Những Vấn Đề Cơ Bản Và Cấp Bách Của Triết Học Mácxít

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Vấn Đề Cơ Bản Và Cấp Bách Của Triết Học Mácxít mới nhất ngày 30/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,663 lượt xem.

Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít là một công trình nghiên cứu lý luận triết học công phu, nghiêm túc, do PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa và TS. Thái Thị Thu Hương đồng chủ biên với sự tham gia nghiên cứu và biên soạn của một tập thể các nhà khoa học của Trung tâm Lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Việc xuất bản cuốn sách này nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo sinh viên đại học, các học viên cao học, nghiên cứu sinh ở nước ta. Cuốn sách còn là một tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ nghiên cứu, các giảng viên đại học cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm tới triết học và lý luận nói chung.

Cuốn sách thể hiện những tìm tòi mới của tập thể tác giả về cách tiếp cận đối tượng triết học, về lôgích nghiên cứu và phương pháp trình bày các vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học trên lập trường, quan điểm mác xít.

Đọc kỹ cuốn sách, tôi cảm nhận được những nỗ lực khoa học, tâm huyết và trách nhiệm của các tác giả trong việc tìm tòi cái mới hoặc tìm một cách thể hiện mới ở một vấn đề không mới, hơn thế nữa, lại là vấn đề đã quen thuộc, đã trở nên phổ biến trong nhận thức chung từ bấy lâu nay.

Các tác giả trình bày những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít hẳn là có dụng ý.

Triết học mácxít, đương nhiên là nói về những tư tưởng của triết học Mác, gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp và những cống hiến vô giá của thiên tài C.Mác và cùng với C.Mác là Ph.Ăngghen – “Cái tôi thứ hai” của C.Mác, người đã gắn bó cả cuộc đời mình vào sự nghiệp của C.Mác; người khiêm tốn chỉ nhận mình là “cây đàn thứ hai” bên cạnh C.Mác; người đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp của C.Mác, sự nghiệp tạo ra đỉnh cao của trí tuệ, tư tưởng nhân loại ở nửa sau thế kỷ XIX.

Vào cuối thế kỷ XIX và những năm 20 của thế kỷ XX, nhân loại đã từng biết đến tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại của V.I.Lênin (1870 – 1924) – người đã truyền bá tư tưởng của Mác – Ăngghen, đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vào nước Nga, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười năm 1917, khai sinh ra nước Nga Xôviết xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội hiện thực, mở đầu thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó, trong tư duy của những người mác xít, triết học Mác mở rộng thành triết học Mác – Lênin, và chủ nghĩa Mác trở thành chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trình bày của các tác giả trong cuốn sách cho ta hiểu rằng, triết học mácxít không chỉ là tư tưởng, quan điểm, phương pháp của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin mà còn là những vấn đề triết học trong đời sống thực tiễn đương đại được kiến giải trên lập trường thế giới quan khoa học duy vật biện chứng và phương pháp biện chứng duy vật của triết học Mác – Lênin, của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong cuốn sách này, những vấn đề triết học của đời sống thực tiễn đương đại là những vấn đề liên quan trực tiếp tới sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong đổi mới.

Các tác giả đã cố gắng dùng phương pháp phân tích triết học để làm rõ nội dung và ý nghĩa của dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội, luận chứng về dân chủ với tư cách là mục tiêu, động lực phát triển xã hội và dân chủ hóa là động lực của sự nghiệp đổi mới.

Cũng như vậy, vấn đề văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc, vai trò động lực phát triển của văn hóa, bản chất con người và sự giải phóng con người ra khỏi tình trạng tha hóa, đặc biệt là xây dựng con người Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam được các tác giả nhìn nhận và phân tích trên bình diện triết học. Một chủ đề có tính thời sự và hiện đại được các tác giả đặc biệt chú ý, đưa vào nội dung sách và trình bày tương đối hệ thống, đó là những vấn đề triết học trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Các tác giả lựa chọn mấy điểm cốt yếu để trình bày. Đó là: đổi mới tư duy, trong đó đặt vấn đề đổi mới tư duy về nhận thức chủ nghĩa Mác – Lênin, về nhận thức chủ nghĩa xã hội. Đây quả thật là những điểm huyết mạch trên cả hai bình diện: học thuật – tư tưởng và quan điểm chính trị.

Nội dung triết học của đổi mới ở Việt Nam được các tác giả quan tâm còn là phân tích bản chất công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, văn hóa và phát triển bền vững… Đây thực sự là những vấn đề đáng nghiên cứu với tư cách là đối tượng của nghiên cứu triết học.

Các tác giả đã cố gắng dùng lý luận mácxít như một phương pháp, công cụ của nhận thức khoa học để cắt nghĩa triết học của đổi mới, triết học của phát triển.

Các giáo trình và các sách nghiên cứu triết học trước đây chưa đề cập tới các chương, các mục này như những nghiên cứu độc lập, mới chỉ nêu vấn đề vận dụng thực tiễn, xem nó như là hệ quả của nghiên cứu.

Khoa học là vô cùng. Nhận thức lại là một quá trình. Thực tiễn cao hơn lý luận như V.I.Lênin đã khẳng định. Thực tiễn đổi mới đang diễn ra, nhiều vấn đề đã chín muồi trong thực tiễn, đã hé lộ, gợi ý, mách bảo nhiều tư tưởng triết học, thúc giục người nghiên cứu khái quát thành lý luận. Song cũng còn vô số vấn đề lý luận đang ủ mầm trên mảnh đất thực tiễn, phải có thời gian cho sự trưởng thành của thực tiễn cũng như của tư duy lý luận – của chủ thể nhận thức – thì vấn đề triết học mới thực sự định hình và hối thúc những tìm tòi sáng tạo.

Trước một vấn đề mới, các tác giả đặt được vấn đề nhiều hơn là giải quyết vấn đề, song như thế cũng là đáng quý vì nó góp phần gợi mở, kích thích sự tìm tòi cho nghiên cứu sáng tạo tiếp theo của chính các tác giả cũng như của mỗi chúng ta.

Trên tinh thần ấy, tôi đánh giá cao nội dung cuốn sách này, trân trọng những suy nghĩ, tìm tòi và thể hiện của các tác giả về hệ thống vấn đề trong kết cấu nội dung cuốn sách, nhất là những nỗ lực của các tác giả khi trình bày các vấn đề triết học của đổi mới ở Việt Nam.

Có thể xem đây là một cuốn sách chuyên khảo mà cũng có thể là một giáo trình chuyên môn mang hình thức mới.

Hình thức mới ấy chính là kết hợp trình bày hệ thống các nguyên lý, quy luật, phạm trù của triết học mácxít truyền thống với khái quát từ thực tiễn đổi mới để bước đầu nêu lên những luận đề triết học của đổi mới ở Việt Nam.

Cũng có thể cảm nhận thấy trong cách trình bày liền mạch của các tác giả về sự thống nhất hữu cơ giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng với phép biện chứng duy vật, giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đó là một chỉnh thể. Các nguyên lý, các quy luật, các phạm trù tách riêng ra, một cách tương đối, để nhận biết nó từ góc độ triết học, còn trong thực tế chúng gắn liền mật thiết với nhau, bởi thế, phải chú trọng tính hệ thống, quan điểm phức hợp, chỉnh thể trong nghiên cứu, nhất là những nghiên cứu về con người và văn hóa vốn chứa đựng trong nó tất cả sự phong phú, sâu sắc và tinh tế. Cuốn sách chuyên khảo và giáo trình này mang ý nghĩa nghiên cứu triết học xã hội, triết học kinh tế, triết học chính trị và triết học văn hóa mà hạt nhân cốt yếu của nó là triết học về con người. Nó chung đúc trong triết học của phát triển, triết học của đổi mới. Tôi tin và mong rằng, nhu cầu nghiên cứu lý luận triết học của chúng ta nhất định sẽ phát triển ngày càng nhiều hơn. Để đáp ứng nhu cầu ấy, rồi sẽ đến lúc, nhất định chúng ta sẽ cho ra mắt bạn đọc những cuốn sách chuyên khảo đầy đặn, sâu sắc hơn – chuyên khảo triết học mácxít về kinh tế, về chính trị, về xã hội, con người, văn hóa và phát triển.

Tôi cũng tin rằng, trong những nghiên cứu bổ sung cho những lần tái bản sau, các tác giả sẽ có những trình bày sâu hơn triết học về hệ thống chính trị, về chính trị nói chung, cũng như chỗ đặc sắc trong triết học con người – chính là lý luận triết học về nhân cách, về văn hóa đạo đức. Sẽ tốt hơn và đặc sắc hơn nếu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, triết lý Hồ Chí Minh – triết học biện chứng thực hành, triết lý phát triển, triết lý nhân sinh và hành động của Người được nghiên cứu sâu, được trình bày giản dị trong sáng mà vẫn đậm chất trí tuệ, nhân văn Hồ Chí Minh sẽ được đưa vào sách trong những lần tái bản sau.

Điều mong mỏi ấy cũng chính là thể hiện niềm tin cậy và sự yêu mến mà người viết những lời giới thiệu này dành cho các tác giả.

Giáo sư, Tiến sĩ triết học HOÀNG CHÍ BẢO

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 22,869

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Switch giới hạn lưu lượng băng thông chỉ chuyển gói tin đến đúng cổng cần thiết dựa trên địa chỉ MAC Lớp 2. * Tăng nhiều hơn lượng băng thông dành cho mỗi người dùng bằng cách tạo ra miền đụng độ nhỏ hơn. Switch bảo đảm cung cấp băng thông nhiều hơn cho người dùng bằng cách tạo ra các miền đụng độ nhỏ hơn. Switch chia nhỏ mạng LAN thành nhiều đoạn mạng (segment)


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 19,503

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 16,335

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Lực kéo do dây gàu tác dụng vào gàu. Trọng lượng do Trái Đất tác dụng vào gàu (H.8.1a). b) Một quả chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muối; lực đẩy của nước muối lên phía trên và trọng lực của quả chanh là hai lực cân bằng. c) Khi


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 16,236

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Phim nói về một câu chuyện xây dựng dựa trên nhân vật thật hoặc hư cấu. Nội dung về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai về những điều trong cuộc sống, tình cảm, xã hội,... Với những tình tiết hoàn cảnh đẩy cảm xúc của người xem lê cao trào tột cùng hay còn được gọi là cẩu huyết. Có một thể loại phim drama đang phát triển hiện nay đó là web


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 12,771

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Thuật ngữ đa dạng sinh học cũng bao trùm mức độ biến đối của thế giới tự nhiên trong đó các sinh vật là đơn vị cấu thành. Các bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đa dạng sinh học là gì, giá trị đa dạng sinh học cũng như nguyên nhân và biện pháp cụ thể để hạn chế suy giảm đa dạng sinh học trong bài viết dưới đây! Thế nào là đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là bao gồm


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 12,375

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Và ở trong tiếng Nhật thì Kimochi là từ nghĩa mang hàm ý biểu đạt cảm xúc, tâm trạng thích thú của một người nói sau khi đã chứng kiến một sự vật hay hiện tượng nào đó. Còn trong tiếng Anh thì kimochi được hiểu đồng nghĩ với từ Felling. Và nếu như bạn chỉ hiểu ý nghĩa đơn giản như vậy thì nó không còn gì hấp dẫn cả, bởi trong tiếng Nhật Bản cụm từ " Kimochi" là cụm từ


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 11,385

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 11,088

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 10,593

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những cấu trúc mã Zip Code khác nhau. Tại Mỹ, mã Zip Code thường có từ 5 tới 9 số được thêm vào phía sau địa chỉ bưu chính nhằm hỗ trợ quá trình phân loại bưu phẩm. Trong khi đó, tại một số các quốc gia như Anh hoặc Canada, mã bưu chính lại gồm cả số lẫn chữ cái. Cấu trúc của mã zip thường bao gồm một tới hai chữa số đầu được đặt theo tên


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 10,197

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Giả sử như kẻ xấu biết số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank của bạn. Nhưng không có mã OTP thì cũng không thể thực hiện được giao dịch. Nếu như bạn không hề thanh toán online. Mà vẫn thấy có mã OTP gửi về số điện


Đề xuất

Sự Khác Nhau Của Phanh Cbs Và Phanh Abs Là Gì? - Xem 4,455

Sự khác nhau của Phanh CBS và Phanh ABS là gì nhằm mang lại sự an toàn cho những người đi xe máy. Vì thế, Các NSX luôn nỗ lực nghiên cứu để đưa ra các dòng phanh thế hệ mới, vừa giúp phanh xe chính xác, vừa an toàn ... Do đó, lực dừng phanh sẽ tốt hơn, cũng như an toàn hơn (tránh tình trạng 1 bánh dừng còn bánh còn lại vẫn chuyển động). So sánh Phanh CBS vs Phanh ABS Rõ ràng là về lực phanh, với cùng sự tác động đồng thời trên tất cả các bánh xe, nên lực phanh của cả 2 hệ thống phanh đều tương đương nhau. Tuy nhiên, với việc được trang bị công nghệ hiện đại hơn với hệ thống cảm ứng từng bánh


Kiểu Tóc Nhuộm Ombre Là Gì? Ưu Nhược Điểm Của Kiểu Nhuộm Này? - Xem 3,069

Kiểu tóc nhuộm Ombre là gì? Ưu nhược điểm của kiểu nhuộm này? Nhuộm Ombre còn có tên khác là nhuộm loang màu. Đây là kỹ thuật nhuộm hai hoặc nhiều màu cùng tông theo hướng đậm hoặc nhạt dần. Bản thân từ Ombre (gốc Pháp: Ombré) cũng vốn được ... Bạn có thể chọn màu xanh rêu nhẹ không quá nổi sẽ giúp gương mặt thêm sáng và rạng ngời. Ngoài ra, sau một thời gian dài, khi tóc bị phai màu một chút cũng không làm tóc bạn bị khô xơ hay trở nên thiếu sức sống. Kết: Tóc nhuộm Ombre dùng


Đại Hội Thể Thao Châu Á - Xem 3,069

Đại hội thể thao châu Á hay Á vận hội ( tiếng Anh: Asiad hay Asian Games), là một sự kiện thể thao được tổ chức bốn năm một lần với sự tham gia của các đoàn vận động viên các nước châu Á. Giải thể thao này do Hội ... Năm 1938, giải bị hủy và từ đó ngừng tổ chức do Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và ảnh hưởng bởi chiến tranh thế giới thứ hai ở Thái Bình Dương. Sự hình thành Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một số nước ở châu Á giành


Mô Hình Dcf Và Những Kiến Thức Đầu Tư - Xem 2,772

DCF – Discounted Cash Flowslà một cách thức để đánh giá mức độ hấp dẫn của một cơ hội đầu tư. Các nhà phân tích thường dùng phương thức này để quy dòng tiền tương lai của một dự án cụ thể về giá trị hiện tại từ đó đánh ... Đối với những nhà đầu tư mới gia nhập sân chơi đây là công cụ để kiểm tra lại mức giá trên các bản báo cáo của người môi giới chứng khoán. Các phân tích DCF yêu cầu phải tính đến các nhân tố ảnh hưởng đến công


Opendns Là Gì? Những Ưu Điểm Của Opendns - Xem 3,465

OpenDNS là dịch vụ phân giải hệ thống tên miền miễn phí phổ biến trên thế giới. Dịch vụ này cung cấp cho người dùng địa chỉ DNS để truy cập website an toàn, đơn giản và nhanh chóng hơn. Tham khảo bài viết sau đây của BKNS để hiểu ... Có khả năng chạy trên mọi hệ điều hành và trình duyệt web. 3. Cấu hình OpenDNS như thế nào? Có hai cách cấu hình


Bạn đang xem bài viết Những Vấn Đề Cơ Bản Và Cấp Bách Của Triết Học Mácxít trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!