Agile Là Gì Và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

Cập nhật thông tin chi tiết về Agile Là Gì Và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile mới nhất ngày 29/09/2020 trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 4,257 lượt xem.

1. Phương Pháp Agile Là gì?

Phương pháp Agile là một cách chú trọng vào việc lặp lại liên tục sự phát triển và kiểm thử xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm của dự án. Cả 2 hoạt động phát triển phần mềm và kiểm thử của mô hình Agile đều hoàn toàn khác biệt với mô hình Waterfall.

Sự phát triển phần mềm Agile nhấn mạnh vào 4 giá trị cốt lõi sau:

 1. Sự tương tác của cá nhân và nhóm thông qua các quy trình và công cụ.
 2. Phần mềm làm việc thông qua các tài liệu đầy đủ
 3. Sự hợp tác của khách hàng thông qua việc thương thuyết hợp đồng
 4. Đáp ứng để thay đổi nhằm theo sát các kế hoạch

2. Phương Thức Agile Vs Waterfall

Mô hình Agile and Waterfall là hai phương thức hoàn toàn khác biệt trong quy trình phát triển phần mềm. Tuy chúng khác biệt trong cách tiếp cận, nhưng cả 2 phương thức đều hữu dụng ở một thời điểm nào đó, phụ thuộc vào yêu cầu và đặc điểm của dự án.

3. Phương Pháp Kiểm Thử Agile

Trong Agile có những phương thức kiểm thử khác nhau như sau:

3.1. Scrum

Scrum là một quy trình quản lý và phát triển theo phương pháp phát triển linh hoạt (Agile) tập trung đặc biệt vào việc quản lý các công việc trong một môi trường phát triển theo nhóm. Về cơ bản Scrum được bắt nguồn từ các hoạt động xảy ra trong 1 vòng tuần hoàn. Scrum tin tưởng vào việc trao quyền cho nhóm phát triển và làm việc theo nhóm nhỏ (từ 7-9 người). Nó bao gồm ba vai trò với những trách nhiệm được giải thích như hình sau:

 • Scrum Master

  Master là người chịu trách nhiệm thiết lập nhóm, thiết lập cuộc họp trong các giai đoạn phát triển và loại bỏ các vật cản ảnh hưởng đến sự phát triển

 • Product owner

  Product owner tạo ra backlog sản phẩm, đưa ra thứ tự ưu tiên cho backlog và chịu trách nhiệm cho việc phát hành các tính năng ở mỗi giai đoạn

 • Scrum Team

  Team quản lý công việc của họ và tổ chức công việc nhằm hoàn thành các giai đoạn hoặc chu kỳ phát triển

Product Backlog

Đây là một kho lưu trữ các yêu cầu được theo dõi với chi tiết về yêu cầu không được hoàn thành trong mỗi lần phát hành. Nó phải được duy trì và được ưu tiên bởi Product owner, và nó sẽ được phân phối cho nhóm scrum. Nhóm cũng có thể bổ sung hoặc sửa đổi hoặc xóa yêu cầu mới.

Scrum Practices

Được mô tả chi tiết như hình dưới đây:

Process flow of Scrum Methodologies (Luồng xử lý của phương thức Scrum)

Luồng xử lý của phương thức kiểm thử Scrum như sau:

 • Mỗi một giai đoạn lặp lại của một scrum được biết đến như là Sprint
 • Product backlog là một danh sách bao gồm các mô tả chi tiết để hoàn thành sản phẩm cuối cùng
 • Trong mỗi Sprint, các mục hàng đầu của Product backlog được chọn và chuyển thành Sprint backlog
 • Nhóm làm việc trên sprint backlog đã được mô tả
 • Nhóm kiểm tra cho công việc hàng ngày
 • Vào cuối các sprint, nhóm sẽ phát hành các tính năng của sản phẩm

3.2. eXtreme Programming (XP)

Kỹ thuật lập trình eXtreme Programming (XP) cực kỳ hữu ích khi có yêu cầu thay đổi liên tục từ khách hàng hoặc khi họ không chắc về chức năng của hệ thống. Với chủ trương “phát hành” sản phẩm thường xuyên trong các chu kỳ phát triển ngắn, sẽ cải thiện chức năng của hệ thống cũng như đưa ra các điểm quan trọng nơi mà bất kỳ yêu cầu nào từ khách hành đều có thể dễ dàng thực thi.

Các yêu cầu kinh doanh được thu thập theo các story (câu chuyện). Ở phương pháp này, các bản phát hành sẽ dựa trên các vòng đời ngắn hơn được gọi là Iteration (sự lặp lại) với mỗi 14 ngày. Mỗi lần lặp lại bao gồm các giai đoạn như lập trình, kiểm thử đơn vị và kiểm thử hệ thống, nơi mà các chức năng nhỏ sẽ được xây dựng trong ứng dụng.

Các giai đoạn lập trình eXtreme:

Có 6 giai đoạn trong phương pháp Agile XP, và những giai đoạn được giải thích như sau:

1. Lập kế hoạch

Xác định các bên liên quan và nhà tài trợ

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng

Các thông tin và thu thập liên quan đến bảo mật

Thỏa thuận về điều kiện và sự đồng thuận về mức độ dịch vụ

2. Phân tích

Mường tượng những câu chuyện người dùng (story) sẽ xảy ra

Đưa ra mức độ ưu tiên cho các câu chuyện người dùng (story)

Ước tính nỗ lực cho các câu chuyện người dùng (story)

Xác định khoảng lặp (Thời gian)

Kế hoạch nhân sự cho cả nhóm phát triển và QA

3. Thiết kế

Chia nhỏ công việc

Chuẩn bị kịch bản kiểm thử cho mỗi công việc

Framework tự động hóa hồi quy

4. Thực thi

Lập trình

Kiểm thử đơn vị

Thực thi các kịch bản kiểm thử thủ công

Tạo báo cáo lỗi

Chuyển đổi các trường hợp kiểm thử thủ công sang tự động

Đánh giá giữa các vòng lặp

Kết thúc

5. Đóng gói

Phát hành sản phẩm quy mô nhỏ

Kiểm thử hồi quy

Chạy thử và đánh giá

Phát triển các câu chuyện mới dựa trên yêu cầu

Cải tiến quy trình dựa vào các nhận xét đánh giá của việc kết thúc vòng tuần hoàn

6. Kết thúc

Ra mắt chương trình thử nghiệm

Đào tạo

Ra mắt sản phẩm

Đảm bảo về SLA

Xem xét chiến lược SOA

Hỗ trợ sản phẩm

3.3. Crystal Methodologies

Phương pháp Crystal dựa vào 3 khái niệm sau:

Chartering:

Các hoạt động khác nhau liên quan đến giai đoạn này tạo ra một nhóm phát triển, thực hiện phân tích tính khả thi, xây dựng khởi tạo kế hoạch và tinh chỉnh phương pháp phát triển

Cyclic delivery (Phát hành theo chu kỳ):

Giai đoạn phát triển chính bao gồm hai hoặc nhiều chu kỳ phát hành, trong đó sẽ bao gồm:

 • Nhóm sẽ cập nhật và chỉnh sửa kế hoạch phát hành
 • Triển khai một tập hợp các yêu cầu thông qua một hoặc nhiều lần kiểm thử tích hợp
 • Sản phẩm tích hợp được phân phối tới người dùng thực tế
 • Rà soát kế hoạch dự án và phương pháp phát triển đã được thông qua

Các hoạt động thực hiện trong giai đoạn này sẽ được triển khai vào môi trường người dùng, các đánh giá sau khi triển khai được thực hiện.

3.4. Dynamic Software Development Method (DSDM)

DSDM là phương pháp phát triển ứng dụng nhanh (RAD) tiếp cận việc phát triển phần mềm và cung cấp nền tảng phát hành dự án nhanh gọn. Khía cạnh quan trọng của DSDM là người dùng được yêu cầu tích cực tham gia, và nhóm phát triển được trao quyền đưa ra các quyết định trong dự án. Thường xuyên phát hành sản phẩm trở thành trọng tâm hoạt động của DSDM. Các kỹ thuật được sử dụng trong DSDM gồm:

Dự án DSDM bao gồm 7 giai đoạn:

1. Trước khi bắt đầu dự án

2. Nghiên cứu tính khả thi

3. Nghiên cứu khả năng kinh doanh

4. Lặp lại mô hình chức năng

5. Thiết kế và xây dựng

6. Thực hiện

7. Dự án hoàn tất

3.5. Feature Driven Development (FDD)

Phương pháp này tập trung vào các tính năng “thiết kế và xây dựng”. Không giống như các phương thức Agile khác, FDD mô tả các giai đoạn công việc rất ngắn và cụ thể cần phải thực hiện cho từng tính năng. FDD phát triển sản phẩm bằng việc theo sát những mục tiêu sau

 1. Mô hình đối tượng tên miền
 2. Phát triển theo tính năng
 3. Sở hữu thành phần/lớp
 4. Nhóm tính năng
 5. Kiểm tra
 6. Quản lý cấu hình
 7. Xây dựng chung
 8. Hiển thị tiến độ và kết quả

3.6. Lean Software Development

Phương pháp phát triển phần mềm tinh gọn dựa trên nguyên tắc “Sản xuất tinh gọn” (đúng thời gian, đúng sản phẩm). Phương pháp này hướng tới mục tiêu tăng tốc độ phát triển phần mềm và giảm chi phí. Phát triển tinh gọn có thể được tóm tắt trong bảy bước sau:

 1. Loại bỏ dư thừa
 2. Khuếch trương việc học
 3. Trì hoãn cam kết (quyết định càng muộn càng tốt)
 4. Phát hành sớm
 5. Trao quyền cho nhóm
 6. Xây dựng tính toàn vẹn
 7. Tối ưu hóa toàn bộ

Nguồn tham khảo: https://www.guru99.com/agile-scrum-extreme-testing.html

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 22,572

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Mỗi cổng là một kết nối cung cấp chọn băng thông cho host. Trong Ethernet Hub, tất cả các cổng kết nối vào một mạng chính, hay nói cách khác, tất cả các thiết bị kết nối Hub sẽ cùng chia sẻ băng thông mạng. Nếu có hai máy trạm được thiết lập phiên kết nối thì chúng sẽ sử dụng một lượng băng thông đáng kể và hoạt động của các thiết bị còn lại kết nối vào Hub sẽ bị giảm


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 19,404

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 16,236

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Ví dụ như hot girl bánh tráng Gia Lai, hay một số tình huống dàn dựng kịch tính gay cấn như The Face. Những câu chuyện đầy thị phi bốc phốt như sự Kiều Minh Tuấn và An Nguy,...... Như sự phân tích bên trên thì ở đây hít drama được hiểu là sự hóng hớt, thưởng thức. Bàn tán những câu chuyện những chủ đề hot, những câu chuyện hay cái phốt trên mạng xã hội. Thực trạng drama ngày nay Với


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 14,751

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Lực nâng do mặt bàn tác dụng vào hộp phấn. Trọng lượng do Trái Đất tác dụng tác dụng vào hộp phấn. b) Một lực sĩ đang nâng một quả tạ trên tay. Lực nâng của lực sĩ lên phía trên và trọng lượng của quả tạ là hai lực cân


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 12,375

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Doisonggiaitri.com sẽ giải đáp toàn ... Mời các bạn cùng tham khảo. Kimochi là gì? Nhắc đến Kimochi thì hầu như ai cũng biết đây là âm thanh quen thuộc được nhắc đến tại xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản. Và ở trong tiếng Nhật thì Kimochi là từ nghĩa mang hàm ý biểu đạt cảm xúc, tâm trạng thích thú của một người nói sau khi đã chứng kiến một sự vật hay hiện tượng nào đó. Còn trong tiếng Anh thì kimochi được hiểu đồng


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 12,276

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Thuật ngữ đa dạng sinh học cũng bao trùm mức độ biến đối của thế giới tự nhiên trong đó các sinh vật là đơn vị cấu thành. Các bạn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đa dạng sinh học là gì, giá trị đa dạng sinh học cũng như nguyên nhân và biện pháp cụ thể để hạn chế suy giảm đa dạng sinh học trong bài viết dưới đây! Thế nào là đa dạng sinh học? Đa dạng sinh học là bao gồm


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 11,385

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tập hợp số nguyên chỉ ra các số nguyên là miền xác định nguyên duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp thứ tự tốt và các thứ tự đó được bảo toàn dưới phép cộng. Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng.


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 11,088

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 10,197

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Nếu không nhớ được có thể ghi nó vào đâu đó để xem lạ khi cần thiết. Tốt nhất là nhớ trong đầu sẽ an toàn nhất, không lo bị lộ. Những lưu ý để sử dụng thẻ tín dụng an toàn Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp các bạn sử dụng thẻ tín dụng an toàn hơn. Bảo mật thông tin thẻ tín dụng Dù là thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng. Thì việc bảo mật thẻ của mình là điều vô cùng quan


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 9,999

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Dưới đây là một vài mã Zip của những quốc gia phổ biến nhất hiện nay. Đây là mã Zip cụ thể của từng tỉnh thành phố tại Việt Nam. Ghi nhớ những mã Zip này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong quá trình đăng ký thông tin, tài khoản Apple cũng như kích hoạt iPhone của mình: Nhìn chung, mã zip iPhone là gì luôn là thắc mắc chung của những người sử dùng dòng smartphone hiện đại này. Hy


Đề xuất

Trẻ Bị Sởi: Dấu Hiệu Nguy Hiểm Nên Đưa Đến Viện Ngay - Xem 3,168

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Những biểu hiện ban đầu của bệnh thường là sốt, ho, chảy nước mũi… nên nhiều phụ huynh dễ bỏ qua vì nhầm lẫn với bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, sự chủ quan của cha mẹ trước ... Ban sởi mọc theo thứ tự: ngày thứ nhất mọc trên đầu, mặt, cổ; ngày thứ hai mọc ở lưng, ngực và cánh tay; ngày thứ ba ban mọc ở bụng, mông, đùi và chân. Khi ban mọc tới chân thì trẻ sẽ hết sốt và ban sẽ bắt đầu bay dần. Bệnh sởi


Gdp Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Gdp Và Gnp ” Bạn Có Biết? - Xem 3,168

GDP một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá quy mô, năng lực của 1 nền kinh tế. Hiện nay GDP được sử dụng khá phổ biến song không phải ai cũng hiểu rõ GDP là gì và nhầm lẫn GDP với GNP. Hôm nay hãy cùng Bancobiet ... GDP và GNP đều là những khái niệm dùng để đánh giá tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên đây là hai thuật ngữ khác nhau cần nhìn nhận rõ để tránh nhầm lẫn. GNP (Gross National Product) là tổng sản phẩm quốc gia, tức toàn bộ


Kiểu Tóc Nhuộm Ombre Là Gì? Ưu Nhược Điểm Của Kiểu Nhuộm Này? - Xem 3,069

Kiểu tóc nhuộm Ombre là gì? Ưu nhược điểm của kiểu nhuộm này? Nhuộm Ombre còn có tên khác là nhuộm loang màu. Đây là kỹ thuật nhuộm hai hoặc nhiều màu cùng tông theo hướng đậm hoặc nhạt dần. Bản thân từ Ombre (gốc Pháp: Ombré) cũng vốn được ... Và hãy nhớ nguyên tắc trung hòa màu cơ bản sau: Màu xanh lá cây trung hòa màu đỏ - Màu xanh da trời trung hòa màu da cam - Màu tím trung hòa màu vàng. Nhuộm tóc Ombre có cần tẩy tóc? Nếu muốn có được mái tóc nhuộm Ombre đẹp, bạn không thể không


Thuật Ngữ P&l Là Gì Trong Toán Học Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu? - Xem 5,544

Khi đọc các tài liệu về kinh tế, toán học, xuất nhập khẩu… chúng ta thường thấy ký hiệu P&L. Vậy P&L là gì? Ý nghĩa của P&L như nào? P&L là viết tắt của cụm từ gì?  Trong toán học nghĩa của P&L là gì? P&L là ký hiệu ... Còn ở phần thứ 2 chúng ta hãy cùng tìm hiểu P&L là gì trong kinh doanh xuất nhập khẩu nhé. P&L, PL hay P/L trong xuất nhập khẩu là viết tắt của cụm từ đầy đủ: Production and logistics. Từ này có nghĩa là hậu cần và sản xuất. Để nắm rõ hơn P&L là gì trong kinh doanh xuất nhập khẩu trước tiên cần tìm hiểu về quản trị logistics. Đây là cách quản trị cung ứng với các khâu


Aishiteru Yo Có Nghĩa Là Gì? - Xem 4,554

Nhiều người thắc mắc Aishiteru yo có nghĩa là gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Aishiteru yo có nghĩa là gì? Trong tiếng Nhật Aishiteru có nghĩa là mình thích cậu hay mình yêu cậu trong tiếng Anh có nghĩa là I ... Trái ngược với Việt Nam hay nhiều nước khác thì người Nhật họ lại không dùng từ ngữ để thể hiện tình cảm mà họ chú trọng vào hành động hơn. Do vậy, nếu ai muốn thể hiện tình cảm của mình đối với người khác thì hãy làm theo bản năng mách bảo mình, đôi khi từ ngữ cũng không quan trọng lắm, quan trọng chính là tình cảm và hành động của


Bạn đang xem bài viết Agile Là Gì Và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile trên website Doisonggiaitri.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!