Generation Gap: What You Should Know

--- Bài mới hơn ---

 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 11
 • Định Nghĩa Gen Trội Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Gen Trội
 • Gen Trội Là Gì? Tính Trạng Trội Là Gì? Đặc Điểm Của Đột Biến Gen Trội
 • Điều Gì Khiến Giới Trẻ Nhanh Chóng Đón Nhận Định Nghĩa Mới “hà Nội Gen Trội”?
 • Vũ Và Gừng Đưa Ra Khái Niệm Mới Về Thế Hệ Trẻ Hà Nội Gen Trội
 • What Is a Generation Gap?

  A generation gap refers to the chasm that separates the thoughts expssed by members of two different generations. More specifically, a generation gap can be used to describe the differences in actions, beliefs, and tastes exhibited by members of younger generations, versus older ones.

  The subjects at hand may be vast and varied but can include politics, values, and pop culture. While generation gaps have been pvalent throughout all periods of history, the breadth of differences of these gaps has widened in the 20th and 21st centuries.

  Understanding Generation Gap

  Generation gaps play big roles in businesses because, in order to succeed, companies must find ways to balance the needs and views of inpiduals from different age groups. Businesses must be cognizant of the fact that changing demographics of their client base, including the typical genders of their patrons, can drastically affect their business cycles and bottom lines.

  History of Generation Gap

  The term “generation gap” was first used in the 1960s. During that time, the younger generation in question-commonly referred to as ” baby boomers “-showed a significant difference in their beliefs and opinions, compared to that of their parents’ generation.

  Sociologists use nomenclature to refer to different generational segments. For example, millennials, which are those inpiduals born between 1982 and 2002, are called “technology natives” because they have lived with digital technology their entire lives, and this is all they’ve ever known.

  By contrast, older generational members, known as “digital immigrants,” tend to be less comfortable with personal usage of technology. Consequently, technology companies market products differently to each group.

  How Generations Are Distinguished

  The current living generations have been pided into the following four major groups:

  Each generation has its own characteristics regarding vernacular, technological influences, workplace attitudes, general consciousness and ways of life.

  Traditionals

  As Great Depssion survivors, they were instrumental in shaping the United States into an economic and military power. This group is defined by Patriotism, teamwork, and drive. Traditionals tend to obey rules and respect authority.

  Baby Boomers

  They witnessed increasing social and economic equality and came of age as the country was split by differing views on politics, war, and social justice. The Boomers participated in some of the greatest social changes in the country’s history, during the 1960s and 1970s, with the Civil Rights Movement and the Women’s Movement.

  Generation X

  Millennials

  Millennials are often defined by a concept known as “emerging adulthood,” meaning that between the ages 18 and 25, they’re no longer fully dependent but have yet to achieve complete self-sufficiency. This developmental period is characterized by self-exploration and experimentation.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khoảng Cách Thế Hệ (Generation Gap) Là Gì? Lịch Sử Của Khoảng Cách Thế Hệ
 • Lý Thuyết Về Gen Và Mã Di Truyền
 • Bài 20. Tạo Giống Nhờ Công Nghệ Gen
 • Sinh Học 12 Bài 1: Gen, Mã Di Truyền Và Quá Trình Nhân Đôi Adn
 • Lý Thuyết Đột Biến Gen Sinh 12
 • Khoảng Cách Thế Hệ (Generation Gap) Là Gì? Lịch Sử Của Khoảng Cách Thế Hệ

  --- Bài mới hơn ---

 • Generation Gap: What You Should Know
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 11
 • Định Nghĩa Gen Trội Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Gen Trội
 • Gen Trội Là Gì? Tính Trạng Trội Là Gì? Đặc Điểm Của Đột Biến Gen Trội
 • Điều Gì Khiến Giới Trẻ Nhanh Chóng Đón Nhận Định Nghĩa Mới “hà Nội Gen Trội”?
 • Khoảng cách thế hệ

  Khoảng cách thế hệ trong tiếng Anh là Generation Gap.

  Khoảng cách thế hệ là những khoảng cách ngăn cách suy nghĩ và tư tưởng của hai thế hệ khác nhau.

  Cụ thể hơn, khoảng cách thế hệ được sử dụng để mô tả sự khác biệt trong hành động, niềm tin và thị hiếu được thể hiện bởi các thành viên của thế hệ trẻ hơn, so với các thế hệ lớn tuổi hơn.

  Đặc điểm Khoảng cách thế hệ

  Khoảng cách thế hệ là một khái niệm rất rộng và đa dạng, có thể sử dụng khi bàn luận về các vấn đề chính trị, giá trị và văn hóa.

  Trong khi khoảng cách thế hệ đã được phổ biến trong tất cả các giai thoại lịch sử, thì qui mô hay độ rộng của khoảng cách thế hệ được giãn nở nhiều nhất trong thế kỉ 20 và 21.

  Khoảng cách thế hệđóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp bởi vì, để thành công, các công ty phải tìm cách cân bằng giữa nhu cầu và quan điểm của các khác hàng thuộc các nhóm tuổi khác nhau của mình.

  Các doanh nghiệp phải nhận thức được thực tế rằng việc thay đổi các đặc điểm nhân khẩu học trên cơ sở khách hàng, bao gồm cả giới của khách hàng thường xuyên, có thể tác động mạnh đến chu kì kinh doanh và lợi nhuận của họ.

  Lịch sử của Khoảng cách thế hệ

  Thuật ngữ ” khoảng cách thế hệ” được sử dụng lần đầu tiên vào những năm 1960. Trong thời gian đó, thế hệ trẻ trong giai đoạn này thường được gọi là thế hệ baby boomers.

  Thế hệ baby boomers có một sự khác biệt đáng kể trong niềm tin và suy nghĩ so với thế hệ cha mẹ của họ.

  Các nhà xã hội học sử dụng các danh pháp để chỉ các phân khúc thế hệ khác nhau.

  Những cá nhân sinh từ năm 1982 đến 2002, phần lớn thuộc thế hệ millennials, được gọi là những người “sống trong công nghệ”, vì lực lượng này đã và đang sống với sự tiến bộ công nghệ kĩ thuật số trong suốt cuộc đời của họ, và đây là tất cả những gì họ từng biết.

  Ngược lại, các thành viên thuộc thế hệ lớn tuổi hơn, được gọi là “người nhập cư công nghệ”, thì có xu hướng ít thoải mái hơn với việc sử dụng công nghệ.

  Do sự tồn tại của các khoảng cách thế hệ, các công ty công nghệ thường luôn tiếp thị các sản phẩm khác nhau cho mỗi nhóm khách hàng thuộc các thế hệ khác nhau.

  Các phân loại Thế hệ hiện nay

  Các thế hệ hiện vẫn còn sống được chia thành 4 nhóm chính.

  – Thế hệ truyền thống

  Là những người sống sót sau cuộc Đại suy thoái. Nhóm này có chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đồng đội và nhất quán.

  Thế hệ truyền thống có xu hướng tuân theo các qui tắc và tôn trọng các qui định pháp lí. Tại Mỹ, họ là lực lượng giúp định hình nước Mỹ thành một cường quốc kinh tế và quân sự.

  Thế hệ này chứng kiến sự gia tăng bình đẳng xã hội và kinh tế. Tại Mỹ, thê hệ này trưởng thành khi Mỹ bắt đầu chia tách bởi những quan điểm khác nhau về chính trị, chiến tranh và công bằng xã hội.

  Baby Boomers đã tham gia vào nhiều dấu mốc thay đội xã hội lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ trong những năm 1960 và 1970, với Phong trào Dân quyền và Phong trào Phụ nữ.

  Sinh ra từ năm 1965 đến năm 1980, thế hệ X lớn lên với nhiều công nghệ mới nổi và sự bất ổn trong thể chế và chính trị.

  Lực lượng này chứng kiến những sự kiện bất ổn chính trị nhưng cũng tiếp đón những bước tiến trong công nghệ rất lớn.

  Trong thế hệ này, máy in rô-nê-ô được phát triển thành máy photocopy tốc độ cao, máy fax trở nên ít phổ biến hơn do sự ra đời của email. Các máy tính toán nặng nề được thay thế bằng các loại máy tính cầm tay và máy tính thu nhỏ với tốc độ xử lí tương đương.

  – Thế hệ Millennial

  Ra đời từ năm 1980 đến 1994, thế hệ millennials từ khi chào đời đã luôn bao quanh bởi các dịch vụ truyền hình cáp, máy nhắn tin, máy trả lời, máy tính xách tay và trò chơi video.

  Millennials thường gọi là “thế hệ đang trưởng thành”, nghĩa là khi trong độ tuổi từ 18 đến 25, dù họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình nhưng họ vẫn chưa đạt được sự tự lập hoàn toàn.

  (Theo Investopedia)

  Lê Thảo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Về Gen Và Mã Di Truyền
 • Bài 20. Tạo Giống Nhờ Công Nghệ Gen
 • Sinh Học 12 Bài 1: Gen, Mã Di Truyền Và Quá Trình Nhân Đôi Adn
 • Lý Thuyết Đột Biến Gen Sinh 12
 • Sinh Học 12 Bài 20: Tạo Giống Mới Nhờ Công Nghệ Gen
 • Gap Là Gì? Các Dạng Gap Thường Xuất Hiện Trong Forex

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Cơ Hội Đầu Tư Với “khoảng Trống” Trong Phân Tích Kỹ Thuật
 • Tiêu Chuẩn Gap Là Gì? Trên Thị Trường Hiện Tại Có Những Loại Gap Nào?
 • Giải Ngân Là Gì? Những Vấn Đề Liên Quan Đến Giải Ngân Nhất Từ A Đến Z
 • Giải Ngân Là Gì? Các Hình Thức Và Quy Trình Giải Ngân Như Thế Nào?
 • Giải Ngân Là Gì? Quy Trình Giải Ngân Của Ngân Hàng Năm 2022
 • GAP là gì?

  GAP được hiểu đơn giản là khoảng trống giữa 2 phiên giao dịch (2 cây nến) liên tiếp, khoảng trống này được xác định bởi giá đóng cửa của cây nến phía trước và giá mở cửa của cây nến phía sau. Trong những điều kiện bình thường, giá đóng cửa của cây nến này sẽ là giá mở cửa của cây nến ngay phía sau nó. Một sự tăng hoặc giảm nhiều bước trong giá mở cửa của cây nến sau so với giá đóng cửa của cây nến trước tạo ra khoảng trống lớn trên đồ thị thì lúc đó ta nói xuất hiện GAP. Giá nhảy vọt lên trên gọi là GAP tăng giá (GAP Up), giá nhảy vọt xuống dưới gọi là GAP giảm giá (GAP Down)

  GAP thường xuất hiện khi nào?

  Đối với giao dịch forex, thị trường sẽ nghỉ vào thứ Bảy và Chủ nhật, chính vì thế GAP rất hay xuất hiện vào phiên mở cửa đầu tiên của ngày thứ Hai, bởi vì thường khi bắt đầu một tuần mới, khối lượng giao dịch lớn hơn rất nhiều so với bình thường, hoặc cũng có thể do những tin tức, sự kiện kinh tế xảy ra vào 2 ngày nghỉ ảnh hưởng đến giá làm cho thị trường biến động vào ngày thứ Hai. Một lý do nữa để GAP thường xuất hiện vào phiên giao dịch đầu tiên của tuần là bởi vì, đối với trader như chúng ta, chỉ được giao dịch 24/5, nhưng thị trường forex vẫn hoạt động 24/7 do tồn tại các thế lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều, đó là thị trường liên ngân hàng. Sự khác biệt này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của GAP.

  Vào những ngày khác trong tuần, GAP vẫn có thể xuất hiện khi có những sự kiện lớn, bất ngờ, gây ra những biến động lớn trong giá cả hoặc vào các ngày lễ quốc tế thì GAP vẫn có thế xuất hiện.

  Các dạng GAP thường xuất hiện trong forex

  Trong phân tích kỹ thuật, GAP thường xuất hiện ở 4 dạng khác nhau, mỗi dạng có đặc điểm và ý nghĩa riêng trong việc phân tích. 4 dạng GAP bao gồm:

  Common GAP (GAP phổ thông): là dạng GAP rất hay xuất hiện trong cả điều kiện bình thường, chỉ mang tính chất tạm thời nên thường bị lấp đầy ngay sau đó. Khoảng cách của Common GAP không quá cách biệt, thường xảy ra khi giá đang đi ngang (sideway) và giao động trong phạm vi hẹp. Common GAP mang tín hiệu khá yếu nên không có ý nghĩa nhiều trong việc phân tích.

  Breakaway GAP (GAP phá vỡ): báo hiệu sự bắt đầu một xu hướng mới. Breakaway GAP thường xuất hiện do một thông tin quá bất ngờ, ảnh hưởng lớn đến thị trường làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư theo một hướng mới. Giá có thể đang đi ngang hoặc đang trong một xu hướng giảm rồi đột ngột chuyển sang xu hướng tăng và ngược lại. Khoảng trống của GAP phá vỡ có thể bị lấp đầy hoặc không bị lấp, nhưng nếu xuất hiện một đợt retest lại khoảng trống GAP (lấp đầy hoặc lấp một phần) thì đây lại là tín hiệu cho một cơ hội đầu tư lý tưởng.

  Breakaway GAP kết hợp với khối lượng giao dịch lớn thì khả năng rất cao là xu hướng cũ đã bị phá vỡ, giá chuyển sang một xu hướng mới. Breakaway GAP có tác dụng như một vùng hỗ trợ mạnh nếu là GAP Up và vùng kháng cự mạnh nếu là GAP Down.

  Khi Breakaway GAP có tác dụng như các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự

  Runaway GAP hay Continuation GAP (GAP tiếp diễn): GAP này xuất hiện ở giữa của một xu hướng tăng hoặc giảm mà xu hướng này đã được hình thành rõ rệt ngay trước đó. GAP tiếp diễn không bị lấp vì thị trường sẽ tiếp tục mạnh mẽ đi theo xu hướng hiện tại. Trong một xu hướng tăng, GAP tiếp diễn sẽ là một GAP Up, đối với thị trường forex GAP này cho thấy phe mua đang tiếp tục đẩy giá lên cao hơn; còn trong thị trường chứng khoán, GAP tiếp diễn đang phản ánh tâm lý phấn khích hoặc mất kiên nhẫn của nhà đầu tư đang ở ngoài thị trường, thấy giá đang tăng và không thể chờ đợi, quyết định mua vào khi nghĩ rằng khả năng giá điều chỉnh trở lại là không nhiều. Trong trường hợp xu hướng giảm thì ngược lại, đối với thị trường forex, GAP tiếp diễn cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và tiếp tục bán ra để đẩy giá xuống thấp hơn nữa, còn đối với thị trường chứng khoán, GAP này phản ánh tâm lý bi quan đối với những người đang nắm giữ cổ phiếu, quyết định bán mạnh khi cho rằng khả năng giá phục hồi là rất thấp.

  GAP tiếp diễn cũng được dùng như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự theo hướng của xu thế hiện hành.

  Exhaustion GAP (GAP kiệt sức): GAP này thường xảy ra ở gần đỉnh hoặc đáy khi giá đã ở trong một xu hướng tăng hoặc giảm một thời gian dài trước đó, báo hiệu kết thúc xu hướng giá. Thường thì sau một vài phiên giao dịch nữa thì giá mới tạo đỉnh hoặc đáy và vì ở gần đỉnh hoặc đáy nên sẽ bị lấp đầy một thời gian ngay sau đó. GAP kiệt sức kết hợp với khối lượng giao dịch lớn là một sự xác nhận cao hơn để nhà đầu tư có thể vào lệnh.

  Khả năng lấp đầy các khoảng trống GAP

  Khoảng trống giá được lấp đầy có nghĩa là giá đã quay trở lại bằng với mức giá trước khi tạo GAP, hiện tượng này còn gọi là lấp GAP.

  • Một trong những nguyên nhân tạo ra GAP là do sự tăng vọt bất thường trong sức mua hoặc sức bán tại thời điểm tạo GAP và một sự điều chỉnh ngay sau đó là tất yếu, dẫn đến lấp GAP.
  • Một sự tăng vọt hay giảm mạnh của giá nhưng không tạo ra bất kỳ mức hỗ trợ hay kháng cự nào, lúc này hiện tượng lấp GAP không xảy ra.
  • Chính bản thân các dạng GAP cũng cho thấy khả năng lấp đầy khoảng trống, GAP kiệt sức có khả năng bị lấp đầy cao vì chúng báo hiệu sắp kết thúc một xu hướng, trong khi GAP tiếp diễn và GAP phá vỡ thì xác nhận hướng của xu hướng hiện tại nên khả năng lấp đầy là không có hoặc chỉ lấp GAP một phần.

  Tóm lại, lấp GAP có thể xảy ra hoặc không, lấp một phần hoặc lấp đầy và thời gian lấp GAP có thể là ngay lập tức khi GAP hình thành hoặc sau một vài phiên giao dịch sau đó hoặc thậm chí là khá lâu. Vì không có một quy luật cụ thể nào cả nên việc vận dụng GAP trong giao dịch đòi hỏi phải thật cẩn trọng.

  Một vài lưu ý khi giao dịch với GAP

  • Khi phân tích GAP nên kết hợp với chỉ báo khối lượng để xác nhận tín hiệu một cách chính xác hơn.
  • Xác định các mức hỗ trợ hay kháng cự trong các dạng GAP để có thể vào lệnh chính xác.
  • GAP tiếp diễn và GAP kiệt sức là 2 dạng GAP báo hiệu giá sẽ đi theo 2 hướng khác nhau và rất dễ nhầm lẫn khi xác định, chính vì thế phải thật cẩn thận để không bị dính bẫy của 2 dạng GAP này.
  • Rất nhiều nhà đầu tư cứ thấy xuất hiện GAP là ngay lập tức mở lệnh mua hoặc bán với hy vọng GAP sẽ bị lấp đầy và đem về lợi nhuận, nhưng thực tế thì không phải lúc nào GAP cũng được lấp đầy và thời gian lấp GAP có thể sẽ kéo dài, điều này không tốt với tài khoản của nhà đầu tư.

  Khoảng trống GAP cũng được xem là một chỉ báo phân tích kỹ thuật quan trọng trong đồ thị hình nến, giúp nhà đầu tư tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự để ra quyết định mua bán chính xác hơn. Tuy nhiên, GAP cũng không phải là một tín hiệu mạnh, diễn biến của giá sau khi xuất hiện GAP cũng rất khó đoán và thường chỉ mang tính xác suất, chính vì thế cần kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để xác suất thắng cao hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gap Là Gì? Các Loại Gap Xuất Hiện Trên Thị Trường
 • Gap Là Gì? Gap Trong Chứng Khoán & Forex (Chi Tiết) – Cophieux
 • Foc Là Gì – Khám Phá Những Dịch Vụ Foc Tại Khách Sạn
 • Foc Là Gì? Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Foc Trong Khách Sạn
 • Fit Viết Tắt Là Gì?
 • Lead Generation Là Gì? Thuộc Lòng Thuật Ngữ Cơ Bản Về Lead Generation

  --- Bài mới hơn ---

 • Sales Lead Là Gì? Đừng Bỏ Qua Nếu Bạn Đang Làm Kinh Doanh
 • Lead Time Là Gì? Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Production Lead Time Là Gì?
 • Top 3 Máy Khoan Bosch Sở Hữu Đầu Kẹp Mũi Khoan Auto Lock
 • Tính Năng Auto Light Của Đèn Đồng Hồ Casio Nghĩa Là Gì?
 • Quá Tối? Auto Light Casio Sẽ Tự Động Bật Đèn Đồng Hồ Giúp Bạn
 • Trong quá trình bạn triển khai một chiến dịch Marketing đem lại khách hàng tiềm năng cho công ty hoặc đơn giản chỉ là bạn đang tìm hiểu về Marketing, bạn có thể bắt gặp những thuật ngữ chuyên môn làm bạn cảm thấy bối rối. Vì vậy, trong bài viết này GrowSteak sẽ giúp bạn giải thích một vài thuật ngữ Marketing cơ bản về Lead Generation.

  1. Lead là gì?

  Lead được coi như đối tượng khách hàng thể hiện sự quan tâm tới sản phẩm hoặc dịch vụ của Doanh Nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau như để lại thông tin liên lạc, nhắn tin trực tiếp hoặc đăng ký tham dự hội thảo. Nói cách khác, đối tượng này được coi là khách hàng tiềm năng và sẵn sàng có những cuộc hội thoại với Sale hoặc nhân viên Tư Vấn.

  Ví dụ, một đối tượng để lại thông tin cá nhân của họ vào Form đăng ký để được hướng dẫn về cách bảo dưỡng xe máy tại nhà. Đối với công ty dầu nhớt – đơn vị xuất bản nội dung hướng dẫn trên, đối tượng này được coi là đối tượng tiềm năng, họ sẽ nhận được email từ công ty này về chương trình khuyến mại cho sản phẩm dầu nhớt mới, và được nhân viên Tư Vấn gọi điện chăm sóc. Lúc này, email khuyến mại và những cuộc gọi tư vấn sẽ có giá trị với khách hàng và họ sẵn sàng tiếp nhận thông tin hơn những cuộc gọi mà không có mối liên hệ nào trước đó với doanh nghiệp.

  Nguồn khách hàng tiềm năng của bạn có thể đến từ:

  2. Lead Generation là gì?

  Lead Generation (Tạo danh sách khách hàng tiềm năng) là quá trình thu hút và chuyển đổi khách hàng từ người lạ thành người có quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn. Một số ví dụ về trình tạo khách hàng tiềm năng là bài đăng trên blog, phiếu giảm giá, sự kiện trực tiếp hay các nội dung online.

  3. MQL và SQL là gì?

  MQL – Marketing Qualified Lead: Là đối tượng có nhiều khả năng mua hàng hơn những khách hàng tiềm năng khác. Họ được đánh giá bởi bộ phận Marketing dựa trên những tương tác của khách hàng với thương hiệu. Phòng Marketing của mỗi công ty sẽ có những tiêu chí riêng để đánh giá khách hàng tiềm năng nào đủ điều kiện làm MQL. Sau khi được đánh giá là MQL, họ sẽ được chuyển sang cho Sale để thực hiện các bước tiếp theo của Hành trình Khách hàng.

  SQL – Sale Qualified Lead: Là khách hàng tiềm năng được nghiên cứu và và đánh giá trước bởi bộ phận Marketing và sau đó là bộ phận Sale, sẵn sàng cho các giai đoạn tiếp theo trong quy trình bán hàng. Từ đó, bộ phận Sale sẽ có những kế hoạch riêng để chăm sóc và thuyết phục SQL giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi thành công từ khách hàng tiềm năng thành người mua.

  Quá trình khách hàng chuyển đổi từ MQL sang SQL được thực hiện như thế nào?

  Để xác định giai đoạn chuyển đổi này, phòng Marketing và phòng Sale của công ty bạn cần họp để thống nhất đưa ra những tiêu chí, các bước quan trọng khách hàng tiềm năng cần thực hiện để chuyển từ MQL sang SQL.

  Có 2 cách bạn có thể giúp bạn xác định MQL và SQL:

  • Thủ công: Sử dụng những dữ liệu bạn thu được từ khách hàng tiềm năng qua biểu mẫu, tương tác với thương hiệu,… để lên danh sách những khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí để trở thành MQL, SQL.
  • Sử dụng Marketing Automation: Một số công cụ Marketing Automation có hệ thống CRM (ví dụ như HubSpot) sẽ tự động thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng của bạn thông qua việc truy cập blog, đăng ký email, điền biểu mẫu, tải ebook,… và tự động đưa họ vào danh sách MQL cũng như chuyển sang SQL dựa trên những tiêu chí mà công ty bạn đặt ra.

  Để thực hiện thành công một chiến dịch tạo ra danh sách khách hàng tiềm năng cần nhiều phương pháp và được lên kế hoạch chi tiết. Ở các bài viết tiếp theo, GrowSteak sẽ giúp bạn hiểu rõ tường tận phương pháp lên ý tưởng và từng bước thực hiện 1 chiến dịch thu hút khách hàng hiệu quả!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Facebook Lead Ads: 8 Bí Kíp Quảng Cáo Lead Ads Hiệu Quả
 • Logistic Là Gì? Tóm Tắt Quy Trình Logistics Cơ Bản
 • Selenium Không Khó: Tự Động Đăng Nhập Facebook Với Selenium
 • Cách Tăng Like Facebook Miễn Phí An Toàn Vĩnh Viễn
 • Hack Like Là Gì? Có Thể Hack Like Ở Đâu?
 • Gap Là Gì? Gap Trong Chứng Khoán & Forex (Chi Tiết) – Cophieux

  --- Bài mới hơn ---

 • Gap Là Gì? Các Loại Gap Xuất Hiện Trên Thị Trường
 • Gap Là Gì? Các Dạng Gap Thường Xuất Hiện Trong Forex
 • Tìm Cơ Hội Đầu Tư Với “khoảng Trống” Trong Phân Tích Kỹ Thuật
 • Tiêu Chuẩn Gap Là Gì? Trên Thị Trường Hiện Tại Có Những Loại Gap Nào?
 • Giải Ngân Là Gì? Những Vấn Đề Liên Quan Đến Giải Ngân Nhất Từ A Đến Z
 • Khoảng Trống Gap (Gaps) được ứng dụng như thế nào trong đầu tư chứng khoán? Khi GAP được xem là thành tố quan trọng trong nghệ thuật sử dụng biểu đồ Nến Nhật. Hiểu được chi tiết và cách sử dụng Khoảng Trống GAP sẽ giúp bạn có lợi thế khi giao dịch cổ phiếu hay forex trên TTCK.

  I. GAP là gì?

  Để hiểu  Khoảng trống GAP là gì? Thì đầu tiên bạn cần tìm hiểu căn bản về Nến Nhật (Tại đây), bởi Khoảng trống Gap là điều hay gặp ở trong biểu đồ nến Nhật.

  Định nghĩa chung:

  Khoảng trống GAP được tạo ra bởi Giá Đóng Cửa Hôm TrướcGiá Mở Cửa Hôm Sau ở một mức giá cách biệt. Thường được biết đến GAP là khoảng Trống giữa 2 cây nến liền kề!

  Gap được chia làm 2 loại:

  • Gap up: (Gap tăng giá) Giá mở cửa ngày hôm sau cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước
  • Gap down: (Gap giảm giá) Giá mở cửa ngày hôm sau thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước

  Tuy nhiên: Cũng có những tài liệu nghiên cứu còn cho rằng: GAP xuất hiện do mức chênh nhau giữa 2 mức giá Cao nhất và mức Giá thấp nhất của 2 cây nến Nhật liền kề. Cụ thể:

  • Gap up: Là giá thấp nhất ngày hôm sau cao hơn giá cao nhất ngày hôm trước
  • Gap down: Giá cao nhất ngày hôm sau cao hớn giá thấp nhất ngày hôm trước.

  Hai định nghĩa cơ bản này: Đều được Ngọ minh họa cụ thể ở hình trên. Tuy nhiên, đối với Ngọ – GAP vốn dĩ như tên gọi của nó. GAP là khoảng Trống 2 cây nến!

  Lưu ý: Khoảng trống GAP trên thực tế là đã được điều chỉnh về cổ tức!

  II. Lý do cổ phiếu hay thị trường xuất hiện GAP?

  GAP là một khoảng trống giữa 2 nến, hay 2 phiên giao dịch. Nhưng không phải lúc nào thị trường hay cổ phiếu cũng giao dịch trên thị trường.

  Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch từ 8h45-15h00 (tùy vào sàn). Qua 1 đêm hay sau/trước giờ giao dịch, ngày nghỉ luôn có thông tin bơm vào thị trường cả tích cực hoặc tiêu cực quá mức.

  Tích cực quá mức: Lợi nhuận tăng đột biến, cổ tức siêu khủng, thoái vốn của nhà nước, thông tin cổ đông lớn, hay mua cổ phiếu quỹ số lượng cực lớn, thông tin vĩ mô rất tích cực, thông tin ngành…  Do đó ngày mai, kỳ vọng nhà đầu tư tăng lên, do đó nhà đầu tư sẵn sàng trả mức giá cao hơn đáng kể ngày trước. Do đó GAP UP xuất hiện.

  P/S: Thậm chí do chính ban lãnh đạo 1 số công ty phi đạo đức tạo cung cầu giả tạo, nhằm úp bô NĐT

  Tiêu cực quá mức: Lỗ lớn bất thường, công ty cháy xưởng, công ty bị phạt lớn, lãnh đạo bị bắt, chiến tranh thương mại, cấm vận, thậm chí là tâm lý NĐT bất ổn lan rộng trên thị trường…

  Do đó GAP DOWN sẽ xuất hiện.

  III. Trong chứng khoán gồm những loại nhóm khoảng trống GAP gì?

  Người ta chia GAP làm 4 nhóm GAP, mỗi loại đều sẽ có những có những ý nghĩa riêng biệt, và bạn phải hiểu nó!

  • Common Gap – Gap thường (thông dụng, bình thường, thông thường)
  • Breakaway Gap – Gap phá vỡ (phá vỡ xu hướng)
  • Runaway Gap – Gap tiếp diễn
  • Exhaustion Gap – Gọi là khoảng trống kiệt sức, Gap kiệt sức
  • Island Reversal – Gọi là GAP hòn đảo ngược

  1. Common Gap là gì?

  • Common Gap là GAP bình thường, nó mang tính khoảng trống tạm thời.
  • Thường xảy ra khi cổ phiếu đi ngang (sideway) & giao động trong phạm vi hẹp
  • Thường thì GAP này cũng sẽ thường bị lấp kín không lâu sau đó, nhưng không phải luôn luôn.
  • Thường khoảng cách GAP giá sẽ không quá cách biệt
  • Common GAP là tín hiệu khá yếu và không có nhiều ý nghĩa trong giao dịch chứng khoán, forex

  2. Breakaway Gap là gì?

  • Breakaway Gap thể hiện giá cổ phiếu phá vỡ qua một nên tảng trưởng đó, và tạo nên một xu hướng mới trong giao dịch cổ phiếu.
  • Breakaway Gap + Khối lượng giao dịch (volume) lớn: Thì khả năng rất cao là xu hướng cũ đã phá vỡ và tạo nên một mô hình giá, và xu hướng mới.
  • Breakaway Gap xuất hiện do thông tin quá bất ngờ, lớn! Dẫn đến thay đổi mạnh về tâm lý NĐT theo hướng mới, làm bẻ gãy xu hướng hiện tại và tạo nên xu hướng mới. Giá cổ phiếu từ đi ngang, xu hướng giảm chuyển đột ngột qua xu hướng tăng; hoặc từ đi ngang, tăng đột ngột gãy xu hướng chuyển qua xu hướng giảm.
  • Breakaway Gap có thể sẽ bị test lại, có thể bị lấp kín hoặc không, tạo nên một cái bẫy về GAP, khiến NĐT tưởng đây là tín hiệu GAP sai, nhưng rồi cổ phiếu tiếp tục đi theo hướng phá vỡ
  • Breakaway Gap có tác dụng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Nếu Breakaway Gap là GAP DOWN thì nó sẽ có tác dụng là vùng kháng cự, nếu Breakaway Gap là GAP UP thì nó tác dụng là vùng hỗ trợ.

  3. Runaway GAP là gì?

  – Runaway GAP là loại GAP tiếp diễn, GAP này xuất hiện trong khi xu hướng tăng hoặc giảm giá cổ phiếu đã hình thành xu hướng rõ rệt.

  – Runaway GAP là tín hiệu xác nhận sự tiếp tục xu hướng diễn ra mạnh mẽ, tuy nhiên bạn cần chú ý với bẫy Exhaustion GAP.

  – Runaway GAP thể hiện một tâm lý phấn khích hay hoảng loạn khi giá cổ phiếu xác lập xu hướng cụ thể.

  – Đối với NĐT dùng Phân tích kỹ thuật thì có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu lúc này hoặc giữ im cổ phiếu, tuy nhiên cần xác định định dự địa tăng giá còn nhiều hay không. Lưu ý là khối lượng sẽ không cao, mà chỉ mức vừa phải. Trái ngược với khối lượng giao dịch khá lớn khi xảy ra Breakaway Gap, Exhaustion Gap

  4. Exhaustion Gap

  • Exhaustion Gap xảy ra ở gần đỉnh hoặc đáy, khi cổ phiếu đã tăng giá hoặc giảm giá một khoản đáng kể giai đoạn trước đó, báo hiệu sự kết thúc xu hướng giá
  • Exhaustion Gap xuất hiện thì cổ phiếu có thể tăng/giảm giá rất nhanh chóng theo đường thẳng, tăng nhanh như tên lửa, hoặc rơi tự do
  • Exhaustion Gap + Khối lượng giao dịch lớn (volume) là sự xác nhận cao. Tuy nhiên để chính xác hơn cần sự xác nhận của đường xu hướng.
  • Nhà đầu tư xem xét canh bán cổ phiếu ở những phiên sau đó nếu có những tín hiệu nến tiêu cực xuất hiện

  5.Island Reversal

  • Là khoảng trống tăng – tiếp đến là giai đoạn đi ngang- rồi đến Reversal GAP đi xuống
  • Giá sẽ không quay lại giai đoạn đi ngang nên ta sẽ ta sẽ liên tưởng đến hòn đảo trên biểu đồ giá chứng khoán
  • Mô hình hòn đảo ngược, khiến nhiều nhà đầu tư đu đỉnh và mắc kẹt, khi giá giảm đến mức nhất định, khiến họ muốn giải thoát mình nên xu hướng giảm giá sẽ tiếp diễn.

  IV. Vai trò của khoảng trống GAP trong được xác định vùng hỗ trợ/kháng cự

  Kết luận:

  Khoảng trống GAP được xem là chỉ báo PTKT quan trọng trong đồ thị hình nến, giúp các trader đưa ra những quyết định mua bán chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời tìm kiếm những vùng hỗ trợ và kháng cự.

  Qua khoảng trống GAP giúp trader và NĐT đưa ra những quyết định giải ngân và chốt lời hiệu quả.

  Tuy nhiên, GAP cũng KHÔNG phải là công cụ thần thánh, nó chỉ mang tính xác suất, cần kết hợp thêm các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như đường MA, đường RSI, MACD… để tăng xác xuất thắng lợi nhiều hơn.

  Nguyễn Hữu Ngọ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Foc Là Gì – Khám Phá Những Dịch Vụ Foc Tại Khách Sạn
 • Foc Là Gì? Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Foc Trong Khách Sạn
 • Fit Viết Tắt Là Gì?
 • Fit Là Gì Trong Ngành Du Lịch – Tổng Hợp Kiến Thức Liên Quan
 • Tìm Hiểu Thuật Ngữ Git Là Gì – Fit Là Gì?
 • Gap Là Gì? Các Loại Gap Xuất Hiện Trên Thị Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Gap Là Gì? Các Dạng Gap Thường Xuất Hiện Trong Forex
 • Tìm Cơ Hội Đầu Tư Với “khoảng Trống” Trong Phân Tích Kỹ Thuật
 • Tiêu Chuẩn Gap Là Gì? Trên Thị Trường Hiện Tại Có Những Loại Gap Nào?
 • Giải Ngân Là Gì? Những Vấn Đề Liên Quan Đến Giải Ngân Nhất Từ A Đến Z
 • Giải Ngân Là Gì? Các Hình Thức Và Quy Trình Giải Ngân Như Thế Nào?
 • Gap có nghĩa là khoảng trống giá xuất hiện trong các biểu đồ tài chính. Khi tham gia giao dịch chứng khoán bạn sẽ thấy rất nhiều gap xuất hiện, với forex điều này thường chỉ xảy ra vào phiên mở cửa đầu tuần thứ 2, hoặc 1 trong số trường hợp vô cùng đặc biệt mà thôi. Vậy Gap là gì? Có bao nhiêu loại Gap trong giao dịch tài chính?

  Gap là gì?

  Gap được hiểu đơn giản là các khoảng trống, khi giá di chuyển quá đột ngột tăng quá mạnh hoặc giảm quá mạnh khiến giá bật (lên/xuống) cao hơn hoặc thấp hơn so với giá đóng cửa của cây nến trước đó, tạo ra 1 khoảng trống trên đồ thị giá, mà chúng ta quen gọi là Gap.

  Gap thường xuất hiện vào các thời điểm nào?

  Do thị trường giao dịch forex hoạt động liên tục 24/24, cùng tính thanh khoản lớn nên ít có Gap hơn so với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, Gap vẫn xuất hiện ở trong một số trường hợp sau:

  • Vào các dịp lễ lớn như giáng sinh hay là cuối năm thời điểm rất nhiều ngân hàng trên thế giới nghỉ lễ dẫn tới giao dịch thiếu sự liên tục cũng là điều kiện để Gap được tạo ra.

  Các loại Gap xuất hiện trên thị trường

  Có tất cả 4 loại Gap khác nhau mà bạn cần biết bao gồm:

  Common Gap (Gap thường) Đây là loại hay gặp nhất, chủ yếu xuất hiện ở phiên mở cửa đầu tuần. Thường GAP sẽ lấp đầy ngay sau đó, nên hay được nhiều trader tận dụng để giao dịch. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, khi giao dịch bạn vẫn phải xem xét kỹ lưỡng. Ngoài ra, Gap dạng này cũng không quá cách biệt về giá và chúng không mang nhiều ý nghĩa trong giao dịch chứng khoán, forex.

  Breakaway Gap (Gap phá vỡ) Đây là loại Gap xảy ra khi có tin tức cực kỳ bất ngờ hay quá mạnh mẽ, khiến cho nhà đầu tư thay đổi tâm lý mà quay ngoắt 360 độ so với xu hướng hiện tại, khiến giá sẽ sang một xu hướng mới như từ giảm thành tăng hoặc ngược lại từ tăng thành giảm. Cần lưu ý Gap này nhiều khi không được lấp mà thay vào đó có thể lao lên hoặc giảm xuống luôn.

  Continuation Gap (Gap tiếp diễn) thường xuất hiện trong chứng khoán nhiều hơn so với forex, khi xu hướng tăng hoặc giảm giá cổ phiếu hình thành 1 cách rõ rệt. Và Runaway Gap sẽ như 1 dạng tín hiệu xác nhận xu hướng sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

  Exhaustion Gap (khoảng trống kiệt sức, Gap kiệt sức) tương tự như Gap tiếp diễn, Exhaustion Gap chủ yếu xuất hiện trong thị trường chứng khoán, thường nằm tại đỉnh hoặc đáy sau khi đã hình thành xu hướng tăng giá hoặc giảm giá một thời gian dài trước đó, khi Exhaustion Gap xuất hiện báo hiệu kết thúc một xu hướng nên người ta mới gọi là Gap kiệt sức.

  Khi nào Gap được lấp đầy?

  Khi Gap xuất hiện hay có xu hướng quay trở lại lấp đầy khoảng trống. Nhiều nhà giao dịch cũng thường lợi dụng các khoảng Gap này  tìm cách giao dịch để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, không phải lúc nào Gap cũng đi lên/xuống để lấp Gap. Hoặc sẽ xuất hiện ở một khoảng thời gian nào đó chứ không phải ngay lập tức. Nên các bạn cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rủi ro xảy ra.

  Thường trong các trường hợp sau đây Gap sẽ lấp đầy

  • Gap xuất hiện tại các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh, sẽ có xu hướng quay trở lại các vùng này để đi retest nhằm xác định một lần nữa xu hướng giá hiện tại trước khi  tiếp tục tăng hoặc giảm.
  • Gap xuất hiện tại các khu vực mô hình giá thường hay lấp đầy để hoàn thành mô hình.

  Giao dịch với Gap như thế nào là hợp lý nhất?

  Có nhiều cách để tận dụng Gap trong giao dịch nhưng bạn có thể nghiên cứu 1 số điểm lưu ý chúng tôi vừa kể trên như:

  Xác định Gap có nằm trong các mức kháng cự, hỗ trợ hay các mô hình giao dịch quen thuộc nào hay không. Nếu Gap trùng với các mức cản này thì giá nhất định sẽ tìm cách quay lại để lấp Gap và cũng là để backtest trước khi tăng hoặc giảm theo xu hướng.

  Với các dạng Exhaustion gap và continuation gap là hai loại Gap dễ được lấp đầy nhất nên bạn có thể tìm cách xác định các loại Gap kể trên để dễ dàng giao dịch hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gap Là Gì? Gap Trong Chứng Khoán & Forex (Chi Tiết) – Cophieux
 • Foc Là Gì – Khám Phá Những Dịch Vụ Foc Tại Khách Sạn
 • Foc Là Gì? Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Foc Trong Khách Sạn
 • Fit Viết Tắt Là Gì?
 • Fit Là Gì Trong Ngành Du Lịch – Tổng Hợp Kiến Thức Liên Quan
 • Generator Function Và Yield Trong Javascript

  --- Bài mới hơn ---

 • Gintama Và Jojo Lột Xác Sau Khi Được “tân Trang” Bằng Hiệu Ứng Đồ Họa
 • Bàn Về Khái Niệm Object Trong Javascript
 • Object Javascript Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Thuật Ngữ Plain Old Java Object (Pojo) Có Nghĩa Chính Xác Là Gì?
 • Thuật Ngữ Plain Old Java Object (Pojo) Có Nghĩa Là Gì?
 • Generator function là một trong những chức năng không còn mới đối với lập trình viên Javascript. Từ phiên bản ECMAScript 2022 (ES6) nó đã được nhà phát triển đưa vào sử dụng bằng cú pháp khai báo “function* ” , và tất nhiên là trả về một Generator object.

  Đâu đó trên chúng tôi có định nghĩa như sau : “Generators are functions which can be exited and later re-entered. Their context (variable bindings) will be saved across re-entrances “. Vì thế bạn có thể hiểu rằng nó là một function có thể được thực thi nhiều lần liên tiếp mà ngữ cảnh (số lượng biến, giá trị biến, trạng thái các thành phần bên trong hàm …) đều có thể lưu lại sử dụng sau mỗi phiên. Với chức năng mới này, Generator function cũng có thể dừng thực thi bất cứ thời điểm nào, đợi một điều kiện nào nó xảy ra rồi mới tiếp tục thực thi (Ví dụ như khi gọi ajax, các kiến trúc async chẳng hạn).

  Cú pháp

  function* name(]

  expssion ở đây trả về iterator object như đã nói, có thể là generator function, hoặc mảng, hoặng string, hoặc list, ….

  Ví dụ :

  function* g2() { yield 3; yield 4; } function* g1() { yield* ; return 't sẽ trở thành vua hải tặc, vd như vậy xem chạy ko'; } var rs; function* g() { rs = yield* g2(); } var iterator = g(); console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false} console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false} console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}, // g2() đã trả về {value: 't sẽ trở thành vua hải tặc, vd như vậy xem chạy ko', don

  All Rights Reserved

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cài Đặt Webpack Để Viết Reactjs/es6
 • Ethereum Sử Dụng Testnet Và Node Client Web3.js
 • Nếu Bạn Là Một Web Developer, Đừng Bỏ Lỡ 67 Công Cụ, Thư Viện Và Nguồn Tài Nguyên Hữu Ích Này!
 • Core Values Là Gì? Giá Trị Cốt Lõi Của Doanh Nghiệp
 • Hướng Dẫn Cài Đặt V8Js Cho Php Trên Centos 7
 • Function* Và Yield Trong Javascript Generator Function

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Kết Hợp Giữa Ienumerable Và Yield Trong C#
 • Meme Oh? You’re Approaching Me Là Gì? Và Các Biến Thể Thú Vị Của Meme Jojo Vs Dio
 • Ora Ora Là Gì Trong Tiếng Nhật Và Có Ý Nghĩa Gì Trong Anime Và Truyện Tranh?
 • Marvel Thế Giới Stand User Chương 282: Không Gì Làm Không Được Mộng
 • Marvel Thế Giới Stand User Chương 315: Stand User Ở Giữa Là Sẽ Lẫn Nhau Hấp Dẫn
 • function* là một trong những chức năng mới của Javascript trong ECMAScript 2022 (6th Edition, hay tắt là ES6). function* giúp khai báo 1 generator function, trả về 1 Generator object.

  Với chức năng mới này, hàm có thể dừng thực thi bất cứ thời điểm nào, đợi async chạy xong, xong tiếp tục thực thi.

  Có thể hiểu Generator function là một function, có khả năng tạm ngưng thực thi trước khi hàm kết thúc, và có thể tiếp tục chạy ở 1 thời điểm khác.

  function* name([param[, param[, ... param]]]) { statements }

  • name: tên hàm.
  • param: tham số đầu vào của hàm, tối đa 255 tham số.
  • statements: nội dung của hàm.

  Hàm sẽ không được thực thi ngay sau khi gọi, mà thay vào đó generator function trả về iterator, giống như con trỏ trong vòng lặp.

  Sau khi hàm next() của iterator được gọi, generator function sẽ thực thi hàm cho đến khi gặp từ khóa yield đầu tiên. yield sẽ trả về giá trị cho iterator, generator function kết thúc cho đến khi hết giá trị để yield.

  Nói thì dông dài, ví dụ sau sẽ dễ hiểu hơn. Hàm sau có tác dụng tạo ra ID tăng dần, mỗi khi hàm next được gọi.

  function* id_maker(){ var index = 0; while(index < 3) yield index++; } var gen = id_maker(); console.log(gen.next().value); // 0 console.log(gen.next().value); // 1 console.log(gen.next().value); // 2 console.log(gen.next().value); // undefined

  yield sẽ được gọi 3 lần trong vòng lặp for, do đó khi gọi đến lần thứ 4 thì log sẽ trả về undefined.

  Ở ví dụ trên, gen.next() sẽ trả về một object có 2 tham số là valuedone. Kiểm tra có còn next() được nữa hay không thì chỉ cần kiểm tra giá trị done

  console.log(gen.next()); // { value: 0, done: false }

  yield chỉ có thể return về giá trị, để return về 1 hàm, ta sử dụng yield*

  function* anotherGenerator(i) { yield i + 1; yield i + 2; yield i + 3; } function* generator(i){ yield i; yield* anotherGenerator(i); yield i + 10; } var gen = generator(10); console.log(gen.next().value); // 10 console.log(gen.next().value); // 11 console.log(gen.next().value); // 12 console.log(gen.next().value); // 13 console.log(gen.next().value); // 20

  • Generator function là một trong những tính năng cực kì hữu ích trong ES6. Nodejs có module co và framework koa (được xem là next generator framework for nodejs) tận dụng rất tốt chức năng này.

  • yield còn dùng để khử callback phức tạp của Javascript, khử promise – hiện còn làm nhiều bạn lúng túng khi mới bắt đầu với nodejs.

  • Từ bản nodejs 0.12 trở lên đã được hỗ trợ chức năng generator function, với node v0.12 phải có tham số --harmony để có thể sử dụng yield/function*, còn node 4.0 trở lên thì không cần.

   node --harmony ./app.js

  Bài viết được viết tại blog của mình: https://blog.duyetdev.com/2016/02/generator-function-javascript.html

  Happy coding 🙂

  --- Bài cũ hơn ---

 • Webpack Là Gì Và Tại Sao Ta Phải Xài Nó
 • Webpack Dành Cho Người Bắt Đầu
 • Webpack Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Các Hàm Xử Lý Mảng Trong Javascript
 • Giá Trị Cá Nhân Của Bạn Là Gì? Làm Thế Nào Để Xác Định & Sử Dụng Nó Để Phục Vụ Cuộc Sống Của Bạn
 • Định Nghĩa Ingenuity Gap / Khoảng Cách Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa In-Kind Subsidies / Trợ Cấp Bằng Hiện Vật Là Gì?
 • Định Nghĩa Nominal Rate Of Protection / Tỉ Lệ Bảo Hộ Danh Nghĩa Là Gì?
 • Định Nghĩa Input-Output Model / Mô Hình Đầu Vào – Đầu Ra Là Gì?
 • Định Nghĩa Non Exclusive Goods (Micro Econ) / Hàng Hoá Không Có Tính Loại Trừ (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?
 • Định Nghĩa Non Performing Assets / Những Tài Sản Không Tạo Ra Thu Nhập Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Ingenuity Gap là sự yếu kém của các nước phát triển so với nước phát triển trung bình trong việc phát minh công nghệ mới và cải tiến công nghệ hiện hữu. Xem themIDEA GAP vàOBJECT GAP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Inflation Targeting / Mục Tiêu Chống Lạm Phát Là Gì?
 • Định Nghĩa Nominal Growth / Tăng Trưởng Danh Nghĩa Là Gì?
 • Định Nghĩa Nominal Exchange Rate / Tỷ Giá Hối Đoái Danh Nghĩa Là Gì?
 • Định Nghĩa Infant Mortality Rate / Tỉ Lệ Chết Ở Trẻ Em Là Gì?
 • Định Nghĩa Incremental Cost / Chi Phí Tăng Dần Là Gì?
 • Tiêu Chuẩn Gap Là Gì? Trên Thị Trường Hiện Tại Có Những Loại Gap Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Ngân Là Gì? Những Vấn Đề Liên Quan Đến Giải Ngân Nhất Từ A Đến Z
 • Giải Ngân Là Gì? Các Hình Thức Và Quy Trình Giải Ngân Như Thế Nào?
 • Giải Ngân Là Gì? Quy Trình Giải Ngân Của Ngân Hàng Năm 2022
 • Giải Ngân Là Gì? Quy Trình Giải Ngân Khi Vay Vốn Ngân Hàng
 • Giải Thích Giao Thức Http Là Gì Cho Người Mới Học
 • Khái niệm tiêu chuẩn GAP là gì?

  Tiêu chuẩn gap là gì? GAP là viết tắt của Good Agricultural Practices, nghĩa là quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Là những phương pháp cụ thể được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất thực phẩm cho người tiêu dùng hoặc chế biến an toàn và hợp vệ sinh.

  Tiêu chuẩn GAP bao gồm việc sản xuất theo hướng lựa chọn địa điểm, việc sử dụng đất đai, phân bón, nước, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng và vận chuyển sản phẩm… Nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững với mục đích đảm bảo an toàn cho thực phẩm, người sản xuất, môi trường và truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm.

  1. Nguồn gốc ra đời của GAP

  Tiêu chuẩn gap là gì? Khái niệm GAP được ra đời từ năm 1997, theo sáng kiến của những nhà bán lẻ Châu Âu (Euro-Retailer Produce Working Group). Nhằm để giải quyết mối quan hệ bình đẳng cũng như trách nhiệm cần thực hiện, giữa người sản xuất sản phẩm nông nghiệp và khách hàng của họ.

  Từ ngày 7/9/2007, hệ thống EurepGAP của Châu Âu được nâng lên thành GLOBALGAP. Là tiêu chuẩn quy trình sản xuất của tổ chức, doanh nghiệp làm ra sản phẩm được áp dụng cho rau, cây ăn quả, động vật, gia súc, thủy sản. Chứng chỉ đó bao trùm một chuỗi quy trình sản xuất xuyên suốt từ tìm nguồn giống, gieo hạt giống cho đến khi thành phẩm, đưa sản phẩm ra khỏi nông trại và được lưu thông trên thị trường.

  Các tiêu chuẩn chung của GAP là:

  – An toàn thực phẩm

  – An toàn cho môi trường

  – Sức khỏe và an sinh xã hội

  – Sự an toàn của người lao động

  – Truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm

  2. Gap được chia làm 2 loại

  • Gap up: (Gap tăng giá) Giá mở cửa ngày hôm sau cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước
  • Gap down: (Gap giảm giá) Giá mở cửa ngày hôm sau thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước

  Tuy nhiên: Cũng có những tài liệu nghiên cứu còn cho rằng: GAP xuất hiện do mức chênh nhau giữa 2 mức giá Cao nhất và mức Giá thấp nhất của 2 cây nến Nhật liền kề. Cụ thể:

  • Gap up: Là giá thấp nhất ngày hôm sau cao hơn giá cao nhất ngày hôm trước
  • Gap down: Giá cao nhất ngày hôm sau cao hớn giá thấp nhất ngày hôm trước.

  Hai định nghĩa cơ bản này: Đều được Semtek minh họa cụ thể ở hình trên. Tuy nhiên, đối với Semtek – GAP vốn dĩ như tên gọi của nó. GAP là khoảng Trống 2 cây nến!

  3. Vị trí và khoảng cách của Gap

  Các loại Gap xuất hiện trên thị trường tiêu chuẩn gap là gì?

  Tiêu chuẩn gap là gì? Có tất cả 4 loại Gap khác nhau mà bạn cần biết bao gồm:

  1. Common Gap (Gap thường)

  Đây là loại hay gặp nhất, chủ yếu xuất hiện ở phiên mở cửa đầu tuần. Thường GAP sẽ lấp đầy ngay sau đó, nên hay được nhiều trader tận dụng để giao dịch. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, khi giao dịch bạn vẫn phải xem xét kỹ lưỡng. Ngoài ra, Gap dạng này cũng không quá cách biệt về giá và chúng không mang nhiều ý nghĩa trong giao dịch chứng khoán, forex.

  2. Breakaway Gap (Gap phá vỡ)

  Đây là loại Gap xảy ra khi có tin tức cực kỳ bất ngờ hay quá mạnh mẽ, khiến cho nhà đầu tư thay đổi tâm lý mà quay ngoắt 360 độ so với xu hướng hiện tại, khiến giá sẽ sang một xu hướng mới như từ giảm thành tăng hoặc ngược lại từ tăng thành giảm. Cần lưu ý Gap này nhiều khi không được lấp mà thay vào đó có thể lao lên hoặc giảm xuống luôn.

  3. Continuation Gap (Gap tiếp diễn)

  Thường xuất hiện trong chứng khoán nhiều hơn so với forex, khi xu hướng tăng hoặc giảm giá cổ phiếu hình thành 1 cách rõ rệt. Và Runaway Gap sẽ như 1 dạng tín hiệu xác nhận xu hướng sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

  4. Exhaustion Gap (khoảng trống kiệt sức, Gap kiệt sức)

  Tương tự như Gap tiếp diễn, Exhaustion Gap chủ yếu xuất hiện trong thị trường chứng khoán, thường nằm tại đỉnh hoặc đáy sau khi đã hình thành xu hướng tăng giá hoặc giảm giá một thời gian dài trước đó, khi Exhaustion Gap xuất hiện báo hiệu kết thúc một xu hướng nên người ta mới gọi là Gap kiệt sức.

  Khi nào thì khoảng trống Gap được lấp đầy?

  Tiêu chuẩn gap là gì? Khi Gap xuất hiện hay có xu hướng quay trở lại lấp đầy khoảng trống. Nhiều nhà giao dịch cũng thường lợi dụng các khoảng Gap này  tìm cách giao dịch để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, không phải lúc nào Gap cũng đi lên/xuống để lấp Gap. Hoặc sẽ xuất hiện ở một khoảng thời gian nào đó chứ không phải ngay lập tức. Nên các bạn cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rủi ro xảy ra.

  1. Thường trong các trường hợp sau đây Gap sẽ lấp đầy

  • Gap xuất hiện tại các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh, sẽ có xu hướng quay trở lại các vùng này để đi retest nhằm xác định một lần nữa xu hướng giá hiện tại trước khi  tiếp tục tăng hoặc giảm.
  • Gap xuất hiện tại các khu vực mô hình giá thường hay lấp đầy để hoàn thành mô hình.

  2. Giao dịch với Gap như thế nào là hợp lý nhất?

  Có nhiều cách để tận dụng Gap trong giao dịch nhưng bạn có thể nghiên cứu 1 số điểm lưu ý chúng tôi vừa kể trên như:

  Xác định Gap có nằm trong các mức kháng cự, hỗ trợ hay các mô hình giao dịch quen thuộc nào hay không. Nếu Gap trùng với các mức cản này thì giá nhất định sẽ tìm cách quay lại để lấp Gap và cũng là để backtest trước khi tăng hoặc giảm theo xu hướng.

  Với các dạng Exhaustion gap và continuation gap là hai loại Gap dễ được lấp đầy nhất nên bạn có thể tìm cách xác định các loại Gap kể trên để dễ dàng giao dịch hơn.

  Lý do cổ phiếu hay thị trường xuất hiện tiêu chuẩn gap là gì?

  GAP là một khoảng trống giữa 2 nến, hay 2 phiên giao dịch. Nhưng không phải lúc nào thị trường hay cổ phiếu cũng giao dịch trên thị trường.

  Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch từ 8h45-15h00 (tùy vào sàn). Qua 1 đêm hay sau/trước giờ giao dịch, ngày nghỉ luôn có thông tin bơm vào thị trường cả tích cực hoặc tiêu cực quá mức.

  Tích cực quá mức: Lợi nhuận tăng đột biến, cổ tức siêu khủng, thoái vốn của nhà nước, thông tin cổ đông lớn, hay mua cổ phiếu quỹ số lượng cực lớn, thông tin vĩ mô rất tích cực, thông tin ngành…  Do đó ngày mai, kỳ vọng nhà đầu tư tăng lên, do đó nhà đầu tư sẵn sàng trả mức giá cao hơn đáng kể ngày trước. Do đó GAP UP xuất hiện.

  P/S: Thậm chí do chính ban lãnh đạo 1 số công ty phi đạo đức tạo cung cầu giả tạo, nhằm úp bô NĐT

  Tiêu cực quá mức: Lỗ lớn bất thường, công ty cháy xưởng, công ty bị phạt lớn, lãnh đạo bị bắt, chiến tranh thương mại, cấm vận, thậm chí là tâm lý NĐT bất ổn lan rộng trên thị trường…

  Do đó GAP DOWN sẽ xuất hiện.

  Kết luận:

  Khoảng trống GAP được xem là chỉ báo PTKT quan trọng trong đồ thị hình nến, giúp các trader đưa ra những quyết định mua bán chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời tìm kiếm những vùng hỗ trợ và kháng cự.

  Qua khoảng trống GAP giúp trader và NĐT đưa ra những quyết định giải ngân và chốt lời hiệu quả.

  Tuy nhiên, GAP cũng KHÔNG phải là công cụ thần thánh, nó chỉ mang tính xác suất, cần kết hợp thêm các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như đường MA, đường RSI, MACD… để tăng xác xuất thắng lợi nhiều hơn.

  • Tiêu chuẩn gấp trong may mặc
  • Gmp là gì
  • Gap là gì
  • Thực trạng áp dụng VietGAP tại Việt Nam hiện nay
  • Tiêu chuẩn Global GAP
  • 12 tiêu chuẩn VietGAP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Cơ Hội Đầu Tư Với “khoảng Trống” Trong Phân Tích Kỹ Thuật
 • Gap Là Gì? Các Dạng Gap Thường Xuất Hiện Trong Forex
 • Gap Là Gì? Các Loại Gap Xuất Hiện Trên Thị Trường
 • Gap Là Gì? Gap Trong Chứng Khoán & Forex (Chi Tiết) – Cophieux
 • Foc Là Gì – Khám Phá Những Dịch Vụ Foc Tại Khách Sạn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100