Một Số Lỗi Cú Pháp Thường Gặp Của Pascal

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Lỗi Cú Pháp Thường Gặp Của Pascal mới nhất ngày 20/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,673 lượt xem.

GV: Trần Minh Thoï Page 1/2

MỘT SỐ LỖI CÚ PHÁP THƯỜNG GẶP CỦA PASCAL

1. Lỗi cú pháp là những lỗi phát sinh do lập trình viên viết sai những quy định về văn phạm của hệ thống

hoặc ngơn ngữ. Thí dụ các lỗi sau đây là những lỗi cú pháp:

(a + b * 2: thiếu dấu đĩng ngoặc

BEGIM: định viết BEGIN, sai N

2. Xử lý lỗi . Lỗi cú pháp được phát hiện trong quá trình dịch. Turbo Pascal báo lỗi cú pháp theo nguyên

tắc “Mỗi lần chỉ báo một lỗi”.

Nếu gặp lỗi ta cần trở về chế độ soạn thảo, tìm vị trí xuất hiện lỗi, sửa lại lỗi đĩ rồi dịch lại chương trình.

Sau khi báo lỗi, Turbo Pascal sẽ chờ ta bấm phím ESC để trở về chế độ soạn thảo. Con trỏ của màn hình

soạn thảo sẽ đặt ở cạnh vị trí xuất hiện lỗi, thơng thường quá đi 1 ký tự.

3. Các thơng báo lỗi thường gặp và gợi ý khắc phục.

Lỗi 2. Identifier expected: mong gặp định danh (có thể do chưa khai báo biến, hằng…)

Lỗi 3. Unknown identifier: định danh chưa được khai báo. Hãy khai báo định danh này ở đầu thủ tục

hoặc chương trình.( có thể do sai chính tả một tên, từ khoá nào đó)

Lỗi 4. Duplicate identifier: định danh được khai báo 2 lần trở lên.

Lỗi 5. Syntax error: Lỗi cú pháp. Gặp một ký tự sai hoặc viết sai một hằng.

Lỗi 6. Error in real constant: Viết sai hằng thực.

Lỗi 7. Error in integer constant: Viết sai hằng nguyên.

Chú ý rằng khai báo CONST c = 1234 sẽ cho ta một hằng c kiểu nguyên. Muốn cĩ một hằng kiểu thực, ta

viết CONST c = 1234.0. Những hằng cĩ giá trị nằm ngồi khoảng -2147483648..2147483647 cần được

khai báo theo kiểu thực, thí dụ:

CONST c = 12345678912.0;

Lỗi 8. String constant exceeds line: giá trị của xâu ký tự quả dài, xem lại cĩ thiếu dấu đĩng/mở (dấu nháy

đơn) hằng văn bản khơng?

Lỗi 10. Unexpected end of file: Cần gặp dấu kết tệp. Lỗi 10 cĩ thể xuất hiện trong các trường hợp sau:

– Trong trương trình các cặp BIGIN và END khơng cân đối.

– Tệp khác được gọi lồng tại một vị trí khơng hợp lệ.

– Chú thích chưa được đĩng bằng dấu } hoặc * ).

Lỗi 11. Line too long: Dịng dài quá Bộ soạn thảo cho phép phát sinh các dịng dài tối đa 249 ký tự trong

khi khi chương trình dịch chỉ làm việc với các dịng dài tối đa 126 ký tự. Lời khuyên: Khơng nên viết các

dịng dài quá 60 ký tự.

Lỗi 12. Type identifier expected: Cần cĩ định danh kiểu

Lỗi 20. Variable identifier expected: Cần một định danh cho biến Thí dụ FOR = 4 TO 20 DO sẽ sinh lỗi

20.

Lỗi 25. Invalid string length: Chiều dài xâu khơng hợp lệ. Chiều dài hợp lệ nằm trong khoảng 0 .. 255.

Lỗi 26. TYPE mismatch: Kiểu khơng tương thích. các nguyên nhân sinh lỗi cĩ thể là: – Biểu thức được

gán cho biến khơng đúng kiểu. Thí dụ

VAR x: char;

BEGIN

x: = 127 * 8

END.

Lỗi 29. Ordinal type expected: Cần một kiểu thứ bậc. Trong trường hợp này khơng được dùng các kiểu

Real, string, Record, PROCEDURE hoặc pointer.

Lỗi 30. Integer constant expected: Cần một hằng nguyên

Lỗi 31. Constant expected: Cần một hằng

Lỗi 33. Type identifier expected: Cần một định danh kiểu

Lỗi 36. BEGIN expected: Thiếu BEGIN

Lỗi 37. END expected: Thiếu END

Lỗi 38. Integer expression expexted: Cần biểu thức nguyên

GV: Trần Minh Thoï Page 2/2

Lỗi 39. Ordinal expression expected: Cần biểu thức thứ bậc

Lỗi 40. Boolean expression expected: Cần biểu thức kiểu BOOLEAN

Lỗi 41. Operand types do not match operator: Kiểu tốn hạng khơng phù hợp với tốn tử

Lỗi 42. Error in expression: Biểu thức sai. Thường gặp trường hợp sử dụng ký tự lạ hoặc quên viết dấu

phép tốn trong biểu thức.

Lỗi 43. Illegal assigment: Gans Gán khơng hợp lệ. Khơng được gán trị cho biến tệp hoặc biến khơng

định kiểu. Khơng được gán trị cho định danh hàm ở ngồi thân của hàm đĩ.

Lỗi 44. Field identifier expected: Cần một định danh thường. Lỗi phát sinh khi sử dụng bản ghi

(RECORD) khơng cĩ trường hợp đi kèm.

Lỗi 54. OF expected:Thiếu OF trong TYPE, CASE, FILE, SET, ARRAY

Lỗi 57. THEN expected:Thiếu THEN trong IF

Lỗi 58. TO or DOWN TO expected: Thiếu To hoặc DOWN TO trong FOR

Lỗi 66. String variable expected: Cần một biến string.

Lỗi 67. String expression expected; Cần một biểu thức string.

Lỗi 74. Constant and case types do not match: Kiểu hằng và kiểu biểu thức trong CASE khơng phù hợp

với nhau.

Lỗi 75. Record variable expected: Cần một biến kiểu RECORD.

Lỗi 76. Constant out of range: Hằng vượt quá miền. Lỗi cĩ thể gặp trong các tình huống sau: – Chỉ dẫn

mảng vượt ra ngồi giới hạn của mảng – Gọi thủ tục và hàm với các tham trị cụ thể vượt ra ngồi giới hạn

đã khai báo.

Lỗi 79. Integer or Real expssion expected: Cần một biểu thức kiểu INTEGER hoặc REAL.

Lỗi 85. “;” expected: Cần cĩ dấu chấm phảy.

Lỗi 86. “: ” expected: Cần cĩ dấu hai chấm.

Lỗi 87. ” , ” expected: Cần cĩ dấu phảy

Lỗi 88. ” ( ” expected: Cần cĩ dấu mở ngoặc đơn

Lỗi 89 ” ) ” expected: Cần cĩ dấu đĩng ngoặc đơn

Lỗi 99. ” = ” expected: Cần cĩ dấu bằng.

Lỗi 91. “:= “expected: Cần dấu gán

Lỗi 92 ” [ ” or ” (. ” expected: Cần mở dấu ngoặc vuơng khi khai báo hoặc chỉ định phần tử của mảng, tập.

Lỗi 93. ” ] ” or ” .) ” expected: Cần dấu đĩng ngoặc vuơng khi khai báo hoặc chỉ định phần tử của mảng

hoặc tập.

Lỗi 94. ” .” expected: Cần dấu chấm khi chỉ định một trường trong bản ghi

Lỗi 95 ” ..” expected: Cần dấu nhiều chấm khi liệt kê giới hạn mảng, tập.

Lỗi 98. Integer variable expected: Cần biến nguyên.

Lỗi 100. String. length, mismatch: Chiều dài xâu khơng phù hợp với số lượng các phần tử của mảng ký tự.

Lỗi 102. String constant expected: Cần một hằng kiểu xâu.

Lỗi 103. Integer or real variable expected: Cần biến nguyên hoặc thực (biến số).

Lỗi 104. Ordinal variable expected: Cần biến (kiểu) thứ tự.

Lỗi 106. Character expressionexpected: Cần biểu thức kiểu ký tự.

Lỗi 112 CASE constant out of range: Hằng của tốn tửCASE khơng nằm trong giới hạn. -32768 dến 32767

Lỗi 113 Error in statement: Câu lệnh sai. Lỗi khơng sảy ra khi viết sai kí tự đầu tiên của câu lệnh.

Lỗi 200 Division by zero: chia cho số 0. (Lỗi khi chạy chương trình)

http://tranminhtho.tk

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 20,988

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Trong Ethernet Hub, tất cả các cổng kết nối vào một mạng chính, hay nói cách khác, tất cả các thiết bị kết nối Hub sẽ cùng chia sẻ băng thông mạng. Nếu có hai máy trạm được thiết lập phiên kết nối thì chúng sẽ sử dụng một lượng băng thông đáng kể và hoạt động của các thiết bị còn lại kết nối vào Hub sẽ bị giảm xuống. Để giải quyết tình trạng trên, Switch xử lý mỗi


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 18,315

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 15,642

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Phim nói về một câu chuyện xây dựng dựa trên nhân vật thật hoặc hư cấu. Nội dung về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai về những điều trong cuộc sống, tình cảm, xã hội,... Với những tình tiết hoàn cảnh đẩy cảm xúc của người xem lê cao trào tột cùng hay còn được gọi là cẩu huyết. Có một thể loại phim drama đang phát triển hiện nay đó là web


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 11,088

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Ngoài ra thì " kimochi ii" và " kimochi warui " còn được dùng khi bạn được tặng một món quà nào đó, hay nhận được một lời khen thật lòng từ người khác. Ngoài ra cụm từ kimochi còn được giới trẻ ngày nay sử dụng để biểu cảm cảm giác thích, sướng hay phê, và kimochi còn được nhắc đến đây dùng để mang hàm ý nhắc đến chuyện chăn gối hay việc sinh hoạt vợ chồng và đặc biệt


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 10,395

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút cũng như ở thế giới trong phần tiếp theo của bài viết dưới đây! Sự suy giảm đa dạng di truyền Được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng cho việc suy giảm đa dạng sinh học trên thế giới, theo thống kế trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 492 quần thể khác biệt và loài cây di


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 10,098

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Nhưng lực hút này bị cân bởi lực đẩy của động cơ. D. Mặt Trăng luôn luôn bị Trái Đất hút. Nhưng Mặt Trăng không bị rơi vào Trái


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 9,999

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 9,405

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 8,910

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Nếu như nhân viên cố tình ghi nhớ số Cvv/Cvc trên thẻ atm Vietcombank của bạn. Sau đó lợi dụng để thực hiện hành vi xấu thì bạn cũng khó lòng mà kiểm soát được. Có nên xóa số Cvv/Cvc trên thẻ atm Vietcombank? Theo chúng tôi, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và không bị lộ số Cvv/Cvv. Thì tốt nhất bạn nên xóa mã số này trên thẻ


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 8,514

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Những mã này thường xuất hiện trên các website có hỗ trợ dịch vụ đặt mua - Thanh toán thiết bị do Apple phân phối. Đồng thời, chúng cũng khá phổ biến trong phần giới thiệu các dòng thiết bị. Sự khác biệt cơ bản giữa mã zip iphone với các loại mã khác đó là về tính năng. Loại mã zip này cho phép Apple kiểm tra vị trí, thông tin cơ bản và phương thức thanh toán của người tiêu dùng trong


Đề xuất

Oem Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Oem Với Kinh Doanh Truyền Thống - Xem 3,267

Bạn đã từng nghe đến khái niệm OEM nhưng chưa thực sự hiểu cụ thể OEM là gì? Hàng oem là gì? Hay oem lazada là gì?… Đây đều là những khái niệm quen thuộc trong ngành sản xuất công nghiệp mà bất cứ ai cũng muốn tìm hiểu. OEM ... Do đó, với OEM, các bạn có thể hoàn toàn chủ động trong công việc cũng như đưa ra những quyết định cho riêng mình. Tìm hiểu ODM là gì? ODM là từ viết tắt của Original Design Manufacturing với nghĩa là đơn vị sản xuất thiết kế ban đầu là những công xưởng hay công ty có chức năng đảm nhận việc thiết kế và xây dựng các sản phẩm theo yêu cầu được đưa ra. Vậy OEM với ODM giống và


Dịch Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chính Xác Nhất - Xem 3,960

Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Anh chính xác nhất Đã bao giờ bạn từng thắc mắc ý nghĩa của tên mình khi được dịch sang tiếng Anh là gì chưa? Việc dịch tên tiếng Việt sang tiếng Anh vừa cho bạn một cái nhìn đầy thú vị và mới ... Vì vậy mà một số tên tiếng Việt không được chúng tôi đề cập trong bài viết. Các bạn cũng có thể xem ý nghĩa tên của mình qua ngày tháng năm sinh TẠI ĐÂY. Nếu tên của bạn không có trong bài viết, hãy tham khảo thêm những cái tên


[Taimienphi.vn] Cách Sử Dụng Advanced Filter Trong Excel, Lọc Dữ Liệu Bảng Tính Theo Đ - Xem 2,079

Mặc dù là Advanced Filter nhưng cách sử dụng của nó lại hoàn toàn cơ bản, dễ dàng sử dụng ngay cả với người mới. Để sử dụng Advanced Filter Bạn có một bảng tính trong Excel với dữ liệu lên tới hàng nghìn hàng, cột, bạn phải lọc ra ... Và đặt điều để lọc cho nó. Ở ví dụ này mình đặt điều kiện là lọc các mặt hàng có giá lớn hơn 50$. Như vậy là bạn đã có được một bảng phụ để lọc dữ liệu từ bảng chính. Bước 1: Đặt trỏ chuột


Quan Điểm Triết Học Mác - Xem 2,871

Khái niệm quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử Khái niệm quần chúng nhân dân Quá trình vận động, phát triển của lịch sử diễn ra thông qua hoạt động của khối đông đảo con người được gọi là quần chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo ... Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, lãnh tụ là những cá nhân kiệt xuất do phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân tạo nên. Để trở thành lãnh tụ gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, lãnh tụ phải là người


Chân Dung Vợ Đại Gia Kín Tiếng Của Hoàng Mập Mà Ai Cũng Tưởng Người Giúp Việc - Xem 2,574

“Bà Dung là người mà trong nhà dù có 100.000 đồng hay 100 triệu, 100 tỉ thì vẫn sống y chang nhau. Hôm nay có 1 tỉ mà ngày mai mất chục tỉ, mặt bà Dung vẫn tỉnh bơ”, Hoàng Mập kể về vợ. “Bà Dung là người mà trong ... Hoàng Mập kể: "Bà Dung bảo, ông cái gì cũng khoe của". Tôi nói "Tôi khoe hồi nào. Người ta không biết, nói tôi khoe của, chứ bà là vợ tôi mà cũng nói tôi thế là sao". Từng rình xem vợ có ngoại tình không! Chúng nó nói "Khánh Trinh mà hết


Bạn đang xem bài viết Một Số Lỗi Cú Pháp Thường Gặp Của Pascal trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!