Ba Định Luật Niu Tơn

--- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Và Sử Dụng Sơ Đồ Tư Duy Trong Dạy Và Học Học Phần Cơ Học 1 Cho Sinh Viên Ngành Sư Phạm Toán Học Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Áp Dụng Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 11 Định Luật Ôm Đối Với Toàn Mạch (Phần 2)
 • Mối Quan Hệ Giữa Thất Nghiệp Và Gdp
 • Dạy Thêm Định Luật Ôm Cho Đoạn Mạch Chỉ Có R
 • CHÀO CÁC EM

  Chúc các em học tốt

  SIR ISAAC NEWTON

  .BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN

  .

  .

  TRƯỜNG THPT GIO LINH

  TỔ VẬT LÝ

  GV THỰC HIỆN : PHẠM CÔNG ĐỨC

  Kiểm tra bài cũ.

  Câu 1: Lực là gì? Tác dụng của lực? Nêu đặc điểm của lực? Điều kiện cân bằng của chất điểm.

  Câu 2: Tổng hợp lực là gì ? Có 2 lực F1 và F2 tác dụng đồng thời vào một vật, dựng lực tổng hợp 2 lực đó. Viết công thức tính hợp lực đó.?

  Để duy trì chuyển động của vật có nhất thiết phải tác dụng lực không ?

  Tại sao khi ngừng tác dụng lực vật không chuyển động ?

  Có phải vật đứng yên sẽ không có lực tác dụng ? !

  Hãy quan sát

  Vật đứng yên có chịu các lực tác dụng nhưng hợp lực của các lực này bằng không

  1. Quan niệm của Arixtốt.

  Muốn cho một vật duy trì được vận tốc không đổi thì phải tác dụng lực lên nó.

  Bài 10: Ba định luật niu tơn

  Cơ học cổ điển Quang học

  Thiên văn học

  Toỏn h?c

  Nhà Vật lý người ANH

  I-X?C NIU -TON (1642-1727)

  I – Định lụât I Niu tơn:

  1) Thí nghiệm lịch sử của Galilê:

  O

  O

  O

  2. Thí nghiệm lịch sử của Ga – li – lê

  Kết luận: Loại được lực ma sát thì không cần đến lực để duy trì chuyển động.

  Vật CĐ thẳng đều ..chịu các lực tác dụng

  nhưng hợp lực của các lực này bằng …..

  không

  Hợp lực tác dụng vào vật chuyển động thẳng đều là bằng 0

  2. Định luật I Niu – tơn

  Định luật: Một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều (vận tốc không đổi hay gia tốc bằng 0)

  Vật cô lập: Là vật không chịu tác dụng của một vật nào khác

  Đệm không khí.

  Vận tốc của vật được giữ nguyên

  (đứng yên hoặc CĐ thẳng đều)

  không cần phải có tác dụng của lực.

  Cái gì đã giữ cho

  vận tốc của vật không thay đổi

  Lực không phải là nguyên nhân

  duy trì chuyển động

  Quan sát và giải thích hiện tượng sau:

  Quan sát và giải thích hiện tượng sau:

  3. ý nghĩa của định luật I Niu – tơn

  Mọi vật đều có khả năng bảo toàn vận tốc gọi là quán tính, quán tính có 2 biểu hiện sau:

  + Xu hướng giữ nguyên trạng thái v = 0 “tính ì”

  + Xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều “đà”

  Đ ịnh luật I Niu tơn là định luật về tính bảo toàn vận tốc của vật nên còn được gọi là định luật quán tính.

  Chuyển động của một vật không chịu tác dụng lực gọi là chuyển động theo quán tính

  II. ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

   Quan sát

  II. ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

   Quan sát

  II. ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

   Quan sát

  II. ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

   Quan sát

  II. ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

   Quan sát

  II. ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

   Quan sát

   Điểm đặt của lực :

   Điểm đặt của lực :

  Là vị trí mà lực tác dụng lên vật.

   Phương và Chiều của lực :

   Phương và Chiều của lực :

   Phương và Chiều của lực :

  Là phương và chiều của gia tốc mà lực gây ra cho vật.

  Véctơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vectơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vectơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

  II. ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

  1) Phát biểu:

  2) Biểu thức

  II. ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN

   Độ lớn của lực :

  Theo định luật II Newton :

  Độ l ớn : F = m.a

  3) CÁC YẾU TỐ CỦA VECTƠ LỰC

  Lực tác dụng lên vật khối lượng m gây ra cho nó gia tốc a thì có độ lớn bằng tích m.a.

   Điểm đặt của lực :

  Là vị trí mà lực tác dụng lên vật.

  3) CÁC YẾU TỐ CỦA VECTƠ LỰC

   Phương và Chiều của lực :

  Là phương và chiều của gia tốc mà lực gây ra cho vật.

   Độ lớn của lực : F = m.a

  1N là lực truyền cho vật có khối lượng 1 kg một gia tốc 1m/s2.

  Định nghĩa đơn vị của lực:

  4) Khèi l­îng vµ møc qu¸n tÝnh:

  a) ®Þnh nghÜa: Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật .

  b) TÝnh chÊt:

  – Khèi l­îng lµ mét ®¹i l­îng v” h­íng, d­¬ng vµ kh”ng ®æi ®èi víi mçi vËt.

  – Khèi l­îng cã tÝnh chÊt céng.

  5. Träng lùc. Träng l­îng

  Tại mỗi điểm trên mặt đất, trọng lượng (độ lớn của trọng lực) của vật tỉ lệ thuận với khối lượng của nó.

  Độ lớn của trọng lực :

  (trọng lượng)

   PhiÕu häc tËp

  C©u 1: Chọn câu đúng :

  A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động được.

  B. Một vật bất kỳ chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.

  D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.

  C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.

  Câu 2.Câu nào sau đây là đúng?

  Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được.

  Không cần lực tác dụng vào vật thì vật vẫn có thể chuyển động tròn đều được

  Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.

  Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của vật.

  Câu 3. Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách

  Dừng lại ngay.

  B. Chúi người về phía trước.

  C. Ngả người về phía sau

  D. Ngả người sang bên cạnh.

  Câu 4. Ví dụ nào kể sau là biểu hiện của quán tính?

  Rũ mạnh quần áo cho sạch bụi.

  Khi đang chạy nếu bị vướng chân thì sẽ luôn ngã về phía trước.

  Vận động viên nhảy xa phải chạy lấy đà.

  D. Cả 3 ví dụ trên.

  Câu 5.Một người kéo một thùng gỗ theo phương nằm ngang chuyển động thẳng đều trên mặt đường với một lực Fk = 200 N. Hãy cho biết phương, chiều, độ lớn của lực ma sát tác dụng vào thùng gỗ.

  Theo phương ngang, chỉ có 2 lực là lực ma sát và lực kéo tác dung lên vật. Vật chuyển động thẳng đều nên:

  cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn với

  Fms = Fk = 200N

  Chúc các em học tốt

  TRU?NG PTTH GIO LINH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lý 9 Phần Điện Học
 • Bài Tập Phương Trình Trạng Thái, Phương Trình Claperon
 • Mối Liên Hệ Giữa Nhãn Hiệu Trong Pháp Luật Việt Nam (P2)
 • Bệnh Học Ngoại Khoa Tắc Ruột
 • Chuyên Đề Tuần 3: Hội Chứng Giả Tắc Ruột (Hội Chứng Ogilvie)
 • Chuyên Đề Bài Tập Các Định Luật Niu Tơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Vận Dụng Định Luật Jun
 • Bài Giảng Môn Vật Lí Lớp 9
 • Kiểm Tra Học Kỳ 1
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 11 Định Luật Khúc Xạ Ánh Sáng
 • Khái Niệm, Ứng Dụng & Hướng Dẫn Giải Bài Tập Khúc Xạ Ánh Sáng
 • BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT NIU TƠN Dạng 1: Áp dụng định luật II Niu tơn cho vật (chịu tác dụng của hợp lực) Bài tập 1: a. Vật 5kg chịu tác dụng lực 15N. Tính gia tốc vật? b. Vật chịu tác dụng của lực 20N, chuyển động với gia tốc 2m/s. Tính khối lượng vật? ĐS: Bài tập 2: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Tính lực tác dụng vào vật ? (Bỏ qua ma sát) ĐS: Bài tập 3: Một ôtô khối lượng 3tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m. Tìm: a. Lực phát động của động cơ xe. b. Vận tốc và quãng đường xe đi được sau 20s. (Bỏ qua ma sát) ĐS: Bài tập 4: Một xe ôtô có khối lượng 2tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh. Sau khi hãm phanh ôtô chạy thêm được 500m thì dừng hẳn. Tìm: a. Lực hãm phanh. Bỏ qua các lực cản bên ngoài. b. Thời gian từ lúc ôtô hãm phanh đến lúc dừng hẳn. ĐS: Dạng 2: Bài toán thay đổi hợp lực, khối lượng. Bài tập 5: Một vật đang chuyển động dưới tác dụng của lực F1 với gia tốc a1. Nếu tăng lực tác dụng thành F2 = 2F1 thì gia tốc của vật là a2 bằng bao nhiêu lần a1? Áp dụng: với a1= 2m/s2 tìm a2 ? ĐS: Bài tập 6: Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc a1 = 2m/s2, truyền cho vật có khối lượng m2 gia tốc a2 = 6m/s2. Hỏi nếu lực F truyền cho vật có khối lượng m = m1 + m2 thì gia tốc a của nó sẽ là bao nhiêu? ĐS: Bài tập 7: Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật có khối lượng m2 gia tốc a2 = 12m/s2. Hỏi nếu lực F truyền cho vật có khối lượng m = m2 - m1 thì gia tốc a của nó sẽ là bao nhiêu? ĐS: Bài tập 8: Xe lăn có khối lượng m= 500kg, dưới tác dụng của lực F, xe chuyển động đến cuối phòng mất 10s. Nếu chất lên xe một kiện hàng thì xe chuyển động đến cuối phòng mất 20s. Tìm khối lượng kiện hàng? ĐS: Bài tập 9: Dưới tác dụng của lực F nằm ngang, xe lăn chuyển động không vận tốc đầu, đi được quãng đường 3m trong thời gian t. Nếu đặt thêm vật có khối lượng 500g lên xe thì xe chỉ đi được quãng đường 2m trong thời gian t. Bỏ qua ma sát. Tìm khối lượng của xe. ĐS: Dạng 3: Áp dụng phương pháp động lực học (vật chịu tác dụng của nhiều lực) Bài tập 10: Người ta đẩy một cái thùng gỗ nặng 55kg theo phương nằm ngang với lực 220N làm thùng chyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Biết lực ma sát cản trở chuyển động có độ lớn Fms=192,5N. Tính gia tốc của thùng? Bài tập 11: Một ô tô khởi hành với lực phát động là 2000N. Lực cản tác dụng vào xe là 400N. Khối lượng của xe là 800kg. Tính quãng đường xe đi được sau 10s khởi hành ? ĐS: 100m Bài tập 12: Một xe có khối lượng 1tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 50m. a. Tính lực phát động của động cơ xe ? Biết lực cản là 500N. b. Tính lực phát động của động cơ xe nếu sau đó xe chuyển động đều ? Biết lực cản không đổi trong suốt quá trình chuyển động. ĐS: 1500N 500N Bài tập 13: Một vật có khối lượng 3kg đang nằm yên trên sàn nhà. Khi chịu tác dụng của lực F cùng phương chuyển động thì vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Lực ma sát trượt giữa vật và sàn là 6N. (Lấy g = 10m/s2) a. Tính độ lớn của lực F. b. Nếu bỏ qua ma sát thì sau 2s vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? ĐS: Bài tập 14: Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng m = 5(kg) trượt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F=20N. Dây kéo nghiêng một góc 600 so với phương ngang. Xác định độ lớn của lực ma sát. (Lấy g = 10m/s2). ĐS: Bài tập 15: Một người dùng một dây kéo một vật có khối lượng m=100kg trên sàn nằm ngang. Dây kéo nghiêng một góc so với phương ngang. Biết vật bắt đầu trượt từ trạng thái nghỉ, chuyển động nhanh dần đều và đạt vận tốc 1m/s khi đi được 1m. Lực ma sát của sàn lên vật khi vật trượt có độ lớn 125N. Tính lực căng của dây khi vật trượt ? ĐS: 202N. Bài tập 16: Vật có khối lượng m = 4kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực theo phương ngang. Lực ma sát cản trở chuyển động của vật là 12N. (Lấy g = 10m/s2). Tính độ lớn của lực F để : m a. Vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 m/s2 b. Vật chuyển động thẳng đều. ĐS: Bài tập 17: Vật m = 5kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ. Xác định các lực tác dụng lên vật? lấy g=10m/s2. a. Tìm gia tốc chuyển động của vật. b. Biết chiều dài mặt phẳng nghiêng là 1m. Tìm vận tốc của vật ở chân dốc và thời gian chuyển động của vật. ĐS: Bài tập 18: Vật m = 3kg chuyển động lên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang dưới tác dụng của lực kéo F. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng (lấy g=10m/s2). Tìm độ lớn của lực F khi: a. Vật trượt đều b. Vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a=2m/s. c. Biết độ cao mặt phẳng nghiêng là 10m. Tìm thời gian chuyển động của vật khi lên đến đỉnh mặt phẳng nghiêng m ĐS:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10 Và Cách Giải
 • Newton Và Những Câu Chuỵên Xung Quanh Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn
 • Lý Thuyết Mới Về Lực Hấp Dẫn
 • Định Luật Henry: Phương Trình, Độ Lệch, Ứng Dụng
 • Giáo Án Vật Lí 10 Tiết 21 Bài 12: Lực Đàn Hồi Của Lò Xo
 • Giáo Án Ứng Dụng Các Định Luật Niu

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Nhị Thức Niu Tơn (Newton) Tìm Số Hạng
 • Giáo Án Tự Chọn Môn Vật Lý 11
 • Mạch Điện Xoay Chiều R, L, C Mắc Nối Tiếp, Hiện Tượng Cộng Hưởng Điện Và Bài Tập
 • Tóm Tắt Công Thức Giải Nhanh Vật Lý 12: 3 Dạng Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều Mạch Rlc.
 • Chuyên Đề I: Định Luật Ôm
 • ỨNG DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN KHẢO SÁT BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT HAY HỆ VẬT. A.PHƯƠNG PHÁP. -Chọn hệ quy chiếu thích hợp. Xác định các dữ liệu và các yêu cầu. -Phân tích lực tác dụng lên vật (vẽ hình). -Viết phương trình định luật II Niu-tơn: F ma   -Chiếu lên các trục tọa độ để thiết lập các phương trình đại số. -Tìm ẩn của bài toán: +Nếu biết các lực ta tính được các đại lượng động học (bài toán thuận). +Nếu biết chuyển động, ta định được các lực tác dụng (bài toán nghịch). *Lưu ý: -Nếu vật chuyển động nhiều giai đoạn thì áp dụng các bước kể trên cho mỗi giai đoạn. Vận tốc đầu của giai đoạn sau bằng vận tốc cuối của giai đoạn trước. -Trong chuyển động của hệ vật: +Có thể coi hệ là một vật có khối lượng là tổng khối lượng chịu tác dụng của ngoại lực nếu các vật của hệ có cùng véc tơ gia tốc. +Có thể khảo sát từng vật của hệ, lực tác dụng đều là ngoại lực. +Lực tương tác trực đối; đặc biệt lực căng của dây hay lò xo nhẹ có độ lớn như nhau. -Nếu hệ có ròng rọc: +Khảo sát chuyển động của mỗi vật. +Đầu dây luồn qua ròng rọc động đi một đoạn đường s thì trục ròng rọc đi đoạn đường 2 s ; độ lớn các vận tốc và gia tốc cũng theo tỉ lệ đó. -Nếu hệ gồm hai vật đặt lên nhau: +Khi có ma sát trượt, khảo sát chuyển động của từng vật. +Khi có ma sát nghỉ, hệ có thể coi là một vật. B.BÀI TOÁN. VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRÊN MẶT PHẲNG NẰM NGANG Bài 1. Đoàn tàu có khối lượng 1000 tấn bắt đầu chuyển bánh, lực kéo của đầu máy là 25.104N, hệ số ma sát lăn là 0,005. Tính vận tốc đoàn tàu khi nó đi được 1km và thời gian chuyển động trên quãng đường này. Lấy 210 /g m s . Bài 2. Một người dùng dây buộc vào một thùng gỗ và kéo nó trượt trên sân bằng một lực 90,0N theo hướng nghiêng 30,0o so với mặt sân. Thùng có khối lượng 20,0 kg. Hệ số ma sát trượt giữa đáy thùng và sân là 0,50. Tìm gia tốc của thùng. Lấy g = 9.8 m/s2. Bài 3. Một học sinh đẩy một hộp đựng sách trượt trên sàn nhà. Lực đẩy ngang là 180N. Hộp có khối lượng 35 kg. Hệ số ma sát trượt giữa hộp và sàn là 0,27. Hãy tìm gia tốc của hộp. Lấy g = 9,8m/s2. Bài 4. Vật khối lượng 1m kg được kéo chuyển động gang bởi lực F  hợp một góc 030  với phương ngang, độ lớn 20F N . Biết vật sau khi bắt đầu chuyển động được 2s, vật đi được quãng đường 1,66m. Cho 210 / ; 3 1,73g m s  . a)Xác định hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn. b)Tính lại hệ số ma sát trượt nếu với lực F  vật chuyển động thẳng đều. Bài 5. Vật khối lượng 20m kg được kéo chuyển động ngang bởi lực F  hợp với phương ngang một góc α ( 120F N ). Hệ số ma sát trượt với sàn là µ. Nếu 01 60   , vật chuyển động đều. Tìm gia tốc của chuyển động nếu 0 1 30   . Cho 210 /g m s . VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG Bài 1. Một xe trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc 030  . Hệ số ma sát trượt là 0,3464  . Chiều dài mặt phẳng nghiêng là 1m. lấy 210 / ; 3 1,732g m s  . Tính gia tốc chuyển động của vật. Bài 2. Vật đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc dài 50m, cao 14m, hệ số ma sát giữa vật và dốc là 0,25. Cho 210 /g m s . a)Tìm gia tốc của vật khi lên dốc. b)Vật có lên hết dốc không? Nếu có, tìm vận tốc của vật ở đỉnh dốc và thời gian lên dốc. Bài 3. Vật đặt trên đỉnh dốc dài 165m, hệ số ma sát 0,2, góc nghiêng của dốc là α. a)Với giá trị nào của α, vật nằm yên không trượt. b)Cho 030  , tìm thời gian vật xuống dốc và vận tốc vật ở chân dốc. Cho 0 0tan11 0,2; cos30 0,85  . Bài 4. Vật khối lượng 100kg chuyển động đều lên mặt phẳng nghiêng góc 030  khi chịu lực F = 600N dọc theo mặt nghiêng. Hỏi khi thả vật chuyển động xuống với gia tốc là bao nhiêu? (Coi ma sát là không đáng kể). Bài 5. Sau bao lâu vật m trượt hết máng nghiêng có độ cao h, góc nghiêng β nếu với góc nghiêng α vật chuyển động đều. Bài 6. Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10 (m) cao 6 (m), hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1. Tìm gia tốc của vật. Sau bao lâu vật đến chân dốc ? Vận tốc ở chân dốc. Lấy g = 9,8 (m/s2). CHUYỂN ĐỘNG NHIỀU GIAI ĐOẠN Bài 1. Một buồng thang máy khối lượng 1 tấn, chuyển động đi lên từ trạng thái đứng yên ại mặt đất. Trong giai đoạn đầu, thang máy chuyển động nhanh dần đều, đạt vận tốc 4m/s sau thời gian 5s. Sau đó thang máy chuyển động thẳng đều trên quãng đường 20m và cuối cùng chuyển động chận dần đều, dừng lại tại nơi cách mặt đất 35m. Bỏ qua ma sát, cho 210 /g m s . a)Tính lực kéo của động cơ thang máy ở mỗi giai đoạn. b)Tính vận tốc trung bình của thang máy trong suốt thừoi gian chuyển động. c)Vẽ đồ thị vận tốc, gia tốc của chuyển động. Bài 2. Xe tải khối lượng 1 tấn bắt đầu chuyển động trên mặt đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,1. Ban đầu lực kéo động cơ là 2000N. a)Tìm vận tốc và quãng đường chuyển động sau 10s. b)Trong giai đọng kế tiếp, xe chuyển động đều trong 20s. Tìm lực kéo của động cơ xe trong giai đoạn này. c)Sau đó xe tắt máy, hãm phanh và dừng lại sau khi bắt đầu hãm phanh 2s. Tìm lực hãm. d)Tính vận tốc trung bình của xe suốt thười gian chuyển động. e)Vẽ đồ thị gia tốc, vận tốc của chuyển động. Bài 3. Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc 060  . Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt nghiêng là 0,1. Chiều dài mặt nghiêng là 1m. Lấy 210 /g m s . a)Tính gia tốc chuyển động của vật. b)Tính thời gian và vận tốc của vật khi đến cuối mặt phẳng nghiêng. c)Sau khi đi hết mặt nghiêng vật tiếp tục trượt trên mặt ngang. Hệ số ma sát vẫn là 0,1. Tính quãng đường và thời gian vật còn đi được cho đến khi dừng lại. Biết rằng đến chân mặt nghiêng, vận tốc của vật chỉ đổi hướng chứ không đổi độ lớn. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ VẬT Bài 1. Hai vật 1 21 ; 0,5m kg m kg  được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không dãn và được kéo lên thẳng đứng nhờ lực F = 18N đặt lên vật I. Tìm gia tốc chuyển động và lực căng của dây nối. Cho 210 /g m s . Bài 2. Cho cơ hệ như hình. Biết m1 = 1,5 (kg), m2 = 1 (kg), khối lượng ròng rọc và dây treo không đáng kể, bỏ qua ma sát. Hãy tìm : Gia tốc chuyển động của hệ. Lực căng của dây nối các vật. Lấy g = 10 (m/s2). Bài chúng tôi hệ như hình vẽ. Hai vật nặng có cùng khối lượng 1m kg có độ cao chênh nhau một khoảng 2h m . Đặt thêm vật ' 500m g lên vật m1 ở cao hơn. Bỏ qua ma sát, khối lượng dây và ròng rọc. TÌm vận tốc các vật khi hai vật m1 và m2 ở ngang nhau. Cho 210 /g m s . Bài 4. Cho hệ như hình vẽ. 01 2 1 21 , 2 , 0,1, 6 , 30m kg m kg F N        cho m1 m2 m1 m2 h 210 / ; 3 1,7g m s  . Tính gia tốc chuyển động và lực căng của dây. Bài 5. Cho hệ thống như hình vẽ: 2 1 21,6 ; 400 ; 10 /m kg m g g m s   . Bỏ qua ma sát, khối lượng dây và ròng rọc. Tìm quãng đường mỗi vật đi được sau khi bắt đầu chuyển động 0,5s và lực nén lên trục ròng rọc. Bài 6. Cho hệ như hình vẽ: 01 25 , 30 , 0,1, 2m kg m kg     . Tìm gia tốc chuyển động và lực căng của dây. Cho 210 /g m s . CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT CÓ VẬN TỐC ĐẦU VÀ CHỊU TÁC DỤNG CỦA TRỌNG LỰC A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT. I.Vật được ném đứng hướng lên. 1.Tính chất của chuyển động. -Đi lên: 0,a v   ngược chiều: chậm dần đều. -Đi xuống: 0,a v   cùng chiều: nhanh dần đều. 2.Các phương trình chuyển động. -Chọn trục tọa độ Oy thẳng đứng hướng lên, gốc O tại vị trí ném. -Gia tốc: a g  -Vận tốc: 0v v gt  -Tọa độ: 20 1 2 y v t gt  -Hệ thức độc lập thời gian: 2 20 2v v gy   -Vật ở vị trí cao nhất: 2 0 00; ; 2 v v v t y g g    -Vật chạm đất: 00 2 0; ; v y v v t g     3.Tính thuận nghịch của chuyển động. -Vận tốc của vật ở vị trí có độ cao y: 20 2v v gy   -Quá trình đi xuống giống quá trình đi lên nhưng ngược chiều: tính thuận nghịch. II.Vật được ném ngang. 1.Các phương trình chuyển động. -Chọn hệ trục tọa độ Oxy: gốc O tại vị trí ném; Ox nằm ngang; Oy thẳng đứng hướng xuống. -Gia tốc: 0;x ya a g  -Vận tốc:  2 2 2 20 0 0 ; ; ( ) ; tan , tan y x y x y x v gt v v v gt v v v v gt v Ox v v            -Tọa độ: 20 1 ; 2 x v t y gt  -Vật chạm đất: max max 2 2 ; ; o h h y h t L x v g g     2.Quỹ đạo: Parabol có phương trình: 2 22 o g y x v  III.Vật được ném xiên. m2 m1 m1 m2 m1 m2 O y O x y 1.Các phương trình chuyển động. -Chọn hệ trục tọa độ Oxy: gốc O tại vị trí ném; Ox nằm ngang; Oy thẳng đứng hướng lên. -Gia tốc: 0;x ya a g   -Vận tốc: 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 cos ; sin ( ) 2 sin . sin tan( , ) tan cos x y x y y x v v v v gt v v v gt gv t v v v gt v Ox v v                           -Tọa độ: 20 0 1 cos ; sin 2 x x t y v t gt    -Vật ở vị trí cao nhất (độ cao cực đại): 2 2 0 0 max sin sin 0; ; 2 y h v v v t y g g      -Vật chạm đất: 2 0 0 max max 2 sin 2 sin 2 0; ; v v y t L x g g       2.Quỹ đạo: Parabol có phương trình: 2 2 2 0 tan 2 cos g y x x v      B.BÀI TOÁN. Dạng 1. Nghiên cứu chuyển động của vật được ném đứng, ném ngang, ném xiên. a)Phương pháp. -Áp dụng các phương trình chuyển động đã thiết lập cho mỗi trường hợp. -Có thể dùng đồ thị của chuyển động để lí luận. -Bài toán gặp nhau được giải như trong phần Động học. b)Bài tập. Bài 1. Người ta ném thẳng đứng lên cao một vật cới vận tốc ban đầu 0 10 /v m s , lấy 210 /g m s . Hãy xác định: a)Độ cao cực đại mà vật lên tới. b)Thời gian vật đi lên điểm cao nhất và thời gian vật trở lại vị trí cũa kể từ lúc ném. c)Vận tốc của vật ở độ cao max 2 y y  . Bài 2. Một vật được ném thẳng đứng lên cao và đạt độ cao cực đại là 20m. Tính vận tốc ban đầu và thời gian nó rơi xuống chỗ ném kể từ lúc ném. Lấy 210 /g m s . Bài 3. Một quả cầu được ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu 15m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Cho 210 /g m s . a)Viết các phương trình gia tốc, vận tốc và tọa độ của quả cầu. b)Xác định vị trí và vận tốc của quả cầu sau khi ném 2s. c)Quả cầu sẽ đạt độ cao tối đa là bao nhiêu khi chuyển động. d)Bao lâu sau khi ném quả cầu rơi trở về mặt đất. e)Bao lâu sau khi ném, quả cầu cách mặt đất 8,8m. Khi này vận tốc quả cầu là bao nhiêu? Bài 4. Một quả cầu được ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu 20m/s. Một giây sau đó, quả cầu thứ hai được thả rơi từ độ cao 35m. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho 210 /g m s . a)Hai quả cầu sẽ ở cùng độ cao khi nào, ở đâu? b)Lúc đó, quả cầu I đang đi lên hay đi xuống với vận tốc bao nhiêu? Bài 5. Từ đỉnh một ngọn tháp cao 80m, một quả cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s. a)Viết phương trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s. b)Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. c)Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc của quả cầu khi chạm đất. Lấy 210 /g m s . Bài 6. Ở một đồi cao 100m người ta đặt một súng cối nằm ngang và muốn bắn sao cho quả đạn rơi về phía bên kia của tòa nhà và gần bức tường AB nhất. Biết tòa nhà cao 20m và tường AB cách đường thẳng đứng qua chỗ bắn là 100m. Lấy 210 /g m s . a)Tìm khoảng cách từ chỗ viên đạn chạm đất đến chân tường AB. b)Xác định vận tốc khi đạn chạm đất. Bài 7. Một máy bay đang bay ngang ở độ cao 3000m so với mặt đất với vận tốc 540km/h thì cắt bom. Lấy 210 /g m s . a)Lập phương trình quỹ đạo của bom sau khi cắt. b)Tính thời gian rơi. c)Khoảng cách từ chỗ bom chạm đất đến đường thẳng đứng qua vị tri máy bay cắt bom là bao nhiêu. d)Xác định vận tốc của bom lúc chạm đất. Bài 8. Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên xiên góc 045  so với phương ngang với vận tốc đầu 10m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu và cho biết quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Bài 9. Một vật được ném xiên với vận tốc 0v  nghiêng góc α với phương ngang có 0v  xác định. a)Hãy tính α để tầm xa là lớn nhất. b)Chứng tỏ rằng tầm xa đạt được như nhau với góc nghiêng α và 2         Bài 10. Một em bé ngồi dưới sàn nhà ném một viên bi lên bàn cao 1m với vận tốc 0 2 10 /v m s . Để viên bi có thể rơi xuống mặt bàn ở B xa mép A nhất thì vận tốc đầu của viên bi phải hợp với phương ngang một góc bằng bao nhiêu? Tính AB và khoảng cách từ chỗ ném O đến chân bàn H. Lấy 210 /g m s LỰC HƯỚNG TÂM A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT. I. Lực hướng tâm. 1.Định nghĩa. Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. 2.Công thức. 2 2 ht ht v F ma m m r r    3. Ví dụ. + Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hướng tâm, giữ cho vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất. + Đặt một vật trên bàn quay, lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn. + Đường ôtô và đường sắt ở những đoạn cong phải làm nghiên về phía tâm cong để hợp lực giữa trọng lực và phản lực của mặt đường tạo ra lực hướng tâm giữ cho xe, tàu chuyển động dễ dàng trên quỹ đạo. II. Chuyển động li tâm. 1.Khi đặt vật trên bàn quay, nếu bàn quay nhanh quá, lực ma sát nghĩ không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm nữa, nên vật trượt trên bàn ra xa tâm quay, rồi văng khỏi bàn theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Chuyển động như vậy của vật được gọi là chuyển động li tâm. 2.Chuyển động li tâm có nhiều ứng dụng thực tế. Ví dụ : Máy vắt li tâm. 3.Chuyển động li tâm cũng có khi cần phải tránh. Ví dụ : Khi chạy xe qua những chổ rẽ, chổ quanh, nếu chạy với tốc độ lớn thì lực ma sát nghĩ cực đại không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho xe chuyển động tròn nên xe sẽ trượt li tâm, dễ gây ra tai nạn giao thông. III.Các áp dụng. 1.Vệ tinh nhân tạo của trái đất. -Lực giữ cho vệ tinh chuyển động tròn quanh trái đất là lực hấp dẫn giữa Trái đất và vệ tinh, lực này đóng vai trò là lực hướng tâm:   2 2hd ht Mm v F F G m R hR h     -Vận tốc dài của vệ tinh trên quỹ đạo: M v G R h   -Với h R thì ta có 8 /v gR km s  gọi là vận tốc vũ trụ cấp I. 2.Chuyển động của các hành tinh. -Hệ thức liên lạc giữa chu kì quay (năm) T và bán kính quỹ đạo r của hành tinh quanh mặt trời: 3 2 3 4T const r GM    . 3.Chuyển động của xe trên đường vòng. -Phải có lực hướng tâm tác dụng vào xe. B.BÀI TOÁN. Bài toán: Nghiên cứu chuyển động tròn dưới tác dụng của các lực cơ học. a.Phương pháp. -Xác định các lực tác dụng lên vật chuyển động tròn. -Viết phương trình định luật II Niu tơn: F ma   -Chiếu phương trình lên trục hướng tâm: ht htF ma -Chú ý: 2 2 2 2 ht v a r r n T             -Trong một số bài toán, ta có thể chiếu phương trình định luật II Niu tơn lên các trục vuông góc với trục hướng tâm để lập thêm các phương trình cần thiết khi giải toán. -Điều kiện để vật không rời giá đỡ: Lực đàn hồi của giá đỡ tác dụng lên vật: 0N  . b.Bài tập. Bài 1. Xe khối lượng 1 tấn đi qua cầu vồng. cầu có bán kính cong là 50m. Giả sử xe chuyển động đều với vận tốc 10m/s. Tính lực nén của xe lên cầu: a)tại đỉnh cầu. b)tại nơi bán kính cong hợp với phương thẳng đứng một góc 200 ( 0cos 20 0,94 ). Cho 29,8 /g m s . Bài 2. Một bàn nằm ngang quay tròn đều với chu kì 2s. Trên bàn đặt một vật cách trục quay 2,4cm. Hệ số ma sát giữa vật và bàn tối thiểu phải bằng bao nhiêu để vật không trượt trên mặt bàn. Lấy 2 210 / ; 10g m s   . Bài 3. Vật khối lượng 50g gắn vào một đầu lò xo nhẹ. Lò xo có chiều dài tự nhiên là 30cm và độ cướng 3N/m. Người ta cho vật và lò xo quay tròn đều trên một mặt sàn nhẵn nằm ngang, trục quay đi qua đầu của lò xo. Tính số vòng quay trong một phút để lò xo dãn ra một đoạn 5cm. Bài 4. Một lò xo nhẹ có độ cứng 200N/m, chiều dài tự nhiên 20cm. Một đầu của lò xo có gắn vật khối lượng 10g. Người ta cho vật và lò xo quay tròn đều trên một mặt sàn nhẵn nằm ngang, trục quay đi qua đầu còn lại của lò xo với tốc độ góc 20 /rad s  . Tính độ dãn của lò xo. Bài 5. Một chiếc xe chuyển động trò đều trên một đường tròn bán kính 200m. Hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt đường là 0,2. Hỏi xe có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu mà không bị trượt. Coi ma sát lăn là rất nhỏ. Cho 210 /g m s . Bài 6. Một người đi xe đạp (khối lượng tổng cộng 60kg) trên vòng xiếc bán kính 6,4m phải đi qua điểm cao nhất với vận tốc tối thiểu bằng bao nhiêu để không rơi? Xác định lực nén lên vòng xiếc khi xe qua điểm cao nhất với vận tốc 10m/s. Bài 7. Một quả cầu nhỏ khối lượng 100g được buộc vào một đầu sợi dây dài 1m không dãn và khối lượng không đáng kể. Đầu kia của sợi dây được giữ cố định ở điểm A nằm trên trục quay thẳng đứng ∆. Cho trục ∆ quay với tốc độ góc 3,76 /rad s  . Khi chuyển động hãy tính bán kính quỹ đạo tròn của vật. lấy 210 /g m s . Bài 8. Một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn bán kính 400m trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ 540m/s. a)Tìm lực do người lái có khối lượng 60kg nén lên ghế ngồi ở điểm cao nhất và thấp nhất của vòng nhào lộn. b)Muốn người lái không nén lên ghế ngồi ở điểm cao nhất của vòng nhào, vận tốc máy bay phải là bao nhiêu? Bài 9. Quả cầu 50m g treo ở đầu A của dây OA dài 90cm. Quay cho quả cầu chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh tâm O. Tính lực căng của dây khi A ở thấp hơn O, OA hợp với phương thẳng đứng góc 060  và vận tốc quả cầu là 3m/s. Bài 10. Lò xo 050 / ; 36k N m l cm  treo vật 0,2m kg có đầu trên cố định. Quay lò xo quanh một trục thẳng đứng qua đầu trên của lò xo, m vạch một đường tròn nằm ngang hợp với trục lò xo một góc 450. Tính chiều dài và số vòng quay trong một phút. Bài 11. Chu kì quay của Mặt trăng quanh Trái đất là 27 ngày đêm. Bán kính Trái đất là 0 6400R km và Trái đất có vận tốc vũ trị cấp I là 0 7,9 /v km s . Tính bán kính quỹ đạo của mặt trăng. Bài 12. Khoảng cách từ Sao Hỏa đến mặt trời lớn gấp 1,5 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Hỏi một năm trên Sao Hỏa dài bao nhiêu so với một năm trên Trái Đất?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Phương Pháp Giải Mạch Cầu Trong Vật Lí 9
 • Cần Phân Biệt Rõ Chức Năng, Nhiệm Vụ Giữa Pháp Y Và Kỹ Thuật Hình Sự
 • Sinh Lý Hô Hấp Dành Cho Bác Sỹ Hồi Sức Tim Mạch
 • Những Kiến Thức Liên Quan Đến Cảm Ứng Điện Từ
 • Dòng Điện Cảm Ứng Là Gì? Chiều Và Ứng Dụng Của Dòng Điện Cảm Ứng
 • Ví Dụ Về Các Loại Tội Phạm Trong Bộ Luật Hình Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Tội Phạm Đặc Biệt Nghiêm Trọng Trong Bộ Luật Hình Sự 2022 Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Phân Loại Tội Phạm Trong Pháp Luật Hình Sự
 • Khái Niệm Và Ý Nghĩa Của Phân Loại Tội Phạm
 • Những Điểm Mới Trong Khái Niệm Tội Phạm Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2022
 • Một Số Điểm Mới Trong Phần Các Tội Phạm Của Bộ Luật Hình Sự (Sửa Đổi) Năm 2022
 • 66249

  … xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

  Các loại tội phạm trong bộ luật hình sự

  Bộ luật hình sự năm 2022 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) quy định bốn loại tội phạm tại khoản 1 Điều 9, bao gồm: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

  1. m cho xã hội của hành vi Căn cứ vào tính phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây: chất và mức độ nguy hiể

  a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

  b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

  c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

  d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

  Ví dụ về tội phạm ít nghiêm trọng

  Đây là một loại tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội. Ví dụ như:

  Mức cao nhất của khung hình phạt đối với loại tội này là đến ba năm tù.

  Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội. Ví dụ như:

  Mức cao nhất của khung hình phạt đối với loại tội này là đến bảy năm tù.

  Ví dụ về tội phạm rất nghiêm trọng

   Tội giết người quy định tại khoản 2 Điều 123 BLHS;

  Mức cao nhất của khung hình phạt đối với loại tội này là đến mười lăm năm tù.

  Ví dụ về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

  • Tội giết người tại khoản 1 Điều 123 BLHS;
  • Tội hiếp dâm quy định tại khoản 3 Điều 141 BLHS…

  Mức cao nhất của khung hình phạt đối với loại tội này là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

  Tất cả công dân Việt Nam đều sẽ phải tuân theo bộ luật hình sự và nhiều bộ luật khác nhằm đảm bảo an toàn trật tự của xã hội. Như vậy thì đất nước mới phồn vinh, toàn dân cùng phát triển.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn: Các Tội Phạm Về Khủng Bố Theo Luật Hình Sự Việt Nam
 • Khủng Bố Là Gì ? Quy Định Mới Về Tội Khủng Theo Luật Hình Sự ?
 • Tội Đánh Bạc, Tội Tổ Chức Đánh Bạc Theo Luật Hình Sự Mới
 • Luận Văn: Tội Đánh Bạc Theo Luật Hình Sự Việt Nam, Hot
 • Bình Luận Khoa Học Tội Mua Bán Người Blhs 2022
 • Bài Tập Nhị Thức Niu Tơn (Newton) Tìm Số Hạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Tự Chọn Môn Vật Lý 11
 • Mạch Điện Xoay Chiều R, L, C Mắc Nối Tiếp, Hiện Tượng Cộng Hưởng Điện Và Bài Tập
 • Tóm Tắt Công Thức Giải Nhanh Vật Lý 12: 3 Dạng Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều Mạch Rlc.
 • Chuyên Đề I: Định Luật Ôm
 • Giáo Án Vật Lý 12 Cơ Bản
 • CÔNG THỨC LŨY THỪA

  Hầu hết các bạn khi học đến phần nhị thức Newton đều quên các công thức lũy thừa. Vì vậy trước khi vào giải bài tập nhị thức Newton các bạn cần ôn lại các công thức về lũy thừa. Việc này để hỗ trợ các bạn phần biến đổi số hạng tổng quát trong khai triển nhị thức Newton.

   

  BÀI TẬP NHỊ THỨC NIU TƠN TÌM HỆ SỐ HOẶC SỐ HẠNG

  Các bạn sẽ gặp các câu hỏi kiểu: “Tìm hệ số của x mũ …trong khai triển của…” ; “Tìm hệ số không chứa x trong khai triển của…”; “Tìm số hạng chứa x mũ …trong khai triển của…” hoặc các câu hỏi kiểu tương tự.

  Vậy bài này giải thế nào cho nhanh? Thực ra có rất nhiều kiểu trình bày nhưng chung bản chất. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì các bạn cứ dùng số hạng tổng quát (số hạng thứ k+1) sau đó cô lập 2 phần hệ số và ẩn. Tiếp theo tùy vào yêu cầu bài toán, các bạn cho số mũ của ẩn bằng số mũ cần tìm. Từ đó các bạn tìm được chỉ số. Cuối cùng thay chỉ số ngược lại phần hệ số hoặc thay vào số hạng tùy theo yêu cầu bài toán.

  Nếu khai triển có nhiều hơn 1 ẩn thì cách làm hoàn toàn tương tự. Chỉ khác ở đây là chúng ta cần 1 hệ điều kiện để tìm chỉ số.

  Với bài toán tìm số hạng không chứa x thì thực chất là tìm hệ số của số hạng chứa xº.

  Trong một số bài toán tìm hệ số hay số hạng trong khai triển của nhị thức Newton. Có đi kèm với yêu cầu tìm n thỏa mãn một phương trình đại số tổ hợp. Chúng ta tìm n bằng cách giải phương trình trước. Sau đó quay trở lại dạng giống các ví dụ bên trên.

  Hoặc người ta cũng có thể cho hệ số của khai triển chưa biết n và yêu cầu tìm n. Khi đó ta dùng số hạng tổng quát để lập phương trình tìm n.

  BÀI TẬP TÌM HỆ SỐ HOẶC SỐ HẠNG CỦA TỔNG HOẶC TÍCH NHIỀU NHỊ THỨC NIU TƠN

  Nếu trong biểu thức có tổng (hiệu) nhiều nhị thức Newton thì chúng ta cần đánh giá xem nhị thức nào chứa số mũ cần tìm. Việc này giúp chúng ta giảm bớt thời gian khai triển các nhị thức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Ứng Dụng Các Định Luật Niu
 • Đề Tài Phương Pháp Giải Mạch Cầu Trong Vật Lí 9
 • Cần Phân Biệt Rõ Chức Năng, Nhiệm Vụ Giữa Pháp Y Và Kỹ Thuật Hình Sự
 • Sinh Lý Hô Hấp Dành Cho Bác Sỹ Hồi Sức Tim Mạch
 • Những Kiến Thức Liên Quan Đến Cảm Ứng Điện Từ
 • Câu Phủ Định Là Gì? Các Ví Dụ Về Câu Phủ Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Rủi Ro Và Tính Bất Định Là Gì?
 • Tổng Hợp Kiến Thức Đại Từ Bất Định Trong Tiếng Anh
 • Phòng, Chống Bệnh Lười Biếng
 • Hiểu Đúng Và Hiểu Sai Về Chánh Định – Bát Chánh Đạo
 • Ceo Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Ceo
 • Tìm hiểu nhanh kiến thức về câu phủ định là gì? Đặc điểm nhận dạng và chức năng của câu phủ định. Đồng thời nêu lên một vài ví dụ loại câu này giúp các em hiểu hơn bài học về loại câu này. Mời các em lớp 8 tìm hiểu khái niệm thuật ngữ này trong nội dung bên dưới.

  Khái niệm câu phủ định ví dụ minh họa

  Khái niệm

  Định nghĩa Sách giáo khoa lớp 8 đã nêu rõ: câu phủ định là trong câu đó có các từ ngữ phủ định ví dụ như không phải, chẳng phải, không, chẳng, chả…đây là đặc điểm nhận dạng trong các câu rất dễ nhận thấy.

  Câu phủ định còn phủ nhận các hành động, trạng thái,  tính chất đối tượng trong câu.

  Ví dụ: “Thứ 7 này Hà không về quê” – từ phủ định “không”

  “Những người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”. – Từ phủ định “không”

  Chức năng của câu phủ định

  – Nhằm phản bác ý kiến, khẳng định của người khác (phủ định bác bỏ).

  Ví dụ: ” À không! À không! Không giết cậu Vàng đâu nhỉ! Cậu Vàng của ông ngoan lắm! Ông không cho giết…Ông để cậu Vàng ông nuôi…”

  – Thông báo, xác nhận không có các sự vật, sự việc, tính chất cụ thể nào đó (phủ định miêu tả).

  Ví dụ:

  “Hôm nay thời tiết thật đẹp và không có nắng to”

   

  Phân biệt phủ định bác bỏ và phủ định miêu tả

  – Dựa vào vị trí để phân biệt: câu phủ định bác bỏ bao giờ cũng đứng sau một ý kiến, một nhận định nào đó được đưa ra từ trước. Vì vậy câu phủ định bác bỏ thường không đứng ở đầu câu.

  Ví dụ:

  ” Thầy sờ vòi bảo:

  -Tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa

  Thầy sờ ngà bảo:

  -Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn

  Thầy sờ tai bảo:

  -Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc”

  (Trích “Thầy bói xem voi”)

  – Dựa vào hoàn cảnh để phân biệt. Nhiều khi không thể dựa vào dấu hiệu hình thức để phân biệt thì trong một số trường hợp cần dựa vào hoàn cảnh cụ thể để biết được đâu là phủ định miêu tả và phủ định bác bỏ.

  Ví dụ: “Không, chúng con không đói nữa đâu. Hai đứa ăn hết ngần kia của khoai thì no mỏng bụng ra rồi còn đói gì nữa”

  – Phủ định của phủ định: trong câu xuất hiện hai từ phủ định thì câu đó lại là câu khẳng định

  Ví dụ:

  “Tôi không thể nào không nhớ được buổi đầu tiên đặt chân vào cánh cửa học đường”

  – Lưu ý: Một số câu có hàm ý dùng để phủ định nhưng lại không phải là câu phủ định.

  Ví dụ:

  “Đẹp gì mà đẹp”

  “Cuốn sách này có gì mà hay?”

  “Làm gì có chuyện đó được”

  Ví dụ về câu phủ định

  Đây là loại câu rất dễ và sử dụng phổ biến hàng ngày vì vậy các em sẽ tìm thấy nhiều ví dụ minh họa. Một số ví dụ dễ hiểu như:

  – Vân đi chơi (1)

  – Vân chưa đi chơi (2)

  Mục đích câu (1) khẳng định sự việc Vân đi chơi nhưng trong câu (2) phủ định sự việc Vân không đi chơi. Câu (2) mang ý nghĩa ngược với câu (1).

  – Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu ! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt! Ta giết nó chính là hoá kiếp cho nó đấy, hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác. (Nam Cao, Lão Hạc).

  Câu phủ định bác bỏ được sử dụng trong câu “Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu”.

  – Chú chim bị thương không đứng dậy được nữa, nằm thở dốc.

  “Không” từ ngữ phủ định, khẳng định cho việc chú chim bị thương nằm hoàn toàn dưới đất.

  Thuật Ngữ –

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguyên Nhân Và Triệu Chứng Của Xơ Gan
 • 3.1. Định Nghĩa Xác Suất Theo Cổ Điển
 • Lý Thuyết Ước Chung Lớn Nhất, Bội Chung Nhỏ Nhất Toán 6
 • Rác Thải Ở Nước Ta Được Phân Loại Như Nào?
 • Thì Quá Khứ Tiếp Diễn: Cấu Trúc, Cách Dùng Và Dấu Hiệu Nhận Biết
 • Định Nghĩa Và Ví Dụ Về Phép Ẩn Dụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Về Các Biện Pháp Tu Từ Và Các Ví Dụ Cụ Thể
 • Phân Biệt 8 Biện Pháp Tu Từ Đã Học Và Cách Ghi Nhớ
 • Công Nghệ 11 Bài 2: Hình Chiếu Vuông Góc
 • Bài 2: Hình Chiếu Vuông Góc
 • Bài 7: Hình Chiếu Phối Cảnh
 • Phép ẩn dụ cũng là một chiến lược từ để mô tả một cái gì đó một cách gián tiếp bằng cách đề cập đến những thứ xung quanh nó, như miêu tả quần áo của một người nào đó để mô tả đặc điểm của cá nhân đó. Tính từ:

  • “Anh ấy sử dụng các sự kiện để cho đám đông Thung lũng Silicon thấy rằng anh ấy cũng giống họ – và rằng anh ấy hiểu nhu cầu tài chính của họ hơn những bộ quần áo ở Phố Wall.”
  • “Tôi dừng lại ở một quán bar và uống một vài ly Scotch đôi. Họ không làm tôi tốt chút nào. Tất cả những gì họ làm là khiến tôi liên tưởng đến Silver Wig, và tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.”

  Chiếc bánh mì giăm bông để lại một tiền boa lớn.

  Cô phục vụ nói với chiếc bánh sandwich giăm bông đang phàn nàn và sau đó cô ấy lấy nó đi.

  Câu này không có ý nghĩa; nó sử dụng cụm từ ‘bánh sandwich giăm bông’ để chỉ cả người (trong thế giới hoán dụ) và bánh mì thịt nguội (trong thế giới thực). “

  “Các tầm thường sau [lời nói] có thể đóng vai trò như một minh hoạ của một mô hình nhận thức lý tưởng hóa:

  Đi ngủ thường được hiểu theo kiểu hoán dụ theo nghĩa ‘đi ngủ.’ Mục tiêu hoán dụ này tạo thành một phần của kịch bản lý tưởng hóa trong văn hóa của chúng ta: khi tôi muốn ngủ, trước tiên tôi đi ngủ trước khi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Kiến thức của chúng ta về trình tự này của hành vi được khai thác trong hoán dụ: trong đề cập đến hành động ban đầu chúng tôi gợi lên toàn bộ chuỗi các hành vi, đặc biệt là hành động trung tâm của giấc ngủ “. Ferrando, và Begoña Bellés Fortuño biên tập. Universitat Jaume, 2005)

  • “Phép ẩn dụ và phép ẩn dụ cũng có những chức năng khác nhau về cơ bản. Phép ẩn dụ là : một phương pháp gọi tên hoặc xác định một cái gì đó bằng cách đề cập đến một cái gì đó khác là một bộ phận cấu thành hoặc được liên kết một cách tượng trưng. Ngược lại, ẩn dụ là để hiểu và giải thích: nó là một phương tiện để hiểu hoặc giải thích một hiện tượng bằng cách mô tả nó dưới dạng hiện tượng khác. “
  • “Nếu phép ẩn dụ hoạt động bằng cách chuyển đổi các phẩm chất từ ​​bình diện thực tại này sang bình diện thực tế khác, thì phép hoạt động bằng cách liên kết các ý nghĩa trong cùng một bình diện…. Việc biểu thị thực tại chắc chắn bao gồm một phép ẩn dụ: chúng ta chọn một phần của ‘thực tại’ để đại diện cho toàn bộ . Bối cảnh đô thị của các loạt phim về tội phạm trên truyền hình là từ hoán dụ – một con phố được chụp ảnh không có nghĩa là đại diện cho chính con phố, mà là một phép ẩn dụ của một loại cuộc sống thành phố cụ thể – sự bình dị trong thành phố, sự đáng kính ở ngoại ô hoặc sự tinh tế ở trung tâm thành phố . “

  “Hoán dụ giống và đôi khi nhầm lẫn với . Trong khi tương tự như vậy dựa trên một nguyên tắc tiếp giáp, phép chuyển nghĩa xảy ra khi một phần được sử dụng để đại diện cho một toàn bộ hoặc một toàn thể đại diện cho một phần, như khi người lao động được gọi là ‘tay ‘hoặc khi một đội tuyển bóng đá quốc gia được biểu thị bằng cách tham chiếu đến quốc gia mà đội đó thuộc về:’ Anh đã đánh bại Thụy Điển. ‘ Ví dụ, câu nói ‘Bàn tay đá cái nôi cai trị thế giới’ minh họa sự khác biệt giữa hoán dụ và hoán dụ. Ở đây, ‘bàn tay’ là đại diện mang tính giai thoại về người mẹ mà nó là một bộ phận, trong khi ‘ cái nôi ‘đại diện cho một đứa trẻ bởi sự liên kết chặt chẽ. “

  “Một ví dụ hay được trích dẫn về phép ẩn dụ là danh từ , không chỉ chỉ cơ quan của con người mà còn chỉ khả năng của con người trong đó cơ quan đó đóng một phần dễ thấy. Một ví dụ đáng chú ý khác là sự thay đổi từ tên của một loại trái cây thành màu sắc của trái cây đó. Vì đề cập đến tất cả các trường hợp của màu sắc, sự thay đổi này cũng bao gồm sự khái quát. Ví dụ thứ ba , từng có nghĩa là ‘thiếu’ và được thay đổi thành ý nghĩa liền kề là ‘ham muốn. ‘ Trong những ví dụ này, cả hai giác quan vẫn tồn tại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Soạn Bài Hoán Dụ Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2
 • Bài Tập Hoán Dụ (Có Đáp Án).
 • Thế Nào Là Hàng Hóa Không Rõ Nguồn Gốc, Xuất Xứ?
 • Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xuất Xứ Hàng Hóa
 • Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa C/o Là Gì? Vai Trò Trong Ngành Xnk
 • Các Ví Dụ Về Lệnh Rpm Trên Linux

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Mở Tập Tin .rpm? Về Đuôi :ex
 • Làm Thế Nào Để Mở Tập Tin .sdb? Về Đuôi :ex
 • Cách Chuyển Đổi Sbd Sang Pdf Bằng Máy In Pdf
 • Tệp Đuôi Svg Là Gì Và Cách Sử Dụng Nó
 • Svg Là Gì? Tại Sao Nên Dùng Svg Để Tăng Tốc Cho Web
 • Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng lệnh RPM trên hệ điều hành Linux. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về RPM cũng như các ví dụ về nó từ đây giúp cho chúng ta có thể tự học và tự tìm hiểu Linux cơ bản.

  RPM(Red Hat Package Manager) là một công cụ dùng để quản lý gói mặc định và mã nguồn mở mặc định cho các hệ thống dựa trên Red Hat (RHEL, CentOS và Fedora). Công cụ này giúp cho phép chúng ta có thể cài đặt, cập nhật, gỡ cài đặt, truy vấn, xác minh và quản lý các gói phần mềm trên hệ thống. RPM trước đây được gọi là tệp .rpm gồm các chương trình và thư viện phần mềm được biên dịch cần thiết cho các gói. Tiện ích này chỉ hoạt động với các gói được xây dựng trên định dạng .rpm.

  Chức năng cơ bản lệnh RPM:

  • Install: Sử dụng để cài đặt bất kỳ gói RPM.
  • Remove: Sử dụng để xóa hoặc hủy cài đặt bất kỳ gói RPM.
  • Upgrade: Sử dụng để cập nhật gói RPM hiện có.
  • Verify: Sử dụng để truy vấn bất kỳ gói RPM.
  • Query: Sử dụng để xác minh các gói RPM.

  Với quyền root chúng ta có thể sử dụng lệnh rpm với các tùy chọn phù hợp để quản lý các gói phần mềm RPM.

  RPM là công cụ miễn phí và được phát hành theo GPL (General Public License). RPM sẽ lưu giữ thông tin của tất cả các gói đã cài đặt trong /var/lib/rpm. RPM xử lý các tệp .rpm chứa thông tin về các gói như: nó là gì, từ đâu đến, thông tin phụ thuộc, thông tin phiên bản…

  Chúng ta có thể tìm gói RPM tại các trang web sau đây:

  2.1. Các ví dụ cơ bản với lệnh PRM

  👉 Ví dụ 1: Cài đặt gói RPM

  Tên của tệp RPM gồm có các thành phần là: tên gói, phiên bản, phát hành và kiến ​​trúc.

  Khi chúng ta thực hiện cài đặt RPM thì nó sẽ kiểm tra xem hệ thống có phù hợp với phần mềm mà gói RPM chứa hay không, tìm ra nơi cài đặt các tệp và cài đặt chúng trên hệ thống và thêm phần mềm đó vào cơ sở dữ liệu gói RPM đã được cài đặt.

  Chúng ta chạy lệnh rpm với tùy chọn -i, -v, -h để cài đặt gói RPM wget như bên dưới:

  1:wget ########################################### # rpm -qa libdrm-2.4.97-2.el7.x86_64 device-mapper-event-1.02.158-2.el7_7.2.x86_64 ebtables-2.0.10-16.el7.x86_64 teamd-1.27-9.el7.x86_64 plymouth-0.8.9-0.32.20140113.el7.centos.x86_64 elfutils-libelf-0.176-2.el7.i686 libstdc++-4.8.5-39.el7.i686 ... python-libs-2.7.5-86.el7.x86_64 libselinux-python-2.5-14.1.el7.x86_64 python-schedutils-0.4-6.el7.x86_64 newt-python-0.52.15-4.el7.x86_64 rpm-python-4.11.3-40.el7.x86_64 ...

  Qua đây chúng ta sẽ thấy các gói RPM liên qua tới python đã cài đặt sẽ hiển thị.

  👉 Ví dụ 3: Truy vấn 1 gói RPM cụ thể

  Chúng ta có thể truy vấn một gói cụ thể và xác minh chúng đã được cài đặt chưa bằng việc kết hợp rpm với tùy chọn -q sau đó là tên của gói cần sác minh như bên dưới:

  # rpm -qa --queryformat '%{name}-%{version}-%{release} %{size}n' NetworkManager-1.14.0-14.el8 9797209 geolite2-city-20180605-1.el8 56549434 policycoreutils-2.8-16.1.el8 668198 pkgconf-m4-1.4.2-1.el8 14187 selinux-policy-targeted-3.14.1-61.el8_0.2 51822907 dnf-data-4.0.9.2-5.el8 34196 ... /usr/share/doc/python2/README /usr/share/man/man1/python.1.gz /usr/share/man/man1/python2.1.gz /usr/share/man/man1/python2.7.1.gz Name : python Version : 2.7.5 Release : 86.el7 Architecture: x86_64 Install Date: Tue 01 Oct 2022 07:37:48 PM +07 Group : Development/Languages Size : 80907 License : Python Signature : RSA/SHA256, Fri 23 Aug 2022 04:40:03 AM +07, Key ID 24c6a8a7f4a80eb5 Source RPM : python-2.7.5-86.el7.src.rpm Build Date : Wed 07 Aug 2022 08:15:38 AM +07 Build Host : x86-01.bsys.centos.org Relocations : (not relocatable) Vendor : CentOS URL : http://www.python.org/ Summary : An interpted, interactive, object-oriented programming language Description : Python is an interpted, interactive, object-oriented programming language often compared to Tcl, Perl, Scheme or Java. Python includes modules, classes, exceptions, very high level dynamic data types and dynamic typing. Python supports interfaces to many system calls and libraries, as well as to various windowing systems (X11, Motif, Tk, Mac and MFC). Programmers can write new built-in modules for Python in C or C++. Python can be used as an extension language for applications that need a programmable interface. Note that documentation for Python is provided in the python-docs package. This package provides the "python" executable; most of the actual implementation is within the "python-libs" package.

  Trong đó ý nghĩa các tùy chọn như sau:

  • i: Hiển thị thông tin của một package.
  • p: Chỉ định một package.

  👉 Ví dụ 7: Kiểm tra xem tệp RPM thuộc về gói nào.

  Khi chúng ta có danh sách các tệp và chúng ta muốn biết gói nào sở hữu tất cả các tệp này thì lệnh rpm có thể giúp chúng ta xác định điều này.

  Ví dụ: Khi chúng ta có tệp /usr/bin/python2.7 để có thể biết gói sở hửu tệp chúng ta thực thi lệnh sau:

  # rpm -qa --last microcode_ctl-2.1-53.3.el7_7.x86_64 Mon 02 Dec 2022 10:54:27 PM +07 python-perf-3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64 Mon 02 Dec 2022 10:54:26 PM +07 epel-release-7-12.noarch Mon 02 Dec 2022 10:54:26 PM +07 kernel-3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64 Mon 02 Dec 2022 10:54:23 PM +07 kernel-tools-3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64 Mon 02 Dec 2022 10:54:16 PM +07 kernel-tools-libs-3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64 Mon 02 Dec 2022 10:54:15 PM +07 wget-1.14-18.el7_6.1.x86_64 Mon 02 Dec 2022 10:50:47 PM +07 htop-2.2.0-3.el7.x86_64 Sat 09 Nov 2022 10:41:57 PM +07 gpg-pubkey-352c64e5-52ae6884 Sat 09 Nov 2022 10:41:56 PM +07 ...

  👉 Ví dụ 9: Nếu chúng ta muốn nâng cấp bất kỳ gói RPM hãy sử dụng tùy chọn -U. Nó giúp cho chúng ta nâng cấp phiên bản mới nhất của gói và duy trì sao lưu gói cũ hơn để trong trường hợp gói nâng cấp mới hơn không chạy gói đã cài đặt trước đó có thể được sử dụng lại.

  1:wget ########################################### # rpm -evv wget D: loading keyring from pubkeys in /var/lib/rpm/pubkeys/*.key D: couldn't find any keys in /var/lib/rpm/pubkeys/*.key D: loading keyring from rpmdb D: opening db environment /var/lib/rpm cdb:0x401 D: opening db index /var/lib/rpm/Packages 0x400 mode=0x0 D: locked db index /var/lib/rpm/Packages D: opening db index /var/lib/rpm/Name 0x400 mode=0x0 D: read h# 303 Header SHA1 digest: OK (489efff35e604042709daf46fb78611fe90a75aa) ...

  👉 Ví dụ 11: Cách xóa gói RPM không phụ thuộc bằng cách sử dụng tùy chọn --nodeps không kiểm tra phụ thuộc:

  # rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

  👉 Ví dụ 13: Sau khi thực hiện thêm PRM-GPG-KEY chúng ta có thể hiển thị tất cả các PRM-GPG-KEY đã được nhập trên hệ thống của chúng ta bằng cách thực thi lệnh sau:

  # rpm -q wget wget-1.14-18.el7_6.1.x86_64

  👉 Ví dụ 15: Cách liệt kê tất cả các tệp của gói RPM đã cài đặt sử dụng tùy chọn -ql danh sách truy vấn với lệnh rpm như bên dưới:

  # rpm -ivh --force --nodeps --replacepkgs --replacefiles wget-1.14*.rpm

  2.2. Xây dựng lại cơ sở dữ liệu RPM bị hỏng trong CentOS 7

  Cơ sở dữ liệu RPM được tạo thành từ các tệp trong thư mục /var/lib/rpm/ đối với bản phân phối như RHEL, openSUSE, Oracle Linux… Khi cơ sở dữ liệu RPM bị hỏng thì RPM sẽ không hoạt động chính xác, do đó các bản cập nhật không thể được áp dụng cho hệ thống của chúng ta, gặp phải lỗi trong khi cập nhật các gói trên hệ thống thông qua trình quản lý gói yum Hoặc không thể chạy bất kỳ lệnh rpm và lệnh yum nào thành công. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng lại cơ sở dữ liệu RPM bị hỏng trong CentOS 7.

  Chúng ta sẽ nhận được một số lỗi thường gặp khi cơ sở dữ liệu RPM bị hỏng trong CentOS 7 như sau:

  rpm command terminates with “cannot open Packages database in /var/lib/rpm

  Hoặc

  rpmdb: Lock table is out of available locker entries

  Hoặc

  rpmdb: /var/lib/rpm/Packages: unexpected file type or format error: cannot open Packages index using db3 - Invalid argument (22)

  Hoặc

  error: rpmdbNextIterator: skipping h# 1601 Header V4 RSA/SHA1 signature: BAD, key ID 2842eef7

  Trước tiên chúng ta cần bắt đầu bằng cách sao lưu cơ sở dữ liệu RPM hiện tại trước khi tiếp tục vì chúng ta có thể cần nó trong tương lai bằng cách thực thi các lệnh sau:

  # tar -zcvf /backups/rpmdb-$(date +"%d%m%Y").tar.gz /var/lib/rpm tar: Removing leading `/' from member names /var/lib/rpm/ /var/lib/rpm/.dbenv.lock /var/lib/rpm/Packages /var/lib/rpm/Name /var/lib/rpm/Basenames /var/lib/rpm/Group /var/lib/rpm/Requirename /var/lib/rpm/Providename /var/lib/rpm/Conflictname /var/lib/rpm/Obsoletename /var/lib/rpm/Triggername /var/lib/rpm/Dirnames /var/lib/rpm/Installtid /var/lib/rpm/Sigmd5 /var/lib/rpm/Sha1header /var/lib/rpm/.rpm.lock /var/lib/rpm/__db.001 /var/lib/rpm/__db.002 /var/lib/rpm/__db.003

  Tiếp theo, xác minh tính toàn vẹn của tệp chứ gói chính /var/lib/rpm/Packages đây là tệp cần xây dựng lại, nhưng trước tiên cần xóa tệp /var/lib/rpm/__db* để ngăn chặn các khóa cũ:

  # /usr/lib/rpm/rpmdb_verify /var/lib/rpm/Packages BDB5105 Verification of /var/lib/rpm/Packages succeeded.

  Nếu thực hiện các thao tác trên không thành công chúng ta nên tải cơ sở dữ liệu mới. Đồng thời xác minh tính toàn vẹn của gói mới tải:

  # mv Packages Packages.back # rpm -vv --rebuilddb D: adding "103ff5d2e7becbb6dc14b3115ceb8b18992ca52d" to Sha1header index. D: closed db index /var/lib/rpm/Packages D: closed db environment /var/lib/rpm D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Sha1header D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Sigmd5 D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Installtid D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Dirnames D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Triggername D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Obsoletename D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Conflictname D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Providename D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Requirename D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Group D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Basenames D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Name D: closed db index /var/lib/rpmrebuilddb.10598/Packages D: closed db environment /var/lib/rpmrebuilddb.10598

  Trong đó tùy chọn -vv cho phép hiển thị nhiều thông tin gỡ lỗi.

  Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng công cụ dcrpm để phát hiện và sửa lỗi cơ sở dữ liệu RPM. Chúng ta có thể tải và thực hiện cài đặt cuúng như sau:

  # cd dcrpm # dcrpm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Mở Tập Tin .rfa? Về Đuôi :ex
 • Làm Thế Nào Để Mở Tập Tin .rmvb? Về Đuôi :ex
 • Làm Thế Nào Để Mở Tập Tin .rtf? Về Đuôi :ex
 • Tệp Rtf Là Gì (Và Làm Thế Nào Để Tôi Mở Một Tệp)? / Làm Thế Nào Để
 • Cách Chuyển Đổi Rpt Sang Pdf Bằng Máy In Pdf
 • Bài 10. Ba Định Luật Niu

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giảng Môn Vật Lý Lớp 10
 • Tong Hop Va Phan Tich Luc Tit17 Doc
 • Công Thức Tính Trọng Lượng Riêng
 • ✅ Bài 11: Khối Lượng Riêng
 • Giáo Án Vật Lý 6
 • Trường THPT Nguyễn Hữu Thận

  Giáo Viên Thực Hiện:

  Nguyễn Thị Thanh Hà

  Chương 2

  ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

  Bài 10 – Tiết 18

  BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

  NGƯỜI THỰC HIỆN:

  TRƯỜNG THPT Nguy?n H?u Th?n

  Nguyễn Thị Thanh Hà

  KiỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 1: Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

  Trả lời: – Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

  – Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

  B. Fhl = 0.

  D. Fhl < 0.

  Câu 2: Hãy chọn đáp án đúng.

  Một vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát.

  Hợp lực tác dụng vào vật là:

  KiỂM TRA BÀI CŨ

  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN

  I. ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

  – Lực có cần thiết duy trì chuyển động của một vật hay không?

  – Để trả lời câu hỏi này ta hãy quan sát thí nghiệm sau:

  Làm thế nào để mẫu gỗ chuyển động?

  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN

  I. ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

  – Muốn mẫu gỗ chuyển động, kéo mẫu gỗ bằng dây kéo.

  – Khi ngừng kéo thì vật tiếp tục chuyển động hay không?

  Khi ngừng kéo thì vật không chuyển động. Như vậy, làm thế nào để duy trì chuyển động của vật ?

  Muốn duy trì chuyển động của một vật thì phải có lực tác dụng lên nó. (quan niệm của A- RI -XTỐT)

  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN

  I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

  1. Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê

  2. Định Luật I Niu-tơn

  Sơ đồ TN: Như hình vẽ.

  Kết qủa TN: Hạ dần độ nghiêng của máng thì viên bi chuyển động được quãng đường xa hơn.

  Nếu máng nghiêng rất nhẵn và nằm ngang ( = 0) thì viên bi sẽ chuyển động như thế nào khi đến mặt phẳng ngang?

  Suy đoán: Nếu  = 0 và Fms =0 thì vật chuyển động thẳng đều mãi mãi.

  Chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang không ma sát có phải được duy trì bởi lực tác dụng hay không? Quan niệm của Arixtot có còn đúng không? Hãy so sánh với quan niệm của Galile?

  Nhận xét: Nếu không có lực cản (Fms) thì không cần đến lực để để duy trì chuyển động của một vật.

  ĐL I Niu-tơn: Nếu một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN

  I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

  1. Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê

  2. Định Luật I Niu-tơn

  3. Quán Tính:

  Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

  Dựa vào khái niệm về quán tính trả lời C1-SGK (trang 60)

  Tại sao xe đạp chạy được thêm một quãng đưởng nữa mặc dù ta đã ngừng đạp? Tại sao khi nhảy từ bậc cao xuống, ta phải gập chân lại?

  Hãy kể một số ứng dụng về quán tính trong cuộc mà em gặp.

  ** Chú Ý:

  – Định luật I Niu-tơn được gọi là định luật quán tính.

  – Chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.

  Ta thấy lực không phải là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật. Tại sao vật vẫn còn chuyển động? Chuyển động đó được gọi là gì?

  Quan sát hiện tượng chiếc thang trên mui xe, khi xe đột ngột dừng hẳn?

  Quan sát hiện tượng người lái xe, khi xe phanh gấp?

  Nếu hợp lực tác dụng lên vật khác không thì vật sẽ chuyển động như thế nào?

  Vật chuyển động có gia tốc

  Gia tốc của vật phụ thuộc (về hướng và độ lớn) vào lực tác dụng như thế nào?

  Em hãy nhắc lại định luật I Niu-tơn.

  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN

  I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

  1. Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê

  2. Định Luật I Niu-tơn

  3. Quán Tính:

  II. ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

  1. Định Luật II Niu-tơn:

  Hãy quan sát trường hợp hai xe có khối lượng bằng nhau và lực tác dụng vào 2 xe lớn nhỏ khác nhau. So sánh chuyển động của 2 xe?

  Hai xe có cùng khối lượng, lực tác dụng vào vật nào lớn thì vật đó thu được gia tốc lớn hơn.

  a ~ F 

  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN

  I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

  1. Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê

  2. Định Luật I Niu-tơn

  3. Quán Tính:

  II. ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

  1. Định Luật II Niu-tơn:

  Hãy quan sát trường hợp hai xe có khối lượng khác nhau và được tác dụng lực vào 2 xe bằng nhau. Cho biết chuyển động của 2 xe?

  Em hãy cho biết gia tốc mà 2 xe thu được như thế nào với nhau?

  Kết luận:

  Lực tác dụng vào vật càng lớn thì gia tốc của vật càng lớn.

  – Cùng một lực tác dụng nhưng nếu vật nào có khối lượng càng lớn thì thu gia tốc càng nhỏ .

  – Gia tốc của vật luôn cùng hướng với lực tác dụng.

  BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU – TƠN

  I.ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

  1. Thí Nghiệm Lịch Sử Của Ga-li-lê

  2. Định Luật I Niu-tơn

  3. Quán Tính:

  II. ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

  1. Định Luật II Niu-tơn:

  2. Khối lượng và mức quán tính:

  a) Định nghĩa :

  b) Tính chất của khối lượng:

  Tác dụng lực vào những vật khác nhau thì gia tốc thu được cũng khác nhau. Nguyên nhân nào vật thu gia tốc khác nhau?

  C2: Cho 2 vật chịu tác dụng của những lực có độ lớn bằng nhau. Hãy vận dụng định luật II Niu-tơn để suy ra rằng, vật nào có khối lượng lớn hơn thì khó làm thay đổi vận tốc của nó hơn, tức là mức quán tính lớn hơn.

  Trả lời C2 sgk trang 61:

  Theo định luật II Niu-tơn, vật nào có khối lượng lớn hơn thì thu gia tốc nhỏ hơn, tức là thay đổi vận tốc chậm hơn.

  – Nói cách khác, vật nào có khối lượng lớn hơn tức là có mức quán tính lớn hơn

  Định nghĩa:

  Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

  Trả lời C3 sgk trang 61:

  Tại sao máy bay lại chạy một quãng đường dài trên đường băng mới cất cánh được.

  Tính chất khối lượng:

  -Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.

  -Khối lượng có tính chất cộng

   CỦNG CỐ :

   ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

   ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

  1. Định Luật I Niu-tơn: Nếu một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

  2. Quán tính: Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

  1. Định Luật II Niu-tơn: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghích với khối lượng của vật.

  Biểu thức:

  Trong trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực:

  Biểu thức:

  – Trong đó:

  2. Khối lượng và mức quán tính:

  – Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

  – Tính chất: khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật và khối lượng có tính chất cộng.

   Dặn dò :

   Về nhà học bài theo câu hỏi 1,2,3 SGK trang 64““

   Làm từ bài tập 7 đến 11 SGK trang 65

   Xem trước phần còn lại của bài.

  Câu 1: Chọn đáp án đúng:

  Một vật đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Đột ngột lực tác dụng lên nó mất đi thì:

  A. Vật dừng lại ngay.

  B. Vật đổi hướng chuyển động.

  C. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 72km/h

  D. Chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Awu: Đơn Vị Khối Lượng Nguyên Tử
 • Amu: Đơn Vị Khối Lượng Nguyên Tử
 • Định Nghĩa Nào Về Đơn Vị Khối Lượng Nguyên Tử U Là Đúng
 • Tiết 26 Bài 18 Mol
 • Định Nghĩa Khối Lượng Mol Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Khối Lượng Mol
 • Định Nghĩa Và Ví Dụ Về Axit Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hna: Axit Nucleic Cao Rõ Ràng
 • Bài 23. Phản Ứng Hữu Cơ
 • Anime Là Gì? Tổng Hợp Các Định Nghĩa Thường Gặp Khi Xem Anime
 • Anime Và Các Thể Loại Anime
 • Anime Và Tất Tần Tật Các Thể Loại Anime Mà Người Hâm Mộ Cần Phải Biết Đến
 • Axit mạnh là gì?

  Định nghĩa axit mạnh

  Axít mạnh là một axit được hòa tan hoàn toàn hoặc bị ion hóa trong dung dịch nước . Nó là một loài hóa học có khả năng mất proton cao, H + . Trong nước, một axit mạnh mất đi một proton, được bắt giữ bởi nước để hình thành ion hydronium:

  Axit lưỡng tính và polyprotic có thể mất nhiều hơn một proton, nhưng giá trị pKa “axit mạnh” và phản ứng chỉ đề cập đến sự mất đi của proton đầu tiên.

  Axit mạnh có hằng số loga nhỏ (pKa) và hằng số phân ly axit lớn (Ka).

  Hầu hết các axit mạnh đều ăn mòn, nhưng một số chất siêu axit không bị ăn mòn. Ngược lại, một số axit yếu (ví dụ axit hydrofluoric) có thể bị ăn mòn cao.

  Lưu ý: Khi nồng độ axit tăng, khả năng phân ly giảm bớt. Trong điều kiện bình thường trong nước, axit mạnh phân tách hoàn toàn, nhưng các giải pháp vô cùng tập trung thì không.

  Ví dụ về axit mạnh

  Trong khi có rất nhiều axit yếu, có rất ít axit mạnh. Các axit mạnh thông thường bao gồm:

  • HCl (axit clohydric)
  • HNO 3 (axit nitric)
  • HBr (axit hydrobromic)
  • HClO 4 (axit perchloric)
  • HI (axit hydroiodic)
  • p-toluenesulfonic acid (một axit hữu cơ hòa tan mạnh)
  • axit methanesulfonic (axit hữu cơ dạng lỏng)

  Các axit sau phân tách gần như hoàn toàn trong nước, vì vậy chúng thường được coi là axit mạnh, mặc dù chúng không có tính axit nhiều hơn ion hydronium, H 3 O + .

  Một số nhà hóa học xem xét ion hydronium, axit bromic, axit tuần hoàn, axit perbromic và axit tuần hoàn là các axit mạnh.

  Nếu khả năng quyên góp proton được sử dụng làm tiêu chí chính cho cường độ axit, thì các axit mạnh (từ mạnh nhất đến yếu nhất) sẽ là:

  Đây là những “superacids”, được định nghĩa là axit có tính axít cao hơn axít sulfuric 100%. Các superacids vĩnh viễn protonate nước.

  Các yếu tố quyết định độ bền axit

  Bạn có thể tự hỏi tại sao các axit mạnh phân tách rất tốt, hoặc tại sao một số axit yếu không hoàn toàn ion hóa. Một vài yếu tố đi vào:

  • bán kính nguyên tử – Khi bán kính nguyên tử tăng, độ axit cũng vậy. Ví dụ, HI là một axit mạnh hơn HCl (iốt là một nguyên tử lớn hơn clo).
  • âm điện – Cơ sở liên hợp âm điện hơn trong cùng một khoảng thời gian của bảng tuần hoàn là (A ), càng có tính axit.
  • điện tích – Càng tích điện dương vào một nguyên tử, độ axit càng cao. Nói cách khác, việc lấy proton từ một loài trung tính dễ dàng hơn là một proton có điện tích âm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Axit, Bazo Va Muoi Axitbazovamuoihchinh Ppt
 • Axit Lactic Là Gì? + Cách Ngăn Ngừa Tích Tụ
 • Sự Thật Về Axit Lactic
 • Qui Trình Sản Xuất Acid Lactic
 • Giải Hóa Lớp 11 Bài 45 : Axit Cacboxylic
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100