Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh

--- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Nền Quốc Phòng Toàn Dân Theo Luật Quốc Phòng 2022
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Quyền Con Người Và Quyền Của Công Dân
 • Tìm Hiểu Khái Niệm “quyền Con Người”
 • Quyền Con Người Là Gì ? Khái Niệm, Cách Hiểu Về Quyền Con Người
 • So Sánh (Phân Biệt) Quyền Con Người Và Quyền Công Dân
 • Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 10, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Luật An Ninh Quốc Phòng, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Sach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 3 Khái Niệm Về Xà Phòng, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 1, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Yêu Cầu Quản Lý Của Nhà Nước Đối Với Quốc Phòng An Ninh, Tài Liệu Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 4, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2022, Trắc Nghiệm Quốc Phòng An Ninh Đại Học, Tiểu Luận Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng An Ninh Quốc Phòng, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Bài Tham Luận An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng, Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Giảng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Trình Quốc Phòng An Ninh Tập 2, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Vì An Ninh Tổ Quốc, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Bài Tham Luận Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Thu Hoac Quoc Phong An Ninh 2022, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh Nam 2022, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Tâm Đác Nhất, Chỉ Thị Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Xây Dựng Tiềm Lực Quốc Phòng An Ninh, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh,

  Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 10, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Luật An Ninh Quốc Phòng, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Sinh Học 11: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng
 • Nêu Khái Niệm Và Cho Ví Dụ Về Phản Xạ
 • Bộ Công An Trả Lời Về Làn Đường, Phần Đường
 • Những Nội Dung Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật
 • Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • An Ninh Con Người (Human Security)
 • An Ninh Con Người (Human Security) Là Gì? Nội Dung Các Thành Tố Chính Về An Ninh Con Người
 • “an Ninh Con Người” Đang Bị Đe Dọa
 • An Ninh Con Người Trong Mối Quan Hệ Với An Ninh Quốc Gia, Phát Triển Con Người Và Quyền Con Người
 • Mối Quan Hệ Giữa An Ninh Con Người Và An Ninh Quốc Gia Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa
 • Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài 3 Khái Niệm Về Xà Phòng, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 5, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Tâm Đắc Nhất, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Bản Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Kết Quả Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, 5 Yêu Cầu Quản Lý Nhà Nước Đối Với An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nền Quốc Phòng Toàn Dân Và An Ninh Nhân Dân, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Xem Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 3d, Van Để Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2022, Đảng Lãnh Đạo Quốc Phòng An Ninh, Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Bài Giảng Điện Tử Van De Quoc Phong, An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng An Ninh Quốc Phòng, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Nội Dung Tâm Đắc Nhất Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng – An Ninh, Tiểu Luận Quốc Phòng An Ninh, Tiểu Luận Quốc Phòng Anh Ninh, Báo Cáo Sơ Kết Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng,

  Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thúc Đẩy Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại Việt Nam
 • An Ninh Năng Lượng Và Ngoại Giao Năng Lượng: Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Chính Sách Cho Vn
 • An Ninh Năng Lượng Và Những Vấn Đề Liên Quan
 • An Ninh Năng Lượng Và Ngoại Giao Năng Lượng: Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Chính Sách Cho Việt Nam (Kỳ I)
 • An Ninh Năng Lượng Việt Nam Và Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 • Một Số Khái Niệm Về Quốc Phòng, An Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quốc Phòng An Ninh Là Gì? Xây Dựng Nền Quốc Phòng Vững Mạnh
 • Những Điều Cần Biết Về Ngành Giáo Dục Quốc Phòng
 • Phong Tục Tập Quán (Folkways) Và Tập Tục (Mores) Là Gì?
 • Phong Tục, Tập Quán Và Áp Dụng Tập Quán Trong Công Tác Xét Xử Án Dân Sự
 • Công Suất Là Gì? Công Suất Thiết Bị Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • + Khoản 1 điều 3 Luật Quốc phòng năm 2005 quy định: “Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt”.

  + Khoản 2 điều này cũng quy định: “Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường”.

  + Quốc phòng toàn dân ( QPTD) là nền quốc phòng mang tính chất ” vì dân, của dân“, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lưc, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN .

  – Khái niệm An ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, nền an ninh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

  + Khoản 1 điều 3 Luật ANQG gia năm 2004 nêu ra khái niệm về ANQG như sau: ” An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc“. ANQG bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, quốc phòng, đối ngoại,…trong đó an ninh chính trị là cốt lõi, xuyên suốt.

  + Khoản 2 điều 3 Luật ANQG quy định: ” Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia”.

  + Về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ ANQG, điều 8 Luật ANQG quy định: ” Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật”. Luật ANQG cũng chỉ rõ hoạt động xâm hại ANQG là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

  Khoản 9 điều 3 Luật ANQG quy định: ” Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”.

  – An ninh nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng ANND làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm ANQG và TTATXH, cùng với toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Viêt Nam XHCN .

  An ninh và quốc phòng là hai thành tố biểu trưng cho sức mạnh của Tổ quốc XHCN, nhằm mục tiêu đánh thắng thù trong, giặc ngoài, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước.

  + Kết hợp an ninhvới quốc phòng là yêu cầu khách quan và trở thành quy luật tất yếu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; nước ta tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược ” Diễn biến hoà bình “, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực hòng xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN của nhân dân ta.

  Tại Đại hội XI, Đảng ta đã xác định: Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Kết hợp quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội trên từng địa bàn lãnh thổ. Đây là những chủ trương rất đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Tuy nhiên, do đối tượng đấu tranh khác nhau, việc sử dụng chiến thuật, nghệ thuật của quốc phòng và an ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũngcó nhiều điểm khác nhau.

  + Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “ Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc1 [ 1 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.117]

  Khái niệm bảo vệ Tổ quốc nêu trên được Đảng ta khẳng định là sự tổng kết mới rất sâu sắc, nội dung của khái niệm giúp chúng ta làm cơ sở cho việc xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, tổ chức lực lượng và những giải pháp tăng cường tiềm lực và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Iphone Lock Là Gì, Cách Sử Dụng Iphone Lock Như Quốc Tế
 • Iphone Lock Là Gì? Khác Biệt Giữa Iphone Lock Và Quốc Tế
 • Iphone Lock Và Iphone Quốc Tế Có Gì Khác Nhau? Nên Sử Dụng Phiên Bản Nào?
 • Iphone Quốc Tế Là Gì? Làm Sao Để Phân Biệt Với Iphone Lock?
 • Qa Qc Trong Xây Dựng Là Gì ? Công Việc Của Qa Qc Là Làm Gì ?
 • Khái Niệm Nền Quốc Phòng Toàn Dân Theo Luật Quốc Phòng 2022 Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Cơ Bản Về Quyền Con Người Và Quyền Của Công Dân
 • Tìm Hiểu Khái Niệm “quyền Con Người”
 • Quyền Con Người Là Gì ? Khái Niệm, Cách Hiểu Về Quyền Con Người
 • So Sánh (Phân Biệt) Quyền Con Người Và Quyền Công Dân
 • Khái Niệm Quyền Con Người
 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Quốc phòng 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì khái niệm Nền quốc phòng toàn dân được quy định cụ thể như sau:

  Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường.

  Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm:

  – Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ đất nước; nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh;

  – Xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc;

  – Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ của Nhà nước và Nhân dân phục vụ quốc phòng; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ quân sự phù hợp để xây dựng đất nước;

  – Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc phòng;

  – Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện, hợp thành phòng thủ đất nước; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ở các vùng chiến lược, trọng điểm, biển, đảo, khu vực biên giới, địa bàn xung yếu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong phạm vi cả nước;

  – Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng;

  – Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng thủ dân sự trong phạm vi cả nước;

  – Đối ngoại quốc phòng;

  – Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại;

  – Xây dựng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân;

  – Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh
 • Trắc Nghiệm Sinh Học 11: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng
 • Nêu Khái Niệm Và Cho Ví Dụ Về Phản Xạ
 • Bộ Công An Trả Lời Về Làn Đường, Phần Đường
 • Phòng Net, Game Là Gì? Khái Niệm Phòng Net?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Dục Giới Tính Là Gì?
 • Một Số Khái Niệm Định Kiến Giới
 • Khái Niệm Thông Gió Công Nghiệp
 • Son Gió Là Gì, Tìm Hiểu Khái Niệm Son Gió Colour Changing Lipstick
 • Năng Lượng Gió Là Gì? Các Loại Tua Bin
 • Kinh doanh phòng net là ngành kinh doanh đang được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm? Và chắc hẳn bạn đã nghe rất nhiều tới 2 từ phòng net, quán net, quán game..? vậy phòng net là gì, Cấu tạo quán net gồm những gì? Phòng net hoạt động như thế nào?…

  Phòng net là gì?

  hay còn có tên gọi khác là phòng game, tiệm net, quán net, quán game, phòng máy, điểm truy cập internet.. Là một loại hình kinh doanh mà chủ sở hữu lắp đặt một số máy tính nhất định, có kết nối internet và tính phí theo giờ chơi. Đây là một loại hình kinh doanh đã xuất hiện khá lâu nhưng đang bùng nổ trong thời gian gần đây.

  Ngoài việc tính phí theo giờ chơi, Phòng net, game thường có thêm các dịch vụ khách như: đồ ăn nhanh, thẻ game, điện thoại, đồ uống…

  Cấu tạo của một phòng net

  Quán net được cấu tạo bởi 5 thành phần chính như sau:

  Máy chủ bootrom

  Máy chủ bootrom là một bộ máy tính trong phòng net với chức năng lưu trữ dữ liệu, hệ điều hành, game… giúp máy trạm hoạt động được thông qua mạng lan. Máy chủ thường được xây dựng với những linh kiện chuyên dụng nhằm đảm bảo quá trình hoạt động 24/24h.

  Cây máy chủ chỉ có chức năng quản lý dữ liệu chứ không dùng để chơi game được

  Máy trạm

  Máy trạm hay còn gọi là máy con là bộ máy tính trong phòng net được quản lý bởi máy chủ, máy trạm chính là máy mà để bạn kinh doanh và cho khách chơi. Tùy thuộc vào từng khu vực, giá giờ chơi hoặc chiến lược kinh doanh mà bạn nên xây dựng cấu hình máy trạm sao cho phù hợp.

  Máy tính tiền

  Máy tính tiền là bộ máy tính ở quầy bar, với chức năng để quản lý tính tiền các máy trạm bằng phần mềm tính tiền. Máy tính tiền thường có cấu hình vừa phải, chủ yếu chỉ để lướt web, xem phim là oki.

  Hệ thống mạng lan, internet

  Thành phần tiếp theo không thể không nhắc đến trong phòng net đó chính là hệ thống mạng LAN, internet.

  Hệ thống mạng LAN là hệ thống mạng nối các máy tính với nhau, máy chủ, máy trạm… Với mô hình bootrom thì máy trạm sẽ chạy thông qua mạng LAN. Mạng Lan tại quán net thường có chuẩn là 1G.

  Hệ thống mạng internet là mạng giúp kết nối internet giữa phòng máy với mạng internet toàn cầu. Tùy thuộc vào số lượng máy mà sẽ lựa chọn gói mạng sao cho phù hợp.

  Bàn ghế

  Bàn ghế cũng là 01 thành phần không thể thiếu của một quán net.

  Phần mềm quản lý

  Những yêu cầu khi kinh doanh phòng net, game mà bạn cần phải chú ý:

  1. Thời gian:Từ 6 giờ 00 đến 24 giờ 00 hàng ngày

  2. Hướng dẫn và kiểm tra người sử dụng tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ Internet; có biện pháp đề phòng , phát hiện và ngăn chặn kịp thời các khách hàng có hành vi vi phạm nội quy của đại lý và quy định của pháp luật về Internet.

  3. Lập sổ đăng ký sử dụng dịch vụ trong đó thống kê đầy đủ, chi tiết thông tin về người sử dụng dịch vụ và người bảo lãnh cho người dưới 14 tuổi bao gồm họ tên; địa chỉ thường trú; số chứng minh thu nhân dân, hộ chiếu (đối với người nước ngoài) hoặc các giấy tờ có giá trị khác như thẻ nghiệp vụ, bằng lái xe, thẻ học sinh, sinh viên…, vị trí máy tính và thời gian mà người sử dụng dịch vụ đã sử dụng. Đại lý Internet phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong sổ đồng thời có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sổ đăng ký sử dụng dịch vụ để cung cấp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

  4. Cài đặt chương trình phần mềm quản lý đại lý Internet, đồng thời thực hiện các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ngăn chặn người sử dụng truy cập đến các trang Web có nội dung xấu trên Internet. Đại lý Internet chỉ được cung cấp nội dung thông tin về người sử dụng cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  5. Sử dụng chương trình phần mềm quản lý đại lý đã được cài đặt để lưu giữ thông tin về người sử dụng dịch vụ bao gồm địa chỉ đã truy cập, thời gian truy cập, loại hình truy cập (email, chat, ftp, Telnet…) trong thời gian 30 ngày. Thời gia lưu giữ tính từ khi thông tin đi/đến máy chủ để phục vụ cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an ninh thông tin.

  6. Cung cấp đầy đủ số liệu về cấu hình kỹ thuật, sơ đồ kết nối lưu lượng thông tin trong phạm vi quản lý của đại lý một cách trung thực, chi tiết cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

  7. Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet phải tham gia lớp tập huấn của doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý với mình dành cho các đại lý Internet.

  8. Phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện yêu cầu đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

  _Theo: thông tư liên tịch 02/2005 của Bộ Bưu chính viễn thông; Bộ Văn hóa thông tin; Bộ Công an; Bộ Kế hoạch đầu tư ngày 14/7/2005

  Nếu bạn có nhu cầu kinh doanh phòng game, net. Cần tư vấn lắp đặt phòng net. Hãy liên hệ với chúng tôi để gặp chuyên gia!

  Các dịch vụ khác:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Game Online Là Gì? Những Lợi Ích Của Game Online
 • Trò Chơi Dân Gian Là Gì? Khái Niệm, Lịch Sử Phát Triển Và Đặc Điểm.
 • Khái Niệm Game Fps Là Gì? Top 3 Loại Game Fps Đỉnh Nhất Hiện Nay
 • Khái Niệm Game Online Là Gì? Các Thuật Ngữ Cơ Bản Trong Game Online ” Bạn Có Biết?
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân 10 Bài 13: Công Dân Với Cộng Đồng (2 Tiết)
 • Khái Niệm Văn Phòng Phẩm Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồ Chí Minh Khái Niệm Văn Phòng Phẩm Là Gì? Văn Phòng Phẩm Gồm Những Gì?
 • 5. Khái Niệm Văn Phòng Phẩm Là Gì?
 • Văn Phòng Điện Tử Là Gì? Những Về Văn Phong Điện Tử
 • Văn Phòng Điện Tử Là Gì? Có Cần Cho Doanh Nghiệp?
 • Văn Phòng Điện Tử Là Gì? Lý Do Văn Phòng Điện Tử Ngày Càng Phổ Biến
 • Khái niệm văn phòng phẩm là gì? Văn phòng phẩm có cung cấp được hoá mỹ phẩm hay không? Thị trường văn phòng phẩm Việt Nam gồm có những thương hiệu gì?

  Trong cuộc sống hằng ngày, ít nhiều chúng ta cũng sử dụng văn phòng phẩm, ví dụ: kéo cắt chỉ, kéo nhà bếp. Văn phòng phẩm được khách hàng sử dụng trong việc học tập cho đến văn phòng, xí nghiệp.

  Rất nhiều thương hiệu văn phòng phẩm nổi tiếng trong nước và nước ngoài như: Vĩnh Tiến, Hoà Bình, Thiên Long, Hồng Hà, Eras, Hán Minh, Bến Nghe, King-star, WinQ, Deli, MG, Plus, Elelephant, Maped, Horse, Campus, G-Star, Staedtler, Casio…. Mỗi công ty đều có những thế mạnh riêng phục vụ cho từng đối tượng khách hàng.

  Quý khách hàng nên chọn những sản phẩm của những doanh nghiệp lớn có uy tín trên thị trường, tránh gặp phải những sản phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến công việc, sức khoẻ. Mỗi sản phẩm có đặc tính riêng biệt, giúp quý khách học tập và công việc hiệu quả nhất.

  Phân loại văn phòng phẩm như sau:

  1. Gôm (Cục tẩy): Gôm chì , gôm mực, gôm chuyên dụng cho chì màu. Màu sắc gôm: đen, trắng, đủ màu.

  2. Thước: Thước cứng (Mika), thước dẻo, thước gỗ (May mặc), thước dây (may mặc), thước phong thuỷ (Xây dựng), thước sắt (hoặc thước inox), thước parabol, thước đo độ, thước eke, thước kỹ thuật ( chữ và số). Kích thước thước mika, thước sắt, thước gỗ, thước dẻo từ 15cm đến 1000cm. Kích thước thước phong thuỷ từ 2.5m đến 15m.

  3. Bút chì: từ 9H (độ nhạt) cho đến 9B (đậm nhất).

  4. Kéo: Kéo đầu tròn, kéo đầu nhọn, kéo cắt may, kéo nhà bếp, kéo cắt chỉ, kéo răng cưa.

  5. Dập lỗ (Bấm lỗ ): Bấm 1 lỗ, bấm 2 lỗ. Tuỳ theo kích thước bấm lỗ sẽ bấm được từ 10 tờ cho đến 250 tờ

  6. Bấm kim (Dập ghim): Bấm kim nhỏ, bấm kim lớn, bấn kim đại. Bấm kim 10 tờ, 20 tờ, 80 tờ, 150 tờ, 500 tờ.

  7. Bút lông: Bút lông màu (bút đồ nét màu dành cho bé), bút lông kim ( dành cho kỹ thuật, bé viết chữ), bút lông bảng, bút lông không xoá được (Bút lông dầu, Bút CD, Bút lăng kính).

  8. Dao rọc giấy: Dao rọc giấy loại nhỏ, loại to.

  9. Lưỡi dao rọc giấy: Lưỡi dao loại nhỏ, loại to.

  10. Hồ dán (keo dán): Hồ nước, hồ khô.

  11. Bìa còng: Bìa còng nhẫn, bìa còng. Bìa còng nhẫn kích thước gáy: 2.5cm. Bìa còng từ 5phân đến 10phân. Bìa còng 1 mặt xi, Bìa còng 2 mặt xi. Tuỳ theo kích thước gáy bìa còng sẽ chứa đựng từ 20 tờ cho đến 500 tờ

  12. Giấy photo: Định lượng từ 55 gsm đến 80 gsm.

  13. Bút bi: Bút bi bấm, bút bi có nắp, bút nước.

  14. Bảng: Bảng từ trắng, bảng flipchart, bảng trắng, bảng đen, bảng xanh, bảng ghim nỉ, bảng ghim bần, bảng kính, bảng trượt ngang, bảng học sinh, bảng ghi chú, bảng điện tử.

  15. Băng keo: Băng keo trong, băng keo đục, băng keo xốp, băng keo vải, băng keo văn phòng, băng keo học sinh, băng keo giấy, băng keo 2 mặt, băng keo simili, băng keo màu, băng keo cảnh báo.

  16. Khay đựng hồ sơ, kệ rổ ( sắt / nhựa / mika ): Khay đựng hồ sơ từ 1 tầng đến 5 tầng. Kệ rổ 1 ngăn cho đến 5 ngăn.

  17. Máy in văn phòng: Máy in trắng đen, máy in màu, máy photo, máy chấm công, máy huỷ hồ sơ, máy chiếu, máy fax, máy tính, máy in hoá đơn.

  18. Con dấu và dụng cụ làm con dấu: Con dấu, nỉ, miếng nhựa tên, khắc dấu, mực dấu.

  19. Điên thoại: Điện thoại có dây, điện thoại không dây.

  Hoá mỹ phẩm và vật dụng khác có nằm trong văn phòng phẩm hay không?

  20. Hoá phẩm – tạp phẩm: Nước rửa chén, Nước rửa toilet, Xà bông giặt, Nước rửa tay, Nước lau sàn, Nước lau kính, Xịt côn trùng, Nến thơm, Khăn giấy hộp, Khăn giấy cuộn, Khăn ướt, Chổi quét sân, Cây quét nhà, Cây lau nhà, Sọt rác, bàn chải cọ sàn nhà, Thảm, Túi rác.

  21. Các vật dụng khác: USB, Sổ, Bìa các loại, Kẹp giấy, Thẻ đeo, Biểu mẫu, Bao thư, Phiếu thu – phiếu chi, Hoá đơn bán lẻ, CD-DVD, chuột vi tính, bàn phím, Gáy lò xo, Bàn – ghế, Máy vi tính, Tủ đựng hồ sơ – tủ đựng tiền (két sắt) …..

  Sau khi các bạn đọc xong , các bạn đã nắm rõ Khái niệm văn phòng phẩm là gì chưa? Nếu chưa hiểu rõ đừng ngần ngại Alo, gửi mail qua thông tin bên dưới.

  Mọi thông tin liên hệ:

  Website: www.chuyengiavanphongpham.com

  Fanpage: https://www.facebook.com/VPP-Minh-Phúc-398356150574359/

  Email : [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lịch Sử Và Khái Niệm Tâm Lý Học Nhân Văn
 • Nhân Văn (Humanities) Là Gì? Làm Sao Để Nhân Văn? Ý Nghĩa Của Nhân Văn
 • Văn Minh Đô Thị: Bắt Đầu Từ Đâu?
 • Nữ Hoàng Văn Hóa Tâm Linh Là Một Khái Niệm Được Lắp Ghép Rất Ẩu,
 • Văn Hóa Tâm Linh Trong Xã Hội Truyền Thống Và Hiện Đại
 • 5. Khái Niệm Văn Phòng Phẩm Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Phòng Điện Tử Là Gì? Những Về Văn Phong Điện Tử
 • Văn Phòng Điện Tử Là Gì? Có Cần Cho Doanh Nghiệp?
 • Văn Phòng Điện Tử Là Gì? Lý Do Văn Phòng Điện Tử Ngày Càng Phổ Biến
 • Cách Thức Trình Bày Đoạn Văn: Diễn Dịch
 • Các Hình Thức Đoạn Văn: Diễn Dịch, Quy Nạp, Tổng Phân Hợp, Nêu Phản Đề, So Sánh, Phân Tích Nhân Quả, Vấn Đáp
 • Rất nhiều thương hiệu văn phòng phẩm nổi tiếng trong nước và nước ngoài như: Vĩnh Tiến, Hoà Bình, Thiên Long, Hồng Hà, Eras, Hán Minh, Bến Nghe, King-star, WinQ, Deli, MG, Plus, Elelephant, Maped, Horse, Campus, G-Star, Staedtler, Casio…. Mỗi công ty đều có những thế mạnh riêng phục vụ cho từng đối tượng khách hàng.

  Quý khách hàng nên chọn những sản phẩm của những doanh nghiệp lớn có uy tín trên thị trường, tránh gặp phải những sản phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến công việc, sức khoẻ. Mỗi sản phẩm có đặc tính riêng biệt, giúp quý khách học tập và công việc hiệu quả nhất.

  Phân loại văn phòng phẩm như sau:

  1. Gôm (Cục tẩy): Gôm chì , gôm mực, gôm chuyên dụng cho chì màu. Màu sắc gôm: đen, trắng, đủ màu.

  2. Thước: Thước cứng (Mika), thước dẻo, thước gỗ (May mặc), thước dây (may mặc), thước phong thuỷ (Xây dựng), thước sắt (hoặc thước inox), thước parabol, thước đo độ, thước eke, thước kỹ thuật ( chữ và số). Kích thước thước mika, thước sắt, thước gỗ, thước dẻo từ 15cm đến 1000cm. Kích thước thước phong thuỷ từ 2.5m đến 15m.

  3. Bút chì: từ 9H (độ nhạt) cho đến 9B (đậm nhất).

  4. Kéo: Kéo đầu tròn, kéo đầu nhọn, kéo cắt may, kéo nhà bếp, kéo cắt chỉ, kéo răng cưa.

  5. Dập lỗ (Bấm lỗ ): Bấm 1 lỗ, bấm 2 lỗ. Tuỳ theo kích thước bấm lỗ sẽ bấm được từ 10 tờ cho đến 250 tờ

  6. Bấm kim (Dập ghim): Bấm kim nhỏ, bấm kim lớn, bấn kim đại. Bấm kim 10 tờ, 20 tờ, 80 tờ, 150 tờ, 500 tờ.

  7. Bút lông: Bút lông màu (bút đồ nét màu dành cho bé), bút lông kim ( dành cho kỹ thuật, bé viết chữ), bút lông bảng, bút lông không xoá được (Bút lông dầu, Bút CD, Bút lăng kính).

  8. Dao rọc giấy: Dao rọc giấy loại nhỏ, loại to.

  9. Lưỡi dao rọc giấy: Lưỡi dao loại nhỏ, loại to.

  10. Hồ dán (keo dán): Hồ nước, hồ khô.

  11. Bìa còng: Bìa còng nhẫn, bìa còng. Bìa còng nhẫn kích thước gáy: 2.5cm. Bìa còng từ 5phân đến 10phân. Bìa còng 1 mặt xi, Bìa còng 2 mặt xi. Tuỳ theo kích thước gáy bìa còng sẽ chứa đựng từ 20 tờ cho đến 500 tờ

  12. Giấy photo: Định lượng từ 55 gsm đến 80 gsm.

  13. Bút bi: Bút bi bấm, bút bi có nắp, bút nước.

  14. Bảng: Bảng từ trắng, bảng flipchart, bảng trắng, bảng đen, bảng xanh, bảng ghim nỉ, bảng ghim bần, bảng kính, bảng trượt ngang, bảng học sinh, bảng ghi chú, bảng điện tử.

  15. Băng keo: Băng keo trong, băng keo đục, băng keo xốp, băng keo vải, băng keo văn phòng, băng keo học sinh, băng keo giấy, băng keo 2 mặt, băng keo simili, băng keo màu, băng keo cảnh báo.

  16. Khay đựng hồ sơ, kệ rổ ( sắt / nhựa / mika ): Khay đựng hồ sơ từ 1 tầng đến 5 tầng. Kệ rổ 1 ngăn cho đến 5 ngăn.

  17. Máy in văn phòng: Máy in trắng đen, máy in màu, máy photo, máy chấm công, máy huỷ hồ sơ, máy chiếu, máy fax, máy tính, máy in hoá đơn.

  18. Con dấu và dụng cụ làm con dấu: Con dấu, nỉ, miếng nhựa tên, khắc dấu, mực dấu.

  19. Điên thoại: Điện thoại có dây, điện thoại không dây.

  20. Hoá phẩm – tạp phẩm: Nước rửa chén, Nước rửa toilet, Xà bông giặt, Nước rửa tay, Nước lau sàn, Nước lau kính, Xịt côn trùng, Nến thơm, Khăn giấy hộp, Khăn giấy cuộn, Khăn ướt, Chổi quét sân, Cây quét nhà, Cây lau nhà, Sọt rác, bàn chải cọ sàn nhà, Thảm, Túi rác.

  21. Các vật dụng khác: USB, Sổ, Bìa các loại, Kẹp giấy, Thẻ đeo, Biểu mẫu, Bao thư, Phiếu thu – phiếu chi, Hoá đơn bán lẻ, CD-DVD, chuột vi tính, bàn phím, Gáy lò xo, Bàn – ghế, Máy vi tính, Tủ đựng hồ sơ – tủ đựng tiền (két sắt) …..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Chí Minh Khái Niệm Văn Phòng Phẩm Là Gì? Văn Phòng Phẩm Gồm Những Gì?
 • Khái Niệm Văn Phòng Phẩm Là Gì?
 • Lịch Sử Và Khái Niệm Tâm Lý Học Nhân Văn
 • Nhân Văn (Humanities) Là Gì? Làm Sao Để Nhân Văn? Ý Nghĩa Của Nhân Văn
 • Văn Minh Đô Thị: Bắt Đầu Từ Đâu?
 • Quốc Phòng An Ninh Là Gì? Xây Dựng Nền Quốc Phòng Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Về Ngành Giáo Dục Quốc Phòng
 • Phong Tục Tập Quán (Folkways) Và Tập Tục (Mores) Là Gì?
 • Phong Tục, Tập Quán Và Áp Dụng Tập Quán Trong Công Tác Xét Xử Án Dân Sự
 • Công Suất Là Gì? Công Suất Thiết Bị Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Công Suất Là Gì ? Hệ Số Công Suất Là Gì ? Có Các Loại Cogn6 Suất Nào ?
 • Dòng chữ “Quốc phòng an ninh” xuất hiện trên mọi tuyến phố, con đường và thậm chí nó còn là một môn học được đưa vào chương trình giảng dạy tại trường học. Nên thật đáng buồn nếu các bạn chưa hiểu rõ được QPAN là gì?

  Định nghĩa về quốc phòng là gì đã quá rõ ràng rồi, vì theo Khoản 1 Điều 3 Của bộ Luật Quốc phòng 2005 thì quốc phòng chính là công cuộc sử dụng sức mạng của toàn dân tộc để xây dựng, giữ nước. Lực lượng vũ trang của cả nước đuề được xây dựng dưa trên cơ sở nòng cốt là sức mạnh cũng với phương châm do dân, vì dân và của dân. Cùng với đó là sức mạnh quốc phòng của đất nước ta đều được xây dựng trên nguồn vật lực, nhân lực cùng với sự tự chủ tự cường và tinh thần toàn diện của toàn dân.

  Khi quốc phòng của một quốc gia vững mạnh thì cũng là lúc giữ vững được sự ổn định đất nước, hòa bình và không bị đánh bại bởi những kẻ xấu có ý đồ xâm lược, phản động.

  Còn An ninh, là từ được sử dụng để nói lên trạng thái bình yên, sự ổn định cũng như vững chắc của chế độ chính trị của một quốc gia. Sâu xa hơn thì nó là sự nghiệp của toàn dân, do dân thực hiện. An ninh Tổ quốc được bảo vệ dưới sự kết hợp giữa nhân dân cùng với nghiệp vụ của lực lượng an ninh nhân dân chuyên trách, đạp tan được những âm mưu cũng như hành động không lành mạnh như phản động, xâm phạm, phạm pháp… gây mất trật tự an ninh xã hội.

  An ninh nhân dân của một quốc gia có nhiệm vụ đấu tranh và không ngừng củng cố sức mạnh cho sự phát triển cho đất nước, từ sự đoàn kết, tinh dần dân tộc và vật chất được xây dựng dựa trên nền an ninh vững chắc.

  Như vậy, Quốc phòng an ninh chính là hai yếu tố cần phải được xây dựng một cách ổn định, vững chắc. Khi kết hợp giữa an ninh cùng với quốc phòng, dường như đã là sự hiển nhiên, rất khách quan và nó giúp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước được hoàn thiện hơn. Mặc dù là hai phạm trù phát triển độc lập những lại cùng có mục tiêu chung, cùng nhau hỗ trợ và thúc đẩy nhau, nhằm mang lại cuộc sống bình yên, hòa bình và văn minh cho người dân.

  Tóm lại, quốc phòng an ninh là gì? Là một nguồn sức mạnh to lớn về cả tinh thần lẫn vật chất đối với quốc gia.

  2. Những vấn đề cần biết về Quốc phòng an ninh của một quốc gia

  2.1. Nhiệm vụ thực hiện của quốc phòng an ninh

  Nhiều bạn đã nhầm tưởng rằng, khi thời đại hòa bình như hiện nay thì không cần quan trọng về quốc phòng an ninh, nhưng các bạn đã không biết rằng âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tội phạm, phản động, bạo loạn chính trị… vẫn còn tiếp tục diễn ra, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, chủ quyền dân tộc và làm ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân.

  Tuy nhiên chỉ với những chia sẻ như vậy các bạn chưa thể hiểu hết được những nhiệm vụ cần thực hiện của An ninh quốc phòng là gì đúng không? Đó là:

  – Xây dựng nền an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân ổn định, toàn diện, vững mạnh mà không có bất cứ một thế lực nào có thể đánh bại.

  – Bảo vệ vững chắc: toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, thống nhất, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh chính trị và an ninh xã hội. Cùng với đó là bảo vệ, xây dựng và củng có cho Đảng, nhà nước, nhân dân có điều kiện thuận lợi để phát triển. Ổn định chính trị, đẩy lùi mọi âm mưu, hoạt động chống phá

  – Duy trì, thiết lập chế độ trật tự , kỉ cương để toàn dân noi theo.

  2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến Quốc phòng an ninh

  Sau khi đã hiểu được phần nào về quốc phòng an ninh là gì? Thì có lẽ các bạn cũng đã thấy rằng, đối với bất cứ một quốc gia nào cũng vậy, vấn đề an sinh xã hội hay quốc phòng an ninh luôn được coi là những yếu tố nền tảng phát triển kinh tế quốc gia. Và đương nhiên những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ An ninh quốc phòng vẫn còn tồn tại. Đó là:

  – Cơ chế thị trường kinh tế toàn cầu trong thời kỳ khủng hoảng, một số lĩnh vực kinh tế còn bị đóng bằng. Trong khi sự phát triển của khoa học công nghệ lại miễn dịch với những điều này. Chính vì vậy mà nền quốc phòng an ninh cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những tội phạm sử dụng những ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao mà lực lượng an ninh không thể nào kiểm soát được hết.

  – Sự mất ổn định, xung đột trên thế giới cũng là một trong những yếu tố quan trọng, nó ảnh hưởng rất nặng đến việc tăng cường sức mạnh cũng như chủ quyền dân tộc, đặc biệt là đường biển, một số quốc gia có âm mưu lôi kéo và chia rẽ các nước ASEAN. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Quốc phòng an ninh.

  – Sự thoái hóa trong tu tưởng, đạo đức và suy nghĩ của một bộ phận người dân, xã hội vẫn còn tồn tại tham nhũng, hối lộ… ảnh hưởng nặng nề đến lòng tin của nhân dân. Điều này vừa tạo sức ép vừa tạo động lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của Lực lượng an ninh quốc phòng.

  – Bên cạnh đó, những kẻ phản động, thể lực thù địch vẫn không ngừng chia rẽ, gây kích động và lợi dụng nhân dân để đáp ứng mục đích không lành mạnh. Tác động trực tiếp đến việc xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh.

  3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

  3.1. Nắm vững quan điểm, nâng cao trách nhiệm đối với việc xây dựng QPAN

  Quốc phòng an ninh toàn dân vững mạnh, đáp ứng được những diều kiện trong nhiệm vụ trong thời buổi hiện nay thì cần phải được thực hiện toàn dân, trên mọi lĩnh vực. Dựa vào lực lượng an ninh quốc phòng để làm nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ tự vệ, phòng thủ đất nước và không nằm ở thế bị động. Cần phải luôn trong thế chủ động và giải quyết cũng như đánh bại được hết những âm mưu của kể thù. Chiến lược quốc phòng tối ưu là không cần phải sử dụng đến chiến tranh mà là hướng giải quyết hợp lý, hòa bình trên các mối quan hệ xã hội kinh tế.

  – Về mục tiêu, nhiệm vụ: Không chỉ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền mà còn không ngừng xây dựng, củng cố chế độ CNXH, Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  – Phương châm xây dựng quốc phòng an ninh toàn dân, toàn diện và đề cao sự tự chủ, tự lực và từng bước hiện đại văn minh hơn. Đồng thời các phương châm đều cần được thực hiện liên kết chặt chẽ và thống nhất với nhau. Thể hiện được sự lộ trình hiện đại hóa đất nước cũng như nền quốc phòng an nình.

  – Giải quyết các mối quan hệ giữa an ninh – quốc phòng với kinh tế đối ngoại: Trên thực tế thì khi một đất nước có thể kết nối được những yếu tố này với nhau cũng là lúc chứng minh được phần nào về sự vững mạnh của một quốc gia. Quan điểm này cũng là sự tiếp tục, kế thừa, hoàn thiện về chiến lược an ninh quốc phòng đã được Nhà nước và Đảng đề ra.

  3.2. Xây dựng lực lượng, tăng trưởng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

  – Xây dựng thế trận quốc phòng an ninh toàn dân: Sức mạnh của nền ANQP của một quốc gia là được dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa thế trận và lực lượng QPAN. Đẩy mạnh xây dựng và tăng cường quốc phòng an ninh cùng các khu kinh tế – quốc phòng. Tuy nhiên sẽ được ưu tiên một số địa bàn trọng điểm chiến lược.

  – Xây dựng khu vực phòng thủ: Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân. Khu vực phòng thủ tỉnh hoặc thành phố, vừa đảm bảo được yêu cầu bảo vệ vừa nằm trong thể trận liên hoàn phòng thủ quốc gia. Điều này sẽ góp phần củng cố được thế trận vững chức của QPAN.

  – Xây dựng cơ sở chính trị – xã hội: Các cơ sở vùng xâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là nơi cần được tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về kiến thức quốc phòng an ninh. Điều này sẽ phần nào phản ánh được nguồn sức mạnh to lớn của một nền quốc phòng toàn dân, do dân, vì dân và của dân.

  3.3. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế

  – Tăng cường điều hành, quản lý cũng như lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong quá trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

  – Đẩy mạnh việc xây dựng, cải thiện, hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật, cơ chế theo đúng quy định cũng như phương thức hoạt động.

  – Tăng cường các nội dung cũng như tính hiệu lực thực thi pháp luật về quốc phòng an ninh. Xác định được các cơ chế vận hành, nhiệm vụ, vai trò của các cơ quan, cán bộ… về các công tác quốc phòng an ninh.

  – Tiếp tục nâng hơn nữa tính hiệu quả Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của toàn dân, toàn quân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Khái Niệm Về Quốc Phòng, An Ninh
 • Iphone Lock Là Gì, Cách Sử Dụng Iphone Lock Như Quốc Tế
 • Iphone Lock Là Gì? Khác Biệt Giữa Iphone Lock Và Quốc Tế
 • Iphone Lock Và Iphone Quốc Tế Có Gì Khác Nhau? Nên Sử Dụng Phiên Bản Nào?
 • Iphone Quốc Tế Là Gì? Làm Sao Để Phân Biệt Với Iphone Lock?
 • Phòng Chức Năng Là Gì? Khái Niệm, Chức Năng Phòng Chức Năng

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiến Thức Chứng Khoán Phái Sinh
 • Hướng Dẫn Check Icloud Iphone Clean
 • R Là Gì Trong Toán Học? Tìm Hiểu Ngay Tập Số Trong Toán Học!
 • Tìm Hiểu Về Url Và Cách Nhận Biết Link Url An Toàn
 • Marketing Online Là Gì? Làm Marketing Online Là Làm Gì?
 • Trong tiếng anh phòng chức năng được dịch là Line Department, đây là chỉ những tổ chức bao gồm nhiều cán bộ, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật,…được phân công riêng biệt vào các phòng ban theo chuyên môn, phân công theo chuyên môn hóa hoặc sẽ phân công theo các chức năng quản trị.

  Phòng chức năng xuất hiện ở nhiều công ty, doanh nghiệp, bệnh viện,…mang các chức năng chuyên biệt ở từng bộ phận, công ty riêng. Ví dụ: phòng chức năng trong bệnh viện có các phòng như phòng cấp cứu, phòng hồi sức, phòng khám bệnh,…

  Phòng chức năng có nhiệm vụ chung là giúp cấp trên để chuẩn bị các quyết định, theo dõi các phòng ban, cập nhập tình hình các xưởng sản xuất, đốc thúc nhân viên cấp dưới thực hiện công việc kịp thời,… Trách nhiệm của phòng chức năng nói chung là khá nhiều yêu cầu, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa phải liên kết hỗ trợ với các phòng khác để công việc diễn ra suôn sẻ.

  Ngoài ra thì phòng chức năng không có quyền hạn để chỉ huy hay điều động các phòng ban khác trong công ty, doanh nghiệp khi chưa có sự phê duyệt của các cấp lãnh đạo. Một doanh nghiệp có thể có nhiều phòng ban, nhất là với các doanh nghiệp tư nhân tự chủ sản xuất kinh doanh. Việc tự chủ kinh doanh, tự chủ cơ chế quản lý, cơ chế kinh tế, cơ chế quản trị doanh nghiệp giúp các công ty, doanh nghiệp tự do và chủ động hơn trong việc tự tổ chức cơ cấu phòng ban chức năng phù hợp với doanh nghiệp hay công ty của mình.

  XEM THÊM: Trọn bộ những giải thích đầy đủ nhất cho bạn: PWB là gì?

  2. Các loại phòng chức năng trong doanh nghiệp

  Thông thường trong doanh nghiệp có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban lại có một loại chức năng cùng nhiệm vụ khác nhau, tùy vào văn hóa doanh nghiệp cũng như hình thức kinh doanh thì sẽ có những chức năng và tên gọi khác nhau. Tuy nhiên sẽ có những tên gọi chức danh cho một số phòng ban chức năng cơ bản của mô hình doanh nghiệp. Một số phòng chức năng cơ bản trong doanh nghiệp gồm:

  Phòng hành chính sẽ tham dự vào các hoạt động hành chính của công ty, doanh nghiệp như:

  – Tổ chức tham mưu về phòng ban, nhân sự theo mô hình để phù hợp với văn hóa và hình thức kinh doanh cũng như mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

  – Tuyển dụng và phát triển nhân lực, lên kế hoạch phỏng vấn nhân sự.

  – Lưu trữ, bàn giao, các hợp đồng, giấy tờ quan trọng.

  – Phòng hành chính sẽ kiêm chức năng đón tiếp, nhiều doanh nghiệp thì lễ tân sẽ làm việc trong phòng hành chính luôn để đón tiếp khách hàng, đối tác của công ty, doanh nghiệp.

  – Các tài sản của công ty sẽ do phòng hành chính kiểm soát, mua bán, sửa chữa cũng như bảo dưỡng các tài sản cố định.

  2.2. Phòn g kinh doanh

  Đây là bộ phận, phòng chức năng mà hầu hết các doanh nghiệp đều có, phòng kinh doanh là phòng mang lại kinh tế chủ lực cho doanh nghiệp. Vì vậy phòng kinh doanh sẽ có những chức năng như:

  – Tổ chức chiến lược. tham mưu với lãnh đạo về đường hướng phát triển của doanh nghiệp để đẩy mạnh nền tảng kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  – Kế hoạch phát triển của công ty sẽ do phòng kinh doanh xây dựng và sẽ có mục tiêu, chiến lược để phát triển rõ ràng, theo thời gian, có kế hoạch nhất định.

  – Đảm bảo sự vận hành giữa các bộ phận có sự thống nhất bằng việc giám sát cũng như kiểm tra chất lượng công việc của bộ phận khác.

  – Quyền hạn và trách nghiệm nghiên cứu cũng như đề xuất các chiến lược kinh doanh với cấp trên.

  – Chọn lựa, tham mưu với cấp trên về đối tác để chọn lựa đối tác phù hợp nhất, nhằm lựa chọn đối tác để liên kết phù hợp.

  – Dựa vào tình hình kinh doanh để lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc thuận lợi hơn.

  – Báo cáo về tình hình kinh doanh, tiến độ thực hiện chiến lược, kế hoạch của bộ phận để có những phương án thay thế và hoàn thiện hơn.

  – Nghiên cứu về đối thủ, về thị trường phát triển của doanh nghiệp, nghiên cứu đường hướng phát triển phù hợp.

  Phòng kinh doanh cũng là một trong những phòng chức năng trong doanh nghiệp, đây là phòng gần như quan trọng nhất trong doanh nghiệp.

  Đây là phòng có thể được coi là cầm tài sản của công ty, doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của phòng kế toán có chức năng riêng biệt với các phòng ban khác. Chức năng của phòng kế toán gồm:

  – Nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó xây dựng hệ thống kế toán phù hợp, cách làm việc sao cho phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.

  – Đóng thuế, theo dõi, cập nhập nội dung liên tục đến các loại chính sách nhằm đáp ứng đúng theo quy định pháp luật.

  – Kiểm soát sát sao các dòng tiền, đầu vào cũng như đầu ra tiền của công ty.

  – Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho cấp trên, thông báo về nguồn tiền, các khoản chi tiêu cũng như tình hình lỗ, lại của doanh nghiệp.

  – Tham mưu với cấp trên để thay đổi tích cực tình hình tài chính của công ty.

  – Giải quyết lương, chế độ cho nhân viên. Các chế độ như thai sản, ốm đau, các loại thưởng,…

  – Quản lý công nợ, doanh thu, tài sản lưu động cũng như tài sản cố định, hàng tồn,…

  Vì tính chất đặc trưng của phòng kế toán, mà nhân viên trong phòng kế toán thường sẽ phải chịu áp lực cao từ công việc. Công việc trong phòng kế toán cần rõ ràng, chính sách và có sổ sách kèm theo.

  Ở một số công ty hoặc doanh nghiệp nhỏ không có văn phòng to hoặc sẽ mở chi nhánh nhưng không đủ nhân lực nên lựa chọn hình thức văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện thông thường sẽ có nhân viên trực và đón tiếp khi có khách đến.

  Chức năng của văn phòng đại diện là:

  – Đón tiếp khách hàng đến văn phòng.

  – Nghiên cứu thị trường cũng như sự phát triển cho doanh nghiệp tại nơi đặt văn phòng đại diện.

  – Thực hiên, hỗ trợ, giải quyết các hợp đồng đã ký và giải quyết vấn đề còn tồn đọng.

  – Xây dựng, phát triển, quảng bá, truyền tải phủ rộng thương hiệu của doanh nghiệp.

  – Tuyển dụng nhân sự cho văn phòng đại diện sao cho hợp lý với công việc của doanh nghiệp.

  Văn phòng đại diện thường có cơ cấu tổ chức đơn giản nhất trong những văn phòng trong doanh nghiệp.

  XEM THÊM: Thái độ làm việc là gì? Yếu tố tạo nên thành công

  3. Các bước tổ chức hình thành phòng chức năng

  Công tác tổ chức để hình thành lên các phòng chức năng cho doanh nghiệp cần sự chuyên nghiệp, chuyên môn cao và phải được tiến hành theo quy trình các bước nhất định. Các bước để tổ chức hình thành phòng chức năng gồm:

  Việc phân tích sự phù hợp, chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận hết sức quan trọng. Dựa vào bước đầu sẽ giúp cho doanh nghiệp hình thành được các công việc cụ thể, phân công công việc cho từng bộ phận, đúng chức năng.

  Việc lập sơ đồ tổ chức doanh nghiệp sẽ nhằm mục đích mô hình hóa mối quan hệ giữa các phòng chức năng trong doanh nghiệp với nhau, giữa các phòng chức năng với giám đốc, phó giám đốc.

  Việc lập sơ đồ tổ chức còn có nhiệm vụ là ghi rõ chức năng mà mỗi phòng ban cần phụ trách thực hiện để tránh trường hợp sai nhiệm vụ, chồng chéo dẫm đạp lên hoặc không có bộ phận nào nhận nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm.

  Căn cứ vào số lượng cán bộ, công nhân viên của mỗi phòng ban để thiết chặt quản lý, giảm thiểu chi phí không hữu ích. Công việc sẽ bao gồm tính toán, xác định chính xác cán bộ số lượng mỗi phòng ban, hoạch định kế hoạch tuyển dụng để cân bằng nhân sự giữa các phòng ban.

  Việc tính toán chính xác số lượng công nhân viên mỗi phòng chức năng giúp cho mỗi bộ phận sẽ vừa đủ nhân lực để hoàn thành công việc một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo mỗi phòng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi phòng ban, giảm bớt tỉ lệ nhân viên quản trị, chi phí quản lý cũng sẽ được giảm tới tối đa.

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Màu Vàng Là Gì
 • Cơ Sở Hạ Tầng Là Gì? Kiến Trúc Thượng Tầng Là Gì? Trong Xã Hội Có Giai Cấp, Yếu Tố Nào Là Yếu Tố Giữ Vai Trò Trọng Yếu Của Kiến Trúc Thượng Tầng?
 • Xây Dựng Môi Trường Mạng Lành Mạnh, An Toàn
 • 3 Con Giáp Này Sinh Con Năm 2022 Canh Tý Sẽ Mang Lại Vận Mệnh May Mắn Cho Bé Cả Đời
 • [Taimienphi.vn] Cách Lên Rank Ace Trong Pubg Mobile Nhanh Nhất
 • Khái Niệm Vận Tải Quốc Tế Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Vận Chuyển Hàng Hóa Đường Sắt
 • Vận Chuyển Hàng Hóa Là Gì?
 • Hàng Hóa Vận Chuyển Theo Hình Thức Nguyên Toa Là Gì?
 • Hiểu Về Hàng Hóa ‘made In Vietnam’ Và ‘xuất Xứ Việt Nam’
 • Thế Nào Là Kinh Doanh Hàng Hóa Không Rõ Nguồn Gốc, Xuất Xứ?
 • Khái niệm vận tải quốc tế là gì? – Bạn đã biết?

  Với nhu cầu vận chuyển hàng hóa không chỉ thị trường trong nước. Mà còn cả ở nước ngoài đang ngày càng tăng cao. Khái niệm vận tải quốc tế cũng trở thành cụm từ được nhiều người quan tâm, thắc mắc.

  Vận tải là lĩnh vực đang lên và được phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Bao gồm cả thị trường trong nước và quốc tế. Điều này xuất phát từ nhu cầu cao của thị trường. Theo đó, để tìm hiểu và đi sâu vào phát triển về lĩnh vực vận tải này. Bạn cần phải hiểu và phân biệt được một cách rõ rệt khái niệm vận tải quốc tế là gì.

  Tìm hiểu về khái niệm vận tải quốc tế

  Vận tải quốc tế, nói một cách đơn giản đó là quá trình lưu thông hàng hóa. Từ thị trường trong nước, sang thị trường nước ngoài và ngược lại. Hàng hóa theo đó sẽ được dịch chuyển và đưa từ thị trường này đến thị trường khác, tạo ra tính lưu thông liên tục và tuần tự.

  Với hình thức vận tải quốc tế này, đơn vị thực hiện dịch vụ sẽ nhận được khoản phí gọi là cước vận tải quốc tế. Tùy theo từng mặt hàng khác nhau, khối lượng hàng. Số lượng lô hàng cùng hình thức vận tải, mức phí này sẽ có sự chênh lệch nhất định.

  Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu vận tải hàng hóa quốc tế có thể lựa chọn hình thức vận tải khác nhau, sao cho phù hợp và thuận lợi nhất. Trong đó, bao gồm hình thức như:

  • Vận chuyển thông qua đường hàng không. Hình thức này được đánh giá cao về sự tiện lợi. Tốc độ vận chuyển hàng hóa nhanh chóng. Đảm bảo cho các đơn hàng cần thời gian giao nhận nhanh. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của việc vận tải quốc tế thông qua đường hàng không này đó là chúng thường bị hạn chế về chủng loại cũng như khối lượng, số lượng hàng hóa.
  • Vận tải quốc tế thông qua đường biển. Vận chuyển bằng tàu biển được áp dụng cực kỳ phổ biến hiện nay. Hình thức này có mức cước phí rẻ hơn, tuy nhiên đi kèm với đó là thời gian giao nhận hàng có thể kéo dài hơn. Đặc biệt, các hàng hóa, chủng loại hàng hóa không bị kiểm soát quá gắt gao. Vì thế mà phù hợp với nhiều mặt hàng khác nhau. Tuyến đường di chuyển của vận tải quốc tế bằng đường biển thường là đường thẳng và có sự liên kết chặt chẽ giữa vùng biển của các quốc gia.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàng Hóa Trong Vận Tải Biển
 • Khái Niệm Vận Tải Hàng Hóa Bằng Đường Bộ
 • Các Vấn Đề Trong Tranh Chấp Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa
 • Luật Thương Mại Năm 2005, Luật Số 36/2005/qh11
 • Giới Thiệu Luật Thương Mại Năm 2005
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100