Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp

--- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Lý Thuyết Cần Biết Về Quang Hợp Chính Xác Nhất
 • Các Pha Của Quá Trình Quang Hợp
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp.doc Khinimvhaiphacaquanghp Doc
 • Bài 9. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Lớp 6, Khái Niệm Quảng Cáo, Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Sinh Học 9 Khái Niệm Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Sinh Trưởng Của Vi Sinh Vật, Khái Niệm ưu Thế Lai Sinh 9, Khái Niệm Vi Sinh Vật, Khái Niệm An Sinh Xã Hội, Khái Niệm Sinh Trưởng, Khái Niệm Hệ Sinh Thái, Khái Niệm Đa Dạng Sinh Học, Khái Niệm ổ Sinh Thái, Khái Niệm Loài Sinh Học, Khái Niệm Sinh Viên, Khái Niệm Quần Xã Sinh Vật, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Giới Hạn Sinh Thái, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về ổ Sinh Thái, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật, Bản Văn Khai Quang, Văn Khai Quang Mã, Khai Quang Mo, Khai Quang, Khai Quang Mã, Khai Quang Ngua, Văn Khấn Khai Quang, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, Bắt ấn Khai Quang Ngựa Mã, Bản Đồ Phường Khai Quang, Văn Khấn Khai Quang Mã, Khai Quang Mã Ngựa, Khai Quang Ngựa Mã, Văn Khấn Tẩy Uế Khai Quang Nhà Mới Xây, Van Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang Tẩy Uế, Khai Quang ông Ngựa, Bản Văn Khai Quang Ngựa Mã, Bài Khai Quang Ngựa, Bai Van Kha Khai Quang Ngua, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Ma, Khai Quang Ngua Ta Than Linh, Khai Quang Ngua Giay, Khấn Khai Quang Ngựa, Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Văn Khấn Khai Quang Ngựa Mã, Khai Quang Ngựa Thần Linh, Bài Khấn Khai Quang Ngựaa, Khai Quang Ngựa Mã Giấy , Văn Khấn Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang Mã Ngựa, Cach Khai Quang Ngua Ma, Van Khấn Khai Quang Mã Giấy, Bai Khan Khai Quang Nghua, Khai Quang Điểm Nhãn, Bai Van Cung Khai Quang Ngua, Bài Khấn Khai Quang Ngựa, Cach Khai Quang Ngua, Văn Cúng Khai Quang Ngựa, Hoc Cach Khai Quang Ngua, Van Khn Khai Quang Ngua Giay, Khai Quang Ngua Ngay Ram Thang 1, Khai Quang Điểm Nhãn Ngựa, Cách Khai Quang Ngựa Giấy, Văn Khấn Khai Quang Ngựa Mã Giấy, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Mặc Trước Khi Đem Hoá, Văn Khấn Khai Quang Điểm Nhãn, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Mẫu Tờ Rơi Quảng Cáo Khai Trương Shop Quần áo, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Giấy, Khai Quang Điểm Nhãn Ngựa Mã, Vân Khấn Khai Quang Ngựa Giấy Khi Hóa Tại Mộ, Cafeách Khai Quang Ngựa Giấy, Cách Khai Quang Ngừa Biếu Mã, Khai Quang Điểm Nhãn Ngựa Giấy, Hướng Dẫn Khai Quang Điểm Nhãn Ngựa, Pham Dinh Thin Cach Khai Quang Ngua Ma, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm 4m, Khái Niệm C, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm 4g, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm 4c, Khái Niệm Ip, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm Xã Hội, Khái Niệm 5s 3d, Khái Niệm 5m, Khái Niệm 5g, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm Xã Hội Hóa,

  Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Lớp 6, Khái Niệm Quảng Cáo, Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Sinh Học 9 Khái Niệm Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Sinh Trưởng Của Vi Sinh Vật, Khái Niệm ưu Thế Lai Sinh 9, Khái Niệm Vi Sinh Vật, Khái Niệm An Sinh Xã Hội, Khái Niệm Sinh Trưởng, Khái Niệm Hệ Sinh Thái, Khái Niệm Đa Dạng Sinh Học, Khái Niệm ổ Sinh Thái, Khái Niệm Loài Sinh Học, Khái Niệm Sinh Viên, Khái Niệm Quần Xã Sinh Vật, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Giới Hạn Sinh Thái, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về ổ Sinh Thái, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật, Bản Văn Khai Quang, Văn Khai Quang Mã, Khai Quang Mo, Khai Quang, Khai Quang Mã, Khai Quang Ngua, Văn Khấn Khai Quang, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, Bắt ấn Khai Quang Ngựa Mã, Bản Đồ Phường Khai Quang, Văn Khấn Khai Quang Mã, Khai Quang Mã Ngựa, Khai Quang Ngựa Mã, Văn Khấn Tẩy Uế Khai Quang Nhà Mới Xây, Van Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang Tẩy Uế, Khai Quang ông Ngựa, Bản Văn Khai Quang Ngựa Mã, Bài Khai Quang Ngựa, Bai Van Kha Khai Quang Ngua, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Ma, Khai Quang Ngua Ta Than Linh, Khai Quang Ngua Giay, Khấn Khai Quang Ngựa, Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Văn Khấn Khai Quang Ngựa Mã, Khai Quang Ngựa Thần Linh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Sinh Học Nâng Cao Lớp 11
 • Sinh Học 11 Bài 8: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm, Đặc Điểm, Vị Trí Và Yêu Cầu Quản Lý Nguyên Vật Liệu Trong Quá Trình Sản Xuất Kinh Doanh
 • Khái Niệm Đặc Điểm Yêu Cầu Quản Lý Và Nhiệm Vụ Kế Toán Nvl
 • Xúc Tiến Thương Mại (Trade Promotion) Là Gì? Các Hình Thức Xúc Tiến Thương Mại
 • Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng

  --- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Sinh Học 11: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh
 • Khái Niệm Nền Quốc Phòng Toàn Dân Theo Luật Quốc Phòng 2022
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Quyền Con Người Và Quyền Của Công Dân
 • Tìm Hiểu Khái Niệm “quyền Con Người”
 • Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Khái Niệm Nào Dưới Đây Mô Tả Thương Mại Điện Tử C2c, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về Chuỗi Thức ăn, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về ổ Sinh Thái, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Khái Niệm Quảng Cáo, Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Lớp 6, Khái Niệm Nào Dưới Đây Phản ánh Mối Quan Hệ Giữa Con Người Với Tự Nhiên Tr, Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp, Quan Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Khí Hậu, Khái Niệm Đúng Về Anken, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, Khái Niệm Thế Nào Là Văn Bản Nhật Dụng, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Với Khối Chóp, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Dùng Để Chỉ Triết Học Phương Tây Thế Kỷ Xv – Xvii, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Thời Tiết, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Làn Đường Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm “dải Phân Cách” Được Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Xe Quá Tải Trọng Của Đường Bộ Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Khái Niệm Phần Đường Xe Chạy Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Của Văn Phạm Được Sử Dụng Trong Chương Trình Dịch, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Quan Niệm Nào Dưới Đây Bàn Về Nghĩa Vụ, Quan Niệm Nào Dưới Đây Vẫn Còn Phù Hợp Với Nền Đạo Đức Tiến Bộ Trong Xã, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Phải Của Đacuyn, Quan Niệm Nào Dưới Đây Bàn Về Danh Dự Nhân Phẩm, Quan Niệm Nào Dưới Đây Phù Hợp Với Chế Độ Hôn Nhân Hiện Tại Của Nước Ta, Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của Nh, 7 Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của , Quan Niệm Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Đến Chính Sách Dân Số Của Đảng Và Nhà N, 6 Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của , 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số ở Nước Ta, Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của Nhà Nước, Quan Niệm Dân Gian Nào Dưới Đây ảnh Hưởng Xấu Đến Chính Sách Dân Số Của Nhà Nước Ta, Phương án Nào Dưới Đây Là Khai Báo Mảng Hợp Lệ, Bản Văn Khai Quang, Khai Quang, Khai Quang Mo, Văn Khai Quang Mã, Khai Quang Mã, Bản Đồ Phường Khai Quang, Khai Quang ông Ngựa, Van Khai Quang Ngựa, Văn Khấn Khai Quang, Bản Văn Khai Quang Ngựa Mã, Văn Khấn Khai Quang Mã, Khai Quang Ngựa Mã, Văn Khấn Tẩy Uế Khai Quang Nhà Mới Xây, Văn Khấn Khai Quang Tẩy Uế, Khai Quang Ngua, Khai Quang Mã Ngựa, Bai Van Kha Khai Quang Ngua, Bắt ấn Khai Quang Ngựa Mã, Bắt ấn Khai Quang Ngựa, Bài Khai Quang Ngựa, Cach Khai Quang Ngua Ma, Hoc Cach Khai Quang Ngua, Khai Quang Ngua Ta Than Linh, Khai Quang Ngựa Giấy Tại Mộ, Bài Khấn Khai Quang Ngựaa, Van Khn Khai Quang Ngua Giay, Bai Khan Khai Quang Nghua, Khấn Khai Quang Ngựa, Bài Khấn Khai Quang Ngựa Ma, Bài Khấn Khai Quang Ngựa, Cach Khai Quang Ngua, Bai Van Cung Khai Quang Ngua, Khai Quang Ngựa Mã Giấy , Văn Cúng Khai Quang Ngựa, Khai Quang Ngựa Thần Linh,

  Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Khái Niệm Nào Dưới Đây Mô Tả Thương Mại Điện Tử C2c, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về Chuỗi Thức ăn, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về ổ Sinh Thái, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Khái Niệm Quảng Cáo, Khái Niệm Quang Hợp, Khái Niệm Quang Hợp Lớp 6, Khái Niệm Nào Dưới Đây Phản ánh Mối Quan Hệ Giữa Con Người Với Tự Nhiên Tr, Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp, Quan Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Khí Hậu, Khái Niệm Đúng Về Anken, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, Khái Niệm Thế Nào Là Văn Bản Nhật Dụng, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Với Khối Chóp, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Dùng Để Chỉ Triết Học Phương Tây Thế Kỷ Xv – Xvii, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Thời Tiết, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Làn Đường Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm “dải Phân Cách” Được Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Xe Quá Tải Trọng Của Đường Bộ Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Khái Niệm Phần Đường Xe Chạy Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Của Văn Phạm Được Sử Dụng Trong Chương Trình Dịch, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Khái Niệm Và Cho Ví Dụ Về Phản Xạ
 • Bộ Công An Trả Lời Về Làn Đường, Phần Đường
 • Những Nội Dung Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật
 • Câu 5: Hai Nguyên Lý Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật Và Ý Nghĩa Phương Pháp Luận
 • Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp.doc Khinimvhaiphacaquanghp Doc
 • Bài 9. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Sinh Trường Thcs Văn Nhân: Em Hãy Nêu Khái Niệm Quang Hợp? Viết Sơ Đồ Quang Hợp?
 • Bài 8. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật
 • Bài 8 Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật Bai8 Ppt
 • KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP

  II. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

  1. Pha sáng

  Pha sáng là pha ôxi hoá nước để sử dụng và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải

  phóng ôxi vào khí quyển.

  2. Pha tối

  Pha tối là pha khử nhờ ATP và NADPH được hình thành trong pha sáng để tạo các hợp chất hữu cơ (

  Pha tối được thực hiện bằng ba chu trình ở ba nhóm thực vật khác nhau: thực vật , thực vật và thực vật

  CAM (viết tắt từ cụm từ Crassulaceae Acid Metabolism – trao đổi axit ở họ Thuốc bỏng).

  Như vậy quang hợp ở các nhóm thực vật và CAM đều có một điểm chung là giống nhau ở pha sáng,

  chúng chỉ khác nhau ở pha tối – tức là pha cố định . Tên gọi thực vật là gọi theo sản phẩm cố

  định đầu tiên, còn thực vật CAM là gọi theo đối tượng thực vật có con đường cố định này.

  a) Con đường cố định ở thực vật – Chu trình Canvin – Benson

  Nhóm thực vật bao gồm phần lớn thực vật phân bố rộng rãi trên tham gia, chủ yếu ở vùng ôn đới và ánh

  sáng nhiệt đới như: lúa, khoai, sắn, các loại rau, đậu… Chúng sống trong điều kiện khí hậu ôn hoà: cường độ

  ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ bình thường. Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 3C

  trong phân tử (axit phôtpho glixêric – APG)

  b) Con đường cố định ở thực vật – Chu trình Hatch – Slack

  Nhóm thực vật bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, có lồng vực, có gấu… Chúng

  sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ giảm, nồng độ tăng. Sản

  phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4C trong phân tử (axit ôxalô axêtic – AOA)

  c) Con đường cố định ở thực vật CAM

  Nhóm thực vật CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài như: dứa, xương

  rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa mạc… Vì lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này phải tiết kiệm

  nước đến mức tối đa bằng cách đóng khí khổng ban ngày và như vậy quá trình nhận phải tiến hành vào

  ban đêm khi khí khổng mở.

  III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT

  Bảng : Các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật

  Đặc điểm CAM

  1. Hình thái, giải phẫu – Có một loại lục lạp ở tế

  bào mô giậu

  – Lá bình thường

  – Có hai loại lục lạp ở tế

  bào mô giậu và tế bào

  bao bó mạch

  – Lá bình thường

  Có một loại lục lạp ở tế

  bào mô giậu

  – Lá mọng nước

  2. Cường độ quang hợp

  10 – 30 mg

  /giờ

  30 – 60 mg

  /giờ

  10 – 15 mg

  /giờ

  3. Điểm bù

  30 – 70 ppm

  0 – 10 ppm

  Thấp như

  4. Điểm bù ánh sáng * Thấp: 1/3 ánh sáng mặt

  trời toàn phần

  Cao, khó xác định Cao, khó xác định

  5. Nhiệt độ thích hợp

  20 – 25 – Cao: 30 –

  6. Nhu cầu nước Cao Thấp, bằng ½ thực vật Thấp

  7. Hô hấp sáng Có Không Không

  8. Năng suất sinh học Trung bình

  Cao gấp đôi thực vật

  Thấp

  Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng các phản ứng sau: phản ứng kích thích chất diệp lục bởi các

  phôtôn, phản ứng quang phân li nhờ năng lượng hấp thụ từ các phôtôn, các phản ứng quang hoá hình

  thành ATP và NADPH.

  Pha tối của quang hợp được thực hiện bằng ba chu trình cố định ở ba nhóm thực vật khác nhau:

  – Nhóm thực vật : thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới. Quá trình cố định

  xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu.

  – Nhóm thực vật : thích hợp với điều kiện môi trường nóng, ẩm vùng nhiệt đới. Quá trình cố định

  xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. Tinh bột được tổng hợp ở tế bào bao bó mạch. Năng

  suất sinh học cao gấp đôi thực vật

  – Nhóm thực vật CAM: thích hợp với điều kiện môi trường khô, hạn vùng sa mạc, bán sa mạc. Quá trình cố

  định xảy ra vào ban đêm ở lục lạp tế bào mô giữa.

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

  1. Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp

  2. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định của ba nhóm thực vật.

  3*. Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định ở thực vật và CAM.

  4. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

  A. năng lượng ánh sáng

  B.

  C.

  D. ATP và NADPH

  5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Ti thể và lục lạp đều:

  A. tổng hợp ATP

  B. lấy êlectron từ

  C. khử NAD+ thành NADH

  D. giải phóng

  6*. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của cuối cùng có mặt ở đâu?

  A. thải ra

  B. Glucôzơ

  C. và glucôzơ

  D. Glucôzơ và

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Pha Của Quá Trình Quang Hợp
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Cần Biết Về Quang Hợp Chính Xác Nhất
 • Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp
 • Giáo Án Sinh Học Nâng Cao Lớp 11
 • Sinh Học 11 Bài 8: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm Chung Về Quang Hợp (Sinh Học 11)

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Quản Trị Cần Nắm Vững Để Phân Biệt Với Các Ngành Học Khác
 • Khái Niệm Quản Trị Nhân Sự. Tại Sao Cần Quản Trị Nhân Sự ?
 • Khái Niệm Quản Trị Doanh Thu Khách Sạn
 • Đề Cương Học Phần An Ninh Khách Sạn Có Đáp Án Tmu
 • Lãnh Đạo Là Gì? Cách Để Phân Biệt Giữa Lãnh Đạo Và Quản Lý
 • 15 kcal năng lượng của bức xạ mặt trời thành năng lượng tiềm tàng trong 115 tỷ tấn chất hữu cơ.

  Có quan niệm cho rằng khi tìm hiểu được bí mật của quang hợp con người có thể bắt chước cây xanh tổng hợp nhân tạo chất hữu cơ từ nguyên liệu rẽ tiền và dồi dào CO 2, H 2 O, ánh sáng…không cần cây xanh nữa. Trên thực tế việc tổng hợp nhân tạo này phải đầu tư xây dựng các công trình có cơ cấu phức tạp trên một diện tích rộng để thu và biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời. Trong khi đó, ở thực vật việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ một cách dễ dàng hơn nhiều. Mặt khác, nếu muốn tổng hợp protit và lipit nhân tạo từ các sản phẩm quang hợp như than đá, dầu hoả…cũng gặp khá nhiều hạn chế vì dự trữ của chúng không phải là vô hạn, hơn thế nữa, chính các sản phẩm quang quang

  2 là khí độc trên hành tinh, quang phân ly 130 tỷ tấn nước, đã giải phóng 115 tỷ tấn oxy tự do cần cho sự tồn tại và hoạt động của sinh giới. Nếu không có quang hợp thì chỉ riêng sự đốt cháy than, dầu sẽ làm tăng hàm lượng CO 2 lên gấp vài chục lần và huỷ diệt các sinh vật hiếu khí. Mặt khác, sự tăng đột ngột CO 2 sẽ làm tăng nhiệt độ trái đất và làm tan các tảng băng gây nên sự lụt khủng khiếp. Trạng thái cân bằng giữa CO 2 2 là do cây xanh quyết định.

  Quá trình quang hợp của cây xanh chỉ là một trong những hình thức đồng hoá cacbon của sinh giới và ra đời ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự sống. Các cơ thể sinh vật đầu tiên trên trái đất có lối sống yếm khí và dị dưỡng. Chúng sống nhờ các chất hữu cơ tương đối đơn giản có sẵn trong các đại dương nguyên thuỷ. Do sự phân giải các hợp chất hữu cơ hàm lượng CO 2 trên trái đất tăng dần và xuất hiện chu trình chuyển hoá của cacbon thông qua các khâu đồng hoá và dị hoá của các vi sinh vật đôn giản đầu tiên.

  Trong giai đoạn kế tiếp của quá trình tiến hoá, trên trái đất đã ra đời các sinh vật có khả năng tự dưỡng có khả năng đồng hoá CO 2 hợp hợp . Nhóm cơ thể hoá năng hợp tiêu biểu là vi khuẩn không màu Beggiatoa sống trong suối nước nóng chứa nhiều H 22 2 S.

  Các lưu khuẩn thiobacillus thiooxidans 2SO 4 khá lớn.

  Các vi khuẩn nitrat hoá Nitrosomonas, Nitrococus oxy hoá NH 3 tới HNO 2 2 thành các hợp chất hữu cơ.

  Sự oxy hoá HNO 2 thành HNO 3 do vi khuẩn Azotobacter thực hiện theo phương trình

  Azotobacter

  hợp còn thấy ở vi khuẩn chứa sắt, các vi khuẩn oxy hoá metan và các cacbua hydro khác.

  Sự ra đời của các vi khuẩn có sắc tố (diệp lục vi khuẩn) với hoạt động quang khử (quang hợp vi khuẩn) là một bước ngoặt của quá trình dinh dưỡng. Chúng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ, chỉ khác quá trình quang hợp là chúng thực hiện trong điều kiện yếm khí theo phương trình tổng quát

  RH 2 là những hợp chất khác nhau như H 2, H 2S, Na 2S 2O 3, axit béo, hydroxy axit, cacbon hydro nguyên liệu cho hydro (RH 2

  Sự xuất hiện khả năng sử dụng hydro của nước là chất phổ biến trong thiên nhiên khiến quá trình tổng hợp chất hữu cơ trên trái đất được tiến hành với một quy mô lớn gấp bội. Mặt khác cây xanh làm hàm lượng oxy trong khí quyển kéo theo sự xuất hiện cả một thế giới rất đa dạng các loài sinh vật hiếu khí có mức độ phức tạp khác nhau trong quá trình trao đổi chất.

  Lần lượt theo thời gian những hiểu biết về quá trình quang hợp dần được sáng tỏ và đi sâu. Theo chúng tôi Pietro và C.Black sự phát triển các thành tựu nghiên cứu quang hợp có thể nêu lên bằng các sản phẩm dầu tiên của quang

  Quang hợp là một quá trình sinh lý phức tạp được nhiều chuyên môn nghiên cứu tuy nhiên hiện nay có nêu lên ba hướng nghiên cứu chính về lĩnh vực quang

  – : nghiên cứu cường độ quang hợp, sự sử dụng các sản phẩm quang hợp trong cây, các vấn đề về sản phẩm và sự thu hoạch ở cây và ruộng gieo trồng về cấu trúc hợp lý và về chế độ dinh dưỡng, chế độ nước để đạt thu hoạch kinh tế cao của quần thể thực vật dưới nước, đồng cỏ, rừng, điều khiển chức năng quang hợp góp phần quy hoạch vùng canh tác và khả năng trồng trọt chủ yếu của cây vùng đồng bằng, núi cao…

  Nguyễn Đức An @ 10:02 03/02/2012

  Số lượt xem: 151

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quang Hợp Ở Thực Vật Là Gì? Viết Phương Trình Quang Hợp Tổng Quát? Vì Sao Quang Hợp Có Vai Trò Quyết Định Đối Với Sự Sống Trên Trái Đất? (Quang Hợp Ở Thực Vật)
 • Giáo Án Sinh Học 11
 • Một Số Kiến Thức Cần Nhớ Về Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Bài 8: Quang Hợp Ở Cây Xanh
 • Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về Ổ Sinh Thái
 • Quang Phổ Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

  --- Bài mới hơn ---

 • Popup Là Gì? Các Yếu Tố Tạo Pop Up Quảng Cáo Thật Ấn Tượng
 • Độ Ph Là Gì? Nồng Độ Ph Của Một Số Dung Dịch
 • Giá Trị Tài Sản Ròng Là Gì? Cách Tính Và Ý Nghĩa Của Giá Trị Tài Sản Ròng Trong Thực Tế
 • Định Nghĩa Reach Là Gì? Tìm Hiểu Về Chỉ Số Reach Trên Facebook
 • Facebook Reach Là Gì? Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan
 • Tương tự: Phân quang học

  Tương tự: Phân quang học

  Quang phổ hay còn gọi là phân quang học. Quang phổ là một dải màu giống như sắc cầu vồng hứng được trên màn ảnh khi có hiện tượng tán sắc ánh sáng.

  Quang phổ được các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng khi chia ánh sáng thu được bằng  lăng kính hoặc lưới nhiễu xạ thành các màu khác nhau của nó, hoặc bước sóng.

  Phương pháp phân tích quang phổ

  Một số kỹ thuật phân tích quang phổ phổ biến như:

  • Quang phổ huỳnh quang XRF.
  • Quang phổ tử ngoại – khả kiến UV-VIS.
  • Quang phổ phát xạ hồ quang OES
  • Quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES
  • Quang phổ hồng ngoại
  • Quang phổ RAMAN

  Các loại quang phổ

  Quang phổ liên tục

  Định nghĩa quang phổ liên tục

  Quang phổ liên tục là dải sáng không có vạch quang phổ mà chỉ có dải màu biến thiên liên tục, không bị đứt đoạn, bắt đầu từ màu sắc đỏ đến màu tím.

  Chúng ta thu được nó từ việc chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính. Ví dụ về quang phổ như ánh sáng mặt trời, ánh sáng của đèn dây tóc, …

  Nguồn phát ra quang phổ:

  • Vật rắn như dây tóc bóng đèn.
  • Chất lỏng như kim loại nóng chảy.
  • Chất khí áp suất thấp như mặt trời.
  • Nhưng với điều kiện tất cả phải được nung nóng, đốt nóng hay dùng tia lửa điện kích thích đến mức phát sáng.

  Nguyên lý hoạt động của quang phổ liên tục

  • Đo nhiệt độ các vật thông qua sự phân bố cường độ ánh sáng theo bước sóng.

  Đặc điểm của quang phổ liên tục:

  • Tất cả Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì chắc chắn sẽ cho một kết quả như nhau.
  • Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào cấu tạo vật chất mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật phát sáng.
  • Vật phát sáng có nhiệt độ càng cao thì quang phổ liên tục càng mở rộng về phía miền sáng màu đỏ và bị mờ dần về phía màu tím.

  Ứng dụng của quang phổ liên tục.

  • Để đo nhiệt độ của các vật ở rất xa như thiên thể, hành tinh khác mà con người muốn nghiên cứu hoặc các vật thể có nhiệt độ rất cao mà ta không trực tiếp thực hiện được như lò luyện kim…

  Quang phổ hấp thụ

  Định nghĩa quang phổ hấp thụ:

  Quang phổ hấp thụ là quang phổ thu được trên nền của quang phổ liên tục với cách thể hiện chính là các vạch phổ màu tối. Hay đơn giản hơn Quang phổ hấp thụ sẽ có dạng các vạch tối trên nền của quang phổ liên tục.

  Quang phổ hấp thụ là quang phổ thu được trên nền của quang phổ liên tục với cách thể hiện chính là các vạch phổ màu tối. Hay đơn giản hơn Quang phổ hấp thụ sẽ có dạng các vạch tối trên nền của quang phổ liên tục.

  Nguyên lý hoạt động của quang phổ hấp thụ:

  Đầu tiên chúng ta cho các vật phát ra ánh sáng từ một nguồn nóng để tạo thành các dải hoặc bước sóng hay nói chính xác hơn là tạo ra một phổ liên tục. Sau đó ta cho đi qua một khí lạnh. Kết quả chúng ta sẽ thu được một dải màu biến thiên cùng với các vạch tối chen vào.

  Bằng việc phân tích chính các vị trí vạch tối các nhà khoa học sẽ phát hiện được các nguyên tố hóa học.

  Nguồn phát ra quang phổ hấp thụ:

  • Chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay hơi nung nóng.
  • Nhiệt độ khí hay hơi phải nhỏ hơn nhiệt độ nguồn sáng trắng.

  Đặc điểm của quang phổ hấp thụ:

  • Quang phổ chứa các vạch quang phổ thì được gọi là quang phổ vạch.
  • Ở một nhiệt độ nhất định, một đám khí hoặc hơi có khả năng phát xạ ra những loại ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng sẽ có khả năng hấp thụ những loại ánh sáng đơn sắc đó.

  • Với những chất khác nhau thì sẽ có bước sóng và số vạch khác nhau. Vì vậy, mỗi nguyên tố hóa học đều có quang phổ vạch hấp thụ riêng đặc trưng cho chính nguyên tố
  • Các Phổ hấp thụ của vật liệu cho thấy phần bức xạ điện từ tới được vật liệu hấp thụ qua một dải tần số. Một phổ hấp thụ có cơ chế ngược lại với phổ phát xạ.
  • Xuất hiện hiện tượng đảo sắc của các vạch quang phổ: Khi có quang phổ vạch hấp thụ (quang phổ hấp thụ) của một đám khí hay hơi, nếu tắt nguồn sáng trắng thì nền của quang phổ liên tục sẽ biến mất và những vạch đen của quang phổ vạch hấp thụ sẽ trở thành những vạch màu của quang phổ vạch phát xạ của chính đám khí hay hơi đó.
  • Và một đặc điểm quan trọng nữa đó chính là Quang phổ hấp thụ chỉ phụ thuộc vào bản chất hóa học của nguyên tố hóa học.

  Ứng dụng của quang phổ hấp thụ:

  • Quang phổ hấp thụ có thể được sử dụng để xác định các thành phần có trong khí hoặc chất lỏng trên nguyên tắc xác định các vạch hấp thụ. Phương pháp này được sử dụng để suy luận sự hiện diện của các nguyên tố trong các ngôi sao và các vật thể khí khác không thể đo trực tiếp.
  • Ngoài ra, Nó còn được dùng để xác định nguyên tố hóa học trong các hợp chất hoặc hỗn hợp.

  Quang phổ phát xạ

  Định nghĩa quang phổ vạch phát xạ:

  • Quang phổ vạch phát xạ mô tả các bước sóng của phổ điện từ phát ra bởi một vật thể chứa nhiều năng lượng.
  • Quang phổ vạch phát xạ là một khái niệm dùng để chỉ những vạch màu sáng liên rẻ, ngắt quãng hứng được trên nền tối.

  Nguyên lý hoạt động của quang phổ vạch phát xạ

  • Cũng giống như quang phổ hấp thụ, quang phổ vạch phát xạ cũng dựa trên việc phân tích vị trí của các vạch màu để xác định các nguyên tố hóa học.
  • Ngoài ra, Quang phổ vạch phát xạ còn dựa trên việc sáng định độ sáng để có thể ứng dụng trong y học.

  Nguồn phát ra quang phổ phát xạ:

  • Chất khí,hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng bằng nung nóng hay phóng tia lửa điện.
  • Kim loại nóng chảy, bay hơi.

  Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ:

  • Quang phổ vạch phát xạ đó là mỗi nguyên tố có đặc điểm quang phổ đặc trưng riêng.Màu sắc của các vạch sáng của quang phổ vạch phát xạ của mỗi nguyên tố cũng là duy nhất.
  • Mỗi nguyên tố hóa học sẽ có quang phổ đặc trưng riêng cho nguyên tố đó. Dựa vào đặc điểm này, ta cũng có thể nhận biết các chất hóa học có trong hợp chất.

  Ứng dụng của quang phổ phát xạ

  • Trong thiên văn học, quang phổ vạch phát xạ thường đề cập đến quang phổ của một ngôi sao, tinh vân, hoặc hành tinh bất kỳ nào khác.
  • Trong hóa học. quang phổ vạch dùng để xác định các nguyên tố hóa học đã có sẵn hoặc phát hiện nguyên tố hóa học mới.
  • Ngoài ra, nó còn được ứng dụng trong y khoa.

  Người đăng: hoy

  Time: 2022-10-15 13:19:44

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ốm Đau Hay Bệnh Tật?
 • Cơ Chế Và Tác Động Của Oxy Hóa Đối Với Cơ Thể, Bạn Đã Biết?
 • Oxy Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất
 • Oleum Là Gì? Bài Tập Xác Định Công Thức Oleum
 • Giới Thiệu Về Os Là Gì, Nghĩa Của Từ Os, Hệ Điều Hành Là Gì
 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp.doc Khinimvhaiphacaquanghp Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 9. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Sinh Trường Thcs Văn Nhân: Em Hãy Nêu Khái Niệm Quang Hợp? Viết Sơ Đồ Quang Hợp?
 • Bài 8. Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật
 • Bài 8 Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật Bai8 Ppt
 • Lý Thuyết Quang Hợp Sinh 10
 • KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP

  II. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

  1. Pha sáng

  Pha sáng là pha ôxi hoá nước để sử dụng và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng ôxi vào khí quyển.

  2. Pha tối

  Pha tối là pha khử nhờ ATP và NADPH được hình thành trong pha sáng để tạo các hợp chất hữu cơ (

  Pha tối được thực hiện bằng ba chu trình ở ba nhóm thực vật khác nhau: thực vật , thực vật và thực vật CAM (viết tắt từ cụm từ Crassulaceae Acid Metabolism – trao đổi axit ở họ Thuốc bỏng).

  Như vậy quang hợp ở các nhóm thực vật và CAM đều có một điểm chung là giống nhau ở pha sáng, chúng chỉ khác nhau ở pha tối – tức là pha cố định . Tên gọi thực vật là gọi theo sản phẩm cố định đầu tiên, còn thực vật CAM là gọi theo đối tượng thực vật có con đường cố định này.

  a) Con đường cố định ở thực vật – Chu trình Canvin – Benson

  Nhóm thực vật bao gồm phần lớn thực vật phân bố rộng rãi trên tham gia, chủ yếu ở vùng ôn đới và ánh sáng nhiệt đới như: lúa, khoai, sắn, các loại rau, đậu… Chúng sống trong điều kiện khí hậu ôn hoà: cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ bình thường. Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 3C trong phân tử (axit phôtpho glixêric – APG)

  b) Con đường cố định ở thực vật – Chu trình Hatch – Slack

  Nhóm thực vật bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, có lồng vực, có gấu… Chúng sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ giảm, nồng độ tăng. Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4C trong phân tử (axit ôxalô axêtic – AOA)

  c) Con đường cố định ở thực vật CAM

  Nhóm thực vật CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài như: dứa, xương rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa mạc… Vì lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách đóng khí khổng ban ngày và như vậy quá trình nhận phải tiến hành vào ban đêm khi khí khổng mở.

  III. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT

  Bảng : Các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật

  Đặc điểm

  CAM

  1. Hình thái, giải phẫu

  – Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu

  – Lá bình thường

  – Có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

  – Lá bình thường

  Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu

  – Lá mọng nước

  2. Cường độ quang hợp

  10 – 30 mg /giờ

  30 – 60 mg /giờ

  10 – 15 mg /giờ

  30 – 70 ppm

  0 – 10 ppm

  4. Điểm bù ánh sáng *

  Thấp: 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

  Cao, khó xác định

  Cao, khó xác định

  5. Nhiệt độ thích hợp

  6. Nhu cầu nước

  Cao

  Thấp

  7. Hô hấp sáng

  Không

  Không

  8. Năng suất sinh học

  Trung bình

  Thấp

  Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng các phản ứng sau: phản ứng kích thích chất diệp lục bởi các phôtôn, phản ứng quang phân li nhờ năng lượng hấp thụ từ các phôtôn, các phản ứng quang hoá hình thành ATP và NADPH.

  Pha tối của quang hợp được thực hiện bằng ba chu trình cố định ở ba nhóm thực vật khác nhau:

  – Nhóm thực vật : thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới. Quá trình cố định xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu.

  – Nhóm thực vật : thích hợp với điều kiện môi trường nóng, ẩm vùng nhiệt đới. Quá trình cố định xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. Tinh bột được tổng hợp ở tế bào bao bó mạch. Năng suất sinh học cao gấp đôi thực vật

  – Nhóm thực vật CAM : thích hợp với điều kiện môi trường khô, hạn vùng sa mạc, bán sa mạc. Quá trình cố định xảy ra vào ban đêm ở lục lạp tế bào mô giữa.

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

  1. Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp

  2. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định của ba nhóm thực vật.

  3*. Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định ở thực vật và CAM .

  4. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

  A. năng lượng ánh sáng

  B.

  C.

  D. ATP và NADPH

  5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Ti thể và lục lạp đều:

  A. tổng hợp ATP

  B. lấy êlectron từ

  C. khử NAD+ thành NADH

  D. giải phóng

  6*. Hãy chọn phương án trả lời đúng

  Trong quang hợp , các nguyên tử ôxi của cuối cùng có mặt ở đâu?

  A. thải ra

  B. Glucôzơ

  C. và glucôzơ

  D. Glucôzơ và

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Về Hai Pha Của Quang Hợp
 • Các Pha Của Quá Trình Quang Hợp
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Cần Biết Về Quang Hợp Chính Xác Nhất
 • Sinh Học 6 Khái Niệm Quang Hợp
 • Giáo Án Sinh Học Nâng Cao Lớp 11
 • Quang Hợp Là Gì? Ý Nghĩa Và Vai Trò Của Quang Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Đức Tính Trung Thực Trong Học Tập Và Đời Sống
 • Hạch Toán Là Gì? Các Kiến Thức Căn Bản Nhất Về Hạch Toán 2022
 • 10 Lý Do Thuyết Phục Để Bạn Không Nên Mua Dreamcatcher
 • Ý Nghĩa Hình Xăm Dream Catcher Là Gì? #75 Mẫu Hình Xăm Dream Catcher Đẹp Nhất Hiện Nay
 • Tầm Quan Trọng Của Con Dấu Trong Một Công Ty, Doanh Nghiệp Là Gì?
 • Quang hợp là gì?

  Quang hợp là quá trình tổng hợp hợp chất hữu cơ của các nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn thông qua ánh sáng mặt trời.

  Các loài thực vật có thể thực hiện quá trình quang hợp là nhờ chất diệp lục (chlorophyll) có trong lục lạp. Quang hợp ở thực vật là quá trình chất diệp lục có trong lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để tổng hợp carbohydrat, giải phóng khí oxi và nước.

  Phương trình tổng quát của quang hợp là:

  Còn một số loài vi khuẩn thì dùng một loại sắc tố tương tự chlorophyll có tên là bacteriochlorophylls.

  Vai trò của quang hợp

  Quá trình quang hợp của cây xanh tạo ra khí oxy, là nguồn sống của hầu hết các sinh vật và con người trên Trái Đất. 

  Cụ thể:

  • Tổng hợp chất hữu cơ: quang hợp tạo ra hợp chất hữu cơ, là nguồn thức ăn cung cấp cho mọi sinh vật, là nguyên liệu cho công nghiệp và chế tạo thuốc chữa bệnh cho con người.

  • Tích lũy năng lượng: quang hợp chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành các liên kết hóa học, giúp cung cấp và tích lũy năng lượng cho các hoạt động sống của sinh vật.

  • Điều hòa không khí: quá trình quang hợp cây xanh hấp thụ khí CO

   2

   , giải phóng khí O

   2

   và nước có tác dụng điều hòa không khí, giảm hiệu ứng nhà kính, tạo ra không khí trong lành cho Trái đất.

  Ý nghĩa của quang hợp

  Trong chuỗi thức ăn tự nhiên, các sinh vật đều sử dụng sản phẩm của quá trình quang hợp để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng (quang dưỡng).

  Do đó, quang hợp là chuỗi phản ứng hóa học quan trọng nhất trên Trái Đất, tạo năng lượng cho sự sống trên hành tinh này. Trước đó, bầu khí quyển của Trái Đất chỉ chứa nitơ và cacbonic. Nhờ có quá trình quang hợp sản sinh ra khí oxi, tạo nên một bầu khí quyển chứa nhiều oxi, tạo nên sự sống cho Trái Đất.

  Những ứng dụng của quang hợp trong cuộc sống

  • Các sản phẩm của quá trình quang hợp đều có thể trở thành nguồn cung cấp thức ăn.

  • Quang hợp mang đến năng lượng cho sự sống của mọi sinh vật, con người trên Trái Đất.

  • Quang hợp là nguồn cung cấp các nguyên liệu quan trọng cho các ngành công nghiệp và dược liệu.

  Đặc điểm của lá cây khi tham gia quá trình quang hợp

  Bên ngoài của lá:

  • Lá cây thường có diện tích bề mặt lớn để có thể dễ dàng hấp thụ các tia sáng mặt trời nhiều hơn.

  • Phiến lá mỏng rất thuận tiện cho việc hấp thụ và thải ra một cách dễ dàng.

  • Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng (hay còn gọi là lỗ thở) để khí CO

   2

   có thể dễ dàng khuếch tán đến lục lạp.

  Bên trong của lá:

  • Các tế bào mô chứa nhiều chất diệp lục được phân bố bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để hấp thụ trực tiếp các tia sáng chiếu lên bề mặt lá.

  • Tế bào mô khuyết chứa rất ít chất diệp lục nằm ở phía dưới của phiến lá. Trong mô khuyết có rất nhiều khoảng rỗng tạo điều kiện cho khí O

   2

   có thể dễ dàng phân tán đến các tế bào có chứa sắc tố quang hợp.

  • Hệ gân lá tỏa ra đến tận các tế bào nhu mô, được xem như là một con đường cung cấp nước và muối khoáng cho quá trình quang hợp. Bên cạnh đó, mạch Libe là con đường dẫn các sản phẩm quang hợp ra khỏi lá cây.

  Ngoài ra, trong lá còn có rất nhiều tế bào chứa chất lục lạp với các hệ sắc tố quang hợp ở bên trong được gọi là bào quan quang hợp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Quân Sự Chung – Đề 2: Súng Trung Liên Rpd – Thich Ho Hap
 • Sức Mạnh Của Lòng Biết Ơn
 • Giáo Án Sinh 12 Tiết 4: Thường Biến
 • Amen Là Gì »Định Nghĩa Và Ý Nghĩa Của Nó 2022
 • Chữ “Amen” Có Nghĩa Là Gì?
 • Quang Hợp Là Gì? Ứng Dụng Của Quang Hợp Trong Đời Sống

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Luận Xã Hội Về Cơ Hội Trong Cuộc Sống
 • Nghị Luận Hãy Nắm Bắt Cơ Hội Để Thành Công
 • Vai Trò Của Văn Hóa Trong Phát Triển Kinh Tế
 • Vai Trò Của Gia Đình Và Văn Hóa Gia Đình
 • Vai Trò Của Insulin Với Cơ Thể Con Người
 • Quang hợp là một quá trình tổng hợp lại các chất hữu cơ của các loại thực vật, một số vi khuẩn và tảo nhờ hấp thụ ánh sáng từ năng lượng của mặt trời. Để thực vật có thể quang hợp được thì phải có chất diệp lục có trong lục lạp.

  Nhưng có một số vi khuẩn không sử dụng chất diệp lục để quang hợp, mà lại sử dụng một số loại sắc tố khác có tên là bacterochlorophylis. Vậy quang hợp là gì, đây là một quá trình hấp thụ ánh sáng của chất diệp lục có trong lá cây để giải phóng oxy và nước, tổng hợp carbohydrat.

  Quá trình quang hợp đóng một vai trò rất quan trọng đối với đời sống của các loại sinh vật trên trái đất. Điều đặc biệt nhất là quá trình quang hợp của cây xanh để tạo ra khí Oxy – là sự sống của tất cả các loại sinh vật.

  1. Tổng hợp các chất hữu cơ: Sản phẩm được quang hợp sản xuất ra các hợp chất hữu cơ để có thể cung cấp nguồn thức ăn cho tất cả các loại sinh vật. Bên cạnh đó, còn được dùng để làm nguyên liệu cho các công nghiệp và làm thuốc để chữa bệnh cho con người.
  2. Tích lũy năng lượng: Là một quá trình để chuyển hóa năng lượng của ánh sáng mặt trời thành các liên kết hóa học. Nên nó thường được tích lũy và cung cấp tất cả các năng lượng cho hoạt động của mọi sinh vật.
  3. Điều hòa không khí: Đây là một quá trình quang hợp của các loại cây xanh, để hấp thụ khí CO2 và giải phóng khí O2. Bên cạnh đó, nước có đóng vai trò điều hòa không khí và giảm các hiệu ứng của nhà kính đem lại không khí trong lành cho trái đất.

  Vì các sản phẩm được quang hợp sản xuất ra đều là một nguồn cung cấp thức ăn. Bên cạnh đó, nó còn mang lại năng lượng cho sự sống của trái đất. Ngoài là còn là nguồn cung cấp các nguyên liệu cho ngành công nghiệp và dược liệu cho con người. Chính vì thế có thể nói rằng qaung hợp là một hiện tượng không thể thiếu của thế giới sinh vật và con người.

  Lá cây có cấu tạo bên trong và bên ngoài để có thể thích nghi với chức năng quang hợp như sau:

  Bên ngoài:

  • Có diện tích bề mặt lớn để có thể dễ dàng hấp thụ các tia sáng.
  • Phiến là mỏng rất thuận tiện cho việc hấp thụ và thải ra cách dễ dàng.
  • Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng để khí CO2 có thể dễ dàng khuếch tán đến lục lạp.

  Bên trong:

  • Các tế bào mô giậu có thể chứa nhiều chất diệp lục được phân bố ở bên dưới lớp biểu bì mặt trên của chiếc lá. Để có thể hấp thụ trực tiếp được các tia sáng chiếu lên bề mặt của chiếc lá.
  • Tế bào mô khuyết chứa rất ít chất diệp lục hơn so với mô giậu và nằm ở phía dưới của phiến lá. Trong mô khuyết có rất nhiều khoảng rỗng để tạo điều kiện cho khí O2 có thể dễ dàng phân tán đến các tế bào có chứa các sắc tố quang hợp.
  • Hệ gân lá được tủa ra đến tận các tế bào nhu mô của lá. Đây cũng được coi như là một con đường cung cấp nước cùng với các ico khoáng cho quá trình quang hợp. Bên cạnh đó, còn mạch Libe là con đường dẫn các sản phẩm quang hợp ra khỏi lá cây.
  • trong lá có rất nhiều tế bào chứa chất lục lạp với các hệ sắc tố quang hợp ở bên trong được gọi là bào quan quang hợp.

  Cây quang hợp bằng cách nào? Là nhờ vào chất diệp lục có trong hệ sắc tố quang hợp của lá cây. Bề mặt của lá cây khi được tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp của mặt trời sẽ giúp các sắc tố diệp lục hấp thụ được các năng lượng và có thể thực hiện quá trình quang hợp của cây xanh. Hệ sắc tố quang hợp của lá cây được chia thành 2 thành phần chính đó là chất diệp lục và carotenoit. Tuy nhiên đối với, các nhóm thực vật thủy sinh và tảo thì có thể hệ sắc tố phụ đó là phycobilin.

  Chất diệp lục được chia thành 2 nhóm khác nhau: Diệp lục a và diệp lục b. Đây là một sắc tố rất quan trọng trong quá trình quang hợp để hấp thụ được các ánh sáng có màu xanh lam và đỏ.

  • Diệp lục a: Là các phân tử P700 và P680 có trong chất diệp lục a. Sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa các năng lượng của ánh sáng thành năng lượng ATP và NADPH.
  • Diệp lục b: Chất diệp lục b sẽ kết hợp với chất diệp lục a còn lại hỗ trợ các phân tử P700 và P680 ở trung tâm để phản ứng quang hợp bằng cách truyền năng lượng của ánh sáng và hấp thụ cho chúng.

  Carotenoid là một chất có tác dụng và truyền các năng lượng cho chất diệp lục a và diệp lục b. Tuy nhiên nó còn được chia ra thành xantôphin và carôten, đây là các sắc tố phụ của quá trình quang hợp. Khi ánh nắng có cường độ cao thì carotenoid còn có tác dụng bảo vệ các hệ thống quang hợp không bị cháy nắng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triết Học Và Vai Trò Của Triết Học Trong Đời Sống Xã Hội
 • Vai Trò Của Triết Học Trong Đời Sống Xã Hội
 • Quan Điểm Giới Trong Phân Chia Lao Động Gia Đình Ở Việt Nam
 • Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Xã Hội Hiện Nay
 • Đoạn Văn Nghị Luận Về Vai Trò Của Gia Đình Đối Với Chúng Ta
 • Khái Niệm Hợp Đồng Là Gì? Đặc Điểm Của Hợp Đồng?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Hợp Đồng Thương Mại, Đặc Điểm Của Hợp Đồng Thương Mại
 • Tích Hợp Hệ Thống Là Gì?
 • Khái Niệm Dạy Học Tích Hợp
 • Khu Phức Hợp Là Gì ???
 • Khu Phức Hợp Là Gì? Đặc Điểm Khu Phức Hợp Trên Thị Trường Bđs
 • Thực tế hiện nay cho thấy, hợp đồng là một khái niệm rất quen thuộc và được sử dụng phổ biến, rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên như đã thỏa thuận, thống nhất các bên sẽ tiến hành ghi nhận nội dung đó trong hợp đồng.

  Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2022 có quy định Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên, có thể là giữa hai bên hoặc nhiều bên về việc tiến hành xác lập, thay đổi hoặc thực hiện chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự.

  Các loại hợp đồng phổ biến?

  Các loại hợp đồng phổ biến hiện nay theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, bao gồm:

  + Loại hợp đồng song vụ: là loại hợp đồng mà các bên đều có nghĩa vụ như nhau đối với nhau trong việc thực hiện hợp đồng.

  + Loại hợp đồng đơn vụ: đây là loại hợp đồng mà chỉ có một bên trong hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

  + Loại hợp đồng chính: là loại hợp đồng mà hiệu lực không bị phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

  + Loại hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: đây là hợp đồng mà các bên thực hiện giao kết trong hợp đồng đều phải tham gia thực hiện nghĩa vụ và người hưởng lợi từ việc thực hiện nghĩa vụ đó là người thứ ba trong hợp đồng.

  + Loại hợp đồng có điều kiện: là loại hợp đồng mà việc thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào việc có sự kiện nhất định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng.

  Ở phần trên của bài, chúng ta đã được giải đáp về Hợp đồng là gì?. Ở phần này chúng ta cùng tìm hiểu các đặc điểm của hợp đồng có những đặc điểm như thế nào?

  + Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, có thể là sự giao kết giữa hai bên hoặc giữa nhiều bên với nhau, cùng có sự thống nhất về ý chí, tự nguyện và phù hợp với ý chí của Nhà nước.

  + Hợp đồng là một sự kiện pháp lý làm phát sinh các hậu quả pháp lý, đó là: xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự của bên chủ thể trong thực hiện giao kết hợp đồng.

  + Nội dung giao kết của hợp đồng là các quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể trong hợp đồng thỏa thuận và cùng cam kết thực hiện.

  + Mục đích của hợp đồng khi ký kết hợp đồng là phải đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các bên, không được trái với đạo đức và các chuẩn mực xã hội. Chỉ khi đáp ứng được các mục đích đó thì hợp đồng mà các bên giao kết mới được thừa nhận là hợp pháp và có giá trị pháp lý.

  Hình thức của hợp đồng được hiểu là cách thức thể hiện hợp đồng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận về hình thức của hợp đồng bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

  Khi các bên thỏa thuận giao kết bằng một trong ba hình thức trên thì hợp đồng được xem xét là đã giao kết và phải tuân theo quy định về nội dung của hình thức đó.

  Trong một số trường hợp cụ thể, pháp luật có quy định về việc hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực thì khi đó hình thức của hợp đồng bắt buộc phải tuân theo các quy định của pháp luật.

  Nội dung bắt buộc cần có trong hợp đồng

  Hiện nay, hầu hết các thỏa thuận, giao kết giữa các chủ thể đều được xác nhận qua hình thức ghi nhận trong hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận các nội dung của hợp đồng, tuy nhiên cần đảm bảo các nội dung bắt buộc cần có sau trong hợp đồng:

  1/ Đối tượng của hợp đồng khi giao kết hợp đồng

  Mỗi hợp đồng khi được giao kết đều có đối tượng cụ thể được ghi nhận trong hợp đồng.Ví dụ như khi giao kết hợp đồng mua bán xe máy thì đối tượng của hợp đồng là xe máy.

  2/ Số lượng, chất lượng

  Tùy thuộc vào đối tượng của hợp đồng đó là gì để các bên thực hiện ghi đúng số lượng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm của hợp đồng khi giao kết để đảm bảo thực hiện theo đúng số lượng và yêu cầu về chất lượng.

  3/ Giá và phương thức thanh toán

  Giá được hiểu là giá trị của đối tượng của hợp đồng mà các bên thực hiện giao kết. Ví dụ như khi hai bên thực hiện giao kết hợp đồng mua bán xe máy, hai bên tiến hành thỏa thuận giá bán của chiếc xe là 30 triệu đồng thì đây được coi là giá trong hợp đồng mua bán.

  Khi xác định được giá trị của hợp đồng, các bên sẽ thỏa thuận kèm theo phương thức thanh toán hợp đồng. Hiện nay, phương thức thanh toán phổ biến mà các bên áp dụng có thể là thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nhờ bên thứ ba thu hộ,…

  4/ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

  Trường hợp các bên không có sự thỏa thuận về thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng thì được xác định theo quy định riêng đối với từng loại hợp đồng mà các bên thực hiện giao kết hoặc áp dụng theo quy định chung tại Bộ luật dân sự.

  5/ Các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

  Căn cứ vào đối tượng, nội dung và giá trị của hợp đồng và dựa trên các quyền lợi chính đáng của mỗi bên để quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể trong hợp đồng. Các bên có thể xem xét ghi nhận các quyền, nghĩa vụ được ghi nhận tại các điều khoản trước và bổ sung thêm các điều khoản ràng buộc khác của các bên nếu thấy cần thiết ghi nhận trong hợp đồng.

  Thông thường hiện nay, tùy vào từng loại hợp đồng khác nhau thì pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các chủ thể tham gia vào hợp đồng đó.

  6/ Trách nhiệm trong trường hợp các bên nếu vi phạm hợp đồng

  Các bên có thể thỏa thuận trách nhiệm trong trường hợp vi phạm hợp đồng về vấn đề phạt vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại xảy ra hoặc các trách nhiệm khác do các bên thỏa thuận.

  Tuy nhiên, trường hợp các bên không có thỏa thuận thì áp dụng theo quy định pháp luật về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng của từng loại hợp đồng và theo quy định của pháp luật dân sự nói chung.

  7/ Phương thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra

  Các bên trong hợp đồng có thể thỏa thuận khi có tranh chấp xảy ra sẽ giải quyết theo phương thức tự hòa giải, thương lượng với nhau dựa trên nguyên tắc đảm bảo các quyền, lợi ích của mỗi bên.

  Nếu các bên không thể tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp.

  Như vậy, theo quy định Bộ luật dân sự hiện hành 2022 quy định nội dung của hợp đồng trước tiên sẽ do các bên trong hợp đồng thương lượng, thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, các bên cũng cần đảm bảo đáp ứng các nội dung bắt buộc cần có trong hợp đồng để đảm bảo các nội dung đó đúng theo quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Loại Hình Hội Họp Phổ Biến
 • Hội Họp Là Gì? Cách Tổ Chức Hội Họp Tiết Kiệm, Hiệu Quả
 • Tình Yêu Tuổi Học Trò Là Gì Mà Bao Nhiêu Người Không Thể Quên
 • Tình Yêu Lứa Tuổi Học Trò
 • Ngành Y Đa Khoa Là Gì? Ngành Y Đa Khoa Học Những Gì
 • Khái Niệm Hợp Đồng Dân Sự Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Dân Vận Là Nghe Dân Nói, Nói Dân Hiểu, Làm Dân Tin
 • “dân Vận Khéo Thì Việc Gì Cũng Thành Công”
 • Khái Quát Chung Về Dân Ca Việt Nam
 • Thế Nào Là Một Bài Dân Ca?
 • Tìm Hiểu Hoạt Động Thi Hành Án Dân Sự Là Gì Và Các Vấn Đề Liên Quan
 • Khái niệm hợp đồng dân sự là gì ?

   Theo điều 388 BLDS năm 2005: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự”. Xét về nhiều góc độ thì hợp đồng dân sự có thể chia thành nhiều loại hợp đồng khác nhau:

   * Nếu dựa vào hình thức của hợp đồng thì hợp đồng dân sự được phân chia thành hợp đồng miệng, hợp đồng văn bản, hợp đồng có công chứng chứng nhận, hợp đồng mẫu,…

   * Nếu dựa vào mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên thì hợp đồng được phân thành hai loại là hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.

   * Nếu dựa vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các hợp đồng thì hợp đồng lại được phân làm hai loại: hợp đồng chính và hợp đồng phụ.

   * Nếu dựa vào tính chất có đi có lại về lợi ích của các chủ thế, hợp đồng dân sự được phân chia thành: hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù.

   * Nếu dựa vào thời điểm phát sinh hiệu lực thì lại được phân thành: hợp đồng ưng thuận và hợp đồng thực tế.

   Hợp đồng dân sự vồn là một phương thức cơ bản để các chủ thể thực hiện việc lưu thông và trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Trong nền kinh tế hàng hóa và sự giao lưu kinh tế trên phạm vi toàn cầu thì hợp đồng dân sự càng có vai trò quan trọng. Để hợp đồng dân sự trở thành một phương thức pháp lí, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các chủ thể trong quá trình giao lưu dân sự. Các loại hợp đồng thường gặp nhất trong thực tiễn và xảy ra nhiều tranh chấp cụ thể là các hợp đồng dân sự thông dụng như: Hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng tặng cho tài sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê tài sản

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Trách Nhiệm Dân Sự
 • Khái Niệm Về Nghĩa Dân Sự Là Gì ?
 • Hoạt Động Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán
 • Công Ty Đại Chúng Là Gì? Điều Kiện Để Trở Thành Công Ty Đại Chúng?
 • Công Ty Niêm Yết Là Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100