Khái Niệm Lòng Yêu Nước

--- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Và Biểu Hiện (Chủ Nghĩa Yêu Nước Anh Hùng Cm
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Chuyên Đề “chủ Nghĩa Yêu Nước Việt Nam”
 • Định Nghĩa, Đặc Điểm Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Marketing Dược
 • Khái Niệm Marketing Dược, Đặc Điểm Và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng
 • Enzyme Trong Thực Phẩm: Khái Niệm, Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Và Pesto
 • Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Khái Niệm Lòng Biết ơn, Khái Niệm Yêu Nước, Khái Niệm Nhà Nước, Khái Niệm Các Nước Đông âu Để Chỉ, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước, Khái Niệm ở Nước Ngoài, Khái Niệm ô Nhiễm Nước, Khái Niệm Vai Trò Và Chức Năng Của Nhà Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Nguồn Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế, Khái Niệm Nhà Nước Pháp Quyền, Khái Niệm Doanh Nghiệp Nhà Nước, Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Khái Niệm Chế Độ Hôn Nhân Nước Ta Hiện Nay, ý Nghĩa Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Khái Niệm Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Giảm Nghèo, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Văn Bản Lòng Yêu Nước, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Nội Dung Bài Lòng Yêu Nước, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, Bài Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Thuet Trinh Ve Long Den Lon Nuoc, Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Tiểu Luận Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước Của Giới Trẻ Hiện Nay, Định Nghĩa Lòng Yêu Nước, Hãy Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Hãy Chứng Minh Lòng Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Th, Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Em Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Thiết, Vài Nét Về Quá Trình Khai Thát Nông Nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long, Phân Tích Hiện Trạng Chất Lượng Nước Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Quan Niệm Phạm Trù Yêu Nước, Quan Niệm Nào Phù Hợp Với Chế Độ Hôn Nhân Hiện Tại Của Nước Ta, Khái Niệm C, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm Chỉ Từ, Khái Niệm Cơ Thể Học, Khái Niệm Dân Tộc, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm C/o, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm ăn Mòn Hóa Học, Khái Niệm ăn Mặc, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm ăn Dặm, Khái Niệm ăn, Khái Niệm âm Vị, Khái Niệm âm Tố, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm ăn Vặt, ở Sài Gòn Khái Niệm Thân Và Lạ, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm B/l, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Giá Trị, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm M&a, Khái Niệm M&e, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm Gdp, Khái Niệm G, Khái Niệm Erp, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm ưu Đãi Xã Hội, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Iot,

  Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Khái Niệm Lòng Biết ơn, Khái Niệm Yêu Nước, Khái Niệm Nhà Nước, Khái Niệm Các Nước Đông âu Để Chỉ, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước, Khái Niệm ở Nước Ngoài, Khái Niệm ô Nhiễm Nước, Khái Niệm Vai Trò Và Chức Năng Của Nhà Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Nguồn Nước, Khái Niệm ô Nhiễm Môi Trường Nước, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế, Khái Niệm Nhà Nước Pháp Quyền, Khái Niệm Doanh Nghiệp Nhà Nước, Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Khái Niệm Chế Độ Hôn Nhân Nước Ta Hiện Nay, ý Nghĩa Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Khái Niệm Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Giảm Nghèo, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin Và Truyền Thông, Văn Bản Lòng Yêu Nước, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Nội Dung Bài Lòng Yêu Nước, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, Bài Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Thuet Trinh Ve Long Den Lon Nuoc, Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Tiểu Luận Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước Của Giới Trẻ Hiện Nay, Định Nghĩa Lòng Yêu Nước, Hãy Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Hãy Chứng Minh Lòng Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Th, Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Em Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Thiết, Vài Nét Về Quá Trình Khai Thát Nông Nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long, Phân Tích Hiện Trạng Chất Lượng Nước Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Quan Niệm Phạm Trù Yêu Nước, Quan Niệm Nào Phù Hợp Với Chế Độ Hôn Nhân Hiện Tại Của Nước Ta, Khái Niệm C, Khái Niệm Dân Vận, Khái Niệm Dân Chủ, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Phó Từ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Khái Niệm Cơ Bản Và Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Quốc Tế Của Doanh Nghiệp
 • Khái Niệm Yếu Tố Ngoại Vi
 • Khái Niệm Yếu Tố Ảnh Hưởng
 • Khái Niệm Về Trang Thiết Bị Y Tế
 • Khái Niệm Y Tế Công Cộng
 • Không Thể Đánh Tráo Khái Niệm “lòng Yêu Nước”

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Là Gì Lớp 4
 • Công Thức, Định Nghĩa, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 7
 • Khái Niệm Lực Ở Lớp 6
 • Khái Niệm Về Văn Miêu Tả
 • Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ
 • Hai thanh niên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha có hành vi trái pháp luật đã được tòa án xét xử công khai nhưng vẫn không ít người cố tình khoác lên cho họ chiếc áo “yêu nước”. Bằng màn kịch vụng về, một nhóm người cùng hội cùng thuyền với cái gọi là nhóm “Tuổi trẻ yêu nước” đã “thiết kế” một chuyến du lịch dọc miền Tây Bắc rồi dừng lại bên đường viết nguệch ngoạc mấy câu khẩu hiệu tôn vinh Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha. Họ chụp ảnh, post lên mạng, rồi vống lên rằng, các bạn trẻ đồng bào dân tộc thiểu số cũng ngưỡng mộ hai người này.

  Xa hơn nữa, bên kia bán cầu, cô Cung Hoàng Kim, người Mỹ gốc Việt, mang tiếng là sinh viên báo chí mà khi đăng quang một cuộc thi hoa hậu ở Hoa Kỳ cũng có một bài diễn văn “chém gió”, tung hô các blogger: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên… cho rằng họ phải vào tù vì dám đứng lên tranh đấu vì “yêu nước”. Bậy bạ hơn, nhiều trang mạng gần đây còn trích dẫn câu nói của Nguyễn Phương Uyên “Tôi là sinh viên yêu nước…” để so sánh với hình ảnh của Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm…

  Cùng với việc “tôn vinh” những nhân vật được coi là “điển hình yêu nước”, gần đây xuất hiện không ít lời kêu gọi, phát động giới trẻ tham gia biểu tình, xuống đường để thể hiện “lòng yêu nước”. Có trang mạng còn lộ liễu kích động “bất đồng chính kiến là yêu nước”… Một trang mạng tự đặt cho mình cái tên rất kêu là “Nhật ký yêu nước” để hô hào thanh niên đi biểu tình.

  Có thể nói, chưa bao giờ lòng yêu nước lại bị lợi dụng, đánh đồng với những “động cơ đen”, trở thành một quân bài trong bộ bài nham hiểm chống phá Việt Nam.

  Thực ra, trong các bài viết, lời kêu gọi, thậm chí là tuyên ngôn của mình, những người đang chơi trò chơi “chính trị” kia đã đánh tráo khái niệm yêu nước chân chính, tầm thường hóa lòng yêu nước đích thực. Làm sao họ có thể “gán” cho những hành động vĩ cuồng, những phát ngôn thiếu trách nhiệm, những hành vi sai trái đi ngược lợi ích cộng đồng kia một khái niệm thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam ta là lòng yêu nước? Làm sao họ có thể mang lòng yêu nước ra để kích động giới trẻ, lôi kéo họ vào những suy nghĩ và hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân? Hành vi đầu độc lớp trẻ như vậy khác gì là một tội ác?

  Nói đến lòng yêu nước, nhiều người trong chúng ta sẽ nhớ ngay đến tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đưa vào sách giáo khoa, như một áng hùng văn khái quát và đúc kết nét đặc trưng của truyền thống dân tộc. Đó là tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, có đoạn: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

  Sự khái quát ấy, ở một góc độ nào đó còn giống như di huấn tinh thần để chúng ta vững tâm hơn, cùng nhau bình tĩnh trước nguy nan và cùng nhau hun đúc, trau chuốt thêm chiếc “nỏ thần vô hình” có sức mạnh vạn năng trong bảo vệ Tổ quốc: Lòng yêu nước. Đó mới là thái độ tinh thần đúng đắn chứ không phải yêu nước theo kiểu hồ đồ đi kèm với những hành động sai trái, bất chấp kỷ cương và luật pháp!

  Cũng cần nhắc lại lòng yêu nước là gì và những biểu hiện cụ thể của nó ra sao để khu biệt, nhìn nhận những nhân vật và hành động đang được nhiều trang mạng và tổ chức phản động tung hô? Trong sách giáo khoa Giáo dục công dân của học sinh phổ thông đã đề cập tương đối ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ. Theo đó, lòng yêu nước là tình cảm yêu quý, gắn bó, tự hào về quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết tài năng, trí tuệ của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc. Các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam ta bao gồm: Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước; tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc; niềm tự hào dân tộc chính đáng; đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, để bảo vệ chủ quyền dân tộc và nền độc lập tự do của Tổ quốc; cần cù và sáng tạo trong lao động để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

  Chúng tôi xin trích ý kiến của một bạn trẻ về lòng yêu nước, có thể chưa đầy đủ nhưng rất đáng suy ngẫm về những giá trị đích thực của lòng yêu nước: “Thực tế, đã có không ít thanh niên nghĩ rằng phải làm một việc gì thật to lớn cho Tổ quốc mới là yêu nước. Nhưng họ đâu hiểu rằng lòng yêu nước biểu hiện qua từng hành động, việc làm hằng ngày của mỗi chúng ta. Bạn cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, đó là yêu nước. Lựa chọn được một nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình, gắn bó và cống hiến hết mình vì công việc, đó là yêu nước. Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu chính đáng, đó là yêu nước. Có khi lại là việc nhỏ như không vứt rác bừa bãi, không tàn phá môi trường, không hủy diệt muông thú. Và thậm chí, nói một câu tiếng Việt đúng ngữ pháp, văn cảnh, thể hiện sự tự tôn với ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc mình, cũng là biểu hiện của lòng yêu nước… Lòng yêu nước chân chính không nhất thiết phải hô, hét thật lớn để cho tất cả mọi người biết mà quan trọng là tính tự giác trong mọi hành động, việc làm của mỗi chúng ta.

  Có những thanh niên nhận thức lệch lạc, ngồi một chỗ kêu ca, oán thán với nhau rằng, sao Việt Nam lại nghèo nàn, lạc hậu so với các quốc gia khác vậy; một số thì chạy theo lối sống thực dụng, ăn chơi sa đọa, lãng phí, tự do cá nhân, vô tổ chức. Những người đó tự cho mình cái quyền phán xét nhưng lại không có tí trách nhiệm nào với cộng đồng, xã hội…”.

  Một bạn trẻ khác là Hoàng Thắng đã bày tỏ quan điểm trước những quan niệm lệch lạc về yêu nước trong một bài viết khá dài. Anh viết: “Những người gác biển không cần những người “đứng” sau lưng bằng những bài viết răn dạy về tình yêu nước trên facebook. Đừng để con em nhân dân đổ máu để cho các bạn lên internet hô hào mình là yêu nước”.

  Còn một cựu chiến binh thì cho rằng, Việt Nam đang có một thế hệ gồm nhiều bạn trẻ ngồi trong phòng lạnh, uống nước ngọt, ăn gà rán và luôn miệng kêu gào trên facebook rằng “Chính phủ không nên nhu nhược, phải chứng minh bằng hành động”. Ông tha thiết mong các bạn trẻ hãy thôi sống ảo và đừng yêu nước bằng máu của kẻ khác!

  Làm cho “viên ngọc quý” càng ngày càng sáng

  Nhà báo Vũ Duy Thông trong một bài viết gần đây đã có lý khi cho rằng, yêu nước là tình cảm và tư tưởng phổ biến, vốn có ở tất cả các dân tộc trên thế giới chứ không riêng gì của dân tộc Việt Nam. Nhưng một trong những đặc trưng nổi bật nhất của lòng yêu nước mang bản sắc Việt Nam chính là yêu nước gắn liền với yêu hòa bình, hòa hiếu. Chỉ đến khi kẻ thù hung bạo quyết phá vỡ nền hòa bình, hòa hiếu ấy thì cả dân tộc mới buộc phải đứng lên cầm súng, cầm dáo, mác, tầm vông… Yêu nước của dân tộc Việt Nam còn có đặc trưng là tình yêu lặng thầm, kìm nén vì những bước đi chiến lược. Bài học lịch sử cho ta thấy, nhiều khi tình cảm ấy cần được phô trương như viên ngọc quý nhưng nhiều lúc nó lại cần phải lặn vào trong, cần kìm nén vì những nước cờ chiến lược.

  Nếu chúng ta kiên trì hòa bình mà đối phương vẫn cố tình gây chiến xâm lược thì cũng như những cuộc chiến tranh khác, chúng ta sẽ đứng lên, như câu thơ của Chế Lan Viên: “Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng/ Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết/ Cho mỗi căn nhà, ngọn núi, con sông!”. Nhưng thời điểm đó chưa đến, nhiệm vụ lúc này chưa phải như thế.

  Nhìn ra các quốc gia khác, có lẽ cũng cần nhắc đến sự kiện vào tháng 9 tới, Ủy ban Chính sách xã hội của Thượng viện Nga sẽ trình Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga một dự luật về giáo dục lòng yêu nước cho công dân. Việc đề ra đạo luật này xuất phát từ chỗ đang có những âm mưu viết lại lịch sử cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, coi nhẹ sự hy sinh của những người lính Hồng quân Liên Xô. Chính phủ Nga cho rằng, âm mưu này nhằm làm suy yếu nước Nga. Một cường quốc như nước Nga ngày nay vẫn rất cần “luật hoá” lòng yêu nước như thế thì không có lý do gì chúng ta không phê phán, đấu tranh, thậm chí xử lý nghiêm minh những kẻ cố tình lợi dụng để làm ố bẩn viên ngọc quý lòng yêu nước.

  Tất nhiên, một đất nước gần 90 triệu dân thì những ý kiến khác nhau là điều bình thường. Nếu đây đó có cả những suy nghĩ, hành vi chưa đúng thì chưa hẳn không yêu nước mà có khi chỉ vì thiếu thông tin nên chưa có nhận thức đúng. Bổn phận của mỗi người Việt Nam là hiểu đúng và thể hiện đúng về lòng yêu nước. Mỗi người đều có trách nhiệm gìn giữ và làm sáng thêm truyền thống quý báu của dân tộc ta là lòng yêu nước. Phải làm cho “viên ngọc quý” ấy mỗi ngày một thêm sáng trong. Chúng ta không chấp nhận và không tha thứ những kẻ làm vấy bẩn viên ngọc quý “lòng yêu nước” vì những động cơ chính trị thấp hèn./.

  Nguyễn Văn Minh (QĐND)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Ý Thức Pháp Luật Là Gì ?
 • Ý Thức Pháp Luật Là Gì? Thực Trạng Ý Thức Pháp Luật Của Người Dân Việt Nam?
 • Ý Chí Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Ý Chí Nhà Nước Hiểu Thế Nào Cho Đúng ?
 • Tâm Lý Học Đại Cương
 • Khái Niệm Ý Thức Pháp Luật Và Quan Hệ Giữa Ý Thức Pháp Luật Và Pháp Luật
 • Định Nghĩa Lòng Yêu Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • De Thi De Thi + Dap An Hk Ii Gdcd 10
 • Nghị Luận: Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Của Thế Hệ Trẻ Việt Nam Ngày Nay
 • Nghị Luận Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Của Thế Hệ Trẻ Ngày Nay
 • Lý Thuyết: Truyền Thống Yêu Nước Của Dân Tộc Việt Nam Thời Phong Kiến Sử 10
 • Chủ Nghĩa Yêu Nước Việt Nam
 • Định Nghĩa Lòng Yêu Nước, Định Nghĩa Yêu Thật Lòng, Định Nghĩa Lòng Biết ơn, ý Nghĩa Của Quy Định Bán Tài Sản Nhà Nước, Định Nghĩa Nhà Nước, Định Nghĩa Yêu Nước, Định Nghĩa ô Nhiễm Nước, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Định Nghĩa ô Nhiễm Môi Trường Nước, Định Nghĩa Uống Nước Nhớ Nguồn, Văn Bản Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Vai Trò Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nội Dung Bài Lòng Yêu Nước, Thuet Trinh Ve Long Den Lon Nuoc, Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Tiểu Luận Lòng Yêu Nước, Bài Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước Của Giới Trẻ Hiện Nay, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Hãy Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, Hãy Chứng Minh Lòng Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Tiểu Luận Nhà Nước Xhcn Và Vấn Đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Quán Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Tiểu Luận Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Th, Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Em Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Thiết, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Phân Tích Hiện Trạng Chất Lượng Nước Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Xây Dựng Chủ Nghĩa ở Nước Ta, Xẻ Dọc Trường Sơn Đi Cứu Nước Mà Lòng Phơi Phới Dậy Tương Lai, Chủ Nghĩa Mác Về Vấn Đề Nhà Nước, Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa, ý Nghĩa Văn Bản Tức Nước Vỡ Bờ, ở Mèo Gen D Quy Định Màu Lông Đen, ở Gà Gen Quy Định Màu Sắc Lông, ở Mèo Gen D Quy Định Lông Đen, ở Mèo Gen B Quy Định Màu Lông Đen, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, ở Gà Gen A Quy Định Lông Vằn, ở Bò Gen D Quy Định Lông Đen, Bài Thu Hoạch Chủ Nghĩa Yêu Nước, Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Nhà Nước, Nguyễn Long Đĩnh, Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Nhân Dân Xây Dựng, ý Nghĩa Quá Trình Thoát Hơi Nước, ý Nghĩa Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước, ý Nghĩa Câu Thơ Nao Nao Dòng Nước Uốn Quanh, Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Hiện Nay, ý Nghĩa Quá Trình Thoát Hơi Nước ở Lá, Chức Năng Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa, Cgiáo Dục Chủ Nghĩa Yêu Nước Việt Nam, ý Nghĩa Của Thủ Tục Hành Chính Nhà Nước, Bài Thu Hoạch Chủ Nghĩa Yêu Nước Việt Nam, Semina Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Quy Định Mang Chất Lỏng Lên Máy Bay, Định Nghĩa âm Tiết Và Định Nghĩa Hình Vị, ý Nghĩa Của Lập Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước, Quan Điểm Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Nhà Nước, Bản Chất Và Chứac Năng Của Nhà Nước Chủ Nghĩa Xã Hội, Bộ Luật Dân Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Nghị Định Về Quản Lý Cát Sỏi Lòng Sông, ý Nghĩa Khái Niệm Ngân Sách Nhà Nước, Đặc Trưng Của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Em Hãy Giải Thích ý Nghĩa Của Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn, Lịch Sử Nghiên Cứu Vấn Đề Về Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xẫ Hội, Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ở Gà A Quy Định Lông Đen Trội Không Hoàn Toàn, Quyết Định Khen Thưởng Giải Cầu Lông, Bài Báo Cáo Thực Hành Xác Định Hệ Số Căng Bề Mặt Của Chất Lỏng, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Hệ Số Căng Bề Mặt Của Chất Lỏng, Đặc Trưng Của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở Cấp Huyện, Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (b, Hoàn Thiện Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Slides, Lý Luận Hình Thái Kinh Tế – Xã Hội Với Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Nước Ta, Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Chủ Nghĩa Xã Hội, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Hệ Số Lực Căng Mặt Ngoài Của Chất Lỏng, Giá Trị ý Nghĩa Lịch Sử Và Tầm Vóc Thời Đại Của Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, Tiểu Luận Đặc Trưng Của Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đư, Giám Định Bệnh Sau Thu Hoạch Do Nấm Trên Trái Thanh Long, Tư Tưởng Của Lênin Về Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước Trong Tác Phẩm Bàn Về Thuế Lương Thực, Phân Tích Tiền Đề Lý Luận, Giá Trị Đặc Sắc Và ý Nghĩa Của Tư Tưởng Mác, ăngghen, Lênin Về Nhà Nước., Bộ Luật Kinh Tế Được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thông Qua Năm Nào, Giá Trị, ý Nghĩa Lịch Sử Và Tầm Vóc Thời Đại Của Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước; Đường Lối Cách, Giá Trị, ý Nghĩa Lịch Sử Và Tầm Vóc Thời Đại Của Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước; Đường Lối Cách , Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2,

  Định Nghĩa Lòng Yêu Nước, Định Nghĩa Yêu Thật Lòng, Định Nghĩa Lòng Biết ơn, ý Nghĩa Của Quy Định Bán Tài Sản Nhà Nước, Định Nghĩa Nhà Nước, Định Nghĩa Yêu Nước, Định Nghĩa ô Nhiễm Nước, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Định Nghĩa ô Nhiễm Môi Trường Nước, Định Nghĩa Uống Nước Nhớ Nguồn, Văn Bản Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Vai Trò Chức Năng Của Nhà Nước Trong Quản Lý Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Nội Dung Bài Lòng Yêu Nước, Thuet Trinh Ve Long Den Lon Nuoc, Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Tiểu Luận Lòng Yêu Nước, Bài Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Tham Luận Về Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước Của Giới Trẻ Hiện Nay, Hướng Dẫn Soạn Văn Bản Lòng Yêu Nước, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Hãy Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, Hãy Chứng Minh Lòng Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, 2 Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8 Nói Về Lòng Yêu Nước, Tiểu Luận Nhà Nước Xhcn Và Vấn Đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Quán Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lênin Về Bản Chất Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Vận Dụng, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Tiểu Luận Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Hãy Chứng Minh Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Th, Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Vấn Đề Phát Huy Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay, Em Hãy Chứng Minh Rằng Nhân Dân Ta Từ Xưa Đến Nay Luôn Có Lòng Yêu Nước Nồng Nàn Tha Thiết, Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Lãnh Đạo Cả Nước Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Nghĩa Xã Hội 1975 1986 Nước Xây Dự, Phân Tích Hiện Trạng Chất Lượng Nước Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Và Xây Dựng Chủ Nghĩa ở Nước Ta, Xẻ Dọc Trường Sơn Đi Cứu Nước Mà Lòng Phơi Phới Dậy Tương Lai, Chủ Nghĩa Mác Về Vấn Đề Nhà Nước, Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa, ý Nghĩa Văn Bản Tức Nước Vỡ Bờ, ở Mèo Gen D Quy Định Màu Lông Đen, ở Gà Gen Quy Định Màu Sắc Lông, ở Mèo Gen D Quy Định Lông Đen, ở Mèo Gen B Quy Định Màu Lông Đen, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, ở Gà Gen A Quy Định Lông Vằn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Yếu Tố Cấu Thành Của Thị Trường
 • Yếu Tố Kì Ảo Trong Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp
 • Em Hãy Chỉ Ra Và Phân Tích Ý Nghĩa Của Những Yếu Tố Kì Ảo Trong Truyền Thuyết “thánh Gióng”.
 • Yếu Tố Kì Ảo Trong Tiểu Thuyết Về Chiến Tranh Sau 1975, Hay
 • Vài Nét Tìm Hiểu Về Vai Trò Của Yếu Tố Kì Ảo Trong Truyền Thuyết, Truyện Cổ Tích Và Truyền Kì
 • Lòng Yêu Nước Và Marketing

  --- Bài mới hơn ---

 • Lòng Yêu Nước: Nội Dung, Dàn Ý, Tóm Tắt, Bố Cục, Tác Giả
 • 19 Điều Sẽ Giúp Mối Quan Hệ “yêu Xa” Sống Sót
 • Người Trẻ Yêu Thích Xế Hộp Gì?
 • Tuổi Xế Chiều ‘yêu’ Bao Nhiêu Là Đủ?
 • Chọn Mua Xế Yêu Gì Khi Có Trong Tay 30 Triệu? Cần Chuẩn Bị Gì Khi Mua Xe Mới?
 • Khơi gợi tinh thần dân tộc và lòng yêu nước để thu hút khách hàng tuy có thể hiệu quả, nhưng đó không phải là liều thuốc tiên.

  Kể từ khi vấn đề chủ quyền Biển đảo Việt Nam bỗng trở nên nóng bỏng từ hồi đầu tháng 5 năm nay, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu thực hiện những chiến dịch marketing với nội dung kêu gọi lòng yêu nước của người tiêu dùng.

  Marketing dựa trên những thông điệp yêu nước, khơi gợi lòng dân tộc từ lâu đã được các công ty trên thế giới sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Đó có thể nằm trong chiến lược định vị thương hiệu như trường hợp của hãng ôtô Ford, Tập đoàn Coca-Cola, nhãn bia Budweiser hay chuỗi siêu thị Walmart; hoặc chỉ là một chiến thuật tăng doanh số đơn thuần trong khoảng thời gian nhất định.

  Chủ động định vị bản thân là một sản phẩm Việt Nam đối đầu với thương hiệu ngoại, G7 đã thành công đến nỗi phải khiến cho Nescafé thay đổi slogan của mình từ “Khởi đầu ngay mới” thành “Hương vị Việt Nam hơn” hòng chống đỡ. Sau hơn 10 năm phát triển, Trung Nguyên đã vươn lên chiếm đến 26,3% thị trường cà phê hòa tan tại Việt Nam, xếp trên cả Vinacafé Biên Hòa lẫn Nestlé, theo Cộng đồng khảo sát trực tuyến Vinaresearch (Công ty W&S).

  Có thể nói, lòng yêu nước và marketing là 2 yếu tố mà doanh nghiệp có thể kết hợp để mang lại nhiều giá trị. Những hoạt động marketing khơi gợi tinh thần dân tộc được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trong thời gian qua không chỉ mang lại những lợi ích như doanh số hay ấn tượng đẹp về thương hiệu, mà còn cống hiến được nhiều giá trị cao cả hơn cho cộng đồng và đất nước. Tuy nhiên, đánh vào tinh thần dân tộc đôi khi không phải là cách tốt nhất để đưa doanh nghiệp đi đến thành công.

  Được định hướng để bán chủ yếu tại thị trường nước Mỹ, dường như đây là một chiến lược định vị phù hợp cho Moto X. Thậm chí, chất lượng của sản phẩm này còn được so sánh ngang ngửa với những chiếc điện thoại cao cấp của các hãng khác. Tuy nhiên, chính định vị quá đặc biệt của Moto X đã khiến cho chi phí tăng cao và buộc Motorola Mobility phải định giá sản phẩm này đắt hơn nhiều so với dự kiến.

  Thế là chỉ 3 tháng sau khi ra mắt, hãng này đã chấp nhận giảm giá Moto X xuống một nửa vì doanh số quá thấp. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp ích bao nhiêu và Google cuối cùng đã phải bán Motorola Mobility cho Lenovo để cắt lỗ với giá chỉ 3 tỉ USD vào đầu năm nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Yêu Nước Của Thanh Niên Hiện Nay
 • Yêu Bằng Lý Trí, Tại Sao Không?
 • Tiếng Hàn Chủ Đề Tình Yêu
 • Các Cách Nói Em Yêu Anh Tiếng Hàn
 • Học Cách Nói Tôi Yêu Bạn Trong Tiếng Hàn Dễ Dàng
 • Nghị Luận Về Lòng Yêu Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Lan Phương Làm ‘tiểu Tam’ Nhưng Không Đáng Ghét Trong ‘yêu Lại Từ Đầu’
 • Huỳnh Lập: Lần Đầu Được Làm Bác Sĩ Trong ‘yêu Lại Từ Đầu’
 • Việt Hương ‘yêu Lại Từ Đầu’
 • Định Nghĩa Mối Quan Hệ Giữa Bạn Và Người Ấy Qua Công Thức Tình Yêu
 • “đẳng Cấp” Bts, Không Chỉ Cưng Chiều Mà Còn Công Khai Viết Nhạc “mắng Yêu” Fan
 • Bài làm

  Đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm bể dâu mới có được hòa bình và nền độc lập như hôm nay. Đó là nhờ vào sự nỗ lực cống hiến cũng như tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc của mỗi thế hệ. Cho đến ngày nay, lòng yêu nước vẫn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng cần được trân trọng và phát triển hơn nữa.

  Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương, đất nước; nỗ lực cố gắng không ngừng để dựng xây và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Lòng yêu nước là tình cảm cao cả, thiêng liêng của mỗi người dành cho quê hương đất nước. Đó là yêu sông, yêu núi, yêu làng, yêu xóm, yêu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S. Tình cảm ấy đơn giản, gần gũi và nằm ngay trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của mỗi người.

  Lòng yêu nước lúc đó chính là cố gắng không ngừng nghỉ, cố gắng ngày và đêm để giữ lấy độc lập của đất nước. Quân thù hung ác nhưng ý chí chiến đấu của nhân dân càng phải quyết tâm. Tình yêu nước nồng nàn và tha thiết đó là vũ khí để chiến thắng kẻ thù.

  Trong thời bình, lòng yêu nước thể hiện ở việc chung ta xây dựng xã hội chủ nghĩa, mang lại cuộc sống no đủ cho nhân dân và sự vững bền cho đất nước.

  Tình yêu mà chúng ta dành cho làng quên yên bình, cho những dòng sông đổ nặng phù sa, cho bãi mía nương dâu. Nhà văn Ê ren bua từng nói “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu quê hương tạo nên lòng yêu Tổ quốc”. Những tình yêu tưởng chừng như bình dị như vậy nhưng lại tạo nên một tình yêu lớn lao và cao cả hơn.

  Mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn khôn và trưởng thành thì gia đình là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ. Đó là nơi chúng ta cần yêu thương đầu tiên. Mai này chúng ta lớn lên có trường học, xã hội, những người bạn xung quanh. CHúng ta cần phải san sẻ tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người nếu có thể. Đôi khi lòng yêu nước chỉ là tình cảm đơn giản, bình dị như vậy nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.

  Đất nước ta đang đi lên chủ nghĩa xã hội, thế hệ trẻ cần phải cống hiến và chung tay xây dựng đất nước phát triển hơn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì cần phải cố gắng chăm học, rèn luyện không ngừng để trở thành người công dân tốt cho xã hội.

  Lòng yêu nước của mỗi công dân sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Xung quanh chúng ta còn có rất nhiều mảnh đời cần sự sẻ chia và giúp đỡ. có những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, bị bố mẹ bỏ rơi, những cụ già neo đơn hoặc bị con cái ngó lơ. Họ cần được yêu thương và sẻ chia. Chúng ta hãy dang rộng vòng tay để yêu thương họ, kêu gọi xã hội yêu thương họ bằng những hành động thiết thực nhất.

  Tuy nhiên bên cạnh những người tràn đầy tinh thần yêu nước thì vẫn có những phần tử cố ý chống lại đất nước, chống lại chính quyền. Đó là những kẻ đi theo chủ nghĩa xuyên tạc, nói xấu đảng và chính phủ. Cần phải xử lý thật nghiêm khắc những trường hợp này để mang lại sự yên ổn của xã hội.

  Như vậy lòng yêu nước trong xã hội này là cần thiết đối với mỗi con người. Chúng ta cần phải rèn luyện tinh thần này thường xuyên để dựng xây và cống hiến cho đất nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Thật Sự Của Lòng Yêu Nước
 • Lời Bài Hát Yêu Là Tha Thu
 • Khi Tình Yêu Đủ Lớn Để Mang Bảo Hiểm Về Miền Núi Cao
 • 999 Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Hay Nhất Tận Đáy Lòng
 • 6 Định Nghĩa Về Tình Yêu Hay Nhất Bạn Nên Biết!!!
 • Suy Nghĩ Về Lòng Yêu Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Định Nghĩa Về Tình Yêu Hay Nhất Bạn Nên Biết!!!
 • 999 Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Hay Nhất Tận Đáy Lòng
 • Khi Tình Yêu Đủ Lớn Để Mang Bảo Hiểm Về Miền Núi Cao
 • Lời Bài Hát Yêu Là Tha Thu
 • Ý Nghĩa Thật Sự Của Lòng Yêu Nước
 • Trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta, đã có biết bao tấm gương anh hùng dám liều mình đứng lên chống lại bọn giặc xâm lược mang lại hạnh phúc, vinh quang cho đất nước. Trong số đó ta có thể kể đến các anh hùng như: Lí Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo,… Đó là những tấm gương hi sinh anh hùng cho đất nước trọn một niềm vui hòa bình. Để có thể đánh thắng được lũ giặc bạo tàn, ngoài sự mưu trí, dũng lược thì lòng yêu nước sâu sắc là một trong những sức mạnh.

  Vậy lòng yêu nước có nghĩa là gì? Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng, quý báu mà bất cứ người dân nào cũng có đối với đất nước mà mình đang sinh sống, tồn tại. Và tình cảm thiêng liêng đó được trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả trong những giai đoạn lịch sử dân tộc phải gồng mình trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Ở đất nước Việt Nam chúng ta, bất cứ người dân nào cũng luôn tồn tại lòng yêu nước mãnh liệt. Cụ thể là khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan xuống vùng biển của Việt Nam thì trong tim của mỗi con người Việt trỗi dậy một nỗi bất bình mạnh mẽ, tạo thành một làn sóng phản đốiquyết liệt đối với hành vi, ứng xử không đúng đắn đó. Đâu đâu tại Việt Nam cũng như trên thế giới, hễ là người Việt Nam đều nêu cao tinh thần yêu nước và phản đối Trung Quốc. Hay những thanh niên hiện nay đủ tuổi phải thực hiện thi lệnh gọi Nghĩa vụ quân sự luôn hăng hái, xung phong, xung kích lên đường thực hiện nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng của mình. Dù chúng ta đang sống trong thời bình, nhưng không có nghĩa là chúng ta lơ là với bất kì hành động khiêu khích nào, chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước ta luôn có kế hoạch xây dựng, củng cố quốc phòng vững mạnh, chắc chắn, là lực lượng tiên phong để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và đất nước Việt Nam ngày càng vững bền. Đó chính là những hành động của lòng yêu nước sâu sắc.

  Thế nhưng ở đâu đó còn những con người không có lòng yêu nước. Những con người này chỉ vì lợi ích cá nhân, mờ mắt vì tiền của, bị mua chuộc, bị dụ dỗ, ý thức bản thân chưa cao mà có những hành động phản bội lại đất nước của mình như: kích động người dân phản đối các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phát tờ truyền đơn phản động, gây mất an ninh trật tự công cộng,… gây bất ổn trong lòng dân. Những kẻ này cần phải bị lên án, trừng trị thích đáng theo pháp luật.

  Nói tóm lại, trong mỗi con người Việt Nam ta đều sẵn sàng một lòng yêu nước sâu sắc. Chỉ có một số ít người vì hám lợi mà bán rẻ đất nước. Riêng bản thân tôi, tôi sẽ học tập thật tốt, là con ngoan trò giỏi để mai sau thành tài góp công xậy dựng đất nước ngày càng vững mạnh để xứng danh với các cường quốc năm châu bốn bể.

  Nhìn trong suốt chiều dài của lịch sử thì đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cũng như trải qua biết bao những bể dâu mới có được hòa bình và cả nền độc lập, tự do, hạnh phúc như hôm nay. Và đó cũng chính là nhờ vào sự nỗ lực cống hiến cũng như tinh thần đoàn kết, hơn hết là lòng yêu nước thương nòi của cả dân tộc Việt Nam ta

  Có thể nói được rằng chính lòng yêu nước là một tinh thần yêu nước lớn lao của dân tộc ta, trong mọi thời đại thì tinh thần đó luôn được đề cao. Có cả những sự nỗ lực cố gắng không ngừng để dựng xây và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Qủa thực ta biết được chính lòng yêu nước là tình cảm cao cả, và thực sự là thiêng liêng của mỗi người dành cho quê hương đất nước. Lòng yêu nước đơn giản lắm, nó như là yêu sông, yêu núi đồi quê hương, yêu làng, yêu xóm và hơn hết đó chính là yêu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S. Ta như cũng đã nhận thấy được rằng chính tình cảm ấy đơn giản, nó cũng như thật là gần gũi và nằm ngay trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của mỗi người.

  Vậy, biểu hiện của lòng yêu nước ở đây là gì? Chắc chắn nó không phải là những thứ quá cao xa, hay xa vời mà dường như nó nằm ngay ở ý thức và hành động của mỗi người. Đặc biệt hơn đó chính là trong thời kỳ kháng chiến, thì ta như thấy được chính lòng yêu nước chính là đứng lên, là những người dân Việt đứng lên cầm súng ra trận chiến đấu với kẻ thù. Tất cả mọi khó khăn, tất cả mọi sự gian khổ đều không ngần ngại, mà đã giúp cho người dân như đã xông lên phía trước dành lại độc lập tự do cho nhân dân. Lòng yêu nước quả thực trong thời điểm lúc đó mạnh mẽ và quyết liệt. Đó sẽ là gì ngoài là tinh thần đoàn kết, cũng như những giúp đỡ, tương thân tương ái của nhân dân cả nước để có thể cùng nhau chống lại kẻ thù. Trong những năm thắng chiến tranh như quá ác liệt nhưng như Bác Hồ kính yêu cũng chúng ta đã từng nói thì “lòng yêu nước có thể nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước”.

  Thực sự một dân tộc nhỏ bé có thể thắng trận với những nước đế quốc hùng mạnh, thì đó chẳng phải là sự đoàn kết của nhân dân nhất nhất một lòng hay sao?

  Cho đến thời bình, ta dường như lại thấy được chính lòng yêu nước thể hiện ở việc chung ta xây dựng xã hội chủ nghĩa, và nó dường như đã mang lại cuộc sống no đủ cho nhân dân và sự vững bền cho đất nước có được như ngày hôm nay.

  Ta như thấy được chính tình yêu mà chúng ta dành cho làng quên yên bình, cho những dòng sông đổ nặng phù sa, cho bãi mía nương dâu. Nhà văn Ê-ren-bua cũng đã từng nói một câu rất hay về lòng yêu nước đó chính là “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu quê hương tạo nên lòng yêu Tổ quốc”. Dường những tất cả những tình yêu tưởng chừng như bình dị như vậy nhưng nó đã vô tình hay cố yas lại tạo nên một tình yêu lớn lao và cao cả hơn.

  Ta cũng như biết được trong cuộc sống thì mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn khôn và trưởng thành thì gia đình là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ. Đó được biết đến chính là nơi chúng ta cần yêu thương đầu tiên. Mai sau này, khi mà chúng ta lớn lên có trường học, xã hội, những người bạn xung quanh của mình. Tất cả chúng ta cần phải san sẻ tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người nếu có thể. Đôi khi lòng yêu nước chỉ là tình cảm đơn giản, bình dị và cũng hết sức đơn giản như vậy nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.

  Đất nước ta hiện nay đang đi lên chủ nghĩa xã hội, chính vì thể mà thế hệ trẻ cần phải cống hiến và chung tay xây dựng đất nước phát triển hơn nữa. Ddặc biệt là khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì mỗi người phải tích lũy kinh nghiệm cho chisng bản thân của mình. Có như thế chúng ta mới có thể trở thành một người công dân thật tốt được. Ta như thấy được rằng chỉ khi có lòng yêu nước thì mỗi người công dân sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Xung quanh chúng ta còn có rất nhiều mảnh đời cần sự sẻ chia và giúp đỡ. Cuộc sống ta như nhìn thấy được rằng cũng đã có những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, và các em cũng đã bị bố mẹ bỏ rơi, những cụ già neo đơn hoặc bị con cái ngó lơ không quan tâm đên. Có lẽ cũng chính vì thế mà họ lại như cần được yêu thương và sẻ chia. Chúng ta hiện nay cũng hãy dang rộng vòng tay để yêu thương họ, để có thể kêu gọi xã hội yêu thương họ bằng những hành động thiết thực nhất.

  Qua đây ta như thấy được chính lòng yêu nước trong xã hội này là cần thiết đối với mỗi con người. Chúng ta cũng như cần phải rèn luyện tinh thần này thường xuyên để dựng xây và cống hiến cho đất nước tươi đẹp hơn nữa.

  Có lẽ rằng, trong chính cuộc đời mỗi con người bao giờ cũng gắn liền với một quê hương, xứ sở và một dáng hình núi sông. Cho nên đối với mỗi một con người thì tình yêu nước dường như là một thứ tình cảm thiêng liêng và không thể nào có thể hiếu được trong mỗi cuộc đời con người chúng ta.

  Mỗi chúng ta khi ai ai cất lên từ “Đất Nước” – Ta lại như cũng cảm nhận được hai tiếng ấy gợi nhắc chúng ta biết bao điều thiêng liêng, ấm áp. Tổ tiên, nguồn cội chúng ta ở đâu và khi chúng ta lớn lên thì đâu là nơi mà chúng ta tự hào nhất? Câu trả lời duy nhất đó chính là Đất Nước. Yêu nước. Thực sự ta như cũng lại cảm nhận được cũng chính vì lòng yêu Tổ quốc là tình cảm quý báu luôn thường trực trong mỗi trái tim Việt Nam. Ta như thấy được cũng tự nó đã đan dệt thành lịch sử, và có thể nói rằng lịch sử dân tộc Việt cũng chính là lịch sử của lòng yêu nước. Thực sự ta như cũng lại cảm nhận được cũng chinh tình yêu đất nước là tình cảm gắn bó sâu nặng giữa con người với quê hương, dân tộc. Đất nước thực sự không đơn thuần là nơi có thể cố kết con người lại với nhau, mà ta nhận thấy được đất nước chính là một mái nhà chung của tất cả đồng bào.

  Mỗi thời một khác, mõi thời lại có một cách thể hiện tình yêu nước thật khác nhau. Nếu như trong thời chiến thể hiện lòng yêu nước chính là việc cầm lấy khẩu súng và đấu tranh. Nhưng trong thời bình thì lại là ra sức luyện rèn học tập để đưa đất nước trên đà phát triển hơn nữa. Điều này ta như nhận thấy được chính trong thời phong kiến yêu nước là phải gắn liền với “trung quân”, đó chính là “tề gia trị quốc” thì ngày nay yêu nước lại gắn liền với yêu lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Tình yêu đất nước như một viên đá ngũ sắc, thế rồi ta như cũng nhận thấy được ở mỗi cạnh mỗi mặt của nó có một màn lung linh khác nhau. Qủa thật ta lại như nhận thấy được ở mỗi thời đại sẽ làm cho viên đá đó mang những màu sắc khác biệt.

  Thực tế cho thấy được rằng nếu như bạn say mê trước một thắng cảnh của đất nước, khi bạn tích cực bình chọn để Vịnh Hạ Long để có thể trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới hiện đại hay khi bạn biết và trăn trở trước vấn đề biển Đông. Thế rồi ngay chính những vấn đề biển Đông lại cũng chính là một trong những vấn đề đang từng ngày, và nhanh đến từng giờ nóng dần trên các diễn đàn, trang mạng hay báo chí và cầm bút để có thể viết lên những dòng cảm xúc của mình để gửi đến Trường Sa thân yêu… thì đó là lòng yêu nước đó thôi, đau cần phải là một việc làm quá đỗi lớn lao đâu. Trong lịch sử ta như nhận thấy các bậc hiền tài như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến đã có những bài thơ ca ngợi rất hay về đất nước và con người Việt nam ta. Tam Nguyên Yên đổ Nhuyễn Khuyến nổi danh với chùm 3 bài thơ thu nổi tiếng với những vần thơ như:

  Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

  Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

  Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

  Lá vàng trước ngõ khẽ đưa vèo

  Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt

  Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

  (Thu điếu)

  Trong thơ xứ, nhất là trong Thơ mới ta như nhận thấy được việc yêu thiên nhiên chính là biểu hiện của lòng yêu nước – một biểu hiện không cầu kỳ hoa mỹ hay ồn ào mà hết sức giản dị, tự nhiên.

  Nhưng, thông qua đây ta dường như cũng lại nhận thấy được cũng chính tình yêu đất nước không chỉ được đan dệt bằng tình yêu thiên nhiên. Ta dường như cũng lại có thể biết được rằng chính sự yêu nước còn được biểu hiện bằng niềm tự hào dân tộc. Nhận thấy được cũng chính người Việt Nam có rất nhiều điều đáng tự hào về quê hương, đất nước mình. Có lẽ rằng, tất cả chúng ta vẫn nhắc lại cho nhau nghe những chiến công oanh liệt trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước.

  Qủa thật ta như càng yêu mến, càng tự hào về quê hương giàu đẹp, trù phú bao nhiêu, người Việt Nam ta dường như cũng lại càng căm thù bè lũ cướp nước, bán nước bấy nhiêu. Đất nước lịch sử của ta trải qua bốn nghìn tuổi cũng là đất nước bốn nghìn năm kiên cường đấu tranh giữ nước:

  Khi có giặc người con trai ra trận

  Người con gái trở về nuôi cái cùng con

  Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh.

  (Đất Nước- Nguyền Khoa Điềm)

  Những câu thơ như thật là đáng tự hào và đặc sắc biết bao nhiêu “Để Đất Nước này là đất Nước của nhân dân”. Những người nông dân, những người yêu nước ở thế hệ trước họ dường như cũng đã hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ từng gốc lúa, bờ tre cho Tổ quốc, bởi ta như cũng đã nhận thấy được cũng chính ý chí chiến đấu đó đã đưa mỗi người con đất Việt đi tới chiến thắng trước mọi bè lù xâm lãng hung hãn nhất.

  Thế rồi ta như cũng nhận thấy được khi đất nước hoà bình, “súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa” viên ngũ sắc yêu nước lại mang sắc màu lung linh khác. Con người chúng ta dường như cũng đã ý thức về vận mệnh dân tộc vẫn được giương cao nhưng mỗi người tự khắc nhận thức được vai trò của minh đối với sự nghiệp canh tân đất nước. Mỗi học sinh như cũng lại thi đua thật tốt để có thể giúp cho sự nghiệp của nước nhà như càng trở lên tốt đẹp hơn.

  Có thể nhận thấy được rằng chính tình yêu đất nước là tình yêu muôn màu. Nó thường trực trong mỗi con người và không nhất thiết phải được bộc lộ, biểu hiện như nhau. Thực sự ta như nhận thấy được cũng chính tình yêu đất nước tiềm chứa trong nó sức mạnh cực kì to lớn. Nó dường như cũng chính là bệ đỡ tinh thần cho mỗi người trong cuộc sống này.

  Không chỉ có vai trò trong việc nâng đỡ tinh thần con người, lòng yêu nước còn là đòn bẩy khiến mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với quê hương, dân tộc và với chính bản thân mình nữa.

  Tự hào là người con của đất nước Việt Nam dòng giống Tiên Rồng. Mỗi người sinh ra không chỉ có được những tình cảm gia đình, hạnh phúc lứa đôi,… mà lớn hơn tất cả đó chính là lòng yêu nước. Lòng yêu nước như ngày càng được mỗi người hiện đại như nhìn nhận lại và có những cách suy nghĩ khác nhau. Song, ta có thể nói rằng dù trong thời đại nào đi chăng nữa thì tình cảm yêu nước dường như vẫn cứ nhận được những sự trân trọng cũng như biết ơn.

  Đất nước Việt Nam ta đau thương, oằn mình phải chống lại biết bao nhiêu kẻ thù trong quá khứ. Đất nước đó phải chịu cảnh mất mát, cảnh lầm than đến tột độ, những năm tháng chiến tranh như cứ mãi mãi ám ảnh người dân Việt cho đến tận bây giờ. Làm sao có thể quên được những trận chiến của những đội quân đế quốc hùng mạnh với vũ khí quan trang quân dụng lớn mạnh và đã khiến cho hòa bình thế giới bị lung lay. Đất nước Việt Nam từ bao đời nay vẫn yêu chuộng hòa bình và đoàn kết cương quyết chống trả dù đó là kẻ thù mạnh như thế nào đi chăng nữa. Không thể phủ nhận được rằng một đất nước nghèo khó, quân trang quân dụng chiến tranh thô sơ mà vẫn đánh thắng được kẻ thù. Lý do tại sao vậy? Đó chính là nhờ có lòng yêu nước, sự nhất trí đồng sức đồng lòng như đã kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ và có sức mạnh nhấn chìm hết bọn bán nước và bè lúc cướp nước.

  Vậy, ta hiểu như thế nào là lòng yêu nước? Lòng yêu nước có vô vàn cách định nghĩa khác nhau nhưng ta có thể hiểu đơn giản đó chính là lòng yêu từ chính người thâm yêu quê hương, yêu đất nước và yêu con người của đất nước nơi bạn sinh ra, nơi “Chôn rau cắt rốn” của mỗi người. Long yêu nước chính là sự mong muốn giúp cho đấ nước mình như phát triển vững mạnh hơn. Lòng yêu nước chính là tình cảm chung lớn lao nó được cộng gộp lại từ chính những thứ tình cảm nhỏ, vụn vặt trong cuộc sống của bạn. Những tình cảm nhỏ như tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, tình yêu những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay,… Hay ta như nhớ đến những câu thơ thật sinh động của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong bài “Đất nước” có vần thơ như thật ra diết khi nói về lòng yêu nước:

  Mai này con ta lớn lên

  Con sẽ mang đất nước đi xa

  Đến những tháng ngày mơ mộng

  Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình

  Phải biết gắn bó san sẻ

  Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở

  Làm nên Đất Nước muôn đời…

  Con người chúng ta cũng sẽ thật tự hào khi có quê hương anh hùng, nhưng đồng thời cũng phải có trách nhiệm cho quê hương đất nước của mình ở trong đó nữa. Thật dễ có thể nhận thấy được biểu hiện của lòng yêu nước không phải là những thứ quá cao xa hay nhưng gì đó khó nắm bắt mà nó dường như cũng lại đã nằm ngay ở ý thức và hành động của mỗi người.

  Nếu như trong chiếc tranh thì tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước như được thể hiện rõ nét nhất. Đó chính là những vị anh hùng cũng đã không quản ngại khó khăn để công pha vào trận mạc mà để có thể bảo vệ cho đất nước, cho quê hương yêu dấu của chính mình. Họ luôn luôn quann niệm rằng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Những người lính trẻ họ dường như không tiếc tuổi xuân của mình, lại có những chàng trai ra chiến trường mà trong hành trang của họ như lại đượm mùi sách vở. Nhưng vì tiếng gọi của Tổ quốc của non sông họ đã ra đi vào trận mạc, nơi đó chính là nơi mà sự sống và cái chết dường như cũng cách nhau trong gang tấc. Vậy lý do gì mà họ cống hiến? Lý do gì mà họ ra đi nếu như không phải từ tình yêu Tổ quốc, yêu nước của họ được kết từ chính những tình cảm, tình thương yêu gia đình, người thân cơ chứ? Còn trong cuộc sống thời bình thì lòng yêu nước lại được thể hiện qua sự học hỏi không ngừng nghỉ để mong muốn cho đất nước như thêm giàu và đẹp hơn.

  Ta như có thể nhận thấy được chính tình yêu nước mà chúng ta dành cho làng quê như thật yên bình, cho những dòng sông như thật nặng phù sa. Và thật đúng như Êren- bua đã từng nhận định “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu quê hương tạo nên lòng yêu Tổ quốc “.

  Cảm ơn các bạn các bạn vừa đọc xong top những bài làm văn Suy nghĩ về lòng yêu nước hay nhất. Chúc các viết cho mình một bài văn Suy nghĩ về lòng yêu nước thật hay và đạt được kết quả cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 5: Thể Hiện Lòng Yêu Nước Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Yêu Nước Là Yêu Gì?
 • Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Yêu Nước
 • Minh Triệu Khi Duyên Tới Sẽ Không Lười Yêu
 • Sẽ Có Lúc Ta Thấy Lười Yêu, Chẳng Cần Yêu Và Sợ Yêu…
 • Ý Nghĩa Thật Sự Của Lòng Yêu Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Luận Về Lòng Yêu Nước
 • Lan Phương Làm ‘tiểu Tam’ Nhưng Không Đáng Ghét Trong ‘yêu Lại Từ Đầu’
 • Huỳnh Lập: Lần Đầu Được Làm Bác Sĩ Trong ‘yêu Lại Từ Đầu’
 • Việt Hương ‘yêu Lại Từ Đầu’
 • Định Nghĩa Mối Quan Hệ Giữa Bạn Và Người Ấy Qua Công Thức Tình Yêu
 • Lòng yêu nước không phải là vẫy cờ

  Trong những ngày này lòng yêu nước chẳng khác gì lễ Giáng sinh – rất nhiều người bị cuốn vào không khí lễ hội tràn ngập ánh sáng và những màn trình diễn. Chúng ta nghe những lời nhắc nhở về “ý nghĩa thực sự” của lễ Giáng sinh và chúng ta thậm chí có thể lầm bầm một vài từ đầy tội lỗi về những cái đang tác động tới chúng ta, nhưng mỗi người chúng ta dành nhiều thời gian và suy nghĩ về cỗ bàn, tặng quà, và những thứ khác của một ngày lễ thế tục hơn là suy nghĩ một cách sâu sắc về ý nghĩa thật sự của nó.

  Lòng yêu nước thì cũng thế, nhất là vào ngày Tưởng niệm các chiến sĩ trận vong (Memorial Day) trong tháng Năm, Ngày Quốc kỳ vào tháng Sáu, và ngày Độc lập vào tháng Bảy. Hãy đi xuống Main Street America và hỏi từng công dân xem lòng yêu nước có nghĩa là gì và trừ một vài ngoại lệ, hầu hết các câu trả lời đều có tính tự mãn nhưng hời hợt và thường là hoàn toàn sai. Nếu nhìn thấy chúng ta như hiện nay thì những Người Lập Quốc, những người đàn ông và đàn bà đã tạo cho chúng ta lý do để trở thành người yêu nước, sẽ nghĩ rằng chúng ta đã lạc đường.

  Kể từ cuộc tấn công bỉ ổi ngày 11 tháng 9 năm 2001, người Mỹ đã gần như thống nhất trong “tình yêu nước”. Đối với hầu hết mọi người, thật đáng buồn là thế cũng đủ để trở thành một người yêu nước cứng rắn rồi. Nhưng nếu tôi đúng, thì đây là giai đoạn để người Mỹ tham gia vào một khóa bồi dưỡng.

  Lòng yêu nước không phải là tình yêu đất nước, nếu bạn coi “đất nước” có nghĩa là những cánh đồng lúa chín, những dãy nui uy nghi và những thứ tương tự như thế. Hầu như nước nào cũng có những dãy núi đá, những cảnh sông nước đẹp đẽ, cùng những thứ để con người trồng cấy và ăn. Nếu lòng yêu nước chỉ có thế, thì người Mỹ có ít những thứ quý giá mà chúng ta có thể nói là đặc biệt hay độc đáo để có thể yêu. Và chắc chắn, lòng yêu nước không có nghĩa là hy sinh cuộc đời của con người chỉ vì một dòng sông hay một dãy núi.

  Lòng yêu nước không phải là niềm tin mù quáng vào những thứ mà các nhà lãnh đạo của chúng ta làm hay nói với chúng ta. Đấy chỉ là thay một số khái niệm cao cả bằng những bước duyệt binh không cần động não mà thôi.

  Lòng yêu nước không chỉ đơn giản là đi bầu cử. Bạn cần phải biết nhiều hơn về những động cơ thúc đẩy cử tri trước khi bàn về lòng yêu nước của ông ta. Ông ta có thể đi bầu cử bởi vì ông ta muốn một cái gì đó mà người khác phải trả tiền. Có lẽ ông ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều về việc chính khách mà ông ta thuê sẽ lấy cái đó ở đâu. Xin nhớ câu nói uyên thâm của Tiến sĩ Johnson: “Lòng yêu nước là nơi trú ẩn cuối cùng của một tên vô lại.”

  Vẫy cờ có thể là một dấu hiệu bên ngoài của lòng yêu nước, nhưng chúng ta không coi rẻ thuật ngữ này bằng cách có một lúc nào đó cho rằng đó là chỉ là một dấu hiệu. Thương tiếc những người đã hy sinh cuộc đời chỉ đơn giản là vì họ đã sống trên đất Mỹ là việc bao giờ cũng nên làm, nhưng đấy cũng không phải là lòng yêu nước.

  Người dân ở mỗi quốc gia và lúc nào cũng thể hiện tình cảm về cái mà chúng ta gọi là “lòng yêu nước”, nhưng điều đó lại đặt ra câu hỏi. Cái này là gì vậy? Chả nhẽ nó lại rẻ và vô nghĩa như vậy sao? Chỉ cần vài động tác và tình cảm là bạn đã trở thành người yêu nước ư?

  Không phải trong sách của tôi

  Tôi cho rằng lòng yêu nước ăn sâu bén rễ trong tư tưởng sinh thành ra một đất nước, nhưng đó là phải tư tưởng mà tôi nghĩ đến khi tôi cảm thấy mình là người yêu nước. Tôi là một người Mỹ yêu nước, vì tôi tôn kính những tư tưởng đã thúc đẩy những Người Lập Quốc và buộc họ, trong nhiều trường hợp, phải đặt cược sinh mạng, tài sản, danh dự thiêng liêng của mình.

  Những tư tưởng nào? Xin đọc lại Tuyên ngôn độc lập. Hoặc, nếu bạn giống như hầu hết người Mỹ hiện nay, xin hãy đọc nó lấy một lần. Tất cả đều có ở đó. Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Không phải chính phủ mà Tạo Hóa đã trao cho họ một số quyền bất khả xâm phạm. Trước hết là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chính phủ phải bị hạn chế nhằm bảo vệ hòa bình và gìn giữ quyền tự do của chúng ta, và chính phủ làm như vậy thông qua sự đồng ý của những người bị trị. Đó là quyền của những người tự do nhằm tự giải thoát khỏi chính phủ khi chính phủ đó trở thành kẻ phá hoại những mục đích đó, như những Người Lập Quốc của chúng ta đã làm trong một hành động cao cả của lòng can đảm và thách thức hai trăm năm về trước

  Xin gọi đấy là Freedom (tự do). Xin gọi đấy là Liberty (cũng có nghĩa là tự do – ND). Gọi là gì cũng được, nếu bạn muốn; nhưng đó là nền tảng xây dựng nên quốc gia này và nếu chúng ta rời xa nó thì chúng ta sẽ tự chuốc lấy hiểm nguy. Đấy là cái xác định chúng ta là người Mỹ. Đó là những điều ước ao của hầu hết những người đã từng sống trên hành tinh này. Nó làm cho cuộc đời đáng sống, có nghĩa là, đấy là điều xứng đáng để chiến đấu và hy sinh.

  Quan điểm Mỹ

  Tôi biết rằng khái niệm này về lòng yêu nước chính là ý nghĩa theo kiểu Mỹ của thuật ngữ đó. Nhưng tôi không biết đối với Uganda hay Paraguay người yêu nước nghĩa là gì. Tôi hy vọng rằng người Uganda và Paraguay có những lý tưởng cao cả làm họ vui sướng khi họ cảm thấy mình là người yêu nước, đấy là câu hỏi mà bạn sẽ phải hỏi họ. Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết lòng yêu nước có ý nghĩa gì đối với tôi, một người Mỹ, mà thôi.

  Tôi hiểu rằng nước Mỹ đã thường không đáp ứng được những tư tưởng cực kỳ cao cả, được thể hiện trong Tuyên ngôn độc lập. Điều đó không hề làm giảm sự tôn kính của tôi đối với những tư tưởng đó, và cũng không làm lu mờ hy vọng của tôi rằng thế hệ người Mỹ tương lai sẽ lại được chúng truyền cho cảm hứng.

  Trên thực tế, cách hiểu như thế về lòng yêu nước đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất và chán nản nhất. Lòng yêu nước của tôi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thất bại của bất kỳ chính trị gia nào, hoặc bất kỳ sai lầm nào của một số chính sách của chính phủ, hoặc bất kỳ sụt giảm nào trong nền kinh tế hoặc thị trường chứng khoán. Không có kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào, dù bất lợi đến đâu, làm cho tôi cảm thấy kém trung thành với những lý tưởng mà những Người Lập Quốc của chúng ta đã viết ra vào năm 1776. Thật vậy, như kinh nghiệm sống cho thấy, trí huệ mà những người khổng lồ như Jefferson và Madison ban cho chúng ta chưa bao giờ trở thành rõ ràng như thế đối với tôi. Tôi nóng ruột hơn bao giờ hết, chỉ muốn giúp đỡ những người khác để họ có thề đánh giá đúng những việc đó.

  Trong lần về thăm quê cha đất tổ gần đây của tôi ở Scotland, tôi đi ngang qua một vài từ rất cũ, chúng đã buộc tôi phải dừng lại. Mặc dù những từ này có trước Tuyên ngôn Độc lập của chúng ta những 456 năm, và cách xa chúng ta ba ngàn dặm, tôi khó có thể nghĩ về bất cứ điều gì từng được viết ở đây lại có thể khuấy động lòng yêu nước mà tôi đã định nghĩa ở trên đến như thế. Năm 1320, trong một nỗ lực nhằm giải thích lý do vì sao họ đã phải chiến đấu đẫm máu suốt 30 năm nhằm đánh đuổi quân xâm lược người Anh, các nhà lãnh đạo người Scotland đã kết thúc bản Tuyên bố Arbroath với dòng chữ sau đây: “Chúng tôi chiến đấu không phải vì danh dự, vinh quang hay của cải, mà chúng tôi chiến đấu cho quyền tự do, quyền tự do mà không một người tốt nào chịu từ bỏ, ngay cả khi phải hi sinh mạng sống của mình.”

  Dịch bởi Phạm Nguyên Trường

  Ghi chú của người dịch: Bài báo này được xuất bản tháng 6 năm 2003.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Bài Hát Yêu Là Tha Thu
 • Khi Tình Yêu Đủ Lớn Để Mang Bảo Hiểm Về Miền Núi Cao
 • 999 Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Hay Nhất Tận Đáy Lòng
 • 6 Định Nghĩa Về Tình Yêu Hay Nhất Bạn Nên Biết!!!
 • Suy Nghĩ Về Lòng Yêu Nước
 • Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Yêu Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Yêu Nước Là Yêu Gì?
 • Bài 5: Thể Hiện Lòng Yêu Nước Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Suy Nghĩ Về Lòng Yêu Nước
 • 6 Định Nghĩa Về Tình Yêu Hay Nhất Bạn Nên Biết!!!
 • 999 Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Hay Nhất Tận Đáy Lòng
 • Tài liệu hướng dẫn nghị luận về lòng yêu nước, tham khảo mẫu dàn ý chi tiết và tuyển chọn những bài văn hay suy nghĩ bàn về lòng yêu nước của con người trong xã hội hiện nay.

  Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước trong xã hội hiện nay.

  Hướng dẫn làm bàivăn nghị luận về lòng yêu nước

  1. Phân tích đề

  – Yêu cầu đề bài: Trình bày quan niệm, suy nghĩ của em về lòng yêu nước

  – Phạm vi tư liệu dẫn chứng: những sự việc, hành động biểu hiện cho lòng yêu nước trong xã hội.

  2. Hệ thống luận điểm

  Luận điểm 1: Giải thích thế nào là lòng yêu nước?

  Luận điểm 2: Biểu hiện của lòng yêu nước

  Luận điểm 3: Vai trò của lòng yêu nước

  Luận điểm 4: Trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay

  Dàn ý chi tiết nghị luận về lòng yêu nước

  Mở bài nghị luận về lòng yêu nước

  – Lòng yêu nước là một trong những phẩm chất cao quý của con người đối với đất nước mà chúng ta đang sinh sống.

  – Vậy lòng yêu nước đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?

  Thân bài nghị luận về lòng yêu nước

  Luận điểm 1: Giải thích thế nào là lòng yêu nước?

  Luận điểm 2: Biểu hiện của lòng yêu nước

  – Giai đoạn chiến tranh, giành độc lập:

  + Thời phong kiến, bao cuộc khởi nghĩa nổ ra nhằm thoát khỏi ách đô hộ phương Bắc.

  + Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ trường kì của dân tộc, tinh thần yêu nước cũng thể hiện bằng bao sự hi sinh của đồng bào không phân biệt địa vị, giới tính, vùng miền,…

  + Tình yêu nước giai đoạn này hết sức mạnh mẽ, bằng một con đường chung nhất: đấu tranh giải phóng dân tộc.

  + Dẫn chứng: Những lần ngoại xâm sang xâm lược nước ta (trong lịch sử – 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, Thanh, Minh,…), kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ,…

  – Giai đoạn hòa bình, phát triển đất nước:

  + Khi mới giành được độc lập, lòng yêu nước biểu hiện thành tinh thần xây dựng, kiến thiết đất nước buổi đầu.

  + Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay thì đó là sự vươn tầm thế giới khẳng định hai tiếng Việt Nam trên bản đồ thế giới.

  + Tình yêu nước thời kì mới được tiến hành đa dạng và bằng nhiều cách thức hơn, có thể là một người nông dân đưa lúa gạo đi xuất khẩu, là anh chiến sĩ hải đảo giữ vững chủ quyền ngoài biển khơi, là doanh nhân đưa thương hiệu Việt tới bạn bè năm châu.

  + Dẫn chứng: Doanh nhân Phạm Nhật Vượng, thiếu tá Vi Văn Nhất hi sinh khi đánh án ma túy hay các học sinh đạt giải cao trong các kì thi quốc tế,…

  Luận điểm 3: Vai trò của lòng yêu nước

  – Là chìa khóa vạn năng có thể đưa đất nước vượt qua mọi gian nan thử thách.

  – Là dòng sữa ngọt mát nuôi dưỡng bao tâm hồn những người con đất Việt.

  – Là bệ đỡ vững chắc cho mọi thành công sau này của thế hệ người Việt Nam.

  – Là nguồn cảm hứng bất tận đi vào biết bao trang văn trang thơ, nói chí tỏ lòng, diễn tả bất tận mọi cung bậc tình cảm của lòng yêu nước.

  – Khiến con người ta sống có trách nhiệm hơn với gia đình quê hương đất nước.

  Luận điểm 4: Trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay

  – Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: giúp đỡ mọi người, tìm hiểu về truyền thống lịch sử dân tộc, nỗ lực tiếp thu tri thức nhân loại,…

  – Lòng yêu nước còn thể hiện ở việc bản thân mỗi cá nhân cố gắng hoàn thành mục tiêu tốt đẹp của bản thân. Khi mỗi cá nhân phát triển, tức là cả cộng đồng cùng phát triển,…

  – Yêu cảnh sắc quê hương, yêu nơi chôn rau cắt rốn, yêu thương giúp đỡ bạn bè,…

  – Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành con người đủ sức, đủ tài.

  – Nghiêm túc, tự giác thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định của nhà trường, cơ quan công tác…

  – Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu một cách chính đáng

  – Dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu.

  * Bàn bạc, mở rộng vấn đề

  – Phê phán những con người có hành động bán rẻ linh hồn của mình cho bọn phản động, hại nước. Đó là những người rất đáng chê trách và bị xã hội tẩy chay.

  Kết bài nghị luận về lòng yêu nước

  – Lòng yêu nước là phẩm chất đạo đức cần thiết của con người.

  – Là học sinh, em sẽ luôn trau dồi học tập thật tốt để trong tương lai xây dựng nước nhà ngày càng đẹp đẽ và giàu mạnh hơn.

  Đoạn văn mẫu 1

  “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. Đó là lời khẳng định đầy tự hào của chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Lòng yêu nước được hiểu là tình cảm yêu thương, gắn bó sâu nặng và tinh thần, trách nhiệm bảo vệ, dựng xây đất nước của con người. Cao hơn cả đấng sinh thành, đất nước như một mái nhà chung của tất cả những người dân đang chảy trong mình dòng máu Lạc Hồng. Chính vì vậy, lòng yêu nước tồn tại trong tất cả con người Việt Nam như một lẽ dĩ nhiên, thể hiện sự tự tôn, tự hào dân tộc, biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng dựng xây và bảo vệ đất nước. Biểu hiện của lòng yêu nước là những hành động cụ thể, được minh chứng qua từng giai đoạn lịch sử. Trang sử vàng của dân tộc ta đã ghi danh biết bao vị anh hùng, chiến sĩ, thậm chí là nông dân dũng cảm, can trường xả thân vì đất nước. Hình ảnh chị Võ Thị Sáu gan dạ trước nòng súng quân giặc, anh Bế Văn Đàn, anh Phan Đình Giót,… và hàng ngàn con người Việt Nam đã khiến cả thế giới phải nể phục vì lòng yêu nước, dũng cảm, cứng rắn “như gang như thép”. Có thể thấy, lòng yêu nước là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thành công của đất nước ta trong cả kháng chiến lẫn công cuộc dựng xây xã hội chủ nghĩa. Thế hệ thanh thiếu niên cần không ngừng cố gắng học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. Bên cạnh đó, chúng ta cần ngăn chặn triệt để các hành vi tuyên truyền phản động, biểu tình gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh đất nước.

  Đoạn văn mẫu 2

  Lòng yêu nước chính là tình yêu quê hương đất tổ nơi mình sinh ra và lớn lên. Đó là yêu sông, yêu núi, yêu làng, yêu tất cả con người sống trên mảnh đất hình chữ S. Một người có lòng yêu nước sẽ luôn cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước. Lòng yêu nước chính là thước đo để đánh giá phẩm chất, đạo đức một con người đối công cuộc xây dựng đất nước. Đôi khi lòng yêu nước chỉ là tình cảm đơn giản, bình dị nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn. Luôn cố gắng trong học tập, hay công việc để đất nước trở nên giàu mạnh hơn. Và luôn dang rộng vòng tay để yêu thương và kêu gọi xã hội bằng hành động thiết thực. Thế nhưng trong xã hội hiện nay vẫn còn một số bộ phận tiêu cực, phản động. Họ luôn có những hành động, thủ đoạn trái ngược với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Những con người như vậy cần được răn đe và có hình thức xử lý đúng đắn và kịp thời.

  Như vậy lòng yêu nước thực sự rất cần thiết đối với mỗi người và toàn xã hội. Có thể nói lòng yêu nước là một truyền thống quý báu đáng tự hào của dân tộc ta. Vì một tương lai tươi sáng, xã hội văn minh chúng ta cần phát huy những truyền thống tốt đẹp.

  Đoạn văn mẫu 3

  Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Lòng yêu nước là tình cảm yêu thương, gắn bó sâu nặng và tinh thần, trách nhiệm bảo vệ, dựng xây đất nước của con người trên đất nước đó. Đối với dân tộc Viêt Nam, lòng yêu nước tồn tại trong tất cả người dân như một lẽ dĩ nhiên bởi truyền thống yêu thương, giàu lòng nhân ái, đoàn kết và biết ơn. Lòng yêu nước của con người Việt Nam được thể hiện rõ qua những tấm gương của biết bao vị anh hùng, chiến sĩ, thậm chí là nông dân dũng cảm, can trường xả thân vì độc lập tự do của đất nước. Không chỉ vậy, lòng yêu nước còn được thể hiện ở những cố gắng cống hiến tri thức, tiền bạc để dựng xây và phát triển đất nước ngày một giàu đẹp. Ý nghĩa của lòng yêu nước đối với công cuộc bảo vệ và dựng xây xã hội chủ nghĩa được minh chứng bằng những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta trước giặc ngoại xâm, bằng những thành tựu khoa học công nghệ, giáo dục,… mà chúng ta đạt được từ xưa đến nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức được giá trị của dân tộc và lòng yêu nước, bằng chứng là một bộ phận người dân vẫn tồn tại suy nghĩ phản động, ích kỉ, vô trách nhiệm, thậm chí còn tuyên truyền phản động, châm ngòi biểu tình nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước những hành vi đó, chúng ta cần có thái độ quyết liệt ngăn chặn, và có biện pháp khắc chế kịp thời để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

  Một số bài văn tham khảo nghị luận về lòng yêu nước

  Bàn về lòng yêu nước bài văn mẫu số 1

  Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta được lưu truyền và phát huy từ đời này qua đời khác. Nó không những không bị mai một đi mà ngày càng được phát huy một cách mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong xã hội hiện nay.

  Lòng yêu nước chính là lòng yêu quê hương, xóm làng, yêu núi sông, yêu Tổ quốc hay yêu những thứ nhỏ bé, bình dị nhất xung quanh cuộc sống của mỗi chúng ta. Lòng yêu nước còn là khát vọng dựng xây, phát triển đất nước ngày một giàu mạnh hơn, rạng rỡ hơn.

  Có thể nói, tình yêu nước được thể hiện với muôn hình vạn trạng. Ở mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh khác nhau thì tình yêu nước lại có những biểu hiện ngời sáng khác nhau. Trong những năm tháng kháng chiến oanh liệt của dân tộc thì lòng yêu nước chính là tinh thần bất khuất, lòng khao khát độc lập tự do đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm và bè lũ bán nước. Là tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn nhau qua những năm tháng mưa bom bão đạn. Là sự nhiệt thành cách mạng, là sự hi sinh quên mình của những người lính nơi đầu súng ngọn gió, là sự hi sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ nơi hậu phương… Lớp lớp những thế hệ hi sinh quên mình vì Tổ quốc mà lịch sử còn nhắc tên họ mãi. Chúng ta làm sao có thể quên một anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thấy mình chèn pháo, một Phan Đình Giot lấy thân mình lấp lỗ châu mai… và hàng ngàn những người con đã ngã xuống vì màu cờ đỏ thắm, vì độc lập tự do, vì lòng yêu nước sáng ngời.

  Nếu như trong thời chiến lòng yêu nước là sự quả cảm, anh dũng chiến đấu thì trong thời bình tinh thần yêu nước lại chính là sự đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau để dựng xây lên một đất nước ngày một giàu mạnh hơn. Lòng yêu nước là không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu để làm rạng danh dân tộc, rạng danh 2 tiếng Việt Nam. Một giáo sư Ngô Bảo Châu với giải thưởng về toán học danh giá. Một vận động viên Ánh Viên với những kỉ lục liên tiếp được phá vỡ với môn bơi lội… Đó chỉ là một số trong rất nhiều tấm gương những người Việt đang không ngừng phấn đấu để làm rạng danh Tổ quốc.

  Lòng yêu nước không phải là thứ gì đó xa vời nhưng nó lại có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi con người và với mỗi quốc gia, dân tộc. Lòng yêu nước giúp con người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết và tạo nên sức mạnh tập thể vô cùng to lớn. Sức mạnh ấy có thể giúp một nước nhỏ bé như Việt Nam quật ngã được 2 đế quốc thực dân sừng sỏ là Pháp và Mỹ. Sức mạnh ấy giúp Việt Nam từ một nước nghèo và lạc hậu sau chiến tranh đang ngày một chuyển mình đứng dậy để sánh vai với các cường quốc 5 châu. Thử hỏi, nếu không có lòng yêu nước, không có tinh thần dân tộc thì cuộc sống hiện tại sẽ ra sao? Đó sẽ là một viễn cảnh u ám khi mà con người sống thờ ơ, vô cảm với chính mình và với cộng đồng. Sẽ không còn yêu thương, không còn đoàn kết.

  Thế nhưng, trong xã hội hiện nay vẫn còn một số những phần tử tiêu cực phản động, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, xã hội. Chúng luôn có những thủ đoạn nhằm làm bôi nhọ danh dự của Đảng và Nhà nước, làm xấu đi lý tưởng xã hội chũ nghĩa. Hoặc có những con người sống vô cảm, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà quên đi những giá trị của cuộc sống, quên đi những người xung quanh. Những con người như vậy cần phải được giáo dục và thay đổi nhận thức vì một tương lai tốt đẹp hơn.

  Bản thân là những người trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi chúng ta cần có ý thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của lòng yêu nước, từ đó, không ngừng cố gắng học tập, trau dồi bản thân để hoàn thiện chính mình và giúp ích cho xã hội.

  Có thể nói, lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu đáng tự hào của dân tộc ta. Nó không chỉ là cầu nối từ thế hệ này sang thế hệ khác mà còn là cái nôi chắp cánh hi vọng cho những thế hệ tương lai.

  Bàn về lòng yêu nước bài văn mẫu số 2

  Đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm bể dâu mới có được hòa bình và nền độc lập như hôm nay. Đó là nhờ vào sự nỗ lực cống hiến cũng như tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc của mỗi thế hệ. Cho đến ngày nay, lòng yêu nước vẫn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng cần được trân trọng và phát triển hơn nữa.

  Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương, đất nước; nỗ lực cố gắng không ngừng để dựng xây và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Lòng yêu nước là tình cảm cao cả, thiêng liêng của mỗi người dành cho quê hương đất nước. Đó là yêu sông, yêu núi, yêu làng, yêu xóm, yêu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S. Tình cảm ấy đơn giản, gần gũi và nằm ngay trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của mỗi người.

  Biểu hiện của lòng yêu nước không phải là những thứ quá cao xa, nó nằm ngay ở ý thức và hành động của mỗi người. Trong thời kỳ kháng chiến, lòng yêu nước chính là đứng lên, cầm súng ra trận chiến đấu với kẻ thù. Mọi khó khăn, gian khổ đều không ngần ngại, xông lên phía trước dành lại độc lập tự do cho nhân dân. Lòng yêu nước lúc đó mạnh mẽ và quyết liệt. Đó là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tương thân tương ái, cùng nhau chống lại kẻ thù. Chiến tranh ác liệt nhưng như Bác Hồ từng nó thì “lòng yêu nước có thể nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước”.

  Lòng yêu nước lúc đó chính là cố gắng không ngừng nghỉ, cố gắng ngày và đêm để giữ lấy độc lập của đất nước. Quân thù hung ác nhưng ý chí chiến đấu của nhân dân càng phải quyết tâm. Tình yêu nước nồng nàn và tha thiết đó là vũ khí để chiến thắng kẻ thù.

  Trong thời bình, lòng yêu nước thể hiện ở việc chung ta xây dựng xã hội chủ nghĩa, mang lại cuộc sống no đủ cho nhân dân và sự vững bền cho đất nước.

  Tình yêu mà chúng ta dành cho làng quên yên bình, cho những dòng sông đổ nặng phù sa, cho bãi mía nương dâu. Nhà văn Ê-ren-bua từng nói “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu quê hương tạo nên lòng yêu Tổ quốc”. Những tình yêu tưởng chừng như bình dị như vậy nhưng lại tạo nên một tình yêu lớn lao và cao cả hơn.

  Mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn khôn và trưởng thành thì gia đình là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ. Đó là nơi chúng ta cần yêu thương đầu tiên. Mai này chúng ta lớn lên có trường học, xã hội, những người bạn xung quanh. Chúng ta cần phải san sẻ tình yêu thương của mình cho tất cả mọi người nếu có thể. Đôi khi lòng yêu nước chỉ là tình cảm đơn giản, bình dị như vậy nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.

  Đất nước ta đang đi lên chủ nghĩa xã hội, thế hệ trẻ cần phải cống hiến và chung tay xây dựng đất nước phát triển hơn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì cần phải cố gắng chăm học, rèn luyện không ngừng để trở thành người công dân tốt cho xã hội.

  Lòng yêu nước của mỗi công dân sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Xung quanh chúng ta còn có rất nhiều mảnh đời cần sự sẻ chia và giúp đỡ. có những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, bị bố mẹ bỏ rơi, những cụ già neo đơn hoặc bị con cái ngó lơ. Họ cần được yêu thương và sẻ chia. Chúng ta hãy dang rộng vòng tay để yêu thương họ, kêu gọi xã hội yêu thương họ bằng những hành động thiết thực nhất.

  Tuy nhiên bên cạnh những người tràn đầy tinh thần yêu nước thì vẫn có những phần tử cố ý chống lại đất nước, chống lại chính quyền. Đó là những kẻ đi theo chủ nghĩa xuyên tạc, nói xấu Đảng và chính phủ. Cần phải xử lý thật nghiêm khắc những trường hợp này để mang lại sự yên ổn của xã hội.

  Như vậy lòng yêu nước trong xã hội này là cần thiết đối với mỗi con người. Chúng ta cần phải rèn luyện tinh thần này thường xuyên để dựng xây và cống hiến cho đất nước.

  Bàn về lòng yêu nước bài văn mẫu số 3

  Đất nước ta luôn được nhìn nhận là một đất nước có nhiều điều kì diệu. Dân tộc ta đã phải trải qua cả một quãng lịch sử dài đằng đẵng thấm đẫm máu và nước mắt để bảo vệ cho được độc lập, dân chủ cho quốc gia, và cuối cùng đã vượt qua một cách hết sức huy hoàng, đó chính là nhờ sức mạnh của tình yêu nước. Tình yêu nước của nhân dân ta là một thứ tình cảm thiêng liêng, đáng quý, đáng trân trọng và đáng được phát huy.

  Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương nơi mình sinh ra, trưởng thành, suy nghĩa rộng là đất nước với đồng bào dân tộc trân quý. Tình cảm ấy thiêng liêng vô ngần, yêu gia đình, yêu làng quê, yêu núi sông, yêu những người dân đất nước để rồi sống một cuộc đời đầy tình thân, tình nghĩa và luôn thường trực những ước mong cho đất nước mình những ngày thanh bình, ngày càng phồn thịnh, phát triển.

  Tình cảm ấy gần gũi, bình dị và thân thuộc vô cùng. Nó đến với tư tưởng mỗi người một cách rất tự nhiên, trong ý thức và những hành động bộc phát nhưng rất lý tính của con người. Dân tộc ta luôn tự hào là một dân tộc anh hùng. Lịch sử bốn nghìn năm dựng nước thì quá nửa chìm đắm trong nạn binh đao với những sự chết chóc, biệt ly, tang thương vô cùng. Tuy nhiên, đau khổ đến bao nhiêu cũng không khiến cho nhân dân ta lùi bước, bằng tinh thần đoàn kết và sức mạnh tinh thần. Như trong tác phẩm ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta “, bác Hồ kính yêu, vị cha già vĩ đại của dân tộc ta đã có nhiều lời khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê lợi, Quang Trung… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.

  Thật vậy, biểu hiện của tình yêu nước, tinh thần yêu nước của nhân dân ta được hiển hiện rất rõ nét trong đời sống, nó nằm ngay trong ý thức và hành động của mỗi con người Việt. Trong thời chiến, đó là hàng triệu trái tim từ các cụ già tóc bạc phơ đến những đứa trẻ tuổi đời còn rất nhỏ, thanh niên, kiều bào nước ngoài ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, một lòng hướng tới lý tưởng kiên quyết đấu tranh vì lý tưởng độc lập, hòa bình cho đất nước. Hậu phương có những người phụ nữ bản lĩnh với tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” thi đua tăng gia sản xuất, góp công sức sản xuất lương thực, thực phẩm gửi vào hậu phương chi viện cho bộ đội. Trên khắp các chiến trường, là những chiến sĩ anh dũng, quả cảm, luôn suy nghĩ về lợi ích cộng đồng hơn là những tình cảm cá nhân. Lòng yêu nước ấy mang giá trị to lớn vô cùng, sức mạnh của nó thật sự rất khủng khiếp, chính điều đó đã làm nên thương hiệu của một dân tộc anh hùng khi một đất nước nhỏ bé và lạc hậu đã đánh thắng, đã chiến thắng một cách oanh liệt kẻ thù hung bạo với vũ khí trang bị tối tân, hiện đại vô cùng.

  Không chỉ trong thời chiến, mà ngay trong thời đại hòa bình này, tinh thần yêu nước cũng được biểu hiện một cách rất rõ rệt. Lòng yêu nước được thể hiện qua tình yêu thiên nhiên đất nước, yêu làng quê nơi chôn rau cắt rốn của mình, yêu thương con người đồng loại, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Lòng yêu con người đất nước, yêu quê hương cũng là một trong những biểu hiện của tình yêu đất nước. Chúng ta sinh ra và lớn lên là nhờ công ơn sinh thành và dưỡng dục của gia đình, người thân bạn bè, vùng đất nơi tạo không gian sống và trải nghiệm. Đôi khi tình yêu nước còn được biểu hiện ở những điều hết sức bình dị, giản đơn nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc vô cùng.

  Lòng yêu nước của nhân dân ta còn được thể hiện ở tấm lòng của mọi người dân đất nước hướng về nhau, nghĩ về nhau, luôn quan tâm, giúp đỡ cho nhau. Những hoàn cảnh khó khăn như trẻ em lang thang cơ nhỡ, các cụ già neo đơn, bệnh nhân, những người có công với cách mạng… luôn được xã hội, cộng đồng quan tâm rất nhiều.

  Đất nước có thể phát triển, vươn cao, vươn xa hay không là cũng nhờ sự cống hiến, xây dựng của những con người dân tộc. Và lòng yêu nước là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hướng mục tiêu này. Lòng yêu nước là vô cùng cần thiết đối với mỗi con người, cho sự phát triển chung của một đất nước.

  Trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta, đã có biết bao tấm gương anh hùng dám liều mình đứng lên chống lại bọn giặc xâm lược mang lại hạnh phúc, vinh quang cho đất nước. Trong số đó ta có thể kể đến các anh hùng như: Lí Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo,… Đó là những tấm gương hi sinh anh dũng cho đất nước trọn một niềm vui hòa bình. Để có thể đánh thắng được lũ giặc bạo tàn, ngoài sự mưu trí, dũng lược thì lòng yêu nước sâu sắc là một trong những sức mạnh.

  Vậy lòng yêu nước có nghĩa là gì? Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng, quý báu mà bất cứ người dân nào cũng có đối với đất nước mà mình đang sinh sống, tồn tại. Và tình cảm thiêng liêng đó được trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả trong những giai đoạn lịch sử dân tộc phải gồng mình trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Ở đất nước Việt Nam chúng ta, bất cứ người dân nào cũng luôn tồn tại lòng yêu nước mãnh liệt. Cụ thể là khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan xuống vùng biển của Việt Nam thì trong tim của mỗi con người Việt trỗi dậy một nỗi bất bình mạnh mẽ, tạo thành một làn sóng phản đối quyết liệt đối với hành vi, ứng xử không đúng đắn đó. Đâu đâu tại Việt Nam cũng như trên thế giới, hễ là người Việt Nam đều nêu cao tinh thần yêu nước và phản đối Trung Quốc. Hay những thanh niên hiện nay đủ tuổi phải thực thi lệnh gọi Nghĩa vụ quân sự luôn hăng hái, xung phong, xung kích lên đường thực hiện nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng của mình. Dù chúng ta đang sống trong thời bình, nhưng không có nghĩa là chúng ta lơ là với bất kì hành động khiêu khích nào, chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước ta luôn có kế hoạch xây dựng, củng cố quốc phòng vững mạnh, chắc chắn, là lực lượng tiên phong để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và đất nước Việt Nam ngày càng vững bền. Đó chính là những hành động của lòng yêu nước sâu sắc.

  Thế nhưng ở đâu đó vẫn còn những con người không có lòng yêu nước. Những con người này chỉ vì lợi ích cá nhân, mờ mắt vì tiền của, bị mua chuộc, bị dụ dỗ, ý thức bán thân chưa cao mà có những hành động phàn bội lại đất nước của mình như: kích động người dân phản đối các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta, phát tờ truyền đơn phản động, gây mất an ninh trật tự công cộng,… gây bất ổn trong lòng dân. Những kẻ này cần phải bị lên án, trừng trị đích đáng theo pháp luật.

  Nói tóm lại, trong mỗi con người Việt Nam ta đều sẵn sàng một lòng yêu nước sâu sắc. Chỉ có một số ít người vì hám lợi mà bán rẻ đất nước. Riêng bản thân em, em sẽ học tập thật tốt, là con ngoan trò giỏi để mai sau thành tài góp công xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh để xứng danh với các cường quốc năm châu bốn bể.

  Bàn về lòng yêu nước bài văn mẫu số 5

  Văn hào Nga Ylia Erenbua đã từng viết trong một bài luận văn nổi tiếng Lòng yêu nước: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Đó là người Nga yêu nước Nga, nhưng nguồn cội của tình yêu nước thì vẫn vậy, dù cái cụ thể cho tình yêu này trao gửi có khác với Việt Nam ta. Nhưng người Việt Nam, thì “Lòng yêu nước ban đầu…” có thể sẽ là yêu lũy tre xanh bao quanh làng, yêu dòng sông chảy trước nhà, yêu chân ruộng thơm mùi gốc rạ, yêu con cò đứng khoan thai trên đồng bên dáng mẹ còng lưng làm cỏ lúa…

  Cứ nghĩ xem, 4.000 năm qua từ thuở vua Hùng dựng nước, ông cha ta đã để lại những biểu tượng gì cho cháu con gửi vào đó lòng yêu nước sâu sắc nhất? Vua Hùng đã đi cày ruộng, và người dân ở thời đại Hùng Vương đã biết trồng lúa nước. Lang Liêu đã dâng lên vua cha bánh chưng và bánh dày, biểu tượng cho trời đất, nhưng cũng là biểu tượng cho làng quê trồng lúa nước. Và cao hơn, là biểu tượng cho lòng tôn kính, yêu thương và biết ơn với tổ tiên, các đấng sinh thành ra mình. Yêu cha mẹ, yêu ông bà, yêu tổ tiên cũng là bắt đầu cho tình yêu Tổ quốc. Cây lúa, chân ruộng chính là cái mà mười tám vua Hùng để lại cho muôn đời con cháu. Nước ta có thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng không thể, không bao giờ được để mất những biểu tượng, những hình ảnh của làng quê đã hình thành từ thời các vua Hùng.

  Các dân tộc Việt Nam đa tôn giáo, nhưng người Việt có một tập tục thành kính và tuyệt đẹp, đó là tục thờ cúng ông bà. Mỗi khi chúng ta thắp nén hương trên bàn thờ các vua Hùng, trước bàn thờ tổ tiên ông bà, tự nhiên có cảm giác trong huyết quản ta đang lưu chuyển dòng máu Việt tự nghìn năm, và ta lại có phút thanh thản để tự soi xét mình và để nhận những lời di huấn thiêng liêng từ tổ tiên ông bà: phải sống làm sao cho có nghĩa có nhân, cho ra một con người thuộc dòng giống Lạc Việt. Niềm tự hào chỉ đưa ta đi lạc hướng một khi ta không biết mình tự hào về cái gì. Còn khi đã xác định, thì niềm tự hào là con cháu vua Hùng, là người Việt mãi mãi là niềm tự hào chính đáng. Không phải để hơn thua với ai, mà để tự tin vào những gì tốt đẹp mà mình đã được nhận, được trao truyền trong suốt cuộc đời này. Từ các vua Hùng, từ lũy tre xanh, từ ruộng tỏa mùi bùn non:

  “Cứ gì mùi thơm mới khiến nhớ lâu khi bùn non nối đời anh với đất khi bàn chân dẫm gai cào đá sắc là để cho bùn ruộng nhuyễn hơn thôi cho đồng ta lúa chạy ngút chân trời và gần lại dáng mẹ hiền xuống mạ”

  Những câu thơ này được viết trong chiến tranh, cách đây đã 40 năm. Và hôm nay xin dâng mấy câu thơ mộc mạc này trong ngày Quốc giỗ, như một lý giải đơn sơ về cội nguồn lòng yêu nước.

  Bàn về lòng yêu nước bài văn mẫu số 6

  Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Điều ấy được thể hiện qua biết bao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bảo vệ bờ cõi đất nước của cha ông. Nhưng không phải cứ trực tiếp cầm súng chiến đấu nơi chiến trường mới gọi là yêu nước. Lòng yêu nước còn thể hiện qua rất nhiều hành động cụ thể có ích cho đời, quê hương dân tộc. Chính vì thế trong thời bình ta vẫn có thể biểu hiện lòng yêu nước qua những cách thể hiện riêng. Vậy lòng yêu nước là gì?

  Lòng yêu nước nghĩa là tuyệt đối trung thành với đất nước tự hào về quê hương đồng bào, đề cao những giá trị văn hóa dân tộc… Có rất nhiều cách biểu hiện lòng yêu nước tùy vào mỗi người mà thể hiện khác nhau. Theo cá nhân riêng tôi lòng yêu nước là ta biết yêu thương những người xung quanh, mở rộng trái tim mình. Chỉ cần hành động nhỏ nhặt: cho tiền người ăn xin, san sẻ quần áo cũ cho người khó khăn hơn mình, giúp đỡ cô lao công khi thấy rác tự động nhặt lên bỏ vào thùng,… Đôi khi những việc làm nhỏ nhặt như vậy sẽ khiến cuộc sống bạn trở nên tươi đẹp và ý nghĩa biết bao. Lòng yêu nước có khi đơn giản thế thôi. Ngoài ra lòng yêu nước còn thể hiện qua hành động gắng sức học tập, sau này lớn lên trở thành những kỹ sư, bác sĩ xây công trình đất nước, giúp đỡ người khốn khổ… Không những ta phải gắng sức học tập, yêu thương đồng bào đất nước mà còn phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của đảng và nhà nước cùng nhau đoàn kết khi đất nước gặp lâm nguy,… Tiêu biểu vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam. Trước tình hình này mỗi công dân Việt Nam nhất là các bạn trẻ phải có những hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước cập nhật thông tin thời sự, hướng ra biển Đông, kêu gọi quyên góp,… Thế nhưng đáng thất vọng thay những người như Phương Uyên, Trương Duy Nhất,… tưởng chừng những hành động bản thân là thể hiện lòng yêu nước. Nhưng không, cả xã hội gay gắt lên án vì những hành động đó. Hành động của họ gây tác động xấu đến mọi người đặc biệt thế hệ trẻ. Họ sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng bên cạnh vẫn còn rất nhiều người mỗi lần nhắc đến là niềm tự hào Việt Nam. Điển hình như anh Phạm Tuấn Duy đạt huy chương vàng toàn quốc tế IMO 2 năm liên tiếp được so sánh là thế hệ đầy triển vọng sau giáo sư Ngô Bảo Châu. Và còn nữa đâu đó rất nhiều tấm gương yêu nước mà ta vẫn chưa được biết đến.

  Nói tóm lại suy nghĩ về lòng yêu nước và cách thể hiện lòng yêu nước trong thời bình của mỗi người tuy khác nhau nhưng đều chung mục đích muôn đất nước được trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế là những học sinh – chủ nhân tương lai đất nước chúng ta phải ra sức trau dồi học tập song song với đạo đức tốt để góp chút sức lực nhỏ bé vào công cuộc phát triển đất nước giúp nước nhà ngày càng đi lên, vững bền.

  Nghị luận về lòng yêu nước bài văn mẫu số 7

  Ai quên cho được mái tranh nâu Luống đất bờ ao với nhịp cầu Mồ mả ông chôn giữa đất Lòng người, lòng đất cảm thông nhau.

  (Tình quê tình nước, Kiên Giang)

  Con người, bất cứ ai, sinh ra, lớn lên cũng đều gắn mình với một mái ấm tình thương, một bờ ao, một luống đất, một dòng sông, một khu phố, một con đường… với biết bao tình cảm mến thương khăng khít. Chính tình yêu đối với những sự vật nhỏ bé cụ thể ấy góp lại trở thành tình yêu quê hương, đất nước. Thật đúng như lời nhà văn Xô Viết I-li-a Ê-ren-bua nói: “Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”.

  Ai cũng biết, tình yêu đất nước là một khái niệm trừu tượng khó hình dung. Người ta có thể tỏ bày tình yêu đất nước, Tổ quốc của mình bằng ước mơ hoài bão. Thế nhưng hiểu cụ thể, đầy đủ, rõ ràng thế nào là lòng yêu đất nước thì thật là khó khăn. Bởi vậy, ở đây, nhà văn giúp chúng ta hiểu thấu được khái niệm trên bằng một hình ảnh so sánh sinh động và cụ thể: đó là hình ảnh “dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von-ga đi ra biển” cũng chẳng khác chi: “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Với hình ảnh so sánh này nhà văn cho rằng lòng yêu đất nước được hình thành trên cơ sở biểu hiện hết sức cụ thể, từ những việc làm nhỏ nhặt nhất góp lại. Nói rõ hơn tình yêu Tổ quốc cụ thể là “lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê” góp lại. Cách “định nghĩa” của nhà văn Ê-ren-bua thật dễ hiểu. Con người, bất cứ ai cũng hiểu được là mình đã và đang yêu đất nước mình, Tổ quốc mình, bởi vì như đã nói ở bên trên, ai chẳng có một tình yêu đối với mái tranh nâu, với luống đất, bờ ao, nhịp cầu, mồ mả ông bà, những người thân thuộc, nghĩa xóm tình làng và một miền quê gắn bó không rời cùng ta từ thuở lọt lòng đến khi khôn lớn. Đúng như một nhà văn đã nói: “Người ta có thể tách bước khỏi quê hương, nhưng không thể nào tách rời con tim mình khỏi quê hương được”. Như thế, yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê là tình cảm hết sức tự nhiên của con người. Nhưng do đâu mà nói là yêu Tổ quốc? Điều này thật dễ hiểu. Con người, bất cứ ai cũng sinh ra, lớn lên trong một môi trường cụ thể là gia đình, làng xóm, miền quê. Đó là những con người, những cảnh vật gần gũi, gắn bó máu thịt. Bởi vậy, nếu mỗi chúng ta không có tình yêu đối với các bậc sinh thành mình thì làm sao có được tình yêu đối với nhân dân rộng rãi. Không có chút xúc động nào trước cảnh vật: mái

  tranh nâu, bờ ao, luống đất, nhịp cầu… khăng khít với mình suốt tuổi bé thơ và trong cả cuộc đời thì làm gì có được tình yêu đất nước, tình yêu Tổ quốc. Bác Hồ nặng lòng yêu xứ Nghệ (đến độ trước phút đi xa, Bác còn thèm nghe một câu hò ví dặm) yêu mảnh đất “xứ dân gầy” non xanh nước biếc như tranh họa đồ nên Bác mới một đời tận tụy hi sinh, đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân:

  “Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta. Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa. Chỉ biết quên mình cho hết thảy. Như dòng sông chảy phù sa”

  (Bác ơi – Tố Hữu)

  Nhà thơ trẻ Đỗ Trung Quân cũng từng định nghĩa tình yêu quê hương:

  Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông…

  Chính tình yêu đối với chùm khế ngọt, đường đi học, con diều biếc trên đồng, con đò nhỏ ven sông… góp lại trở thành tình yêu một miền quê, tình yêu đất nước và tình yêu Tổ quốc. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Nhà văn nói “lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê” là “yêu Tổ quốc” cũng có ý phê phán một thứ lòng yêu nước chung chung, mơ hồ rỗng tuếch mà không biểu hiện bằng những tình cảm, những việc làm cụ thể, thiết thực và gần gũi.

  Ai yêu nước Việt hơn người Việt

  Nhau rốn chôn sâu giữa đất lành “.

  ( Tình quê tình nước, Kiên Giang)

  Là người Việt Nam, chúng ta yêu đất nước Việt Nam của chúng ta hơn ai hết, dù đất nước này còn nghèo nàn, thiếu thốn. Chiến tranh đã đi qua hơn hai mươi năm, nhưng hậu quả của bom đạn tàn phá xưa đâu phải đã hết. Nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một cơ sở vật chất yếu kém, lạc hậu, nên với sự nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, đặc biệt là với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, thực hiện từ mười năm nay đã bù đắp phần nào mất mát, hàn gắn lại các vết thương chiến tranh xưa, và đem lại một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, một số mặt tiêu cực trong quản lí kinh tế, trong đời sống xã hội chưa thể khắc phục ngay được. Trong tình hình ấy, tinh thần yêu nước của mỗi người chúng ta, hơn bao giờ hết, phải được thể hiện bằng những tình cảm, những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần đổi mới và xây dựng đất nước, chứ không thể nói chung chung, phải biến tình cảm cao quý thiêng liêng này thành một vật báu trưng bày trong tủ kính chứ đừng cất giấu kĩ trong rương, trong hòm như trong bài ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ” Hồ Chủ tịch đã nói. Rất đỗi tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, tinh thần nồng nàn yêu nước của biết bao thế hệ người Việt Nam và tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, mỗi người học sinh chúng ta phải làm gì để thể hiện một cách cụ thể, sinh động tinh thần yêu nước nồng nàn của mình? Chúng ta hãy yêu thương những người thân gần gũi nhất của mình là ông bà, cha mẹ, họ hàng nội ngoại, thầy cô giáo, bạn hữu và thể hiện lòng yêu thương ấy bằng thái độ chăm sóc, vâng lời, lễ độ, giúp đỡ nhau… Phải biết vị tha, không nên chỉ đòi hỏi mọi người phải đặc biệt quan tâm chăm sóc đến riêng mình một cách vị kỉ. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết yêu quý với ý thức giữ gìn các vật dụng bình thường nhất, gần gũi nhất trong đời sống của mình: đồ dùng trong gia đình, tài sản công cộng, biết gắn bó với làng xóm, khu phố mình đang sống.

  Trong thời đại chúng ta, đặc biệt đất nước chúng ta hôm nay, yêu Tổ quốc chính là yêu chủ nghĩa xã hội, hòa mình vào mọi hoạt động đổi mới và xây dựng đất nước làm cho dân giàu nước mạnh. Khi còn là học sinh, tình yêu quê hương đất nước của chúng ta phải biểu hiện cụ thể bằng những việc làm thiết thực như chăm học, chăm làm, tu dưỡng rèn luyện mình để mai sau trở thành một người công dân tốt, phải biết yêu quý gìn giữ của công, tham gia tích cực vào mọi hoạt động xã hội công ích do nhà trường và địa phương tổ chức. Chính trên cơ sở đó, tình yêu đất nước nhân dân của chúng ta sẽ được bồi dưỡng thêm ngày càng sâu sắc hơn với một nhận thức rõ rệt là lòng yêu Tổ quốc ngày nay phải gắn chặt với việc xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiên tiến.

  Tóm lại, lòng yêu Tổ quốc là tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi con người chúng ta được nhà văn Ê-ren-bua nêu lên bằng những biểu hiện cụ thể nhằm nhắc nhở chúng ta tình yêu ấy phải gắn liền với những hành động và việc làm cụ thể trong các hoàn cảnh cụ thể. Mỗi học sinh chúng ta cần hiểu sâu sắc câu nói nổi tiếng này của nhà văn để ra sức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trong những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường để biểu hiện một cách cụ thể lòng yêu Tổ quốc của mình.

  -/-

  Tâm Phương (Tổng hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Minh Triệu Khi Duyên Tới Sẽ Không Lười Yêu
 • Sẽ Có Lúc Ta Thấy Lười Yêu, Chẳng Cần Yêu Và Sợ Yêu…
 • Lười Biếng Là Gì? Nguồn Gốc Của Sự Lười Biếng Và Cách Khắc Phục
 • Vì Sao Người Trẻ Lười Yêu?
 • Lời Bài Hát Lười Yêu (Dance Version) Lyrics & Mp3 Ca Sĩ Bảo Anh Và Brittanya Karma
 • Khái Niệm Lòng Biết Ơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Lòng Biết Ơn Là Gì ?
 • Định Nghĩa Lòng Biết Ơn
 • Mục Đích, Khái Niệm, Vai Trò Và Ý Nghĩa Của Bảng Cân Đối Kế Toán
 • Lắng Nghe Là Gì? Con Đường Chinh Phục Nghệ Thuật Lắng Nghe
 • Như Thế Nào Được Gọi Là Lắng Nghe?
 • Khái Niệm Lòng Biết ơn, Khái Niệm Biết ơn, Khái Niệm Câu Đặc Biệt, Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Khái Niệm 4 Thành Phần Biệt Lập, Khái Niệm Văn Bản Hành Chính Cá Biệt, Khái Niệm âm Mưu Và Thủ Đoạn Của Chiến Tranh Đặc Biệt, 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Sau Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Điể, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Đề Thi Về Lòng Biết ơn, Dàn Bài Lòng Biết ơn, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Long Biet On, Dàn ý Về Lòng Biết ơn, Bài Văn Mẫu Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn Thầy Cô, Chuyên Đề Lòng Biết ơn, Slide Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Dàn ý Về Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Dàn Bài Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Tìm ý Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Thuyết Trình Về Lòng Biết ơn, Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo Lớp 9, Truyện Cổ Tích Về Lòng Biết ơn, Bài Thuyết Trình Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Định Nghĩa Lòng Biết ơn, Viết 1 Văn Bản Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Phân Biệt Khác Nhau Của 3 Khái Niệm Tư Vấn Hướng Nghiệp, Hướng Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, Quan Niệm Khác Biệt Nhất Về Hôn Nhân Xưa Và Nay, Quan Niệm ở Đời Phải Biết Sống Vì Nhau, Bản Vẽ Khai Triển Biệt Thự, Truyện Cổ Tích Không Chỉ Dạy Ta Biết Yêu Biết Ghét Mà Còn Dạy Ta Biết ước Mơ, Vài Nét Về Quá Trình Khai Thát Nông Nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long, Khái Niệm 5m, Khái Niệm 131, Khái Niệm 5g, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm 5s, ý Chí Khái Niệm, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Từ Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm 5s 3d, Khái Niệm 1 Pha, Khái Niệm 1/3, Khái Niệm 4r, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm 4p, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm 5s Là Gì, Khái Niệm Iso, Khái Niệm 3pl, Khái Niệm 3r, Khái Niệm 3t, Khái Niệm Iot, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm 4c, Khái Niệm Ip, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm 3g, Khái Niệm 4g, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm 2 Góc Kề Bù, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm 3d, Khái Niệm 24/7, Khái Niệm 4m, Khái Niệm 2g, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm 331, Khái Niệm 4k, Khái Niệm 4.0, Khái Niệm Văn Hóa, Khái Niệm Xã Hội Học, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm ước, Khái Niệm Xâu, Khái Niệm êm ái, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm G, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm Xã Hội Hóa, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Về 5s,

  Khái Niệm Lòng Biết ơn, Khái Niệm Biết ơn, Khái Niệm Câu Đặc Biệt, Khái Niệm Lòng Yêu Nước, Khái Niệm 4 Thành Phần Biệt Lập, Khái Niệm Văn Bản Hành Chính Cá Biệt, Khái Niệm âm Mưu Và Thủ Đoạn Của Chiến Tranh Đặc Biệt, 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Sau Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Điể, Khái Niệm Nào Dưới Đây Cho Biết Độ Mạnh Yếu Của Điện Trường Tại Một Đ, Đề Thi Về Lòng Biết ơn, Dàn Bài Lòng Biết ơn, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Long Biet On, Dàn ý Về Lòng Biết ơn, Bài Văn Mẫu Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn Thầy Cô, Chuyên Đề Lòng Biết ơn, Slide Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Dàn ý Về Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Dàn Bài Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Tìm ý Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Thuyết Trình Về Lòng Biết ơn, Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo Lớp 9, Truyện Cổ Tích Về Lòng Biết ơn, Bài Thuyết Trình Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Định Nghĩa Lòng Biết ơn, Viết 1 Văn Bản Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Phân Biệt Khác Nhau Của 3 Khái Niệm Tư Vấn Hướng Nghiệp, Hướng Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, Quan Niệm Khác Biệt Nhất Về Hôn Nhân Xưa Và Nay, Quan Niệm ở Đời Phải Biết Sống Vì Nhau, Bản Vẽ Khai Triển Biệt Thự, Truyện Cổ Tích Không Chỉ Dạy Ta Biết Yêu Biết Ghét Mà Còn Dạy Ta Biết ước Mơ, Vài Nét Về Quá Trình Khai Thát Nông Nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long, Khái Niệm 5m, Khái Niệm 131, Khái Niệm 5g, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm 5s, ý Chí Khái Niệm, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Từ Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm 5s 3d, Khái Niệm 1 Pha, Khái Niệm 1/3,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiểu Về Các Khái Niệm 10
 • Định Nghĩa Bit Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Bit
 • Bitcoin Là Gì ? Giải Thích Dễ Hiểu Nhất Về Đồng Bitcoin.
 • Đào Bitcoin Là Gì? Cách Tính Lợi Nhuận Máy Đào Coin
 • Khái Niệm Bitcoin Core, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited & Bitcoin Xt Là Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100