Pháp Luật Là Gì? Khái Niệm Pháp Luật

--- Bài mới hơn ---

 • Pháp Luật Và Đời Sống, Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 12
 • Bài 1: Pháp Luật Và Đời Sống
 • Bài 1. Pháp Luật Và Đời Sống
 • Bài 1: Pháp Luật Và Đời Sống (Tích Hợp Kns Và Chuẩn Kt, Kn Sống) Baii 1 Doc
 • Văn Bản Pháp Luật Là Gì? Đặc Điểm Và Phân Loại Văn Bản Pháp Luật
 • Pháp luật được hiểu như thế nào?

  Định nghĩa: Pháp luật được định nghĩa là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước được ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

  Pháp luật được thể hiện theo 4 yếu tố cơ bản sau:

  • Pháp luật là hệ thống những quy tắc mang tính xử sự chung.
  • Do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận (nhà nước là người ban hành, nhà nước là người đảm bảo quyền lực của mình).
  • Thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích, giai cấp của mình.
  • Đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước

  Bản chất của pháp luật

  1. Pháp luật là hệ thống những quy tắc mang tính xử sự chung.

  Nói đến pháp luật là nói đến tính quy phạm phổ biến, tức là nói đến tính khuôn mẫu phổ biến chung. Trong xã hội không chỉ pháp luật có thuộc tính quy phạm. Đạo đức, tập quán, tín điều tôn giáo, các tổ chức của chính trị – xã hội và toàn thể quần chúng đều có tính quy phạm.

  Thuộc tính quy phạm của pháp luật thể hiện ở chỗ:

  • Là khuôn mẫu chung cho nhiều người
  • Được áp dụng nhiều lần trong không gian và thời gian rộng lớn

  Tính bắt buộc chung của pháp luật thể hiện ở chỗ:

  • Tuân theo các quy tắc pháp luật không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của mỗi người quy định này được áp dụng đối với tất cả mọi người
  • Không phân định tiền tài, địa vị, chức vụ, dù thế nào cũng phải tuân theo các quy tắc pháp luật.
  • Khi mà nó được áp dụng với tất cả mọi người trong xã hội này không tuân thủ theo thì sẽ bị xử lý theo pháp luật

  Ví dụ: Luật giao thông đường bộ yêu cầu tất cả mọi người khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này được áp dụng đối với tất cả mọi người , không phân định già trẻ, gái trai, độ tuổi. Và nếu vi phạm sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

  Ngoài việc ban hành nhà nước còn có thể thừa nhận những tập quán trong xã hội bằng cách ghi nhận trong luật thành văn.

  3. Đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước

  Quyền lực của nhà nước được thể hiện ở các biện pháp cưỡng chế khi không tuân thủ hay cố ý sai phạm. Với sự đảm bảo của nhà nước đã làm cho pháp luật luôn được tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả đối với đời sống xã hội.

  4. Thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích, giai cấp của mình.

  Bản chất của pháp luật trước hết thể hiện ở tính giai cấp. Tính giai cấp của pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong xã hội, nội dung ý chí đó được quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp thống trị được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  Như vậy, thông qua định nghĩ này ta thấy trước hết Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự, những quy tắc xử sự này mang tính chất bắt buộc chung đối với tất cả các cá nhân và tổ chức trong xã hội, bất kì ai cũng phải tuân thủ các quy định này.

  Những quy định này được nhà nước ban hành và có thể là nhà nước không ban hành quy định đó vì nó luôn tồn tại sẵn trong cuộc sống, nó chỉ được coi là pháp luật khi được nhà nước công nhận, khi được nhà nước ban hành và thừa nhận rồi thì những quy tắc xử sự đó sẽ được nhà nước đảm bảo, thực hiện và thể hiện ý chí của nhà nước.

  Có nghĩa là nếu một người nào đó không thực hiện các quy tắc xử sự này, thì ngay lập tức họ sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

  Những nguyên nhân làm phát sinh ra nhà nước cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật.

  Xã hội cộng sản nguyên thủy (CSNT), tập quán và tín điều tôn giáo: là các quy phạm xã hội. Khi chế độ tư hữu xuất hiện và xã hội được phân chia giai cấp thì tập quán không còn phù hợp ( vì tập quán thể hiện ý chí chung của tất cả mọi người trong thị tộc ).

  Trong điều kiện lịch sử mới, khi xung đột giai cấp diễn ra ngày càng gay gắt và cuộc đấu tranh của giai cấp là không thể điều hòa được thì cần thiết phải có một loại quy phạm mới thể hiện các ý chí của giai cấp thống trị để thiết lập một trật tự mới, đó chính là quy phạm pháp luật.

  Pháp luật là hệ thống các quy phạm do nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Pháp luật ra đời cùng với nhà nước, là công cụ sắc bén để thực hiện quyền lực nhà nước, duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước và pháp luật đều là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp.

  Như vậy, pháp luật ra đời do nhu cầu xã hội để quản lý một xã hộ i đã phát triển ở một giai đoạn nhất định, giai đoạn xã hội đã phát triển quá phức tạp, đã xuất hiện những giai cấp có lợi ích đối lập với nhau và nhu cầu chính trị – giai cấp để bảo vệ lợi ích cho giai cấp, lực lượng thống trị về kinh tế và chính trị trong xã hội.

  Vai trò của pháp luật

  Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là công cụ không thể thiếu, có thể bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật chính là phương tiện thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công dân.

  Đặc điểm của pháp luật

  1. Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

  Pháp luật do Nhà nước ban hành thông qua rất nhiều những trình tự thủ tục chặt chẽ và phức tạp với sự tham gia của rất nhiều các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và các cá nhân nên pháp luật luôn có tính khoa học, chặt chẽ, chính xác trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó các biện pháp cưỡng chế nhà nước rất nghiêm khắc như phạt tiền, tù chung thân, phạt tù có thời hạn, … Với sự bảo đảm của nhà nước đã làm cho pháp luật luôn được các tổ chức và cá nhân tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả trong đời sống xã hội.

  2. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, gồm những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung

  Pháp luật gồm tất cả các quy tắc xử sự chung, được thể hiện trong những hình thức xác định, có kết cấu lô rich rất chặt chẽ và được đặt ra không phải xuất phát từ một trường hợp cụ thể mà là sự khái quát hóa từ rất nhiều những trường hợp có tính phổ biến trong xã hội.

  Điều này đã làm cho quy định pháp luật có tính khái quát hóa cao, là những khuôn mẫu điển hình để các chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện theo khi gặp phải những tình huống mà pháp luật đã dự liệu.

  3. Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về hình thức

  Pháp luật luôn được thể hiện dưới những hình thức phải nhất định, nói cách khác, những quy định pháp luật phải được chứa đựng trong các nguồn luật như tập quán pháp, văn bản quy phạm pháp luật, tiền lệ pháp,…

  Sự xác định chặt chẽ về hình thức là điều kiện để phân biệt giữa pháp luật với những quy định không phải là pháp luật, đồng thời, cũng tạo nên sự thống nhất, rõ ràng, chặt chẽ, chính xác về nội dung của pháp luật.

  #Pháp #luật #là #gì #Khái #niệm #pháp #luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Luật Dân Sự Và Những Quy Định Chung Về Luật Dân Sự
 • Bài 2. Thực Hiện Pháp Luật
 • Gdcd 12 Bài 1: Pháp Luật Và Đời Sống
 • Luật Quốc Tế Và Luật Pháp Quốc Gia
 • Luật Báo Chí Là Gì ? Tìm Hiểu Về Luật Báo Chí
 • Khái Niệm Và Cấu Tạo Của Đạo Luật Hình Sự Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm, Cấu Tạo Và Hiệu Lực Của Đạo Luật Hình Sự Việt Nam
 • Bài Giảng Khái Niệm, Cấu Tạo Và Hiệu Lực Của Đạo Luật Hình Sự Việt Nam
 • Phân Biệt Lỗi Vô Ý Và Lỗi Cố Ý Theo Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự
 • Khái Niệm Mặt Chủ Quan Của Tội Phạm Và Lỗi Trong Luật Hình Sự
 • Các Yếu Tố Lỗi Trong Luật Hình Sự
 • Với khái niệm trên cho thấy, đạo luật hình sự có 3 đặc điểm như sau:

  1. Về hình thức pháp lý: Đạo luật hình sự là văn bản quy phạm pháp luật.

  2. Về thẩm quyền ban hành: Đạo luật hình sự do Quốc Hội ban hành.

  3. Về nội dung: Đạo luật hình sự chứa đựng các quy phạm pháp luật quy định về tội phạm và hình phạt.

  1999. Song đánh giá cả quá trình lịch sử lập pháp hình sự của Nhà nước ta cho thấy đạo luật hình sự Việt Nam bao gồm: Bộ luật hình sự năm 1985, Bộ luật hình sự năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1985 vào các năm 1989, 1991, 1992, 1997.

  Nội dung bên trong của đạo luật hình sự Việt Nam chứa đựng các quy phạm pháp luật. Tính chất của các quy phạm pháp luật hình sự trong đạo luật hình sự thể hiện ở tính chất cấm chỉ và tính chất bắt buộc:

  Về tính chất cấm chỉ của quy phạm pháp luật hình sự được thể hiện ở việc không cho phép người ta thực hiện những hành vi được quy định trong bộ luật hình sự là tội phạm bằng cách răn đe áp dụng hình phạt đối với người thực hiện hành vi đó.

  Tuy nhiên, Bộ luật hình sự Việt Nam vẫn cho phép một người được quyền hành động để gây một thiệt hại nhất định cho xã hội trong hai trường hợp: Phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết (Điều 15, Điều 16 BLHS).

  Về tính chất bắt buộc của các quy phạm pháp luật hình sự thể hiện ở 2 phương diện là đối với người phạm tội luôn phải chịu một biện pháp trách nhiệm hình sự nhất định, còn đối với các cơ quan có trách nhiệm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội một cách nghiêm minh, kịp thời.

  Các quy phạm pháp luật trong Đạo luật hình sự được chia làm 2 loại với vị trí pháp lý khác nhau:

  Nhóm quy phạm thứ nhất là các quy phạm quy định các vấn đề có tính chất là nền tảng, cơ sở lý luận chung, như các quy phạm về hiệu lực, về nhiệm vụ, về khái niệm, điều kiện cho việc xác định tội phạm và hình phạt. Các quy phạm này hợp thành phần chung của BLHS (được quy định từ Điều 1 đến Điều 77 BLHS).

  Nhóm quy phạm thứ hai là các quy phạm quy định các tội phạm cụ thể và hình phạt cần áp dụng đối với từng tội phạm đó. Các quy phạm này hợp thành phần các tội phạm cụ thể (được quy định từ Điều 78 đến Điều 344 BLHS).

  2. Cấu tạo của đạo luật hình sự Việt Nam

  Về hình thức cấu trúc bên ngoài của Đạo luật hình sự Việt Nam

  Hình thức cấu tạo bên ngoài của Đạo luật hình sự Việt Nam được thể hiện theo sơ đồ sau:

  ĐLHS (BLHS) gồm có: phần chung và phần riêng sau đó được chia thành các chương (mục), đến các điều.

  Hình thức cấu trúc bên trong của Đạo luật hình sự (Chính là cấu trúc của các quy phạm pháp luật hình sự).

  Cấu trúc của một quy phạm pháp luật nói chung bao gồm 3 bộ phận, đó là: bộ phận giả định, quy định và chế tài.

  Phần giả định của một quy phạm pháp luật trả lời câu hỏi ai? ở đâu? hoàn cảnh nào? Đối với phần giả định của quy phạm pháp luật hình sự nó trả lời cho câu hỏi: trong điều kiện nào họ được coi là có lỗi, người phạm tội là công dân Việt Nam, người nước ngoài, độ tuổi, tình trạng năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Những nội dung này được nêu trong phần chung của Bộ luật hình sự. Như vậy phần giả định của quy phạm pháp luật hình sự được quy định trong phần chung của Bộ luật hình sự.

  Do đó, cấu trúc của một quy phạm pháp luật hình sựphần các tội phạm gồm 2 bộ phận quy định và chế tài. Phần quy định của quy phạm pháp luật hình sựđưa ra quy tắc xử sự mang tính cấm chỉ. Phần chế tài chính là việc quy định khung hình phạt .

  Tổ bộ môn Luật Hình sự – Khoa Luật Trường Đại học Hòa Bình, tổng hợp

  1. Nội dung trong bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (chú thích rõ trong bài viết).
  2. Bài viết được sử dụng không nhằm mục đích thương mại, chỉ nhằm mục đích giảng dạy, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Khoa Luật Kinh tế – Đại học Hòa Bình và Công ty Luật TNHH Everest.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Luật Hình Sự 2022, Bộ Luật Số 100/2015/qh13 2022
 • Tội Phạm Là Gì? Khái Niệm Phân Loại Tội Phạm Trong Bộ Luật Hình Sự
 • Khái Niệm Tội Phạm Về Chức Vụ Theo Bộ Luật Hình Sự
 • Khái Niệm Hình Phạt Theo Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự
 • Khái Niệm Thẩm Quyền Tài Phán Trong Luật Hình Sự Quốc Tế
 • Khái Niệm Luật Hình Sự Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Và Những Điều Cần Biết Về Luật Hình Sự
 • Bàn Về Khái Niệm Nguồn Của Luật Hình Sự Việt Nam
 • Giáo Án Khái Niệm Về Mạch Điện Tử
 • Bài 7: Khái Niệm Về Mạch Điện Tử
 • Lý Thuyết Công Nghệ 12: Bài 7: Khái Niệm Về Mạch Điện Tử
 • Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định về tội phạm, xác định hình phạt phạm tội nhằm đấu tranh chống tội phạm, lại trừ các hành vi nguy hiểm cho xã hội. Luật hình sự bao gồm hệ thống những quy định pháp luật, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành với mục đích xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.

  Hệ thống pháp luật của Việt Nam là sự kết hợp từ nhiều ngành luật. Mỗi ngành luật được ban hành ra đều nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của Nhà Nước, của công dân, bảo đảm pháp chế, phòng chống vi phạm pháp luật.

  Trong đó, luật hình sự với mục đích bảo vệ mối quan hệ hình thành giữa nhà nước và người phạm tội khi người phạm tội bị nhà nước ra quyết định về tội của mình.

  Như vậy, luật hình sự là ngành luật không phải là để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, luật hình sự tạo ra nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa tội phạm và hình phạt.

  Trách nhiệm, nhiệm vụ của luật hình sự

  – Luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng trong đời sống xã hội bao gồm: Quyền làm chủ của nhân dân, quyền bảo vệ quyền lợi và lợi ích của công dân, bảo vệ các chế độ xã hội, bảo vệ quyền lợi của tổ chức, nhà nước, bảo vệ trật tự pháp luật.

  Luật hình sự được ban hành ra như một công cụ sắc bén để đấu tranh và phòng chống tội phạm.

  Luật hình sự còn là một giáo trình giúp mọi người nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao ý thức hành vi phạm tội.

  Mỗi bộ luật đều có phương pháp điều chỉnh riêng biệt, vì mối quan hệ xã hội giữa nhà nước và người phạm tội khác nhau. Nhà nước dùng uy quyền để quy định mức độ phạm tội, ấn định hình phạt buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm về hình phạt đó.

  – Nhà nước sẽ tự mình đưa ra xem xét và quyết định hành vi nào là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

  – Nhà nước sẽ giao nhiệm vụ xử lý tội phạm cho các cơ quan tư pháp. Các cơ quan này sẽ có nhiệm vụ thay nhân danh nhà nước điều tra, truy tố, xét xử, xác định hình phục buộc người phạm tội phải chấp hành hình phạt.

  Nếu có gì thắc mắc hay chưa hiểu rõ về luật. Bạn hãy vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.8698 để được các luật sư Tgs tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 Hoặc truy cập Website:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Luật Hình Sự ? Vì Sao Luật Hình Sự Là Một Ngành Luật Độc Lập Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam?
 • Khái Niệm Luật Hình Sự Việt Nam
 • Các Biện Pháp Tu Từ Đã Học, Khái Niệm Và Tác Dụng Của Các Biện Pháp Tu Từ
 • Biện Pháp Liệt Kê Là Gì?
 • Liệt Kê Là Gì ? Các Kiểu Liệt Kê Và Cho Ví Dụ Dễ Hiểu
 • Khái Niệm Quy Luật Giá Trị Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Lạm Phát Là Gì? Nguyên Nhân Gây Ra Lạm Phát
 • Đề Kiểm Tra 45 Phút Chương 3 Hóa Học 8 Mol Và Tính Toán Hóa Học: Khái Niệm Hoá Học “mol” Là Gì?
 • Module Website Là Gì? Định Nghĩa Module Website Dễ Hiểu Nhất
 • Module Là Gì Khái Niệm Quen Mà Lạ Nhỉ ? Vanhienblog.info
 • Module Là Gì? Giải Thích Thuật Ngữ Module Trong Các Lĩnh Vực
 • Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự hoạt động của quy luật giá trị

  Quy luật giá trị là quy luật chi phối cơ chế thị trường và chi phối các quy luật kinh tế khác, các quy luật kinh tế khác là biểu hiện yêu cầu của quy luật giá trị mà thôi

  Quy luật giá trị quyết định giá cả hàng hoá, dịch vụ, mà giá cả là tín hiệu nhạy bén nhất của cơ chế thị trường

  Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải được tiến hành trên cơ sở của việc hao phí lao động xã hội cần thiết: Trong sản xuất nó đòi hỏi người sản xuất luôn luôn có ý thức tìm cách hạ thấp hao phí lao động cá biệt xuống nhỏ hơn hoặc bằng hao phí lao động xã hội cần thiết

  Trong lĩnh vực sản xuất :Đối với việc sản xuất một thứ hàng hóa riêng biệt thì yêu cầu của quy luật giá trị được biểu hiện ở chỗ: hàng hoá của người sản xuất muốn bán được trên thị trường, muốn được xã hội thừa nhận thì lượng giá trị của một hàng hoá cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết. Đối với một loại hàng hoá thì yêu cầu quy luật giá trị thể hiện là tổng giá trị của hàng hóa phải phù hợp với nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội

  Trong lĩnh vực trao đổi : Việc trao đổi phải tiến hành theo nguyên tắc ngang giá. Quy luật giá trị biểu hiện sự hoạt động của mình thông qua sự vận động của giá cả xung quanh giá trị. Giá cả phụ thuộc vào giá trị, giá trị là cơ sở của giá cả, những hàng hoá có hao phí lao động lớn thì giá trị của nó lớn dẫn đến giá cả cao và ngược lại. Đối với mỗi hàng hoá thì giá cả hàng hoá có thể bằng hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn giá trị nhưng đối với toàn bộ hàng hóa của xã hội thì chúng ta luôn luôn có tổng giá cả hàng hóa bằng tổng giá trị

  Tác dụng của quy luật giá trị: quy luật giá trị tự phát điều tiết việc sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua sự biến động của cung – cầu thể hiện qua giá cả trên thị trường

 • quy luật giá trị là gì
 • ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Gỡ Lỗi Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Gỡ Lỗi
 • Lỗi Vô Ý Là Gì ? Khái Niệm Về Lỗi Vô Ý
 • Khái Niệm Về Lỗi Và Việc Phân Tích Lỗi
 • Khái Niệm Lỗi Trong Trách Nhiệm Dân Sự
 • Định Nghĩa Tội Lỗi Là Gì?
 • Khái Niệm Ý Thức Pháp Luật Là Gì ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Không Thể Đánh Tráo Khái Niệm “lòng Yêu Nước”
 • Khái Niệm Là Gì Lớp 4
 • Công Thức, Định Nghĩa, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 7
 • Khái Niệm Lực Ở Lớp 6
 • Khái Niệm Về Văn Miêu Tả
 • Ý thức pháp luật là gì ? khái niệm và đặc điểm

  1: Khái niệm về ý thức pháp luật là gì ?

  Ý thức pháp luật nói dễ hiểu là ý thức của mỗi cá nhân , tập thể về việc chấp hành tốt các quy định , luật lệ được đề ra trong khuôn khổ pháp luật . Hay Còn được diễn tả là tổng thể các loại lý thuyết , tâm tư , tình cảm của con người được thể hiện thông qua thái độ sự đánh giá , công bằng không công bằng đúng và không đúng của pháp luật không qua quy tắc xử sự chung , chuẩn mực xã hội .

  2: Đặc điểm của ý thức pháp luật

  Ý thức pháp luật chịu sự chi phối của xã hội nhưng vẫn có tính tương đối nhất định . Cụ thể như : Ý thức thường lạc hậu hơn sự tồn tại và phát triển của xã hội. Thứ hai là trong một điều kiện tương đối nào đấy , nhiều tư tưởng pháp luật còn vượt lên cả sự phát triển của xã hội . Thứ 3 , sự tồn tại của một thời nào đó , nó nói lên ý thức chấp hành pháp luật của một thời kì .

  Ý thức pháp luật là tổng thể mang tính chất giai cấp

  3: thực trạng ý thức pháp luật của người dân Việt nam Hiện nay

  Trong những năm gần đây , ý thức pháp luật của chúng ta đã được nâng cao , do có sự quản lý chặt chẽ , sự nâng cao các kiến thức pháp luật đến từng địa phương , quận huyện , mà các tình trạng chấp hành của mỗi người dân cũng được tốt hơn . Tuy nhiên song song với việc kinh tế phát triển , thì cũng còn khá nhiều các đối tượng vẫn chưa coi việc chấp hành pháp luật là ý thức . Vẫn vi phạm pháp luật , để mang lại lợi ích cá nhân. Các tệ nạn xã hội như : cờ bạc , ma túy , mại dâm, rồi đến cung cấp các nguồn thực phẩm bẩn , trộm cướp , vẫn còn xảy ra rất nhiều . Chúng ta nên có những biện pháp mạnh mẽ hơn , quyết liệt hơn , trong công tác truy bắt các tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội và nên củng cố các kiến thức tuyên truyền giaó dục nhiều hơn , để mọi người mọi nhà luôn nắm bắt được và chấp hành tốt pháp luật .

  Tin khác : nội quy công trường xây dựng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Thức Pháp Luật Là Gì? Thực Trạng Ý Thức Pháp Luật Của Người Dân Việt Nam?
 • Ý Chí Nhà Nước Là Gì ? Khái Niệm Ý Chí Nhà Nước Hiểu Thế Nào Cho Đúng ?
 • Tâm Lý Học Đại Cương
 • Khái Niệm Ý Thức Pháp Luật Và Quan Hệ Giữa Ý Thức Pháp Luật Và Pháp Luật
 • Khái Niệm Chung Về Ý Thức
 • Khái Niệm Quy Luật Cạnh Tranh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Năng Lực Cạnh Tranh Quốc Gia
 • Khái Niệm Chung Về Cạnh Tranh
 • Phân Loại Khả Năng Cạnh Tranh
 • Pháp Luật Cạnh Tranh Và Chính Sách Cạnh Tranh Là Gì?
 • Đối Thủ Cạnh Tranh Là Gì? Động Lực Phát Triển Từ Đối Thủ Cạnh Tranh
 • Cạnh tranh là sự tác động lẫn nhau giữa các nhóm người, giữa người mua và người bán hay giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Hai nhóm này tác động lẫn nhau với tư cách là một thể thống nhất, một hợp lực. ở đây cá nhân chỉ tác động với tư cách là một bộ phận, một lực lượng xã hội, là một nguyên tử của một khối. Chính dưới hình thái đó mà cạnh tranh đã vạch rõ cái tính chất xã hội của sản xuất và tiêu dùng Bên canh tranh yếu hơn cả cũng đồng thời là cái bên mà ở đó mỗi cá nhân đều hoạt động một cách độc lập với đông đảo những người cạnh tranh với mình và thường thường là trực tiếp chống lại những người đó. Chính vì sự phụ thuộc lẫn nhau giữa một người cạnh tranh cá biệt với những người khác lại càng thêm rõ ràng. Trái lại bên mạnh hơn bao giờ cũng đương đầu với đối phương với tư cách là một chỉnh thể ít nhiều thống nhất Người mua làm cho giá thị trường càng thấp, càng tốt. Mỗi người chỉ quan tâm đến đồng nghiệp trong chừng mực thấy đi với họ có lợi hơn việc chống lại họ Khi một bên yếu hơn bên kia thì hành động chung sẽ chấm dứt, mỗi người sẽ tự lực xoay sở lấy. Nếu một bên chiếm ưu thế thì mỗi người bên đó đều sẽ được lợi, tất cả diễn ra như là họ cùng nhau thực hiện độc quyền chung vậy Cạnh tranh như một tất yếu trong nền kinh tế hàng hoá. Cạnh tranh có tác dụng san bằng các giá cả mấp mô để có giá cả trung bình, giá trị thị trường và giá cả sản xuất đều hình thành từ cạnh tranh trong nội bộ ngành và giữa các ngành

  Tóm lại: Trong cơ chế thị trường, quy luật cạnh tranh như một công cụ, phương tiện gây áp lực cực mạnh thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị, cạnh tranh trong một cơ chế vận động chứ không phải cạnh tranh nói chung

 • khai niem luat canh tranh
 • quy luật cạnh tranh
 • ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Khái Niệm Cốt Lõi Của Marketing
 • Những Khái Niệm Cốt Lõi Của Marketing (Phần Cuối)
 • Các Khái Niệm Marketing: 6 Khái Niệm Cốt Lõi Của Marketing
 • Khái Niệm, Đặc Trưng Và Ý Nghĩa Của Cạnh Tranh
 • Các Khái Niệm Về Lợi Thế Cạnh Tranh
 • Khái Niệm Quy Luật Cung Cầu Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Thích Các Khái Niệm Cầu Xe, Dẫn Động 4Wd, Awd, 4×4, 4×2… Là Gì?
 • Trên Thị Trường, Khái Niệm Cầu Được Hiểu Là Nhu Cầu
 • Khái Niệm Cung Là Gì?
 • Khái Niệm Cung Và Nửa Cung Là Gì
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Của Hoạt Động Cung Ứng Dịch Vụ Thương Mại
 • Cung phản ánh khối lượng sản phẩm hàng hoá được sản xuất và đưa ra thị trường để thực hiện (để bán). cung do sản xuất quyết định, nó không đồng nhất với sản xuất

  Cầu phản ánh nhu cầu tiêu dùng có khả năng thanh toán của xã hội. Do đó, cầu không đồng nhất với tiêu dùng, vì nó không phải là nhu cầu tự nhiên, nhu cầu bất kì theo nguyện vọng tiêu dùng chủ quan của con người, mà phụ thuộc vào khả năng thanh toán

  Cung – Cầu có mối quan hệ hữu cơ với nhau, thường xuyên tác động lẫn nhau trên thị trường, ở đâu có thị trường thì ở đó có quy luật cung – cầu tồn tại và hoạt động một cách khách quan. Cung – cầu tác động lẫn nhau:

  Cầu xác định cung và ngược lại cung xác định cầu. Cầu xác định khối lượng, chất lượng và chủng loại cung về hàng hoá. những hàng hoá nào được tiêu thụ thì mới được tái sản xuất. Ngược lại, cung tạo ra cầu, kích thích tăng cầu thông qua phát triển số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá, hình thức, quy cách và giá cả của nó

  Cung – cầu tác động lẫn nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Đây là sự tác động phức tạp theo nhiều hướng và nhiều mức độ khác nhau

  Quy luật cung – cầu tác động khách quan và rất quan trọng. Nếu nhận thức được chúng thì chúng ta vận dụng để tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiều hướng có lợi cho quá trình tái sản xuất xã hội. Nhà nước có thể vận dụng quy luật cung – cầu thông qua các chính sách, các biện pháp kinh tế như: giá cả, lợi nhuận, tín dụng, hợp đồng kinh tế, thuế, thay đổi cơ cấu tiêu dùng. Để tác động vào các hoạt động kinh tế theo quy luật cung – cầu, duy trì những tỷ lệ cân đối cung – cầu một cách lành mạnh và hợp lý

 • khái niệm quy luật cung cầu
 • cung vượt cầu là gì
 • quy luật cung – cầu kinh tế vi mô
 • quy luật cầu là gì
 • nêu khái niệm về thị trường hoạt động theo cung và cầu
 • khái niêm về cầu lượng cầu luật cầu
 • khai niem thi truơng hoat dong theo quy luat cung cau
 • khái niệm lượng cầu luật cầu
 • thế nào là quy luật cung cầu
 • ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cầu Xe Là Gì? Hướng Dẫn Nhận Diện Các Loại Cầu Xe
 • Giới Thiệu Về Khái Niệm Cung Và Cầu
 • Thị Trường Là Gì? Lý Thuyết Cung Cầu Và Giá Cả (Kinh Tế Vi Mô)
 • Hiểu Đúng Về Virus Corona
 • Bar Là Gì? 3 Điều Khác Biệt Làm Nên Mô Hình Bar
 • Khái Niệm Ê Kíp Lãnh Đạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Ê Kíp Lãnh Đạo (Management Team) Là Gì? So Sánh Với Ban Lãnh Đạo
 • Khái Niệm Ê Kíp Là Gì ?
 • Khái Quát Về Nhóm Làm Việc
 • Như Thế Nào Là Một Nhóm Làm Việc Tự Quản?
 • 4 Giá Trị Cốt Lõi Của Nhà Lãnh Đạo Đích Thực
 • Khái Niệm Lãnh Đạo, Khái Niệm ê Kíp Lãnh Đạo, Khái Niệm U Lành, Khái Niệm ở Hiền Gặp Lành, Khái Niệm Phong Cách Lãnh Đạo, Quan Niệm ở Hiền Gặp Lành, Quan Niệm ở Hiền Gặp Lành Trong Truyện Tấm Cám, Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Tại Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Hội Nông Dân Việt Nam, Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Tại Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Ngày Thành Lập Hội Nông Dân Việt Nam, Tờ Khai Cục Lãnh Sự, In Tờ Khai Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự, Bản Khai Phỏng Vấn Lãnh Sự, Tờ Khai Online Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự, Bản Khai Phỏng Vấn Lãnh Sự Hàn Quốc, Mẫu Bản Khai Phỏng Vấn Lãnh Sự Hàn Quốc, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Quy Chế Dân Chủ Của Đơn Vị, Bài Phát Biểu Khai Chương Làng Văn Hóa Của Lãnh Đao Xã, Tờ Khai Chứng Nhận/hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Theo Mẫu Số Ls/hph-2012/tk, Khái Niệm Yêu Cầu, Khái Niệm 632, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm Yếu Tố Kì ảo, Khái Niệm Yếu Tố Thần Kì, Khái Niệm Nhà Máy, Khái Niệm Vô ơn, Khái Niệm Yêu Xa, Khái Niệm Xã Hội Hóa, Khái Niệm M&a, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm M&e, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Về Tục Ngữ, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Xâu, Khái Niệm Xã Hội Học, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm 4g, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm 4c, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ, ý Chí Khái Niệm, Khái Niệm 4k, Khái Niệm 4m, Khái Niệm Cảm ơn Và Xin Lỗi, Khái Niệm L/c, Khái Niệm 5s Là Gì, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm 5s 3d, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm 5s, Khái Niệm 5m, Khái Niệm 5g, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm 4r, Khái Niệm 4p, Khái Niệm 4.0, Khái Niệm Về Số 0, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm âm Tố, Khái Niệm Ung Thư Gan, Khái Niệm Ung Thư Là Gì, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm âm Vị, Khái Niệm ăn, Khái Niệm ước, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm ước Mơ, Khái Niệm ước Và Bội, Khái Niệm Url, Khái Niệm Ung Thư, Khái Niệm Uml, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Usb, Khái Niệm ưu Đãi, Khái Niệm ơn Gọi,

  Khái Niệm Lãnh Đạo, Khái Niệm ê Kíp Lãnh Đạo, Khái Niệm U Lành, Khái Niệm ở Hiền Gặp Lành, Khái Niệm Phong Cách Lãnh Đạo, Quan Niệm ở Hiền Gặp Lành, Quan Niệm ở Hiền Gặp Lành Trong Truyện Tấm Cám, Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Tại Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Hội Nông Dân Việt Nam, Bài Phát Biểu Của Lãnh Đạo Tại Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Ngày Thành Lập Hội Nông Dân Việt Nam, Tờ Khai Cục Lãnh Sự, In Tờ Khai Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự, Bản Khai Phỏng Vấn Lãnh Sự, Tờ Khai Online Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự, Bản Khai Phỏng Vấn Lãnh Sự Hàn Quốc, Mẫu Bản Khai Phỏng Vấn Lãnh Sự Hàn Quốc, Việc Ban Hành Các Văn Bản Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Triển Khai Quy Chế Dân Chủ Của Đơn Vị, Bài Phát Biểu Khai Chương Làng Văn Hóa Của Lãnh Đao Xã, Tờ Khai Chứng Nhận/hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Theo Mẫu Số Ls/hph-2012/tk, Khái Niệm Yêu Cầu, Khái Niệm 632, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Yếu Tố, Khái Niệm Yếu Tố Kì ảo, Khái Niệm Yếu Tố Thần Kì, Khái Niệm Nhà Máy, Khái Niệm Vô ơn, Khái Niệm Yêu Xa, Khái Niệm Xã Hội Hóa, Khái Niệm M&a, Khái Niệm Yêu, Khái Niệm M&e, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm Về Tục Ngữ, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm Y Tế, Khái Niệm Xâu, Khái Niệm Xã Hội Học, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Y Đức, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm 4g, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm 4c, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm ăn Xin,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Mô Hình Lãnh Đạo
 • Lý Thuyết Lãnh Đạo Theo Tình Huống
 • Phân Biệt Phương Pháp Lãnh Đạo Theo Tình Huống Và Phương Pháp Lãnh Đạo Theo Chức Năng
 • Phong Cách Lãnh Đạo Theo Tình Huống Là Gì?
 • Giáo Án Nghệ Thuật Lãnh Đạo
 • Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non
 • Đạo Đức Công Vụ Trong Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam
 • Luận Văn: Đạo Đức Công Vụ Trong Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam
 • Cơ Sở Và Những Nội Dung Cơ Bản Của Đạo Đức Công Vụ
 • Vài Nét Về Đạo Đức Công Vụ Của Cán Bộ, Công Chức
 • Khái Niệm: Đạo Đức; Đạo Đức Nghề Nghiệp; Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non (gvmn)., 1. Khái Niệm Đạo Đức Đạo Đức Nghề Nghiệp Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn, Khái Niệm Đạo Đức Đạo Đức Nghề Nghiệp Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn, Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp, Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Khai Niem Ve Đao Đuc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien Mamnon, Khai Niêm Quan Ly Cam Xuc Cua Nguoi Giao Vien Mam Non Trong Hoat Dong Nghe Nghiep, Khái Niệm Quản Lí Cảm Xúc Của Người Giáo Viên Mâmno Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp, Khái Niệm Về Đạo Đức Nghề Giáo Viên Mầm Non, Khái Niệm Phong Cách Ngôn Ngữ Nghệ Thuật, Phân Biệt Khác Nhau Của 3 Khái Niệm Tư Vấn Hướng Nghiệp, Hướng Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, Khái Niệm Lập Nghiệp, Khái Niệm Công Nghiệp Hóa, Khái Niệm Doanh Nghiệp, Từ Khái Niệm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Khái Niệm Doanh Nghiệp Nhà Nước, Khái Niệm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Khái Niệm Nhà Máy Nhà Máy Là Cơ Sở Sản Xuất Công Nghiệp, Doanh Nghiệp Xã Hội Tại Việt Nam – Khái Niệm, Bối Cảnh, Chính Sách, Ba Khái Niệm Hướng Nghiệp Và Gd Hướng Nghiệp Tư Vấn Hướng Nghiệp Khác Nhau Như Thế Nào, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Chúc Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Hạng Iii, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý, Bài Thu Hoạch Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý Thuyết Hạng I, Năng Lực Nghề Nghiệp Và Truyền Thống Nghề Nghiệp Gia Đình, ứng Dụng Công Nghệ Cao Vào Sản Xuất Nông Nghiệp ở Tỉnh Nghệ An, Sách Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghề Làm Vườn 11, Chương Trình Nghề Điệ Công Nghiệp Sơ Cấp Tổng Cục Dạy Nghề, Người Hành Nghề Lái Xe Khi Thực Hiện Tốt Việc Rèn Luyện Nâng Cao Trách Nhiệm Đạo Đức Nghề Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp Công Nghệ Sinh Học, 50 Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Công Nghệ ô Tô, Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Công Nghệ ô Tô, Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Nghệ ô Tô, Quan Niệm Xã Hội Về Nghề Văn Phòng, Quan Niệm Nghệ Thuật Là Gì, Quan Niệm Nghệ Thuật Về Con Người, Quan-niem-nghe-thuat-ve-con-nguoi-cua-nam-cao, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm ăn Mặc, Khái Niệm ăn Dặm, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm ăn, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Từ Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm âm Vị, Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ, Khái Niệm ăn Mòn Hóa Học, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm 511, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Hàm Số Lớp 9, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm P, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm âm Tố, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm R&d, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Tục Ngữ, Khái Niệm Tục Ngữ Lớp 7, Khái Niệm 7p, Khái Niệm 6s, Khái Niệm 635, Khái Niệm 632, Khái Niệm U Xơ, Khái Niệm Ucp, Khái Niệm Ucp 600, Khái Niệm 1 Pha, Khái Niệm 1/3, Khái Niệm Uml, Khái Niệm 802.1x, Khái Niệm 811, Khái Niệm Iot, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Tk 632, Từ Khái Niệm, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm A, Khái Niệm 911, Khái Niệm 821, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm Dạy Học, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm M&e, Khái Niệm Nhà Máy, Khái Niệm êm ái, Khái Niệm M&a, Khái Niệm Di Sản Văn Hóa, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm ở Cữ, Khái Niệm Dân Vận,

  Khái Niệm: Đạo Đức; Đạo Đức Nghề Nghiệp; Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Giáo Viên Mầm Non (gvmn)., 1. Khái Niệm Đạo Đức Đạo Đức Nghề Nghiệp Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn, Khái Niệm Đạo Đức Đạo Đức Nghề Nghiệp Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Gvmn, Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp, Khái Niệm Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non, Khai Niem Ve Đao Đuc Nghe Nghiep Cua Nguoi Giao Vien Mamnon, Khai Niêm Quan Ly Cam Xuc Cua Nguoi Giao Vien Mam Non Trong Hoat Dong Nghe Nghiep, Khái Niệm Quản Lí Cảm Xúc Của Người Giáo Viên Mâmno Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp, Khái Niệm Về Đạo Đức Nghề Giáo Viên Mầm Non, Khái Niệm Phong Cách Ngôn Ngữ Nghệ Thuật, Phân Biệt Khác Nhau Của 3 Khái Niệm Tư Vấn Hướng Nghiệp, Hướng Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, Khái Niệm Lập Nghiệp, Khái Niệm Công Nghiệp Hóa, Khái Niệm Doanh Nghiệp, Từ Khái Niệm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Khái Niệm Doanh Nghiệp Nhà Nước, Khái Niệm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Khái Niệm Nhà Máy Nhà Máy Là Cơ Sở Sản Xuất Công Nghiệp, Doanh Nghiệp Xã Hội Tại Việt Nam – Khái Niệm, Bối Cảnh, Chính Sách, Ba Khái Niệm Hướng Nghiệp Và Gd Hướng Nghiệp Tư Vấn Hướng Nghiệp Khác Nhau Như Thế Nào, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Theo Chúc Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Hạng Iii, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý, Bài Thu Hoạch Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Lý Thuyết Hạng I, Năng Lực Nghề Nghiệp Và Truyền Thống Nghề Nghiệp Gia Đình, ứng Dụng Công Nghệ Cao Vào Sản Xuất Nông Nghiệp ở Tỉnh Nghệ An, Sách Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghề Làm Vườn 11, Chương Trình Nghề Điệ Công Nghiệp Sơ Cấp Tổng Cục Dạy Nghề, Người Hành Nghề Lái Xe Khi Thực Hiện Tốt Việc Rèn Luyện Nâng Cao Trách Nhiệm Đạo Đức Nghề Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp Công Nghệ Sinh Học, 50 Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Công Nghệ ô Tô, Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Công Nghệ ô Tô, Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Nghệ ô Tô, Quan Niệm Xã Hội Về Nghề Văn Phòng, Quan Niệm Nghệ Thuật Là Gì, Quan Niệm Nghệ Thuật Về Con Người, Quan-niem-nghe-thuat-ve-con-nguoi-cua-nam-cao, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm ăn Mặc, Khái Niệm ăn Dặm, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá, Khái Niệm ăn, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Từ Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm âm Vị, Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ, Khái Niệm ăn Mòn Hóa Học, Khái Niệm ăn Xin,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đạo Đức Nghề Nghiệp: Những Chuẩn Mực Bạn Cần Biết
 • Đạo Đức Nghề Nghiệp Là Gì? Quy Định Đạo Đức Công Chức, Viên Chức, Người Lao Động
 • Chủ Đầu Tư Xây Cầu Vượt Qua Đàn Xã Tắc Đã Đánh Tráo Khái Niệm Di Tích?
 • Cần Phải Bảo Tồn Các Di Tích Khảo Cổ Học
 • Di Tích Lịch Sử (Historical Relic) Là Gì?
 • Khái Niệm Đạo Đức Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Pháp Luật Với Đạo Đức
 • Bàn Về Hành Vi Pháp Luật Và Hành Vi Đạo Đức
 • Đạo Đức Báo Chí, Tạp Chí Người Làm Báo, Nguoilambao, Lambao
 • Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Người Làm Báo ( Phần 1)
 • Luận Văn Tìm Hiểu Một Số Phương Tiện Giáo Dục Đạo Đức Cho Trẻ Lứa Tuổi Mầm Non
 • Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh.

   

  Đạo đức kinh doanh chính là phạm trù đạo đức được vận dụng vào trong hoạt động kinh doanh.

   

  Đạo đức kinh doanh là một dạng đạo đức nghề nghiệp

   

  Đạo đức kinh doanh có tính đặc thù của hoạt động kinh doanh – do kinh doanh là hoạt động gắn liền với các lợi ích kinh tế, do vậy khía cạnh thể hiện trong ứng xử về đạo đức không hoàn toàn giống các hoạt động khác: Tính thực dụng, sự coi trọng hiệu quả kinh tế là những đức tính tốt của giới kinh doanh nhưng nếu áp dụng sang các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế… hoặc sang các quan hệ xã hội khác như vợ chồng, cha mẹ con cái thì đó lại là những thói xấu bị xã hội phê phán. Song cần lưu ý rằng đạo đức kinh doanh vẫn luôn phải chịu sự chi phối bởi một hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội chung.

   

  Các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh:

   

     

  Tôn trọng con người:

   

  Đối với những người cộng sự và dưới quyền, tôn trọng phẩm giá, quyền lợi chính đáng, tôn trọng hạnh phúc, tôn trọng tiềm năng phát triển của nhân viên, quan tâm đúng mức, tôn trọng quyền tự do và các quyền hạn hợp pháp khác.

     

  Đối với khách hàng: Tôn trọng nhu cầu, sở thích và tâm lý khách hàng. Đối với đối thủ cạnh tranh, tôn trọng lợi ích của đối thủ

   

  Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội, coi trọng hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội

   

  Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệt

   

  Đối tượng điều chỉnh của đạo đức kinh doanh  là chủ thể hoạt động kinh doanh.

      

  Theo nghĩa rộng, chủ thể hoạt động kinh doanh gồm tất cả những ai là chủ thể của các quan hệ và hành vi kinh doanh:

       

  Tầng lớp doanh nhân làm nghề kinh doanh: Đạo đức kinh doanh điều chỉnh hành vi đạo đức của tất cả các thành viên trong các tổ chức kinh doanh (hộ gia đình, công ty, xí nghiệp, tập đoàn) như Ban giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, công nhân viên chức. Sự điều chỉnh này chủ yếu thông qua công tác lãnh đạo, quản lý trong mỗi tổ chức đó. Đạo đức kinh doanh được gọi là đạo đức nghề nghiệp của họ.

     

  Khách hàng của doanh nhân: Khi là người mua hàng thì hành động cuả họ đều xuất phát từ lợi ích kinh tế của bản thân, đều có tâm lý muốn mua rẻ và được phục vụ chu đáo. Tâm lý này không khác tâm lý thích “mua rẻ, bán đắt” của giới doanh nhân, do vậy cũng cần phải có sự định hướng của đạo đức kinh doanh.

   

  Tránh tình trạng khách hàng lợi dụng vị thế “Thượng đế” để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của doanh nhân, làm xói mòn các chuẩn mực đạo đức. Khẩu hiệu “Bán cái thị trường cần chứ không phải bán cái mình có” chưa hẳn đúng!!

   

  Phạm vi áp dụng của đạo đức kinh doanh

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Module Gvmn 1 Số 1 Đạo Đức Của Giáo Viên Mầm Non Trong Giao Tiếp, Ứng Xử Với Trẻ Mầm Non
 • Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Mầm Non Trong Giáo Dục Trẻ Mầm Non
 • Đạo Đức Công Vụ
 • Vai Trò, Vị Trí Của Công Đoàn Việt Nam
 • Bài 33: Một Số Hình Thức Chủ Yếu Của Tổ Chức Lãnh Thổ Công Nghiệp (Có Trắc Nghiệm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100