C Là Kí Hiệu Gì Trong Hóa Học?

--- Bài mới hơn ---

 • Mũ Trong Toán Học Tiếng Anh Là Gì?
 • Đạo Hàm Và Vi Phân Của Hàm Số (Derivative And Differential Of A Function)
 • Degree Là Gì? Ý Nghĩa Của Degree Với Các Du Học Sinh
 • Sự Khác Nhau Giữa Bằng Cấp (Degree) Và Chứng Chỉ (Diploma)
 • Cách Đọc Ký Hiệu Toán Học Và Khoa Học Trong Tiếng Anh
 • C là ký hiệu của nguyên tố Cacbon, có số nguyên tử bằng 6, nguyên tử khối bằng 12. Cacbon là một nguyên tố phi kim có hóa trị 4 phổ biến, có nhiều dạng thù hình khác nhau, phổ biến nhất là 4 dạng thù hình gồm cacbon vô định hình, graphit, kim cương và Q-carbon.

  2. Công thức tính tính C% theo khối lượng

  Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan chia cho tổng thể tích dung dịch, nhân với 100%.

  Phần trăm theo khối lượng = thể tích chất tan/tổng thể tích dung dịch × 100%

  Thí dụ:

  Làm thế nào bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

  Dung dịch

  70% = thể tích cồn xát/tổng thể tích dung dịch ×100% × 100%

  Vì thế: Thể tích cồn xát = thể tích dung dịch × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL. Bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cộng 250 mL dung dịch.

  3. Một số kí hiệu khác trong bảng tuần hoàn hóa học?

  N là ký hiệu của Nito, một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, có số nguyên tử bằng 7 và nguyên tử khối bằng 14. Ở điều kiện bình thường Nito là một chất khí không màu, không mùi, không vị, tồn tại dưới dạng phân tử N2, còn gọi là đạm khí.

  Z là ký hiệu của số nguyên tử, hay còn gọi là số hiệu nguyên tử hay số thứ tự (chỉ vị trí thứ tự của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn), được xác định bằng số proton trong hạt nhân của nguyên tử đó. Số hiệu nguyên tử thường được ghi phía dưới bên trái của ký hiệu nguyên tố hóa học.

  P là ký hiệu của nguyên tố Photpho, cũng là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, có số nguyên tử 15.

  Ký hiệu Iso trong hóa học có nghĩa diễn đạt cho tên các hợp chất hữu cơ. Ngoài tiền tố Iso, còn có Neo.

  C là ký hiệu của nguyên tố Cacbon, có số nguyên tử bằng 6, nguyên tử khối bằng 12. Cacbon là một nguyên tố phi kim có hóa trị 4 phổ biến, có nhiều dạng thù hình khác nhau, phổ biến nhất là 4 dạng thù hình gồm cacbon vô định hình, graphit, kim cương và Q-carbon.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tự Học C++: Các Toán Tử
 • Trang Sức Biểu Tượng Vô Cực
 • Bảng Công Thức Lượng Giác Đầy Đủ,chi Tiết,dễ Hiểu
 • Nội Dung Kiến Thức Toán Lớp 4 Hàng Và Lớp
 • Định Nghĩa Và Tính Chất Tiếp Tuyến Và Dây Cung Ở Đường Tròn
 • Kí Hiệu 1V Trong Toán Hình Nghĩa Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 2: Biến, Hằng, Kiểu Dữ Liệu Trong Javascript
 • Đề Tài: Phương Pháp Var Trong Xác Định Giá Trị Rủi Ro Cổ Phiếu, 9Đ
 • Một Số Ứng Dụng Của Toán Học
 • Những Điều Thú Vị Trong Toán Học
 • Skkn_Thiết Kế, Tổ Chức Các Hoạt Động Trên Lớp Phát Huy Tính Tích Cực, Chủ Động Trong Học Tập Môn Toán Của Học Sinh Thpt. Skkn Thiet Ke Bai Day To Chuc Cac Hoat Dong Tren Lop Gop Phan Phat Huy Tinh Tich
  • Giúp mình với mik cần gấp

   Cho nửa đường tròn tâm 0 đường kính AB=2r vẽ tuyến Bx của nửa đường tròn và lấy trên nửa đường tròn 2 điểm C và D sao cho cung AC bằng cung DB.AC,AB cắt Bx lần lượt tại E,F

   a) CM góc CDA=CEF và tứ giác CDFE nội tiếp .

   b) CM tứ giác OCDB là hình thoi ,

   c) Tính diện tích hình viên phân ứng với cung CDB theo bán kính r.

  • Cho đường tròn tâm O , đường kính AB , vẽ điểm N đối xứng A qua M , BN cắt đường điểm C , E là giao của AC và BM .

   a) Chứng minh : NE vuông góc với AB .

   b) Gọi F đối xứng với E qua M . Chứng minh ; FA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O

   c) FN là tiếp tuyến đường tròn tâm O , bán kính BA

  • Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm C trên OB (left(Cne O;Cne Bright)) sao cho đường thẳng (d) đi qua C vuông góc với AB. Đường thẳng (d) cắt nửa đường tròn (O) tại M, lấy điểm (Ninstackrelfrown{MB}) , tia AN cắt (d) tại F, tia BN cắt (d) tại E. Biết AE cắt nửa đường tròn (O) tại D, chứng minh rằng: (CF) là tia phân giác của góc (DCN).

  • Cho tam giác ABC nội tiếp trong (O) với đường cao AH ( H thuộc BC )

   a) Tính bán kính ( O ) biết AB=8cm , AC=15cm , AH=5cm

  • Cho đường tròn tâm O và M là điểm ở ngoài đường tròn. Qua M kẻ tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm) và một cát tuyến cắt đường tròn tại C, D,

   a/ Gọi I là trung điểm của CD. Chứng minh bốn điểm A,B,O,I nằm trên một đường tròn.

   b/ AB cắt CD tại E. Chứng minh MA^2=ME.MI

  • Cho đường tròn (O;R) và điểm A cố định ngoài đường tròn. Vẽ đường thẳng d vuông góc với OA tại A. Trên d lấy M. Qua M kẻ tiếp tuyến ME, MF với (O). Nối EF cắt OM tại H, cắt OA tại B. Chứng minh:

   a) Tứ giác ABHM nội tiếp

   b) chúng tôi = chúng tôi = R 2

   c) Tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác MEF thuộc một đường tròn cố định khi M di chuyển trên d

   d) Tìm vị trí của M để diện tích tam giác HBO lớn nhất

  • Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong ( O ) , ba đường cao AD , BE , CF cắt (O) lần lượt tại M,N,K .C/m:

   (dfrac{AM}{AD}+dfrac{BN}{BE}+dfrac{CK}{CF}=4)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Toán Học Lớp 6
 • Phương Pháp Giải Một Bài Toán Quỹ Tích
 • Hội Nghị Quốc Tế Tính Toán Trong Khoa Học Vật Liệu Accms
 • Bài Toán Hòa Tan Một Chất Vào Nước Hay Một Dd Cho Sẵn
 • Bài Toán Thừa Số Và Tích Toán Lớp 2
 • Hàm Toán Học (Math Function) Trong C++

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết Và Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Các Phép Toán Tập Hợp (Phép Giao, Phép Hợp, Phép Hiệu, Phép Lấy Phần Bù)
 • Yield Trong Toán Học Là Gì?
 • Giá Trị Thực Của Bất Động Sản: Giải Bài Toán Khó Cho Chủ Đầu Tư
 • Bài 5,6,7,8,9 Trang 11,12 Sgk Toán 7 Tập 2: Bảng Tần Số Các Giá Trị Của Dấu Hiệu
 • Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các hàm toán học (Math Function) trong C++. Vậy C++ hổ trợ cho chúng ta các hàm toán học nào? Để sử dụng các hàm toán học trong C++ chúng ta cần khai báo thư viện nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây.

  1. Hàm toán học (Math Function) trong C++

  Trong C++ có hổ trợ các loại toán học sau:

  • Trignometric functions
  • Hyperbolic functions
  • Exponential functions
  • Floating point manipulation functions
  • Maximum,Minimum and Difference functions
  • Power functions
  • Nearest integer operations
  • Other functions
  • Macro functions
  • Comparison macro functions
  • Error and gamma functions

  Trignometric functions

  Ví dụ

  Chúng ta cùng xem ví dụ đơn giản sau đây có sử dụng các hàm toán học như asin, sin, cos, tan, …

  Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên:

  Hyperbolic functions

  Ví dụ

  Chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản có sử dụng hyperbolic functions trong C++ như sau:

  Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

  Nearest integer operations

  ceil(x)

  Dùng để làm tròn lên giá trị của x.

  floor(x)

  Dùng để làm tròn xuống giá trị của x.

  round(x)

  Dùng để làm tròn giá trị của x.

  lround(x)

  Dùng để làm tròn giá trị của x và chuyển thành số nguyên long.

  llround(x)

  Dùng để làm tròn giá trị của x và chuyển thành số nguyên long long.

  fmod(n,d)

  Dùng để lấy phần dư của phép chia n cho d

  trunc(x)

  Dùng để làm tròn xuống không chữ số thập phân

  rint(x)

  Dùng để làm tròn giá trị của x bằng rounding mode

  lrint(x)

  Dùng để làm trong giá trị của x bằng roungding mode và chuyển đổi thành số nguyên long.

  llrint(x)

  Dùng để làm tròn giá trị x và chuyển thành số nguyên long long

  nearbyint(x)

  Dùng để làm tròn giá trị x thành giá trị tích phân gần đó

  remainder(n,d)

  Dùng để tính phần còn lại của n/d.

  remquo()

  Dùng để tính toán phần còn lại và thương.

  Ví dụ

  Chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản có sử dụng nearest integer operations trong C++ như sau:

  Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

  Other functions

  Ví dụ

  Chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản có sử dụng fabs, abs và fma trong C++ như sau:

  Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

  Macro functions

  Ví dụ

  Chúng ta cùng xem xét một ví dụ có sử dụng macro functions trong C++ như sau:

  Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

  Comparison macro functions

  Ví dụ

  Chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản có sử dụng comparison macro functions trong C++ như sau:

  Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

  Error and gamma functions

  Ví dụ

  Chúng ta cùng xem một ví dụ đơn giản có sử dụng error and gamma functions trong C++ như sau:

  Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

  2. Kết luận

  Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về các hàm tính toán (Math Functions) có sẳn trong C++. Bài này rất là dài và có rất nhiều hàm chúng ta không thể nào nhớ hết nổi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lịch Sử Của Toán Học Trong Kinh Tế Học
 • Lí Thuyết Kì Vọng (Expectations Theory) Trong Đầu Tư Là Gì? Đặc Điểm, Ví Dụ Và Nhược Điểm
 • “toán Học” Là Gì? Nghĩa Của Từ Toán Học Trong Tiếng Việt. Từ Điển Việt
 • Gemses: Great Expectations Trong Toán Học Và Khoa Học
 • Gems: Great Expectations Trong Toán Học Và Khoa Học
 • Ký Hiệu Phi Trong Toán Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Kiến Thức Về Công Thức Logarit Đầy Đủ Và Chi Tiết
 • Bảng Công Thức Logarit Bản Đầy Đủ
 • Cho Mình Hỏi,”ln” Trong Toán Học Nghĩa Là Gì Vậy?
 • Lý Thuyết Số E Và Logarit Tự Nhiên Toán 12
 • Cách Sử Dụng Mathtype Viết Công Thức Toán
 • Ký hiệu phi trong toán học là một ký hiệu xuất phát ở vị trí thứ 21 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Phi (viết hoa Φ, viết thường φ, ký hiệu toán học ϕ. Trong kỹ thuật thiết kế và xây dựng. Nó thường được dùng để biểu thị đường kính của hình tròn là mặt cắt của 1 vật có dạng cầu hay trụ (ví dụ như đường kính ống nước). Trong vật lý, nó thường được dùng để chỉ pha ban đầu của 1 vật dao động điều hòa, hay từ thông qua 1 đơn vị diện tích.

  Cũng giống như với Word, để thêm kí hiệu phi trong Excel. Các bạn cũng thực hiện gần như tương tự. Để gõ ký hiệu Phi Ø trên Excel thì các bạn cũng làm tương tự như trên Word:

  Để thêm ký hiệu Phi Ø trên bản vẽ bằng AutoCad. Tùy thuộc vào font chữ mà bạn đang dùng là Unicode như Arial, Time New Roman hoặc font shx thực hiện gõ nhanh các ký tự trên bàn phím. Sử dụng cho mtext hoặc text đều được:

  Thực hiện gõ tổ hợp phím %%C là ra ký hiệu Ø.

  Ô 1: Chọn Yu Gothic

  Đây là một loại menu ký tự đặt biệt về chữ và số

  Ô 2: Chọn viết ký hiệu Ø

  Nếu chúng ta không chọn ký hiệu Ø thì chúng ta có thể chọn các loại ký hiệu khác có trong bảng

  Ô 3: Select (chọn) ký hiệu

  Autocad khác với Word ở chỗ là chúng ta chỉ có thể copy ký tự sau đó dán lại, chứ không cần insert giống như Word

  Ô 4 : Copy ký hiệu, sau đó paste vào bản vẽ

  Với cách này thì các bạn sẽ không cần phải nhớ các phím tắt mà chỉ cần thao tác bằng tay thôi. Sau lần thao tác đầu tiên thì các bạn sẽ có ký tự đặc biệt vào bảng thao tác nhanh cho những lần sử dụng tiếp theo.

  Bước 2: Tại đây, các bạn chọn Font: Normal Text, Subset: Latin-1 Supplement và sau đó các bạn tìm kiếm biểu tượng Ø và nhấn Insert là được.

  Bước 3: Sau đó trên trang Word sẽ có sẵn biểu tượng Ø cho các bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Dữ Liệu Set Trong Python
 • Tiềm Hiểu Về Intersection Observer Api
 • Hiểu Ý Nghĩa Của Hằng Số Cân Bằng
 • Công Thức Tính Thập Phân Của Hằng Số Pi
 • Lịch Sử Và Ứng Dụng Của Số Pi Trong Đời Sống
 • Toán Tử Số Học, Toán Tử Tăng Giảm, Toán Tử Gán Số Học Trong C++ (Operators)

  --- Bài mới hơn ---

 • Toán Tử Cơ Bản, Toán Học Trong Javascript ” Cafedev.vn
 • Thụât Toán Tìm Kiếm Nhị Phân (Binary Search)
 • Hình Chiếu Trong Toán Học Là Gì?
 • Định Nghĩa Và Tính Chất Tiếp Tuyến Và Dây Cung Ở Đường Tròn
 • Nội Dung Kiến Thức Toán Lớp 4 Hàng Và Lớp
 • Dẫn nhập

  Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn chi tiết về Toán tử số học, toán tử tăng giảm và toán tử gán trong C++ (Arithmetic operators) , là tiền đề để bạn có thể giải được các bài toán trong lập trình.

  Nội dung

  Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

  Trong bài ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

  • Tổng quan về toán tử
  • Toán tử số học trong C++
  • Toán tử tăng giảm trong C++
  • Toán tử gán số học trong C++

  Tổng quan về toán tử

  Trong bài CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH C++ (Structure of a program) , bạn đã biết được một thành phần không thể thiếu trong một chương trình máy tính là Các câu lệnh và biểu thức ( Statements and expssions).

  Biểu thức ở đây chính là một thực thể toán học. Nói cách khác, nó là một sự kết hợp giữa 2 thành phần:

  • Toán hạng: có thể là một hằng số, biến số hoặc một lời gọi hàm.
  • Toán tử: xác định cách thức làm việc giữa các toán hạng.

  // Một số toán tử trong biểu thức bên dưới = ( + ) * int nSoNguyen = (6 + 9) * (6 - 9);

  Có 3 loại toán tử trong C++:

  Chú ý: Một số toán tử có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: Unary plus (+) và Binary plus (+).

  Toán tử số học trong C++ (Arithmetic operators)

  Toán tử 1 ngôi số đối (Unary)

  là toán tử chỉ có 1 toán hạng trong biểu thức.

  Bảng bên dưới mô tả 2 toán tử 1 ngôi số đối trong C++, giả sử x = 69:

  • Unary plus (+) trả về giá trị của chính toán hạng đó, bạn sẽ không cần phải sử dụng toán tử này vì nó không cần thiết.
  • Unary minus (-) trả về số đối của toán hạng đó.

  • Nên đặt 2 toán tử một ngôi số đối ngay trước toán hạn để dễ dàng phân biệt với các toán tử số học khác. Ví dụ: -a, không nên – a.
  • Tránh nhầm lẫn giữa toán tử 1 ngôi (+, -) và toán tử 2 ngôi (+, -). Ví dụ: x = 6 – -9.

  Toán tử số học 2 ngôi (Binary)

  là toán tử có 2 toán hạng trong biểu thức. Có 5 toán tử số học 2 ngôi trong C++.

  Bảng bên dưới mô tả các toán tử số học trong C++, giả sử x = 6, y = 9:

  Toán tử cộng (+), trừ (-), nhân (*) hoạt động một cách bình thường như trong toán học.

  Về toán tử chia sẽ được phân thành 2 dạng:

  • Chia lấy phần nguyên (/): trả về phần nguyên của phép chia. Ví dụ: 9 / 6 = 1 dư 3
  • Chia lấy phần dư (%): trả về phần dư của phép chia. Ví dụ: 9 % 6 = 3

  Chú ý khi thực hiện phép chia lấy phần nguyên (/):

  • Nếu 2 toán hạng là số nguyên sẽ cho kết quả là số nguyên. Ví dụ: 9 / 6 = 1
  • Nếu 1 trong 2, hoặc cả 2 toán hạng là số chấm động thì sẽ cho kết quả là số chấm động (Ví dụ: 9.0 / 6 = 9 / 6.0 = 9.0/ 6.0 = 1.5). Bạn có thể ép kiểu hoặc nhân một trong 2 toán hạng với 1.0 để có kết quả là một số chấm động.

  Toán tử 1 ngôi tăng, giảm (Increment/decrement operators)

  Toán tử 1 ngôi tăng, giảm khá phổ biến trong C/C++. Bảng bên dưới mô tả toán tử 1 ngôi tăng, giảm:

  Toán tử 1 ngôi tăng, giảm được phân thành 2 loại:

   Tiền tố (Prefix): tăng hoặc giảm giá trị của biến x, sau đó x được sử dụng để tính toán.

   Hậu tố (Postfix): sử dụng x để tính toán, sau đó tăng hoặc giảm giá trị của biến x. Đối với trường hợp này, performance sẽ giảm vì compiler phải thực hiện nhiều hơn. Đầu tiên, compiler sẽ tạo một bản sao của x, sau đó biến x được tăng hoặc giảm, mọi tính toán trong biểu thức sẽ sử dụng giá trị của bản sao và bản sao sẽ được xóa sau khi sử dụng.

  Toán tử gán số học trong C++ (Arithmetic assignment operators)

  Toán tử gán có mục đích đưa giá trị của một hằng số, biến số, một biểu thức hoặc kết quả của một hàm vào biến được gán.

  Bảng bên dưới mô tả các toán tử gán số học trong C++:

  Ngoài toán tử gán bằng (=), C++ cung cấp thêm 5 toán tử gán khác tương ứng với 5 toán tử số học cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia nguyên (/), chia dư (%). Nhằm giúp biểu thức trở nên ngắn gọn hơn.

  Kết luận

  Qua bài học này, bạn đã nắm được Toán tử số học , toán tử tăng giảm và toán tử gán trong C++ (Arithmetic operators).

  Ở bài tiếp theo, bạn sẽ được học về TOÁN TỬ QUAN HỆ, LOGIC, BITWISE, MISC & ĐỘ ƯU TIÊN TOÁN TỬ TRONG C++ (Operators) .

  Tải xuống

  Tài liệu

  Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Toán tử số học, toán tử tăng giảm, toán tử gán số học trong C++ (Operators) dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 12: Binary Classifiers Cho Các Bài Toán Classification
 • Lý Thuyết Trái Phiếu Giá Trị Là Gì?
 • Định Nghĩa Và Các Ví Dụ Về Liên Kết Phân Cực Trong Hóa Học
 • Hệ Thống Số Cơ Sở 10 Là Gì?
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 13: Ước Và Bội Của Một Số Tự Nhiên
 • K Là Gì Trong Toán Học?

  --- Bài mới hơn ---

 • Gt Trong Toán Học Là Gì? Giải Tích Là Gì?
 • Giải Đáp “add Có Nghĩa Là Gì” Dành Cho Người Chưa Biết
 • Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì?
 • Drama Là Gì, Hít Drama Là Gì Trong Giới Trẻ Facebook, Drama Queen, Drama King Nghĩa Là Gì, 5 Loại Drama
 • Link Là Gì? Khái Niệm Và Cách Sử Dụng Các Loại Link Trong Website
 • K là gì trong toán học?

  K là gì trong toán học? thực ra K là tập hợp các số thực thuộc R. Và tham số là số thuộc tập hợp số thực, được coi như là ẩn trong bài toán. Thường kí hiệu bằng chữ m,n,k…Để giải bài toán chứa tham số là ta đi tìm các trường hợp có thể xảy ra của tham số sau đó giả và biện luận.

   Tham số là số thuộc tập hợp số thực, được coi như là ẩn trong bài toán. Thường kí hiệu bằng chữ m,n,k…Để giải bài toán chứa tham số là ta đi tìm các trường hợp có thể xảy ra của tham số sau đó giả và biện luận.

  Như vậy bạn có thể hiểu K chỉ là một con số ẩn để giải phương trình toán học từ lớp 6 cấp 2 trở lên rồi phải không?

  Một số ý nghĩa khác của K trong các lĩnh vực khác

  Trong bảng mã ASCII dùng ở máy tính, chữ K hoa có giá trị 75 và chữ k thường có giá trị 107.

  K là tên của một loại vitamin.

  Trong hệ đo lường quốc tế:

  K là ký hiệu của nhiệt độ kelvin.

  k được dùng cho tiền tố kilô – hay 1000.

  Trong tin học, K được dùng cho tiền tố kilô và có giá trị là 210.

  Trong hoá học, K là ký hiệu cho chất kali.

  Trong vật lý học, k là hằng số Boltzmann.

  Trong hóa sinh học, K là biểu tượng cho lysine.

  Trong y khoa, K là ký hiệu của ung thư.

  Trong mô hình màu CMYK, K đại diện cho màu đen.

  Trong môn cờ vua, K là ký hiệu để ghi quân Vua (King).

  Trong bảng chữ cái âm học quốc tế, [k] là ký hiệu cho âm bật vòm mềm không kêu.

  Theo mã số xe quốc tế, K được dùng cho Campuchia (Kampuchea).

  K được gọi là Kilo trong bảng chữ cái âm học NATO.

  Trong bảng chữ cái Hy Lạp, K tương đương với Κ và k tương đương với κ.

  Trong bảng chữ cái Cyrill, K tương đương với К và k tương đương với к.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Shisha Điện Tử Là Gì Và Đặc Điểm Nổi Bật Của Shisha Điện Tử
 • Javascript Là Gì? Viết Ứng Dụng Javascript Đầu Tiên
 • Icon Là Gì? Sử Dụng Icon Trên Facebook Có Nghĩa Gì?
 • Icon Nghĩa Là Gì ?
 • Pod System Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Vape Pod Cho Người Mới!
 • Chi Tiết Bài Học Nạp Chồng Toán Tử Trong C++

  --- Bài mới hơn ---

 • Nạp Chồng Toán Tử Input/output Trong C++
 • Nạp Chồng Toán Tử ++ Và
 • Nạp Chồng Hàm (Function Overloading)
 • Khả Năng Truy Cập Của Public Và Private Trong C++ ” Cafedev.vn
 • Chi Tiết Bài Học Hàm Ảo Trong C++
 • Nạp chồng toán tử trong C++

  Trong C++, hoàn toàn có thể thay đổi cách toán tử hoạt động (đối với các kiểu người dùng định nghĩa). Trong bài này, bạn sẽ được học cách lập trình tính năng nạp chồng toán tử.

  Ý nghĩa của một toán tử luôn luôn là như nhau đối với các biến thuộc kiểu cơ bản như int, float, double…Ví dụ khi cộng hai số nguyên, toán tử + được sử dụng.

  Tuy nhiên, đối với kiểu người dùng định nghĩa (như đối tượng), bạn có thể định nghĩa lại cách toán tử hoạt động. Ví dụ:

  Nếu có hai đối tượng của một lớp chứa chuỗi là dữ liệu thành viên. Bạn có thể định nghĩa lại ý nghĩa của toán tử + và dùng nó để nối các chuỗi đó.

  Tính năng trong lập trình C++ cho phép lập trình viên định nghĩa lại ý nghĩa của một toán tử (khi họ thao tác trên các đối tượng lớp) được gọi là nạp chồng toán tử.

  Bạn có thể viết bất kỳ chương trình C++ nào mà không cần biết nạp chồng toán tử. Tuy nhiên, nạp chồng toán tử được các lập trình viên rất hay sử dụng để khiến chương trình trở nên có nghĩa hơn. Ví dụ:

  calculation = add(multiply(a, b),pide(a, b));

  calculation = (a*b)+(a/b);

  Để nạp chồng một toán tử, một hàm toán tử đặc biệt cần được định nghĩa trong lớp như sau:

  class tên_lớp { ... .. ... public kiểu_trả_về operator ký_hiệu (đối_số) { ... .. ... } ... .. ... };

  • Ở đây, kiểu_trả_về là kiểu giá trị hàm sẽ trả về
  • kiểu_trả_về của hàm được theo sau bởi từ khóa operator
  • ký_hiệu là ký hiệu của toán tử bạn muốn nạp chồng. Ví dụ: +, <, -, ++
  • Bạn có thể truyền vào tham số cho hàm toán tử tương tự như với các hàm khác.

  Ví dụ: Nạp chồng toán tử trong lập trình C++

  Hàm này được gọi khi toán tử ++ thao tác trên các đối tượng của lớp Test(đối tượng t trong trường hợp này).

  Trong chương trình, hàm toán tử void operator ++ () được định nghĩa (trong lớp Test).

  Hàm này sẽ tăng giá trị của count lên 1 cho đối tượng t.

  1. Nạp chồng toán tử cho phép bạn định nghĩa lại cách mà toán tử hoạt động chỉ đối với các kiểu do người dùng định nghĩa (đối tượng, cấu trúc). Nó không thể được sử dụng cho các kiểu dựng sẵn (int, float, char...).
  2. Hai toán tử = và & đã mặc định được nạp chồng trong C++. Ví dụ: để sao chép đối tượng thuộc cùng lớp, bạn có thể trực tiếp sử dụng toán tử =. Bạn không cần tạo một hàm toán tử.
  3. Nạp chồng toán tử không thể thay đổi thứ tự thực hiện và khả năng kết hợp của các toán tử. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi thứ tự của việc đánh giá, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc.
  4. Có 4 toán tử không thể bị nạp chồng trong C++. Chúng là :: (phân giải phạm vi), . (lựa chọn thành viên), .* (lựa chọn thành viên thông qua con trỏ tới hàm) và ?: (toán tử tam nguyên).

  Nạp chồng toán tử cho phép bạn định nghĩa cách toán tử hoạt động (theo cách bạn muốn).

  Trong ví dụ trên, toán tử ++ sẽ thao tác trên đối tượng để tăng giá trị của dữ liệu thành viên count lên 1.

  void operator ++() { count = count+1; }

  Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng đoạn mã sau. Nó sẽ giảm giá trị của count đi 100 khi toán tử ++ được sử dụng.

  void operator ++() { count = count-100; }

  Về mặt kỹ thuật, đây là câu lệnh hợp cách. Nhưng đoạn mã này sẽ khiến việc hiểu và gỡ lỗi trở nên rắc rối và phức tạp hơn.

  Công việc của lập trình viên đó là sử dụng nạp chồng toán tử một cách hợp lý và đồng nhất.

  Trong ví dụ trên, giá trị của count được tăng lên 1 khi toán tử ++ được sử dụng. Tuy nhiên, chương trình này lại không hoàn thiện vì bạn sẽ không thể sử dụng đoạn mã như:

  Đó là do kiểu trả về của hàm toán tử là void.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nạp Chồng Toán Tử Và Nạp Chồng Hàm
 • Ghi Đè Phương Thức Override Trong Java
 • Tìm Hiểu Tính Đa Hình Trong C#
 • Sự Ra Đời Của Phương Thức Khởi Tạo (Constructor), Phương Thức Hủy (Destructor) Trong Một Class
 • Bạn Hiểu Gì Về Danh Sách Liên Kết Đơn Trong C++
 • # Delta Trong Toán Học Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mfg Date Là Gì? Exp Date Là Gì? Những Ký Hiệu In Trên Bao Bì Bạn Cần Biết
 • Statistical Inference: Xác Suất (Probability)
 • Toán Tiếng Anh 6: Số Nguyen Tố
 • Số Thực Là Gì? Tính Chất, Thuộc Tính Và Các Dạng Bài Tập Về Số Thực
 • Gradient Trong Deep Learning Là Gì?
 • 1. Delta trong toán học là gì?

  “Delta = 0 có 1 căn kép và delta Cho phương trình bậc hai ax ^ 2 + bx + c = 0 thì delta = b ^ 2-4ac.Nếu giá trị b là số chẵn thì delta sẽ được rút gọn thành dấu phẩy delta = (b / 2) ^ 2-ac.

  Đó là những kiến ​​thức cơ bản về delta, ngoài ra delta còn dùng để chứng minh đẳng thức có nghiệm, xác định đỉnh của parabol mà các em sẽ được học ở lớp 10.

  Trong hình học delta, nó cũng được dùng để ký hiệu các đường

  2. Ví dụ về công thức Delta trong toán học?

  Phương trình bậc hai có dạng:

  Trong đó: a ≠ 0, a, b là hệ số, c là hằng số

  Công thức điều trị:

  Chúng tôi xem xét phương trình

  Với quan chức đồng bằng

  Sẽ có 3 trường hợp:

  Trong trường hợp nếu b = 2b ‘thì bạn có thể tính dấu phẩy delta, công thức như sau:

  Tương tự với delta, delta comma chúng ta cũng có 3 trường hợp gồm:

  Công thức này được gọi là công thức kiểm tra rút gọn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ký Hiệu R, Mod, Lg, N, Z Sec, E, D Là Gì Trong Toán Học
 • Hữu Hạn Và Vô Cùng
 • Định Nghĩa & Sự Kiện
 • Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất
 • Tại Sao Lại Gọi Cái Đó Là ‘Sin’?
 • Yield Trong Toán Học Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giá Trị Thực Của Bất Động Sản: Giải Bài Toán Khó Cho Chủ Đầu Tư
 • Bài 5,6,7,8,9 Trang 11,12 Sgk Toán 7 Tập 2: Bảng Tần Số Các Giá Trị Của Dấu Hiệu
 • Bài 8: Gradient Descent (Phần 2/2)
 • Chuyển Tiếp Được Gọi Là Gì Trong Toán Học?
 • Lý Thuyết Xếp Hàng: Nghiên Cứu Toán Học Về Việc Chờ Đợi Trong Hàng
 • Bình thường Yield là chỉ số lợi nhuận và tính khả thi trong các khoản đầu tư của bạn. Đơn vị đo lường thường là phần trăm lợi nhuận mà bạn nhận được trong một năm. Có những lợi nhuận sau: nội bộ, phần trăm hàng năm, hiện tại, lợi nhuận khi đáo hạn (đối với trái phiếu), cổ tức (cổ phiếu). Lãi suất có thể phụ thuộc vào phương pháp giao dịch (thụ động, chủ động), cũng như cách nhà giao dịch thích ứng với tình hình hiện tại trên thị trường. Cần luôn luôn kiểm soát được rủi ro có thể xảy ra để tránh các tổn thất lớn.

  “Yield”theo tiếng anh Yield có thể hiểu như sau:

  * danh từ

  – sản lượng, hoa lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy…)

  =in full yield+ có hiệu suất cao; đang sinh lợi nhiều

  – (tài chính) lợi nhuận, lợi tức

  – (kỹ thuật) sự cong, sự oằn

  * ngoại động từ

  – (nông nghiệp) sản xuất, sản ra, mang lại

  =a tree yields fruit+ cây sinh ra quả

  =this land yields good crops+ miếng đất này mang lại thu hoạch tốt

  – (tài chính) sinh lợi

  =to yield 10%+ sinh lợi 10 qịu nhường lại cho, nhượng lại cho

  =to yield pcedence to+ nhường bước cho

  =to yield submission+ chịu khuất phục

  =to yield consent+ bằng lòng

  – chịu thua, chịu nhường

  =to yield a point in a debate+ chịu thua một điểm trong một cuộc tranh luận

  – (quân sự) giao, chuyển giao

  * nội động từ

  – (nông nghiệp); (tài chính) sinh lợi

  – đầu hàng, quy phục, hàng phục, khuất phục

  =to be determined never to yield+ cương quyết không đầu hàng

  =to yield to force+ khuất phục trước sức mạnh

  – chịu thua, chịu lép, nhường

  =to yield to none+ chẳng nhường ai, không chịu thua ai

  – cong, oằn

  =to yield under a weight+ cong (oằn) dưới sức nặng

  !to yield up

  – bỏ

  =to yield oneself up to+ dấn thân vào

  !to yield up the ghost

  – chết

  2. Trong toán học Yield nghĩa là gì?

  Yield trong toán học là “hiệu suất” – bạn có thể lưu ý về vấn đề hiệu suất trong toán học.

  Ví dụ: Một nhà đầu tư bỏ ra 100.000.000đ mua lô trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm, lãi suất 3%/năm vào năm 2022 và tới năm 2022 người đó muốn bán lại số trái phiếu này. Khi đó lãi suất và ngày đáo hạn không thay đổi nhưng giá của lô trái phiếu đó có thể cao hoặc thấp hơn con số 100.000.000đ mà nhà đầu tư đó đã bỏ ra, do đó lợi suất (Yield) có thể khác với lãi suất ghi trên trái phiếu.

  Tóm lại: Lợi suất (Yield) càng cao thì nhà đầu tư càng sớm thu hồi vốn và giảm thiếu rủi ro. Thời gian đáo hạn của một công cụ tài chính sẽ quyết định mức độ rủi ro của nó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Và Bài Tập Về Các Phép Toán Tập Hợp (Phép Giao, Phép Hợp, Phép Hiệu, Phép Lấy Phần Bù)
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10
 • Hàm Toán Học (Math Function) Trong C++
 • Lịch Sử Của Toán Học Trong Kinh Tế Học
 • Lí Thuyết Kì Vọng (Expectations Theory) Trong Đầu Tư Là Gì? Đặc Điểm, Ví Dụ Và Nhược Điểm
 • Z Là Gì Trong Toán Học?

  --- Bài mới hơn ---

 • Môi Trường Là Gì?
 • Giải Thích Nghĩa “fc Là Gì” Trong Facebook, Bóng Đá, Kinh Doanh
 • Hickey Kiss Là Gì? Cách Tạo Hickey Và Xóa Hickey Như Nào?
 • :v Là Gì? :v Có Ý Nghĩa Gì?
 • Nuôi Cấy Mô Là Gì? Cơ Sở Tế Bào Học Của Nuôi Cấy Mô
 • Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ?

  “Tập hợp Z là tập hợp các số nguyên âm, số nguyên dương và số 0.

  Z= {…; -2; -1; 0; 1; 2; …}”

  VD: -10; -9; -8; 100 ; 0 đều thuộc tập hợp Z

  Tập hợp z trong toán học còn có một tên gọi khác là số nguyên. Tập hợp số nguyên chỉ ra các số nguyên là miền xác định nguyên duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp thứ tự tốt và các thứ tự đó được bảo toàn dưới phép cộng. Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn.

  Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên)

  Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán thực thụ:

  Tính hợp lý các biểu thức số nguyên sau

  A = (-37) + 14 + 26 + 37

  B= (-24) + 6 + 10 + 24

  C = 15 + 23 + (-25) + (-23)

  D = 60 + 33 + (-50) + (-33)

  E = (-16) + (-209) + (-14) + 209

  F = (-12) + (-13) + 36 + (-11)

  G = -16 + 24 + 16 – 34

  H = 25 + 37 – 48 – 25 – 37

  I = 2575 + 37 – 2576 – 29

  J = 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

  Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong tập hợp Z hay còn gọi là tập hợp số nguyên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Add Là Gì Trên Facebook, Zalo, 2 Nghĩa Tiếng Việt Của Từ Add
 • Thụ Là Gì? Công Là Gì? Đặc Điểm Nhận Dạng
 • Gdp Là Gì? Cách Tính, Ý Nghĩa Của Gdp Ở Việt Nam
 • Sbc Là Gì? Giải Đáp Những Mà Bạn Cần Biết Về Sbc
 • Ulzzang Là Gì? Gợi Ý 10 Phong Cách Ulzzang Hàn Quốc, Ulzzang Girl, Ulzzang Boy
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100