Định Nghĩa Hàm Số Liên Tục

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Lượng Giác
 • Giải Toán 11 Bài 1. Hàm Số Lượng Giác
 • Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Logarit, Bài Tập Áp Dụng
 • Tiết 1 Hàm Số Lượng Giác Tiet 1 Ham So Luong Giac Doc
 • Hàm Số Lượng Giác Hsluonggiac Doc
 • Định Nghĩa Hàm Số Liên Tục, Lạm Phát Được Định Nghĩa Là Sự Gia Tăng Liên Tục Của, Xác Định Động Cơ,mục Đích Phấn Đấu,rèn Luyện Gắn Liền Với Việc Học Tập Của Chiến Sỹ Nghĩa Vụ, Liên Hệ Với Những ưu Thế Của Nền Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Của Việt Nam, Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, Quy Định Về Cho Thuê Liên Danh Liên Kế Tại Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội, Lien He Ban Than Ve Chu Nghia Mac Lenin, Liên Hệ Xây Dựng Nền Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội, Lien He Chu Nghia Cong San O Viet Nam, Lien He Thuc Te Chu Nghia Yeu Nioc, ý Nghĩa Của Nguyên Lý Mối Liên Hệ Phổ Biến, ý Nghĩa Nguyên Lý Mối Liên Hệ Phổ Biến, ý Nghĩa Hợp Đồng Liên Doanh, ý Nghĩa Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến, Liên Minh Giai Cấp Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, ý Nghĩa Bài Hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, Anh (chị) Hãy Trình Bày Nguyên Lý Của Mối Liên Hệ Phổ Biến. Từ Đó Rút Ra ý Nghĩa Và Sự Vận Dụng Nguy, Lien He Ban Than Ve Chu Nghia Mac Le Nin Va Tu Tuong Ho Chi Minh Trong Thoi Ky Hien Nay, Anh (chị) Hãy Trình Bày Nguyên Lý Của Mối Liên Hệ Phổ Biến. Từ Đó Rút Ra ý Nghĩa Và Sự Vận Dụng Nguy, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Định Nghĩa âm Tiết Và Định Nghĩa Hình Vị, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Định Lý 3 Hàm Số Liên Tục, Nghị Định Quy Định Về Chứng Nhận Chủng Loại Gạo Thơm Xuất Khẩu Sang Liên Minh Châu âu, Xác Định Phản Lực Liên Kết, Quyết Định Chuẩn Y Bch Liên Đội, Định Luật Đường Liên Tục, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chỉ Huy Liên Đội, Quy Định Thời Gian Đào Tạo Hệ Liên Thông Lên Đại Học, Liên Đoàn Lao Động Bình Định, Khoản 1 Điều 9 Quy Định Đào Tạo Liên Thông, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Thông Tư Liên Tịch Số 50 Của Liên Bộ Công An, Quốc Phòng, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Xác Định Thị Trường Liên Quan Của Grab Và Uber, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện ảnh Hưởng Của Dãy Hoàng Liên Sơn Đến Khí H, Thông Tự Liên Tịch Số 50 Quy Định Xét Duyệt Chính Trị, Quá Trình Nào Sau Đây Có Liên Quan Tới Định Luật Saclơ, Các Quy Đinh Về Thuong Mại Cuat Liên Minh Châu âu Eu, Tại Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Nghị Định 49, Giam Định Thương Tật Liên Quan Tan Nạn Giao Thông, De Thang Giay Ngu Voi E Me Ve Ngu Voi Boy Vi Co Chuyen Gia Dinh Ma Lien Quan Nhieu Thu E Da Cho A 1, De Thang Giay Ngu Voi E Me Ve Ngu Voi Boy Vi Co Chuyen Gia Dinh Ma Lien Quan Nhieu Thu E Da Cho A 1 , Định Nghĩa 4 Kiểu Dinh Dưỡng ở Vi Sinh Vật, 5. Nêu Khái Niệm Liên Hệ Liên Hệ Phổ Biến, Đề án Liên Doanh Liên Kế Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Liên Doanh Liên Kết, Dien Bien Hoa Binh Va Lien He B Va Lien Ban Than, Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Đạo Hàm, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm, Định Nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa, Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 76/2019, Mâu Thuẫn Giữa Các Thế Hệ Trong Gia Đình – Nghiên Cứu Trường Hợp Phường Tứ Liên Quận Tây Hồ Và Xã Th, Mâu Thuẫn Giữa Các Thế Hệ Trong Gia Đình – Nghiên Cứu Trường Hợp Phường Tứ Liên Quận Tây Hồ Và Xã Th, Thong Tu Lien Tich 50/2016ttlt Bca-bqp Ngay 15/4/2016 Quy Đinh Tiêu Chuan, Quyết Định Tạm Giữ Phường Tiện, Tang Vật Liên Quan Đến Vụ Tai Nạn Giao Thông, 4 Quyết Định Liên Quan Đến Thu Thập Bằng Chứng Kiểm Toán, Quyết Định 1222/qĐ-ttg Năm 2022 Về Danh Mục Bí Mật Nhà Nước Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Do Thủ, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Mẫu Hợp Đồng Liên Doanh Liên Kết, Liên Két Liên Minh Châu âu, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp- Bca, … “quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân , Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp- Bca, … “quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân, Định Nghĩa Ròng Rọc Cố Định, Định Nghĩa 9x, Định Nghĩa E Hóa Trị, Định Nghĩa Ung Thư Là Gì, Định Nghĩa Giá Trị Bản Thân, Định Nghĩa Ung Thư Gan, Định Nghĩa Ete, Định Nghĩa M/s, Định Nghĩa ước, Định Nghĩa ước Số, Định Nghĩa ước Mơ Là Gì, Định Nghĩa Giá Trị, Định Nghĩa An Lạc, Định Nghĩa ước Và Bội, Định Nghĩa ân Hạn Nợ, Định Nghĩa ân Hạn, Định Nghĩa ước Mơ, Định Nghĩa ước Lệ, Định Nghĩa ăn, Định Nghĩa âm Vị, Định Nghĩa âm On Và âm Kun, Định Nghĩa âm Đệm, Định Nghĩa ước Của Một Số, Định Nghĩa Lũy Kế, Định Nghĩa 80/20, Định Nghĩa Ung Thư,

  Định Nghĩa Hàm Số Liên Tục, Lạm Phát Được Định Nghĩa Là Sự Gia Tăng Liên Tục Của, Xác Định Động Cơ,mục Đích Phấn Đấu,rèn Luyện Gắn Liền Với Việc Học Tập Của Chiến Sỹ Nghĩa Vụ, Liên Hệ Với Những ưu Thế Của Nền Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Của Việt Nam, Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, Quy Định Về Cho Thuê Liên Danh Liên Kế Tại Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội, Lien He Ban Than Ve Chu Nghia Mac Lenin, Liên Hệ Xây Dựng Nền Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội, Lien He Chu Nghia Cong San O Viet Nam, Lien He Thuc Te Chu Nghia Yeu Nioc, ý Nghĩa Của Nguyên Lý Mối Liên Hệ Phổ Biến, ý Nghĩa Nguyên Lý Mối Liên Hệ Phổ Biến, ý Nghĩa Hợp Đồng Liên Doanh, ý Nghĩa Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến, Liên Minh Giai Cấp Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, ý Nghĩa Bài Hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, Anh (chị) Hãy Trình Bày Nguyên Lý Của Mối Liên Hệ Phổ Biến. Từ Đó Rút Ra ý Nghĩa Và Sự Vận Dụng Nguy, Lien He Ban Than Ve Chu Nghia Mac Le Nin Va Tu Tuong Ho Chi Minh Trong Thoi Ky Hien Nay, Anh (chị) Hãy Trình Bày Nguyên Lý Của Mối Liên Hệ Phổ Biến. Từ Đó Rút Ra ý Nghĩa Và Sự Vận Dụng Nguy, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Định Nghĩa âm Tiết Và Định Nghĩa Hình Vị, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Định Lý 3 Hàm Số Liên Tục, Nghị Định Quy Định Về Chứng Nhận Chủng Loại Gạo Thơm Xuất Khẩu Sang Liên Minh Châu âu, Xác Định Phản Lực Liên Kết, Quyết Định Chuẩn Y Bch Liên Đội, Định Luật Đường Liên Tục, Quyết Định Chuẩn Y Ban Chỉ Huy Liên Đội, Quy Định Thời Gian Đào Tạo Hệ Liên Thông Lên Đại Học, Liên Đoàn Lao Động Bình Định, Khoản 1 Điều 9 Quy Định Đào Tạo Liên Thông, Nghị Định Giao Dịch Liên Kết, Nghị Định 20 Về Giao Dịch Liên Kết, Thông Tư Liên Tịch Số 50 Của Liên Bộ Công An, Quốc Phòng, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Xác Định Thị Trường Liên Quan Của Grab Và Uber, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện ảnh Hưởng Của Dãy Hoàng Liên Sơn Đến Khí H, Thông Tự Liên Tịch Số 50 Quy Định Xét Duyệt Chính Trị, Quá Trình Nào Sau Đây Có Liên Quan Tới Định Luật Saclơ, Các Quy Đinh Về Thuong Mại Cuat Liên Minh Châu âu Eu, Tại Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Nghị Định 49, Giam Định Thương Tật Liên Quan Tan Nạn Giao Thông,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương I. §7. Hình Bình Hành Hinh Binh Hanhchude Pptx
 • Hình Bình Hành Có Sdtd Hinh Binh Hanh Pptx
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Hình Bình Hành (Có Lời Giải)
 • Hình Bình Hành Hinh Binh Hanh Ppt
 • Giáo Án Hình Học 8 Tiết 11 Hình Bình Hành
 • Chương Iv. §1. Hàm Số Y = Ax² (A ≠ 0)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Số Y = Ax2 Tiet47 Ham So Yax2 Doc
 • Lý Thuyết Hàm Số Bậc Nhất
 • Trình Bày Các Định Nghĩa Về Giới
 • Bài Tập Toán Lớp 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất
 • Hàm Số Chẵn Lẻ, Cách Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số
 • chương iv: hàm số y = ax (a ? 0) phương trình bậc hai một ẩn

  2

  Chương iv: hàm số y = ax2 (a ? 0). phương trình bậc hai một ẩn

  Tiết 47 – Đ1 hàm số y = ax2 ( a ? 0 )

  1. Ví dụ mở đầu.

  Tại đỉnh tháp nghiêng Pi-da(Pisa), ở I-ta-li-a, Ga-li-lê (G.Gallilei) đã thả hai quả cầu bằng chì có trọng lượng khác nhau để làm thí nghiệm nghiên cứu chuyển động của một vật rơi tự do.

  Ông khẳng định rằng, khi một vật rơi tự do ( không kể đến sức cản của không khí) , vận tốc của nó tăng dần và không phụ thuộc vào trọng lượng của vật.

  Quãng đường chuyển động s của nó được biểu diễn gần đúng bởi công thức

  s = 5t2 (*)

  Trong đó t là thời gian tính bằng giây, s tính bằng mét

  Chương iv: hàm số y = ax2 (a ? 0). phương trình bậc hai một ẩn

  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 )

  1. Ví dụ mở đầu.

  Xét công thức s = 5t2 (*)

  Công thức (*) biểu diễn một hàm số có dạng y = ax2 ( a ? 0 ) (1)

  S = x2

  t

  s

  1

  2

  3

  4

  80

  45

  20

  5

  Các ví dụ khác:

  Chương iv: hàm số y = ax2 (a ? 0). phương trình bậc hai một ẩn

  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 )

  1. Ví dụ mở đầu.

  m ? 1

  Bài toán trắc nghiệm:

  Chương iv: hàm số y = ax2 (a ? 0). phương trình bậc hai một ẩn

  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 )

  1. Ví dụ mở đầu.

  Xét hai hàm số sau: y = 2×2 và y = -2×2

  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).

  Điền những giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau.

  ?1

  8

  2

  0

  2

  18

  -8

  -2

  0

  -2

  -18

  18

  8

  -8

  -18

  Chương iv: hàm số y = ax2 (a ? 0). phương trình bậc hai một ẩn

  §1 hµm sè y = ax2 ( a ≠ 0 )

  1. Ví dụ mở đầu.

  2. Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ? 0 ).

  a) Đối với hàm số y = 2×2

  ?2

  8

  2

  0

  2

  18

  Hướng dẫn về nhà

  1. Học kỹ tính chất của hàm số y=ax2 với a khác 0

  2. Làm các bài bập 2, 3 trang 31 (SGK); bài 1, 2 trang 36 (SBT)

  Trường thcs đoàn lập

  năm học 2008 – 2009

  các thầy, cô giáo về dự tiết học cùng tập thể lớp 9a

  nhiệt liệt chào mừng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Đại Số & Giải Tích 11 Tiết 2
 • Giáo Án Đại Số & Giải Tích 11 Tiết 1
 • Giáo Án Gt 11 Cb Hk I
 • Giáo Án Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
 • Chương I. §1. Hàm Số Lượng Giác T1 2 Hslg Docx
 • Các Dạng Bài Tập Về Hàm Số, Đồ Thị Hàm Số Y=Ax Và Cách Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • 1. Khái Niệm Hàm Số Lũy Thừa
 • Chương Iii. §1. Nguyên Hàm
 • Giáo An Toán 12 Tiết 41 Nguyên Hàm
 • Giáo Án Dạy Giỏi Giải Tích 12 Tiết 38: Nguyên Hàm
 • Đồ Thị Hàm Số Trong Mối Liên Hệ Với Biểu Thức Đại Số Của Một Hàm Số Ở Trường Phổ Thông
 • Bài viết này chúng ta cùng hệ thống lại cách giải một số dạng bài tập về hàm số, đồ thị hàm số y=ax để các em hiểu rõ hơn và dễ dàng vận dụng giải các bài toán tương tự khi gặp. Nhưng trước tiên chúng ta cùng tóm tắt lại phần lý thuyết của hàm số, đồ thị hàm số:

  I. Lý thuyết về hàm số, đồ thị hàm số

  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.

  * Lưu ý: Nếu x thay đổi mà y không thay đổi thì y được gọi là hàm số hằng (hàm hằng).

  * Với mọi x 1; x 2 ∈ R và x 1<x 2 mà f(x 1)<f(x 2) thì hàm số y = f(x) được gọi làm hàm đồng biến.

  * Tập hợp tất cả các điểm (x, y) thỏa mãn hệ thức y = f(x) thì được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x).

  * Đồ thị hàm số y = f(x) = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm (1; a).

  II. Các dạng bài tập về hàm số và đồ thị hàm số

  – Kiểm tra điều kiện: Mỗi giá trị của x được tương ứng với 1 và chỉ 1 giá trị của y.

  Ví dụ 1 (bài 24 trang 63 SGK Toán 7 tập 1): Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

  – Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

  – Vì với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

  * Ví dụ 2 (bài 27 trang 64 SGK Toán 7 tập 1): Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là

  b)

  a) Vì với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x;

  b) Vì với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng, trong trường hợp này với mọi x thì y luôn nhận duy nhất một giá trị là 2 nên đây là một hàm hằng.

  – Nếu hàm số cho bằng bảng thì cặp giá trị tương ứng của x và y nằm cùng 1 cột.

  – Nếu hàm số cho bằng công thức, ta thay giá trị của biến đã cho vào công thức để tính giá trị tương ứng của hàm số

  Cho hàm số y = 5x – 1. Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi: x = -5; -4; -3; -2; 0; 1/5.

  Khi x = -5 ⇒ y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

  Khi x = -4 ⇒ y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

  Khi x = -3 ⇒ y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

  Khi x = -2 ⇒ y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

  Khi x = 0 ⇒ y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1

  Khi x = 1/5 ⇒ y = 5.(1/5) – 1 = 1 – 1 = 0.

  – Như vậy ta có bảng giá trị tương ứng sau:

  a) f(5) = ?; f(-3) = ?

  b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

  – Tương tự, lần lượt thay các giá trị còn lại của x là: x = -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào công thức hàm số: y = 12/x ta được các giá trị y tương ứng là:-3; -4; 6; 2,4; 2; 1 và ta có được bảng sau:

  Cho hàm số y = f(x) = x 2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

  – Ta có y= f(x) = x 2 – 2 nên:

  a) f(-1) = 9

  b) f(-1/2) = -3

  c) f(3) = 25

  – Ta có y = f(x) = 1 – 8x.

  a) Vậy f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 ⇒ khẳng định a) ĐÚNG.

  b) f(1/2) = 1 – 8(1/2) = 1 – 4 = -3 ⇒ khẳng định b) ĐÚNG

  c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 ⇒ khẳng định c) SAI

  – Như vậy ta được bảng sau:

  – Muốn tìm tọa độ một điểm ta vẽ 2 đường thẳng vuông góc với hai trục tọa độ.

  – Để tìm một điểm trên một đồ thị hàm số ta cho bất kì 1 giá trị của x rồi tính giá trị y tương ứng.

  – Có thể tính diện tích trực tiếp hoặc tính gián tiếp qua hình chữ nhật.

  Chú ý: Một điểm thuộc Ox thì tung độ bằng 0, thuộc trục Oy thì hoành độ bằng 0.

  a) Viết tọa độ các điểm M, N, P, Q trong hình dưới (hình 19 trang 67 sgk).

  b) Em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm M và N, P và Q.

  M(-3; 2) ; N(2; -3) ; P(0; -2) ; Q(-2; 0)

  b) Nhận xét: Trong mỗi cặp điểm M và N ; P và Q hoành độ của điểm này bằng tung độ của điểm kia và ngược lại

  – Dựa vào hệ trục tọa độ Oxy theo bài ra ta có:

  A(0,5; 2) ; B(2; 2) ; C(2; 0) ; D(0,5; 0).

  P(-3; 3) ; Q(-1; 1) ; R(-3; 1).

  – Từ vị trí các điểm dựng được, ta thấy tứ giác ABCD là hình vuông.

  * Ví dụ 1 (bài 41 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1): Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x.

  A(-1/3; 1); B(-1/3; -1); C(0; 0).

  – Theo bài ra, y = -3x, ta có:

  – Với C(0; 0). ta được: 0 = (-3).0 nên C thuộc đồ thị hàm số đã cho.

  – Ta thay tọa độ điểm đi qua vào đồ thị để tìm a.

  * Ví dụ 1 (bài 42 trang 72 SGK Toán 7 Tập 1): Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

  a) Hãy xác định hệ số a

  b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 1/2

  a) Ta có A(2; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax nên tọa độ điểm A thỏa mãn hàm y = ax. Tức là 1 = a.2 ⇒ a =1/2.

  – Cho f(x)=g(x) để tìm x rồi suy ra y và tìm được giao điểm

  – Xét hoành độ giao điểm thỏa mãn: 2x = x + 2 ⇒ x = 2 thay giá trị x = 2 vào một trong hai hàm trên ⇒ y = 4.

  – Vậy 2 đồ thị giao nhau tại điểm A(2; 4).

  – Cách 1: Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng, ta lập tỉ số x/y nếu chúng cùng có 1 hệ số tỉ lệ thì suy ra 3 điểm đó cùng thuộc một đồ thị, ngược lại thì 3 điểm không thẳng hàng.

  – Cách 2: Viết đồ thị đi qua một điểm rồi thay tạo độ 2 điểm còn lại vào, nếu 2 điểm này đều thỏa đẳng thức thì 3 điểm thẳng hàng, nếu 1 điểm không thỏa thì 3 điểm không thẳng hàng.

  – Cách 1: Để A, B, C thẳng hàng thì:

  – Ta sử dụng kiến thức phần tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để tính k rồi biểu diễn y theo x.

  – Hai đường thẳng cắt nhau khi: a 1 ≠ a 2 ⇒ a+1 ≠ 2, hay a≠1.

  – Vì b 1 = -2 ≠ b 2 = 0 nên hai đường thẳng không trùng nhau.

  – Hai đường thẳng vuông góc khi a 1.a 2 = -1 ⇒ (a+1).2 = -1 ⇒ a = -3/2.

  III. Một số bài tập luyện tập về hàm số, đồ thị hàm số

  * Bài 1: Viết công thức của hàm số y = f(x) biết rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ 1/4

  a) Tìm x để f(x) = -5.

  * Bài 2: Viết công thức của hàm số y = f(x) biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số a =6.

  a) Tìm x để f(x) = 1

  b) Tìm x để f(x) = 2

  c) Chứng tỏ rằng f(-x) = -f(x).

  * Bài 3: Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A (4; 2)

  a) Xác định hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số đó.

  b) Cho B (-2, -1); C ( 5; 3). Không cần biểu diễn B và C trên mặt phẳng tọa độ, hãy cho biết ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

  a) Vẽ đồ thị hàm số

  b) Các điểm A(-3; 1); B(6; 2); P(9; -3) điểm nào thuộc đồ thị

  * Bài 5: Hàm số f(x) được cho bởi bảng sau:

  a) Tính f(-4) và f(-2)

  b) Hàm số f được cho bởi công thức nào?

  a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số.

  b) Gọi M là điểm có tọa độ là (3;3). Điểm M có thuộc (d) không? Vì sao?

  c) Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với (d) cắt Ox tại A và Oy tại B. Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao?

  * Bài 7: Hàm số y = ax được cho bởi bảng sau:

  a) Tìm hệ số a của hàm số đã cho.

  b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khi Nào Hàm Là Hàm Hằng?
 • Ham Co Ban Excel Chuyen De Cac Khai Niem Va Ham Co Ban Trong Excel Ppt
 • Hàm Và Cách Sử Dụng Các Hàm Trong Excel
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Hàm If Của Excel
 • Giáo Án Dạy Học Bài Tập Hàm Số Liên Tục
 • Hàm Số Và Những Định Nghĩa Cơ Bản Nhất?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hình Chữ Nhật Là Gì ? Định Nghĩa, Tính Chất Về Hình Chữ Nhật Chi Tiết.
 • Lý Thuyết Hình Chữ Nhật Toán 8
 • Khái Niệm, Tính Chất & Cách Chứng Minh Tứ Giác Là Hình Chữ Nhật
 • Định Nghĩa Hình Tứ Giác Là Gì? Đặc Điểm Các Hình Tứ Giác Phổ Biến
 • Định Nghĩa Hình Tứ Giác, Các Hình Tứ Giác Phổ Biến Và Đặc Điểm
 • Khái niêm hàm số

  Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho mỗi giá trị của x ta luôn xác định một giá trị tương đương y thì y gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số của y.

  Định nghĩa hàm số

  Cho X, Y là hai tập hợp số, ví dụ là tập hợp số thực, hàm số f xác định trên X, nhận giá trị trong Y là một quy tắc cho tương ứng mỗi số x thuộc X với một số y duy nhất thuộc Y.

  Tính chất hàm số

  Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y gọi là hàm hằng.

  Hàm số có thể biểu diễn bẳng bảng, bằng công thức toán học.

  Khi y là hàm số của x thì ta có 3 cách viết sau:

  Trong đó:

  Các dạng hàm số

  Hàm số đơn ánh

  • Tập X gọi là miền xác định.
  • Tập Y gọi là miền giá trị.
  • x gọi là đối số.
  • y là một hàm số.
  • f(x) được gọi là giá trị của hàm f tại x.

  Một hàm số là đơn ánh khi nó áp dụng lên 2 đối số khác nhau luôn cho 2 giá trị khác nhau. Có nghĩa là với 2 biến x1 và x2 (x1 # x2) thì f(x1) # f(x2).

  Hàm số toàn ánh

  Hàm số f được gọi là toàn ánh nếu như với mọi số y thuộc Y ta luôn tìm được ít nhất một số x thuộc X sao cho f(x) = y hay y = f(x)

  Hàm số song ánh

  Trong toán học, song ánh, hoặc hàm song ánh, là một hàm số f từ tập X vào tập Y thỏa mãn tính chất, đối với mỗi y thuộc Y, có duy nhất một x thuộc X sao cho f(x) = y.

  Ví dụ về hàm số

  Cho hàm số y = f(x) = 2x 2 -3x + 5. Tính f(3)

  Ta thế giá trị x = 3 vào hàm f(x) được: y = 2.3 2 – 3.3 + 4 = 18 – 9 + 4 = 13.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Khái Niệm Cơ Bản Về Giới Tính Cần Nói Với Trẻ Dậy Thì
 • Gia Tốc Là Gì? Công Thức Gia Tốc Như Thế Nào?
 • Định Nghĩa Vécto Gia Tốc Góc, Gia Tốc Hướng Tâm
 • Định Nghĩa Gia Tốc Là Gì? Cách Tính Gia Tốc Trung Bình?
 • 6 Lĩnh Vực Của Fintech
 • Lý Thuyết Hàm Số Bậc Hai Một Ẩn Và Đồ Thị Hàm Số Y=Ax^2 Toán 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Số Đồng Biến, Nghịch Biến Khi Nào ? Định Nghĩa Và Điều Kiện Đủ
 • Lý Thuyết Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số Toán 12
 • Giáo Án Đại Số Lớp 9 Tiết 20: Hàm Số Bậc Nhất
 • Giáo Án Đại Số Cơ Bản 10 Tiết 10: Hàm Số (Tiết 2)
 • Bài 1 : Khái Niệm Hàm Hằng Là Gì, Lý Thuyết Về Hàm Số
 • 1. Các kiến thức cần nhớ

  Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = a{x^2},,left( {a ne 0} right)$

  Đồ thị hàm số $y = a{x^2},,left( {a ne 0} right)$

  Đồ thị của hàm số $y = a{x^2},,left( {a ne 0} right)$ là một đường cong đi qua gốc tọa độ $O$ và nhận trục $Oy$ làm trục đối xứng.

  Đường cong đó là một parabol với đỉnh $O$.

  – Nếu (a < 0) thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, $O$ là điểm cao nhất của đồ thị.

  2. Các dạng toán thường gặp

  Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm cho trước

  Phương pháp:

  Giá trị của hàm số (y = a{x^2}left( {a ne 0} right)) tại điểm (x = {x_0}) là ${y_0} = ax_0^2$.

  Phương pháp:

  Xét hàm số (y = a{x^2}left( {a ne 0} right).) Ta có:

  Phương pháp:

  Để vẽ đồ thị hàm số (y = a{x^2}left( {a ne 0} right)) ta thực hiện các bước sau

  Bước 1: Lập bảng giá trị đặc biệt tương ứng giữa $x$ và $y$ của hàm số $y = a{x^2},,(a ne 0)$.

  Bước 2: Biểu diễn các điểm đặc biệt trên mặt phẳng tọa độ và vẽ đồ thị dạng parabol của hàm số đi qua các điểm đặc biệt đó.

  Dạng 4: Tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng

  Phương pháp:

  Cho parabol $(P):y=a{x^2}(a ne 0)$ và đường thẳng $d:y = mx + n$. Để tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của $(d)$ và $(P)$, ta làm như sau:

  Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của $(d)$ và $(P)$: $a{x^2} = mx + n$ (*)

  Bước 2. Giải phương trình (*) ta tìm được nghiệm (nếu có). Từ đó ta tìm được tọa độ giao điểm của $(d)$ và $(P)$ .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Chương Ii : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
 • Giáo Án Đại Số 10 Chuẩn Tiết 9: Hàm Số
 • Giáo Án Đại Số Lớp 9 Tiết 18: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số
 • Giới Hạn Của Hàm Hai Biến Số
 • Khái Niệm Mở Đầu Về Hàm Nhiều Biến
 • Định Nghĩa Cost Function / Hàm Số Chi Phí Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Nghĩa Assigned Risk / Rủi Ro Đã Chuyển Nhượng Là Gì?
 • Định Nghĩa Default Risk / Rủi Ro Thanh Toán Là Gì?
 • Định Nghĩa Defective Title / Quyền Sở Hữu Không Hoàn Chỉnh Là Gì?
 • Định Nghĩa Deferred Assets / Tài Khoản Hoãn Kỳ Là Gì?
 • Định Nghĩa Deficit Expenditure / Chi Tiêu Thâm Hụt Là Gì?
 • Khái niệm thuật ngữ

  Cost Function là một đồ thị thể hiện các sản lượng và chi phí sản xuất khác nhau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Nghĩa Cost Effectiveness (Micro Econ) / Hiệu Quả Chi Phí (Kinh Tế Vi Mô). Là Gì?
 • Định Nghĩa Asset Substitution Effect / Hiệu Ứng Thay Thế Tài Sản Là Gì?
 • Định Nghĩa Asset (Micro Econ) / Tài Sản (Kinh Tế Vi Mô) Là Gì?
 • Định Nghĩa Asked Price / Giá Chào Bán Là Gì?
 • Định Nghĩa Core Pce / Pce Cốt Lõi Là Gì?
 • Nhắc Lại Định Nghĩa Hàm Số Đồng Biến, Hàm Số Nghịch Biến Chuẩn Bị Học Bài Đơn Điệu Của Hàm Số Chương Trình Toán 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Và Ứng Dụng
 • Hàm Số Ngược Trong Dạy Học Toán Ở Trường Phổ Thông
 • Giáo Án Đại Số Lớp 10 Chương Ii: Hàm Số Bậc Nhất Và Hàm Số Bậc Hai
 • Giáo Án Đại Số Lớp 11
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 1: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số
 • Nhắc lại định nghĩa hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến chuẩn bị học bài đơn điệu của hàm số chương trình Toán 12

  Khuyến mại đặc biệt các khoá học môn Toán thi THPT Quốc Gia dành cho teen 2k và 2K1, 2K2

  PRO X Toán 2022 tại Vted có gì cho 2k?

  Video: Giới thiệu khoá học PRO X TOÁN 2022 tại Vted dành riêng cho học sinh khoá 2000 luyện thi THPT Quốc Gia 2022

  Nhằm tạo điều kiện cho các học viên mới tham gia vào các khoá học môn PRO X Toán 2022 và các khoá luyện thi K99 ưu đãi:

  giảm ngay đến 50% học phí/khoá cho tất cả các khoá học

  Áp dụng trước ngày 30 – 06 – 2022 Chi tiết về ưu đãi từng khoá học như sau:

  6 LÍ DO TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC KHOÁ HỌC MÔN TOÁN TẠI VTED CỦA THẦY ĐẶNG THÀNH NAM

  *Nội dung chất lượng luôn đi sát với thực tiễn đề thi

  *Học 1 được 3 và còn hơn thế nữa với tổng thời lượng cho đến 500giờ/khoá

  *Tài liệu hỗ trợ & bài tập đi kèm đầy đủ, chỉ sợ học viên phát hoảng vì quá nhiều

  *Giao lưu trực tuyến hàng tuần và gặp trực tiếp tại Hà Nội

  *Học phí quá rẻ so với những gì các bạn nhận được & liên tục cập nhật các nội dung mới hoàn toàn miễn phí

  *Đảm bảo kết quả thi nếu Bạn tiếp thu được 70% lượng kiến thức mà khoá học mang lại

  Có thể Bạn sẽ gặp một số đối tượng đi rao bán những video này của chúng tôi không xin phép (đối với những video chúng tôi dạy trong các khóa trước đây) và hành vi lừa đảo Bạn đối với những video Tôi đã để công khai trên kênh Youtube của chúng tôi mà bị đem đi kinh doanh thương mại không xin phép. Bạn nên sáng suốt trước những lời mời mọc của những thành phần mất nhân cách này. Hãy chứng tỏ nhân cách của Bạn bằng cách hãy từ chối và chụp hình lại đoạn mời mọc của chúng (Facebook, thông tin cá nhân, đoạn chat mời mọc) và gửi cho chúng tôi để có biện pháp xử lý chúng. Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho Bạn đồng thời gửi tặng Bạn phần quà và lời cảm ơn chân thành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thiết Kế Hoạt Động Dạy Học Khái Niệm Toán Học Chủ Đề Hàm Số Cho Học Sinh Lớp 10
 • Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương Ii : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.
 • Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 9 Bài 1: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số
 • Khái Niệm Hàm Số Lớp 9
 • Giáo Án Đại Số 11 Tiết 1: Hàm Số Lượng Giác
 • Hàm Số Y = Ax2 Tiet47 Ham So Yax2 Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết Hàm Số Bậc Nhất
 • Trình Bày Các Định Nghĩa Về Giới
 • Bài Tập Toán Lớp 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất
 • Hàm Số Chẵn Lẻ, Cách Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số
 • Cách Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số Hay, Chi Tiết
 • Trường THCS Tà Long Giáo án đại số 9

  CHƯƠNG IV – HÀM SỐ y = ax 2 ( )

  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

  Bài 1: HÀM SỐ y = ax 2 ( )

  1/ Kiến thức: – Học sinh thành lập được khái niệm hàm số y = ax 2 thông qua một bài toán vật lí.

  – Biết được TXĐ và các khoảng đồng biến, nghịch biến theo giá trị của a.

  2/ Kỹ năng: – Học sinh biết tìm khoảng xác định của hàm số; tính đồng biến.

  3/ Thái độ: – Rèn tư duy logic, tính cẩn thận, chính xác.

  B/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: – Nêu vấn đề

  C/ CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:

  * Giáo viên: + Giáo án, sgk.

  * Học sinh: + Kiến thức về hàm số đã học ở chương II

  D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

  1/ Ổn định lớp – kiểm tra sĩ số:

  Lớp 9A: TS: V:

  2/ Kiểm tra bài cũ:

  Nhận xét bài kiểm tra một tiết.

  3/ Nội dung bài mới:

  a) Đặt vấn đề: Ở chương II chúng ta đã học khái niệm hàm số bậc nhất và đã biết định nghĩa và tính chất của nó . Vậy với hàm số y = ax 2 có những tính chất gì. Đó là vấn đề sẽ nghiên cứu trong tiết hôm nay.

  b) Triển khai bài dạy:

  HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ

  NỘI DUNG KIẾN THỨC

  Hoạt động 1:

  *HS: Quảng đường

  GV: Nguyễn Duy Trí webside: http://violet.vn/duytr i 107

  Trường THCS Tà Long Giáo án đại số 9

  *HS: s và t

  * HS: Chú ý

  *HS: P = kI 2 ; t = kd 2 .

  * HS: Suy nghĩ trả lời.

  Bảng giá trị :

  Hoạt động 2

  *GV: Trong hàm số: y = ax 2 ( a 0) , có giá trị nào của x mà không xác định được giá trị tương ứng của y không?

  *HS: Không

  y = ax 2 ?

  *HS: TXĐ: R

  *GV: Vậy hàm số:y = ax 2 :

  *HS: Trả lời

  2. Tính chất của hàm y = ax 2 . ( a 0)

  Hàm số: y = ax 2 . ( a 0) xác định với mọi giá trị của x thuộc R. hay

  TXĐ: R.

  b. Tính chất biến thiên:

  *Bằng 0 khi x = 0.

  GV: Nguyễn Duy Trí webside: http://violet.vn/duytr i 107

  Trường THCS Tà Long Giáo án đại số 9

  *Hệ thống lại bài học và cho học sinh cũng cố bài tập 1a ; 4 sgk.

  * Học theo sgk kết hợp với vở ghi.

  *Học thuộc các định nghĩa, TXĐ; hàm đồng biến; nghịch biến. Xem lại phần trình bày cách chứng minh hàm đồng biến, nghịch biến ở sgk.

  *Làm các bài tập 1b; 2; 3 sgk.

  GV: Nguyễn Duy Trí webside: http://violet.vn/duytr i 107

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương Iv. §1. Hàm Số Y = Ax² (A ≠ 0)
 • Giáo Án Đại Số & Giải Tích 11 Tiết 2
 • Giáo Án Đại Số & Giải Tích 11 Tiết 1
 • Giáo Án Gt 11 Cb Hk I
 • Giáo Án Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
 • Lý Thuyết Đồ Thị Hàm Số Y=Ax+B (A Khác 0) Toán 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Như Thế Nào?
 • Giáo Án Toán Tiết 21: Hình Tứ Giác – Hình Chữ Nhật
 • Các Yếu Tố Hình Học Trong Môn Toán Lớp 2
 • Chu Vi Là Gì? Cách Tính Chu Vi Các Hình Trong Toán Học
 • Lý Thuyết Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật Toán 5
 • 1. Các kiến thức cần nhớ

  Đồ thị hàm số $y = ax + b,,left( {a ne 0} right)$

  Đồ thị hàm số $y = ax + b,,left( {a ne 0} right)$ là một đường thẳng

  + Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $b$

  + Song song với đường thẳng $y = ax$ nếu $b ne 0$, trùng với đường thẳng $y = ax$ nếu $b = 0$.

  Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax + b,,left( {a ne 0} right)$

  + Nếu (b = 0) ta có hàm số (y = ax). Đồ thị của (y = ax) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (O(0;0)) và điểm (A(1;a).)

  + Nếu (b ne 0) thì đồ thị (y = ax + b) là đường thẳng đi qua các điểm (A(0;b),,,Bleft( { – dfrac{b}{a};0} right).)

  Ví dụ: Đường thẳng (left( d right):y = x – 1)  đi qua điểm (Aleft( { – 1;0} right)) và (Bleft( {0; – 1} right)) .

  2. Các dạng toán thường gặp

  Dạng 1: Vẽ và nhận dạng đồ thị hàm số $y = ax + b,,left( {a ne 0} right)$

  Phương pháp:

  Đồ thị hàm số $y = ax + b,,left( {a ne 0} right)$ là một đường thẳng

  Trường hợp 1:  Nếu (b = 0) ta có hàm số (y = ax). Đồ thị của (y = ax) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (O(0;0)) và điểm (A(1;a).)

  Trường hợp 2: Nếu (b ne 0) thì đồ thị (y = ax + b) là đường thẳng đi qua các điểm (A(0;b),,,Bleft( { – dfrac{b}{a};0} right).)

  Dạng 2: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

  Phương pháp:

  Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đó để tìm hoành độ giao điểm.

  Bước 2. Thay hoành độ giao điểm vừa tìm được vào một trong hai phương trình đường thẳng ta tìm được tung độ giao điểm.

  Dạng 3: Xác định hệ số a,b để đồ thị hàm số (y = ax + b,(a ne 0)) cắt trục (Ox,Oy) hay đi qua một điểm nào đó.

  Phương pháp:

  Ta sử dụng kiến thức: Đồ thị hàm số (y = ax + b,(a ne 0)) đi qua điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)) khi và chỉ khi ({y_0} = a{x_0} + b).

  Dạng 4: Tính đồng quy của ba đường thẳng

  Phương pháp:

  Để xét tính đồng quy của ba đường thẳng cho trước, ta thực hiện các bước sau

  Bước 1. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trong ba đường thẳng đã cho.

  Bước 2. Kiểm tra xem nếu giao điểm vừa tìm được thuộc đường thằng còn lại thì kết luận ba đường thẳng đó đồng quy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Nguyên Hàm Của Hàm Số Và Các Tính Chất
 • Lý Thuyết Hàm Số Mũ Toán 12
 • Lý Thuyết Hàm Số Lũy Thừa Toán 12
 • Tìm Chu Kì Của Hàm Số Như Thế Nào?
 • Bài 1 : Khái Niệm Hàm Hằng Là Gì, Lý Thuyết Về Hàm Số
 • Khái Niệm Cực Trị Hàm Số Và Các Định Lý Về Cực Trị Của Hàm Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương V. §1. Định Nghĩa Và Ý Nghĩa Của Đạo Hàm
 • Công Thức, Cách Tính Đạo Hàm Theo Định Nghĩa Và Mối Liên Hệ Giữa Đạo Hàm Và Tính Liên Tục
 • Chương Ii. §1. Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số Nhac Lai Va Bo Sung Khai Nien Ham So Ppt
 • Dạy Học Khái Niệm Hàm Số Liên Tục Ở Trường Trung Học Phổ Thông
 • Giáo Án Dạy Học Bài Tập Hàm Số Liên Tục
 • 1/ Khái niệm cực trị hàm số:

  Cho hàm số f(x) xác định trên tập hợp D (D⊂R), x 0 ∈ D

  a) Gọi x 0 là 1 điểm cực đại của hàm số f(x) nếu như tồn tại 1 khoảng (a;b) có chứa điểm x 0 sao cho (a;b) ⊂ D và ta có f(x) < f( x 0) với mọi x ∈ (a;b) ∖ {x 0}. Khi đó ta có f(x 0) gọi là giá trị cực đại của hàm số f(x) này.

  Vậy giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số được gọi chung là cực trị của hàm số

  Nếu x 0 là 1 điểm cực trị của hàm số f(x) thì hàm số f(x) đạt cực trị tại điểm là x 0.

  Như vậy điểm cực trị của hàm số phải là 1 điểm nằm trong tập hợp D (D⊂R)

  2/ Điều kiện cần để 1 hàm số đạt cực trị:

  Định lý 1: Giả sử hàm số f(x) đạt cực trị tại điểm x 0. Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x 0 thì ta có f′(x 0) = 0

  Lưu ý:

  Đạo hàm f'(x) có thể có giá trị bằng 0 tại điểm x 0 nhưng f(x) sẽ không đạt cực trị tại điểm x 0.

  Hàm số f(x) có thể đạt cực trị tại 1 điểm mà tại điểm đó hàm số f(x) không có đạo hàm.

  Hàm số f(x) chỉ có thể đạt cực trị tại 1 điểm mà tại điểm đó đạo hàm của hàm số f(x) bằng 0, hoặc là tại điểm đó hàm số f(x) không có đạo hàm.

  3/ Điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị

  a/ Định lý 2:

  Giả sử 1 hàm số f(x) liên tục trên (a;b) có chứa điểm x 0 và có đạo hàm trên (a;x 0) và (x 0;b). Khi đó ta có

  Giả sử ta có hàm số f(x) có đạo hàm cấp 1 trên (a,b) có chứa điểm x 0 thì f′(x 0) = 0 và f(x) sẽ có đạo hàm cấp 2 # 0 tại điểm x 0 này.

  a) Nếu ta có f′′(x 0) < 0 thì hàm số f(x) sẽ đạt cực đại tại điểm x 0.

  4/ Quy tắc tìm cực trị của hàm số

  a/ Quy tắc 1: áp dụng định lý 2 về cực trị của hàm số

  Tìm đạo hàm f′(x)

  Tìm điểm x i (với i=1,2,3…) mà tại đó đạo hàm f′(x) bằng 0 hay hàm số f(x) liên tục nhưng không có đạo hàm tại điểm đó.

  Xét dấu f′(x) Nếu đạo hàm f′(x) đổi dấu khi x qua điểm x 0 thì hàm số f(x) có cực trị tại điểm x 0 này.

  b/ Quy tắc 2: áp dụng định lý 3 về cực trị của hàm số

  Tìm đạo hàm f′(x)

  Tìm các điểm là nghiệm x i( với i=1,2,3…) của đạo hàm f′(x)=0

  Với mỗi điểm x i ta tính f′′(x i).

  Nếu f′′(x i)<0 thì ta có hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm x i.

  Ví dụ:

  Giải:

  Ta có hàm số f(x) liên tục và xác định trên R

  f′(x) = 2sin⁡x + 2sin⁡2x = 2sin⁡x (1+2cos⁡x)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Bài 1: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 1: Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số
 • Giáo Án Đại Số Lớp 11
 • Giáo Án Đại Số Lớp 10 Chương Ii: Hàm Số Bậc Nhất Và Hàm Số Bậc Hai
 • Hàm Số Ngược Trong Dạy Học Toán Ở Trường Phổ Thông
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100