Ngân Hàng Dữ Liệu – Iboss Vietnam

--- Bài mới hơn ---

 • Big Data Và Ứng Dụng Trong Hoạt Động Ngân Hàng
 • Quản Trị Dữ Liệu Trong Ngân Hàng Và Gợi Ý Cho Việt Nam
 • Tổ Chức Quản Trị Dữ Liệu Trong Ngân Hàng Thương Mại: Các Thông Lệ Quốc Tế Và Hàm Ý Cho Việt Nam
 • Là Gì? Khái Niệm & Các Dạng Cơ Bản
 • Các Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu
 • Việc triển khai xây dựng các ngân hàng dữ liệu (CSDL) theo từng chuyên ngành phục vụ cho công tác tra cứu khai thác dữ liệu dùng chung là nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, việc xây dựng, triển khai CSDL cần phải hiểu rõ yêu cầu về kỹ thuật cũng như quản lý phục vụ duy trì và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu khi vận hành và khai thác.

  Xây dựng được kho dữ liệu sẽ giúp xây dựng cơ sở dữ liệu để điều hành thống nhất trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đồng thời giảm thiểu gánh nặng báo cáo khi việc thu thập thông tin điện tử sẽ được tập trung một đầu mối duy nhất. Ngoài ra, góp phần chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo thống nhất trong toàn hệ thống.

  Khi xây dựng cần đặt ra các mục tiêu

  + Xây dựng được phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác nghiên cứu, quy hoạch và quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cùng với cơ chế hợp lý cho quản lý và chia sẻ dữ liệu

  + Xây dựng được phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý và chia sẻ dữ liệu trong ngành.

  + Xây dựng được bộ sốtổng hợp và đồng bộ ban đầu để sử dụng chung.

  + Đưa ra được cơ chế quản lý và chia sẻ cho cơ sở dữ liệu dùng chung.

  Cách thức thực hiện

  + Đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu, xác định các yêu cầu dữ liệu, phân loại và chuẩn hóa các dạng số liệu lưu trữ.

  + Xây dựng cơ chế chia sẻ trao đổi dữ liệu dùng chung và phân tích lựa chọn công nghệ cho cơ sở dữ liệu

  + Thiết kế mô hình và xây dựng CSDL dùng chung.

  + Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống cổng thông tin, xây dựng các giao diện tương tác và xử lý dữ liệu.

  + Chuyển đổi, biên tập, cập nhật dữ liệu theo chuẩn và thử nghiệm phần mềm.

  + Triển khai cài đặt, chuyển giao và đào tạo, hướng dẫn sử dụng

  Một số lưu ý khi xây dựng CSDL

  Chính sách, tiêu chuẩn và chiến lược

  Tập trung vào xây dựng dữ liệu là hướng đi đúng đắn của nhiều tổ chức. Xác lập chức năng quản trị dữ liệu là bước đầu tiên. Những hoạt động chính trong quản trị dữ liệu về lĩnh vực xây dựng chính sách, tiêu chuẩn và chiến lược bao gồm:

  • Thiết lập, xem xét, phê duyệt, giám sát chính sách.
  • Thiết lập, xem xét, phê duyệt, giám sát tiêu chuẩn
  • Thiết lập chiến lược dữ liệu của tổ chức

  Chất lượng dữ liệu

  Mong muốn nâng cao chất lượng dữ liệu, khả năng khai thác dữ liệu là động lực chính của các hoạt động quản trị dữ liệu. Các hoạt động quản trị dữ liệu với mục tiêu chất lượng dữ liệu bao gồm:

  • Lập định hướng về chất lượng dữ liệu
  • Giám sát chất lượng dữ liệu
  • Báo cáo và kết quả hoạt động thực thi chất lượng dữ liệu

  An ninh bảo mật và sự tuân thủ

  • Giúp bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm bằng cách hỗ trợ quản lý truy cập và yêu cầu bảo mật
  • Đảm bảo các hoạt động theo khung kiến trúc an toàn dữ liệu
  • Hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các yếu tố kiểm soát rủi ro

  Kiến trúc dữ liệu và tích hợp dữ liệu

  • Đảm bảo sự nhất quán của mô hình dữ liệu và các định nghĩa
  • Hỗ trợ các chính sách và tiêu chuẩn kiến trúc
  • Hỗ trợ các hoạt động về quản lý dữ liệu chủ, quản lý dữ liệu toàn tổ chức
  • Liên kết tạo sự phối hợp hoạt động để giải quyết các thách thức tích hợp

  Kho dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định

  Đây là chương trình tập trung vào đánh giá nhu cầu quản lý dữ liệu. Các hoạt động quản trị dữ liệu đôi khi bao gồm trong quy chế hoạt động của tổ chức để thiết lập ra các chính sách hỗ trợ quyết định. Các hoạt động này bao gồm:

  • Xác định các quy tắc sử dụng dữ liệu và định nghĩa dữ liệu
  • Xác lập các điểm kiểm tra với các bước quản trị

  --- Bài cũ hơn ---

 • Truyền Dữ Liệu Là Gì? Các Loại Truyền Dữ Liệu?
 • Truyền Dữ Liệu Là Gì, Tốc Độ Truyền Dữ Liệu, Giao Thức Truyền Dữ Liệu?
 • Chia Sẻ Dữ Liệu Trong Môi Trường Internet Và Vấn Đề Liên Quan Đến Quyền Tác Giả
 • Gis Là Gì? Ứng Dụng Gis Trong Các Ngành
 • Gis Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm Và Thành Phần Chính Của Gis
 • Dữ Liệu Là Gì? Khái Niệm Thông Tin Và Dữ Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Dữ Liệu Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Dữ Liệu Khách Hàng Đối Với Doanh Nghiệp
 • Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Các Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Thông Dụng
 • Dòng Điện Là Gì? Nguồn Điện Là Gì? Điều Kiện Để Có Dòng Điện
 • Email Là Gì? Có Mấy Loại? Sử Dụng Email Có Lợi Thế Gì?
 • Tiếng Anh Cơ Bản Bài 4: Đây Là Cái Gì Vậy?
 • Khái niệm thông tin và dữ liệu

  Dữ liệu là gì?

  Dữ liệu là một khái niệm rất trừu tượng, chính là thông tin đã được đưa vào máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp và xử lý sẽ cho ta thông tin. Nói một cách khác, dữ liệu là thông tin đã được mã hóa trong máy tính. Ví dụ như con số điểm thi là một dữ liệu hoặc con số về nhiệt độ trong ngày là một dữ liệu, hình ảnh về con người hay phong cảnh cũng là những dữ liệu,…

  Theo wikipedia, khái niệm dữ liệu là gì còn được định nghĩa là chuỗi bất kỳ của một hoặc nhiều ký tự có ý nghĩa thông qua việc giải thích một hành động cụ thể nào. Dữ liệu phải được thông dịch để trở thành thông tin. Để dữ liệu trở thành thông tin, cần xem xét một số nhân tố bao gồm người hoặc vật tạo ra dữ liệu.

  Dữ liệu biểu diễn số lượng, tính chất hoặc ký hiệu hoạt động được máy tính lưu trữ trên ổ cứng từ, đĩa quang và được truyền đi dưới dạng tín hiệu điện.

  Thông tin là gì?

  Thông tin chính là sự thông báo, trao đổi, giải thích về một đối tượng nào đó và thường được thể hiện dưới dạng các tín hiệu như chữ viết, âm thanh, dòng điện,…Nói một cách khái quát, thông tin chính là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu nhập, lưu trữ và xử lý được.

  Thông tin có thể được mã hóa thành nhiều dạng khác nhau để truyền vài giải thích, nó cũng có thể được mã hóa để lưu trữ và liên lạc an toàn.

  Thông tin được chia ra làm 2 loại chính đó là số ( số nguyên, số thực) và phi số ( là các văn bản, hình ảnh, âm thanh,…)

  Đơn vị đo thông tin là gì?

  Đơn vị đo thông tin chính là bit ( Binary digit). Bit là dung lượng nhỏ nhất có thể ghi được hoặc kí hiệu là 0 hoặc 1. Hai ký hiệu này được dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính. Ngoài đơn vị trên, byte cũng được coi là một đơn vị đo của thông tin, 1 byte = 8 bit.

  1 byte = 8 bit.

  1 kilôbai (kB) = 1024 byte = 210 byte.

  1 megabit (MB)= 1024 kB = 210kB.

  1 gigabyte (GB) = 1024 MB = 210MB.

  1 têrabai (TB) = 1024 GB = 210GB.

  1 petabyte (PB)= 1024 TB = 210 TB.

  Mã hóa thông tin trong máy tính như thế nào?

  Để máy tính xử lý được thông tin thì thông tin cần phải được biến đổi thành một dãy bit. Cách biến đổi như vậy được biết đến với tên gọi là mã hóa thông tin.

  Bộ mã ASCII được sử dụng để mã hóa thông tin dạng văn bản, sử dụng 8 bit để mã hóa ký tự. Trong bộ mã ASCII, các ký tự sẽ được đánh số từ 0 cho tới 255 và các ký tự này được gọi là mã ASCII thập phân của ký tự.

  Bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hóa vì bộ mã ASCII chỉ mã hóa được 256 ký tự, chưa đủ để đồng hóa với bảng chữ cái của ngôn ngữ trên thế giới. Bộ Unicode mã hóa được 65536 ký tự khác nhau. Đây là bộ mã hóa chung được sử dụng để thể hiện các văn bản hành chính. Thông tin có nhiều dạng khác nhau nhưng đều được lưu trữ và xử lý trong máy tính ở một dạng chung nhất đó là mã nhị phân.

  5

  /

  5

  (

  1

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Từ Là Gì? Các Loại Danh Từ Có Trong Tiếng Việt
 • Dkm Là Gì? Viết Tắt Của Từ Nào Và Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Khái Niệm Dj Là Gì? Các Loại Hình Và Công Việc Của Nghề Dj Nghĩa Của Từ Dj Trong Tiếng Việt
 • Dj Là Gì? 5 Loại Hình Dj Khác Nhau Mà Không Phải Ai Cũng Biết
 • Dj Là Gì? Những Bản Nhạc Dj Khiến Hàng Triệu Người “Quẩy” Hết Mình.
 • Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 4: Phân Tích Hệ Thống Về Dữ Liệu Mô Hình Dữ Liệu Mức Khái Niệm
 • Mã Hoá Là Gì, Những Đầy Đủ Về Mã Hóa
 • Mã Hóa Dữ Liệu Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Mã Hóa Dữ Liệu
 • Những Điều Cần Biết Về Mã Hóa?
 • Phân Loại Phương Pháp Mã Hóa Dữ Liệu
 • Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu, Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ, Khái Niệm Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ, Khái Niệm Vụ Việc Hình Sự, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, Bài 6 Khái Niệm Về Phép Dời Hình, Bài 8 Khái Niệm Bản Vẽ Kỹ Thuật Hình Cắt, Nêu Khái Niệm Và Các Số Liệu Định Mức Của Máy Biến áp, 6 Bước Hình Thành Khái Niệm, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Toán Hình 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng, Khái Niệm Người Chấp Hành Xong Hình Phạt Tù, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm M&e, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Về 5s, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Văn Hóa, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Url, Khái Niệm Usb, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm C, Khái Niệm Xâu, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm B/l, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm Yêu Cầu, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm Xã Hội Học, Khái Niệm Xã Hội Hóa, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Về Số 0, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Về Tục Ngữ, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Vô ơn, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Xã Hội, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm M&a, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Oop, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Oda, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm ở Cữ, Khái Niệm Nhà Máy, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm G, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Ucp 600,

  Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu, Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ, Khái Niệm Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ, Khái Niệm Vụ Việc Hình Sự, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, Bài 6 Khái Niệm Về Phép Dời Hình, Bài 8 Khái Niệm Bản Vẽ Kỹ Thuật Hình Cắt, Nêu Khái Niệm Và Các Số Liệu Định Mức Của Máy Biến áp, 6 Bước Hình Thành Khái Niệm, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Toán Hình 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng, Khái Niệm Người Chấp Hành Xong Hình Phạt Tù, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm Đại Từ, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm M&e, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm Đào Tạo, Khái Niệm Đạo Đức, Khái Niệm Về 5s, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Văn Hóa, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Url, Khái Niệm Usb, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ưu Đãi Đầu Tư, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm ưu Thế Lai, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm Uy Tín, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm C, Khái Niệm Xâu, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm B/l, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm Yêu Cầu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dci: Informatique Khái Niệm Dữ Liệu
 • Những Khái Niệm Và Kiến Trúc Của Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu
 • Giáo Án Tin Học 10 Và Dữ Liệu
 • Bài 2. Và Dữ Liệu
 • Là Gì ? Cho Ví Dụ.
 • Dci: Informatique Khái Niệm Dữ Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu
 • Bài 4: Phân Tích Hệ Thống Về Dữ Liệu Mô Hình Dữ Liệu Mức Khái Niệm
 • Mã Hoá Là Gì, Những Đầy Đủ Về Mã Hóa
 • Mã Hóa Dữ Liệu Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Mã Hóa Dữ Liệu
 • Những Điều Cần Biết Về Mã Hóa?
 • DCI có nghĩa là gì? DCI là viết tắt của Informatique khái niệm dữ liệu. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Informatique khái niệm dữ liệu, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Informatique khái niệm dữ liệu trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của DCI được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài DCI, Informatique khái niệm dữ liệu có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

  DCI = Informatique khái niệm dữ liệu

  Tìm kiếm định nghĩa chung của DCI? DCI có nghĩa là Informatique khái niệm dữ liệu. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của DCI trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của DCI bằng tiếng Anh: Informatique khái niệm dữ liệu. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

  Như đã đề cập ở trên, DCI được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Informatique khái niệm dữ liệu. Trang này là tất cả về từ viết tắt của DCI và ý nghĩa của nó là Informatique khái niệm dữ liệu. Xin lưu ý rằng Informatique khái niệm dữ liệu không phải là ý nghĩa duy chỉ của DCI. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của DCI, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của DCI từng cái một.

  Ý nghĩa khác của DCI

  Bên cạnh Informatique khái niệm dữ liệu, DCI có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của DCI, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Informatique khái niệm dữ liệu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Informatique khái niệm dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Khái Niệm Và Kiến Trúc Của Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu
 • Giáo Án Tin Học 10 Và Dữ Liệu
 • Bài 2. Và Dữ Liệu
 • Là Gì ? Cho Ví Dụ.
 • Tin Học 10 Bài 2: Và Dữ Liệu
 • Kotlin Bài 5: Khái Niệm Dữ Liệu, Kiểu Dữ Liệu & Khai Báo Biến

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểu Dữ Liệu Do Người Dùng Định Nghĩa
 • Dữ Liệu Kiểu Tệp: Khái Niệm Và Sử Dụng (P1)
 • Dữ Liệu Kiểu Bản Ghi: Khái Niệm Và Định Nghĩa
 • Những Điều Bạn Nên Biết Về Kho Dữ Liệu
 • Bài 13. Kiểu Bản Ghi
 • Chào mừng các bạn đã đến với bài học Android – Kotlin thứ 5, bài học về Dữ liệu, Kiểu dữ liệu và các cách khai báo Biến. Đây là bài học trong chuỗi bài viết về lập trình ứng dụng Android bằng Kotlin của Yellow Code Books.

  Cái khái niệm về hay Kiểu dữ liệu thường bị các tài liệu về lập trình bỏ qua (chính mình cũng quên không nói phần này ở các bài học Java). Nếu bạn đã rành về lập trình, thì dĩ nhiên 2 khái niệm này không xa lạ gì, bạn hiểu thấu đáo và nhuần nhuyễn như trở bàn tay vậy. Nhưng với những người mới tiếp cận lập trình, thì mình nghĩ nếu không nắm được kiến thức ban đầu về 2 khái niệm này, sẽ làm giảm đi khả năng tiếp cận với cái được gọi là và khai báo sắp tới.

  Trong khi đó, khi lập trình, các lập trình viên chúng ta lại rất khó code theo ngôn ngữ này. Nên các ngôn ngữ lập trình đã định nghĩa ra vô số loại dữ liệu rất là “con người”. Như loại số thập phân, loại ký tự, loại chuỗi,… Để rồi khi biên dịch, trình biên dịch sẽ dựa trên các logic nhất định để chuyển đổi “con người” mà lập trình viên chúng ta viết ra, về thành “máy” như đã nói trên kia.

  Các Loại Biến Trong Kotlin

  Bạn đã biết cách đặt tên . Giờ chúng ta cùng đến với các loại trong Kotlin.

  Trước tiên, lại phải so sánh với Java một chút. Ở Java hay các ngôn ngữ lập trình khác đều đưa ra 2 khái niệm , đó là và . Trong đó sẽ là nơi lưu trữ dữ liệu, và cho phép thay đổi dữ liệu trên một cách thoải mái. Thì lại là một “Biến đặc biệt”, sau khi lưu trữ dữ liệu lên bạn sẽ không thể nào thay đổi dữ liệu của nó được. Trong khi giúp lưu trữ các dữ liệu là các kết quả tính toán, hay các dữ liệu có thể thay đổi khác, thì thích hợp cho các trường hợp định nghĩa các dữ liệu tĩnh. Ví dụ như nếu bạn định nghĩa là số Sao tối đa mà một khách sạn được đánh giá, thì thay vì sử dụng con số trong suốt chương trình, bạn định nghĩa một Hằng và sử dụng tên này trong toàn bộ chương trình của bạn, sẽ rất trực quan.

  Khai Báo Biến Và Hằng

  var tên_biến: kiểu_dữ_liệu

  Hoặc

  var tên_biến: kiểu_dữ_liệu = giá_trị

  Hoặc

  var tên_biến = giá_trị

  Trong đó.

  • – Chính là tên của biến, được đặt theo quy tắc mà mình có nói ở link trỏ qua bài học Java trên kia.
  • – Khi khai báo , bạn có thể “gán” cho một giá_trị ban đầu, việc gán giá trị này sẽ làm cho lưu trữ dữ liệu ban đầu ngay khi được tạo ra. Bạn có thể gán dữ liệu cho lúc khai báo này, hoặc về sau cũng được. Nhưng có một lưu ý, là với bạn có thể gán hay thay đổi dữ liệu sau này tùy ý, còn với nếu khi nào bạn gán giá trị cho nó, thì giá trị đó vĩnh viễn không thể thay đổi trên đó nữa. Một lưu ý thú vị tiếp theo là, nếu bạn gán giá trị cho hay ngay khi khai báo nó, thì bạn có thể bỏ qua kiểu_dữ_liệu trong quá trình khai báo này, vì Kotlin rất hay, nó dựa vào của hay mà đoán biết được kiểu_dữ_liệu của chúng luôn.

  Thực Hành Khai Báo Biến Và Hằng

  fun main() { val inchToCentimet = 2.54 var fromIn = 5.0 var toCm: Double toCm = fromIn * inchToCentimet println("$fromIn inches = $toCm centimeteres") }

  fun main() { val inchToCentimet: Double = 2.54 var fromIn: Double = 5.0 var toCm: Double toCm = fromIn * inchToCentimet println("$fromIn inches = $toCm centimeteres") }

  Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự khi thực thi code này thôi. Đến đây thì bạn có thể nghĩ ra nhiều ứng dụng để mà vọc chơi với Kotlin được rồi đấy. Thậm chí bạn không cần phải biết cụ thể các Kiểu dữ liệu ở Kotlin. Chẳng hạn bạn có thể viết một ứng dụng tính bình phương của .

  fun main() { val aNumber = 30 var powerNumber = aNumber * aNumber println("Result is $powerNumber") }

  – bên dưới mỗi bài nếu thấy thích.

  – bên dưới mỗi bài nếu có thắc mắc.

  Để lại địa chỉ email của bạn ở thanh bên phải để nhận được thông báo sớm nhất khi có bài viết mới.

  – các bài viết của Yellow Code Books đến nhiều người khác.

  Bài sau mình sẽ trình bày cụ thể từng Kiểu dữ liệu mà Kotlin hỗ trợ. Kotlin Bài 6: Đang được viết tiếp… →

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Quan,khái Niệm,kiểu Dữ Liệu Và Cài Đặt Tập Hợp
 • Cung Cấp Dữ Liệu Dân Cư Có Phải Là Bán Cá Nhân?
 • Dữ Liệu Cá Nhân Đang Bị Mua Bán, Thu Thập
 • Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
 • Khái Niệm Cá Nhân
 • Khái Niệm Big Data (Dữ Liệu Lớn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Trình Chuyên Sâu Môn Tin Học Lớp 10
 • Tổng Quan, Thành Phần Chính Hệ Thống Địa Lý Gis
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn Iso 19131:2018 (Iso 19131:2007) Về Địa Lý
 • Gis Là Gì? Khái Niệm Và Thành Phần Chính Của Gis
 • Bài 8. Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu
 • (KHCN)-Big Data (dữ liệu lớn) là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp đến nỗi những công cụ, ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không thể đảm đương được.

  Dữ liệu lớn yêu cầu một tập các kỹ thuật và công nghệ được tích hợp theo hình thức mới để khai phá từ tập dữ liệu đa dạng, phức tạp, và có quy mô lớn.

  Big Data không chỉ ứng dụng trong kinh doanh mà còn có khả năng tác động đến hầu hết ngành nghề khác. Chính phủ các nước có thể ứng dụng Big Data để dự đoán tỷ lệ thất nghiệp, xu hướng nghề nghiệp của tương lai để đầu tư cho những hạng mục phù hợp hoặc cắt giảm chi tiêu, kích thích tăng trưởng kinh tế, thậm chí dự đoán sự phát triển của mầm bệnh và khoanh vùng sự lây lan của bệnh dịch. Nói cách khác, Big Data sẽ là công cụ thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai.

  Big Data được mô tả bởi những đặc trưng sau:

  Volume (Dung lượng)

  Số lượng dữ liệu được tạo ra và lưu trữ. Kích thước của dữ liệu xác định giá trị và tiềm năng insight- và liệu nó có thể thực sự được coi là dữ liệu lớn hay không.

  Variety (Tính đa dạng)

  Các dạng và kiểu của dữ liệu. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và các kiểu dữ liệu cũng có rất nhiều cấu trúc khác nhau.

  Velocity (Vận tốc)

  Trong trường hợp này nghĩa là tốc độ các dữ liệu được tạo ra và xử lý để đáp ứng các nhu cầu và thách thức trên con đường tăng trưởng và phát triển.

  Veracity (Tính xác thực)

  Chất lượng của dữ liệu thu được có thể khác nhau rất nhiều, ảnh hưởng đến sự phân tích chính xác.

  Với hơn 30 triệu người dùng Internet và hơn 15 triệu người dùng Internet trên điện thoại di động, Việt Nam đang là đích ngắm của nhiều nhà cung cấp giải pháp Big Data như Microsoft, IBM, Oracle… Big Data và các công nghệ phân tích có khả năng làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của các ngành kinh tế và nghề nghiệp. Vì vậy, những mô hình kinh doanh mới dựa trên Big Data đang được hình thành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp tận dụng dữ liệu. “Đây cũng là xu thế tất yếu trong tương lai không xa với doanh nghiệp Việt Nam”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Quan Về Dữ Liệu Lớn (Bigdata)
 • Kho Dữ Liệu (Data Warehousing) Là Gì? Phân Biệt Kho Dữ Liệu Và Cơ Sở Dữ Liệu
 • Kho Dữ Liệu Và Khai Phá Dữ Liệu
 • Lý Thuyết: Kiểu Xâu Trang 68 Sgk Tin Học 11
 • Tin Học 11 Bài 12: Kiểu Xâu
 • Khái Niệm Thông Tin Và Dữ Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Big Data Là Gì? Tất Tần Tật Những Điều Bạn Nên Biết Về Big Data
 • Cường Độ Dòng Điện Là Gì? Cách Đo Cường Độ Dòng Điện Bằng Ampe Kế
 • Dòng Điện Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Dòng Điện Và Điện Tích? Có Ưu Điểm Gì
 • Điện Áp Là Gì, Dòng Điện Là Gì?
 • Dòng Điện Là Gì ? Dòng Điện Xoay Chiều Và Dòng Điện Một Chiều Là Gì ?
 • Published on

  1. 1. I. Khái niệm thông tin và dữ liệu : a) Thông tin : – Những hiểu biết có được về một thực thể náo đó được gọi là thông tin về thực thể đó. – VD : Hùng cao 1.85 , Nặng 75kg , học giỏi , chăm ngoan , cần cù…. b) Dữ liệu : – Là những thông tin đã được đưa và máy tính II. Đơn vị đo lường thông tin – Bit là đơn vị nhỏ nhất để đo lường thông tin , sử dụng hai ký hiệu 0 và 1 để biểu diễn thông tint rong máy tính – Các đơn vị khác để đo thông tin : 1Byte ( 1B ) = 8 Bit 1 KB ( Kilobyte ) = 1024B 1 MB ( Megabyte ) = 1024KB 1GB ( Gigabyte ) = 1024 MB 1 TB ( Tegabyte ) = 1024 GB 1 PB ( Petabyte ) = 1024 TB III. Các dạng thông tin : Có thể phân loại thông tin thành 2 loại : – Số : số nguyên , số thực ,…. – Phi số : Có 3 dạng
  2. 2. + Văn bản : báo , sách vở + Âm thanh : tiếng nói con người , tiếng nhạc… + Hình ảnh : tranh vẽ , ảnh chụp , bản đồ ,… IV. Mã hóa thông tin trên máy tính : – Để máy tính xử lý được , thông tin cần phải được biến đổi thành dãy bit . Cách biến đổi như vậy gọi là mã hóa thông tin. – Để mã hóa văn bản dùng mã ASCII ( 8 bit ) gồm 256 kí tự được đánh số từ 0-255 , số hiệu này được gọi là mã ASCII thập phận của kí tự . – Bộ mã Unicode ( 16 bit ) có thể mã hóa 65536 ký tự khác nhau , cho phép thể hiện trong máy tinh văn bản của tất cả ngôn ngữ trên thế giới. – V. Biểu diễn thông tin trong máy tính : a. Thông tin loại số: * Hệ đếm: – Bất kỳ số tự nhiên b nào lớn hơn 1 đều có thể chọn làm cơ số cho hệ đếm. Số lượng các ký hiệu được sử dụng bằng cơ số của hệ đếm đó. – Quy tắc: giá trị của mỗi ký hiệu ở hàng bất kỳ có giá trị bằng “số hệ đếm” đơn vị của hàng kế cận bên phải. + Hệ thập phân: là hệ dùng các số 0, 1,…,9 để biểu diễn. Vd: 43,310=4×101+3×100 +3×10-1 * Các hệ đếm dùng trong tin học: + Hệ nhị phân: là hệ chỉ dùng 2 số 0 và 1 để biểu diễn. Vd: 1102=1×22+1×21 +0x20= 610 + Hệ cơ số 16: là hệ dùng các ký hiệu 0, 1,…,9 và A, B, C, D, E, F để biểu diễn trông đó A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15. Vd: A0116= 10×162 + 0x161 + 1×160 = 256110 * Biểu diễn số nguyên: – Số nguyên có dấu: bit cao nhất xác định số nguyên đó là âm (1) hay dương (0). – Một byte biểu diễn được số nguyên trong phạm vi -127 đến 127. – Số nguyên không âm: toàn bộ 8 bit được dùng để biểu diễn giá trị số, phạm vi từ 0 đến 256. * Biểu diễn số thực: Mọi số thực có thể biểu diễn được dưới dạng: (được gọi là dấu phẩy động). Trong đó : M : phần định trị K : phần bậc
  3. 3. Ví dụ: 12,345 = 0.12345×102 b. Thông tin loại phi số: – Văn bản : để biểu diễn một xâu ký tự máy tính có thể dùng một dãy byte, mỗi byte biễu diễn một ký tự theo thứ tự từ trái sang phải. Vd: biểu diễn xâu ký tự “TIN” : 01010100 01001001 01001110 – Các dạng khác: (hình ảnh, âm thanh,…) ta cũng phải mã hóa chúng thành dãy bit. – Nguyên lí mã hóa nhị phân: Thông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh… Khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung – dãy bit. Dãy bit đó là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn. Mục tiêu  Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính.  Biết được các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính.  Hiểu đơn vi đo thông tin.  Biết được cách chuyển giữa các hệ số đếm: hệ nhị phân, hệ thập phân, hệ cơ số mười sáu (hexa).  Tuy thông tin có nhiều dạng khác nhau, nhưng đều được lưu trữ và xử lí trong máy tính chỉ ở một dạng chung – mã nhị phân  Cho một vài ví dụ về thông tin. Cho biết dạng của thông tin đó?  Cách chuyển đổi giữa các hệ đếm và cách biểu diễn số nguyên, số thực.  Nguyên lý mã hóa nhị phân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dữ Liệu Lớn Là Gì? Và Nó Được Ứng Dụng Như Thế Nào?
 • Big Data Là Gì? Học Big Data Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Dữ Liệu Trong Lập Trình
 • Dữ Liệu Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Nó Đối Với Doanh Nghiệp
 • Mật Độ Dân Số Là Gì?
 • Cdm: Mô Hình Khái Niệm Dữ Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Data Model Là Gì? Những Lợi Ích Kinh Doanh Lớn Của Mô Hình Này
 • Mô Hình Dạy Học 5E Trong Giáo Dục Stem
 • Dạy Học Khái Niệm Toán Học
 • Quy Mô Và Cấu Trúc Dân Số
 • Mô Hình Doanh Thu (Revenue Model) Là Gì?
 • CDM có nghĩa là gì? CDM là viết tắt của Mô hình khái niệm dữ liệu. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Mô hình khái niệm dữ liệu, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Mô hình khái niệm dữ liệu trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CDM được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CDM, Mô hình khái niệm dữ liệu có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

  CDM = Mô hình khái niệm dữ liệu

  Tìm kiếm định nghĩa chung của CDM? CDM có nghĩa là Mô hình khái niệm dữ liệu. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CDM trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CDM bằng tiếng Anh: Mô hình khái niệm dữ liệu. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

  Như đã đề cập ở trên, CDM được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Mô hình khái niệm dữ liệu. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CDM và ý nghĩa của nó là Mô hình khái niệm dữ liệu. Xin lưu ý rằng Mô hình khái niệm dữ liệu không phải là ý nghĩa duy chỉ của CDM. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CDM, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CDM từng cái một.

  Ý nghĩa khác của CDM

  Bên cạnh Mô hình khái niệm dữ liệu, CDM có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CDM, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Mô hình khái niệm dữ liệu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Mô hình khái niệm dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiet 20 Kiem Tra 1 Tiet Sinh 8 Theo Chuan Ktkn Co Ma Tran
 • Sinh 8. Tiết 4. Mô
 • Bài 7. Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật Tiet 6 Doc
 • Giáo Án Lớp 6 Môn Sinh Học
 • Bài 7. Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật
 • Modb: Ngân Hàng Dữ Liệu Nghề Nghiệp Quân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngôn Ngữ Thao Tác Dữ Liệu
 • Các Khái Niệm Cơ Bản Của Word
 • Các Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu Trong Nghiên Cứu Marketing
 • Các Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu Sơ Cấp Nghiên Cứu Marketing
 • Thu Thập Dữ Liệu Trong Marketing
 • MODB có nghĩa là gì? MODB là viết tắt của Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MODB được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài MODB, Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

  MODB = Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự

  Tìm kiếm định nghĩa chung của MODB? MODB có nghĩa là Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MODB trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MODB bằng tiếng Anh: Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

  Như đã đề cập ở trên, MODB được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MODB và ý nghĩa của nó là Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự. Xin lưu ý rằng Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự không phải là ý nghĩa duy chỉ của MODB. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MODB, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MODB từng cái một.

  Ý nghĩa khác của MODB

  Bên cạnh Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự, MODB có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MODB, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Ngân hàng dữ liệu nghề nghiệp quân sự bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4. Các Chức Năng Của Hệ Quản Trị Csdl Quan Hệ
 • Khái Niệm Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ
 • 1.mạng Truyền Thông Công Nghiệp Là Gì? Phân Loại, Vai Trò…
 • Truyền Dữ Liệu Trên Sóng Vô Tuyến
 • Tìm Hiểu Ngành Mạng Máy Tính Và Truyền Thông Dữ Liệu Ra Làm Gì?
 • Khái Niệm Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Bình Luận Về Dữ Liệu Điện Tử Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022
 • Chứng Cứ Là Dữ Liệu Điện Tử Và Chứng Minh Trong Dự Thảo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Sửa Đổi)
 • Bài 2: Và Dữ Liệu
 • Bảo Vệ Dữ Liệu Và Cá Nhân Cho Việt Nam: Đã Đến Lúc Cần Có Đạo Luật Riêng
 • Dữ Liệu Thứ Cấp Trong Công Tác Nghiên Cứu Thị Trường
 • Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI – Electronic Data Interchange) là công nghệ cho phép trao đổi trực tiếp dữ liệu có cấu trúc giữa các máy tính thông qua phương tiện điện tử.

  Hiểu một cách đơn giản hơn, trao đổi dữ liệu điện tử chính là việc trao đổi dữ liệu dưới dạng “có cấu trúc” (structured form), (có cấu trúc nghĩa là các thông tin được trao đổi giữa các đối tác thỏa thuận với nhau tuân thủ theo một khuôn dạng nào đó) từ máy tính điện tử này sang máy tính điện tử khác, giữa các doanh nghiệp hoặc các đơn vị đã thỏa thuận buôn bán với nhau, theo cách này sẽ tự động hóa hoàn toàn không cần có sự can thiệp của con người.

  Trao đổi dữ liệu điện tử bao hàm những qui trình đảm bảo cho hình thức truyền thông này an toàn hơn. Ngoài khả năng nhận dạng, kỹ thuật này còn có thể hỗ trợ phát hiện và sửa lồi. Chứng thực theo hướng xác nhận nội dung dữ liệu có thể được thực hiện và tính cá nhân có thể trong trao đổi dữ liệu điện tử bởi một sốphương tiện tích hợp trong hệ thông. Chứng thực người được quyền gửi thông điệp cũng được đảm bảo.

  Trao đổi dữ liệu điện tử có thể được sử dụng để truyền theo đường điện tử các tài liệu như hoá đơn, phiếu đặt hàng, giấy biên nhận, các tài liệu vận chuyển và các thư từ trao đổi nghiệp vụ chuẩn khác giữa các tổ chức và các đối tác kinh doanh. Trao đổi dữ liệu điện tử cũng có thể được sử dụng để truyền thông tin tài chính và thanh toán dưới dạng điện tử, thường được gọi là chuyển tiền điện tử (EFT – Electronic Funds Transfer). Do đó, ngày nay, các chức năng của trao đổi dữ liệu điện tử càng trở nên có ý nghĩa hơn, đặc biệt với sự phát triển của thương mại điện tử trên thế giới.

  Song, để có thể áp dụng trao đổi dữ liệu điện tử rộng rãi cần phải có các chuẩn, và thực tế đã có nhiều chuẩn quốc tế được xây dựng. Bởi vì, trong hầu hết các trường hợp, một doanh nghiệp phải giao tiếp với rất nhiều đối tác thương mại. Ví dụ, trong ngành Công nghiệp bán lẻ, một siêu thị trung bình có thể phải làm việc với hàng trăm nhà cung cấp khác nhau. Mỗi nhà cung cấp lại có rất nhiều khách hàng. Nếu mỗi nhà cung cấp lại có các giao thức riêng của họ để cung cấp thông tin thì họ rất khó thực hiện trao đổi dữ liệu điện tử để trao đổi thông tin và giao dịch do phải yêu cầu chuyển đổi định dạng.

  Kết quả là chi phí thực hiện trao đổi dữ liệu điện tử sẽ tăng và làm giảm hiệu quả. Như vậy, nhu cầu xác định chuẩn là rõ ràng để đảm bảo thành công của trao đổi dữ liệu điện tử. Đó là vì trao đổi dữ liệu điện tỏ dựa vào việc sử dụng cấu trúc và diễn giải chuẩn của các giao dịch kinh doanh điện tử để thực hiện việc trao đổi dữ liệu giữa tất cả các đối tác thương mại, vì vậy có thể giảm lỗi trong việc truyền dữ liệu dù có dùng đến hệ thống máy tính hay không. Có hai chuẩn chính được sử dụng rộng rãi

  Ngày nay, đó là các tiêu chuẩn ANSI ASC X12 và các tiêu chuẩn EDIFACT của Liên Hợp quốc. Các chuẩn này định nghĩa các yên cầu cú pháp cho rất nhiều kiểu giao dịch trao đổi dữ liệu điện tử, Và hầu như các giao dịch trao đổi dữ liệu điện tử đều có thể được giải quyết theo những chuẩn này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chứng Cứ Là Dữ Liệu Điện Tử, Kết Luận Giám Định, Định Giá Tài Sản
 • Khái Niệm Big Data Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Nó Như Thế Nào?
 • Ngôn Ngữ Định Nghĩa Dữ Liệu
 • Bài Giảng “diễn Biến Hòa Bình” Cho Ll Dqtv Năm 2022
 • Gdqp Diên Biến Hòa Bình Dbhb Ppt
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100