, lớp cũng như qua những hoạt động như báo cáo thời sự, biểu diễn văn nghệ, cắm trại, thăm quan,… được tổ chức ngoài giờ lên lớp, sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của người được giáo dục, dưới tác động của giáo viên, của nhà giáo dục.

  Trong thời đại ngày nay, nền giáo dục thế giới và của mỗi quốc gia đang không ngừng cái cách đổi mới nhằm thích ứng tốt hơn với những xu thế phát triển mới mẻ, năng động của toàn nhân loại và có khả năng tạo ra được những nguồn lực mới để phát triển nhanh, bền vững.

 • khai niem giao duc
 • khái niệm về giáo dục
 • khai niem giao duc la gi
 • Giáo dục là gì
 • giáo dục học là gì ?
 • định nghĩa giáo dục
 • chính sách phát triển giáo dục là gì
 • giao duc la gi?
 • khai niem chuong trinh giao duc tieu hoc
 • ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Dục Là Gì Và Vai Trò Đối Với Sự Phát Triển Của Con Người
 • Nêu Ý Nghĩa Của Giấc Ngủ Và Biện Pháp Để Có Giấc Ngủ Tốt
 • Fc Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Fc Và Cách Dùng Fc Đúng “chuẩn”
 • Fc Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Fc Và Cách Đặt Tên Fc Chuẩn Nhất
 • Đặc Điểm Và Ý Nghĩa Của Các Loại Thẻ Cầu Thủ Trong Fifa Online 4
 • Tổng Quan Khái Niệm Chất Lượng Và Chất Lượng Giáo Dục Trong Giáo Dục Đại Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Lv: Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở
 • Nêu Và Phân Tích Khái Niệm Quá Trình Dạy Học
 • Khái Niệm “hoạt Động Dạy Học” Trong Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay
 • Một Số Khái Niệm Thường Dùng Trong Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Đại Học
 • Nêu Định Nghĩa Vật Chất Của Lê Nin , Phân Tích Nội Dung Và Rút Ra Định Nghĩa?
 • Thứ ba – 29/04/2014 10:39

  I. Các quan niệm về chất lượng

  Nguồn lực = chất lượng.

  II. Những cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề chất lượng

  I. Đặt vấn đề

  II. Các mô hình đảm bảo chất lượng

  Triết lý quan trọng nhất của Quản lý chất lượng tổng thể là cải tiến không ngừng, và có thể đạt được do quần chúng và thông qua quần chúng. Sự cải tiến liên tục này được thể hiện trong kế hoạch chiến lược của trường đại học bằng các chu kỳ cải tiến, nâng cao dần theo vòng xoáy trôn ốc từ lợi ích trước mắt đến lợi ích lâu dài, từ trình độ xuất phát ở một thời điểm nhất định vươn không ngừng tới các trình độ cao hơn.

  Quản lý chất lượng tổng thể là một quá trình tự quản lý nhằm giảm lỗi trong từng chu kỳ/giai đoạn sản xuất. Các thanh tra được thay thế bằng chính các công nhân sản xuất và chính họ là những cán bộ tham gia trong quá trình Quản lý chất lượng tổng thể làm cho công việc sản xuất của họ hoàn thiện hơn. Mặc dầu Quản lý chất lượng tổng thể từ trước tới nay đều được áp dụng trong quy trình sản xuất công nghiệp nhưng các nguyên tắc tương tự này cũng có thể đựơc áp dụng trong các ngành dịch vụ như giáo dục. Tuy nhiên để có thể áp dụng phương pháp này trong các ngành dịch vụ, chúng ta phải có một số điều chỉnh trong tư duy.

  Nhưng làm thế nào để có thể xác định được một sinh viên tốt nghiệp có bằng cấp đạt chất lượng “không mắc lỗi”. Hiện không có một bộ chuẩn nào có thể giúp đo được chính xác tính hiệu quả của quá trình ” sản xuất” ra một sinh viên tốt nghiệp. Thay vào đó, các trường đại học thường nhìn vào các năng lực mà sinh viên tốt nghiệp đã được đào tạo hơn là vấn đề liệu sinh viên có sử dụng được các năng lực đó hay có tiềm năng thành công trong công việc tương lai hay không. Nói cách khác, một sinh viên “hoàn hảo” phải được xem xét từ góc độ những thành tích họ đạt được ngoài những năng lực cơ bản đã được đào tạo. Đối với một sinh viên tốt nghiệp đại học, vấn đề chất lượng không phải là khái niệm ” sản phẩm không mắc lỗi” mà là mức độ thành đạt của sinh viên trong công việc ngoài các bằng cấp tối thiểu.

  Tình trạng ” không mắc lỗi” có thể được gọi là ” mức chuẩn trần” (ceiling standard). Nó chỉ có thể áp dụng cho những vật thể có thể xác định là ” hoàn hảo” xét về mặt định lượng, tức là một tình trạng tốt nhất trong một hoàn cảnh nhất định. Tuy nhiên kinh nghiệm trong giáo dục cho thấy vấn đề dạy và học không thể áp dụng phương thức này được. Những sinh viên tốt nghiệp đạt chất lượng cao nhất luôn luôn vượt hơn mức chuẩn trần mà chúng ta có thể đưa ra từ trước và chúng ta luôn cố gắng để đào tạo những sinh viên tốt nhất. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải đảm bảo rằng tất cả các sinh viên khi ra trường cần phải có những năng lực tối thiểu và đã qua đào tạo để thực hiện được những nhiệm vụ nhất định. Do đó chúng ta thường sử dụng một bộ các năng lực tối thiểu, hay những ” chuẩn mực sàn” (floor standard) để cho chính chúng ta, cho các cơ quan tuyển dụng và xã hội yên tâm với những sinh viên đó, khi tốt nghiệp họ đã qua huấn luyện để có thể thực hiện được những nhiệm vụ hay đã được đào tạo một số năng lực nhất định.

  Trong công tác đảm bảo chất lượng trong các ngành dịch vụ như giáo dục, chúng ta không thể xác định được một sản phẩm ” không mắc lỗi ” mà không làm giảm đi nhiều khả năng có thể đạt được mức độ hoàn hảo. Do đó, quá trình đảm bảo chất lượng nhất thiết phải xuất phát từ một hệ thống đảm bảo chất lượng mà trong đó có sự chú trọng đến khái niệm Cải tiến chất lượng liên tục. Khái niệm một sinh viên tốt nghiệp đạt chất lượng ” không mắc lỗi” được xét theo một cách rất hạn chế – đó là trên phương diện những bằng cấp tối thiểu.

  Quản lý chất lượng tổng thể được thực hiện bằng một loạt dự án quy mô nhỏ có mức độ tăng dần. Về tổng thể, quản lý chất lượng tổng thể có quy mô rộng, bao quát toàn bộ hoạt động của một trường đại học, song việc thực hiện nhiệm vụ đó trong thực tế lại có quy mô hẹp, khả thi, thiết thực và có mức độ tăng dần. Sự can thiệp mạnh không phải là phương sách tốt để tạo sự chuyển biến lớn trong quản lý chất lượng tổng thể. Các dự án đồ sộ nhiều khi không phải là con đường tốt nhất vì thiếu kinh phí, và nếu thất bại sẽ dẫn tới sự thờ ơ, bất bình. Các dự án nhỏ sẽ dễ thành công và tạo ra sự tự tin và làm cơ sở cho các dự án sau lớn hơn.

  Cách tiếp cận cải tiến chất lượng theo mức độ tăng dần cho thấy rằng, việc cải tiến không nhất thiết phải là quy trình tốn kém. Chi phí tự thân nó không tạo ra chất lượng, còn nếu chi phí có mục tiêu rõ ràng, khả thi thì nó có tác dụng to lớn.

  3.2.3 Hệ thống tổ chức phải hướng tới khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Được Cập Nhật Về Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục
 • Chất Lượng Dân Số Là Yếu Tố Tiên Quyết Để Phát Triển Kinh Tế
 • Cần Chú Trọng Nâng Cao Chất Lượng Dân Số
 • Kim Loại Sắt Là Gì? Khái Niệm, Tính Chất, Ứng Dụng Của Sắt Trong Đời Sống
 • Tại Sao Phải Khảo Sát Địa Chất Công Trình
 • Quản Lý Giáo Dục Là Gì? Những Khái Niệm Cơ Bản Về Quản Lý Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Quản Lí Giáo Dục Là Gì?
 • Học Quản Lý Giáo Dục Ra Làm Gì? Tố Chất Cần Có Để Học Tốt
 • Quản Lý Thời Gian Là Gì? Cách Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
 • Quản Lý Thời Gian Là Gì?
 • Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Là Gì? Các Bước Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
 • Quản lý giáo dục là gì?

  Hoạt động quản lý giáo dục được nhà nước ta điều hành thông qua các thể chế hóa bằng pháp luật. Với mục đích tác động đến phân hệ quản lý nhỏ hơn. Và cuối cùng chúng ta chỉ quan tâm tới chất lượng đào tạo thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước.

  Khái niệm quản lý giáo dục là gì? Đặc điểm của quản lý giáo dục

  Quản lý giáo dục hướng nghiệp là một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay, nhất là những sinh vien đang chuẩn bị thi vào các trường đại học. Có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra về khái niệm quản lý giáo dục:

  Đầu tiên là M.I.Kônđacôp:

  Một cách quản lý có hệ thống từ cấp độ cao xuống thấp. Tất cả mọi mắt xích của hệ thống đều có hướng đích của chủ thể quản lý. Tạo nên một thế hệ trẻ có nhân cách là thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Cũng như những kiến thức mà trẻ được học và vận dụng. Phát triển thể lực cũng như trí lực cho các em. Quản lý giáo dục có thể hiểu nôm na là như vậy.

  Theo P.V.Khuđôminxky (một nhà lý luận Xô Viết):

  Với nhà lý luận này thì quản lý giáo dục là một tác động có hệ thống. Quản lý giáo dục có kế hoạch và ý thức rõ ràng. Từ các cấp độ cao xuống thấp thì chủ thể quản lý phải xác định rõ ràng. Mục đích chính là đảm bảo sự phát triển toàn diện và hài hòa của trẻ. Nhân cách đạo đức cũng như nâng cao trí thức của những mầm non đất nước.

  Tiếp theo là Phạm Minh Hạc:

  Thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước vào giáo dục. Chính là cách quản lý giáo dục mà đất nước ta đang thực hiện. Phương pháp đó là vận hành những nguyên lý giáo dục ở cấp độ trường học. Tới từng cá thể học sinh sinh viên…

  Còn diễn giả Nguyễn Ngọc Quang cho rằng:

  Ông cho rằng quản lý giáo dục là quản lý có hệ thống. Có mục đích và kế hoạch rõ ràng. Để cho chủ thể quản lý và vận hành theo đúng chính sách và pháp luật của đảng và nhà nước. Mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học, giáo dục thế hệ trẻ, đưa giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất.

  Vì vậy chúng ta có thể kết luận rằng quản lý giáo dục chính là hoạt động điều hành cũng như phối hợp các lực lượng giáo dục. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giáo dục. Đào tạo ra thế hệ trẻ phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng đất nước. Con người chính là trung tâm của mọi hoạt động trong hệ thống giáo dục. Ở đây chủ thể hay khách thể quản lý đều chính là con người. Vì vậy con người là nhân tố quan trọng nhất. Để đào tạo nhân cách cũng như kiến thức cho những mầm non tương li của đất nước.

  Quản lý giáo dục và đặc điểm của nó

  Những đặc điểm của quản lý giáo dục là gì thì không phải ai cũng biết. Đây là một số đặc điểm:

  Các đặc điểm chung của quản lý

  – Quản lý giáo dục chia ra thành chủ thể quản lý và đối tượng bị quản lý.

  – Quản lý giáo dục luôn luôn biến đổi khả năng thích nghi của đối tượng bị quản lý.

  – Quản lý giáo dục có thể là một ngành khoa học, một nghề nghiệp hoặc là một môn nghệ thuật tùy vào đối tượng cảm nhận.

  – Quản lý giáo dục đi kèm với quyền lực, lợi ích và danh tiếng.

  Đặc điểm đặc thù của quản lý giáo dục

  – Việc đào tạo con người cũng như hoạt động sư phạm của nghề giáo. Cũng chính là vấn đề quản lý giáo dục điều hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Quản Lý Giáo Dục Là Gì
 • Quản Lý Giáo Dục Là Gì
 • 7 Phẩm Chất Của Người Quản Lý Giỏi
 • 7 Dấu Hiệu Nhận Diện Một Nhà Quản Lý Giỏi
 • Ranh Giới Giữa Nhà Quản Lý Giỏi Và Quản Lý Tồi
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100