Định Nghĩa Đường Ngân Sách Là Gì?

Cập nhật thông tin chi tiết về Định Nghĩa Đường Ngân Sách Là Gì? mới nhất ngày 20/10/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,683 lượt xem.

Đường ngân sách (budget line) là đồ thị trong hệ trục tọa độ ghi các kết hợp khác nhau của hai hàng hóa (x1x2) mà người tiêu dùng muốn mua khi anh ta có một mức thu nhập nhất định (m). Phương trình của đường này là:

p1x1 + p2x2 = m

trong đó p1 p2 là giá của hàng hóa x1và hàng hóa x2. Biến đổi phương trình trên để xác định sự phụ thuộc của x2 x1, tức biểu thị mối quan hệ giữa x2x1 dưới dạng hàm số, chúng ta được

Hình dưới vẽ đường ngân sách dựa trên phương trình này. Nó cho thấy độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào tỷ lệ giá cả p1/p2 hay giá tương đối của hai hàng hóa, tung điểm (điểm cắt trục tung – A) phụ thuộc vào thu nhập m và giá hàng hóa 2 (p2), hoành điểm (điểm cắt trục hoành – B) phụ thuộc vào thu nhập m và giá hàng hóa 1 (p1). Khi p1 thay đổi, độ dốc của đường ngân sách sẽ thay đổi; khi m thay đổi, đường ngân sách sẽ dịch chuyển song song (với đường ngân sách cũ) vào phía trong hoặc ra phía ngoài; còn khi p1,p2 và m đồng thời thay đổi, đường ngân sách sẽ dịch chuyển nhưng không song song với đường ngân sách cũ.

Đường ngân sách là một trong hai bộ phận cấu thành mô hình (hay lý thuyết) về hành vi của người tiêu dùng. Vì vậy, việc hiểu rõ đường ngân sách và những ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp mà chính phủ thực hiện dưới dạng thuế hoặc trợ cấp đối với vị trí và độ dốc của đường ngân sách có ý nghĩa quyết định trong quá trình phân tích hành vi của người tiêu dùng.

Đường ngân sách B được vẽ cho mức thu nhập (m) và các giá cả p1,p2. Nó có độ dốc bằng -p1/p2, tung điểm m/p2 và hoành điểm m/p1. Khi thu nhập tăng từ m lên m’, đường ngân sách sẽ dịch chuyển từ B tới B’.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Liên quan

Định Nghĩa - Xem 2,376

. .


Định Nghĩa Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Là Gì? - Xem 2,178

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary fund – IMF) là định chế tài chính đa quốc gia được thành lập vào năm 1947 sau Hội nghị Bretton Woods năm 1944. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là giám sát sự vận hành của hệ thống tiền tệ quốc tế ... Nguồn lực của IMF bao gồm dự trữ các đồng tiền quốc gia và tài sản dự trữ quốc tế, không kể số vàng mà các nước thành viên phải nộp theo hạn mức quy định cho mỗi nước. Mỗi nước thành viên phải nộp 75% hạn mức bằng đồng tiền của mình và 25% bằng tài sản dự trữ quốc tế. Các nước thành viên cũng được quyền vay hay quyền rút vốn đối với


Định Nghĩa Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Là Gì? - Xem 2,079

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary fund – IMF) là định chế tài chính đa quốc gia được thành lập vào năm 1947 sau Hội nghị Bretton Woods năm 1944. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là giám sát sự vận hành của hệ thống tiền tệ quốc tế ... Từ năm 1971, hầu hết các đồng tiền lớn trên thế giới đều được thả nổi. Nguyên nhân ở đây là IMF đã mất quyền kiểm soát chính thức đối với sự biến động tỷ giá hối đoái, nhưng các nước thành viên phải tuân thủ quy tắc về hành vi phù hợp mà IMF đặt ra nhằm tránh một số thủ đoạn kiểm soát hối đoái và làm hại nước láng giềng. b) Phương tiện thanh toán quốc tế. Nguồn


Định Nghĩa Quyền Chọn Mua Là Gì? - Xem 1,980

Quyền chọn mua là gì? Quyền chọn mua (call option) là hợp đồng giữa nhà môi giới hoặc công ty chứng khoán và người mua chứng khoán cho phép người mua được quyền mua cổ phiếu vào một thời điểm tương lai trong giới hạn thời gian thỏa thuận. (Tài ... Người mua quyền chọn mua phải trả cho người bán quyền một khoản phí giao dịch (option premium). Người nắm giữ quyền chọn mua (call option holder) sẽ quyết định thực hiện quyền của mình khi thấy có lợi nhuận và người bán quyền chọn mua có nghĩa vụ phải bán tài sản đó cho người nắm giữ quyền chọn mua. Trong trường hợp cảm thấy không có lợi vì lý do nào đó (giá trên thị trường


Định Nghĩa Công Nghệ Thay Thế Là Gì? - Xem 1,881

Công nghệ thay thế (alternative technology) là khái niệm được dùng để chỉ loại hình công nghệ có tính chất như sử dụng ít nguồn lực không thể tái tạo nhất, tác động tối thiểu tới môi trường, sử dụng nguyên liệu có sẵn ở địa phương, không gây ra ... Công nghệ thay thế (alternative technology) là khái niệm được dùng để chỉ loại hình công nghệ có tính chất như sử dụng ít nguồn lực không thể tái tạo nhất, tác động tối thiểu tới môi trường, sử dụng nguyên liệu có sẵn ở địa phương, không gây ra tình trạng bóc lột hoặc bần cùng hóa đối với lao động. Khi có tiến bộ công nghệ, đường chi phí bình quân dài hạn của doanh nghiệp


Định Nghĩa Sản Phẩm Hiện Vật Cận Biên Là Gì? - Xem 1,881

Sản phẩm hiện vật cận biên (marginal physical product – MPP) Trong lý thuyết ngắn hạn về cung, đó là lượng sản phẩm thu được do sử dụng thêm một đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi trong khi lượng đầu vào nhân tố cố định không đổi. Hình ... Sản phẩm hiện vật cận biên (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) Sản phẩm hiện vật cận biên, hay sản phẩm cận biên như đôi khi được gọi, là một thành phần trung tâm của kinh tế học hiện đại, đặc biệt là liên quan đến kinh tế vi mô. Tóm lại, sản phẩm hiện vật cận biên hoặc MPP, cho bạn biết mức độ hiệu quả của việc thêm


Định Nghĩa Quỹ Hưu Trí Là Gì? - Xem 1,782

Quỹ hưu trí là gì? Quỹ hưu trí (pension fund) là định chế tài chính quản lý tiền hưu trí tự nguyện và theo hợp đồng của cá nhân, công ty và chính phủ. Quỹ hưu trí hàng ngày thu tiền đóng góp của người thuê lao động và người ... Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm cho một khoản thanh toán lương hưu cụ thể cho người nghỉ hưu (số tiền được xác định theo công thức, thường dựa trên thu nhập và số năm phục vụ), và nếu tài sản trong kế hoạch lương hưu không đủ để trả các khoản trợ cấp, công ty chịu trách nhiệm cho phần còn lại của khoản thanh toán.  Chương trình hưu trí xác định mức độ đóng góp:


Định Nghĩa Hiệu Ứng Giá Cả Là Gì? - Xem 1,782

Hiệu ứng giá cả (price effect) là ảnh hưởng do sự thay đổi giá cả đối với lượng cầu về một hàng hóa gây ra. Xem hình dưới Khi hàng hóa tăng, lượng cầu về nó sẽ giảm, chẳng hạn từ 0e xuống chỉ còn bằng bằng 0g. Hiệu ứng ... Hiệu quả thu nhập là cách người tiêu dùng chi tiền hoặc yêu cầu dịch vụ và hàng hóa dựa trên sự gia tăng hoặc giảm thu nhập của mình. Hiệu ứng giá cả bao gồm hiệu ứng thu nhập và một yếu tố kinh tế khác, hiệu ứng thay thế. Hiệu ứng thay thế xảy ra khi người tiêu dùng chi tiền cho các dịch vụ và hàng hóa ít tốn kém hơn, dựa trên thực tế là đang có sự giảm thu nhập sẵn có để


Định Nghĩa Sản Phẩm Hiện Vật Cận Biên Là Gì? - Xem 1,782

Sản phẩm hiện vật cận biên (marginal physical product – MPP) Trong lý thuyết ngắn hạn về cung, đó là lượng sản phẩm thu được do sử dụng thêm một đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi trong khi lượng đầu vào nhân tố cố định không đổi. Hình ... Hình dưới cho thấy, ban đầu sản phẩm hiện vật cận biên tăng rất nhanh do lợi suất của đầu vào nhân tố tăng lên, nhưng sau đó giảm khi có hiện tượng lợi suất giảm dần của đầu vào nhân tố này. Hình. Sản phẩm hiện vật cận biên (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) Sản phẩm hiện vật cận biên, hay sản phẩm cận biên như đôi


Định Nghĩa Quỹ Tổng Hợp Là Gì? - Xem 1,683

Quỹ tổng hợp (consolidated fund) là thuật ngữ khác để chỉ kho bạc của Anh – tức tài khoản của chính phủ tập hợp các khoản tiền thuế thu được. Sau đó, dựa vào kế hoạch ngân sách, chính phủ tiến hành chi tiêu từ tài khoản này, kể cả ... Sau đó, dựa vào kế hoạch ngân sách, chính phủ tiến hành chi tiêu từ tài khoản này, kể cả việc thanh toán các khoản nợ của chính phủ. (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) Quỹ tổng hợp của Anh đã được đặt tên như vậy vì nó hợp nhất với nhau một số tài khoản hiện có, và tạo điều kiện thích hợp cho Quốc Hội giám sát về chi


Đề xuất

Định Nghĩa Quỹ Hưu Trí Là Gì? - Xem 1,782

Quỹ hưu trí là gì? Quỹ hưu trí (pension fund) là định chế tài chính quản lý tiền hưu trí tự nguyện và theo hợp đồng của cá nhân, công ty và chính phủ. Quỹ hưu trí hàng ngày thu tiền đóng góp của người thuê lao động và người ... Quỹ hưu trí hàng ngày thu tiền đóng góp của người thuê lao động và người lao động, cũng như thanh toán tiền cho những người về hưu. Quỹ hưu trí chuyên môn hóa vào các khoản đầu tư dài hạn như mua cổ phiếu, trái phiếu công ty, chứng khoán chính phủ và bất động sản. (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) Phân loại các chương trình hưu


Định Nghĩa Tương Tác Nhân Tử – Gia Tốc Là Gì? - Xem 1,485

Tương tác nhân tử – gia tốc (multiplier-accelerator interaction) là phương pháp lý giải những biến động trong quy mô hoạt động kinh tế (tức chu kỳ kinh doanh) dựa trên tác động qua lại giữa nhân tử và gia tốc. Phương pháp phân tích cơ bản là kết hợp ... Theo nguyên lý tăng tốc, khối lượng tư bản tỷ lệ thuận với quy mô tiêu dùng. Bởi vậy: Kt=vCt trong đó Ktlà khối lượng tư bản cần thiết trong thời kỳ t, Ct là tiêu dùng và v là một hằng số. Khi tiêu dùng tăng, khối lượng tư bản cần thiết cũng tăng tương ứng và bởi vậy các doanh nghiệp phải đầu tư. Chúng ta có thể biếu thị mối liên hệ này như sau: It=Kt-Kt-1   =vCt - vCt-1  


Định Nghĩa Thị Trường Thiểu Quyền Song Phương Là Gì? - Xem 693

Thị trường thiểu quyền song phương là gì? Thị trường thiểu quyền song phương (bilateral oligopoly) là thị trường có mức độ tâp trung người bán đáng kể (tức có ít người bán) và mức độ  tập trung người mua đáng kể (tức có ít người mua). (Tài liệu tham ... . .


Định Nghĩa Hệ Số Xác Định Là Gì? - Xem 1,287

Hệ số xác định (coefficient of determination) thường ký hiệu là R2, một con số thống kê tổng hợp khả năng giải thích của một phương trình. Nó biểu thị tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc do tổng mức biến thiên của các biến giải thích gây ra ... Nó biểu thị tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc do tổng mức biến thiên của các biến giải thích gây ra và được tính bằng công thức: Trong đó  là tổng các bình phương của phần dư và  là tổng các bình phương của biến độc lập. Như vậy, R2 phải nằm giữa 0 và 1. Khi R2 càng gần 0, khả năng giải thích càng kém và điều ngược lại sẽ đúng khi các giá trị của nó tiến dần tới


Định Nghĩa Không Co Giãn Trong Kinh Tế Học Là Gì? Tìm Hiểu Về Độ Co Giãn Của Cầu - Xem 792

Không co giãn là gì? Không co giãn hay ít co giãn (inelastic) là không phản ứng hoặc ít phản ứng đối với sự thay đổi. (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân) Độ co giãn của cầu Độ ... Độ co giãn của cầu theo giá được ký hiệu là ED, ED được đo bởi trị tuyệt đối của thương số giữa phần trăm thay đổi trong cầu chia cho phần trăm thay đổi trong giá cả. Phân loại co giãn của cầu theo giá: • Cầu co giãn (elasticity) khi ED > 1 • Cầu co giãn đơn vị (unit elastic) khi ED = 1 • Cầu không co giãn (inelastic) khi ED < 1 Khi cầu co giãn, mức giá hàng hoá tăng 1% sẽ khiến lượng


Bạn đang xem bài viết Định Nghĩa Đường Ngân Sách Là Gì? trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!