Xem Nhiều 5/2022 # Tinh Gọn Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Để Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Hoạt Động # Top Trend

Xem 2,871

Cập nhật thông tin chi tiết về Tinh Gọn Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Để Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Hoạt Động mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,871 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Bộ Máy Hành Chính Tinh Gọn, Hiệu Quả Theo Tư Tưởng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Tinh Gọn Bộ Máy Nhà Nước: Đang Thực Hiện Đến Đâu?
 • Đổi Mới, Sắp Xếp Bộ Máy Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả
 • Soạn Giáo Dục Quốc Phòng 11: Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Ngày đăng: 16/07/2019 09:30

  1. Một số vấn đề chung vể tổ chức bộ máy 1.1. Cơ sở lý thuyết

  Trong quá trình phát triển, nhà nước ngày càng xác định rõ hơn, đúng hơn chức năng của mình. Dù xu hướng có thay đổi nhưng nhà nước phải tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua bộ máy quản lý nhà nước và cung cấp các loại dịch vụ, hàng hóa cho xã hội, công dân bằng các nguồn lực mà nhà nước quản lý và phân phối. Nhóm nhiệm vụ thứ nhất là hoạt động thực hiện quyền năng quản lý nhà nước, thực thi quyền lực nhà nước, do nhà nước thực hiện, không thể chuyển giao cho tổ chức khác ngoài nhà nước. Nhóm nhiệm vụ thứ hai là thực hiện cung cấp dịch vụ công cơ bản cho xã hội, những hoạt động triển khai nhiệm vụ này đang được nhà nước chuyển dần cho khu vực ngoài nhà nước đảm nhận theo mô hình tư nhân hóa; xã hội hóa hay nhà nước và khu vực tư cùng phối hợp thực hiện.

  Bộ máy quản lý nhà nước thực chất là một hệ thống tổ chức nhằm triển khai thực thi pháp luật, thực hiện quyền lực nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Quyền lực nhà nước bao gồm ba bộ phận cấu thành là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cần dựa vào sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị với ba bộ phận là: hệ thống các tổ chức của Đảng, hệ thống các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Như vậy, trong thực hiện cải cách hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phải chú trọng đến tính tổng thể của hệ thống chính trị.

  Sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thực chất là quá trình lựa chọn và triển khai một tổ chức bộ máy phù hợp với chiến lược và điều kiện môi trường chính trị, pháp lý, văn hóa xã hội. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước là một quá trình liên tục nhằm đáp ứng, phù hợp với sự thay đổi của chiến lược phát triển, của môi trường cũng như yêu cầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả mà các chủ thể quản lý mong muốn.

  Đối với hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu của Đảng và Quốc hội về hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  2. Thực trạng tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay 2.1 Một số kết quả đạt được trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thời gian qua

  Báo cáo tại Hội nghị giao ban ngành Tổ chức Xây dựng Đảng ngày 02/01/2019 của Ban Tổ chức Trung ương(2) cho thấy việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị thời gian qua đã đạt kết quả tích cực. Tổng hợp sơ bộ đến ngày 31/10/2018, các cơ quan Trung ương đã giảm 7 tổng cục; 202 vụ, cục; hơn 14.800 đơn vị cấp phòng. Qua đó, giảm 11 lãnh đạo tổng cục; gần 180 lãnh đạo cấp vụ, cục; gần 900 lãnh đạo cấp phòng và giảm hơn 900 biên chế.

  Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc tinh gọn bộ máy đã giảm 65 tổ chức cấp sở; 5.120 đầu mối cấp phòng; hơn 170 lãnh đạo cấp sở; khoảng 8.350 lãnh đạo cấp phòng và hơn 59.700 biên chế. Việc triển khai kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý và hợp nhất một số mô hình tổ chức bộ máy cũng đạt kết quả đáng kể. Có gần 600 đơn vị cấp huyện (trên tổng số 713 đơn vị cấp huyện) thực hiện thí điểm Trưởng ban Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Tám địa phương sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện với các ban tham mưu cấp ủy hoặc với các cơ quan khác, giúp giảm gần 600 lãnh đạo cấp phòng, hơn 130 biên chế.

  Cả nước có gần 250 quận, huyện thực hiện thí điểm Trưởng ban Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, đã giảm khoảng 220 lãnh đạo cấp phòng và gần 70 biên chế. Có 13 tỉnh, Trưởng ban Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, giúp giảm 13 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh.

  Ngoài ra, gần một nửa trong hơn 700 đơn vị cấp huyện đã thí điểm Trưỏng ban Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Phòng Nội vụ, giảm 36 lãnh đạo cấp phòng và 11 biên chế; 23 quận, huyện của 13 tỉnh, thành phố đã có Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra, giảm 23 lãnh đạo cấp phòng và 9 biên chế.

  Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nội vụ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy(3). Cụ thể, trong năm 2022, Bộ Công an đã sắp xếp, bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng; sáp nhập 20 Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố; đồng thời, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh, gần 1.000 đơn vị cấp đội thuộc Công an huyện. Bộ Tài chính giải thể 43 phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế cấp huyện thành các chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế cấp tỉnh. Đến nay, 6 địa phương đã thí điểm hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, giúp cắt giảm 18 chi cục thuế và 110 đội thuế. Tổng cục Hải quan đã cắt giảm được 239 đội, tổ thuộc các chi cục hải quan và đơn vị tương đương.

  Tại tỉnh Long An, sau khi sắp xếp đã giảm 95 đầu mối tổ chức trực thuộc các sở, ngành, huyện; giảm 84 lãnh đạo, quản lý (49 cấp trưởng và 35 cấp phó); giảm 192 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh và giảm 175 lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị này (128 cấp trưởng và 47 cấp phó).

  Tỉnh Kiên Giang đã giảm 19 phòng chuyên môn thuộc 8 sở và tương đương; giải thể 11 phòng dân tộc và 13 phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện; cắt giảm 48 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

  Tỉnh Bắc Ninh giảm được 29 cơ quan, đơn vị, 38 lãnh đạo và 197 biên chế, trong đó, giải thể Sở Ngoại vụ và chuyển nhiệm vụ ngoại vụ về Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; sáp nhập sáp nhập 7 bệnh viện đa khoa, 8 trung tâm y tế và 8 trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình thành 8 trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng.

  Tỉnh Lào Cai đã hợp nhất sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng. Tỉnh Hà Giang hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức – Nội vụ; hợp nhất Thanh tra tỉnh với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tỉnh. Một số địa phương đã hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, như tỉnh Bạc Liêu, Quảng Trị…

  2.2. Những tồn tại, hạn chế

  Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước còn một số hạn chế, yếu kém(4) như:

  Thứ nhất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, thiếu đồng bộ, còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

  Thứ hai, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt kết quả cao.

  Thứ ba, công tác quản lý nhân sự chưa chặt chẽ, tỉ lệ người phục vụ cao, số lãnh đạo cấp phó nhiều, việc bổ nhiệm cấp “hàm” ở một số cơ quan Trung ương chưa hợp lý. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước lớn, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố còn nhiều.

  Trong công tác tổ chức bộ máy, năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan nhà nước còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương thiếu chặt chẽ. Chưa phân định rõ tính đặc thù của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo. Các đơn vị hành chính địa phương nhìn chung quy mô nhỏ, nhiều đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

  Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập nêu trên là do:

  Một là, mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa hoàn thiện, một số bộ phận, lĩnh vực chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

  Hai là, công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế thiếu chặt chẽ và chưa tập trung thống nhất vào một đầu mối. Trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành quy định về tổ chức bộ máy, biên chế chưa phù hợp. Cơ chế, chính sách khuyến khích việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, biên chế chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt. Việc phân bổ kinh phí thường xuyên theo biên chế chưa gắn với kết quả và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị là một trong những nguyên nhân làm tăng biên chế.

  Ba là, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có những vi phạm đối với việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế thiếu kiên quyết, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lợi ích cục bộ…

  Bốn là, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức nhà nước chưa được coi trọng, việc thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chưa tiến hành kịp thời.

  3. Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

  Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng đòi hỏi mà thực tiễn đặt ra, hướng tới sự ổn định và phát triển kinh tế trong môi trường hội nhập quốc tế.

  Trong việc thiết kế mô hình tổ chức bộ máy nhà nước, cần lưu ý các yêu cầu sau: đảm bảo tính truyền thống, phù hợp với xã hội, văn hóa; đảm bảo tính kế thừa những yếu tố thành phần đã có sự phù hợp và phát huy tính tích cực; đảm bảo tính phát triển phù hợp yêu cầu phát triển của xu thế chung hướng tới bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  Thứ hai, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp. Đưa ra hướng sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối đối với một số ngành như: giao thông – xây dựng, tài chính – kế hoạch, dân tộc – tôn giáo, khoa học – thông tin, nội vụ – tư pháp. Tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi hoạt động, mối quan hệ công tác của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan kiểm tra, thanh tra các cấp, tránh chồng chéo trong thực thi công vụ. Nghiên cứu xem xét sự cần thiết của tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phụ nữ, gia đình và lĩnh vực thanh niên.

  Thứ ba, từng bước thống nhất một đầu mối quản lý về công tác tổ chức bộ máy nhà nước, đặc biệt trong khâu tổ chức xây dựng, thể chế và quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và công tác nhân sự nhà nước. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật và các quy định dưới luật đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai thực hiện.

  Công tác tổ chức bộ máy nhà nước và công tác quản lý nhân sự nhà nước chỉ thực sự có hiệu quả khi thống nhất đầu mối quản lý, chỉ đạo đối với từng nội dung quản lý như: thiết kế bộ máy, nhân sự lãnh đạo, quản lý, số lượng nhân viên, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, đánh giá và phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với kết quả thực thi công vụ.

  Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày 28/12/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định(5): “Niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng đã được củng cố, chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này. Điều này thêm một lần nữa khẳng định con đường chúng ta chọn là đúng, đưa đến cho chúng ta khả năng chủ động trong điều hành nền kinh tế đất nước”. Thủ tướng nhận định, năm 2022 sẽ càng quan trọng hơn với đất nước, trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội và nhấn mạnh: “Cần tìm giải pháp mạnh mẽ khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho phát triển”, “Không thể đổ lỗi cho thể chế hạn chế vì mọi chính sách đều do cán bộ nhà nước làm ra”./.

  Ghi chú:

  (1) Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

  (2) Nghị quyết số 18-NQ/TVV ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn để về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

  (3) https://vnexpss.net/thoi-su/tinh-gian-gan- 200-lanh-dao-cap-vu-va-tong-cuc-3862541.html.03/01/2019.

  (4) https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/diem- tin/-cach-mang-tinh-gon-bo-may-40274.html.02/01/2019.

  (5) https://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-khong-do-loi-cho-the-che-vi-moi-chinh-sach-deu-do-can-bo-lam-ra-20181228090122949.htm

  tcnn.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tinh Gọn Bộ Máy Vì Nền Hành Chính Hiệu Lực, Hiệu Quả
 • Tinh Gọn Bộ Máy, Tăng Hiệu Quả Hoạt Động
 • Tim Hieu Ve Cai Cach Bo May Hanh Chinh Nha Nuoc Tai Luan Van Viet
 • Những Vấn Đề Chung Về Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Cải Cách Hành Chính Là Gì? Tại Sao Chính Phủ Lại Lựa Chọn Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Là Khâu Đột Phá ?
 • Bạn đang xem bài viết Tinh Gọn Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Để Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Hoạt Động trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100