Khái Niệm Lực Ở Lớp 6

--- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Về Văn Miêu Tả
 • Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ
 • Chỉ Từ Là Gì? Khái Niệm Vai Trò Trong Câu & Ví Dụ
 • Từ Khái Niệm Trong Tiếng Anh Nghĩa Là Gì
 • Khái Niệm Động Từ Khuyết Thiếu Trong Tiếng Anh Là Gì?
 • Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm, Khái Niệm C, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm B/l, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm Usb, Khái Niệm Url, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm 4p, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm ước, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm Văn Hóa, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm ở Cữ, Khái Niệm Oop, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm P, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Oda, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm M&e, Khái Niệm M&a, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm Iot, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm ê Tô, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm êm ái, Khái Niệm Erp, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm Hàm Số Lớp 9, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm Nhà Máy, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm G,

  Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm, Khái Niệm C, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm B/l, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm Usb, Khái Niệm Url, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm 4p, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm ước, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm ước Mơ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Thức, Định Nghĩa, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 7
 • Khái Niệm Là Gì Lớp 4
 • Không Thể Đánh Tráo Khái Niệm “lòng Yêu Nước”
 • Khái Niệm Ý Thức Pháp Luật Là Gì ?
 • Ý Thức Pháp Luật Là Gì? Thực Trạng Ý Thức Pháp Luật Của Người Dân Việt Nam?
 • Khái Niệm Siêu Văn Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Góp Phần Tìm Hiểu Các Khái Niệm Sự Vật Và Thuộc Tính
 • Sự Vật Là Gì? Tại Sao Sự Vật Hay Đi Cùng Với Hiện Tượng?
 • Khái Niệm Tội Phạm Trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam
 • Tội Phạm Là Gì ? Khái Niệm Tội Phạm Theo Luật Hình Sự Mới 2022
 • Khái Niệm Tội Phạm Trong Bộ Luật Hình Sự
 • Khái Niệm Siêu Văn Bản, Tờ Rơi Khai Trương Siêu Thị, Hàng Siêu Trường, Siêu Trọng Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm Xâu, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm C, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm P, Khái Niệm Cảm ơn Và Xin Lỗi, Khái Niệm, Khái Niệm Xã Hội Học, Khái Niệm Xã Hội Hóa, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Erp, Khái Niệm Về Số 0, Khái Niệm Về Tục Ngữ, Khái Niệm G, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Xã Hội, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Vô ơn, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm Yếu Tố Thần Kì, Khái Niệm Yêu Xa, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm 1 Pha, Khái Niệm Hàm Số Lớp 9, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm 511, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm Oop, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm Oda, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm Yêu Cầu, Khái Niệm B/l, Khái Niệm 1/3, Khái Niệm ê Tô, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Url, Khái Niệm Usb, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm Tk 632, Từ Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm U Xơ, ý Chí Khái Niệm, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm ước, Từ Khái Niệm, Khái Niệm Văn Hóa, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Đất, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Về 5s,

  Khái Niệm Siêu Văn Bản, Tờ Rơi Khai Trương Siêu Thị, Hàng Siêu Trường, Siêu Trọng Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm Xâu, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm C, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm P, Khái Niệm Cảm ơn Và Xin Lỗi, Khái Niệm, Khái Niệm Xã Hội Học, Khái Niệm Xã Hội Hóa, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Erp, Khái Niệm Về Số 0, Khái Niệm Về Tục Ngữ, Khái Niệm G, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Xã Hội, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Vô ơn, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm Yếu Tố Thần Kì, Khái Niệm Yêu Xa, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm 1 Pha, Khái Niệm Hàm Số Lớp 9, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm 511, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm Oop, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Yêu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Số Thực Là Gì (R Là Tập Số Gì), Định Nghĩa & Tính Chất Số Thực
 • Số Thực Là Gì, Khái Niệm Cơ Bản Về Tập Hợp Số Thực R Và Ví Dụ
 • Khái Niệm Sức Khỏe Cho Người Mới Cần Biết
 • Định Nghĩa: Sức Khỏe Là Gì?
 • Thế Nào Là Nhận Thức Đúng Về Sức Khỏe Toàn Diện
 • Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyền Thuyết

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Kiến Thức Trọng Tâm Về Truyền Thuyết Ngữ Văn Lớp 6 Học Kì I
 • Soạn Bài Tổng Kết Phần Văn
 • Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Trang 39 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Khái Quát Về Thể Loại Truyền Thuyết
 • Thể Loại Truyền Thuyết Lớp 6
 • Văn Lớp 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Khái Niệm Thế Nào Là Truyền Thuyết, Khái Niệm Văn Thuyết Minh, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, Theo Thuyết E Khái Niệm Vật Nhiễm Điện, Truyện Ngắn Khái Niệm, Khái Niệm âm Nhạc Cổ Truyền, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyện Cổ Tích, Khái Niệm Truyền Thông, Khái Niệm Truyện Cổ Tích Ngữ Văn 6, Khái Niệm Bệnh Truyền Nhiễm, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 70 Năm Truyền Thống Công Đoàn Quốc Phòng, Học Thuyết ý Niệm, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm 24/7, Khái Niệm 2g, Khái Niệm 2 Góc Kề Bù, Khái Niệm 131, Khái Niệm 331, Khái Niệm 3d, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm 4c, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm 4.0, Khái Niệm 3t, Khái Niệm 3r, Khái Niệm 3pl, Khái Niệm Iot, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Iso, Khái Niệm 3g, Khái Niệm 4g, Khái Niệm 1/500, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm P, Khái Niệm 5m, Khái Niệm Phó Từ, Bài 1 Khái Niệm Đạo Hàm, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Rút Gọn Câu, ẩn Dụ Khái Niệm, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Oop, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm 1/3, Khái Niệm 1 Pha, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ, Khái Niệm Oda, Khái Niệm L/c, ý Chí Khái Niệm, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Văn Bản, ở Sài Gòn Khái Niệm Thân Và Lạ, Khái Niệm 4k, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm ăn Mòn Hóa Học, Khái Niệm ăn Mặc, Khái Niệm B/l, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm C, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm ăn Dặm, Khái Niệm 6s, Khái Niệm 635, Khái Niệm 632,

  Văn Lớp 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Khái Niệm Thế Nào Là Truyền Thuyết, Khái Niệm Văn Thuyết Minh, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, Theo Thuyết E Khái Niệm Vật Nhiễm Điện, Truyện Ngắn Khái Niệm, Khái Niệm âm Nhạc Cổ Truyền, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyện Cổ Tích, Khái Niệm Truyền Thông, Khái Niệm Truyện Cổ Tích Ngữ Văn 6, Khái Niệm Bệnh Truyền Nhiễm, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 70 Năm Truyền Thống Công Đoàn Quốc Phòng, Học Thuyết ý Niệm, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm 24/7, Khái Niệm 2g, Khái Niệm 2 Góc Kề Bù, Khái Niệm 131, Khái Niệm 331, Khái Niệm 3d, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm 4c, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm 4.0, Khái Niệm 3t, Khái Niệm 3r, Khái Niệm 3pl, Khái Niệm Iot, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Iso, Khái Niệm 3g, Khái Niệm 4g, Khái Niệm 1/500, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm P, Khái Niệm 5m, Khái Niệm Phó Từ, Bài 1 Khái Niệm Đạo Hàm, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Rút Gọn Câu, ẩn Dụ Khái Niệm, Khái Niệm Nào Là,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn: Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Hiểm Y Tế Tự Nguyện, Hay, 9Đ
 • Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
 • Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Trên Địa Bàn Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh
 • Phân Cấp Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng
 • Nội Dung Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Là Gì?
 • Một Số Khái Niệm Văn Bản Và Văn Bản Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Tin Học Lớp 6
 • Khái Quát Về Văn Miêu Tả
 • Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Hk2 Tin 10 2022
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Và Cách Làm Một Số Dạng Văn Nghị Luận
 • Article Index

  2.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật.

  Để tiến hành rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả, cần nắm vững một số khái niệm sau đây:

  2.1.1. Khái niệm văn bản

  Văn bản được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp.

  Theo nghĩa rộng, văn bản được hiểu là một phương tiện để ghi nhận và truyền đạt các thông tin, quyết định từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng một ký hiệu hay ngôn ngữ nhất định nào đó. Ví dụ: các văn bản pháp luật, các công văn, tài liệu, giấy tờ.

  Theo nghĩa hẹp, văn bản được hiểu là các tài liệu, giấy tờ có giá trị pháp lý nhất định, được sử dụng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế…

  Từ khái niệm văn bản, có thể xác định được khái niệm văn bản quy phạm pháp luật.

  Khái niệm này đã được thể hiện trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam (năm 1996).

  2.1.2. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

  Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996)

  Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

  1. Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, Luật (bao gồm Bộ luật và Luật), Nghị quyết.

  Văn bản do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành: Pháp lệnh, Nghị quyết.

  2. Văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác ở Trung ương ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đó là:

  a) Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước;

  b) Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

  c) Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;

  d) Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  đ) Nghị quyết, Thông tư liên tịch giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị , tổ chức chính trị – xã hội.

  3. Văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên; Văn bản do Uỷ ban nhân dân ban hành còn để thi hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp:

  a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

  b) Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.

  b) Là văn bản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với từng hình thức văn bản tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 101/CP ngày 23.9.1997 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  c) Là văn bản có chứa các qui tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng, có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phương. Văn bản quy phạm pháp luật không chỉ đích danh một sự việc cụ thể mà chỉ dự liệu trước những điều kiện, hoàn cảnh xảy ra; khi đó con người tham gia các quan hệ xã hội mà văn bản điều chỉnh phải tuân theo quy tắc xử sự nhất định.

  d) Là văn bản được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng biện pháp như tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và các biện pháp về tổ chức, hành chính, kinh tế. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc thi hành và quy định chế tài đối với người vi phạm (chế tài hành sự, chế tài hành chính, chế tài dân sự.v.v…).

  Những văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng không có đủ 4 yếu tố trên thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ: Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn A vì có hành vi đánh cãi nhau, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 49/CP ngy 15/8/1996, hoặc Quyết định của Bộ trưởng Bộ X. về việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính đối với Trần Văn B, là một công chức đang công tác tại Bộ X.

  2.1.4. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng có kèm theo một văn bản dưới tên gọi khác như: Điều lệ, Quy chế, Bản quy định. Văn bản này là bộ phận không thể tách rời với văn bản quy phạm pháp luật. Hiệu lực của văn bản này phụ thuộc vào hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật mà nó được ban hành kèm theo. Tự bản thân văn bản này không thể tồn tại độc lập với đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ: Quy chế thực hiện dân chủ ở xã được ban hành kèm theo Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ; hoặc Quy chế về cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Nghị định số 32/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ.

  2.1.5. Điều ước quốc tế.

  Điều ước quốc tế – một trong những hình thức văn bản pháp lý chủ yếu chứa đựng các quy phạm pháp luật quốc tế. Theo Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (năm 1998) thì điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế.

  Tên gọi của điều ước quốc tế rất khác nhau: Hiệp ước, Hiệp định, Công ước, Định ước, Nghị định thư, Công hàm trao đổi.v.v….

  Ví dụ: Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được ký kết ngày 19 tháng 10 năm 1998.

  Thông cáo là văn bản để thông báo công khai một quyết định hay một sự kiện quan trọng về đối nội, đối ngoại (ví dụ: Thông cáo về kết quả phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông cáo của Bộ Ngoại giao về chuyến đi thăm chính thức Cộng hoà Liên bang Nga của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

  Thông báo là văn bản để thông tin về hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm truyền đạt kịp thời các quyết định của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: Thông báo của Bộ Tư pháp số 2335/TB-BTP ngày 20/12/2000 về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với công chức theo quy định của pháp luật hiện hành).

  – Công văn (công thư) là văn bản giao dịch chính thức giữa các cơ quan Nhà nước với nhau hay giữa các cơ quan Nhà nước với đoàn thể, tổ chức xã hội; để trình với cấp trên một đề án, một dự thảo văn bản; đề nghị cơ quan cấp trên giải quyết một việc cụ thể; giải quyết đề nghị của cơ quan cấp dưới; đôn đốc cơ quan cấp dưới thực hiện các quyết định của cấp trên.

  – Công điện là văn bản để thông tin hoặc truyền đạt nhanh lệnh của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền trong những trường hợp cần thiết và cấp bách mà bằng cách gửi công văn thông thường sẽ không kịp thời gian. (Ví dụ Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi ủy ban nhân dân các tỉnh về phòng, chống bão, lũ lụt…)

  2.1.7. Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với các văn bản áp dụng pháp luật.

  Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt mang tính quyền lực do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành trên cơ sở các quy phạm pháp luật, nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các cá nhân, tổ chức hoặc xác định những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật. Đây là các văn bản mang tính cá biệt, chỉ áp dụng một lần như quyết định bổ nhiệm, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định hay bản án của Tòa án.

  2.2 Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 2.2.1. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật:

  Theo Điều 75, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được tính như sau:

  – Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố.

  Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật này quy định cụ thể ngày có hiệu lực khác thì áp dụng theo quy định đó. Ví dụ: Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 quy định tại Điều 109 là luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2001, thì hiệu lực của luật tính từ thời điểm này mà không tính từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố.

  – Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước có hiệu lực từ ngày đăng Công báo, trừ trường hợp văn bản có quy định ngày có hiệu lực khác.

  – Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác ở Trung ương ban hành có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày ký hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu có quy định tại văn bản đó. Ví dụ: Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày 03/02/2000, căn cứ vào Điều 38 của Nghị định nói trên.

  – Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp thì có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn.

  2.2.2. Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật.

  Theo Điều 76, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chỉ trong những trường hợp thật cần thiết, văn bản quy phạm pháp luật mới có thể được quy định hiệu lực trở về trước. Nói chung, đối với các trường hợp mà văn bản quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lýhoặc quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn thì văn bản đó không quy định hiệu lực trở về trước.

  2.2.3. Những trường hợp ngưng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

  Theo Điều 77, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực trong những trường hợp sau:

  – Văn bản quy phạm pháp luật bị đình chỉ thi hành, thì ngưng hiệu lực cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc:

  + Không bị hủy bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực;

  + Bị hủy bỏ thì văn bản hết hiệu lực.

  – Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực của văn bản hoặc hết hiệu lực của văn bản phải quy định rõ tại quyết định đình chỉ thi hành, quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .

  – Quyết định đình chỉ, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải được đăng Công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  Ví dụ: Nghị định số 18/CP ngày 24/02/1997 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. Nghị định này đã bị tạm hoãn thi hành bằng Quyết định số 764/TTg ngày 10/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ (đăng trên Công báo số 20, năm 1997, trang 1342).

  2.2.4. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

  Theo Điều 78, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hay một phần trong các trường hợp sau:

  – Hết thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản;

  – Được thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan Nhà nước đã ban hành văn bản đó;

  – Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  – Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của văn bản hết hiệu lực cũng đồng thời hết hiệu lực cùng với văn bản đó, trừ trường hợp được giữ lại toàn bộ hay một phần vì còn phù hợp với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới. ở đây, cần lưu ý một điểm là trong thực tế, rất nhiều trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau chỉ quy định ngắn gọn tại phần “Điều khoản thi hành” một câu “Những quy định trước đây trái với văn bản này đều bị bãi bỏ”. Điều này dẫn đến sự lúng túng của người thực hiện vì có thể giải thích khác nhau và hiểu khác nhau. Có người cho là trái, có người cho là không trái với văn bản mới, do đó dẫn đến hiện tượng áp dụng không thống nhất vì không biết là những quy định trong các văn bản cũ trái hay vẫn còn phù hợp.

  2.2.5. Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng.

  Theo Điều 79, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì:

  – Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước Trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, trừ trường hợp văn bản có quy định khác. Ví dụ: Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Luật này có hiệu lực trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam và được áp dụng đối với mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  – Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân có hiệu lực trong phạm vi địa phương. Ví dụ: Chỉ thị số 27/CT-UB-NC ngày 10/8/1996 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 06/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật. Chỉ thị này có hiệu lực trong phạm vi địa bàn hành chính của thành phố Hồ Chí Minh.

  – Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với cơ quan, tổ chức, người nước ngoài ở Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật của Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. Ví dụ: Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995 quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5 về việc cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam về xử phạt vi phạm hành chính trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

  2.2.6. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.`

  Theo Điều 80, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì:

  – Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực, trong trường hợp văn bản có quy định hiệu lực trở về trước, thì áp dụng theo quy định đó;

  – Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn;

  – Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau;

  – Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

  2.3 Tiêu chí đánh giá văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình rà soát, hệ thống hoá.

  2.3.1. Tiêu chí hợp hiến, hợp pháp, thống nhất.

  Đây là tiêu chí đặc biệt quan trọng đối với các văn bản quy phạm pháp luật. Sự vi phạm tiêu chí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị pháp lý của chính văn bản quy phạm pháp luật đó. Tiêu chí pháp lý được thể hiện cụ thể như sau:

  a. Văn bản quy phạm pháp luật phải là văn bản được ban hành đúng thẩm quyền.

  Thẩm quyền về nội dung và thẩm quyền về hình thức trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước đã được quy định từ Điều 13 đến Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và tại Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật này (xem Phụ lục 4a). Nếu trái với các quy định tại các văn bản nói trên thì văn bản pháp luật đó không đảm bảo tiêu chí pháp lý.

  b. Văn bản quy phạm pháp luật phải có nội dung phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản trong hệ thống pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên.

  c. Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật phải đồng bộ, không mâu thuẫn, chồng chéo:

  + Tính đồng bộ thể hiện ở sự thống nhất giữa các quy định trong mỗi ngành luật, mỗi chế định pháp luật và giữa các quy phạm trong một văn bản quy phạm pháp luật cụ thể;

  + Mâu thuẫn, là giữa các văn bản đã ban hành điều chỉnh một vấn đề lại có các quy định khác nhau, thậm chí trái ngược nhau;

  + Chồng chéo: Là trường hợp các văn bản do nhiều cơ quan ban hành cùng quy định về một vấn đề (giống nhau hoặc trái ngược nhau).

  2.3.2. Tiêu chí thứ hai: tính phù hợp của văn bản quy phạm pháp luật.a. Văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với thực tế tình hình kinh tế – xã hội.

  Sự phù hợp này thể hiện ở việc các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành không bị “tụt hậu” hoặc “vượt xa” thực trạng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước hay của từng địa bàn khu vực. Ví dụ: sau Đại hội Đảng lần thứ VI, khi bước vào kinh tế thị trường, vẫn có những tỉnh ra quyết định không cho nông dân bán nông sản dư thừa – đây là một quyết định “tụt hậu”.

  b. Văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tiến bộ của dân tộc.

  Các yếu tố văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán và pháp luật trong quá trình phát triển có ảnh hưởng lẫn nhau, cùng tạo ra sức mạnh chung. Nếu văn bản quy phạm pháp luật đi chệch hoặc trái với tiêu chí văn hoá, phong tục, tập quán của dân tộc thì khó phát huy được tác dụng. Về áp dụng phong tục, tập quán. Điều 6 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, những phong tục, tập quán thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc mà không trái với những nguyên tắc quy định tại Luật này thì được tôn trọng và phát huy”. Đây là một quy định phù hợp với điều kiện Việt Nam.

  c.Văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với đối tượng tác động.

  Để văn bản quy phạm pháp luật được mọi người tự giác thực hiện, các quy định trong văn bản đó phải phản ánh được các quyền và lợi ích hợp pháp của họ, phù hợp với lợi ích chung của xã hội. Do vậy, các quy định pháp luật về trách nhiệm của cá nhân hay tổ chức cần phải phù hợp với điều kiện vật chất, tinh thần, độ tuổi, tâm sinh lý, trình độ nhận thức của người thi hành… thì mới đảm bảo được khả năng thi hành cao.

  Nguồn: sotuphap.angiang.gov.vn

  Author: Social Learning Network

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Khái Niệm Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Lý Thuyết Tin Học 10 Bài 14: Khái Niệm Về Soạn Thảo Văn Bản (Hay, Chi Tiết).
 • Giáo Án Ngữ Văn 10 Bài: Văn Bản
 • Soạn Bài Văn Bản Lớp 10
 • Bài 26. Tổng Kết Phần Văn Bản Nhật Dụng
 • Khái Niệm Soạn Thảo Văn Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • .:tra Cứu Tài Liệu Online:.
 • Những Điểm Mới Trong Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Một Số Vấn Đề Đặt Ra Khi Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định Số 34/2016/nđ
 • Bài 14: Khái Niệm Soạn Thảo Văn Bản
 • Khái Niệm Và Các Vấn Đề Cơ Bản
 • Trang chủHướng dẫn trình bày văn bản

  Khái niệm soạn thảo văn bản 

  Soạn thảo văn bản là một trong những chức năng chính của người thư ký. Để có thể soạn thảo văn bản được tốt, người thư ký cần phải nắm vững các điều cơ bản như sau:

   

  Khái niệm hệ thống văn bản Nhà nước:

  1. Văn bản pháp quy là văn bản chứa các quy tắc chung để thực hiện văn bản luật, do cơ quan quản lý hành chính ban hành.

  2. Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước. Nó cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết

  những vụ việc cụ thể trong khâu quản lý.

   

  Hình thức văn bản pháp quy:

  1. Nghị định: do Chính phủ ban hành để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến pháp và Luật do Quốc hội ban hành.

  2. Nghị quyết: do Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân các cấp ban hành về các nhiệm vụ kế hoạch, chủ trương chính sách và những công tác khác.

  3. Quyết định: do Thủ trưởng các cơ quan thuộc Nhà nước hoặc Hội Đồng nhân dân các cấp ban hành. Quyết định để điều hành các công việc cụ thể trong đơn vị về các mặt tổ chức, nhân sự, tài chính, kế hoạch, dự án hoặc bãi bỏ các quyết định của cấp dưới.

  4. Chỉ thị: do Thủ trưởng các cơ quan thuộc Nhà nước ban hành hoặc Hội đồng nhân dân các cấp ban hành. Chỉ thị dùng để đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, chỉ đạo công việc, giao nhiệm vụ cho các bộ phận dưới quyền.

  5. Thông tư: để hướng dẫn giải thích các chủ trương chính sách và đưa ra biện pháp thực hiện các chủ trương đó.

  6. Thông cáo: thông báo của chính phủ đến các tầng lớp nhân dân về một quyết định phải thi hành hoặc một sự kiện quan trọng khác.

   

  Hình thức văn bản hành chính:

  1. Công văn: là giấy tờ giao dịch về công việc của cơ quan đoàn thể, ví dụ như: công văn đôn đốc, công văn trả lời, công văn mời họp, công văn giải thích, công văn yêu cầu, công văn kiến nghị, công văn chất vấn.

  2. Báo cáo: dùng để trình bày cho rõ tình hình hay sự việc, ví dụ như: báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo hội nghị.

  4. Biên bản: bản ghi chép lại những gì đã xảy ra hoặc tình trạng của một sự việc để làm chứng về sau. Ví dụ: biên bản hội nghị, biên bản nghiệm thu, biên bản hợp đồng, biên bản bàn giao.

   

  (Theo Cẩm Nang Thư Ký)

  [Trở về]

  Các tin đã đăng:

  • Phương pháp lập một bản báo cáo
  • Những yêu cầu khi soạn thảo một bản báo cáo
  • Công văn là gì ?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Về Văn Bản Tự Sự Là Gì, Văn Tự Sự Là Gì, Đặc Điểm, Yêu Cầu
 • Tổng Hợp Những Điểm Mới Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2022
 • Items Là Gì ? (Từ Điển Anh Phân Biệt Các Khái Niệm Về Item
 • Lý Thuyết Chu Vi Hình Tam Giác
 • Hình Lăng Trụ Là Gì? Lăng Trụ Tam Giác Đều, Tứ Giác, Lục Giác
 • Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyện Cổ Tích

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Học Truyện Cổ Tích Trong Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 10 Theo Hướng Tích Hợp
 • Phân Tích Nhân Vật Tấm Trong Truyện Cổ Tích Tấm Cám
 • Cảm Nhận Của Em Về Truyện Cổ Tích Tấm Cám
 • Phân Tích Truyện Cổ Tích Tấm Cám
 • Truyện Cổ Tích Là Gì? I.khái Niệm Về Truyện Cổ Tích 1.ðịnh Nghĩa Truyện Cổ Tích Là Những Truyện Truyền Miệng Dân Gian Kể Lại Những Câu
 • Khái Niệm Truyện Cổ Tích Ngữ Văn 6, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyện Cổ Tích, Khái Niệm Dạy Học Tích Hợp, Khái Niệm Phương Pháp Dạy Học Tích Cực, Bài 3 Khái Niệm Về Thể Tích Khối Đa Diện, Hãy Phân Tích Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Rút Ra Giá Trị Của Nó, Hãy Phân Tích Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Khái Niệm âm Nhạc Cổ Truyền, Văn Lớp 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Truyện Ngắn Khái Niệm, Khái Niệm Thế Nào Là Truyền Thuyết, Khái Niệm Truyền Thông, Khái Niệm Bệnh Truyền Nhiễm, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Khái Niệm Kttt Theo Quan Điểm Đo Lường Trí Tu, Kết Quả Triển Khai Tuyên Truyền Đề án Nâng Cao Thành Tích Thể Dục Thể Thao, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 70 Năm Truyền Thống Công Đoàn Quốc Phòng, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm Iot, Khái Niệm M&a, Khái Niệm M&e, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Yêu Xa, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Yêu Cầu, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Yếu Tố Kì ảo, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Yếu Tố Thần Kì, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Bài 1 Khái Niệm Đạo Hàm, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm Hàm Số Lớp 9, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm G, Khái Niệm Erp, Khái Niệm êm ái, Khái Niệm ê Tô, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm ước, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Url, Khái Niệm Usb, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội,

  Khái Niệm Truyện Cổ Tích Ngữ Văn 6, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyện Cổ Tích, Khái Niệm Dạy Học Tích Hợp, Khái Niệm Phương Pháp Dạy Học Tích Cực, Bài 3 Khái Niệm Về Thể Tích Khối Đa Diện, Hãy Phân Tích Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Rút Ra Giá Trị Của Nó, Hãy Phân Tích Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Khái Niệm âm Nhạc Cổ Truyền, Văn Lớp 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Truyện Ngắn Khái Niệm, Khái Niệm Thế Nào Là Truyền Thuyết, Khái Niệm Truyền Thông, Khái Niệm Bệnh Truyền Nhiễm, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Khái Niệm Kttt Theo Quan Điểm Đo Lường Trí Tu, Kết Quả Triển Khai Tuyên Truyền Đề án Nâng Cao Thành Tích Thể Dục Thể Thao, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 70 Năm Truyền Thống Công Đoàn Quốc Phòng, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm Iot, Khái Niệm M&a, Khái Niệm M&e, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Yêu Xa, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Yêu Cầu, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Yếu Tố Kì ảo, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Yếu Tố Thần Kì, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Truyện Cổ Tích Ngữ Văn 6
 • ✅ Ôn Tập Truyện Dân Gian
 • Soạn Bài Cây Bút Thần Lớp 6
 • Soạn Bài Ôn Tập Truyện Dân Gian
 • Soạn Bài Ôn Tập Truyện Dân Gian Trang 134 Sgk
 • Giáo Án Ngữ Văn Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Cụm Danh Từ
 • Giáo Án Luyện Từ Và Câu Lớp 4: Danh Từ
 • Giáo Án Tiếng Việt 4 Tuần 5: Luyện Từ Và Câu
 • De Kiem Tra Tieng Viet Lop 6. Hk I Ma Tran De Kiem Tra Tieng Viet 6 Doc
 • 5 Dạng Bài Tập Về Danh Từ (Lớp 4)
 • 1. Kiến thức: – Đặc điểm (nghĩa, chức năng ngữ pháp, cấu tạo) của cụm danh từ.

  2. Kĩ năng: – Đặt câu với các cụm danh từ.

  3. Thái độ: – Biết đặt câu có sử dụng các cụm danh từ.

  II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC.

  III. CHUẨN BỊ.

  – Phương tiện: SGK, Giáo án.

  – Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

  2. Học sinh: SGK, Vở soạn, Vở ghi.

  Ngày soạn:............................. Lớp 6B Tiết (TKB): Ngày dạy: Sĩ số: Vắng: Tiết 44 : Tiếng Việt. Cụm danh từ I. Mục tiêu. Giúp học sinh: 1. Kiến thức: - Đặc điểm (nghĩa, chức năng ngữ pháp, cấu tạo) của cụm danh từ. 2. Kĩ năng: - Đặt câu với các cụm danh từ. 3. Thái độ: - Biết đặt câu có sử dụng các cụm danh từ. II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục. III. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. - Phương tiện: SGK, Giáo án. - Phương pháp, kĩ thuật dạy học: 2. Học sinh: SGK, Vở soạn, Vở ghi. IV. Tiến trình dạy học. 1. Kiểm tra: Vẽ sơ đồ thể hiện các loại danh từ đã học? 2. Bài mới: Khi danh từ hoạt động trong câu, để dảm nhiệm một chức vụ cú pháp nào đó, trước và sau danh từ còn có thêm một số từ ngữ phụ. Những từ ngữ này cùng với danh từ tạo thành một cụm, đó là cụm danh từ. Bài học hôm nay sẽ nghiên cứu về cụm từ đó. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt * Hoạt động 1 - Cụm danh từ là gì? Hoạt động 1: i. cụm danh từ là gì? - Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu ví dụ ở mục I.1. (SGK, 116). - Các từ in đậm bổ nghĩa cho những từ ngữ nào? - Các từ đó thuộc từ loại gì? * GV: Tổ hợp từ bao gồm danh từ và các từ ngữ bổ sung ý nghĩa cho nó được gọi là cụm danh từ. - Thế nào là cụm danh từ? - Cho HS đọc Ghi nhớ 1 (SGK, 117). - Cho HS theo dõi ví dụ ở mục I.2. - So sánh các cách nói sau: + túp lều/ một túp lều + một túp lề / một túp lều nát + một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển - Em có nhận xét gì về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ? * GV: Nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn nghĩa của một danh từ. Cụm danh từ càng phức tạp (số lượng phụ ngữ càng nhiều) thì nghĩa của cụm danh từ càng dầy đủ. - Em hãy tìm một danh từ và phát triển thành cụm? - Nhận xét về vai trò ngữ pháp của cụm danh từ. - Đọc và tìm hiểu ví dụ. - Suy nghĩ, trả lời. - Trả lời. - Suy nghĩ, phát biểu. - Đọc Ghi nhớ 1. - Theo dõi ví dụ. - So sánh các cách nói. - Suy nghĩ, nhận xét. - Tìm danh từ, phát triển thành cụm danh từ. - Nhận xét. 1. Ví dụ: Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ớ với nhau trong một túp lều nát bên bờ biển. * Nhận xét: - Các từ in dậm bổ nghĩa cho các từ: Ngày, vợ chồng, túp lều 2. Ghi nhớ 1: a. Khái niệm: Cụm danh từ là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc tạo thành. b. Đặc điểm: - Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ, cấu tạo phức tạp hơn danh từ. - Hoạt động trong câu giống như danh từ. * Hoạt động 2 - Cấu tạo của cum danh từ. II. Cấu tạo của cụm Danh Từ. - Yêu cầu HS theo dõi ví dụ ở mục II. 1. (SGK, 117). - Em hãy tìm các cụm danh từ trong câu trên? - Chỉ rõ các từ ngữ đứng trước và sau danh từ? * GV: Phần trung tâm của cụm danh từ là một từ ghép sẽ tạo thành TT1 và TT2. TT1 chỉ đơn vị tính toán, chỉ chủng loại khái quát, TT2 chỉ đối tượng cụ thể. - Đọc những phụ ngữ đứng trước và xếp chúng thành từng loại? - Đọc những phụ ngữ đứng sau và cho biết chúng mang ý nghĩa gì? - Theo dõi ví dụ. - Tìm các cụm danh từ. - Chỉ rõ. - Đọc, xếp. - Đọc, xếp. 1. Ví dụ: (SGK, 117). * Nhận xét: - Các cụm danh từ: + làng ấy + ba thúng gạo nếp + ba con trâu đực + ba con trâu ấy + chín con + năm sau + cả làng - Phụ ngữ đứng trước có hai loại: + cả: chỉ số lượng ước chừng. + ba: chỉ số lượng chính xác. - Phụ ngữ đứng sau có hai loại: + ấy: chỉ vị trí để phân biệt. + đực, nếp: chỉ đặc điểm. - Hãy điền các cụm danh từ trên vào mô hình? - Vậy cụm danh từ thường có cấu tạo như thế nào? - Trong cụm danh từ phần nào không thể vắng mặt? - Cho HS đọc Ghi nhớ 2. - Điền vào mô hình. - Nhìn vào mô hình, trả lời. - Suy nghĩ, trả lời. - Đọc Ghi nhớ 2. * Mô hình cấu tạo: Trước Trung tâm Sau T1 T2 TT1 TT2 S1 S2 - Cụm danh từ gồm ba phần: + Phần TT: danh từ đảm nhiệm. + Phần phụ trước: phụ ngữ bổ nghĩa cho danh từ về số lượng. + Phụ sau: nêu đặc điểm của danh từ hoặc xác định vị trí của danh từ ấy trong không gian và thời gian. 2. Ghi nhớ 2: (SGK, 118). * Hoạt động 3 - Luyện tập. III. luyện tập. 1. Bài tập 1 - Đọc và tìm các cụm danh từ. 2. Bài tập 2. - Điền vào mô hình 3. Bài tập 3. 4. Bài tập 4. - Cho danh từ nhân dân. - Tìm các cụm danh từ. - Điền vào mô hình cấu tạo. 1. Bài tập 1: a. Một người chồng thật xứng đáng. b. một lưỡi búa của cha dể lại. c. Một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ. 2. Bài tập 2: 3. Bài tập 3: Lần lượt thêm: ấy, lúc nãy, ấy. 4. Bài tập 4: Triển khai thành cụm danh từ và đặt câu: Toàn thể nhân dân Việt Nam phấn khởi đi bầu cử Quốc hội khoá XI. 3. Củng cố. - Nghĩa của cụm danh từ có đặc điểm gì? 4. Dặn dò. - Học bài, thuộc các Ghi nhớ; hoàn thiện Bài tập. - Ôn tập các nội dung: Nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, chữa lỗi, danh từ và cụm danh từ để kiểm tra.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Danh Từ Chỉ Khái Niệm
 • Danh Từ Ghép Trong Tiếng Anh (Phần 1)
 • Danh Từ Ghép Trong Tiếng Anh (Compound Nouns): Lý Thuyết & Bài Tập Áp Dụng
 • Danh Từ Ghép (Compound Nouns) Trong Tiếng Anh: Cách Thành Lập, Ví Dụ Và Bài Tập
 • Danh Từ Ghép Trong Tiếng Anh
 • Bài Giảng Ngữ Văn Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Học Phân Hóa Thông Qua Cá Nhân Hóa (Individualization)Và Cá Tính Hóa (Personalization)
 • Phân Hóa Thông Qua Cá Nhân Hóa Và Cá Thể Hóa: Đáp Ứng Nhu Cầu Của Tất Cả Người Học
 • Besoke Shoes Và Khái Niệm “cá Nhân Hóa” Ý Tưởng Của Khách Hàng
 • Marketing Cá Nhân Hóa (Personalized Marketing) Là Gì?
 • Xã Hội Hóa Cá Nhân
 • Có con chim vành khuyên nhỏ . Dáng trong thật ngoan ngoãn quá .Gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mào, chào bác. Chim gặp

  cô sơn ca, chào cô.

  Chim gặp anh chích choè, chào anh. Chim gặp chị sáo nâu , chào chị .

  KIEÅM TRA BAØI CUÕ Vẽ sơ đồ thể hiện nội dung bài học so sánh Cho học sinh nghe đoạn nhạc Chim vành khuyên. Tiếng việt 6 Tiết 91: NHÂN HÓA Có con chim vành khuyên nhỏ . Dáng trong thật ngoan ngoãn quá .Gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mào, chào bác. Chim gặp cô sơn ca, chào cô. Chim gặp anh chích choè, chào anh. Chim gặp chị sáo nâu , chào chị..... a/ Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả. (Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng) b/ Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. ( Thép Mới ) Trâu ơi! ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Trò chuyện, xưng hô với con vật như đối với người. Hai cầu thủ đá bóng Gấu trò chuyện thân mật Chú mèo dạy học Bạn heo đang làm duyên. Bến cảng lúc nào cũng đông vui. Tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Xe anh, xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều bận rộn. (Phong Thu) Bài 2: So sánh 2 cách diễn đạt trong hai đoạn văn sau: *Bài tập 3 - Cách 1: Trong họ hàng nhà chổi thì cô bé Chổi Rơm vào loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy. (Vũ Duy Thông) - Cách 2: Trong các loại chổi, chổi rơm vào loại đẹp nhất. Chổi được tết bằng rơm nếp vàng. Tay chổi được tết săn lại thành sợi và quấn quanh thành cuộn. d/ bị thương; thân mình Từ ngữ vốn chỉ hoạt động, vết thương; cục máu tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật. Hướng dẫn tự học. - Khái niệm nhân hóa là gì? Các kiểu nhân hóa. - Hoàn thành bài tập 3. - Soạn bài: Đêm nay Bác không ngủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biện Pháp Nhân Hóa: Định Nghĩa
 • Hướng Dẫn Soạn Bài Nhân Hóa Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2
 • Soạn Bài Nhân Hóa, Ngữ Văn Lớp 6, Học Tốt Văn 6
 • Huy Động Vốn Là Gì? Nguồn Vốn Huy Động Trong Nhtm
 • Ngân Hàng Thương Mại, Các Chức Năng Của Nhtm
 • Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuyết Minh Là Gì? Đặc Điểm Và Tính Chất Của Văn Bản Thuyết Minh Là Gì?
 • Văn Bản Thuyết Minh Là Gì?
 • Văn Thuyết Minh Là Gì, Phương Pháp Thuyết Minh, Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh
 • Đặc Điểm Và Tính Chất Của Văn Bản Thuyết Minh Là Gì? Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh
 • Phương Pháp Làm Bài Văn Thuyết Minh
 • Khái Niệm Thế Nào Là Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Khí Hậu, Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Thời Tiết, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm ước Chung Lớn Nhất, Khái Niệm Nào Là Đầy Đủ Nhất Về Các Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Đất Hi, Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Mặt Đối Lập Biện Chứng Là Quan Niệm Đúng Đắn Nhất, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Phạm Trù Kết Quả Là Quan Niệm Đúng Nhất, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Đúng Về Anken, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Với Khối Chóp, Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Khái Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Dùng Để Chỉ Triết Học Phương Tây Thế Kỷ Xv – Xvii, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Làn Đường Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm “dải Phân Cách” Được Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, Khái Niệm Xe Quá Tải Trọng Của Đường Bộ Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Phần Đường Xe Chạy Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Của Văn Phạm Được Sử Dụng Trong Chương Trình Dịch, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Quan Niệm ăn Uống Của Người Nhật, Quan Niệm Tình Yêu Của Người Nhật, Danh Sách 50 Công Ty Niêm Yết Tốt Nhất, ẩn Dụ Khái Niệm, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Về Tục Ngữ, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm ăn, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Vô ơn, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Văn Hóa, Khái Niệm 24/7, Khái Niệm âm Vị, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Đạo Đức, Từ Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Thờ ơ, Từ Khái Niệm, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm 2g, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Về Số 0, Khái Niệm âm Tố, Khái Niệm 2 Góc Kề Bù, Khái Niệm 131, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm B/l, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm ước, Khái Niệm R&d, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm Usb, Khái Niệm Url,

  Khái Niệm Thế Nào Là Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Khí Hậu, Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Thời Tiết, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm ước Chung Lớn Nhất, Khái Niệm Nào Là Đầy Đủ Nhất Về Các Nguồn Gây ô Nhiễm Môi Trường Đất Hi, Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Mặt Đối Lập Biện Chứng Là Quan Niệm Đúng Đắn Nhất, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Phạm Trù Kết Quả Là Quan Niệm Đúng Nhất, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Đúng Về Anken, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Với Khối Chóp, Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Khái Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Dùng Để Chỉ Triết Học Phương Tây Thế Kỷ Xv – Xvii, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Làn Đường Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm “dải Phân Cách” Được Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, Khái Niệm Xe Quá Tải Trọng Của Đường Bộ Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Phần Đường Xe Chạy Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Của Văn Phạm Được Sử Dụng Trong Chương Trình Dịch, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Quan Niệm ăn Uống Của Người Nhật, Quan Niệm Tình Yêu Của Người Nhật, Danh Sách 50 Công Ty Niêm Yết Tốt Nhất, ẩn Dụ Khái Niệm, Khái Niệm Dạy Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Nhật Dụng Là Gì? Hình Thức Và Ví Dụ Về Văn Bản Nhật Dụng
 • Bài 11: Ôn Tập Văn Bản Nhật Dụng
 • Văn Bản Nhật Dụng Là Gì ? Tổng Kết Văn Bản Nhật Dụng Lớp 9
 • Khái Niệm Về Các Giao Thức Mạng Máy Tính Quan Trọng
 • Bài Tập Toán Lớp 3: Bài Toán Giải Bằng Hai Phép Tính
 • Khái Niệm Truyện Cổ Tích Ngữ Văn 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyện Cổ Tích
 • Dạy Học Truyện Cổ Tích Trong Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 10 Theo Hướng Tích Hợp
 • Phân Tích Nhân Vật Tấm Trong Truyện Cổ Tích Tấm Cám
 • Cảm Nhận Của Em Về Truyện Cổ Tích Tấm Cám
 • Phân Tích Truyện Cổ Tích Tấm Cám
 • Khái Niệm Truyện Cổ Tích Ngữ Văn 6, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyện Cổ Tích, Khái Niệm Dạy Học Tích Hợp, Khái Niệm Phương Pháp Dạy Học Tích Cực, Bài 3 Khái Niệm Về Thể Tích Khối Đa Diện, Hãy Phân Tích Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Rút Ra Giá Trị Của Nó, Hãy Phân Tích Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Khái Niệm âm Nhạc Cổ Truyền, Văn Lớp 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Truyện Ngắn Khái Niệm, Khái Niệm Thế Nào Là Truyền Thuyết, Khái Niệm Truyền Thông, Khái Niệm Bệnh Truyền Nhiễm, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Khái Niệm Kttt Theo Quan Điểm Đo Lường Trí Tu, Kết Quả Triển Khai Tuyên Truyền Đề án Nâng Cao Thành Tích Thể Dục Thể Thao, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 70 Năm Truyền Thống Công Đoàn Quốc Phòng, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm Iot, Khái Niệm M&a, Khái Niệm M&e, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Yêu Xa, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Yêu Cầu, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Yếu Tố Kì ảo, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Yếu Tố Thần Kì, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Bài 1 Khái Niệm Đạo Hàm, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm Hàm Số Lớp 9, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm G, Khái Niệm Erp, Khái Niệm êm ái, Khái Niệm ê Tô, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm ước, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Url, Khái Niệm Usb, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội,

  Khái Niệm Truyện Cổ Tích Ngữ Văn 6, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyện Cổ Tích, Khái Niệm Dạy Học Tích Hợp, Khái Niệm Phương Pháp Dạy Học Tích Cực, Bài 3 Khái Niệm Về Thể Tích Khối Đa Diện, Hãy Phân Tích Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Rút Ra Giá Trị Của Nó, Hãy Phân Tích Khái Niệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Khái Niệm âm Nhạc Cổ Truyền, Văn Lớp 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Ngữ Văn 6 Khái Niệm Truyền Thuyết, Truyện Ngắn Khái Niệm, Khái Niệm Thế Nào Là Truyền Thuyết, Khái Niệm Truyền Thông, Khái Niệm Bệnh Truyền Nhiễm, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Của Khái Niệm Kttt Theo Quan Điểm Đo Lường Trí Tu, Kết Quả Triển Khai Tuyên Truyền Đề án Nâng Cao Thành Tích Thể Dục Thể Thao, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 70 Năm Truyền Thống Công Đoàn Quốc Phòng, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm Iot, Khái Niệm M&a, Khái Niệm M&e, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Yêu Xa, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Yêu Cầu, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Yếu Tố Kì ảo, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Yếu Tố Thần Kì, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Dạy Học,

  --- Bài cũ hơn ---

 • ✅ Ôn Tập Truyện Dân Gian
 • Soạn Bài Cây Bút Thần Lớp 6
 • Soạn Bài Ôn Tập Truyện Dân Gian
 • Soạn Bài Ôn Tập Truyện Dân Gian Trang 134 Sgk
 • Soạn Bài Ôn Tập Truyện Dân Gian (Chi Tiết)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100